30 август 1995


София, 30 август 1995 година
Брой 169 /1470/


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - ВАРНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРИ ЗА КМЕТОВЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ.


Демократичните промени след революцията от 1989 г. не доведоха до желаните резултати. Вместо демократизиране и хуманизиране на обществото се получи груба политическа партизанщина, преследваща користни интереси, и ярка социална диференциация на обществото. Вместо средна класа и общонароден просперитет - шепа новобогаташи и престъпни групировки и масово обедняване на българския народ.

За да се преодолее всичко това, Гражданско обединение за републиката /ГОР/ - Варна, предлага нова политическа философия за общинските избори: за кметове да се предложат личности, носители на духа на новото време - демократични, независими, надпартийни, изявени общественици, които могат да обединят гражданското общество и оптимално да решават конкретните проблеми на хората.

Гражданското обединение за републиката предлага техните кандидатури за кметове да бъдат издигнати от независими граждански комитети, да бъдат подложени на масово общоградско обсъждане, като в резултат гласоподавателите изберат за кмет най-подходящия човек.

Този подход би спомогнал за избягване на грубата политическа партизанщина, използването на местната власт за интересите на съмнителни политически формации, избягване парцелирането на политическото пространство и разединението на гражданите, за истинското демократизиране на обществото и осигуряване на реални условия за прякото участие на гражданското общество в управлението на общините.

Варна, 12 август 1995 г.

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл. ас. И. Раденков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СОФИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ.


На 17 юли 1995 г. на свое разширено заседание Градският комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и председателите на местни организации в София

РЕШИХА:

Градският комитет на БСДП подкрепя кандидатурата на Стефан Софиянски от Съюза на демократичните сили /СДС/ за кмет на София.

                                                                                                        СЕКРЕТАР: Петя Йотова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБА НА МНОГОДЕТНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ Д-Р ТОТКО НАЙДЕНОВ ДО 11-ТЕ ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ, ПОДПИСАЛИ ОТКРИТОТО ПИСМО "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА".


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ако позволите, бих желал да се присъединя към вашия родолюбив призив към политиците със следното допълнение. Безспорно е нужно постигането на национален консенсус за оцеляването ни като нация и държава, както призовавате вие. Но главният проблем и на нацията, и на държавата ни е демографският! В момента едва ли има друга нация в света, която като нас да преживява най-страшния процес в своята история - собственото си стопяване! Демографският ни прираст за миналата година е минус 3,8 на хиляда /на 110 000 починали граждани съответстват 80 000 новородени/. Средната продължителност на живота у нас е най-ниската в цивилизованите страни /българският мъж живее едва 68 години!/. Броят на абортите /125 000 годишно по желание/ чувствително надвишава броя на новородените - едно доказателство, че на сънародниците ни липсва сексуална култура. Разводите се увеличават и в някои градове /Ямбол/ дори надвишават браковете. Всеки четвърти българин е в пенсионна, т.е. непроизводителна възраст, и това е една ужасна безперспективност за държавата и застаряващата нация.

Въпреки катастрофалното ни демографско състояние обаче и до днес нито парламентът, нито правителствата след 10 ноември са сторили нещо за насърчаване на раждаемостта. Последните компенсации /3 лева!/ към и без това нищожните детски надбавки не могат да бъдат наречени другояче освен гавра към майките и децата на България. В предизборната си програма преди 3 години президентът беше заявил, че националният въпрос в същността си е демографски и ако бъде избран, щял да съдейства за стимулиране на раждаемостта и многодетството, но още на другия ден забрави това. Народът ни изчезва, а с него ще отмре и държавата - защото не може да съществува държава без народ. В боричкането за власт, лидерство и бързо забогатяване нашите държавници и политици не се и сещат за главния проблем на нацията и държавата - демографския.

София, 29 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ" КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПОВОД НА МОНТАЖА НА ТРАНСФОРМАТОРИ НА АЕЦ - БЕЛЕНЕ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният щаб съобщава, че е получен сигнал от отряд "Зелени патрули" - Свищов, че без официално решение на правителството и без разрешение на когото и да е на площадката на АЕЦ - Белене, са монтирани необходимите за АЕЦ - Белене, трансформатори, всеки един от които тежи по четиристотин тона. Направена е профилактика в присъствието на руски специалисти.

"Зелени патрули" предупреждават, че заинтересованите от строителството се опитват да поставят обществеността пред свършен факт.

Апелираме към обществеността да бъде готова да подкрепи бъдещите протестни действия на гражданите от Свищов и всички мислещи за бъдещето граждани!

Време е да се сложи край на подмолните машинации на това правителство и нещата да се решават не по силов и подмолен начин, а чрез гласа на науката.

Не трябва да допускаме в никакъв случай нацията да бъде подложена на физическо унищожение и икономическо заробване!

София, 28 август 1995 г.

                                                                                              НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:

                                                                                              Амадеус Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТНАДЕСЕТА/ "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ НА ГОР

& 1. Завършване на процеса на изграждане на политическите структури на движението

Една от основните задачи на Втората национална конференция на ГОР е да определи насоките за завършване процеса на изграждане на политическите структури на движението. Когато създавахме ГОР, ние смятахме, че ще успеем да завършим този процес за около година и половина. Това предвиждане се оказа неточно както поради неподозираната сложност на процеса, така и поради навлизането на страната в период на предсрочни парламентарни избори. Сегашното състояние на структурите на движението позволява да предложим на конференцията да приеме решение за завършване на този процес в най-общи линии до пролетта на 1996 година. Това означава:

- до края на тази година да бъдат изградени общински организации на ГОР в оставащите 40-45 общини в страната, в които сега има само инициативни групи;

- да се предприемат мерки за по-нататъшно укрепване на организациите на движението там, където те са все още недостатъчно развити;

- да започне процесът на изграждане на клубове на движението в по-малките населени места и селата, а там, където това сега е невъзможно - да се възприеме подход за създаване на инициативни групи;

- съобразно с новото административно-териториално делене на градовете с над 100 000 души да се изградят съответни структури на ГОР;

- да се предприемат мерки за създаване на регионални съвети на движението, ръководени от председателите на организациите в бившите окръжни градове.

Особено важно е да нарасне взаимодействието между различните равнища на организацията. В тази връзка предлагам Националната конференция да утвърди издаването на постоянен вътрешнопартиен информационен бюлетин, имащ за цел запознаването на низовите структури на организацията с текущите решения на националните ръководства, както и с позициите по остри вътрешнополитически и международни проблеми.

За изминалия период организациите на ГОР в страната успяха да създадат няколко десетки клубове, офиси и други като основна материална база на формацията. Често тези клубове са без необходимата комуникационна техника или са разположени в малки помещения. Ако искаме политическите структури на движението да се развиват и в бъдеще, ние трябва да укрепим съществуващата материална клубна база. Това е задача, за която трябва да се хвърлят повече ресурси и организаторски усилия.


& 2. Необходимост от прерастване на ГОР в партия и създаване на широко републиканско движение

Пред всички делегати на днешната Национална конференция стои въпросът как да се развива по-нататък Гражданското обединение за републиката - като партия или както досега - като широко отворено обществено-политическо движение. Това е организационно-структурен, но и важен политически въпрос.

Привържениците на възгледа за това, че ГОР трябва да се развива като политическа партия, изхождат от съображението за ред, организираност, отговорност и политическа яснота на всички равнища. Те се безпокоят от появата на двойно членство, от липсата на отговорност у някои наши активисти, от това, че в организацията ни могат да попаднат и случайни хора, които влошават нейния авторитет.

Привържениците на идеята за запазване на ГОР като широко обществено-политическо движение с голяма вътрешна свобода изхождат от съображението, че всякакво затваряне на ГОР в партия ще отблъсне много от неговите симпатизанти.

Колкото и това да изглежда на пръв поглед странцр, ние смятаме, че двете позиции не си противоречат. Опитът след Първата национална конференция ни подсказва, че не бива нито да премахваме открития характер на своята формация, нито да подценяваме факта, че нейното развитие обективно доведе до необходимостта от организиране на сплотено и мощно политическо ядро. Подобно съвместяване на политическа партия с широко обществено движение се практикува в много цивилизовани страни. Съчетаването на сплотена и дисциплинирана организация с отворени обществени структури е може би най-модерното, което съвременната политическа практика познава.

Ето защо ние предлагаме на Националната конференция на ГОР да направи съответни промени в устава на организацията, като въведе членство в ГОР със съответни права, задължения и отчетни документи. Заедно с това би следвало да продължи практиката в низовите организации и в клубовете на ГОР да могат да членуват и участват в обсъждания и дискусии симпатизанти, които искат да помогнат, без тясно да се обвързват с политическата ни структура. Ако членовете на ГОР са свързани с определени по-големи задължения, то те ще имат и по-големи права като това да бъдат избирани в ръководните органи на организацията. Подобен подход позволява да удовлетворим както необходимостта от създаване на здрава организация на работа, така и да не затворим ГОР за притока на нови симпатизанти и съмишленици.

Ако развитието на партийните структури на ГОР изисква промени във вътрешната отчетност, организираността на работата, архива на организацията и контрола на изпълнение на решенията, то задачата за създаване на широко обществено-политическо движение предполага много повече усилия, гъвкавост и прагматизъм.

Когато говорим за широко обществено-политическо движение, ние имаме предвид преди всичко неговия подчертано републикански характер.

Републиканската идея е скъпа на повечето българи, доколкото тя бе заложена във възгледите на Апостола на свободата и неговата идея "За чиста и свята република". Републиканската идея беше символ на прогреса в края на XIX век и през XX век. На пръв поглед днес републиканската идея не е актуална поради масовото възприемане на републиканската форма на управление в целия свят. В действителност обаче това не е така, дотолкова, доколкото републиканизмът в края на XX век е политическа формула, съвместима с най-прогресивните тенденции в световното развитие. Тя няма тясно идеологически характер и не е свързана само с някой от източниците на новия идеен и теоретичен синтез - социализъм, либерализъм и т.н. Републиканизмът е чудесна формула за адаптацията на възгледа за устойчивото и равновесно развитие, за възприемане на модерните постиндустриални идеи, обърнати към бъдещето на света и към формирането на една нова световна цивилизация.

Съвременният републиканизъм позволява да не се обвързваме нито с догмите на капитализма и социализма, нито с тези на християнството и либерализма. Той позволява както в национален, така и в интернационален аспект да реализираме един нов теоретичен и идеен синтез, една нова философия за развитието на света и на собствената ни страна. Създаването на широко републиканско движение, в което ГОР ще има доминираща роля, изисква нашата организация да установи тесни връзки с различни обществено-политически, спортни, стопански, екологически и други сдружения. Това не означава, че се стремим към монополизъм и навлизане във всички сфери на обществения живот. Подобна перспектива ни е дълбоко чужда и противоречи на нашите идеи. По-скоро ние ще търсим в лицето на подобни сдружения съмишленичество и продължение на политиката ни чрез други организации.

Ето защо ние приветстваме инициативата на членове на ГОР за създаване на национална икономическа асоциация, защитаваща интересите на малкия и средния бизнес. Ние приветстваме също така създаването по инициатива на Комисията на ГОР по здравеопазване на сдружения, стимулиращи реформите в тази действително важна сфера на обществения живот. С удоволствие възприемаме вниманието на Съюза на занаятчиите и на редица други национални патриотични движения и организации, с които имаме съвместни цели. Би било правилно да дадем възможност и на общинските организации на ГОР да създават свои фирми, сдружения и асоциации с идеална цел, стига това да става в рамките на закона и на принципите и идеите, които отстояваме.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00    
30.08.1995 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!