30 януари 1995


София, 30 януари 1995 година
Брой 21 /1322/


София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕТО В ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА.


Гражданското обединение за републиката /ГОР/ беше създадено преди 15 месеца като формация с широк граждански характер и ясни политически цели. През този период бяха създадени множество местни организации, обединяващи стремежа на стойностни и перспективни личности да спрат конфронтацията в страната и да дадат път на националното съгласие. Бяха определени основните програмни цели и очертани намеренията на обединението да играе ролята на важна и прогресираща сила в политическия живот.

Множество документи на ГОР правилно предвидиха, че обединението ще бъде готово за избори не по-рано от края на 1995 г. или в границата на приключване пълния мандат на 36-то Обикновено народно събрание /ОНС/. Този извод беше направен поради обстоятелството, че болшинството от организациите на ГОР бяха създадени през 1994 г, а в голяма част от окръзите през втората половина на същата година. Същият извод се налагаше и поради факта, че ГОР не успя да създаде самостоятелна парламентарна група.

В такава обстановка Националният съвет /НС/ на ГОР взе решение за сключване на коалиционно споразумение с БСДП като ключов политически партньор, а също така за приемането в политическия съюз на някои други партии.

Като формират с много дипломатически усилия парламентарна група Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, ГОР беше в основата на създаването на политически предизборен съюз с същото наименование. Това създаде предпоставки да се консолидира част от центристкото политическо пространство и да не се позволи да се създадат аналогични по сила центристки, и лявоцентристки групировки. В същото време съюзът ДАР съществено деформира публичния образ на ГОР като нетрадиционна, динамична и алтернативна формация.

Поради липса на време през целия период на предизборната борба ДАР не успя да изчисти своя образ и да избегне някои негови аморфни и еклектични елементи. Постигнатият резултат от 200 хил. гласа не беше достатъчен ДАР да влияе в парламента и въпреки че стана най-голямата извънпарламентарна сила, показа някои съществени слабости на предизборния съюз. В такава обстановка ключов стана въпросът за по-нататъшната политика на Гражданското обединение за републиката с оглед на реализацията на неговите стратегически цели.

Във връзка с това Националният съвет на ГОР

РЕШИ:

1. Преценява като неуспешно и неотговарящо на предварително поставените цели участието на ГОР в състава на ДАР в парламентарните избори за 37-о ОНС.

2. ПС "ДАР" беше създаден с цел участие в парламентарните избори. Неговото по-нататъшно съществуване налага принципни изменения в статута му и в характера на взаимодействие между партиите партньори.

НС задължава ИС да направи съответни промени в статута на политическия съюз и да ги предложи за утвърждаване на Национален съвет.

3. Препоръчва на Националната конференция да направи поправки в статута на ГОР, засягащи начина на формиране и действие на бъдещи политически коалиции.

4. Задължава ИС да предприеме мерки за укрепване на организационната структура на ГОР, както следва:
- да продължи изграждането и утвърждаването на организационните структури на обединението;
- да създаде и приоритетно да развие организации на ГОР в по-малките градове и села на страната;
- да децентрализира функциите и отговорностите в ИС и публично да утвърди управленския екип на ГОР;
- да създаде условия за утвърждаване на авторитета и публичното присъствие на ръководителите на общинските организации на ГОР.

5. Определя като основна политическа задача на ГОР утвърждаването му като демократичен резерв в управлението на страната:
- да реализира тези части на програмана на ДАР, които не изискват непосредствено участие в държавната власт;
- да подготви участието на ГОР в местните избори.

Националният съвет отрича всякакви опити на изкуствено драматизиране на създалата се ситуация, както и за нихилистично отношение към постигнатите резултати.

Националният съвет изказва благодарност на всички свои активисти, на кандидат-депутатите и над 200-те хиляди симпатизанти, дали гласа си за нашата кауза. Главната ни задача сега е да докажем, че тези гласове не са пропаднали. Те са само една крачка в утвърждаването на ГОР като важна съставна част от политическия живот на страната, като носител на нови ценности и идеи за нейното бъдеще.

София, 28 януари 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ал. Томов

                                                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР: Н. Шопов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ШЕСТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /5 И 6 НОЕМВРИ 1994 Г., КОВАЧЕВЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ/.


От една сто и три годишна партийна история, история на кървави борби и победи, този период с право може да се нарече някога в историята на БКП като разгромаджийски. Този разгром има два етапа - от Априлския пленум през 1956 г. до 10 ноември 1989 г., и втория етап - от горната дата и продължава текущо. Първият етап е етапът на обуржоазяване на БКП, а вторият етап е етап на преименувание, затихващи организационни функции, принизена политическа активност и превръщането на БСП в партия на едрия капитал. Казаното дотук е далечно планувано, прецизно разработено, сценирано, режисирано и спонсорирано. За тези разработки на предателството може смело да се каже:

Разработките са ви прецизни, точни, но душите са ви тъй порочни.

И така, продажният елит на Тодор Живков превърна предателството в национален и тотален разгром на страната. "Кукленият театър", който се разиграва вече една петилетка, режисиран от международното мракобесие, е вече към своя край. България е разгромена - срината промишленост, ликвидирано модерно селско стопанство, разклатени финанси, нарушени вътрешностопански баланси, пазарен хаос, безконтролни цени, безработица на половината от работоспособното население, държавен обир и грабеж, неуправляема и безконтролна инфлация, корумпиран държавен апарат, нечувана престъпност, болно здравеопазване, мизерно и объркано образование, изнемощели наука и култура. Мизерия, глад и нищета. Гладни ученици, войници и студенти. Нихилизъм, политическо дебелоочие, монархофашизъм, попщина, секти, душевна пустош. "Демократичният син тайфун" вилнее вече пета година! Най-хунското племе на планетата, ако беше преминало през нашата страна, сигурно такова бедствие нямаше да нанесе. И всичко в името на демокрацията, на свободата, на лъжата и лицемерието. Други страни и народи пазят с векове съграденото от отминалите поколения, а ние? България познава няколко национални катастрофи, но такава, каквато е налице сега, не се помни в нейната тринадесетвековна история. И чудното и обидното е това, че България се разгромява от българите! Години наред ще трябва да работи честната научна българска мисъл, за да разкрие дълбоките исторически и нравствени подбуди на този позорен акт. Едно е ясно, всичко това се върши под влияние на мракобесни външни сили и от вътрешни дълбоко класови подбуди.

Ние, комунистите, сме длъжни да разясним цялата истина и хронология на разгрома, защото събитията така са усложнени, маскирани и изопачени, че българският народ е в едно неведение и точно това е целта на мракобесните сили. Защото един объркан и обезверен народ трудно воюва, покорно си умира. У нас разгромът започна от Априлския пленум през 1956 г., когато партийното ръководство беше поето от Тодор Живков. Ако един посредствен човек внимателно проследи битието на този субект, непременно ще стигне до извода, че този човек може да е бил партиен ръководител, но никога не е бил комунист. Нарушавайки грубо ленинските норми на партиен живот, камарилата на живковизма пое пътя на кариеризма, партийното обуржоазяване, семействеността в издигането на кадрите, ненужни и излишни привилегии, разкоша, себичността, узурпаторството, диктата, покварата, нарушените норми на личен и семеен живот. Людмила Живкова стана член на Политбюро, за какво? На Владимир Живков беше натрапено професорско звание. Резиденции, вили, дворци, яхти. Специални магазини, корекоми, разпиляване на народни пари. Кадрови тероризъм, кадрови произвол, кадрово преследване. Децата на партийния елит, или на т. нар. висш ешелон, който не е записан в партийния устав, бяха проводници на западната пропаганда, носители на извратен начин на живот. Всичко това отвращаваше трудовите хора, разлагаше работническата класа. Избягваха се контактите с народа, с оглед неудобствата от парливите въпроси и немите отговори. Партийните конгреси бяха от избран послушен елит, който прекарваше половината от времето в излишни и празни ръкопляскания. Редица престижни професии като лекари, учители, инженери и др. умишлено се оставяха на ниско заплащане с далечни намерения и цели. Умишлено се отстраняваха от партийния и държавен апарат активните борци, честните и смели комунисти. Преследваше се за симпатии към Сталин, към китайските събития, подслушваха се редица ръководни кадри. В основни линии това е живковизмът. Той трябваше да предизвика партийно и всенародно недоволство, а най-фрапиращото бе това, че цялата тази умишлена и сценирана чернилка и поведение в повратните дни на автоконтрареволюцията беше приписана на цялата БКП, на всички местни и предани комунисти и послужи като предпоставка за умишлена омраза от народа, повод за обвинения в тези смътни времена. Започна кукленият театър по сценарии на идеолога на империализма Збигнев Бжеженски [Бжежински]. Предварително подготвена и нахална опозиция, брутална и невъзпитана, седна на кръглата маса, фактически седнаха с престъпни роли двамата сиамски близнаци, седнаха без пълномощия и започнаха предателство и разгром. На улицата излязоха останките на старата буржоазия, намерила нотариални актове и стари спомени. Излезе излъганата и задоволена младеж, излезе лумпенизацията, излязоха и стотици честни хора, отвратили се от поведението на живковизма. За съжаление излязоха и хора с партиен и исторически престиж, подлагани на репресии от камарилата на гешевизма. И това бе в цяла Източна Европа. На политическата сцена се появиха младеновци, лиловци, джуровци, лукановци, появиха се хората на преврата, направиха го и се оттеглиха по команда.

Ние, комунистите, решително осъждаме поведението на всички, които умишлено-предателски или наивно-необмислено участваха в тези повратни времена на страната на контрареволюцията, които носят вината и отговорността за целия национален и социален погром. Ние твърдо вярваме, че времето, животът и историята ще ги намерят и ще поставят на подсъдимата скамейка и ще получат справедливи и строги присъди. Смело и уверено може да кажем:

Историята сейфовете ще разтвори,
        и всичко в тях ще проговори.
        Тя може малко да се позабави.
        Историята нищо няма да забрави.
        Историята величия разжалва.
        Историята присъди не обжалва!

Историята е дело на хората и ние молим всички честни хора, които знаят неща около Живковата камарила, около мръсните сделки с врага, около повратните дни на 10 ноември 1989 г., да не мълчат, да изпращат материалите в Централния комитет /ЦК/ на БКП за фактически материал на историците, които след време честно и по ленински ще пишат "История на БКП". Днешният исторически етап от нашата партийна история ще бъде героичен етап на отпор на мракобесието и предателството, етап на спасяването на партията, на народа, на нацията. Да оставим оценките на поколенията.

Започна второто действие на задокеанския куклен театър. Старите артисти, уморени и компрометирани, слязоха от сцената. На нея излязоха добре гримирани "чистите политически парвенюта". По тоя начин се осъществи разработката на Бжеженски [Бжежински], който беше казал: "He бързайте, да си отидат старите, ние с младите ще се разберем." Действително се бяха разбрали. Усвоили до тънкост кариеризма на живковизма, жадни за величие и власт, те, младите, предимно в БКП, изолирали борческото и строително поколения, хора със съмнителна самоличност, започнаха втория етап на разгрома на партията, използвайки умело и послушно изкуствено създадената паника и еуфория.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
БЪЛГАРСКА КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА НОВА КУЛТУРА /12 И 13 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ІІ. КОНЦЕПТУАЛНО-СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

1. Светът утре

22. Първата и по-голяма възможност пред света: рухване на екосферата, нови болести, генетично израждане, икономическо разложение, световна война между свръхбедния и богатия свят, още глад, суша - в резултат ще загинат стотици милиони и ще рухне съвременната цивилизация, но не и човечеството като цяло.

23. Втората и желана възможност: навременно решаване на екологичния проблем - макар и на висока цена, но не с човешки жертви; избягване на световна война с изпреварващи действия и активна помощ към третия свят; справяне с международната и националната престъпност; водеща роля на духовно-моралните ценности; растяща местна автономия; решаващо значение на професионализма; друга структура и съдържание на постбизнеса и изобщо всяка дейност; нов мениджмънт, друга структура на властите - 3-етажна и 4-елементна власт; главна и повсеместна реформа - образователната; овладяване на по-фундаментални енергии - изучавани в психотрониката и в субквантовата физика; преодоляване на светлинната скорост; интеграция на трите форми на познанието - наука, изкуство, религиозно-окултно - като предпоставка за новата парадигма в познанието - психотроничното познание в земен и космически мащаб.

24. Качествено усъвършенстване на съдебната система - най-слабото звено в западната демокрация; основните юридически принципи и механизми, сформирани преди две хилядолетия, днес са бавни и неадекватни на действителността и на скоростта на общественото развитие.


2. България в прехода към бъдещето

25. Българската идея и модел: Българите дойдоха тук, носейки елитната култура на древните цивилизации и сега са в периферията на съвременната европейската цивилизация, поели същинската й част; географски и културно България е активен преход и мост между Изтока и Запада и е техен синтез, т.е. тя е мост между миналото и бъдещето на земната цивилизация; затова ние не трябва да ставаме напълно западна - в сегашния смисъл, страна, не можем и да останем главно източна, а чрез интегрирането им ще спомогнем значително за полагане основите на утрешната човешка цивилизация и култура: духовно-материална - интегративна - творческа.

26. Българите могат, а и трябва: 1/ да интегрират целокупния исторически опит на човечеството; 2/ да формулират основите на системата на Новата култура в духовно, научно, философско, художествено, медицинско, икономическо, екологическо, технологично и т.н. отношение; 3/ да наложат основите на духовната демокрация и разкрепостяването на духа като условие и неделим компонент на Новата култура; 4/ да разработят ново държавно и правно устройство, адекватно на основните характеристики на Новата култура; 5/ да превърнат България в един от световните центрове - духовен, културен, авангардно-научен и технологичен, лечебен и туристически център.

27. Основите на синтеза между Изтока и Запада, между духовното и житейското, между миналото и бъдещето са реализирани в българската духовна история.

28. Другите приоритети на България: 1/ активизиране и консолидиране на духовно интелигентните българи, за да поемат социалната си роля; 2/ приватизация - с решаващо участие на трудовите колективи и с доказване произхода на имуществото; 3/ нова конституция, адекватна на новите реалности, проблеми и перспективи; 4/ изчистване на основите на нашата държавност: анулиране на Народния съд, референдума монархия-република, изборите за ВНС - 1990; 5/ приемане на закон за държавните служители; 6/ стимулиране на предприемчивите и честните; 7/ основна образователна реформа; 8/ активно използване и издигане на научната, техническата и художествената интелигенция; 9/ откриване и реализиране на талантите; 10/ земеделието - екологично, модерно, интензивно; 11/ жените - основа на обществото и бъдещето; 12/ младежта - бъдещето на страната; 13/ независима външна политика, неучастие във военни групировки.

29. "Българската концепция и стратегия за бъдещето" е: "Българската идея и модел" днес. Тя е "ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ ПРАВИ СИЛАТА!"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНА ПРЕД 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 25 ЯНУАРИ 1995 Г.


4. АКТИВИЗИРАНЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ СТРУКТУРИ В СТРАНАТА

Една от най-важните задачи на правителството е да възстанови и разшири позициите на българските производители и търговии на международните пазари.

Разкриването на експортния потенциал на страната е възможно само чрез приемането на цялостна стратегия, чийто основен елемент трябва да бъде система от мерки за насърчаване на износа. Тя следва да бъде адекватна на логиката на икономическата реформа и допустима от гледна точка на международно приетите норми за регулиране на търговия в ГАТТ.

Поддържането на темповете и разширяване на търговските отношения с балканските страни трябва да се съчетае с разширяването на пазарни позиции в страните от Западна Европа и развитие на проектите на интеграция с Европейската общност и страните от ЕАСТ.

Друг елемент от стратегията за увеличаване на износа ще бъде неговото преструктуриране, създаването на благоприятни условия за износ на традиционни пазари - в Русия, други републики от ОНД и от Източна Европа, в Близкия изток и в развиващите се страни, с които все още имаме договорености и които имат задължения към България по осъществени в миналото доставки.

Ние сме за продължаване на активните отношения с международните финансови и икономически институции. Безспорен приоритет в политиката ни ще остане пълноправното членство в Европейската общност, присъединяването към Световната търговска организация, към организацията, която ще наследи КОКОМ, за създаването на нов режим за експортен контрол и други международни структури, без които е невъзможно развитието на нашите външнотърговски отношения и на икономиката ни като цяло. Нужно е да разработим ясна държавна политика по външния дълг. Обслужването на сделката по дълга е възможно само чрез стратегия за повишаване на конкурентоспособността на националното производство и стимулиране на износа.

В сферата на вътрешната търговия ще бъде отделено внимание на изграждането и развитието на пазарните структури, на регулирането и установяването на основните принципи и правила за упражняване на търговия.

Възстановяването на равновесието на вътрешния пазар ще се постига и чрез механизмите на външнотърговския режим - преференциални мита за внос на стратегически суровини, енергоресурси, оборудване и стоки с особена важност за населението; защитни мита за продукцията на обработващата промишленост; строг контрол върху качествените показатели на вносните стоки и осигуряване на надеждна защита на правата на потребителите.

Ще стимулираме легализирането на оборотите от търговията, изграждането на пазарните връзки и институции /стокови борси, тържища/ и оптимизиране на взаимоотношенията между всички участници в каналите за движение на стоките от производителите към потребителите. Ще ограничаваме спекулата посредством регулиране и диференциране на търговските надценки.


5. ОЗДРАВЯВАНЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТА

Стабилността на банковата система е решаващо условие за успеха на цялостната икономическа политика. Това предполага по-добра координация между правителството и БНБ.

Ще вземем мерки за преустановяване на декапитализацията на държавните търговски банки и тяхното стабилизиране, вкл. чрез банкова приватизация. Ще приложим решителни мерки за прекратяване на натрупването на нови "лоши кредити". Ще гарантираме превръщането на банковия надзор в силна, ефикасна и неподкупна институция.

Правителството отчита ограничените възможности, с които разполага в сферата на бюджета. Положителните ефекти на стопанското оживление и растеж в резултат на структурните реформи ще се почувства не по-рано от началото на 1996 г. Поради това акцентът през тази година ще бъде върху по рационалното използване на оскъдните финансови ресурси и концентриране на вниманието само върху най-наболелите от множеството остри проблеми. Нашата цел е бюджетът да изпълнява както чисто фискални, така и стимулиращи функции. Бюджетна политика, която в средносрочен аспект не съчетава двете функции, е безперспективна и разрушителна за реалната икономика.

Ще усъвършенстваме данъчната система с цел повишаване събираемостта на данъците. Ще регламентираме законодателно местните финанси. Ще въведем ускорено възстановяване на данъчния кредит за ДДС при износ.

Бюджетът за тази година ще бъде разработен в максимално кратки срокове - на основата на сегашните данъчни закони. В програмата за управление ще очертаем насоките за осъществяване на данъчната реформа до 1998 г. С новите данъчни закони и с промените в съществуващите ще засилим стимулиращата роля на данъците за развитие на отделни приоритетни производства, райони, дейности - изграждането на жилища и обекти на инфраструктурата; финансирането на образованието, здравеопазването, науката, културата и спорта.


6. РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ, ДОХОДИТЕ И ЗАЕТОСТТА, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА

За стабилизиране на цените ще ускорим създаването на капиталовите и парични пазари, в т.ч. на дългосрочни държавни ценни книжа, основни фондове, недвижимо имущество и земя. Ще засилим контрола върху ценообразуването при основните стокови групи и санкциите срещу нарушителите.

Правителството ще прилага нова политика на доходите, позволяваща стопански растеж при поносима социална цена и по-справедливо разпределение тежестите на прехода между социалните групи. В своята програма за управление до 1998 г. ще предложим съгласувани изменения във всички данъци и социално осигурителни плащания с оглед да се постигне по-добро съчетаване на икономическа ефективност и социална справедливост.

Системата за индексация и компенсации на доходите ще бъде изменена, за да се преодолее сегашният автоматизъм и пропорционалност, като се предостави по-висока защита на минималните доходи. Ще определим подходни максимуми, определени на член от домакинството за всички видове социални обезщетения и помощи, изплащани от държавния и от общинските бюджети.

Правителството си поставя за цел да промени политиката на заетостта. Предстои детайлизирането на комплексна програма за борба с безработицата в съответни програми за отделни райони в бедствено положение, за подобряване на заетостта на отделни социални групи - младежи /випускници на учебните заведения и уволнявани от армията/, инвалиди и други. Ще сведем до възможния минимум притока на чуждестранна работна ръка в България.

Ще засилим държавния контрол по спазване на трудовото и социалното осигурително законодателство и ще преследваме строго формите на нелегална заетост, работа при условия, увреждащи здравето, както и случаите на неосигуреност на заетите и дискриминация в заплащането на труда.


7. УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, РЕФОРМА В СОЦИАЛНОТО ДЕЛО

Правителството съзнава, че за извеждане на страната от кризата и за осъществяване на икономическата реформа са нужни усилията на всички български граждани, социални групи, държавни и обществени институции. Необходимо е социално партньорство по ключовите въпроси на икономическото ни развитие.

През тази година ще създадем нормативни, организационни и други условия за формиране на институцията за социално партниране, която включва съответни структури на национално, браншово, териториално и фирмено равнище. Въз основа на преговори с партньорите възнамеряваме да внесем промени в статута на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с които да се решат редица конкретни въпроси: провеждане на синдикални избори и установяване на представителството от страна на наемните работници; по-прецизно дефиниране на правата и задълженията на представителите на правителството. За решаването на острите социални проблеми ще привлечем и други групи в преговорите по въпроси, които пряко засягат техните интереси.

Правителството ще включи в своите приоритети социалното законодателство и реформите в социалната сфера. Ще бъдат учредени социални фондове - юридически независими, работещи по принципа на самофинансирането и частично субсидирани от бюджета. Правителството ще регулира и насърчава пазарната конкуренция в сектора на осигурителните услуги. Реформата в социалното дело ще се осъществява особено внимателно, с отчитане на всички фактори и в постоянен диалог със социалните партньори.

Правителството ще осигури необходимото за функциониране на здравната система и за гарантиране на безплатното здравеопазване. Ще положим усилия за промяна в системата за оценка труда на медицинските специалисти. Законово ще се регламентира частната медицинска практика и връзките й с общественото здравеопазване. Ще се въведе държавен контрол върху цените на лекарствените средства. Ще се вгради остойностяване на медицинските дейности като етап от преминаването към осигурителен принцип на финансиране. Здравната система ще бъде приведена в готовност за отделяне на здравния фонд от държавния бюджет.


8. ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ, ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА, РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

Правителството се ангажира да изработи национална стратегия за запазване и за развитие на образованието, науката и технологиите. Държавната стратегия за икономически растеж ще уточни приоритетите и в науката. Ще разработим програма за възстановяването и развитието на отрасловата наука. Ще развиваме фондовия и проектния принцип на финансиране. Ще спрем тенденцията към спад на относителния дял на бюджетните средства за образование и наука.

Ще разработим държавни образователни изисквания с оглед приемането им до края на 1996 година. Ще вземем спешни законодателни мерки по отношение статута на ВУЗ, промяната във ВАК, единните акредитационни норми. Ще премахнем антинаучните критерии, въведени чрез репресивния закон "Панев".

Ще осигурим общодостъпно образование, гарантирано чрез безплатно обучение на учениците, на максимално широк кръг студенти и държавно подпомагане на социално слабите. Ще предложим система за кредитиране на студентите.

Правителството възнамерява да търси широк обществен консенсус по най-болезнените проблеми на младите хора и ще работи за създаване и реализиране на национална политика за младежта, която да осигури шанс за реализация на всеки млад човек, да даде широки възможност за талантливите и предприемчивите.

Ще работим за предпазване на подрастващите и младежта от престъпност, наркомания, секти, проституция, ксенофобия, расизъм и насилие и гарантиране на техните права в училище, ВУЗ, при отбиване на военната служба, в семейството и при осъществяване на трудовите взаимоотношения.

Ще привлечем неправителствени организации и частния бизнес в подкрепа на младежката политика. Ще съхраним и развием инфраструктурата, осигуряваща базата на младежките дейности за свободното време, творчеството, изкуството, спорта, туризма и младежкия обмен.

/Пресслужба "Куриер"/14:30:00
30.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!