30 януари 1991

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                          БРОИ 21 /296/

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМИАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ПЪТЯ КЪМ СВОЕТО БЪДЕЩЕ. ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТВАРЯ НОВА СТРАНИЦА В ИСТОРИЯТА НА СВОЯТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НИЕ ТРЯБВА ДА Я ПИШЕМ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ СВОБОДНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И ПРОСПЕРИРАЩИ НАРОДИ. ИЗБОРЪТ, КОЙТО ПРАВИМ ДНЕС, ЩЕ ОПРЕДЕЛИ НАШЕТО МЯСТО В СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ ПРЕЗ 21 ВЕК.

СПОСОБНИ ЛИ СМЕ ДА НАМЕРИМ ВЕРНИТЕ ОРИЕНТИРИ? СЕГА, КОГАТО ВСИЧКО ЗАВИСИ САМО ОТ НАС.

ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ПОКАЗВА, ЧЕ ВЪПРЕКИ ВСЕОБЩИЯ СТРЕМЕЖ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ВЪРВИМ, НЕ ВОДИ В ЖЕЛАНАТА ПОСОКА.

КАТО ОТЧИТАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И ИМАТ ПРЕДВИД РОЛЯТА И ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ИМАТ И ЩЕ ИМАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ, ХОРАТА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД СЪЗДАВАТ СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ - БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК.

х х х

СЕРИОЗНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА ЕРОЗИРА АВТОРИТЕТА НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ДЕВАЛВИРАТ ПРАВОТО И ЗАКОННОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СТРУКТУРИ СЕ РАЗПАДАТ, А НОВИТЕ СЕ ФОРМИРАТ МЪЧИТЕЛНО.

ПОЛИТИКАТА УЗУРПИРА ЦЯЛОТО СОЦИАЛНО ПРОСТРАНСТВО. БОРБАТА ЗА ВЛАСТ ЗАМЕСТИ МНОГООБРАЗИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ВМЕСТО ХЛЯБ СЕ ПРЕДЛАГА ПОЛИТИКА. ВМЕСТО РЕФОРМИ - ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРИ.

НЕГАТИВИЗМЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В ДОМИНАНТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. БЕЗВЛАСТИЕТО ЗАСТРАШАВА МЛАДАТА НИ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

НЯМА РЕД В СТОПАНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НЯМА УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. В ОБРАЗУВАЛИЯ СЕ ВАКУУМ ЛАВИНООБРАЗНО НАРАСТВА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ХАОС. В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ИЗВЪН НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ БЛУЖДАЯТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА "ЧЕРВЕНИ” И "МРЪСНИ" ПАРИ, НАТРУПАНИ ОТ СПЕКУЛАНТИ И МОШЕНИЦИ. ТЕЗИ ПАРИ РАЗРУШАВАТ ПРАВИЛАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИГРА, НАКЪРНЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОЧТЕНИЯ БИЗНЕС И В УСЛОВИЯТА НА ОСТЪР СТОКОВ ДЕФИЦИТ УСКОРЯВАТ ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ. КРИЗАТА РАЖДА НЕСИГУРНОСТ, БЕЗВЕРИЕ И НИХИЛИЗЪМ. ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ СПРАВИ СЪС СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ. ФОРМИРАТ СЕ МАСИ ОТ ХОРА, БЕЗЗАЩИТНИ ЗА ВИРУСА НА ПОПУЛИСТКИ, ТОТАЛИТАРНИ И БЕЗОТГОВОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК Е СТАБИЛИЗИРАЩА АЛТЕРНАТИВА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС. ТОЙ ЗАЩИТАВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОРМАЛНА ИКОНОМИКА И СВОБОДА ЗА ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА.

НИЕ СМЕ ПЪРВАТА ФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ РАЖДА ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ, ЗА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДНА ЕДНОРОДНА СОЦИАЛНА ГРУПА - НА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ РЕШИТЕЛНОСТТА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПОДАЯНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА-МАЙКА И ДА ПОЕМАТ РИСКА И УСПЕХА В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ. НИЕ СМЕ ХОРА НА ДЕЛАТА, А НЕ НА ПРАЗНОСЛОВИЕТО.

НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ОГЛЕДАЛОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИК И ОТ ОБРАЗА НА ВРАГА, ЗА ДА СПЛОТЯВАМЕ ЕДИНСТВОТО И ЦЕЛОСТТА СИ. НИЕ МОЖЕМ ДА СЪЩЕСТВУВАМЕ САМОСТОЯТЕЛНО, НЕЩО ПОВЕЧЕ, НИЕ СМЕ ФОРМАЦИЯ, КОЯТО САМА СЪЗДАВА РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК Е НОСИТЕЛ НА СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЯСНОТА. ТОЙ Е ШАНС ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДОМИНАНТАТА КА ОТРИЦАНИЕТО В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ОТНОШЕНИЯ. НИЕ ПРАВИМ ИЗБОРА В ПОЛЗА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВ СОЦИАЛНАТА ВРАЖДЕБНОСТ.

ЦЕНТЪРЪТ НА НАШАТА ФИЛОСОФИЯ Е СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ.

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕОТМЕНИМО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА.

ЗАКОНЪТ Е ГАРАНТ НА НЕЙНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И НА НЕОТМЕНИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ.

ЛИЧНАТА СВОБОДА И ЗАКОННОСТТА СА В ОСНОВАТА НА ОТГОВОРНОТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ РАЗБИРАМЕ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО ОТГОВОРНО ОБЩЕСТВО.

ПОЕМАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА УСПЕХА И НЕУСПЕХА ПРЕДЛАГА СОБСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО, В КОЕТО СИ СУВЕРЕНЕН. ВСЕКИ ОТСТОЯВА СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. НИЕ СМЕ ЗА СТАБИЛНОСТ, РАЗБИРАНА НЕ КАТО ЗАСТОЙ И КОНСЕРВИРАНЕ НА СТАТУКВОТО, А КАТО АЛТЕРНАТИВА НА БАЗЗАКОНИЕТО, ИКОНОМИЧЕСКИЯ ХАОС И СОЦИАЛНАТА АНАРХИЯ.

НИЕ СМЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО У НАС ДО СТЕПЕНТА, ХАРАКТЕРНА ЗА ВИСОКОРАЗВИТИТЕ СТРАНИ. ЕДИНСТВЕНО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ГАРАНТИРА НЕОБХОДИМИЯ ПРЕХОД КЪМ ПЛУРАЛИСТИЧНО И БЛАГОДЕНСТВУВАЩО ОБЩЕСТВО.

ЕЛИТЪТ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ТОЙ Е ЗАИНТЕРЕСОВАН И Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ. ЗА НАС БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ СЕ СВЪРЗВА С НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА ЕЛИТА, РАЗБИРАН НЕ КАТО КАСТОВА ОГРАНИЧЕНОСТ, НЕ КАТО ПОСТОЯННА ГРУПА, СЪСРЕДОТОЧИЛА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА, А КАТО СОЦИАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, КАТО КАЧЕСТВО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА И ПОТЕНЦИАЛ НА ВСЕКИ ИНДИВИД.

ЗА НАС ЕЛИТЪТ Е НОВ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ. МОДЕЛ, КОЙТО ОСИГУРЯВА НА ВСЕКИ УСПЕХ В ДИНАМИЧНИЯ И РАЗНООБРАЗЕН СВЯТ.

РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА САМА ПО СЕБЕ СИ Е СВОБОДА. Е ИЛЮЗИЯ. ИСТИНСКАТА СВОБОДА ЗАПОЧВА ЕДИНСТВЕНО И САМО ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И ЗАМОЖНИЯ ЖИВОТ.

ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА НЯМА АЛТЕРНАТИВА.

ИНТЕРЕСИТЕ, ИНИЦИАТИВНОСТТА, КОНКУРЕНЦИЯТА РАЖДАТ ЛИЧНИЯ УСПЕХ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ.

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, СТОКИ, КАПИТАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЦЕННОСТИ И КУЛТУРНИ ОБРАЗЦИ СА ЗНАЦИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

БИЗНЕСЪТ Е ОТГОВОРЕН ПРЕД СЕБЕ СИ И ОБЩЕСТВОТО, ЗАЩОТО Е В НЕГОВ ИНТЕРЕС ДА УСПЕЕ. БИЗНЕСЪТ Е ОТГОВОРЕН, ЗАЩОТО ЗАЛАГА БЛАГОПОЛУЧИЕ, ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ. БИЗНЕСЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ И ГРАЖДАНСКИ МИР. БИЗНЕСЪТ НЕ ТЪРСИ ВРАГОВЕ, А ГРАДИ МОСТОВЕ. НЕ РУШИ, А СЪЗДАВА.

ЗА БББ ОСНОВНИ СА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНДИВИДА, ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И СОБСТВЕНОСТТА. ДНЕС НИКОЙ НЕ ОТРИЧА ТЕЗИ СТОЖЕРИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, НО ТЕ СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ В ИМЕТО НА "ВИСШИ" ИНТЕРЕСИ - НА НАРОДА, ОБЩЕСТВОТО, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПР. ПРАКТИЧЕСКИ ТЕЗИ "ВИСШИ" ИНТЕРЕСИ ВИНАГИ СА КОМПРОМЕТИРАЛИ ИДЕЯТА ЗА РАВЕНСТВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА И СА ДОВЕЖДАЛИ ДО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН УПАДЪК. НЯМА "ВИСШИ" ИНТЕРЕСИ ИЗВЪН ИНДИВИДА, ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И СОБСТВЕНОСТТА. ТЕ СА ДВИГАТЕЛЯТ НА ПРОГРЕСА, А ОСНОВНАТА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПОЛИТИКАТА Е СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


С ДЪЛБОКО НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА, СЪС СТРАХ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, ЗА ЖИВОТА НА НАШИТЕ ДЕЦА, НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ И ЖЕНИ, КАЗВАМЕ НАШЕТО РЕШИТЕЛНО "НЕ" НА ВСЕ ПО-БЪРЗОТО РАЗРАСТВАНЕ НА ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. "НЕ" НА БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД НАСЕЛЕНИ МЕСТА И МИРНИ ХОРА. ДА СПРАТ ЛЕТЯЩИТЕ КРЕПОСТИ, СЕЕЩИ СМЪРТ И УЖАС.

ОТ КОНТЕКСТА НА СИЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И ФАНАТИЗЪМ СПРЯМО ИНТЕРЕСИТЕ НА АМЕРИКАНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ РАЗШИРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СТРАНИ В ЗАПОЧНАЛАТА ВОЙНА ДО МАЩАБИТЕ НА СВЕТОВЕН ПОЖАР. ТОВА БИ ОЗНАЧАВАЛО СМЪРТ И РАЗРУШЕНИЯ НА ПЛАНЕТАТА - НЕЧУВАНА ЖЕСТОКОСТ КЪМ ПОКОЛЕНИЯТА.

ТВЪРДО ПОДКРЕПЯМЕ ПРАВОТО НА ПАЛЕСТИНСКИТЕ ЖЕНИ И МАЙКИ ДА ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА СИ В СВОЯ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ И МАЙКИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ ДА СПЛОТИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ И ЗАЩИТИМ ЖИВОТА, КОЙТО СЪЗДАВАМЕ, СИГУРНОСТТА И МИРА ПО СВЕТА. НИЕ СМЕ ЗА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗА МИРНО И СПРАВЕДЛИВО РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТА В ЗАЩИТА НА СУВЕРЕННИ ПРАВА, А НЕ НА КОРИСТНИ ИНТЕРЕСИ, БЕЗ ПРОЛИВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКА КРЪВ, БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ, БЕЗ СТРАХ И УЖАС В ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА НИ!

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ПО ПОВОД ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


ОБЯВЕНАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ТВЪРДЕ АМБИЦИОЗНА И МАКСИМАЛИСТИЧНА.

ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО Е С ОПРЕДЕЛЕН МАНДАТ, СИ ПОСТАВЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ МАЩАБНИ ЗАДАЧИ В КРАТКИ СРОКОВЕ. ПРЕДЛАГАТ СЕ ДРАСТИЧНИ МЕРКИ, НАРОДЪТ СЕ ПРИЗОВАВА КЪМ РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА, БЕЗ ДА СЕ ОЧЕРТАЯТ ЯСНО КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ ОТ СТАРТИРАНЕТО НА РЕФОРМАТА. НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ СХВАНЕ, ЧЕ ЕДНИ ЩЕ ПОНЕСАТ ТЕЖЕСТТА НА ТОЗИ СТАРТ, А ДРУГИ ЩЕ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАТ ОТ НЕГО.

СОЦИАЛНАТА ЦЕНА НА ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ПРЕДЛАГА В ЦЯЛОСТНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ, ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ОСНОВНИЯТ НЕДОСТАТЪК НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ - СТОВАРВАНЕТО НА ТЕЖЕСТТА ВЪРХУ ОНАЗИ ЧАСТ ОТ НАРОДА, НА ЧИЙТО ТРУД СЕ КРЕПИ ВСЕ ОЩЕ НАЦИОНАЛНОТО НИ СЪЩЕСТВУВАНЕ.
НАСТОЯВАМЕ:

- ДА СЕ ТЪРСЯТ И ДРУГИ ВАРИАНТИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ПАРИЧНО-КРЕДИТНИЯ ПАЗАР. ПРЕДЛОЖЕНАТА ЛИХВЕНА ПОЛИТИКА Е ЮРИДИЧЕСКИ НЕИЗДЪРЖАНА И СОЦИАЛНО НЕСПРАВЕДЛИВА. ТЯ ЩЕ ЗАСЕГНЕ ГЛАВНО РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА;

- ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ДА ИЗПРЕВАРВА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ;

- ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА И НА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА БЪДАТ НАЙ-БОЛЕЗНЕНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В МОМЕНТА - ИЗХРАНВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И НЕГОВОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;

- НЕЗАБАВНО ДА СЕ РАЗРАБОТИ КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОЧЕРТАВАЩИТЕ СЕ БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН БЕЗРАБОТНИ;

- СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ НА ТЛЕЕЩИТЕ ВЕЧЕ НАЦИОНАЛНИ КОНФЛИКТИ И НА СЪХРАНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ;

- ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ПРОГРАМАТА ДА БЪДЕ УКРЕПВАНЕТО НА РАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА ОТ КРИЗАТА И ИЗХОДА ОТ НЕЯ.

СОФИЯ, 26 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НАЧЕЛО С ДИМИТЪР ПОПОВ.


ОТЧИТАЙКИ ЦЯЛАТА СЛОЖНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ОЦЕНЯВА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н Д. ПОПОВ, ПРЕДСТАВЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЯНУАРИ Т.Г., КАТО ПОСЛЕДЕН ОТЧАЯН ОПИТ ДА БЪДЕ СПАСЕНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ПОВСЕМЕСТНА КРИЗА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ ПРИЕМАМЕ ХЛАДНОКРЪВНО НАМЕРЕНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАПРАВИ ВСИЧКО, КОЕТО Е ПО СИЛИТЕ МУ, ЗА ИЗХОД ОТ ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ. СЪЩЕВРЕМЕННО СМЯТАМЕ, ЧЕ Е ДОПУСТИМО ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЕДИН ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕГОВИЯ ПРЕДШЕСТВЕНИК - ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н ЛУКАНОВ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ КАК, РАЗЧИТАЙКИ НА СВОЕТО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО, СОЦИАЛИСТИТЕ УСПЯХА ДА НАЛОЖАТ НА 24 ЯНУАРИ НЕГОВИЯ ИЗБОР ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ПАРЛАМЕНТА. СЛЕД КРАХА НА НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА СЕГА СЕ ОЧЕРТАВАТ СЪЩИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И В ДЕЙНОСТТА НА ТАЗИ ЕДНОЦВЕТНА КОМИСИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА.

ДНЕС НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ТРЯБВА ЯСНО ДА БЪДЕ КАЗАНО ЧИЯ Е ВИНАТА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА БИВШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО. ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ЩЕ ВОДИ БОРБА С НОМЕНКЛАТУРАТА, Г-Н ЛУКАНОВ РАЗРУШИ РЕДИЦА ВАЖНИ СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ВЪЗЦАРИ БЕЗЗАКОНИЕТО И АНАРХИЯТА В СТРАНАТА. НЕ БЕШЕ ЛИ ТОВА ЕДИН ДОБРЕ ОБМИСЛЕН И ТОЧНО ПРЕСМЕТНАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОД НА БСП, КОЙТО ОСИГУРИ НА БИВШИТЕ КОМУНИСТИ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ДОХОДОНОСНИ ФИРМИ, ПОВСЕМЕСТНО СТАБИЛИЗИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА И СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА? ЗА ЗАБЛУДЕНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ПРОКЛАМИРАНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН ХУМАНЕН СОЦИАЛИЗЪМ СЕ ОКАЗА НОВА ДЕМАГОГИЯ И СОЦИАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. СЯКАШ 45 ГОДИНИ НЕ БЯХА ДОСТАТЪЧНИ И ЗАТОВА ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА НОВОИЗЛЮПЕНИТЕ СОЦИАЛИСТИ СПУКАХА СТРАНАТА И Я ДОВЕДОХА ДО ДЪНОТО НА ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА РАЗРУХА. ТОВА Е АКТ БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ, ДОСТОЕН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРЕСТЪПНА, ЦИНИЧНА БЕЗОТГОВОРНОСТ НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЙТО ИЗИСКВА СЪДЕБНО ВЪЗМЕЗДИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ПОПОВ ДА НЕ ИГНОРИРА ТЕЗИ ФАКТИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. НЕ САМО ТО, НО И ВСЯКО СЛЕДВАЩО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ, ЧЕ АКО НЕ БЪДЕ РАЗГРАДЕНА И ОКОНЧАТЕЛНО СМЕНЕНА СЕГАШНАТА СИСТЕМА, АКО НЕ БЪДЕ ЯСНО И ТОЧНО ФОРМУЛИРАНО СВЕЩЕНОТО ПРАВО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТО ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА НЕ САМО НЯМА ДА МОЖЕ ДА СТАРТИРА И ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА, НО ЩЕ БЪДАТ СМАЗАНИ И ПЪРВИТЕ НАЧЕНКИ НА ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ У НАС. ЩЕ БЪДЕ ЖАЛКО И ВСИЧКИ НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ДОСТОЙНИ САМО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОТ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ ОКОЛО НАС. ЗА ДА ПОВЯРВАТ И УСТОЯТ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА, НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ КАТЕГОРИЧЕН И НЕДВУСМИСЛЕН ОТГОВОР, А В СТЪПКИТЕ СИ, СВЪРЗАНИ С РЕФОРМАТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕ, ЧЕ НАИСТИНА Е ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАДЕЖДАТА И СПАСЕНИЕТО.

25 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН ВЕЛКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСЪЖДАНЕТО В ПАРЛАМЕНТА НА ЗАКОНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ.


ТВОИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ АНТИФАШИСТИ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ТЕБ ДА КАЖЕШ ВЪРХОВНАТА СИ ДУМА ПО СОБСТВЕНОСТТА И СТОПАНИСВАНЕТО НА ЗЕМЯТА - ТОЗИ ФУНДАМЕНТ НА ЖИВОТА И ДОБРУВАНЕТО! РАЗТРЕВОЖЕНИ СМЕ ОТ ТОВА, ЧЕ ТВОЕТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОРАДИ ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ ИМА ОПАСНОСТ ДА ВЗЕМЕ НЕПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ДА ДЕСТАБИЛИЗИРАТ КРЕХКАТА МИРНА ОБСТАНОВКА, ДА ЗАДЪЛБОЧАВАТ КРИЗАТА И ДА НИ ОТКЛОНЯТ ТРАЙНО ОТ ПРАВИЛНИЯ ПЪТ НА СТАБИЛНОТО РАЗВИТИЕ.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪСОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА И ПРАВОТО НА СЕЛЯНИТЕ САМИ ДА ИЗБИРАТ ФОРМИТЕ НА СТОПАНИСВАНЕ, ОТЧИТАЙКИ СВЕТОВНИЯ И НАШ ОПИТ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВАТА, БУКВАТА И ДУХЪТ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ.

СВЕТОВНИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ЕДРОТО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПРЕД ДРЕБНОТО, БЕЗ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧВАНО. ТОВА ПОКАЗВА И НАШИЯТ ОПИТ. ЕДРОТО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО ИЗБАВИ БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН ОТ НЕМОТИЯТА НА ДРЕБНОТО И РАЗПОКЪСАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. ТО ОБНОВИ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ЦЯЛАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛОТО. И ПОМЕН НЯМА ОТ ТЪМНИТЕ И ЖАДНИ ЗА ВОДА СЕЛА. ТО СТАНА ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА И С ТОВА ЗА ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА, КОЯТО И ДНЕС ДУШИ РАЗВИТИТЕ ЗАПАДНИ СТРАНИ.   

КООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНИ И ОБНОВИ, КАТО СЕ ОСВОБОДИ ОТ ДЕФОРМАЦИИТЕ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА И КАТО СЕ ТЕХНОЛОГИЗИРА И ЕКОЛОГИЗИРА ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАУКАТА. ТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДА СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ОТ СЕЛЯНИ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА, АКО ТОВА Е ТЯХНАТА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ. ТО РЯБВА ДА ДОКАЗВА СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В КОНКУРЕНТНАТА БОРБА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ, СЕМЕЙНИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА Е ЕСТЕСТВЕНО СЪПЪТСТВУВАЩ КООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОЦЕС. ТОЙ ОБАЧЕ ЗАКОНОДАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕН ЗА ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИТЕ И СПЕКУЛАТИВНО НАТРУПАНИ ПАРИ И ЗА ПРОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ.

ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ НАТРУПВАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД, КОЙТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИТЕ И МАЛОИМОТНИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ИЛИ ЖЕЛАЯТ НА РАБОТЯТ ЗЕМЯТА.

ИЗОБЩО ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА УТВЪРДИ ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАНОТО КООПЕРАТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАТО ПЪРВОПРИОРИТЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЗДРАВОСЛОВЕН ОТРАСЪЛ НА НАШАТА СТРАНА.

ЩЕ СТАНЕ ЛИ ВСИЧКО ТОВА ЗАВИСИ В РЕШАВАЩА СТЕПЕН КАКВО СЕГА НА ОБЩОСЕЛСКИ СЪБРАНИЯ И НА СЪБРАНИЯ НА ТКЗС ЩЕ КАЖЕ НАРОДЪТ, ЗАВИСИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА ТКЗС И НА СИНДИКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И ОТ СТАНОВИЩЕТО НА УЧЕНИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗАВИСИ ОТ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПИСМА В ПЕЧАТА И ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
УТРЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО! СЕГА ИЛИ НИКОГА!

/ПРЕССЛУЖБА" "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СОЦИАЛНО ДЕЛО" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А АВТОР НА ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ИЗВЕСТНИЯТ ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ ЧАРЛС МЪРЕЙ.


             ВСЯКА ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ Е ПО-ДОБРА ОТ ПЛАНА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ

СЛЕДВА ОБОСНОВКА, ЧЕ ПЛАНЪТ ЗА ИНДЕКСАЦИЯ Е НЕПРИЕМЛИВ.

ПЪРВО, НЕКА ДА РАЗГЛЕДАМЕ СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЕДИН ПЛАН ЗА ИНДЕКСАЦИЯ, КОЙТО УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЯВА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СИ ЦЕЛИ -ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРАТА С НИСКИ ДОХОДИ. ФИГУРА 3 ИЛЮСТРИРА ОПИСАНА ЕДНА ТАКАВА ХИПОТЕТИЧНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА АЛГОРИТЪМ, СПОРЕД КОЙТО ИНДЕКСАЦИЯТА ЗА ХОРАТА С МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 165 ЛЕВА Е 100 ПРОЦЕНТА СПРЯМО ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА. ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩИ 5 ПРОЦЕНТА ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА, ПРОЦЕНТЪТ НА ИНДЕКСАЦИЯ НАМАЛЯВА С 1, ДОКАТО СЕ СТИГНЕ ДО ИНДЕКСАЦИЯ В РАЗМЕР НА 25 НА СТО /КОЕТО СТАВА ПРИ ЗАПЛАТИ, РАВНИ ИЛИ ПО-ВИСОКИ ОТ 665 ЛВ./ ФИГУРА 3 ПОКАЗВА И КАКВО ЩЕ БЪДЕ ВЛИЯНИЕТО НА ИНДЕКСАЦИЯТА ВЪРХУ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ХОРАТА, КОИТО СА НЕПОСРЕДСТВЕНО НА ГРАНИЦИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ, Т.Е. ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ИЛИ ЗАПЛАТИ СЪОТВЕТНО 1,7; 3,0 ИЛИ 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА.

ТОЗИ ПЛАН НЕ СПОДЕЛЯ НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ВЛЕЗЛИЯ ВЕЧЕ В СИЛА В БЪЛГАРИЯ, НО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕГО СА СЛЕДНИТЕ:

ПЪРВО, ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, КАТО ТЕЗИ В АРЖЕНТИНА И БРАЗИЛИЯ, ВИНАГИ СА БИЛИ СЪПЪТСТВАНИ ОТ МНОГО ВИСОКО НИВО НА ИНФЛАЦИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИЧИНИ. ИНФЛАЦИЯТА СЪЩЕСТВУВА НАЙ-ВЕЧЕ ЗАЩОТО ПАРИТЕ СА МНОГО, А СТОКИТЕ - НЕДОСТАТЪЧНИ. СИСТЕМИТЕ ЗА ИНДЕКСАЦИЯ

 ВЪВЕЖДАТ В УПОТРЕБА ХАРТИЙКИ, НАРЕЧЕНИ ПАРИ, БЕЗ ДА ПРАВЯТ НИЩО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА СТОКИТЕ. ЛОГИЧНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е СПИРАЛОВИДНА ИНФЛАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ ХИЛЯДИ ПРОЦЕНТА ГОДИШНО.

ВТОРО, КАКТО ЯСНО ПОКАЗВА ПРИМЕРЪТ, ЕДНА СИСТЕМА, КОЯТО ОСИГУРЯВА ПО-МАЛКА ЗАЩИТА НА ПО-ВИСОКО ПЛАТЕНИТЕ, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО БЪРЗО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО. ТОВА НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОРОДИ ДВЕ РЕАКЦИИ СРЕД ХОРАТА, КОИТО ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА СА ПОЛУЧАВАЛИ ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ: ЧАСТ ОТ ТЯХ ЩЕ НАПУСНАТ СТРАНАТА, А ТЕЗИ, КОИТО ОСТАНАТ, ЩЕ ПОИСКАТ ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИНФЛАЦИЯТА. НА ТОВА ПЪК ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ ПО-НИСКО ПЛАТЕНИТЕ. ТАКА И ДВАТА ИЗХОДА ОТ ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ИЗГЛЕЖДАТ ЕДНАКВО ЛОШИ: ВЕРОЯТНО ХОРАТА, КОИТО ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНДЕКСАЦИЯТА СА ПОЛУЧАВАЛИ ПОВЕЧЕ, ЩЕ НАДДЕЛЕЯТ И ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОЧТИ ПЪЛНА ИНДЕКСАЦИЯ /ПЛЮС, НАВЯРНО, КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВЛОШАВАНЕТО НА ПОКУПАТЕЛНАТА ИМ СПОСОБНОСТ/. ВСИЧКО ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СТРЕМИТЕЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И ДО СЪСТОЯНИЕ НА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ. ОБРАТНО, АКО НАДДЕЛЕЯТ ПО-НИСКО ПЛАТЕНИТЕ, ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМЕ ВЪЛНЕНИЯ СРЕД КВАЛИФИЦИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ, ЗАСИЛВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ И ПО-НАТАТЪШНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА. ВСЯКА СИСТЕМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ, КОЯТО ОСИГУРЯВА ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА ПО-НИСКО ПЛАТЕНИТЕ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕДОПУСТИМИ СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ БЕДИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ТАКАВА СИСТЕМА Е НЕПРИЕМЛИВА, ДОРИ И ПРИ СЕГАШНОТО БЕДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ.

ТАКА СТИГАМЕ ДО ПО-ОБЩИЯ ВЪПРОС: ТРЯБВА ЛИ ПАКЕТЪТ ОТ РЕФОРМИ ДА ВКЛЮЧВА И СИСТЕМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ? ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРИТЕ НИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И ОПОЗИЦИЯТА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНОТО ТВЪРДЕНИЕ СРЕД ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ИНДЕКСАЦИЯТА БЕШЕ, ЧЕ TЕ ПО ПРИНЦИП НЕ Я ОДОБРЯВАТ, НО НЕ ВИЖДАТ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА. НИЕ ОБАЧЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ВСЯКА ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД ИНДЕКСАЦИЯТА, ЗАЩОТО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИНДЕКСАЦИЯТА НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ЗАЛИЧАТ ВСИЧКИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ. ДО ТОЗИ ИЗВОД СТИГАМЕ В УСЛОВИЯТА НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, ПРИ КОЯТО ЗА БЪЛГАРИЯ СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЗАПАДНИ ИНВЕСТИЦИИ. БЕЗ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ СТРАНАТА ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В АГРАРНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПРИ ТОВА ТРУДНО ЩЕ ЗАДОВОЛЯВА ОСНОВНИТЕ СИ НУЖДИ. ИНВЕСТИРАНЕТО НА ЗАПАДНИ КАПИТАЛИ НЯМА АЛТЕРНАТИВА. НИТО СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ, НИТО ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ ОТ СИВ ПРЕДЛАГАТ НЯКАКЪВ ИЗХОД. НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ И ПОМОЩИТЕ, КОИТО НЯКОИ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАВИТЕЛСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРОЯТНО ЩЕ ОТПУСНАТ НА БЪЛГАРИЯ.

В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИТАМЕ КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ ЕФЕКТЪТ НА ИНДЕКСАЦИЯТА ВЪРХУ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. НАЙ-МЕКО КАЗАНО - КАТАСТРОФАЛЕН. ИНДЕКСАЦИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПИРАЛОВИДНА ИНФЛАЦИЯ. ТЯ ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ОСУЕТИ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЛЕВА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА И ЩЕ НАПРАВИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ ТРУДНИ И РИСКОВАНИ В МОМЕНТ, КОГАТО БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ СЪРЕВНОВАВА С МНОГО ДРУГИ СТРАНИ.  СПИРАЛОВИДНАТА ИНФЛАЦИЯ ЩЕ ОТКЛОНИ ЕНЕРГИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И ЩЕ Я НАСОЧИ КЪМ ЧЕРНИЯ ПАЗАР, НА КОЙТО СЕ ОПЕРИРА С ТВЪРДА ВАЛУТА. ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ. С ДВЕ ДУМИ, ВСЯКА ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ Е ПО-ДОБРА ОТ ИНДЕКСАЦИЯТА.

НА ТОВА НАШЕ ТВЪРДЕНИЕ ОТГОВОРИХА, ЧЕ ИНДЕКСАЦИЯТА ПОНЕ ЩЕ ЗАПАЗИ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ СПАСИ ХОРАТА ОТ ПЪЛНА МИЗЕРИЯ. НО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СЪШИЯТ РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ И ПО ДРУГ НАЧИН.


                       ВАРИАНТИ НА РЕФОРМИТЕ

ВЕЧЕ ОПИСАХМЕ ДВА АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗГЛЕДА ЗА СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. ПЪРВИЯТ ВЪЗГЛЕД СЕ ПОДДЪРЖА ОТ ПРОТИВНИЦИТЕ НА РЕФОРМИТЕ, СПОРЕД КОИТО ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА. ДРУГИЯТ ВЪЗГЛЕД, "ШКОЛАТА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО" В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ПРЕДИ ВСИЧКО ДА СЕ ГРИЖИ ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ И СЪЩЕВРЕМЕННО РАДИКАЛНО ДА ПРОМЕНИ СИСТЕМАТА НА
СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

ИЗНИКВА ВЪПРОСЪТ: ПРИ НАЛИЧИЕ НА РЕАЛИСТИЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ЩЕ МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ОТДЕЛЯ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА В ДОСЕГАШНИЯ Й ВИД? АНАЛИЗИТЕ, КОИТО СЛЕДВАТ, НЕ ДАВАТ ЕДНОЗНАЧЕН ОТГОВОР НА ТОЗИ ВЪПРОС. РАЗЛИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ТВЪРДЕ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ. ЗА НАЧАЛО ЩЕ ОБСЪДИМ НАЙ-ОБЩО РАЗХОДИТЕ, ОТДЕЛЯНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПЕНСИИ, ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ И ПРОГРАМИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУБСИДИИ.


                          ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НЕ УСПЯХМЕ ДА СЕ ДОБЕРЕМ ДО ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ЕДИН БЪЛГАРСКИ СЛУЖИТЕЛ НИ ИНФОРМИРА, ЧЕ ЦЕЛОКУПНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМАТА ВЪЗЛИЗАТ НА ОКОЛО 3 МИЛИАРДА ЛЕВА ГОДИШНО. АНАЛИЗИТЕ В ТОЗИ ДОКЛАД СЕ БАЗИРАТ НА ТЕЗИ ДАННИ. АКО ТЕ СА ПО-НИСКИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ, АНАЛИЗЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪОТВЕТНО ПРЕРАБОТЕН.


                             ПЕНСИИ

СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОЙТО ИЗПОЛЗУВА ДАННИ, ИЗНЕСЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ЗА ПЕНСИИ ПРЕЗ 1990 Г. СА ОТПУСНАТИ ОТ БЮДЖЕТА 3,225 МИЛИАРДА ЛЕВА. (1)

 
                      ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

ЕФЕКТЪТ ОТ БЕЗРАБОТИЦАТА ВЪРХУ БЮДЖЕТА СЕ ПРЕСМЯТА ТРУДНО ПО ДВЕ ПРИЧИНИ. ЕДНАТА ОТ ТЯХ Е НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ УСТАНОВИ СЪС СИГУРНОСТ БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ, А ДРУГАТА Е ДВОЙНИЯТ ЕФЕКТ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ВЪРХУ БЮДЖЕТА. БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕДИЗВИКВА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПОРАДИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДАНЪК ОБЩ ДОХОД И ВНОСКИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ /30 НА СТО ОТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА/. ФИГУРА 4 ПОКАЗВА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ЗАГУБИ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА В ОБЕМ ОКОЛО 500 000 ДУШИ.

ПРЕДЛАГАНИЯТ АНАЛИЗ Е ОПРОСТЕН В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ. ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ БЕЗРАБОТЕН ПОЛУЧАВА ПО 300 ЛЕВА, КОЕТО Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО СРЕДНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА. (2) ОСВЕН ТОВА ПРИЕМАМЕ, ЧЕ БЕЗРАБОТИЦАТА ОБХВАЩА РАВНОМЕРНО ХОРА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩИ ЗА ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, ВТОРИЯ МЕСЕЦ И Т.Н., КОЕТО СИЛНО ПОДЦЕНЯВА РАЗХОДИТЕ В ПЕРИОДА НА НАРАСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА /КОГАТО ПЛАЩАНИЯТА СА ПРЕДИМНО В ПО-ГОЛЕМИТЕ РАЗМЕРИ НА ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ/. ИМА И ДРУГИ ВТОРИЧНИ ЕФЕКТИ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, КОИТО НЕ СА ОТЧЕТЕНИ ТУК.

ТРЯБВА ОБАЧЕ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ТОВА НЯМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ. ПОМОЩИТЕ ЗА 500 000 БЕЗРАБОТНИ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ВЪЗЛИЗАТ НА 1,1 МИЛИАРД ЛЕВА. АКО ВМЕСТО ТОВА ПРИЕМЕМ, ЧЕ 25 НА СТО ОТ ВСИЧКИ БЕЗРАБОТНИ ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩ ЗА ПРЪВ ПЪТ, 20 НА СТО - ЗА ВТОРИ, 15 НА СТО - ЗА ТРЕТИ, 10 НА СТО - ЗА ЧЕТВЪРТИ И 5 НА СТО - ЗА ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ ИЛИ ДЕВЕТИ, РАЗХОДИТЕ НАРАСТВАТ САМО НА 1,36 МИЛИАРДА ЛЕВА.

НАКРАТКО, БЕЗРАБОТИЦАТА НЕ СТРУВА НА БЮДЖЕТА ТОЛКОВА СКЪПО, КОЛКОТО СЕ ПРЕДПОЛАГА. ДОРИ АКО ЦИФРАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ДОСТИГНЕ 500 000, КОЕТО НАДМИНАВА И НАЙ-ПЕСИМИСТИЧНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРОГНОЗИ, ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ ВЪЗЛЯЗАТ НА 2,1 МИЛИАРДА ЛЕВА - ОКОЛО 740 МИЛИОНА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ И 1,36 МИЛИАРДА ЛЕВА,  ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА ПОМОЩИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, В КТ "ПОДКРЕПА" И В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИТЕ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В КРАЯ НА МИНАЛАТА И НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ ПРОДИКТУВАНО ОТ ДЕМОНСТРИРАНОТО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПОПОВ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРЕГОВОРИ СЪС СИНДИКАТИТЕ В ОТРАСЪЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА. БЕШЕ ПОСТИГНАТО УСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА ОТРАСЪЛА. НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ПРЕДЛОЖИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА ЗАМЕНЯТ КОМПРОМЕТИРАНОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА. СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ И РАЗГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА НА ТОЗИ ЕКИП СИНДИКАТИТЕ В ОТРАСЪЛА ПОДКРЕПИХА КАНДИДАТУРИТЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА. ДЕПУТАТИТЕ ОТ БСП, УЧАСТВУВАЩИ В ПОСТОЯННАТА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА, РЕШИХА ДА "ОЦВЕТЯТ" РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА, КАТО НАЛАГАХА НЕПРЕКЪСНАТО КАНДИДАТУРИ ПО СВОЙ ВКУС. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ЩЕ ПОСРЕДНИЧАТ В ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПЕЧЕЛЯТ ВРЕМЕ, КАТО ПРОВАЛЯТ НАСРОЧЕНИ СРЕЩИ СЪС СИНДИКАТИТЕ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ:

- НЕДОПУСТИМ Е НОМЕНКЛАТУРНИЯТ ПОДХОД В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЧИЕТО КАТАСТРОФАЛНО СЪСТОЯНИЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА НАС, СЕМЕЙСТВАТА НИ И ВСИЧКИ НАШИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ.
- БЕЗОТГОВОРНИ СА ТЕЗИ, КОИТО СЧИТАТ, ЧЕ ПАРИТЕТЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА Е ПО-ВАЖЕН ОТ СЪСТАВЯНЕТО НА РАБОТОСПОСОБЕН ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ Е ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ОТРАСЪЛА И ХОРАТА, РАБОТЕЩИ В НЕГО.
- ПРЕСТЪПНО Е ДА СЕ РИСКУВА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА И НАРОДА НИ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЖИЗНЕНОВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ИКОНОМИКАТА И БИТА.
- ИМАЙКИ ПРЕДВИД ГОРЕПОСОЧЕНОТО, ЗАКОНОДАТЕЛЯТ Е ЗАБРАНИЛ СТАЧКИ "В ПРОИЗВОДСТВОТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ" И НИЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАХМЕ С ТОВА. ОКАЗВА СЕ ОБАЧЕ, ЧЕ БЕЗ ДА СТАЧКУВАМЕ, ЛИШАВАМЕ ПО НЕОБХОДИМОСТ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ СИ ОТ ТОПЛИНА И СВЕТЛИНА, А ИКОНОМИКАТА НИ - ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПАРА.

ПРИ ТОВА СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩАТА РЕШИХМЕ:

1. ПОДКРЕПЯМЕ ОБЯВЕНАТА ОТ ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ОБЩА СТАЧКА В ОТРАСЪЛА.

2. НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕНО ТАКОВА РЪКОВОДСТВО НА ОТРАСЪЛА, СЪСТАВЕНО ОТ КОМПЕТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА ЕКИП НА ПРОФЕСОР ЛЮДМИЛ ГЕНОВ.

3. СЧИТАМЕ, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНООПАСНА Е ПРОЯВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРИСТРАСТИЯ В ОТРАСЪЛА, КАКТО И ДЕЙСТВИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ, НАЛАГАЩИ ВСЕ ОЩЕ НОМЕНКЛАТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ВЗЕМАНЕ НА КАДРОВИ РЕШЕНИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НИ НЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ В СРОКА, ПОСОЧЕН ОТ ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА НА ХОРАТА, СЧИТАЩИ, ЧЕ ПАРТИЙНИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ СА ПО-ВИСШИ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ ИМ.

ПЛОВДИВ, 23 ЯНУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:46:05    30-01-1991