30 ноември 1994


София, 30 ноември 1994 година
Брой 235 /1280/


София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "СЪГЛАСИЕ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ. РЕАЛИЗЪМ ВМЕСТО ДЕМАГОГИЯ" НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА.


I. СЪГЛАСИЕ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ

Политическият съюз Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ издига националното съгласие като свой ключов предизборен лозунг.

През последните пет години политическата конфронтация в страната взе разрушителни размери. Верността към родината отстъпи място на верността към Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/. Това отслаби българската държава и снижи авторитета на демократичните ценности. Развихриха се престъпността и корупцията. Икономиката изпадна в хронична криза. Държавната собственост бе подложена на методично ограбване. Блокирана бе приватизацията. Страната е заплашена от деиндустрилизация, застаряване на населението и културно обезличаване.

ДАР отрича сегашния двуполюсен политически модел. Именно този модел поражда конфронтация и връща България във времената на студената война. Пет години хаос стигат! Ние предлагаме съгласие вместо конфронтация и реализъм вместо демагогия.

Нашата програма за национално съгласие включва:
- отказ от използване на конфликтите на миналото за политически цели;
- зачитане на паметта на жертвите на фашизма и на жертвите на сталинизма;
- безусловно оправдаване на несправедливо осъдените след 9.IX. 1944 г.;
- осигуряване на законови гаранции за провеждането на национална, а не теснопартийна външна политика;
- законодателно уреждане на надпартийния характер на проблемите на националната сигурност и борбата срещу корупцията и престъпността;
- промени в съда, прокуратурата и следствието, които гарантират техния надпартиен и неидеологически характер;
- конституционни промени, осигуряващи в по-пълна степен разделението и взаимния контрол на властите.

Ние сме републиканци. Смятаме за нереалистични и неотговарящи на съвременната световна политическа традиция амбициите за възстановяване на монархическия институт.

ДАР предлага новото Народно събрание, съвместно с други държавни институции, да изработи и приеме Национална стратегия за навлизането на България в XXI век, засягащи основни въпроси на икономиката, преразпределението на собствеността, националната сигурност и външната политика. Убедени сме, че това ще донесе стабилност и приемственост между всички следващи правителства.

ДАР смята, че при сега съществуващата икономическа криза шансът на страната е веднага след изборите да бъде съставено широко правителство на националналното съгласие. Само такова правителство може да осигури социален мир в условията на тежки икономически реалности и предстоящи дълбоки структурни промени в икономиката и собствеността. Нито БСП, нито СДС могат да се справят самостоятелно или заедно с тази задача.

Необходимо е обединение, необходима е алтернатива на конфронтационната политика, необходим е шанс за всички тези, които не пожелаха да приемат досегашната безумна политика.


ІІ. ДАР ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

1. ДАР Е ЗА ПОВРАТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

Така наречената "шокова терапия" и последвалата я ограничителна финансова политика, изчерпа своите възможности и доведе до неблагоприятни резултати - силен спад на производството и жизненото равнище на българина. Липсата на структурни промени и на ясна индустриална политика доведе до упадъка на редица отрасли, загуба на външни пазари и високата безработица.

ДАР предлага нова икономическа политика - политика на растеж и създаване на нови работни места при едновременно поддържане на финансова стабилност. Нашата стратегическа цел е изграждането на модерно екосоциално пазарно стопанство. Ние предлагаме принципно нов начин на обвързване на целите и инструментите на парично-кредитната политика, който да позволи едновременно забавяне на нарастването на цените и ускоряване на икономическия растеж.

В основата на тази политика е повишаването на инвестиционната активност и спиране на декапитализацията на българските предприятия.

Във финансовата област ние предлагаме:
- нова лихвена политика, позволяваща извършването на средно- и дългосрочни инвестиции, целящи разширяването и обновяването на производството и превръщането на българските стоки в конкурентоспособни на световните пазари;
- нова валутна политика, стимулираща износа и даваща предимство на българските пред чуждите стоки на вътрешния пазар;
- създаване на държавна банка за инвестиционно и експортно кредитиране, която да замести неефективните Държавен фонд за реконструция и развитие и Фонд за малки и средни предприятия. Тази банка, за чието създаване ДАР е подготвил законопроект, ще стимулира създаването на малки и средни предприятия, ще осъществява финансиране на износа и ще подпомага развитието на капиталовия пазар.

ДАР разполага с програма за стимулиране на чуждестранните инвестиции в България, която включва:
- промени в Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, насочени към облекчаване на реда и условията за лицензиране на чуждестранните инвестиции.
- приемането на закони за използването на подземните богатства на страната и за концесиите;
- регламентиране на реда и условията за създаване на смесени дружества на държавни предприятия с чуждестранни инвеститори, като по този начин процесът се ускори и децентрализира;
- създаване на държавна агенция със значителни пълномощия и ресурси за привличане на чуждестранни инвестиции и цялостно подпомагане на инвеститорите;
- продължаване усилията за присъединяване на България към ГATT.
- значими инфраструктурни проекти с чуждестранно участие и др.

При реализация на предлагания от нас икономически модел ние можем да осигурим от 5 до 8 пъти по-голям обем на чуждите инвестиции за 1995-1996 г.

ДАР е единствената политическа сила, която днес може едновременно да привлече западни инвестиции и да възстанови източните пазари. Само по този начин ще предотвратим разпада на индустрията и ще осигурим растеж в икономиката. В състояние сме да възстановим и развиваме постоянно позициите в източноевропейския регион и особено в Русия - страна, в която нашите стоки са познати и която и днес, и утре ще бъде огромен потребителски и суровинен пазар. Наред с това ще водим политика на по-нататъшно интегриране в европейското икономическо пространство и ще се готвим за пълното ни приемане в Европейската общност.

ДАР се обявява за данъчно и митническо облекчаване и стимулиране на износа като важен локомотив на икономическия растеж. Ще предприемем мерки за спиране на износа на капитали от страната. Ще извършим мащабни стурктурни преобразования и засилим контрола върху митническата система.

ДАР предлага индустриална програма, включваща стабилизация на около 400 държавни предприятия, възстановяване престижа на труда на инженерите и конструкторите и стимулираща насочването на инвестициите към перспективни отрасли и предприятия. Важно средство в тази насока ще бъде създаването на национален фонд за подпомагане и стимулиране на вискотехнологични проекти.

При реализация на предложените в прогарамата ни стопански мерки ние  очакваме икономически растеж от 2-3 на сто през 1995 г. и 4-5 на сто през 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗАЩО БОЙКОТИРАМЕ ИЗБОРИТЕ" НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА НЕ УЧАСТВА В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


        - Защото не искаме да участваме в предварително скалъпения и дирижиран изборен фарс.

- Защото ТЕ се уплашиха и не приеха нов избирателен закон.

- Защото Централната избирателна комисия /ЦИК/ е котило на политически комбинации и байганьовски мераци.

- Защото не искаме да участваме в безпринципни коалиции на изкушени за власт и жадни за привилегии.

- Защото националната идея се нуждае от друга, коренно различна от сегашната политическа ситуация в страната, за да се превърне в обединяваща и вдъхновяваща идея за българския избирател.

- Защото на тези избори Бъгарската социалистическа партия /БСП/ и нейните племенни формирообразувания ще се състезават сами със себе си.

- Защото в България партиите са послушни фантоми на отделни икономически групировки с един център, който превръща политическия "елит" в кукла на конци.

- Защото корумпираните и продажни стари муцуни вече доказаха своята политическа, обществена и човешка несъстоятелност и е проява на цинизъм да се предлагат отново на своя "електорат".

- Защото на тези избори кукловодите ще се освободят от последните непослушни и мислещи.

- Защото и в бъдещия парламент партиите ще си останат политически и икономически рекетьори.

- Защото националните и така наричаните "независими" масмедии са продажен слугинаж на политическата и властимаща мафия.

- Защото кукловодите ще ни превърнат в безименно и безродствено племе, което ще обслужва магистралата от Калотина до Свиленград.

- Защото от Киро до Петко либерала разстоянието е само една зелена бюлетина.

- Защото на тези избори българинът ще загуби и последните си илюзии в демокрацията и общочовешките ценности.

- Защото за нас, либералдемократите, властта не е самоцел, а начин за безименно служене пред олтаря на отечеството ни и защото от българския трибагреник по-високо няма.

София, 28 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ПО ПОВОД НА 75-ТА ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР. Документът е адресиран до Европейския съюз, до посолствата на Съединените американски щати и на Руската федерация в София, до средства за масово осведомяване.


Навършват се 75 години от един мирен договор, който откъсна от България свещени български земи и обрече на робство десетки хиляди българи. Ньойският мирен договор е един срамен акт на великите сили, които жертваха истината и справедливостта в името на общоевропейското единство и балканския мир. Днес Европа се обединява, докато Балканите са разединени повече от всякога. Може би най-голямата жертва на това разединение са българите в бивша Югославия, прекарали 75 черни години под чужд гнет. Днес кралска и Титова Югославия е мъртва, но нейното наследство тежи.

Българите в западните покрайнини, намиращи се в рамките на Сръбско-Черногорска Югославия, и българите от Струмишкия край, попаднали в новосъздадената държава Република Македония, настояват международната общественост да формира специална комисия, която да проучи на място нашето положение.

Ние умоляваме държавите от Европейския съюз, САЩ и Русия да погледнат по нов и справедлив начин на нашите проблеми, ако желаят да заличат поне малко вината си към България.

Ние настояваме правителствата на Сърбия и Македония да уважават човешките ни права, да помогнат за откриването на български училища с български учители, да признаят правото на Българската православна църква да се грижи за своите чеда и да се отворят границите за българските книги и вестници, които сега са недостъпни за нас. В края на XX век в сърцето на Балканите на нас ни е отнето елементарното човешко право да учим децата си на български език в български училища, да погребваме мъртвите си с български свещеници.

Ние, българите в Сърбия и Македония, не оспорваме териториалната цялост на тези две съседни на България държави. Но ние имаме юридическото и моралното право да искаме международна защита и гаранции за спазването на нашите права, което впрочем е записано и в документите на Ньойския договор.

Ако вие не ни помогнете, българите в Сърбия и Македония ще бъдат асимилирани в следващите две десетилетия, което ще бъде съвременната версия на етническото прочистване.

Ние вярваме, че Обединена Европа един ден ще приобщи и обединените Балкани. Но докато настъпи този исторически миг, българите в Сърбия и Македония могат да са изчезнали напълно или да останат една шепа хора, населяващи един резерват. Ние обаче не вярваме, че Европейският съюз, Демократична Русия и Съединените американски щати ще допуснат подобен срамен акт.

Помогнете ни! Отворете очите си за нашата тежка съдба! Не забравяйте, че мирът на Балканите ще е истински стабилен, ако историческите неправди се поправят или поне не се повтарят.

25 ноември 1994 г.

ПАРТИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В МАКЕДОНИЯ /седалище в Струмица/

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИОНИ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ С АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Във връзка с предстоящите избори за 37-о Обикновено народно събрание на заседание от 24 ноември 1994 г. Ръководството на Българските национални легиони взе решение да се обърне с настоящата декларация към всички политически партии и движения с антикомунистическа насоченост, към всички българи и българки, към цялата българска младеж, интелектуалци, монархисти и републиканци по убеждение, към майките, съпругите, дъщерите и синовете на избитите без съд и присъда, към стотиците хиляди, минали през лагерите и затворите на комунизма!

Да загърбим партийните и лични интереси, да се обединим в една голяма и мощна сила и всички до един да гласуваме със синята бюлетина на Съюза на демократичните сили /СДС/ за спечелване на изборите, за да може България да се изправи в утрешния ден възродена и национално мощна, такава за каквато са ратували Отец Паисий, Г.С.Раковски, Васил Левски, Хр.Ботев и всички други, знайни и незнайни, оставили кости в битките за освобождението и обединението на България!

Българските национални легиони виждат единствената алтернатива за България в отстраняването на БКП/БСП и ДПС от управлението чрез предстоящите избори, за да се възстанови доверието на Европа към Отечеството ни!

Българските национални легиони, верни на националните интереси на България и на борбата срещу комунизма, не издигат свои кандидати, а ще подкрепят безрезервно СДС, като твърдо вярват, че ще бъдат коригирани допуснатите в миналото пропуски и че единствено СДС ще съдейства за възстановяване на Търновската конституция!

Всемогъщи Боже, подкрепи десницата ни в решителния час за спасение на Отечеството ни!

За България!

София, 25 ноември 1994 г.

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИОНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Г. Часовникаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СОФИЯ ПО ПОВОД НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В СТОЛИЦАТА.


СЪГРАЖДАНИ,

Подложени сме на безпрецедентен политически шантаж. След дълго отлагане в навечерието на изборите за 37-о Народно събрание кметът на София Александър Янчулев наложи драстичен воден режим на столичния град. С този акт той се присъедини към усилията на Българската социалистическа партия и нейните мутанти за слагане на колене на синя София.

Бедственото положение, в което сте поставени, изисква незабавен, ясен и категоричен отговор на поредица от въпроси. Отговор, който трябва да бъде даден от кмета на София, от бившите и настоящи ръководители на общинската фирма ВиК и от прокуратурата.

Ние питаме:

1. По чие указание беше избран моментът на въвеждане на режима за водата? Защо хидроинженерът проф. Янчулев в началото на тази година не се вслуша в съвета на специалистите, а вместо това уволни ръководството на фирма ВиК, което предлагаше решение на кризата при много по-благоприятни условия и по-поносим режим?

2. Защо през изминалите 3 години от кметския мандат проф. Ал. Янчулев не е внесъл в Столичния общински съвет и поради това не е започнало изпълнението на програма за интензивно подменяне на напълно износената водопроводна мрежа на града, в която се губят ежегодно по повече от 100 млн. куб. м пречистена питейна вода?

3. Защо не е направено и не се прави нищо за включване на наличните около София водоизточници като витошките реки от с. Железница до Княжево, на водите около Кремиковци /с язовир "Ботунец"/, езерата баластриери, р. Батулийска, р. Нишава, р. Височица и язовир "Огняново" с общо над 500 млн. куб. м годишно вода? Защо не се работи и по максималното използване па наличните подземни води в Софийско поле с обем около 50 млн. куб м годишно?

4. Използват ли се максимално водите на деривациите "Вада" на р. Джерман и "Грънчар" и по колко е разпределяна водата към София и към каскада "Белмекен-Сестримо"?

5. По чие нареждане и за какво точно са източвани язовир "Искър" и язовир "Бели Искър"? Вярно ли е, че има месеци, в които е източвано по 30-50 млн. куб. м при сега посочваната необходимост до 15 млн. куб. м?

6. Има ли утвърдена програма в София за спиране подаването на вода за промишлени и непитейни нужди в случай на крайна необходимост, каквато е сегашната, и както го предвиждат Законът за водите и Наредба номер 9? Ако има, защо не се прилага?

7. Има ли възможности пречиствателната станция "Панчарево" да се справи с влошаващите се качества на питейната вода в язовира и нарастващото количество планктон?

8. Кой и защо построи и продължава да строи технологично необоснованата пречиствателна станция за питейни води "Бистрица", след като по съвременните норми /действащи отдавна в развитите страни/ пречиствателната станция в Панчарево е достатъчна за София? Дали някой не иска да докара нова рилска вода по проекта Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила", за да оправдае строежа й?

9. Защо са дадени 1 млн. лв. аванс за озонатори на двете пречиствателни станции и дадени ли са още, след като становищата на Министерството на околната среда /МОС/, Министерството на здравеопазването /MЗ/ и "Водоканалинженеринг" са, че озониране на водите на язовир "Искър" не се налага?

Язовир "Искър", който осигурява водата за София, е изграден с обем 670 млн. куб. м като многогодишен изравнител на неравномерния приток от реките. Посочваната от специализираните органи средногодишна консумация на вода за София е 370 млн. куб. м при средногодишен приток от реките 430 млн. куб. м. Това гарантира необходимия за София резерв от вода в случаите на сухи години. Ако водата беше стопанисвана разумно и пестеливо, то сега вместо наличните 80 млн. куб. м в язовира трябваше да има поне 300 млн. хуб. м вода и нямаше да се налага въвеждането на какъвто и да е режим.

Ето защо ние питаме: Къде е водата на София, чия политическа поръчка изпълняват и чии икономически интереси защитават кметът на София проф. Александър Янчулев и ръководството на неговата общинска фирма ВиК!

Уважаеми съграждани,
Преди 5 години Национално движение /НД/ Екогласност ви прикани да спасим природата на България, като не допуснем строителството по проектите ВК "Рила" и ХТК "Места". Днес ние отново виждаме, че се правят опити за манипулирането ви чрез най-скъпоценното природно благо - водата. И то от хора, които се крият зад и използват вашите идеали. Не им вярвайте и не се поддавайте на внушенията и провокациите им. Ние сме убедени, че рано или късно ще им бъде потърсена отговорност.

София, 28 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН", НЕРЕГИСТРИРАНА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На свое заседание от 13 ноември 1994 г. Координационният съвет на Обединена македонска организация /КС на ОМО/ "Илинден" прецени, че в този критичен за България предизборен момент е назряла необходимостта от изясняване на позициите по широк кръг въпроси, които засягат правата ни на хора и граждани.

ОМО "Илинден" излиза със свой пакет от въпроси за провеждането на срещи разговори с политическите партии и съюзи в Република България.

1. Кои са причините за непризнаването на македонската нация от страна на официалните държавни институции?

2. Отказът за регистрация на ОМО "Илинден" противоречи ли на международните договорености и правни норми, или не?

3. Законно ли е подслушването на телефонните разговори и кореспонденцията на организацията ни?

4. Какво е отношението на политическите организации към македонското малцинство в България и извън нея и има ли то своите права, гарантирани от конституцията и международните договорености?

5. Размяна на мнения и търсене на изход от социалните и икономически проблеми в Пиринска Македония.

6. Размяна на мнения по участието на македонците в предстоящите избори в България.

До 10 декември 1994 г. очакваме вашия отговор за уточняване мястото и времето на срещата разговор.

Сандански, 15 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОМО "ИЛИНДЕН":

И. Костадинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ ВРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ШЕРИАТСКИЯ СЪД И ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ.


Днес, 23 ноември 1994 година, се проведе заседание на Висшия мюсюлмански духовен съвет на мюсюлманите в Република България с участие на членовете на Шериатския съд и главния мюфтия.

На заседанието се обсъди работата на мюсюлманското изповедание в Република България след провеждане на Върховната мюсюлманска конференция и внасянето на материалите от конференцията в Министерския съвет и в Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет.

Присъстващите с болка споделиха, че в мюсюлманското изповедание са започнати нови форми на противопоставяне и конфронтация. В периода, когато Дирекцията по вероизповеданията проучва материалите на конференцията, неизбраният за духовен водач Фикри Сали все още обитава неправомерно и противозаконно сградата на Главното мюфтийство и продължава, издавайки нищожни и противозаконни заповеди, да уволнява избрани по установения в устава ред районни имами и областни мюфтии. В същото време активисти на Движението за права и свободи /ДПС/ и кметове на населени места отправят декларации и телеграми до Дирекцията по вероизповеданията, с които оспорват легитимността на Националната мюсюлманска конференция. По своята същност и автентичност телеграмите и декларациите са неверни и не са приети и отправяни от председателите на Джамийските мюсюлмански настоятелства, а от активисти и съмишленици на Движението за права и свободи, подпечатани от кметовете, избрани от ДПС.

На заседанието някои от членовете изразиха съмнение, че дирекцията умишлено забавя произнасянето си по материалите на мюсюлманската конференция с оглед да се задълбочи кризата и разединението в изповеданието. Председателят на Висшия мюсюлмански духовен съвет д-р Недим Генджев по тези съмнения осветли присъстващите, че Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет /МС/ има изключително коректно отношение към Националната мюсюлманска конференция и все още не е изтекъл законният срок за произнасяне по внесените документи. Всички те се съгласуват със съответните компетентни органи на Министерския съвет и се надява в най-скоро време Министерският съвет и Дирекцията по вероизповеданията да се произнесе по тях.

На заседанието бе решено да се проведе извънредно заседание на Висшия мюсюлмански духовен съвет с присъствието на изтъкнати духовни водачи, на което отново ще се обсъди отговорът на Министерския съвет и Дирекцията по вероизповеданията и при отрицателно отношение ще бъдат предприети адекватни мерки.

София, 23 ноември 1994 г.

ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Недим Генджев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШЕРИАТСКИЯ СЪД: х. Селяхедин Али

ГЛАВЕН МЮФТИЯ: хаджи Басри Махмудов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Решение номер 351

София, 25 ноември 1994 г.


По повод на запитвания от районни избирателни комисии и на основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

В раздел II 4 от Методическите указания за прилагане на ЗИНПОСК при изборите за 37-о Народно събрание изрично е отбелязано: "Когато секционната избирателна комисия установи различие между данните в паспорта на избирателя и отпечатаните в избирателния списък, тези различия се отразяват в графа 10 на списъка."

Това се отнася и за случаи, при които различията са в името на избирателя, включително при смяна на името, неотразена в списъка. Необходимо е обаче да се идентифицира с положителност избирателят и неговият единен граждански номер да е еднакъв и в списъка, и в личния му паспорт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

Решение номер 352

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Никопол, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Никопол, както следва:

На мястото на Димитър Николов Шамаков - член, определя Мехмед Шафъков Афъзов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

Решение номер 353

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Свиленград, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Свиленград, както следва:

1. На мястото на Ангел Димитров Киряков - член, определя Петър Боянов Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

Решение номер 354

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Козлодуй, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Козлодуй, както следва:

1. На мястото на члена Бойка Драгомирова Андреева съответно Жулиета Костадинова Цолова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 355

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Плевен, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Плевен, както следва:

1. На мястото на членовете Върбан Христов Върбанов и Зоя Георгиева Панчева съответно: Венета Дучева Данковска и Илия Николов Илиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 356

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Невестино - Кюстендилска област, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Невестино, както следва:

1. На мястото на Иван Петров Ангелов - член, определя Малин Стоилов Бачев.

2. На мястото на Дафина Кирилова Пешева - член, определя Елена Йонева Теодосиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 357

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Червен бряг, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Червен бряг, както следва:

1. На мястото на Иван Савчев Иванов, член - определя Иван Георгиев Иванов.

2. На мястото на Васил Аспарухов Иванов, член - определя Борис Димитров Крайчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР:. X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 358

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-то народно събрание в 15 плевенски избирателен район


На основание чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Димитър Величков Димитров в 15 Плевенски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл. 41, ал. 5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 278 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 851 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 49 бр.
   2.2. Грешни ЕГН, според контрол по модул 11 - 329 бр.

3. Петдесет лица са под 18 години.

4. Непопълнени ЕГН - 423 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Димитър Величков Димитров за независим кандидат за народен представител в 37-то Народно събрание от 15 Плевенски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 359

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-то Народно събрание в 22 Смолянски избирателен район


На основание чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен предпазител на Федя Феодосиев Лазарев в 22 Смолянски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл. 41, ал. 5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2044 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 102 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 11 бр.
   2.2. Грешни ЕГН, според контрол по модул - 11 - 89 бр.

3. Две лица са под 18 години.

4. В списъка има и лица само с две имена.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Федя Феодосиев Лазарев за независим кандидат за народен представител в Тридесет и седмото народно събрание от 22 Смолянски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 360

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Раднево, Хасковска област, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Увеличава състава, като включва още един член - Атанас Йорданов Гелев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 361

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Йосиф Димитров Крапчев, ЕГН 240220ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Народен съюз - Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Демократическата партия /ДП/ и Съюз на монархическите сили "Царство България".

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Йосиф Димитров Крапчев от кандидатската листа на Съюз на монархическите сили "Царство България" в 23 Многомандатен избирателен район - София, тъй като е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Съюз на монархическите сили "Царство България" и на Йосиф Димитров Крапчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 362

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Заместване членове на районни избирателни комисии.


Постъпили са заявления от Матей Матеев Грънчаров и Никола Иванов Чолаков, членове на Районна избирателна комисия /РИК/ в 24 Многомандатен избирателен район - София-град, с които заявяват, че първият по здравословни причини, а вторият поради включването му в кандидатска листа на Съюза на демократичните сили /СДС/ за 24 Многомандатен избирателен район са в невъзможност да изпълняват задълженията си като членове на Районната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че следва да се извърши подмяна на тези членове на Районната избирателна комисия в 24 Многомандатен избирателен район с резервни членове, посочени от същата политическа сила - Съюза на демократичните сили, поради обстоятелството, че са в невъзможност да изпълняват функциите си на членове на РИК - за Никола Иванов Чолаков с оглед несъвместимостта, предвидена в чл. 33, ал. 1 от ЗИНПОСК, да бъде кандидат за народен представител и член на Районна избирателна комисия, а за Матей Матеев Грънчаров, поради трайна невъзможност да изпълнява задълженията си. Видно от предложението за заместващи лица в съставите на Районните избирателни комисии, СДС е посочил за резерви в състава на РИК в 24 Многомандатен избирателен район Владимир Николов Панчев - юрист, и Светлана Христова Петрова - математик. При това положение Централната избирателна комисия следва да замести с посочените заместващи лица Никола Иванов Чолаков и Матей Матеев Грънчаров, които напускат състава на Районната избирателна комисия в 24 Многомандатен избирателен район - София-град.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Замества като членове на Районната избирателна комисия в 24 Многомандатен избирателен район - София-град, Никола Иванов Чолаков и Матей Матеев Грънчаров с Владимир Николов Панчев и Светлана Христова Петрова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд на Република България в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ. Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 363

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Веселин Димитров Христов, ЕГН 630723ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на коалиция Патриотичен съюз и Движение "Напред, България".

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друта партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Веселин Димитров Христов от кандидатската листа на коалиция Патриотичен съюз в 25 Многомандатен избирателен район - София III, тъй като е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция Патриотичен съюз и на Веселин Димитров Христов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 364

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите за народни представители от Българска работническа социалистическа партия.


На основание чл.47, във връзка с чл.45 от ЗИНПОСК и решение нр. 285 от 18 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия, поради липса на регистрация на Българска работническа социалистическа партия, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидатите за народни представители на Българска работническа социалистическа партия в следните многомандатни избирателни райони: 3 Многомандатен избирателен район - Варна; 6 Многомандатен избирателен район - Враца; 8 Многомандатен избирателен район - Добрич; 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч; 12 Многомандатен избирателен район - Монтана; 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик; 14 Многомандатен избирателен район - Перник; 15 Многомандатен избирателен район - Плевен; 16 Многомандатен избирателен район - Пловдив-град; 17 Многомандатен избирателен район - Пловдив-окръг; 21 Многомандатен избирателен район - Сливен; 23 Многомандатен избирателен район - София-І; 24 Многомандатен избирателен район - София-ІІ; 25 Многомандатен избирателен район - София-ІІІ и 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд. Препис от решението да се изпрати на Българска работническа социалистическа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Л. Джелепова/

СЕКРЕТАР: /X. Анчев/

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 365

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Мартин Младенов Николов, ЕГН 540206ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на коалиция Патриотичен съюз и Съюз "Нов избор".

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Мартин Младенов Николов от кандидатската листа на коалиция Патриотичен съюз в 15 Многомандатен избирателен район - Плевен, тъй като е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция Патриотичен съюз и на Мартин Младенов Николов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 366

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Илия Атанасов Маринков, ЕГН 460507ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Свободна кооперативна партия и от Българска лига за защита на правата на човека и гражданина.

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Илия Атанасов Маринков от кандидатската листа на Свободна кооперативна партия в 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик, тъй като е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Свободна кооперативна партия и на Илия Атанасов Маринков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 367

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване недействителност на регистрацията на кандидатите за народни представители от партия "Народно движение "Ку-Ку".


На основание чл. 47, във връзка с чл. 45 от ЗИНПОСК и решение номер 267 от 17 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия, поради липса на регистрация на партията "Народно движение "Ку-Ку" Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидатите за народни представители на "Народно движение "Ку-Ку" в следните многомандатни избирателни райони: 1 Многомандатен избирателен район - Благоевград; 2 Многомандатен избирателен район - Бургас; 3 Многомандатен избирателен район - Варна; 4 Многомандатен избирателен район - Велико Търново; 5 Многомандатен избирателен район - Видин; 6 Многомандатен избирателен район - Враца; 7 Многомандатен избирателен район - Габрово; 8 Многомандатен избирателен район - Добрич; 9 Многомандатен избирателен район - Кърджали; 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч; 12 Многомандатен избирателен район - Монтана; 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик; 14 Многомандатен избирателен район - Перник; 16 Многомандатен избирателен район - Пловдив-град; 17 Многомандатен избирателен район - Пловдив-окръг; 18 Многомандатен избирателен район - Разград; 19 Многомандатен избирателен район - Русе; 20 Многомандатен избирателен район - Силистра; 21 Многомандатен избирателен район - Сливен; 22 Многомандатен избирателен район - Смолян; 23 Многомандатен избирателен район - София-І; 24 Многомандатен избирателен район - София-ІІ; 25 Многомандатен избирателен район - София-ІІІ; 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг; 27 Многомандатен избирателен район - Стара Загора; 28 Многомандатен избирателен район - Търговище; 29 Многомандатен избирателен район - Хасково; 30 Многомандатен избирателен район - Шумен, и 31 Многомандатен избирателен район - Ямбол.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд. Препис от решението да се изпрати на партия "Народно движение "Ку-Ку".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 368

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Сабрие Али Якуб, ЕГН 381223ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Демократическа партия на справедливостта, както следва:

1. В 31 Многомандатен избирателен район - гр. Ямбол, на 18 ноември 1994 г. в 10,45 часа.

2. В 15 Многомандатен избирателен район - гр. Плевен, на 18 ноември 1994 г. в 11,40
часа.

3. В 7 Многомандатен избирателен район - гр. Габрово, на 18 ноември 1994 г. в 15,35 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Сабрие Али Якуб в 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, в кандидатската листа на Демократическа партия на справедливостта, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Демократическата партия на справедливостта и на Сабрие Али Якуб.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 369

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Кирил Йорданов Кърпачев, ЕГН 610821ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на коалиция Обединение за социализъм, както следва:

1. В 3 Многомандатен избирателен район - гр. Варна, на 21 ноември 1994 г. в 19.00 часа.

2. В 19 Многомандатен избирателен район - гр. Русе, на 21 ноември 1994 г. в 19.00 часа.

3. В 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, на 23 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Кирил Йорданов Кърпачев в 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, в кандидатската листа на коалиция Обединение за социализъм, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция Обединение за социализъм и на Кирил Йорданов Кърпачев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Решение номер 370

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Тихомир Владимиров Савов, ЕГН 340712ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Конфедерация "БЗНС - Национален блок "Търновска конституция", както следва:

1. В 14 Многомандатен избирателен район - гр. Перник, на 18 ноември 1994 г. в 13.00 часа.

2. В 25 Многомандатен избирателен район - гр. София, на 18 ноември 1994 г. в 14,10 часа.

3. В 23 Многомандатен избирателен район - София, на 18 ноември в 18,50 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Тихомир Владимиров Савов в 23 Многомандатен избирателен район - София, в кандидатската листа на Конфедерация "БЗНС - Национален блок "Търновска конституция", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция Конфедерация "БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" и на Тихомир Владимиров Савов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/16:30:00
30.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комлексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!