30 ноември 1992

София, 30 ноември 1992 година
        Брой 235 /765/    

Ръководител "Пресслужба Куриер"

Стефан Господинов


София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА ОТ СЪЮЗА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.


България е на дъното на една нова национална катастрофа.
Политическите, социалните, икономическите и етническите противоречия се изострят до краен предел. Производството - основа на материалния живот на всяко общество - падна вече зад всякакви допустими граници. Икономическата структура на страната е разрушена напълно. Селското стопанство е разорено. Външният дълг се увеличава и поставя страната в икономическа и политическа зависимост от високоразвитите държави. Безработицата - скрита и официално оповестена - стигна непознати досега размери. Инфлацията галопира необуздано. Цели обществени групи и прослойки са застрашени от истински социален геноцид. За сметка на тях една малка група хора за невероятно кратки срокове натрупва огромни богатства. Бездната между бедни и богати се разтваря. Въпиещата социална несправедливост се превръща в най-характерния белег на съвременното българско общество. Корупцията, спекулата, престъпността, беззаконието, стопанският хаос и масовото недоволство, изразяващо се в мощни стачки и социални протести, с всеки изминат ден разрушават основите на социалния мир. Значителна част от етническо-българското население е застрашено от нова асимилация, от изкореняване на български корен.

Нацията е дълбоко разделена - политически, социално и религиозно. Поставени са на карта националната независимост, държавният и икономическият суверенитет на страната.

Ние подкрепяме онези обществени сили, които са за строга персонална отговорност на всички държавни и политически дейци, които с действията или бездействията си досега допринесоха за задълбочаване общата криза в България.

Ние сме дълбоко убедени, че при сегашното структуриране на българското политическо пространство у нас няма такава политическа сила, която сама и в противоборство е другата основна политическа сила, при липсата на широка обществена подкрепа, която да реши натрупани социално-икономически проблеми. Това убедително бе потвърдено от едногодишното, трагично за страната, управление на СДС /движение/.

Ето защо съобразно основополагащите принципи, върху които е изграден Съюзът за национално спасение, ние напълно подкрепяме усилията на Българската социалистическа партия за създаване на правителство на националното съгласие като условие за национално спасение.

Като изразяваме тази наша подкрепа и готовност за участие в правителство на националното съгласие с наши представтели, ние си даваме сметка, че при сегашния състав на парламента такова правителство ще има краткотрайно съществуване. Но дори и да просъществува само няколко месеца, то може да реши някои неотложни социално-икономически проблеми, които имат решаващо значение народът ни да изкара една трудна зима с по-голямо облекчение.

За да изпълни тази високоотговорна задача, правителството на националното съгласие трябва да бъде създадено от обществени дейци с високи професионални, морални и държавнчески качества. Това трябва да бъдат хора, доказали вече способността си да превъзмогват политическите си пристрастия в името на общонационалните интереси, да имат богат управленски опит и да се ползват с доверието на по-голямата част от българската общественост. Според нас това е основната предпоставка, за да не се компрометира наново голямата и спасителна идея за правителство на националното съгласие.

Траен изход за излизане от тежката социално-икономическа и политическа криза ние виждаме единствено в провеждане на предсрочни парламентарни избори и избори за местни органи на власт. Цялата дейност на сегашния парламент доказа, че той е неспособен да бъде основа на националното съгласие и да създаде законодателната и управленската основа за решаване кардиналите проблеми на българското общество.

Ние сме за предсрочни избори при един нов избирателен закон, който да не бъде дискриминационен спрямо съществуващите в България политически партии и движения.

Ние се надяваме, че политическият разум и мъдростта на народа ни ще надделеят над политиката на конфронтация и разрушение и страната ще бъде поведена по широкия път на политическото, социалното и икономическо обновление.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
        2. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
        3. БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ
        4. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ
        5. ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
        6. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
        7. ДВИЖЕНИЕ ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО

София, 26 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "САМОЗВАНЦИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ИМЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА.


В българския печат се разпространяват от името на "Екогласност" няколко странни и нелепи искания - президентът да подаде оставка и досиетата на ченгетата да се разкрият по всички кръстовища.

Ние, основатели на "Екогласност" и сега членове на политическия клуб "Екогласност" и на независимото сдружение "Екогласност" заявяваме:

Лицата Едвин Сугарев и Лъчо Тошев, които стоят зад тези глупави инициативи не представляват "Екогласност". Членуващата в СДС организация "Екогласност" няма съдебна регистрация. Даже Татарчевата прокуратура приема /в постановление по преписка 2383/92 г./, че независимо сдружение "Екогласност" се представлява от Петър Слабаков. А политическия клуб "Екогласност" /регистриран като партия/ има неоспорвана от никого съдебна регистрация.

Напомняме на Едвин Сугарев и на Лъчо Тошев да не мародерстват с достойното име за добрата репутация на което те нямат никакъв дял.

Напомняме на журналистите да не се доверяват на параноичното политическо джебчийство, за да не се окажат и те, както и страната ни, с празни джобове.

София, 27 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ НА ДЕПУТАТИ НА ОСТАВКАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Напоследък зачестиха опитите за представяне на редица новоизлюпени нови-стари номенклатури като съвършени демократи.

Опита се да заблуди обществеността г-н Асен Агов, че е нещо друго, а не това, което е, но не успя.

Следването на личните интереси и угодниченето към властимащите, г-н Агов, не е начин за самодоказване. Използвайки най-мощната пропагандна машина, Националната Българска телевизия с познатите от миналото методи, Вие позволявате да бъдат оклеветявани политици и лидери, без да им давате възможност за отговор. Вие и Вашите предани бивши /настоящи/ "колеги" по най-безцеремонен начин цензурирате политическите предавания по "Вашата телевизия" с цел обслужване на определени сили.

Присъединявайки се към справедливите искания на групата депутати от Народното събрание за Вашата оставка, ние вярваме, че от това ще спечели цялата наша общественост.

Идете си, г-н Агов, докато не са Ви изгонили.

София, 26 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВИДИН, ЗА ОТНОШЕНИЯТА С ВЕСТНИК "НИЕ”.


УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ,

Повече от година частният вестник "Ние”, скрит зад фасадата на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/, провежда деструктивна линия, противоречаща на принципите, заложени в програмата на СДС.

Координационният съвет /КС/ на СДС Видин е разтревожен от публикациите във вестника от последните месеци, позорящи както коалицията, така и отделни нейни представители.

Интересите на двама-трима души, списващи вестника, се представят като мнения и позиция на регионалните структури на СДС.

Координационният съвет на СДС - Видин, се чувства задължен да заяви:

"В-к "Ние" никога не е отразявал адекватно позициите на СДС и с арогантния си тон е дискредитирал коалицията."

Уважаеми съмишленици и симпатизанти на СДС, граждани на региона, позицията, която публикуваме, вероятно ще послужи като повод списващите вестника за пореден път с присъщия им арогантен тон да оплюят СДС и Координационния съвет.

Координационният съвет, отчитайки сложната политическа обстановка, започва издаването на регионален вестник, който да отразява позициите на СДС и да пресече дезинформационната помия, лееща се от страниците на т.нар. "независим" печат

Видин, 19 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯИ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.


ЗА СОЦИАЛНИТЕ ГАРАНЦИИ

15. Да разработи и срочно да пристъпи към изпълнението на програми за ограничаване на безработицата и разкриване на нови работни места в съответствие с приоритетите на националната структурна политика, както и за квалификация и за гарантиране на минимално необходимите доходи на безработните.

16. Да създаде необходимата защита срещу инфлацията, като спре по-нататъшното спадане на реалната покупателна сила на средната работна заплата, а при възможност - да допусне и преход към нейното постепенно повишаване.

17. Да въведе индексация на пенсиите на всяко тримесечие за компенсиране на повишените цени на потребителската кошница, изразяваща социалния минимум.

18. Да действа в полза на формирането на широки социални слоеве със средни икономически възможности, като създава условия за диференциация на доходите въз основа на предприемчивостта, труда и таланта и същевременно противодейства срещу прекомерната имуществена поляризация на обществото.


ЗА ИНТЕЛЕКТА НА НАЦИЯТА

19. Да предостави необходимия минимум от средства за издръжка на дейностите в науката, образованието и културата, съответстващи на националните приоритети и ценности.

20. Да осигури спазването на обективните критерии и законовите разпоредби като единствена основа за по-нататъшното преструктуриране и кадрово укрепване на организациите от науката, образованието и културата.


ЗА ВЪНШНИТЕ УСЛОВИЯ

21. Да предприеме всички необходими действия за осигуряване на достъп до външни пазари на българските производители и износители - както традиционни /в държавите от ОНД, Източна Европа и Близкия изток/, така и нови /в ЕИО, ЕФТА, Северна Америка, Далечния изток и др./ Да осигури нужната защита на националния пазар в съответствие с правилата на многостранната търговска система и принципите на реципрочността.

22. Да осигури успешното продължаване и евентуално приключване на преговорите с международните финансови институции, външните кредитори на страната и с регионалните европейски общности - ЕИО и ЕФТА.

23. Да предприеме всички налагащи се двустранни и многостранни стъпки за гарантиране на националната сигурност на страната в съвременната сложна обстановка на Балканите и изключване на всякаква възможност от въвличането й във въоръжени конфликти.


ОБСТАНОВКАТА

Приоритетите и основните задачи са изведени от оценката за състоянието на обществото и на икономиката в настоящия момент.

България навлезе в дълбока политическа криза, която е израз на растящия конфликт на интересите, изразявани от различните крила в СДС, и очакванията на обществото, както и от провежданата от правителството конфронтационна политика. Правителствената криза показа, че обществото отхвърля тази политика. Отивайки си, правителството на СДС остави икономиката в много по-тежко положение от това, което наследи от предишното правителство.

Икономиката на България преживя един от най-трудните и драматични периоди от своето развитие през XX век. Спадът на производството е безпрецедентен. Има признаци за разпадане на стопанската система. Инфлацията не е овладяна и страната е изправена пред опасността от хиперинфлация. Безработицата достигна критични размери и продължава да расте. Особено тежко са засегнати отделни социални и етнически групи. Бедствено е положението в някои райони на страната.

Твърденията за макроикономическа и финансова стабилизация се опровергават от бедственото състояние на икономиката, финансовото състояние на държавата, предприятията и домакинствата.

Провежданата икономическа политика доведе до масово обедняване и поставя под заплаха физическото оцеляване на много хора. Особено тежко е положението на пенсионерите и безработните.

Главната причина за тежката икономическа депресия и растящата стопанска разруха е възприетият консервативен и монетаристки модел за стопанска реформа и провежданата икономическа политика.

Възприетият модел на реформата води към силно поляризирано общество и трябва да бъде заменен с модел, който осигурява преход към съвременна социална пазарна икономика. Това изисква дълбоките промени в икономическата политика да се подкрепят с неотложни мерки, с които трябва да се заеме едно ново програмно правителство на националното съгласие.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


8/III

. Икономическите страни на промяната

III. БСП и промяната

 

Със започването на промяната политбюро, което се беше превърнало в Председателство, сякаш скъса със стария стил да се управлява икономиката от партийното ръководство. Но това беше по-скоро нежелание за поемане на отговорност пред лицето на една толкова дълбока промяна, отколкото смяна на стила. Структурите и връзките започнаха да се разпадат постепенно, но не като концептуална промяна, а като стихийно отстъпление под натиска на събитията.

Председателството не просто се направи, че не разбира този въпрос и че е толкова демократично, че няма да се меси в работата на правителствата си. То просто дори не посмя да назове същината на проблема. Ставаше дума за промяна на устоите, върху които съществуваше партията в своята история. Партия, която сто години се е борила, в буквалния смисъл на думата, против частната собственост, капитала, пазара, платените услуги и т.н., сега би трябвало сама да върви срещу своите традиционни схващания, за да ги наложи. Този абсурд не беше възможен при онази конфигурация. И, разбира се, не се осъществи. Промяната за БСП се измести в политически план, в посока на Конституцията, в посока на съхранението на гражданския мир.

Без да си поставя за цел да спре реформата по начина, по който сега тя е спряна, без да си поставя за цел сегашното некомпетентно разсипване на страната, без да иска това, БСП не успя да го осуети, защото прие пасивната позиция по въпросите на приватизацията, социалната реституция, партийното имущество, пазара, кредитите, цените. За да тръгне по този път, БСП, първо, трябва да го извърви вътре в партията, да преживее дълбоката промяна на своите устои и по същество да стане ДРУГА партия. БСП не желаеше това, не посмя да го направи, не го направи. Не го е направила и до днес, което е нейният /а ясно се вижда, че като такъв той е и на нацията/ проблем в промяната.


8/IV

8. Икономическите страни на промяната

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП, предложена от ОСД

   

Монетаризмът абсолютизира паричните параметри на икономиката, абсолютизира бюджетния дефицит, както и частната собственост, частния интерес в противовес и всички останали собствености. Подобен абсолютизъм е вреден и това се вижда днес и от онези, които не са специалисти.

Алтернативната философия е друга. Вместо абсолютния приоритет на частната собственост /или пък държавната/ - съчетаване на възможните видове и форми собственост, което да отрази разнообразието от интереси и социални групи и слоеве в променящото се общество. Вместо догматичната финансова рестрикция трябва да се прилага балансирана борба с инфлацията, мерки за икономическо съживяване, растеж на заетостта в съответствие със съвременните немонетаристки методи. Вместо конфликт със синдикатите - реално, равноправно партньорство.

С една дума, главното е да се прилага философията на баланса, на новия синтез на интересите в икономиката и обществото, който да е ориентиран към:
* оживление и конкурентност въз основа на предприемаческия интерес в стимулираща растежа пазарна среда;
* достоен жизнен стандарт въз основа на социалното партньорство;
* форми на собственост, които осигуряват продуктивно съчетание на интересите на различните социлни групи и слоеве.


8/V

8. Икономическите страни на промяната  V. Политически принципи и ключови термини

                             

Политическите принципи в най-общ план могат да бъдат:
* свобода на предприемачеството в конкурентен пазар с национални приоритети;
* частна собственост в съчетание с кооперативната и държавната;
* развитие на акционерната собственост;
* публичност и прозрачност на приватизацията, масова приватизация.

Ключови термини са:
"структурна политика",
"производство и заетост",
"достоен жизнен стандарт",
"социално партньорство",
"мениджърска автономност",
"акционерен капитал"


8/VI

8. Икономическите страни  на промяната

VI. Законодателни идеи

              
 

а/ За законодателното тяло:

* Въз основа на изложените принципни положения се налага разработването на цял самостоятелен икономически проект в законодателната област, който да предвижда промени в приетото вече законодателство и ред нови закони, насочени към стабилизиране, оживление и нормализация на икономиката в новите условия.

б/ За БСП:

* възгледите на БСП в икономиката са изцяло функция на дълбочината на промяната, която тя осъзнава. Необходимо е преработване на основните партийни
документи с ясна ангажираност на БСП в посока на новите ценности на обществото и безусловен отказ от традиционните ценности. Този ангажимент не може да се извърши със заклинателното произнасяне на трите думички свобода, справедливост, солидарност. БСП не може да разчита на своя политическа и правителствена програма, ако не реши този дълбокопринципен за себе си и за общественото мнение въпрос.

8/VII

8. Икономическите страни на промяната 

VІІ. Идеи за изпълнителната власт

  

Идеите за изпълнителната власт са в кръга на законодателните, но са повече от тези, които не търпят отлагане. Например:
* законопроект за промени в закона за приватизацията или пък решения на правителството, които да дават приоритети на предприемачеството, както и на кооперативите;
* социално партньорство;
* контрол върху икономическия произвол, осъществяван в някои случаи от правителството по политически причини;
* ограничаване на реституционната тенденция, която става все по-опасен за обществения мир и равновесие фактор;
* конкретна защита на мениджърския труд от административния произвол.

9. АГРАРНАТА ПРОМЯНА

9/1

9. Аграрната промяна

I. Състояние на промяната към момента

                 

Промяната в аграрния сектор е основана върху поземлената реформа, без която не е възможна аграрната реформа. Поземлената реформа цели преструктуриране на собствеността. За съжаление обаче вече две години действията както на изпълнителната, така и на законодателната власт са все още само до първата стъпка.

Тенденцията в аграрната реформа все повече се очертава не като промяна, а като отиване към разруха и катастрофа в земеделието. Налага се изводът, че бавното осъществяване на поземлената реформа, което зависи от прилагането на Закона за земята, липсата на държавно регулиране при монопол и неизградени пазарни структури водят до пълна агония на аграрното производство.

Факт е, че промените в Закона за земята /ЗСПЗЗ/, приети през м.април 1992 г. /като се изключат начинът на назначаване на ликвидационните съвети и земите по параграф 4/, дават основание да се ускори ходът на поземлената реформа. Но в практическата реализация това не става.

Вероятно причините са както в недостатъчното познаване на ЗСПЗЗ и особено на правилника за приложението му от длъжностните лица, закриването на НПС, което е голяма грешка, политизацията на реформата, така и в наличието на користни интереси.

Властта на СДС позволи реформата да навлезе изцяло в зоната на политическите борби и "декомунизацията” да противопостави хората по политически признак, да въвлече на отговорни места в реформата неподготвени и дори злонамерени хора.

Въпреки че почти всички политически сили, когато пишат и говорят за селското стопанство, поставят отпред думата "приоритетно", страната ни няма все още конкретна програма и приет възглед за ефективното развитие на този отрасъл.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ "СИНДИКАТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО И АГРАРНАТА РЕФОРМА", ИЗЛОЖЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА 11 НОЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Федерацията нееднократно е изразявала подкрепа на икономическата реформа, на пазарната икономика, на аграрната реформа. Заедно с това е длъжна да заяви, че сега в България се провежда аграрна реформа въз основа на Закона за земята, без да има ясно очертана аграрна политика в прехода на страната към пазарна икономика. Насилственото ликвидиране на ТКЗС, разбирано и извършено не като ликвидация на формата и нейното заменяне с частни стопанства и кооперативи, а като дезорганизация на производството и ликвидация на имуществото, е недемократично, с тежки и опасни последици за собствениците и всички граждани.

Какво е характерно сега за българското земеделие?

Забавя се възстановяването на собствеността върху земята и имуществото.

Ликвидират се старите структури, без да се изграждат нови - частни ферми и кооперации. Към 1 ноември 1992 г. са образувани 150 кооперации, от които около 80 са регистрирани по Закона за кооперациите.

Държавата не създаде преференциални условия за развитие на земеделието.

През 1992 г. спадът в производството е катастрофален. Поради липса на средства, ликвидационните съвети /ЛС/ не закупиха необходимите торове, препарати и др.; не проведоха необходимите агротехнически мероприятия и при всички основни култури се наблюдава голямо намаление на производството и средните добиви. За 1993 година се очаква още по-тежка картина в растениевъдството, тъй като есенната сеитба се проведе с голямо закъснение, наторени са едва 30 на сто от площите само с фосфорни торове, засява се с некачествени семена поради липса на средства. Взетият кредит от ЛС за есенната сеитба в размер на 400 млн. лева е ползван главно за заплати и закупуване на гориво. Към 1 ноември 1992 г. са засети с пшеница 81 на сто от площите, а с ечемик - 89 на сто. Извършена е дълбока оран на 5270 хил. декара.

Още по-тежка е картината в животновъдството. За деветмесечието на годината говедата са намалели с 219 677 глави, или 83,5 на сто, свинете - със 759 746 глави, или 80,9 на сто, в свинете майки - с 83,8 на сто, овцете - с 1 570 863 глави, или 76,4 на сто, в т.ч. овцете майки - с 84,8 на сто, птиците - с 3 335 943 бр., или 87,9 на сто, в т.ч. кокошките носачки -с 87,0 на сто. Производството на мляко е по-малко със 153 529 хил.литра, или 90,5 на сто; на яйца - със 153 703 хил. броя, или 89,8 на сто; млеконадоят от крава е спаднал със 147 литра.

Огромната икономическа задлъжнялост на стопанствата, убийствените лихвени проценти, ограбващите изкупни цени, липсата на вътрешни и външни пазари поставиха селяните на една от последните социални стълбици в страната. Средната работна заплата на заетите в земеделието е 1200-1300 лева при доказани необходими средства за издръжка на един зает - 1608 лева за м. юли т.г. /ИИОСС/. Хиляди са работниците, които с месеци не са получавали заплати или получават само минималната работна заплата. Безработните са над 150 хиляди.

Затова Федерацията последователно в свои декларации, заявления, открити писма, паметни записки /много от които са публикувани/, символични стачки, едночасова ефективна стачка през май 1992 г., в която взеха участие над 100 хил. синдикални членове, е изразявала своето категорично становище за предприемане на мерки от страна на компетентните органи за създаване на условия за ускоряване на аграрната реформа.

В грубо противоречие с принципите на социалното партньорство, на зачитане мнението на синдикатите, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост /МСРЗВПС/ решаваше всички основни проблеми на земеделието чисто по административен път. По тези причини вече цяла година работещите в ДО "Ветеринарно дело" са в стачна готовност, ДО "Борба с градушките" е с неизяснен статут и работещите там с месеци не получават заплати, бави се приватизацията в обслужващата сфера и всички социални последици са върху гърба на синдикалните членове.

/Пресслужба "Куриер"/


30.11.1992 г.
11:10

Редактори: Любомир Йорданов
                            Нина Гаврилова - деж.  ред.
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова и Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

------------------------------------------

BTA’s English-Language Weekly:
statistics analyses and comments
statutory acts and bills
economic reports
For subscriptions please call: tel. 877 363, 706 467

--------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!