30 ноември 1990

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 237 /255/

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КЪМ ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ И КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.


КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!
КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ!
КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЗРИВООПАСНАТА ОБСТАНОВКА, КОЯТО СЕ СЪЗДАДЕ В СТРАНАТА, НИ ДОВЕДЕ ДО ЧАСА НА РЕШИТЕЛНИЯ ИЗБОР. ХАОС И БЕЗРЕДИЦИ ИЛИ МЪДРОСТ И СМЕЛИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КРЕХКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ Е НАПРАВИЛ СВОЯ ИЗБОР. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПОВЕСТЕНИТЕ СИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ ТОЙ ДЕКЛАРИРА КАТЕГОРИЧНОТО СИ НАМЕРЕНИЕ ДА НАПРАВИ ВСИЧКО, КОЕТО ЗАВИСИ ОТ НЕГО, ЗА УСПОКОЯВАНЕТО НА ОБСТАНОВКАТА И ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

БЛОКЪТ НЕ Е СТРУКТУРА, НЕ Е ПАРТИЯ, НЕ Е ОРГАНИЗАЦИЯ, А ФОРУМ, НА КОЙТО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ, ДА ЗАЩИТИ И ДА ПРИЕМЕ ВСЯКА РЕАЛИСТИЧНА И КОНСТРУКТИВНА ИДЕЯ В ИМЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ТОЙ ОБЕДИНЯВА ЛИЧНОСТИ, КОИТО СА ГОТОВИ В ИНТЕРЕС НА ПОСТИГАНЕТО НА КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ ДА ОСТАВЯТ НАСТРАНА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ВАС С НАСТОЯТЕЛНОТО ИСКАНЕ ДА СЕ ОБСЪДИ И ПРИЕМЕ ЕДНО ПРАГМАТИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЕГАШНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА, ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.

В ТОЗИ СМИСЪЛ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ КОНКРЕТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПТИМАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРОГРАМА, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОГРАМА НА ВСИЧКИ, ПРОГРАМА БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ, ПРОГРАМА, КОЯТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА, Е ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕНА ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НАСТОЯВА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И БЕЗ БЕЗПЛОДНИ ПРОЦЕДУРИ И СПОРОВЕ ДА РАЗГЛЕДАТ И ПРИЕМАТ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ. ГЛАСУВАНЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПОИМЕННО С ПРЕДВАРИТЕЛНОТО УСЛОВИЕ, ЧЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМАТА Е НЕОБХОДИМО КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРИЕМЕ ТАЗИ ПРОГРАМА, НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАСРОЧИ ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА И ТОИ ДА РЕШИ КОЯ ПРОГРАМА ТРЯБВА ДА СТАНЕ НЕГОВА ПРОГРАМА И ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

НА БАЗАТА НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ДА СЕ НАЗНАЧИ ПРОГРАМНО-ЕКСПЕРТНО ПРАВИТЕЛСТВО. ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ ЕКИП, КОЙТО Е РАЗРАБОТИЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО БЪЛГАРСКО ДОПИТВАНЕ КЪМ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", КОЙТО Е ОПОВЕСТИЛ ТОЧЕН ГРАФИК, СРОКОВЕ И МЕРКИ ЗА КОМПЛЕКСНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ПРОГРАМА И КОЙТО ГАРАНТИРА НЕЙНОТО ЦЯЛОСТНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

САМО ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО Е ПОЕЛО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО И Е ПОТВЪРДИЛО ГАРАНЦИИТЕ, ЧЕ ЩЕ СЛЕДВА НЕОТКЛОННО ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, МОЖЕ ДА ПОВЕДЕ НАЦИЯТА КЪМ ИЗХОДА НА МРАЧНИЯ ТУНЕЛ, В КОЙТО СЕ НАМИРАМЕ.

ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ РАЗУМА И ДЪРЖАВНИЧЕСКАТА МЪДРОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ И НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НЕКА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ НЕОБУЗДАНИТЕ ЛИЧНИ АМБИЦИИ И СТРЕМЕЖИ КЪМ ВЛАСТ В ИМЕТО НА НАШАТА ИЗСТРАДАЛА СТРАНА, В ИМЕТО НА НАРОДА, КОЙТО НЯМАМЕ ПРАВО ДА ПРЕВРЪЩАМЕ В ЖЕРТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ

СОФИЯ, 29 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО - ОБЕДИНЕНИЕ В БСП/.


ПРОМЕНИТЕ В БСП СЕ ИЗВЪРШВАТ ПОРАЗИТЕЛНО МУДНО. ПОДОЗРИТЕЛНО БЪРЗО СДС СЕ ПРЕВРЪЩА В ПАРТИЯ, ИЗВЪРВЯВАЙКИ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ПЪТЯ, КОЙТО БКП ИЗВЪРВЯ ЗА 40 ГОДИНИ. СБЛЪСЪКЪТ МЕЖДУ ТЕЗИ ПАРТИИ-ГИГАНТИ ПОРАЖДА ИСКРИ, КОИТО В ДНЕШНАТА НАСИТЕНА ПОЛИТИЧЕСКА АТМОСФЕРА МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НАЦИОНАЛЕН ПОЖАР.

ЕТО ЗАШО АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ НАСТОЯВА ЗА:

1. БСП НЕЗАБАВНО ДА ИЗЛЕЗЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЯТО ПОСОЧВА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ И КОЯТО ВКЛЮЧВА ИЗВИНЕНИЕ КЪМ НАРОДА.

2. ЗА ДА ОСВОБОДИ ОТ НЕДОСТОЙНО БРЕМЕ САМАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИДЕЯ И НЕЙНИТЕ НЕОПЕТНЕНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, БСП ДА ВЪРНЕ 95 НА СТО ОТ ИМУЩЕСТВОТО СИ. ПАРЛАМЕНТЪТ ДА Е ТОЗИ, КОЙТО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАКВО Й СЕ ПОЛАГА, КАКТО И НА ВСЯКА ДРУГА ПАРТИЯ.

3. РАЗДЕЛЯНЕ С ВСИЧКИ КОМПРОМЕТИРАНИ КАДРИ. ДА СЕ УСКОРЯТ СЛЕДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СРЕШУ ТЯХ.

4. ОТЗОВАВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, УЛИЧЕНИ В НЕДОСТОЙНИ И НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ.

5. ПРЕЗАПИСВАНЕТО В БСП ДА СТАНЕ НЕ КАТО МОБИЛИЗАЦИЯ, А ПО ИДЕЙНА СЪПРИЧАСТНОСТ.

6. САМОРАЗПУСКАНЕ НА СДС КАТО ВАЖНО УСЛОВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, ТЪЙ КАТО ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИИ СА ЗАПЛАШЕНИ ОТ ЗАГУБВАНЕ НА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ.

7. НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА И ОБЯВЯВАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ СТАЧКИТЕ ЗА СТО ДНИ.

8. СЪСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННО ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО С ШИРОКО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ОСНОВНИТЕ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ.

9. НЕЗАБАВНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА СИНДИКАТИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

10. ШИРОКИ ПРЕЗИДЕНТСКИ ГАРАНЦИИ ЗА ГРАЖДАНСКИ РЕД И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗБЕГНЕ КОНФРОНТАЦИЯТА САМО АКО ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДАДАТ ГАРАНЦИИ ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ.

И ВРЕМЕТО Е ДЕФИЦИТНО.

ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА НЕЗАБАВНО!

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА АСО

СОФИЯ, 29 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


ПРЕДВИД УСЛОЖНЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, ПОВИШЕНОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, БЕЗСИЛИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ДОСТИГНАТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/, КАТО ИЗРАЗЯВА ЗРЯЛО ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ, ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И БЪДЕЩЕТО НА РОДИНАТА, ОТИВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОМПРОМИС И НАСТОЯВА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НОВИ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО.

2. ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ:

- ЗАКОН  ЗА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И ЗЕМЯТА
- ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА
- ЗАКОН  ЗА НОВОТО ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
- ДА ИЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

3. НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ.

4. НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЕПОЛИТИЗИРАНО НАЦИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО НА СЪГЛАСИЕТО, СЪСТАВЕНО ОТ ЕКСПЕРТИ.

5. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

СТРАНАТА НИ ПРЕЖИВЯВА ТЕЖКА НАЦИОНАЛНА КРИЗА. ТЕЗИ СЕДМИЦИ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕСЕНИ КЪМ НАЙ-ТРУДНОТО ВРЕМЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

СЕГАШНАТА КРИЗА Е ПОЛИТИЧЕСКА! ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ЦЕЛИ ДА СЕ СКЪСА С МИНАЛОТО, КАТО СЕ ОТХВЪРЛИ ЗАВИНАГИ ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И НЕГОВИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ, ПРОНИКНАЛИ ДЪЛБОКО В ДЪРЖАВНАТА ЙЕРАРХИЯ. НАСАЖДАНАТА ИДЕОЛОГИЯ ОТ ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ОКАЗА НЕ САМО АБСУРД, НО И НОСИТЕЛ НА МАСОВИ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ, КОРУПЦИЯ И ПРЕСТЪПНОСТ, КАКВИТО ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ НЕ ПОЗНАВА!

РЕАКЦИЯТА НА НАРОДА Е РАЗБИРАЕМА. ТОЙ Е ГОТОВ ДА ПОЕМЕ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ, НО ДА СЕ ОСВОБОДИ ЗАВИНАГИ ОТ ТОВА ГОЛЯМО ЗЛО, КОЕТО ГО МЪЧИ ОТ 45 ГОДИНИ.

ОБАЧЕ ИСТИНСКИТЕ ТРУДНОСТИ ЗА НАРОДА И СТРАНАТА ЩЕ ДОЙДАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5-6 ГОДИНИ, КОГАТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ НАТРУПАНИТЕ ВЪНШНИ ДЪЛГОВЕ, КАКТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ГОЛЕМИЯ ВЪТРЕШЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ. С ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ НИКОЕ ЕДНОПАРТИЙНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО КОАЛИЦИОННО /ДВУ-ТРИ ПАРТИЙНО/ ПРАВИТЕЛСТВО!

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В МОМЕНТА СЕ ВОДЯТ РАЗГОВОРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ИМЕННО НА ТАКОВА ДВУ-ТРИ ПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО /СДС, БСП, БЗНС/. ТОВА Е ГОЛЯМА ГРЕШКА! ТРЯБВА ДОБРЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА ИМПЕРАТИВНО НАЛАГА СЪСТАВЯНЕТО НА ШИРОКО КОАЛИЦИОННО МНОГОПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

С ТАЗИ ЦЕЛ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 12 ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, С КОИТО ТЯ Е В КОАЛИЦИЯ, ВИ ПРЕДЛАГАТ СВОЯТА ГОТОВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗГОВОРИТЕ, КАКТО И ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ СВОИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НАУЧНАТА И СТОПАНСКАТА ОБЛАСТ ЗА УСПЕШНОТО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

С НАЙ-ВИСОКО УВАЖЕНИЕ!

СОФИЯ, 29 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:
ПРОФ. Д-Р Т.Н. АЛ. ПОПОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА, ПРОВЕДЕН НА 16 НОЕМВРИ 1990 Г.


НИЕ БИЕМ ТРЕВОГА ЗА СЪЗДАЛОТО СЕ ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ, КЪДЕТО МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ СА БЕЖАНЦИ ПРЕДИМНО ОТ ЗАПАДНА ТРАКИЯ.

ИЗХОЖДАМЕ ОТ ПРИНЦИПИТЕ, ЧЕ В НАШАТА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА ВСИЧКИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ЕТНИЧЕСКА, ВЕРСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТ ПРИНЦИПА ЗА ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

НО СЕГА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОГАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРИНЦИПИ, БЕЗ КОИТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕДНА СТРАНА, НЕЙНИЯТ МАТЕРИАЛЕН И ДУХОВЕН ПРОСПЕРИТЕТ.

В ТОЗИ И В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ОБАЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА ПОДЛОЖЕНИ НА МОРАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ДРУГО ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ. ПОЛОЖЕНИЕТО ОСОБЕНО СЕ ВЗРИВИ СЛЕД ГЛАСУВАНЕТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ФРАКЦИЯ.

ОСОБЕНО БЕЗПОКОЙСТВО СЕ ИЗРАЗЯВА, ЧЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНО В УНИЗИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ЧУВСТВУВА КАТО ЧУЖДО В РОДНАТА СЧ ЗЕМЯ.

ПРИ СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ ИМА СЛУЧАИ, КОГАТО ГРУПИ БЪЛГАРИ СА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ ПОСТОЯННИТЕ СИ МЕСТОЖИТЕЛСТВА И ДА ТЪРСЯТ СИГУРНОСТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДСКИ ЦЕНТРОВЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА.

СТИГНА СЕ ДО НАЙ-УНИЗИТЕЛНОТО ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТЕЗИ РАЙОНИ ДА ТЪРСЯТ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ В ГЪРЦИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ СЕ ЧУВСТВУВАТ СИГУРНИ КАТО БЪЛГАРИ В РОДИНАТА СИ.

В ТРИНАДЕСЕТВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО СЛУЧАЙ, КОГАТО ВЪРХОВНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ СА СЪЗДАВАЛИ СЪС СВОИТЕ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИСКА ДА НАПУСНЕ СВОЯТА РОДИНА И ДА ПОЕМЕ ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА БЕЖАНЦИ. И НАЙ-ТРАГИЧНОТО Е, ЧЕ ТОВА БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ТЪРСИ ЗАШИТА И СПАСЕНИЕ У ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДИ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ СА ГО ИЗГОНИЛИ ОТ РОДНИТЕ МЕСТА В ЗАПАДНА ТРАКИЯ И СА ГО ОБРЕКЛИ НА ТЕЖКО БЕЖАНСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

ТОВА НАПРАВИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СВОЙТЕ СИНИ, ЧЕРВЕНИ, ОРАНЖЕВИ, ЗЕЛЕНИ ДЕПУТАТИ.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В КЪРДЖАЛИЙСКИ И ХАСКОВСКИ КРАЙ В БОРБАТА МУ ЗА НАЦИОНАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ.

НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА, СПОКОЙСТВИЕТО И ЖИВОТА НА ТОВА БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЕРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЕ ДА БЪДАТ ОТКЪСНАТИ ОТ РОДИНАТА! ТОВА ИСТОРИЯТА НЯМА ДА ПРОСТИ НА НИКОГО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА" И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В РЕЗУЛТАТ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА, ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА, РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ФИРМАТА ДОБИВАТ ЛАВИНООБРАЗЕН ХАРАКТЕР.

БЕЗ ДА СЕ ОЦЕНЯВАТ ПОДПИСАНИТЕ И ОТ ДВАТА СИНДИКАТА КЛАУЗИ НА КОЛЕКТИВНО-ТРУДОВИЯ ДОГОВОР С ФИРМЕНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА НЕПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ СПИРАНИ ЗАВОДИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ И РАЗПРЕДЕЛЯЩИ ГАЗОВИ СМЕСИ, КОКСОХИМИЧЕСКИ БАТЕРИИ, ДОМЕННИ ПЕЩИ И КОНВЕРТОРИ, СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ДА НЕ БЪДАТ УПРАВЛЯВАНИ И ОСИГУРЯВАНИ БЕЗОПАСНО ПРОЦЕСИТЕ.

ТОВА, ПАРАЛЕЛНО С ДЕЙСТВИЯТА НА НЯКОИ ЕМОЦИОНАЛНО НАСТРОЕНИ РАБОТНИЦИ ОТ ТЕЗИ ПОДЕЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА КРУПНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ НЕ САМО В РАЙОНА НА ФИРМАТА, НО И В РАЙОНА НА СЪСЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ГР.СОФИЯ.

СПИРАНЕТО НА АГРЕГАТИ, КАТО КОКСОВИТЕ БАТЕРИИ И ДОМЕННИТЕ ПЕЩИ, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРЕКЪСВАНЕ НА МЕТАЛУРГИЧНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОИЗВОДСТВО, КОЕТО Е СВЪРЗАНО С ОГРОМНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ ЗА ФИРМАТА И СТРАНАТА.

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФИРМАТА ОТПРАВЯТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА РАЗУМНИ МЕРКИ, С КОИТО ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

АКО В СРОК ОТ 24 ЧАСА, СЧИТАНО ОТ 14.00 ЧАСА НА 29 НОЕМВРИ 1990 Г., НЕ СЕ ПОЛУЧИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ФИРМАТА И НЕЙНОТО ОСИГУРЯВАНЕ С НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ СУРОВИНИ, НИЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРИСТЪПИМ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ СПИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, БЕЗ ДА ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА.

ДЕКЛАРИРАНОТО СПИРАНЕ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЕ ИЗБЯГНАТ ЩЕТИТЕ ПО ЧЛ.14, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И НЯМА ХАРАКТЕР НА ЛОКАУТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.20 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН.

СОФИЯ, 29 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК "ХРИСТИЯНИН" ДО Г-Н ХУАН АНТОНИО САМАРАНЧ, ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ /МОК/.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЕ ГОРДЕЕ И Е ЩАСТЛИВА, ЧЕ ВИЕ ПРОЯВИХТЕ ВНИМАНИЕ И ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА В СТРАНАТА НИ, КЪМ НАШАТА СПОРТНА МЛАДЕЖ. ГОЛЯМА ЧЕСТ ЗА НАС Е, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ БЪЛГАРИЯ В ЕДИН ТРУДЕН ЗА НЕЯ МОМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪВЕЩАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СПОРТА В БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ.

КАКТО ВИ Е ИЗВЕСТНО, НАШАТА МАЛКА СТРАНА ЦЕНИ ВИСОКО СВЕТЛИТЕ ИДЕИ НА ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН И Е ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ, УЧРЕДИТЕЛКИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ОБАЧЕ, Г-Н САМАРАНЧ, ЗА НАС БЕШЕ МНОГО ТЪЖНО ДА ВИДИМ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА СЛОВОТО ВИ ВЪВ ВАРНА БЛИЗО ДО ВАС СЕ НАМИРАШЕ ЧОВЕК, НАЛОЖЕН ИЗКУСТВЕНО ДА РЪКОВОДИ СПОРТНОТО И ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА НИ ПО ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ И КОМПРОМЕТИРАНАТА И НЕСПОСОБНА ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА НИ ОТ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БИВШАТ^ БКП/. ТЪЖНО БЕШЕ, КОГАТО ВИДЯХМЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ЛИЦЕТО НА Г-Н ИВАН СЛАВКОВ БЛИЗО ДО ВАС. ЗА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НАСТОЯЩИЯТ ЧЛЕН НА МОК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОК Е ЕДИН СЛУЧАЕН И МОРАЛНО НЕЧИСТОПЛЪТЕН ЧОВЕК, НАЛОЖЕН ОТ ТЪСТА СИ ДА УПРАВЛЯВА НАЦИОНАЛНОТО ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ. НИМА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОК ИМА ДРУГ МЪЖ, ЧИЙТО СИН СЕ ИЗДИРВА ИЗ ЕВРОПА ЗА ИЗНАСИЛВАНЕ. НИМА МЕЖДУ ВАС, Г-Н САМАРАНЧ ИМА ДРУГ ЧЛЕН НА МОК, КОЙТО ПОЧТИ ДЕВЕТ МЕСЕЦА БЕШЕ СЛЕДСТВЕН ЗА СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. НАИСТИНА ТОЙ БЕШЕ ОПРАВДАН, НО В 23-ТЕ ТОМА СЛЕДСТВЕН МАТЕРИАЛ ИМА ДОСТАТЪЧНО ФАКТИ, ЗА ДА БЪДЕ ОСЪДЕНО ВЪПРОСНОТО ЛИЦЕ. ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОБАЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ БЪРКА В РАБОТАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. НО НИМА ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ ДА СИ ЧЛЕН НА МОК Е ДА НЕ СИ СЪЩЕВРЕМЕННО И ЗАТВОРНИК.

ГОСПОДИН САМАРАНЧ, ВИЕ ПОСЕТИХТЕ СТРАНАТА НИ В ТРУДЕН ЗА БЪЛГАРИТЕ МОМЕНТ. НИЕ НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕМ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ПОДКРЕПА. ХЛЯБЪТ НЕ ДОСТИГА, ТОПЛИНА И СВЕТЛИНА СЪЩО. СТАЧКИ РАЗТЪРСВАТ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА НИ. ОБЩЕСТВОТО НИ СЕ ПРЕЧИСТВА, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ В БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ДА ПРИСЪСТВАТ МОРАЛНО ОПЕТНЕНИ И НЕЧИСТИ ХОРА. А НИМА СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА НЕ СЕ ОПИТВАХА ДА ЗАБЛУДЯТ И ВАС, Г-Н САМАРАНЧ, КОГАТО ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - СОФИЯ 92, 94 ПРЕДОСТАВИ ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ НА МОК И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ И ЕВТИНИ ЛЪЖИ. ВАШИТЕ ЕКСПЕРТИ НЕ СЕ ПОДДАДОХА НА ВНУШЕНИЯ, Г-Н САМАРАНЧ, И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОК РАЗОБЛИЧИХА ГОЛЯМАТА ЛЪЖА ЗА СОФИЙСКИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ С ГЛАСУВАНИЯ ОТ ТЯХ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ.

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЪЩО ОТДАВНА Е ГЛАСУВАЛА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ Г-Н ИВАН СЛАВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ.

НЕЧИСТИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРСКОТО ОЛИМПИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ СПЕКУЛИРАТ ОБАЧЕ С ВАШЕТО ИМЕ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, РАЗВЯВАТ НАХАЛНО БЕЛИЯ ОЛИМПИЙСКИ ФЛАГ С ПЕТТЕ ОЛИМПИЙСКИ КРЪГА. А НИЕ ДОРИ НЯМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВИДИМ РЕКЛАМНИТЕ АУДИОВИЗИИ НА Г-Н ГОРАН ТАКАЧ, СИН НА ВАШИЯ СЪВЕТНИК ТАКАЧ, НАПРАВЕНИ ЗА СОФИЙСКИТЕ КАНДИДАТУРИ. НЕ ЗНАЕМ ДОРИ КАКВА Е ЦЕНАТА ИМ.

ГОСПОДИН САМАРАНЧ, СТРАНАТА НИ ПРЕЖИВЯВА ДНИ НА ИЗПИТАНИЕ. БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ И ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО СЕ НУЖДАЯТ ОТ МОРАЛНО ЧИСТИ ХОРА.

АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ Г-Н СЛАВКОВ Е МНОГО ЦЕНЕН И ПОЛЕЗЕН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ, НИЕ НЯМАМЕ НИЩО ПРОТИВ, ВЗЕМЕТЕ ГО ПРИ ВАС. НА НАС ТОЙ НЕ НИ Е НУЖЕН, НИЕ СЕ СРАМУВАМЕ ОТ НЕГО И НЕ ЖЕЛАЕМ ЧОВЕК С ИЗЦАПАНИ РЪЦЕ ДА УЧИ ДЕЦАТА НИ НА БЛАГОРОДСТВО И ЧЕСТНОСТ В СПОРТА И ОБЩУВАНЕТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ "ТОТАЛИТАРИЗМЪТ МОЖЕ И БЕЗ КНИГИ" НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ПРИСЪЕДИНЯВА СВОЯ ГЛАС КЪМ ПРОТЕСТА НА ПЕРСОНАЛА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ". АКАДЕМИК ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ БЕШЕ КАЗАЛ ПО ПОДОБЕН ПОВОД, ЧЕ ЕДНА ДЪРЖАВА БИ МОГЛА ДА СЪЩЕСТВУВА ДОРИ БЕЗ УНИВЕРСИТЕТ, НО АКО СЕ УНИЩОЖАТ БИБЛИОТЕКИТЕ Й, ТЯ ВЕЧЕ Е ОБРЕЧЕНА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ, КАТО НАЛОЖИ ОСТАТЪЧНИЯ ПРИНЦИП СПРЯМО БИБЛИОТЕЧНОТО БОГАТСТВО. НАЦИОНАЛНАТА НИ БИБЛИОТЕКА НЕОТВРАТИМО ЗАПРИЛИЧА НА СКЛАД, КОЙТО СКОРО ЩЕ СТАНЕ НЕИЗПОЛЗВАЕМ; СТОТИЦИ ЗАПАДНИ СПИСАНИЯ ВЕЧЕ ОТ МНОГО МЕСЕЦИ НАРЕД НЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ПОРАДИ ЛИПСА НА ТВЪРДА ВАЛУТА.

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Е БЕЛЕГ ЗА ЗРЕЛОСТТА НА КОНКРЕТНОТО ОБЩЕСТВО. САМО НАРОД, КОЙТО Е СПОСОБЕН ДА ДАВА МИЛО И ДРАГО ЗА ЗНАНИЯ, ЩЕ ИМА ПРАВО ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ. КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ПОСТРОИ ХИЛЯДИ МРАМОРНИ ДВОРЦИ ЗА СЕБЕ СИ, ЗА ПОКОЛЕНИЯТА СИ, ЗА СВОЯТА ПАРТИЯ. ТЯ ОГРАБИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДУХОВНО, ЛИШАВАЙКИ ГО, НАРЕД С ДРУГОТО, И ОТ ПРАВОТО МУ НА ИНФОРМАЦИЯ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗА НЕЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА ОГРАНИЧЕНИЯ В ЧЕРПЕНЕТО НА НАРОДНИ СРЕДСТВА ЗА ОХОЛЕН ЖИВОТ. КНИГИТЕ БЯХА ПОСЛЕДНОТО, КОЕТО НЯКОГА Я Е ИНТЕРЕСУВАЛО. СЪДБАТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО НИ БОГАТСТВО И ОСОБЕНО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА Е ЖИВО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА АНТИИНТЕЛИГЕНТНОСТТА НА ТАЗИ НОМЕНКЛАТУРА.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СТОИ БЕЗУЧАСТЕН ВЪВ ВРЕМЕ, В КОЕТО СЕ РЕШАВА ВЪПРОСЪТ ЗА ДУХОВНОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА НАЦИЯТА НИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА СЮД КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА:

1. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО ДА ВЪЗСТАНОВИ СТАТУКВОТО, УСТАНОВЕНО С РАЗПОРЕЖДАНЕ НОМЕР 40/3 АВГУСТ 1990 Г.

2. СНС ДА НАМЕРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" НА ДОСТАТЪЧНО ПОДХОДЯЩИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА НЕЙНОТО КНИЖОВНО БОГАТСТВО.

3. ДА СЕ ОТДЕЛЯТ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1991 И СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ПЛАНИРАНОТО РАЗШИРЕНИЕ В ИЗТОЧНА ПОСОКА.

4. ДА ЗАПОЧНАТ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ДО КРАЯ НА ВЕКА НА ПЛОЩТА, ЗАЕМАНА ПО-РАНО ОТ ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА, СЪС СГРАДЕН КОМПЛЕКС НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО ДА ПРИЮТИ КАТО ОСНОВНО ЯДРО И НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

5. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", КОЙТО ДА РЕШИ НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ НЕЙНИЯ СТАТУТ И ЗНАЧИМОСТТА Й В ЖИВОТА НА БЪЛГАРИНА.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/