30 декември 1992

София, 30 декември 1992 година
        Брой 256 /786/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА КАНДИДАТУРАТА НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Обръщаме се към своите членове и съмишленици, към всички българки и българи и ги призоваваме да бъдат особено внимателни и отговорни в опазването на социалния и на гражданския мир.

Правителствената криза играе пагубна роля и се използва от крайно екстремистки среди за размирни действия. Ако не бъдем бдителни, са възможни терористични актове, политически насилия и убийства. Явно антидемократичен характер има свикваният за днес митинг с цел противопоставяне на създаването на ново законно правителство. Няма по-голямо доказателство от този опасен акт на крайно десните в СДС за дестабилизиране на демокрацията, нарушаване на конституцията и дискредитиране на президента.

Независим профсъюз "Единство" напълно подкрепя усилията на г-н Любен Беров да състави редовно и законно правителство с мандата на ДПС. Надяваме се и вярваме, че всички мъдри и разумни народни представители ще подкрепят г-н Беров и ще утвърдят представения от него кабинет. Чак тогава в държавата ще има ред, спокойствие и законност.

Новото правителство ще бъде още утре гарант за съживяване на производството, спиране ръста на безработицата, създаване на нормални политически и пазарни връзки с всички страни.

В името на социалното благополучие и гражданския мир да се обединим и да пожелаем успех на новото правителство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ог. Бонев

София, 29 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПРОФ. Н. ВАСИЛЕВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АСП ОТ СЪЮЗА.


Демокрация в България рано или късно ще има. Съществува и слаба надежда, че дори "тези" хора, опитващи се да се разправят с Алтернативната социаллиберална партия /АСП/, ще се научат постепенно да решават и да действат прагматично.

Ако процесите на онтогенезата им си оставаха единствено за тяхна сметка, щях да съм по-голям оптимист, но се налага и родината да плаща.

Що се отнася лично до мен, работата е още по-ясна. По времето, което не искаме да се върне, не успяха да ме отучат да мисля със собствената си глава. Още по-малки са шансовете на началниците от Националния координационен съвет.

Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Н. Василев

София, 29 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на свободните демократи /ССД/ приема спокойно и без излишен драматизъм днешното решение на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС за изваждането на нашата организация от състава на СДС като наблюдател. За нас СДС винаги е бил и си остава кауза, идея, общонационално движение за спасение на България чрез действително декомунизиране, а не група лидери със съмнителни качества и самоотъждествили се с демокрацията. Истинските членове и съмишленици на СДС са хора, които мислят със собствените си глави, а не митингуващи тълпи.

Ние сме убедени, че авантюристичната политика на върхушката на СДС, тласкаща страната към предсрочни избори, е обречена на поражение. Съюзът на свободните демократи призовава всички, на които наистина е скъпа демокрацията и националните интереси на България, да защитят честта и достойнството на СДС, отхвърляйки от него всички непочтени хора. ССД не се отказва и си остава в СДС, който не е и никога няма да бъде монопол на няколко души, които сега самоволно дирижират НКС на СДС. Необолшевизмът няма да мине!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: Иван Калчев

София, 29 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ "ХРИСТОВИЯТ ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА Е ПЪТЯТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА И НАРОД, ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НИ".


Политическият екип на Независимата демократична партия /НДП/ чрез тази своя декларация ПУБЛИЧНО ЗАЯВЯВА:

I. Подкрепя внесения на 27 ноември 1992 г. в Законодателната комисия на XXXVI Обикновено народно събранне /ОНС/ от депутатите на СДС Закон за забрана на БСП /к/, а заедно с нея и на всички замърсяващи и отравящи обществото ни марксистко-ленински организацийки.

Настояваме този закон да бъде доразработен на основата на същите принципи, с които победителите след Втората световна война навсякъде по света НАЛОЖИХА ЗАБРАНАТА и ОТСТРАНЯВАНЕТО от обществено-политическия живот на победената от тях идеология.

По силата на приетите от човечеството нравствени норми "ЗА ВИСША СПРАВЕДЛИВОСТ" не може и не трябва днес отреченото от съвременния човек и времето "ляво зло" да не бъде санкционирано от тези същите закони, които Водачите на света приложиха спрямо обявеното от тях "дясно зло”.

Ние настояваме този закон да бъде категоричен, защото БСП /к/ доказа през изминалите почти 3 години - от времето на поредното превъплъщаване на БКП, че нейните депутати и активни членове продължават по села и градове да сеят смутове и дезинформация, да заграбват държавна собственост, да разединяват и манипулират мисленето на българския народ, да насочват държавната форма на управление на страната в гибелни посоки, които ще доразрушат икономическата, информационната и финансовата независимост на българската държава!...

За всяка от изминалите години след организирания и проведен от българските комунисти атентат в църквата "Св. Неделя" /насочен всъщност срещу основния закон в страната - Търновската конституция/, та до края на м. ноември 1992 г. ние, подписаните под тази декларация, можем да посочим най-малко по 2-3 престъпления, извършени от БРП/БКП/БСП /к/ - организации от мафиотско-терористичен тип /ръководствата им винаги доброволно са декларирали наследствената връзка и приемственост помежду им/, насочени пряко срещу българската държавност, срещу българската църква, срещу българското семейство, срещу българската книжовност, нравственост и култура.

БРП/БКП/БСП са организации - пример за най-нагъл политически цинизъм, национално предателство, обществено-политическо дебелоочие и безнравственост.

II. Поисканата от депутати на СДС оставка на президента-марксист съвпада с политическата оценка на НДП за лицето Желю Желев, която ние документирахме още на 19 декември 1989 г. в публикуваната от БТА декларация "ВНИМАНИЕ, НЕОКОМУНИЗЪМ в БЪЛГАРИЯ!...". В нея посочихме имената на най-изявените "реформатори" - комунисти, на които БКП, КГБ и ДС "даде правото" да правят "демокрация” в България, т.е. да изградят Второто ОФ, което да осъществи НЕОКОМУНИЗЪМ в страната ни.

Независимата демократична партия не е изненадана от факта, че президентската институция е превърната от Желю Желев в свърталище на обществено декласирани комунисти и бивши агентурнн "работници" на чужди и наши разузнавателни ведомства.

Поради тези и още много други подобни факти, които съзнателно все още се прикриват, НДП НАСТОЯВА за ОСТАВКАТА на ПРЕЗИДЕНТА!

III. Подкрепяме Гражданското движение "Открито досие", създадено от Независимото сдружение "Екогласност"! Най-важният въпрос, въпросът за досиетата, който НЕ БЕШЕ РЕШЕН от депутатите в парламента, а умишлено бе забавен през трите години от наложената лъжесмяна на комунистическата държавно-политическа диктатура, намери най-после своята обществена изява, за да поискаме от депутатите на XXXVI ОНС по този въпрос ЗАКОН - незабавен, радикален и дееспособен: "По-добре късно, отколкото никога".

Избраните за законодатели в XXXVI ОНС депутати /без тези от БСП/ са морално задължени пред българския народ при гласуване:
1. Да подобрят и приемат внесения Закон за забрана на БСП /к/.
2. Да поискат оставката на президента-марксист.
3. Със закон да подкрепят Гражданското движение "Открито досие".
4. Да внесат закон за действителна и пълна декомунизация.
5. Да отхвърлят илюзията за постигане на национално съгласие и възможността за изграждане на демократично европейско общество в България заедно с комунистите-терористи, палачите на българския народ и държава.

Всеки един от депутатите от XXXVI ОНС е длъжен НЕПРЕКЪСНАТО ДА ДОКАЗВА своята лоялност, преданост към българската държава и личен морал пред избирателите си, като:

- с гласа си не подкрепя по-нататъшното целенасочено разрушаване и разпродаване на националната ни икономика и ангажирано да разобличава подклажданото умишлено от "социалистите" противопоставяне на етническа основа на изпитаното през вековете единство на народа ни;

- с гласа си да съдейства за прочистването на държавните институции от нахлулите в тях агенти на отхвърлени от времето безнравствени идеологии и да отстранява разни послушници, защитаващи небългарски интереси;

- с гласа си да спре или да попречи на параноичния /по Милтън Фридман/ стремеж на депутатите "социалисти"-комунисти да направляват и саботират непрекъснато законодателната дейност на XXXVI ОНС.

Ние, политически репресираните, нечленували в БРП/БКП/БСП интелектуалци, добре познаваме мисленето, коварните действия и смъртоносния дъх на комунистите-"социалисти" - бъдещите социалдемократи, макар че "танцът" им след 18 ноември 1989 г. е с "нова" стъпка... Тежко ни, ако след три години неокомунизъм им разрешим отново /за кой ли пореден път/ да ни заблуждават с: разни "сполуки”, "социални демокрации", "национални помирения", някакви си външни и етнически "заплахи", "коалиционни" или "експертни" правителства, вестникарски дезинформации, контра дезинформации и т.н.

Депутатите от XXXVI ОНС трябва да знаят, че когато му дойде времето, а то не е много далеч, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД и РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ ЩЕ ПОТЪРСЯТ на законно основание отговорност от ВСЕКИ ДЕПУТАТ, допринесъл лично с гласа си за преживените неизброими страдания и грабежи до 18 ноември 1989 г., и сметка за материалните присвоявания и причинени загуби на националната ни икономика след 18 ноември 1989 г., защото

ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ ИМА СВОЯТА МОРАЛНА И ЧОВЕШКА ГРАНИЦА!

Копие от тази декларация, отпечатана в Пресслужба "Куриер” - БТА, изпращаме до вестниците "Демокрация", "Прелом", "Нов ден", "Либерален конгрес", "Свободно слово", "21 век" и "Ранно утро" и до Парламентарните групи на СДС и ДПС от настоящето ОНС, за да бъде декларацията оглавена публично в Народното събрание и в печатните издания на съответните парламентарни групи.

Към текста на декларацията ПРИЗОВАВАМЕ да се присъединят всички партии, организации и движения, които РАЗБИРАТ СЪЩИНАТА НА ТОВА, което става в България, които РАЗБИРАТ НЕОБХОДИМОСТТА от НЕЗАБАВЕН, РАДИКАЛЕН и СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН за нравствен, социален и политически катарзис, който е едно от най-важните условия, за да бъдем Независима, Демократична и Преуспяваща европейска държава.

Без такова личностно пречистване НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС сме обречени като държава и народ на бавно гниене.


        ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НДП: Стоимир Минков

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Богдан Йоцов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Петър Гогов


        София, 30 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА МИТИНГА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ 1992 Г.


ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ,

Насилието взема връх!

Насроченият митинг на СДС против съставянето на ново правителство е не само недемократичен акт. Призивът за митинг е призив към най-десните, екстремистки и репресивни сили за засилване на конфронтацията и грубото противопоставяне на демократичните процеси в България.

Разтревожени сме, че това става в момент на дълбока икономическа криза, социална разруха и политическа дестабилизация.

Време е, господата, поставили интересите си над националните, да разберат, че българският народ не е овчедушен.

БРАТЯ И СЕСТРИ,
Да кажем "Не" на авантюризма и антидържавната безотговорност!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Модева

София, 29 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.


Във връзка с Указ N 292, подписан на 9 декември 1992 г. от президента на републиката относно обнародването на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците /СФММ/ "Подкрепа"

ДЕКЛАРИРА

своето категорично несъгласие с така приетия и обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Обръщаме вашето внимание на факта, че новият Кодекс на труда влиза в колизия с редица международни спогодби, ратифицирани от България. Ето защо най-учтиво Ви молим да упражните отлагателното си вето и да препратите новия Кодекс на труда за становище от Конституционния съд.

Уважаеми дами и господа парламентаристи,
В този си вид Кодексът на труда обслужва единствено и само интересите на работодателите, а игнорира ролята на синдикатите.

Изчезва мотивацията за синдикално членство и се обезсмисля съществуването на отделните синдикати, което неимоверно увеличава ролята на работодателите и изключва възможностите за каквото и да е социално партньорство.

Във връзка с гореизложеното СФММ "Подкрепа" настоява за незабавно спиране на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, за неговата преработка и съобразяването му с правилата и нормите, действащи в Международната организация на труда.


1. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ТРУДА "Хотелиерство, ресторантьорство и туризъм"
2. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ "УСЛУГИ"
3. ФЕДЕРАЦИЯ "ИЗКУСТВО"
4. НС "ГОРИ"
5. ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЯ"
6. ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ"
7. ФЕДЕРАЦИЯ "СЪОБЩЕНИЯ"
8. ФЕДЕРАЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"
9. МЕДИЦИНСКА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
10. ФЕДЕРАЦИЯ "ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ"
11. ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ"
12. УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ
13. ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ
14. ФЕДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА"
15. ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ЛИШАВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИДОБИТИЯ СТАЖ В НЯКОИ ПРОИЗВОДСТВА. Документът е адресиран и до Конституционния съд, и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Най-учтиво Ви молим да внесете в Конституционния съд настоящата ни молба, за да се произнесе по отношение на факта, че Народното събрание прие антиконституционна поправка на пенсионния закон, по силата на която хиляди работещи пенсионери бяха лишени от допълнително придобития трудов стаж след пенсионирането им в определени от законите до 1992 г. производства. Тези работещи пенсионери са плащали редовно пенсионни осигурителни вноски. Следователно Народното събрание няма правото да нарушава правата на гражданите, които с нищо не са виновни, че най-стриктно са спазвали законите и са влагали съвсем съзнателно своя следпенсионен труд. Те са работили, защото парите не са им стигали. Ако Конституционният съд не отмени този антиконституционен акт на Народното събрание, трябва да се върнат всички вноски и удръжки на работещите пенсионери, като им се начислят лихви по най-високия процент за всяка година от внасянето им до изплащането им. Държавата не трябва да бъде грабител и експлоататор на трудовия народ.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

София, 16 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА СРЕДНОТО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕТО НА СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО. Документът е адресиран и до Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, децата-ученици на Националното музикално училище, искаме отговор от Вас - човека, който е поел кръста на отговорността за всички нас:

- Защо всички деца по света получават от Дядо Коледа подаръци, а ние, белязаните от Бога с талант, ние, носителите на музикалната слава на България, трябва да бъдем лишени от нещо изстрадано във времето, нещо, което за срам на цял народ получихме едва в 1990 година?

Музикалното училище е единствено в София. Училище, донесло над 280 международни; награди - признания за българската музикална школа, признание за нашето дарование от целия свят.

За срам на всички управници на тази страна до 1990 година ние учихме в дупки, но не посрамихме страната си. И сега, когато се радваме на просторните зали, на въздуха в стаите, когато за пръв път училището може да си позволи нормални занятия, Вие ни отнемате всичко. Нима това, че не сме миньори или оръжейници, че не можем за излезем с кирки и лопати, дава право на някого да ни лиши от най-необходимото - дом, в който да учим.

Ние няма да излезем с кирките, но твърдо ще застанем с таланта си и с уменията си и ще се борим, докато отстоим нашето училище.

В навечерието на Новата година се надяваме, че всичко това е един лош сън, който ще свърши, след като Вие прочетете нашето послание.

С надежда, която само децата имат.
        Не ни лишавайте от Вярата!

София, 28 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ НА СРЕДНОТО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ" КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕТО НА СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО.


С много болка и огорчение научихме от Българска национална тлевизия за внесеното от Вас предложение за отнемане сградата на Музикалното училище на ул."Оборище" 17.

Тази вест помрачи коледното настроение на всички нас и ни изпълни с горчивина и болка.

Известно е на всички с колко борба и усилия, благодарение на подкрепата на цялата интелигенция, получихме тази сграда през 1990 година. Това даде възможност за нормално провеждане на учебните занятия в училището, което е създадено през 1904 година. Търсейки варианти за разширение до 1990 г., ние имахме възможност да заемем сградата на ул."Московска". Тя е функционално непригодна за учебно заведение, а още по-малко за музикално училище.

Предложението за преместване на Музикалното училище приемаме като едно необмислено, неправилно и повърхностно решение с цел да се "решат" новоизмислените проблеми на училището.

В сградата на ул."Оборище" 17 ние използваме 56 учебни стаи - кабинети, в които се провеждат най-рационално индивидуалните занятия по специалните предмети на 710 ученици. Освен това имаме в момента и две концертни зали, в които се провеждат многобройни концерти, а в двора има спортна площадка. И не на последно място - сградата има ограда, която осигурява безопасността на децата. Тази сграда е на 100 детски крачки до "Оборище" 5 - старата сграда на училището.

Предлаганата от Вас сграда не отговаря на нито едно от условията, които имаме сега. И не на последно място:

Голяма част от българското музикантство предлага спонсорство за разширение на "Оборище" 17 с нов корпус с цел пълното задоволяване на училището.

Преподавателската колегия и ръководството си задават въпроси: "Кому е нужен нов конфликт в така сложната и деликатна политическа и икономическа обстановка в България?"

Налага се още един въпрос: "Защо беше необходимо ние да научим последни от Българска национална телевизия за Вашите намерения за нашето училище?"

София, 28 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНО СДРУЖЕНИЕ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" В ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ - ЯМБОЛ, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на образованието и науката, до директора на Полувисшия институт - Ямбол, и до средствата за масова информация.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпреки обнародването на постановление на Министерския съвет /ПМС/ номер 223 19 ноември 1992 г., което е допълнение на ПМС номер 120 от 1990 година, в нашето учебно заведение не се изплащат редовно в посочените срокове стипендии, като оправдание за това са непреведените от Министерството на образованието и науката нужни суми, тоест те са не само непълни, но и въобще не са изпратени за месец декември.

Предвид на горепосоченото от нас и на предишни подобни ситуации, сдружението взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Поради неизплащане на компенсации и стипендии за декември, обявяваме стачна готовност, считано от 21 декември 1992 г.

2. При положение, че законните ни искания не бъдат удовлетворени, то преминаваме към ефективни стачни действия от 4 януари 1993 г.

3. Общото събрание на Академично сдружение /АС/ "Млада демокрация" свиква стачния комитет, който да приведе решението в гореупоменатите срокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": Костадин Марков

Ямбол, 18 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЛИБЕРАЛЕН МАНИФЕСТ "ШАНСЪТ НА БЪЛГАРИЯ Е СВОБОДАТА" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, УЧРЕДЕНА НА 20 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


1. НАШИЯТ ЛОЗУНГ Е СВОБОДА!

Човекът се ражда свободен. Свободата е естествено право и неотменима същност на човека, но семейството, държавата и обществото могат да го направят роб.

Опитът на тоталитаризма е наша поука и предупреждение.

Демократично общество може да се създаде само от свободни хора. Затова ние, либералите, превръщаме във верую СВОБОДАТА.

Чрез свобода за всеки - свобода за всички. Свободата на личността да изгради сама съдбата си. Потискане на моята свобода, ако тя ограничава твоята.

2. НАШАТА ЦЕННОСТ Е ЗАКОНЪТ!

Свободата на всеки човек се гарантира от закона и от неговото спазване. Пред закона всички са равни.

Човекът се подчинява на закона, за да бъде свободен.

Свободата трябва да бъде постигната с ново законодателство, на основата на което ще се изгради демократичната структура на българската държава.

Либералната демокрация е промяна на обществото с конституционни средства. Ние сме против прекъсването на поетапното развитие на обществото чрез революция. Между революцията и закона либералите избират закона.

3. СВОБОДАТА Е ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА, КОНКУРЕНЦИЯ И ПАЗАР!

Доминираща и приоритетна е неприкосновената частна собственост. Богатите граждани означават богато общество, гаранция за социално слабите. Богатството е справедливо неравенство.

Ние, либералите, подкрепяме успелия човек. Успелият човек, независимо от кого е подпомогнат, е успял благодарение на своите способности, квалификация, информираност и контакти. Ние, либералите, отказваме да се ровим в миналото и не ни интересува произходът на успеха.
Механизмите на пазарното стопанство имат достатъчно яки челюсти, за да сдъвчат всеки некадърник и мързеливец. Който е престъпил закона - за това има съд.

Елитът на обществото - учени, артисти, бизнесмени, специалисти, е най-сериозният капитал. Той води страната по пътя към демокрацията.

Да подпомагаме високонадарените личности.

4. ДЕКОМУНИЗАЦИЯ С ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ, А НЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА!

Именно законово уредената пазарна икономика, частната инициатива и средната класа ще извършат реалната декомунизация. Именно чрез тях ще се преодолее новото разделение на обществото на "наши" и "ваши", новото зачеркване на цели прослойки по политически признак. За либералите единственият критерий за обществен просперитет е професионализмът, а не политическата биография.
Талантливите бивши или настоящи комунисти трябва да бъдат използвани за общественото благо. Либералите са против комунизма, но не против комунистите. Либералите са за толерантност, за зачитане правото на другия. Противникът не ни е враг! Либералите са за защита на етническите, политическите и всички други малцинства. За либералите различието не е повод за омраза. На идеологията либералите противопоставят прагматизма. Затова либералите избират талантливите, професионалистите, успелите, където и да се намират те. Не - на политическата обагреност! Да - на професионализма!

Това не означава, че виновните за катастрофата не трябва да бъдат съдени. Но - съдени от законно избран съд, а не от трибунал. Трибуналите ни отпращат към обществото на революционния реваншизъм, което няма нищо общо с либералната демокрация.

5. ДЪРЖАВАТА - ТОВА СЪМ АЗ! ДЪРЖАВАТА - ТОВА СИ ТИ!

Държавата има две лица. Демократичната правова държава осигурява свободата на човека, но държавните отношения - при неразрушените тоталитарни структури - застрашават тази свобода. Либералите са за пълно отделяне на държавата от управляващата партия, която и да е тя. Либералите са за спазване на разделението на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна.Държавата трябва да служи на човека, а не човекът на държавата.

6. ЧОВЕКЪТ Е ВИСША ЦЕННОСТ!

Индивидуалните права на човека и неговият частен живот са неприкосновени. Човекът е напълно свободен в семейството, бита и възпитанието на децата си. Това обаче не означава, че в семейството или бита човекът може да ограничава правата на другия човек. Държавата няма право да се меси в частния живот на човека, освен когато той застрашава правата на друг човек. И намесата може да става само чрез съдебна процедура. Но държавата трябва да осигури гъвкави социални механизми за приличен живот на всеки човек - поне до социалния минимум.

7. СВОБОДА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ! РАЗНООБРАЗИЕ ВМЕСТО ЕДНООБРАЗИЕ!

Основните източници на духовност трябва да бъдат независими от държавата. Това обаче не означава, че за тях не трябва да се отделят средства от държавния бюджет. Образованието, науката и културата не могат да се подчиняват изцяло на пазарните механизми. Във всички ............ високоразвити общества те се подпомагат и от държавна субсидия. Освен това държавата трябва да насърчава /чрез закони/ частната благотворителност в тези области и създаването на фондации.

Либералите са за премахването на високите данъци върху образованието, науката и културата. Либералите са за насърчаването на частната инициатива в духовната сфера, но и за гъвкава държавна политика по отношение на нея.

8. СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ В СВОБОДНИЯ СВЯТ!

Ние сме за активна външна политика на България, която да способства за просперитета на страната ни и да гарантира нейната сигурност и достойно участие в международните дела.

Обявяваме се за постигане на консенсус между основните политически сили, между държавните институции, по приоритетите и принципите на външнополитическата дейност.

Ориентир за нашата външна политика е новата международна архитектура. Наред с това ще развиваме приоритетно отношение с тези страни, чиито интереси са сходни на българските и с които ни свързват традиции на плодотворно общуване.

На Балканите напрежението расте. Курсът на София трябва да се диктува от исторически разум, а не от конюктурни емоции и амбиции. Недопустимо е България да бъде неразумно ............въвлечена във въоръжен конфликт. Пагубно е тя да става протеже на чужди интереси. Крайъгълен камък на политиката на Балканите е защитата на нашата народностна кауза в условията на трайно умиротворяване на полуострова. Заслужава внимание идеята за общобалкански договор за добросъседство, сътрудничество и мирно уреждане на споровете в рамките на общоевропейския процес и в съответствие с Устава на ООН.

Не смятаме за допустимо от българска земя да се водят враждебни действия срещу трети страни, несвързани пряко с отбраната на България. Акции, произтичащи от съюзнически задължения или решения на Съвета за сигурност на ООН, ще се изпълняват само след изричното одобрение на Народното събрание.

Стратегическото усилие на българската външна политика е създаването на европейска система за колективна безопасност, основана на правото, и ефикасни структури за мирно регулиране. В нея е общото спасение. Докато тази цел бъде постигната, българската армия ще носи своето нелеко бреме на страж на независимостта и териториалната цялост на отечеството.

Външната политика на Република България трябва да въплътява волята на народа ни да живее в мир в семейството на цивилизованите нации. Ние сме открити за градивни идеи и концепции, откъдето и да идват те. Диалог и взаимодействие в името на националното благоденствие - това е кредото и на вътрешната, и на външната политика на либералите.

9. СВОБОДАТА Е СИГУРНОСТ!

Държавната сигурност и личната сигурност на човека в либералната демокрация са неприкосновени. Сигурността изисква стабилна законова уредба, стабилни институции - парламент, правителство, президент, съд. Институциите не бива да предприемат неочаквани действия и да създават революционна ситуация. Въпреки че са разделени и независими, те трябва да действат в съгласие една с друга, да полагат усилия за постигане на такова съгласие. Сигурността също така зависи и от личната отговорност на всеки човек, от участието му в работата на институциите и от контрола му над тях. Личната безотговорност е заплаха за националната сигурност.

10. СВОБОДАТА, ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ЗАВИСЯТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ!

Либералите са за национално съгласие.

/Пресслужба "Куриер"/


11:30:00
30.12.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Цветанка Любомирова
                                         Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!