30 октомвври 1995


София, 30 октомври 1995 година
Брой 212 /1513/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 1995 Г.


Преди 10 месеца заедно тръгнахме по един труден път. Българският избирател даде категоричен мандат на демократичната левица да спре разрухата, да изведе страната от кризата на бедността и отчаянието, да промени България така, че да посрещне достойно третото хилядолетие.

За по-малко от година ние намалихме четири пъти инфлацията, създадохме условия за откриване на над 100 000 нови работни места и за близо 5 процента растеж на производството след няколко мъчителни години на стопански срив. Правителството на демократичната левица на дело показа, че е националноотговорно правителство и не се огъва под чужд натиск - без значение откъде иде той.

Всички знаем, че това е само началото на пътя, по който заедно тръгнахме и заедно ще продължим! По този път днес на България е необходима силна и отговорна местна власт като партньор на правителството.

Досегашното положение повече не може да продължава. Близо година се къса връзката между централната и местната власт. Дори се саботира изпълнението на правителствената програма. Особено в т.нар. сини крепости, които се оказаха капан за мнозинството от българските граждани през изминалите 4 години. Никога в историята си и през последните десетилетия градове като София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Бургас и много други не са били толкова бедни и мръсни, ограбвани и разрушавани.

Но най-много ни боли от социалната безчувственост и нея не можем да простим. Всички добре знаем, че истинската политика се прави не с телевизионни декларации, площадни речи и измислени международни инициативи, а във вашия дом, на вашата улица, във вашето село и град.

Гласът за демократичната левица е глас за такава политика, за силна местна власт, за общинска администрация, способна да реши вашите проблеми с подкрепата на правителството.

Нашите кандидати за кметове и общински съветници социалисти, еколози, земеделци и техните партньори се явиха пред вас с конкретна и пълна 4-годишна програма. Те знаят какво трябва да направят за своя град, за своето село! Те искат да го направят! Те могат да го направят!

Кметовете и общинските съветници на демократичната левица ще работят в тясно взаимодействие с нашите министри и депутати. Това е още един залог, че ще изпълнят своя днешен ангажимент пред вас.

Български избиратели, ние разчитаме на вашата мъдрост. Убеден съм, отново ще направите верния избор - избора, който е необходим на България, който е необходим на всички нас!

Сторихме го на 18 декември миналата година. Нека затвърдим постигнатото на 29 октомври 1995 година.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен тест на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС ИВАН КОСТОВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 1995 Г.


В неделя ще се реши кой и как ще управлява българските общини. За съветниците в общините се гласува само веднъж - на първия тур на изборите.

Социалистите спечелиха парламентарните избори само с 1/3 от гласовете на всички избиратели, което означава, че голямото мнозинство от българите имат антикомунистически и несоциалистически убеждения.

Призовавам в неделя всички пред изборните урни, за да съответства местната власт на тези демократични убеждения. Да не господстват в местните парламенти безплодни и агресивни червени мнозинства, реставриращи миналата тоталитарна власт.

Когато става въпрос за власт и пари, БСП показва истинското си лице на партия на едрия мафиотски капитал, на уж "патриотичния" капитал, чиято патриотичност се изразява в това, че е сраснат с държавната власт и партийната им централа.

Сега този партиен капитал се насочва към общинската власт и собственост. Натам протягат ръце червените банкери и бизнесмени - техни кандидати за кметове и съветници.

На тях Съюзът на демократичните сили противопоставя силата на обикновените хора, които се трудят честно и упорито, разчитайки преди всичко на себе си, които искат да дадат на децата си по-добър старт, отколкото са имали те самите, които не гледат отчаяно в миналото.

Ние издигаме обикновени, но социално отговорни хора, които искат да вървим напред, а не да стоим в тресавището. Издигаме енергични и честни кандидати, които могат да насърчават частния бизнес, да създават работни места и едновременно да подават ръка на неуспелите, които могат да направят така, че всички да се гордеем с професията и със заплатите си.

Ние искаме местното самоуправление, за да дадем на обикновените хора добри училища за децата, сигурно и реално здравеопазване, спокойни, уредени и духовно издигнати градове и села.

Преди шест години пътят на демокрацията започна от София и големите градове. Победата в столицата ще вдъхне надежда и смелост на всички демократи за втория тур на изборите.

Всичко това ще се реши от вашия избор в неделя. Дайте вашия глас за властта на обикновените хора.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПО ПОВОД НА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА СПРЯМО ЖУРНАЛИСТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, водени от огромна тревога за всеки българин, заплашен от вилнеещата престъпност. Няма друга тема, която повече да съсредоточава усилията на журналистическата ни колегия. Но тя е точно толкова безпомощна, колкото и институциите, които трябва да смажат престъпността.

Нещо повече. Напоследък се развихрят безнаказан и ескалиращ терор и физическа разправа от страна на известни и неизвестни закононарушители спрямо журналисти от българските медии.

Не смятаме да изброяваме конкретните случаи, които особено в последно време заплашително зачестиха, тъй като сме убедени, че това би било обидно за вас - те са широко огласени от вестниците, радиото и телевизията. Един ден малтретират наш колега в София, друг ден - в Русе, трети - в Плевен, четвърти - в Дупница - и няма никаква гаранция, че това няма да продължи утре, вдругиден и незнайно докога.

Това са посегателства срещу личността на граждани на Република България, но обществено опасното последствие става още по-нетърпимо, защото в повечето случаи са посегателства върху правото да се упражнява журналистическата професия, върху свободата на словото, върху правото на обществото да бъде информирано.

Обръщаме се към вас не просто за да декларираме острия протест на Съюза на българските журналисти /СБЖ/. Молим и настояваме вие лично да поемете ангажимент, че ръководените от вас институции няма да допускат всички досегашни и бъдещи посегателства върху журналистите, предизвикани от добросъвестното упражняване на тяхната професия, да се размият в общата мъгла на вилнеещата престъпност; няма да оставят нито един подобен случай, без да се предприемат всички законови мерки и средства за обуздаване на престъпническата агресия.

Дълбоко сме убедени, че както всеки гражданин на България журналистите ще получат вашата защита и подкрепа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБЖ:

Александър Ангелов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИЕТИ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /24 ОКТОМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. Конституционно задължение на държавата е да се отнася равно към всички форми на собственост и да поддържа конкурентната среда, което означава да създава пазарна икономика по същество.

2. Следва да се изработи държавна стратегия за реализация на целта "преход към пазарна икономика", както и приоритети в тази насока.

3. Нормативна база:
- Указ 56 е остарял и трябва да бъде заменен с едно модерно законодателство за развитието на бизнеса.
- Един от приоритетните за парламента трябва да бъде проектозаконът за малките и средните предприятия.
- Да се изготви нов закон за данък общ доход.
- Много е важно бързо да се разработи нормативна база за възлагане на държавни поръчки, включително и за частни фирми.
- Нужен е закон за търговията, който да уреди по какъв начин се прави външнотърговска дейност, правата и задълженията на притежателите на търговски фирми, въпросите на експортното кредитиране и застраховането на експортните сделки.

4. Роля и място на частния сектор, на малките и средните предприятия:
- Много силна е необходимостта от ясна държавна политика по отношение на частния бизнес и преди всичко към малките и средните предприятия.
- Една разумна, дългосрочна политика в интерес на частния бизнес изисква добре да се управляват държавните предприятия, защото тяхната криза е съществена пречка и за развитието на самия частен бизнес.
- Да се създаде държавен орган с широко обществено участие не просто като чиновническа система, а като ведомство, което да обединява многобройните канали за подкрепа на малкия бизнес в различните области.
- Средният и малкият бизнес трябва да бъдат вградени в общия механизъм на икономическото преустройство на преход към пазарна икономика, и то по начин, който да отговаря на нашите условия.
- В приоритетите на държавата следва да се включи изграждането на инфраструктурата на малките и средните предприятия.
- За частния бизнес да има данъчни преференции, кредитни преференции за производството, за да може да се насочат там капиталите и да се получи нормална структура на частния бизнес.
- Развитието на частния бизнес от силно специализирани, високотехнологични малки предприятия следва да се подкрепи.
- Малките и средните предприятия да се възползват от създадените контакти на нашите държавни фирми с източните и със западните пазари. Много е трудно за една малка фирма да излезе на западния пазар, частните фирми могат да използват създадените държавни канали за дистрибуция.
- В развитите страни, където няма или има малък държавен сектор, взаимоотношенията на много големите частни фирми с малките фирми биха могли да бъдат използвани като пример за преструктуриране на държавната собственост и за един специфичен модел за подпомагане на частния бизнес.
- Европейският съюз има политика на наднационално равнище по отношение на малките и средните предприятия, която определя специални стимули и преференции за развитие на малките и средните предприятия. България все още няма такава. Ясно е каква ще бъде конкурентоспособността на българския частен бизнес, когато се асоциира с европейския и се конкурира с него.
- Трябва да се създадат фондове в помощ на частния сектор:
  • За държавни гаранции, защото най-големият проблем на българския частник е да гарантира тегления кредит от банката с някаква ипотека. Този фонд да се използва за отпускане на преференциални кредити на малки и средни фирми, като се използват и средствата по програмата ФАР и от други донори.
  • За насърчаване на експорта, т.е. да се подпомогне участието на българските малки и средни фирми в панаири и изложби, за намиране на подходящи партньори и т.н.
  • За подпомагане на частните фирми от малкия и средния бизнес при обучение на персонала - фонд за квалификация и преквалификация.

5. Предприятията със смесена собственост:
- Важно е да се образуват предприятия със смесена собственост. Естествено е, че частната собственост ще изкупи след това държавната. Това не е скрита, а явна приватизация, защото тя е вложила пари за възстановяване на производството и естествено е тя да изкупи останалата държавна част.
- Необходимо е също създаване на нормативни условия и поощряване на различни форми на сдружаване и съвместна дейност между държавните и частните предприятия с цел да се натоварят свободните производствени мощности.
- Държавните фирми, които са в процес на трансформация, биха могли да прехвърлят части от дейността си, особено там, където има обособени производства и това е регламентирано в допълненията към Закона за приватизацията, и да създадат т.нар. хоризонтална интеграция, или координация с малки и средни предприятия.
- Лизингът, форма, която у нас не е много практикувана, може да бъде средство за насърчаване, за подпомагане и за създаване на по-добра връзка и координация между частните и държавните фирми.

6. Приватизация:
- Не е толкова важно, че ще се смени формата на собственост от държавна в частна, колкото положението, че този, който купува, трябва да се ползва с предимство, когато има възможност да вложи инвестиции за технологично и продуктово обновление.
- Крайно време е да се мисли вече не само от гледна точка на това колко пари ще се вземат, когато се продават държавни предприятия, а колко пари ще влязат като данък в държавата след няколко години, когато действително започне да работи този капитал.
- Българската приватизация се развива самоцелно и всъщност никак не е ясно дали с нея се иска на всяка цена да се сменя собствеността, без значение дали след това тя ще се управлява ефективно или не, или да се преструктурира икономиката, да са съживи производството. Не е ясно дали се цели с приватизацията създаване на работни места, привличане на чужди инвестиции и т.н.
- Приватизацията поне до този момент игнорира и не защитава интересите на българския бизнес. Не се полагат усилия за разработване на механизми за участието на българския частен бизнес в процеса. Много забавена и почти забранена е малката приватизация. Едва сега започва масовата приватизация, и то при неясни условия.

7. Правителството да отговори на направените от ССИГ предложения:
- В различните експертни и управителни съвети да влязат и представители на организациите на частния сектор в България.
- Министър-председателят да се срещне с ръководствата [и?] представителните организации на частния бизнес.
- Общинските власти да включват представителите на частния сектор в тръжни и приватизационни комисии.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ПРЕЗ МАНДАТА 1995-1999 ГОДИНА" НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ СТЕФАН СОФИЯНСКИ, ИЗДИГНАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
.


Друго важно направление е премахване чрез преустрояване, разчистване на терени, архитектурно-строително преустройство на зони, в които се струпва престъпен контингент.

Тези зони - като предгаровия площад, битпазар, складова база "Илиенци", гробищни паркове, подлези, пустеещи сгради, ще бъдат картотекирани. За всяка една от тях ще се изработи проект за намиране на нови функции или съчетаване на старите и нови функции и способи за контрол и засилено присъствие на общинската полиция. Ще се инсталират комуникационни системи за бързо алармиране на полицията. Ще се осигури нормално улично осветление, като фактор, възпиращ престъпната дейност и предпазващ от пътнотранспортни произшествия и злополуки.

Под ръководството на общината ще се проведе продължителна агитационна дейност за активиране на общественото участие, особено за борба с по-леките форми на престъпността - скитничество, просия, детска престъпност, джебчийство.

Ще се повиши ролята на специализираните заведения на общинско подчинение - дом за настаняване на непълнолетни лица, отрезвител.

Взводът за борба със спекулата и незаконната търговия ще синхронизира дейността си с данъчните служби, за да се увеличат постъпленията от такси за законно упражняване на дейност.

Конституцията вменява закрилата на потребителите в задължение на публичната власт. Практиката убедително показва, че мерките на държавата са недостатъчни, поради което общината ще предприеме свои инициативи за закрила на потребителите. Това ще бъдат строги мерки за ограничаване и в перспектива ликвидиране на спекулата в столичната търговия. Нормативна база за това има. Необходими са добра воля и ресурси за прилагането й. Ще се засили контролът за произхода на предлаганите стоки. Общинската администрация ще подкрепи всички законни граждански инициативи в тази насока, включително на специализираните обществени организации и търговски обекти, чиито интереси са засегнати от нелоялна конкуренция, и по такъв начин ще се ангажират допълнителни ресурси за контрол. Ще се създаде необходимият ред в общинските пазари. Ще се стимулира конкуренцията чрез отреждане на нови търговски площи и приватизация на съществуващи търговски обекти. Ще се пристъпи към изграждане на общинска система за потребителска информация.

Ще се води борба с корупцията чрез повишаване на контрола върху всички звена и структури на общинския апарат. За пресичане на нелоялното лобиране общинските съветници няма да бъдат назначавани в управителни, надзорни и директорски съвета на общински фирми.


2.2. Поземлена реформа, земеделие и връщане на градската собственост.

Общинската управа ще използва всички свои правомощия за ускорено връщане на селскостопанските земи и градската собственост. В София 1,4% от населението се занимава със селскостопанска дейност. На жител в София се падат 0,4 дка земеделски земи. Независимо че относителният дял на заинтересуваните е малък, общинското ръководство ще направи всичко възможно за бързо и ефективно прилагане на Закона за земята с цел връщане на земята в реални граници и с документ за собственост на законните й притежатели.

За обезщетение на собствениците, чиито земи са включени в строителни граници и са застроени със жилищни или промишлени сгради, ще се ползват земи от общинския поземлен фонд.

За осигуряване на развитието на земеделието върху възстановените земеделски земи Столичната община ще съдейства като инициатор за създаване на Земеделска камара и Фермерски съюз.

Общината ще предостави необходимите общински терени и сгради и ще осигури инфраструктура за създаване на плодово-зеленчукова борса.

Столичната община ще заложи в плановете за общинско жилищно строителство необходимите около 2300 апартамента. В тях ще бъдат настанени нуждаещи се наематели, които в момента обитават реституирани жилища. С това ще се създаде, от една страна, възможност за възстановяване реално собствеността на притежателите на тези имоти и от друга страна, ще се решат проблемите на крайно нуждаещите се наематели.


2.3. Управление на общинската собственост и подкрепа на частния бизнес.

Един от най-големите проблеми, с които общинската администрация не можа да се справи през изтичащия мандат, е проблемът с общинската собственост. Той е в пряко отношение както с приходите на общината, така и с възможностите за решаване на редица актуални задачи, които се нуждаят от териториално разполагане като: жилища за социално слаби граждани; насочване на български и чуждестранни инвеститори; за изграждане на социалната инфраструктура на града - болници, поликлиники, хотели, училища. Необходимо е независимо от законовите несъвършенства да се доведе докрай регламентирането и разделянето на общинската собственост от държавната. Отлагането на решаването на този въпрос създава голямо напрежение в редица зони на града - например: Студентски град, комплекса на БАН, комбинат Кремиковци и др. Необходимо е пълно инвентаризиране на общинската собственост като терени, сгради, съоръжения, както и актуализиране на стопанисването им. Решаването на този важен въпрос ще даде възможност на новата столична управа да намери нови източници за попълване на общинския бюджет.

Управлението на общинската собственост включва приватизиране, ликвидиране и инвестиране.

Независимо от извънредно неблагоприятната законодателна и икономическа рамка, в която се реализира досега приватизацията на общинската собственост, като неизяснен навсякъде статут на общинската собственост, липсата на капиталов ресурс, неизяснената съдба на боновата приватизация, липсата на голям инвеститорски интерес, тя ще бъде основата за преструктуриране и активизиране на столичната икономика.

С много по-високо темпо и ясно изразена политическа воля ще продължи общинската приватизация на базата на годишни приватизационни програми. Основни цели на тези програми ще бъдат:
- Оптимизиране на структурата на общинската икономика чрез нейното преобразуване в правен и икономически аспект като първата и основна стъпка към подготовка за смяна на собствеността.
- Освобождаване на общинската икономика от несвойствени стопански дейности.
- Създаване на нов начин на управление и стопанисване на общинската собственост в противовес на досега разпространеното отдаване под наем или аренда на други ползватели.
- Създаване на условия за задоволяване на потребностите на столичните райони от определени стоки и услуги чрез запазване на предмета на дейност на стопанските обекти, предлагани за приватизация, така и чрез поставяне на условия за развитие на допълнителни стопански дейности в тях.
- Чрез мащабна агитационна кампания и създаване на благоприятни условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции и управление на по-високо равнище.
- Преобразуване на общински фирми в акционерни дружества и частично продаване на фондовата борса на пакети акции с цел въвличане на по-голям кръг от дребни инвеститори и осигуряване на свежи пари за активизиране и разширение на дейността на тези фирми.

При създаването на годишната общинска приватизационна програма ще се изхожда от стопанските цели на общината - тези дейности, които тя счита за неприсъщи, ще бъдат включвани за ускорена приватизация. Втора група приватизационни обекти ще бъдат свободни терени или терени с малоценни и износени сгради, които ще се включат целево с оглед осигуряване на част от застроените жилища върху тях за общински жилищен фонд или за решаване на специфични нужди от нова общинска собственост.

И като последно, общината ще запази като своя еднолична собственост или в ролята на притежател на контролния пакет от общински фирми, които образуват гръбнака на общинската инфраструктура като градски транспорт, топлофикация, ВиК, както и собственост, обслужваща социалната й политика, траурните домове, крематориума.

Към първата група предприятия за ускорена приватизация са включени обособени части от ОФ "Хранителни стоки", ОФ "Нармаг", строителни фирми "Ремонтстрой", "Строител", ОФ "Софстрой", ОФ "Инжстрой" без заводската и складово заготвителна база, два от заводите на ДК "София", хотели и ресторанти, проектантски ателиета към "Софпроект", предприятията ОФ "Такси-експрес", ОФ "Фина механика", ОФ "Свежест".

Като дружества със смесена собственост с преобладаващо общинско участие ще се преобразуват БКС към районите, ВиК, "Паркинги и гаражи".

Друга основна цел на общинската приватизация е набирането на финансови средства от осъществените приватизационни сделки. Тази цел не е самостоятелна, а е част от общата стопанска политика на общината. Получените приходи от общинската приватизация във все по-малка степен трябва да погасяват загуби на общинските фирми и все по-голям дял от тях ще се използват за финансиране на инвестиционната и социалната политика в столичния град. Чрез приватизация на губещите общински фирми или на собствени части от тях и последващо инвестиране в определените като стратегически за инфраструктурата на общината фирми ще се постигне модернизация при оптимални икономически резултати. Така с целеви действия: структурна реформа - приватизация -инвестиции[,] общински фирми ще се приведат на релсите на пазарната икономика при запазване на социалните им функции.

С част от получените средства в резултат на приватизацията или от ликвидацията при особено неефективни дейности ще се пристъпи към инвестиране на общински обекти от областта на транспорт, просвета и здравеопазване, самостоятелно или в съдружие с други физически или юридически лица.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ "ПРОЕКТ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА СОФИЯ" НА КАНДИДАТА ЗА СТОЛИЧЕН КМЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА, ПОДКРЕПЯНА ОТ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРАНЕ

При условията на стагнираща икономика и на регламентирани със Закона за държавния бюджет взаимоотношения с общинските бюджети, ще насоча усилията си за повишаване на степента на финансова свобода на общината към:

- отстояване на по-високи целеви субсидии за завършване на инвестиционните инфраструктурни обекти /в т.ч. и за усъвършенстване на методиката на поименните списъци, утвърждавани от Министерството на финансите и Народното събрание при приемането на бюджета/;

- отстояване на по-големи общи субсидии за столицата. При съществуващата централизирана система на разпределение на републиканския бюджет това е единственото средство за противодействие на спада на равнището на общинския бюджет. По субсидии на глава от населението София е поставена на 50-о и последно място сред големите общини.

В разходната част на бюджета е необходимо излизане от схемата на т.нар. обективно разпределение, която не отчита спецификата както на големите общини, така и на съставящите ги райони. Приоритети, финансово неосигурени на национално равнище и изцяло прехвърлени на общините - каквито с годишните бюджети се приемаха за здравеопазване, образование и социални дейности - доведоха до това 85% от бюджета да се предоставят за заплати и материални разходи. Чрез преструктуриране това съотношение трябва да се подобри в посока на повишаване на дела за благоустройство и комунално стопанство, придобиване на дълготрайни материални активи и т.н.

Особено важно е да продължи процесът на съвместяване на управлението и финансирането в рамките на общината и отделянето им от министерствата. Дистрибутирането на дейности и услуги, задавани от министерствата /здравеопазване, образование, социални дейности и т.н./ досега оставяше в общината лошия ефект и неудачите. Кадровата политика и управлението от съответните министерства засега са ориентирани към конюнктурни цели и интереси, но не и към проблемите на хората в общината.

Ще продължат усилията за промяна на системата за финансиране чрез изграждане на здравноосигурителни фондове на частна основа.

За финансиране на дефицита в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация общината ще използва правото си да издава облигации и да ползва безлихвени заеми от бюджета. В новия мандат общината влиза със заем от 140 млн. лв., който не е погасен.

В приходната част на бюджета основен акцент ще се постави на собствените приходи, за което е необходимо:

1. С проектозаконови инициативи да се противостои на възраждащите се тенденции към централизация на данъчните приходи. Сегашното съотношение на разпределение на приходите от ДОД - 50% за държавата към 50% за общината - е пример за необоснована централизация. Необходимо е връщане към предишното съотношение - 70% към 30%. Настоящото съотношение ограничава автономията им и затруднява връзката "данъкоплатец-интерес".

2. Компенсиране на отпадането на десетпроцентните вноски от облагаемата печалба на предприятията след приватизация с други форми на данъчни приходи за общината.

3. Промяна на местните данъци и такси чрез проектозаконови инициативи. В преобладаващата си част - около 90% - те продължават да бъдат централизиран приходоизточник. Местните данъци и такси се нуждаят от диференциация за отделните групи граждани в съответствие с имотното и финансовото им състояние. Това особено се отнася за данък сгради, глоби и превенции.

4. Промяна на системата на цени за отдаване на общинско имущество под наем и аренда.

5. Усъвършенстване на управлението и въвеждане на строг финансов и административен контрол върху общинските фирми и останалите данъчни субекти с цел преустановяване на скритата приватизация в тях.

6. Контрол върху използването на средствата от извънбюджетните сметки.

Общинската приватизация е съществен приходоизточник за общината. За ефективното й провеждане, в условия на прозрачност и публичен контрол, е необходимо да бъде извършена инвентаризация на общинската недвижима собственост. Процесът на приватизация, който засега е стартирал предимно за малки обекти, трябва да обхване и онези значими общински предприятия, чието естество позволява това.

За обекти, чийто характер не позволява приватизация, е необходимо преструктуриране и оздравяване, в това число решаване на задлъжнялостта им. Неоснователното задържане на неизползвани обекти от наематели, без идея за приватизиране или преструктуриране, ще бъде преустановено. На ликвидация, прекратяване и приватизация ще се подложат неефективните предприятия. Програмата за преструктуриране на общинската икономика ще бъде подчинена на създаване на нови работни места и преквалификация.

Приходите от приватизацията трябва да се използват за инвестиционни цели в съответствие с общата логика на процеса.

/Пресслужба "Куриер"/


------------------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

Годишен абонамент 6600 лв.
        Шестмесечен абонамент 3500 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 618
София, 25 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Гласуването в болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други социални заведения, както и в местата, където има задържани лица под стража без влязла в сила присъда.


Централната избирателна комисия на основание чл.25, ал.1, точка 2

Р Е Ш И:

1. В болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други социални заведения, както и в местата, където има задържани лица под стража без влязла в сила присъда, в които се образуват избирателни секции и една част от избирателите имат право да гласуват както за общински съветници и кмет, а така също за районни съветници и кмет, те се вписват в раздел първи на избирателния списък. Останалата част от избирателите, които имат право да гласуват само за общински съветници и кмет, се вписват в раздел втори на избирателния списък. В раздел трети на избирателния списък се вписват избирателите, които имат право да гласуват само за кмет на кметство.

В тези заведения се образуват избирателни секции само ако в тях се намират повече от 30 избиратели към 12 часа на 27 октомври 1995 г. Постъпилите в тях избиратели след този срок не се дописват в избирателния списък и те не гласуват.

В избирателния списък се оставят отделни графи за подписи за всеки избор и по това списъците в тези заведения се различават от изборния списък - Приложение 1 към Указ 243 на президента на Република България, в които има само две графи за подпис - гласувал за съветници и гласувал за кмет.

2. Гласуването в посочените заведения се извършва по следния ред:

а/ в кабините се поставят само бюлетините за общински съветници и общински кметове; избирателите получават плик за съветници, гласуват за съветници по установения ред, след което се подписват в графата "Гласувал за общински съветници". След това на същите избиратели се дава плик с надпис "за кмет", гласуват по установения ред и се подписват в графата "Гласувал за общински кмет".

Когато приключи този избор, от кабините се прибират и опаковат бюлетините за общински съветници и кметове;

б/ в кабините се поставят бюлетини само за районни съветници и районни кметове; в изборното помещение се поканват повторно само тези избиратели, които имат право да гласуват за този избор. Те получават последователно два плика и след като гласуват по установения ред, се подписват в графите "Гласувал за районни съветници" и "Гласувал за районен кмет".
Когато приключи този избор, от кабините се прибират и опаковат бюлетините за районни съветници и районни кметове;

в/ ако в посочените заведения се гласува за кмет на кметство, в изборното помещение се поставят само бюлетини за кмет на кметство и се поканват за трети път само тези избиратели, които имат право да гласуват за кмет на кметство.

3. По тези процедурни правила всеки плик може да съдържа бюлетини само за един вид избор. Ако в един плик има бюлетини за повече от един вид избор, гласът се обявява за недействителен.

4. Общинските избирателни комисии да доставят на секционните избирателни комисии в тези заведения удвоен брой пликове от своя резерв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 620
София, 25 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Провеждането на втория тур на местните избори съгласно чл. 6, ал.2, чл.97, чл.99 и чл. 101 от ЗМИ


На основание чл. 25, ал.1, т.2 във връзка с чл.14, чл. 27, ал.1, т.13, чл.66, ал.1, чл.97, ал.3, 4, 5 и 6, чл.99 и чл. 101 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Втори тур на избора за кмет се произвежда, когато на първия тур никой от кандидатите не е получил повече от половината от подадените действителни гласове.

Ако на първия тур повече от трима кандидати са получили еднакъв най-висок брой действителни гласове, те всички се допускат до участие на втория тур.

Ако на първия тур един кандидат е получил най-голям брой действителни гласове и повече от двама кандидати са получили еднакъв следващ поред брой действителни гласове, те всички се допускат до участие на втория тур.

Ако на първия тур двама кандидати са получили най-големия и следващия поред брой действителни гласове и повече от един кандидати са получили еднакъв трети поред брой действителни гласове, те всички се допускат до участие на втория тур.

Ако на първия тур двама кандидати са получили равен брой действителни гласове, а за следващия /следващите/ кандидати няма подадени действителни гласове, само първите двама кандидати се допускат до участие на втория тур.


2. При отказ от участие на втория тур на изборите на някой от кандидатите, които имат право да участват, или когато някой от тях почине, изборът се произвежда само между останалите кандидати, допуснати до участие на втория тур.

При отказ на всички кандидати, които имат право да участват на втория тур, се насрочва нов избор.

Отказът от участие се прави в писмена форма и се представя на общинската или на районната избирателна комисия. Общинската или районната избирателна комисия се произнася по отказа с решение.


3. Ако на втория тур на избора двама или повече от кандидатите получат равен най-голям брой действителни гласове, никой от кандидатите не е избран по смисъла на чл.97, ал.6 от ЗМИ и се насрочва нов избор.


4. Общинската или районната избирателна комисия насрочва втория тур на избора за кмет в един неработен ден не по-късно от 14 дни от датата на провеждането на местните избори - 29 октомври 1995 г., за което уведомява незабавно ЦИК.

С оглед осигуряване на необходимото време за създаване на организация за произвеждане на втория тур на изборите Централната избирателна комисия препоръчва на общинските и на районните избирателни комисии да насрочат втория тур на 12 ноември 1995 г.


5. В случаите по чл. 97, ал.5 от ЗМИ регистрирането на нови кандидати за участие в изборите за кмет се извършва в срок до 19.00 часа на 5 ноември 1995 г. при условията и по реда на чл.35, чл.37, ал.2, чл.42, ал.1 и 2 и чл.43 от ЗМИ, ако кандидатите отговарят на изискванията по чл.4 от ЗМИ.


6. Избирателните списъци за втория тур на изборите се съставят от общинските администрации при условията и по реда на чл. 10, 11 и 12 от ЗМИ. В тях се включват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право /чл. 14 от ЗМИ/, и се заличават имената на гражданите, които до деня на втория тур на изборите са загубили избирателното си право или са починали.


7. В периода между двата тура предизборната кампания се осъществява при условията и по реда на глава седма от ЗМИ само между кандидатите, допуснати до участие на втория тур. Встъпителни и заключителни обръщения не се излъчват.


8. Избирателните списъци, бюлетините за втория тур и другите изборни материали се предават на секционните избирателни комисии до 15.00 часа в деня, предхождащ определената дата за произвеждане на втория тур на избора.


9. Общинските, районните и секционните избирателни комисии, които провеждат втори тур на избор за кмет, продължават работата си до приключването на избора и получават определеното им възнаграждение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 621
София, 26 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Провеждане на избор за кметове, когато няма регистрираникандидати за кметове за първи тур на местните избори на 29 октомври 1995 г.


На основание чл. 25 Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Когато за насрочените местни избори на 29 октомври 1995 г. няма издигнати и регистрирани кандидати за кметове, Общинската избирателна комисия насрочва втори тур за избор на кметове при условията на чл. 97, ал.5 и ал.6 от ЗМИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00    
30.10.1995 г.
    


Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!