30 септември 1994


София, 30 септември 1994 година
Брой 192 /1237/


София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ПОДПИСАНО НА 27 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Българският студентски съюз /БСС/ споделя умерената социална, национална и обединителна политика на Съюз за отечеството.

Ръководствата на Съюз за отечеството и Българския студентски съюз на основание на програмните си документи и развивайки досегашното сътрудничество на Българския студентски съюз с Отечествения съюз, се

СПОРАЗУМЯХА

да поемат съвместни отговорности и да съдействат заедно или съгласувано със своите възможности и средства:
- за национално съхранение и за социално оцеляване на българския народ и държава чрез гражданско разбирателство, конституционализъм и демокрация;
- за развитие на българското образование, наука и култура в съответствие с националните и със световните традиции, за защита на духовния и интелектуалния потенциал на нацията;
- да водят съвместна борба срещу десоциализацията на младото поколение, нарастващата безработица, наркоманията, проституцията и вредното влияние на религиозните секти;
- за съвместно участие в разработването и в реализирането на програми с международни, с държавни и частни организации в областта на науката, висшето образование и професионалната реализация на студентите;
- за разгръщане на съвместна издателска, разпространителска и лекторска дейност по конкретни проблеми от общ интерес;
- за съгласувана и координирана дейност на национално, регионално и местно равнище за отстояване на социалните интереси на младите хора: ученици, студенти, млади научни работници;
- да издигат и подкрепят за кандидати в предстоящите избори личности - патриоти, с висок морал, с доказани професионални качества, ползващи се с уважение и доверие, способни да обединяват в името на националните интереси;
- за създаване от членовете и симпатизантите на БСС на клубове по интереси към Съюза за отечеството.

Съюзът за отечеството и Българският студентски съюз изграждат постоянно работеща контактна група за организиране на изпълнението на това споразумение и конкретизиране на общите действия според политическата, социалната и икономическата обстановка в страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО: Гиньо Ганев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ: Иван Модев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ В ГЕРМАНИЯ.


Дипломатическият гаф, предизвикан от първоначалното отлагане на посещението на президента Желев в Германия, за пореден път хвърли сянка върху последователността на българската външна политика. На 22 септември 1994 г. Би Би Си извести новината, че президентът на България Желю Желев отлага дълго планираното си посещение в Германия. Последва обстоен международен коментар и отзвук. Председателката на Бундестага изпадна в конфузно положение, а президентът Роман Херцог отложи официалния прием. На него бяха поканени стотици дипломати, политици и индустриалци на вечеря и разговор с българския президент за инвестиции, смесени търговски дружества, консорциуми, лизингови сделки, проблеми, чието решаване е жизненоважно за стагнираната българска икономика.

Германия, традиционният икономически и политически партньор на България, има интереси, преживели тежки исторически моменти, които сега могат да загаснат поради безволие и липса на прозорливост на първия държавен мъж в България. Не бихме искали да вярваме, че зад тези действия стоят интереси, които обслужват чужди на България геополитически замисли. Несъмнено обаче те станаха повод за коментари, накърняващи авторитета на България.

Надяваме се, че възникналото недоразумение няма да има дългосрочни последствия за българско-германските отношения, защото президентите идват и си отиват, а националните интереси остават.

Президентът Желев от Бон заяви, че нов кабинет в 36-то Народно събрание не е нужен на България. Многократно президентът се изказва по най-актуалните политически проблеми за страната от Лондон, Анкара или Бон. Българската общественост би искала да чуе държавния глава в собствената си страна чрез българските медии, а не чужди агенции първи да разпространяват становището му за нашия парламент, правителство и политическо бъдеще.

София, 28 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.

По повод на публикации в печата от 28 септември 1994 г., които съобщават, че по време на 80-годишния юбилей на Негово светейшество архиереи ще поискат оставката му, Светият синод на Българската православна църква /БПЦ/ уведомява, че пълният състав на синода е свикан на извънредна сесия на 27 и 28 септември 1994 г. от българския патриарх Максим за решаване на важни текущи въпроси.

Членовете на Светия синод не са обсъждали предстоящия юбилей на българския патриарх, нито поводи за искане на оставката му. Те единодушно поддържат каноничното достойнство и високия личен авторитет на председателя на БПЦ.

ГОВОРИТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД:

† Доростолски и Червенски митрополит Неофит

София, 28 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "КРАДЕЦЪТ ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА" НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, СИНДИКАТА "ПОДКРЕПА" И АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ПРИ МЕДОДОБИВЕН КОМБИНАТ АД ПИРДОП ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КОМБИНАТА.


Най-после министърът /в оставка/ на промишлеността набра кураж да се появи по телевизията и пред другите медии, за да изрече отново куп лъжи и за кой ли път да докаже, че като металург е бил и е в детската възраст на професията.

Господин Биков, ако Вие смятате, че така, както благоприятно и бързо се развиват нещата във фирмата Ви "Парис 4 +", цитирана в медиите, то не така могат да стоят нещата в една металургична фирма, била тя "Кремиковци АД" или Медодобивен комбинат /МДК/ АД Пирдоп. Новоизлюпените "мотиви" за уволнението на борда на директорите на МДК АД Пирдоп - лоши финансови резултати или "не достатъчно добри", ако се отчете благоприятната конюнктура, това, първо, е абсолютно невярно и второ, защо поради тази причина уволнявате само борда на МДК АД, а не и този на "Асарел-Медет АД", чиито резултати за 1993 г. са много по-негативни - загуба 244, 653 хиляди лв., и то при напълно опростени държавни дългове /лоши кредити/.

Знаете ли, че единственият собственик на минералните блага е държавата, а в конкретен план - това са рудниците, т.е. и "Асарел-Медет АД". И така, когато цената на медта на Лондонската метална борса расте, от това печели собственикът на същата. А този собственик, г-н министър в оставка, са рудниците. Ако МДК АД Пирдоп може да купи концентрати, то той плаща същата тази цена, от която се приспадат т.нар. преработвателни разходи. За периода януари-август 1994 г. средната цена на медта е била - $ 1801,06 през м.януари, за да достигне $ 2405,87 през м.август. Е, г-н министър, тази разлика от над $ 600 в чий джоб влиза? Ако не можете да отговорите, то си е за Ваша сметка. А МДК АД, един металургичен завод с няколко милиарда дълготрайни активи, откъде може да има милионите за поддръжка и ремонт на сложното си оборудване? Само от фактическо намаляване на разходите си.

И при тези условия не рудодобивът ще спре, а металургията. Това явно не Ви е ясно и не Ви интересува.

И още нещо - ръководството от 1992 г. до първото полугодие на 1994 г. трябваше да направи много усилия, за да се стигне от загуба 202 млн.лв. до печалба 145 млн.лв. А това е резултат от реална работа, която Вие се опитвате да омаловажите. И синдикатите не правят никаква истерия, както се изразявате, а просто защитават интересите на десетки хиляди хора и на първо място на държавата, докато Вие - само собствените си.

Не е вярно, че холдингът, който стъкмявате, по този начин ще реши нещата в рудодобива и в металургията. За това трябва предварителна подготовка и работа с участието на професионалисти. А ние не виждаме нито професионалисти, нито подготовка. Просто лично Вие се откажете от тези мераци и оставете в тази обстановка друг да решава това.

Пирдоп, 29 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО".


Конференциите на Обединено българско войнство /ОБВ/ са ежегодни, а сесиите на конгреса или конференциите - също ежегодни, а може и два пъти в годината. Пленумите на конгреса и на конференциите се провеждат по съображение от ЦИС на ОБВ.

32. Централният изпълнителен съвет /ЦИС/, след като е избран поименно от конгреса, той избира председателство с председател, подпредседател, първи заместник-изпълнителен председател, втори заместник-изпълнителен председател, трети заместник-изпълнителен председател, четвърти заместник-изпълнителен председател, пети и шести, ако това се налага. Избира се също така и говорител на председателството и на Оперативния изпълнителен щаб на ЦИС.

Отговорни съветници - от един до трима максимум.

Секретари /технически и организационно-идеологически/ - от един до трима максимум.

Членове - от един до 4-5 максимум.

33. Централният изпълнителен съвет избира и Оперативно-изпълнителен щаб на ЦИС, с главен координатор, отговорен координатор и главни експерти по организационната работа по военните въпроси, по военно-стратегическите въпроси и по геополитическите въпроси към Арбитражната и към Анкетна комисия, по националните и по етническите въпроси, по религиозните /духовни/ въпроси, по вътрешната политика на страната, по външната политика на страната, по икономическите въпроси, по социално-правни въпроси /законова уредба/ и социалната политика на страната, по Комисията за стратегически изследвания на страната, Балканите и света.

Тук влизат и:

Отговорни съветници на Оперативния изпълнителен щаб - от двама до четирима-петима членове по необходимост.

Секретари - технически и организационно-идеологически - от двама до четирима-петима членове максимум.

Членове на този Оперативно-изпълнителен щаб - от двама до четирима-петима човека.

34. Пояснение: Горецитираните главни експерти, своевременно са и ръководители на долупосочените постоянни работни комисии по текущите работи и комисиите по военно-приложни спортни дисциплини /ВГТСД/, обслужващи организационно-технически и идеологически ЦИС на ОББ, в т.ч. комисиите по организационна работа, по идеологическа работа, по стопанска и финансова работа, по националните въпроси, по арбитражните работи и съдебно присъствие, по военните въпроси на всички видове родове войски, по военностратегическите въпроси на Балканския регион, по геополитическите въпроси, по религиозните и духовни въпроси, по външната политика и вътрешната политика на страната, по икономическите въпроси и по икономическата политика на страната, комисията по социална политика на ОББ и тази на страната. Комисиите по ВПСД, като радио-технически дисциплини, стрелково обучение, авто-мото спортове, видове моделизъм, компютърна подготовка, делтапланеризъм, джудо-спорт, самбо, кикбокс и много други от този род.

Като ръководство на тези комисии се явяват главните експерти, оглавявани и обслужвани от главния координатор, Отговорния координатор, помощник-главния координатор, отговорния секретар, технически и организационни секретари и членове, като тяхната бройка се преценява от финансова гледна точка и при необходимост.

35. Централното счетоводно обслужване /ЦСО/ - само тримата членове на комисията се избират от конгреса с мандат до три години, като поименно се съобщава председателят, а може и другите двама, докато другите членове са резервни и при необходимост се назначават от ЦСИ за следните длъжности, без вече посочените - главен счетоводител, помощник главен счетоводител и инспектори по финансово-счетоводна отчетност, а именно: касиер, домакин, снабдител /стоковед или закупчик/ и т.н. и се назначават по административно-правен ред от председателството.

36. Централната финансово-ревизионна комисия се състои обикновено от единадесет членове - до минимум седем членове. От тях тримата са действащи, а другите четирима - резервни. Тримата: председател, заместник-председател и секретар, се избират от конгреса с мандат до три години, като само председателят може да се спомене поименно, а при необходимост и другите двама.

37. Централната комисия по съюзна етика се състои от един до седем членове. От тях тримата членове на комисията са действащи, а другите четирима са резервни. Тримата членове от комисията - председател, заместник-председател и секретар, се издигат от конгреса. Мандатът им е до три години, като задължително се съобщава поименно само председателят, а може и другите двама.

38. В състава на ЦИС на НС /ОБВ/ влизат само трима от членовете като регламентирана постановка от трите комисии, ЦСО, ЦФРК е ЦКСЕ, и са със статут и с право на глас.

39. ЦИС, както и ЦСО, ЦФРК и ЦКСЕ се отчитат и периодично информират за своята работа средствата за масово осведомяване или по друг начин съюзните си членове, съюзните органи, включително и по техните искания.


ГЛАВА СЕДМА
СЪЮЗЪТ /СЪДРУЖИЕТО/ И ДЪРЖАВАТА, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ

40. Обединено българско войнство /ОБВ/ е отделна структура от държавата, но ще се стремим предвид целите и задачите ни в програмата да се прелеем в обществено-държавна структура. ОБВ е надпартийно сдружение, но на по-късен етап ще участва със свои представители в парламента и в изпълнителната власт чрез индиректни методи - мажоритарната избирателна система, и чрез издигане на свои членове в дадена партийна листа на водеща партия по примера на т.нар. синдикат Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа". Ще общуваме с професионалните съюзи, общинските организации, движения и партии, в интерес на Отечеството.

41. Сдружението ни ще действа най-активно, за да привлече младежите с цел тяхното обучение по всички видове военно-приложни спортни дисциплини /ВПСД/, и това е с априори в нашата работа.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
30.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!