2 април 1993

София, 2 април 1993 година
        Брой 64 /851/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" РЕКЛАМА НА ЕВАНГЕЛИСТКА ПРОПОВЕД.


Рязко и категорично протестираме срещу поместването във в."Демокрация" на целостраничната "реклама" за провеждането на публична "проповед" на чужд за традиционното за българския народ източно православие култ с абсурдните обещания за изцеляване от болести и "постигане на душевна чистота".

Хилядите добри и полезни неща, които СДС е направил за България, се погазват и обезличават с една такава абсолютно безотговорна постъпка.

Такива "известявания" са вършени и преди, но за честта на истината в. "Демокрация" не е взимал участие под каквато и да е форма в приканването и пропагандирането сред вярващите българи да взимат участие в подобен род сектантски сборища. Разлагащото влияние на подобен род прояви и реклами за тях може да доведе до много сериозни последици за националната ни сигурност.

Парламентарната група на СДС застава твърдо срещу подобна практика и настоява никога повече в."Демокрация" да не бъде проводник за осъществяването на подобен род вредни за народния ни дух прояви.

София, 31 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОНТАЖА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ. Документът е адресиран и до президента на републиката, и до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕРОВ,

Обръщам се към Вас в качеството си на общински съветник на Българска партия ЛИБЕРАЛИ в Столичния общински съвет /СОС/.

На свое заседание от 18 март 1993 г. СОС реши: "Възлага на кмета на Столична голяма община в срок до 1 май 1993 г. да проведе необходимите процедури за демонтаж на скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия." На 2 април 1993 г. по искане на 34 общински съветници се свиква извънредно заседание на СОС с цел да се преразгледа решението от 18 март за паметника. Подготвяното предложение е за мораториум върху споменатото решение до извършване на референдум, чрез който столичани да решат съдбата на Паметника на Съветската армия.

По мое мнение, споделяно и от юридическите експерти на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, решението, взето от СОС на 18 март 1993 г., както и предложението за новото решение са в нарушение и противоречие с чл.14 от "Договора за приятелство и сътрудничество между Република България и Руската федерация", подписан от президента д-р Желев и президента Елцин на 4 август 1992 г. и ратифициран от парламентите на страните по договора.

Член 14 от договора гласи: "Договарящите се страни се задължават да полагат нужните грижи и да предприемат необходимите мерки за запазване на намиращите се на територията на Руската федерация ценности, свързани с историята и културата на България, както и за намиращите се на територията на Република България ценности, свързани с историята и културата на Русия, а също така и за военните гробища.

До гробовете на руските граждани на територията на България и до гробовете на българските граждани на територията на Русия ще бъде осигурен свободен достъп.

Договарящите се страни ще се консултират за мерките, които те считат за целесъобразно да предприемат относно обектите, упоменати в настоящия член."

Министърът на външните работи на Република България е оторизираният орган, който тълкува международни договори и спогодби, в които България е страна. Ето защо се обръщам към Вас, уважаеми проф. Беров, да дадете официално тълкуване на това дали Паметникът на Съветската армия е предмет на споменатия договор между Република България и Руската федера ция.

Надявам се на бърз отговор, тъй като решението на СОС, свързано със съдбата на паметника, трябва да бъде съобразено с правните норми на Република България. Освен това забавянето на това решение ще се използва, както и досега, от БСП и СДС за политически спекулации и създаване на безпредметно обществено напрежение, което само още повече ще политизира обществото и ще го отклони от реалните проблеми в този труден преходен период.

София, 1 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ И НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ЗА СЪСТОЯЛА СЕ СРЕЩА С ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.


Днес в зала "Запад" на Народното събрание се състоя среща на представители на Националния професионален съюз /НПС/ и на Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/, от една страна, и Парламентарната група на СДС, от друга. Синдикатите изразиха тревога от забавянето на някои законопроекти, свързани със социалното осигуряване. Те подчертаха, че е необходимо законопроектите да бъдат разгледани и приети приоритетно, преди внасянето на държавния бюджет. Синдикатите изразиха мнение, че правителството умишлено забавя извеждането на социалните фондове от държавния бюджет. Един от въпросите, които подчертаха синдикатите, бе проблемът с неотдавна приетото постановление N 7 на сегашния кабинет. Те призоваха Парламентарната група на СДС да изрази отношението си към този антиконституционен акт, ограничаващ правото на професионално сдружаване и на колективно договаряне в страната. По време на срещата бе наблегнато и върху ревизията, която кабинетът на Беров предприе по отношение на Закона за конфискация за имуществото на БКП, БСП и на други казионни организации. Очевидно е, че правителството няма намерение да изпълни едно от изискванията на този закон - 50 процента от това имущество, включително и синдикалното, да бъде предоставено за социални нужди. Представителят на ръководството на Парламентарната група - нейният заместник г-н Николай Христов, увери ръководствата на синдикатите, че въпросите, които бяха поставени на срещата, ще бъдат разисквани в Парламентарната група, като по тях ще бъдат взети конкретни решения.

София, 1 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /27-28 МАРТ 1993 Г., СОФИЯ/.


СЪСТОЯНИЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА

През изтеклата година изборните партийни активи, избраните с червена бюлетина депутати, общински съветници и кметове изнесоха една изключително тежка битка и постигнаха сериозни политически резултати в крайно враждебна обстановка. Общинските конференции оцениха по достойнство техните усилия. Те преизбраха 80 на сто от председателите на общинските партийни съвети, подновиха и подмладиха пленарните състави, включиха в тях образовани и авторитетни хора в трудоспособна възраст, свързани с най-активните обществени сфери.

Избраният на 40-я конгрес на БСП Висш партиен съвет през изтеклата година работи активно и ритмично. За 15 месеца бяха проведени 19 заседания на Висшия партиен съвет. Обсъдени бяха всички най-важни въпроси на политическата обстановка и задачите на партията и бяха взети извънредно отговорни решения. Недостатъчна бе помощта, оказвана на Висшия съвет от шестте му специализирани комисии.

Изпълнителното бюро на Висшия партиен съвет успешно използва възможностите за съчетаване на разработващите и организиращите функции в своята работа. Допусната бе обаче и излишна импровизация, неефективност и протакане на важни въпроси. Една от причините за това е непълноценното използване на потенциала на левите интелектуалци и кадри с голям управленски опит. Отсъстваше пълноценна координация и при използването на големите кадрови, интелектуални, информационни и пропагадни ресурси на парламентарната група. Тяхното съчетаване с възможностите на БСП като масова партия бяха и ще бъдат мощно оръжие в ръцете на партийното и парламентарното ръководство. Разделянето и противопоставянето им, обратно, водеше до слабости и в партийната, и в парламентарната работа.

Единната партийна политика изисква и единни политически действия. Днес пред нас стои проблемът за оптимално координиране на политическата дейност в парламента и в изпълнителната власт, в центъра и по места, в средствата за масова информация, в публичните прояви, в междупартийните контакти в страната и в чужбина.

Като отчитаме всичко това, можем с основание да заявим, че като цяло партийните ръководства се справиха с тежката си мисия в един изключително труден период за партията. ВПС и ОПКК имат потенциала пълноценно да се справят с проблемите, стоящи пред партията и в бъдеще, без да е необходима специална промяна в състава им в съответствие с възможността, предвидена в чл. 41 от Устава на БСП.


* * *

Независимо от тежките условия, в които бе поставена БСП във времето след нейния 40-и конгрес, промяната в партията не спря. С конкретните си политически действия БСП показа на българското общество, че идеите за промяна не са голи декларации, че този процес се развива и е необратим.

През изтеклата година обаче се изявиха и свързаните с него недостатъчна дълбочина и обхватност, изместване на акцентите, незаинтересованост. Всичко това ни дава основание да смятаме, че годината не бе използвана максимално пълноценно за целите на промяната. Новата политическа карта на Европа, кризата на световната левица, събитията на Балканите и задълбочаването на кризата в България - дори само маркирани, тези фактори идват да потвърдят недвусмислено, че продължаването на промените в БСП е императив на времето. В определени партийни среди това все още не се възприема и не се осъзнава. Дълбоките идейни промени, утвърдени с конгресните решения на БСП, продължават да се цитират без вътрешно убеждение. За това съдействат и някои процеси в обществото.

След краха на управлението на СДС, който за определен период от време успешно монополизира самата идея за промяната, тя бе сериозно дискредитирана в общественото съзнание. Това обективно засили носталгичните, дори реставраторски настроения в цялото общество. Техни основни носители са хора и от двата края на политическия спектър. Те аргументират призивите си за връщане към 1939 или 1989 г. със своето морално предимство на жертви на политическите репресии "преди и след Девети" или "преди и след Десети". Това оказа определен ефект и върху обществото, и върху партията. Той обаче не трябва да се драматизира. Цялостната политика на БСП през последните три години й дава пълно основание да заяви, че път назад няма и промяната е без алтернатива.

И през изтеклата година БСП продължи да черпи активно от основните източници на своята идейна промяна чрез активно научно преосмисляне на богатата партийна история и утвърждаване на всичко ценно в нея.

Активизирането на нашите връзки със Социалистическия интернационал и с партиите от европейската и световната левица не бе епизодична кампания, а очерта дългосрочна линия, която може да бъде важен стимул за обновлението на БСП.

Ние и в бъдеще ще разширяваме нашия идеен хоризонт най-вече в посока към някои нови социални, екологични и други движения, които все повече се налагат в политическия живот на Стария континент.


* * *

Българската социалистическа партия ще има решаващ принос за изхода от кризата и мирния преход към демократична, социална и правова държава!

Доказателство за това е и нашият проект "Перспектива за България".

Доказателство ще бъдат и бъдещите програмни документи на партията - резултат от идейната дискусия, на която днес обезателно трябва да дадем стимул!

А най-голямото доказателство са нашите практически действия.

София, 27 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО НА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е приет на заседание на Управителния съвет на дружеството /27 и 28 март 1993 г., Варна/.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 36-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Националното дружество на жените, членуващи в Демократическата партия, е силно обезпокоено от последните наредби, приети от Министерския съвет, за отпускане на безплатни лекарства на гражданите, с които рязко се ограничава социалната защита на различни икономически слаби слоеве от населението.

От тези антихуманни актове на правителството най-застрашено е бъдещето на България - децата, подрастващото поколение, бъдещите майки.

Считаме, че в този момент на икономическа криза в страната, когато още не е приет Закон за здравното осигуряване на населението и няма Здравноосигурителен фонд, с тези актове се застрашават животът и здравето на целия български народ и на неговото бъдеще - децата.

Настояваме за незабавна отмяна на този антисоциален правителствен акт.

Варна, 28 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността, до Министерството на труда и социалните грижи и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Не можем да останем безучастни пред продължаващия спад на производството и задаващата се нова вълна от масови съкращения в Българската електроника и информатика. Престъпление е пред очите ни да се унищожава безценен национален капитал от висококвалифицирани кадри и техника за милиарди левове и долари. Световноизвестни консултантски фирми и водещи специалисти споделят това становище. Изразяваме пълното си неодобрение от политиката на настоящото и предишните правителства и от парламента, непредприемащи законови мерки за защита на интересите на фирмите - производителки в отрасъла. Липсата на законосъобразни защитни механизми вдига бариерата за внасяне на стоки със съмнително качество при ниски цени от търговци спекуланти и перачи на "мръсни" пари. В действащата митническа тарифа не са защитени интересите на местните производители. Рязко спадна производството в отрасъла поради стесняване на пазарите, неуредиците в междубанковите и в междудържавните отношения.

Докога изпълнителната и законодателната власт ще бъдат безучастни наблюдатели на загиването на електрониката? Това неминуемо води до ескалация на социалното напрежение с непредвидими последици, за което отгорност ще носят правителството и парламентът.

Настояваме в едномесечен срок за:

1. Ясна стратегия за развитието на отрасъла.

2. Ефективна законова и нормативна уредба за защита на отрасъла.

3. Стратегия и действия за решаване на проблемите с т.нар. "лоши" кредити на предприятията.

4. Уреждане на дължимите плащания с партньорите от бившите социалистически страни за гражданското и специалното електронно производство.

5. Незабавни преговори за санкциониране и за отстраняване на нарушенията на клаузите на браншовото споразумение в електрониката и информатиката и Кодекса на труда.

6. Поетапно изплащане на всички дължими суми на работниците и служителите от отрасъла за 1991 и 1992 г. с лихвите до момента и инфлационния коефициент.

7. Програма за осигуряване на максимална трудова заетост в електрониката и информатиката.

Заявяваме, че при неизпълнение на исканията ни в указания законоустановен срок ще пристъпим към ефективни протестни действия!

Апелираме за синдикална солидарност от всички структури на КТ "Подкрепа”, споделящи нашите искания!

София, 26 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Здр.Здравчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА 20 МАРТ 1993 Г. ВЪВ ВАРНА.


Р А З Д Е Л   В Т О Р И
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

Член б. Партията се изгражда на принципа на демократическия централизъм, което означава:

а/ Изборност и мандатност /до два мандата/ на всички партийни органи.

б/ Периодично отчитане на партийните ръководства пред съответните партийни организации и пред по-висшестоящите партийни органи.

в/ Спазване на строга партийна дисциплина и подчинение от малцинството на мнозинството, след като е взето решение. То е задължително за всички, независимо от това дали са гласували "за", или "против" него.

г/ Висш принцип на партийно ръководство е колективният метод на работа. Колективността на ръководство не освобождава от изпълнение решенията на по-висшестоящите органи от по-нисшите. Не освобождава и отделния член от лична отговорност при изпълнение на задачите.


Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Член 7. По местоживеене и по интереси се създават партийни организации при наличието на не по-малко от трима членове. Те се утвърждават от общинските /градски/ партийни комитети, за което се известява писмено висшият партиен орган. Висш орган на партийната организация /ПО/ е партийното събрание.

Член 8. Всички партийни организации решават местните въпроси автономно, ако това не противоречи на устава, програмата на партията и законите на страната.

Член 9. Всяка партийна организация се ръководи от партийно бюро /ПБ/, като тя сама определя броя на неговите членове. То се избира на партийно събрание и се състои от председател, заместник-председател, касиер и членове.

/Малките партийни организации - до 10 членове, избират само председател и касиер./

Партийните организации провеждат събрания не по-рядко от един път в месеца.

Член 10. Партийните организации образуват общинските /градски/ партийни организации.

Член 11. Партийните организации свързват партията с широките народни маси, с нейните ръководни органи и представляват партията пред местните органи на властта.

Техни задачи са:

а/ Привличат нови членове на партията.

б/ Активно участват в икономическия, политическия и културния живот.

в/ Полагат грижи за възпитанието на младежта.


Р А З Д Е Л   Ч Е Т В Ъ Р Т И
ОБЩИНСКА /ГРАДСКА/ ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 12. Върховен орган на общинската /градска/ нартийна организация е партийната конференция, а между конференциите общинският /градски/ партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на партията и от нейните ръководни органи, както и от своите решения. Редовни общински /градски/ конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни - по решение на общинския /градски/ партиен комитет или по искане на една трета от броя на членовете на общинската /градска/ организация, или на една трета от делегатите, участвали в последната конференция. Нормите на представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят от партийния комитет.

Общинската /градска/ партийна конференция изслушва и утвърждава отчетния доклад на партийния комитет и общинската /градска/ КРК. Обсъжда въпросите на партийната дейност на територията на партийната организация. Избира ОК /ГК/ и общинска /градска/ КРК. Избира и делегати за областната партийна конференция.

Член 13. Пленум на общинската /градска/ партийна организация се свиква най-малко един път на два месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като задължително се уведомява областния партиен комитет.

Член 14. Всеки общински /градски/ комитет на свой първи пленум избира бюро в състав, определен от пленума, в който влизат: председател, заместник-председател и членове. Председателят се избира от общинския /градски/ комитет.


Р А З Д Е Л   П Е Т И
ОБЛАСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 15. Висш орган на областната партийна организация е областната партийна конференция, а между конференциите - областният партиен комитет /ОК на БРСП/. В своята работа той се ръководи от решенията на Националния комитет и от своите решения.

Член 16. Редовна областна конференция се свиква един път на една година, а извънредна - по решение на ОК на БРСП или по искане на една трета от общия брой на областната партийна организация, или по искане на една трета от делегатите, присъствали на последната конференция.
Областната партийна конференция изслушва и приема отчетния доклад на ОК на БРСП, докладва на ОКРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на организацията, избира ОК на БРСП и ОКРК.

/Градската партийна организация в София е с права на ОПК./

Член 17. Областният комитет избира бюро в състав: председател, двама заместник-председатели и членове.

Член 18. Областният комитет се свиква на пленум най-малко един път на три месеца. Извънредни пленуми се свикват при необходимост, като за тях задължително се уведомява Националният комитет.

Член 19. Областната КРК на свое заседание /първо/ избира председател, двама заместник-председатели и членове. Тя контролира спазването на устава и програмата на партията, изпълнението на решенията на Националния комитет и решенията на ОК на БРСП.

Член 20. Областната контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на общинската /градска/ партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член. Решенията на ОКРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган освен от НКРК. От своя страна ОКРК не може да отменя решенията на общинската /градска/ партийна организация, но може да излиза пред нея с предложения за отменяне на дадено решение. Ако това не стане, ОКРК поставя въпроса пред НКРК с молба то да бъде разгледано на поредния пленум на НК на БРСП. Ако и той се произвнесе незадоволително, въпросът се отнася до конгреса на партията.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
02.04.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!