2 април 1992

София, 2 април 1992 година
        Брой 65 /595/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР КЪМ ВСИЧКИ ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ.


На тринадесети октомври 1991 година България прeживя ден, в които историята от нещо абстрактно и невидимо се превръща в нещо реално и очевидно. На този ден, и по-точно през последвалата го тревожна нощ пред будните очи на българина се прелисти една страница и всички зрящи видяха, че след нея идва не просто следващата страница, а нова глава: следкомунистическата ера в хилядолетната ни история. Първата крачка в новата епоха вече е действителност. Едва сега можем да кажем, че процесът е необратим, защото макар да знаем, че комунизмът е осъден, той беше застанал на ръба на пропастта и когато от време на време се обръщаше към нас, ние потръпвахме от ужас. През лятото той ни се озъби от Москва, а оттогава не е престанал да ни заплашва и да посяга към нас ту от Румъния, ту от Сърбия. Но на 13 октомври 1991 година и през последвалата го нощ мъдрият български народ не заспа, докато глас по глас не натрупа онази грамада, която най-после натежа достатъчно и задвижи везните на историята. Комунизмът безвъзвратно потъна надолу.

Ако силата, която идва да смени комунизма, беше обединила в себе си всички антикомунистически и същевременно демократични сили в българското общество, то ние бихме били благословена страна. Така ли е в действителност? По-скоро СДС успя да се възползва от крайната политическа поляризация в обществото ни, както и от окончателното компрометиране на уж променящите се компартии в Източна Европа. По-нататъшното оставане на БСП на власт в нашата страна пораждаше страх у българина, но той вече беше с обратен знак на оня страх, който я задържа на върха преди година и половина. Тогава у нас се страхуваха, че комунистите са все още силни, а сега се страхуват, че в безсилието и отчаянието си те са в състояние да извършат ужасни неща. Комунизмът е толкова ужасен, че идването му на власт, господството му над живота и съдбите на толкова хора и на цели народи се дължат на страха, който предизвикваше и още дълго ще предизвиква у хората. Този страх е най-страшният грях на комунизма, защото няма човек, живял под комунистически режим. А това са няколко поколения в почти два континента. Логично и справедливо е най-после този страх да се обърне срещу самото страшилище. Но същата тази справедливост ни налага да признаем, че крайната политическа поляризация, която в момента цари у нас, не е дело и вина само на комунистите, СДС също има своя дял за това, защото още със самото си създаване възприе принцип, който твърдо отстоява и до днес. Този принцип гласи: Който не е с нас, той е с комунистите. При това положение разцеплението в СДС дойде логично и неизбежно, тъй като той и бездруго беше изкуствена формация от много разнородни, а някои и несъвместими политически организации и личности и такива, които все още не са политически идентифицирани. Но решаващото е друго, и то вече е без съмнение. Броят на внедрените между тях емисари на БКП и БСП беше прекалено голям, особено сред инициаторите и основателите. Те доскоро успяваха да изпълняват задачите си да направят от СДС послушна и удобна опозиция. И въпреки че това, разбира се, все повече изостряше и задълбочаваше противоречията в СДС, той можеше още дълго да съществува и да ферментира вътре в себе си. Логичният край дойде, след като Демократичният форум се настани сред едва задържащата своето единство коалиция. Тази организация показа, че е съхранила напълно характера на предшестващия ги фашистки легион, защото веднага след влизането им в СДС неговият политически почерк рязко се промени и събитията последваха със скоростта на верижна реакция. Десницата се втвърди още повече и започна да проявява нетърпимост към опонентите си. Разцеплението стана факт. Ако нещата бяха спрели дотук, всичко би било нормално и естествено.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ "ЗА РАЗУМ” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАМЕРЕНИЕТО ДА БЪДАТ ВЪВЛЕЧЕНИ ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА НА МИНЬОРИТЕ В СТАЧКАТА.


Стачните действия на миньорите придобиват все по-остър и драматичен характер. Като изразява разбиране по много от проблемите и исканията на трудовите хора от рудодобива, Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ изпитва основателна тревога от намерението в конфликта да бъдат въвлечени жени и деца от семействата на стачкуващите. Подобна крайна мярка е не само противозаконна и антихуманна, но тя крие сериозни опасности за здравето.

Познавайки добре тежките условия на труд в рудниците, експертите на КНСБ предупреждават, че дори кратковременното пребиваване на жени и деца под земята е свързано с големи опасности за здравето и психиката им.

Поради това се обръщаме към вас, хора на миньорския труд, не предприемайте тази жестока мярка към своите деца и съпруги.

Обръщаме се към вас, лекари и специалисти от Мадан, Смолян, Рудозем, направете всичко възможно за разясняване и предотвратяване на подобни неразумни действия.

Обръщаме се към Вас, г-н министър на здравеопазването, лично да апелирате за проява на разум и цивилизованост, за повече грижа и отговорност за здравето на жените и децата, като организирате активни профилактични действия в районите на стачката.

Обръщаме се към всички, от които зависи спирането на това престъпно действие, да проявят разум, отговорност и обществена активност.

София, 31 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ "ТЪРГОВИЯ" ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СОЛИДАРНОСТ С ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ МИНЬОРИ.


Централният стачен комитет и Изпълнителният съвет на Национален синдикат /НС/ "Търговия" - КТ "Подкрепа", преценявайки сложната обстановка в страната и нарастващата безработица, анализирайки развитието на стачката на Синдикалната миньорска федерация КТ "Подкрепа", потвърждаваме солидарността си към справедливите искания на миньорите.

Министър Пушкаров като работодател на средната стопанска номенклатура със своите действия и бездействия умишлено подпомага икономическата разруха на и така вече потъналите в дългове предприятия. С неговата и на неговия екип безотговорност към съдбата на страната ни взривяването на социалния мир доказа на практика, че не може да заема този пост.

Централният стачен комитет и Изпълнителният съвет на НС "Търговия" - КТ "Подкрепа" призовава всички свои структури, членове и симпатизанти към солидарни ефективни синдикални действия до пълното решаване на нашите справедливи искания, в това число за търсене на персонална отговорност от Министерския съвет на виновните длъжностни лица от Министерството на индустрията и търговията за фаталното и тежко състояние на отрасъл "Търговия".

София, 31 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ КЪМ ВСИЧКИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ.


Съюзният съвет на Българския студентски съюз се обръща към всички студентски организации и ги приканва да се включат в организацията и провеждането на национална студентска конференция по социалните и академичните проблеми на студентите.

Академичната реформа е спряна, все още няма нов закон за висшето образование, а държавните институции все по-рядко се занимават със същностните студентски проблеми и търсят мнението на потърпевшите.
Време е летаргията, обхванала българското студентство, да бъде заменена с активна намеса в процесите, които ще се окажат решаващи за нашето положение в обществото - днес и утре.

Очакваме, че ще се отзовете на нашето обръщение и заедно ще поставим всички проблеми, които ни вълнуват.

Председател на БСС: М.Тодорова           София, 30 март 1992 г.    

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ДВАНАДЕСЕТИ КОНГРЕС /28 И 29 МАРТ 1992 Г. В ТРОЯН/.


На 28 и 29 март 1992 година в Троян се проведе Дванадесетият конгрес на Българския земеделски младежки съюз. След направения критичен анализ за състоянието на младежкия земеделски съюз, както и на земеделското движение като цяло след 10 ноември 1989 г. Главното ръководство на Българския земеделски младежки съюз

Д Е К Л А Р И Р А,

че Българският земеделски младежки съюз продължава своята политическа линия за осъществяване единството на земеделското движение в страната и за свързаната с това практическа дейност.

Преди две и половина години беше възстановен Българският земеделски младежки съюз от млади земеделци и симпатизанти, необременени от политическите реалности на времето, с амбицията именно Българският земеделски младежки съюз да бъде консолидиращият и обновителният фактор в страната. За жалост дружбашката психология на членовете на БЗНС-тата - архаичен капитал на историческото минало не позволи пред вратата на двадесет и първи век да застанем като един земеделски съюз и единно земеделско младежко движение. Тази констатация ни дава основание в бъдеще организационно да се разграничим от нароилите се БЗНС-та.

Декларираме, че в единствената алтернатива на новото време един Български земеделски народен съюз ще бъде в авангарда на обединителното земеделско движение и демократизирането на политическите процеси в България.

Като млади хора ние смятаме, че това е нашето призвание, и ще го изпълним!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЗА СОЛИДАРНОСТ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ МИХАЙЛОВГРАД.


След като се запозна с исканията на студентите от Михайловград, обявили ефективна стачка от 23 март 1992 г., Съюзният съвет на Българския студентски съюз се солидаризира с тях и ги подкрепя.

Настояваме компетентните институции да решат положително проблемите им във възможно най-кратък срок.

София, 31 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА "НЕФТОХИМ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЛАМА" - ПЛЕВЕН ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-ЕКСПЕРТНА РЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на индустрията и търговията, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Съвета на директорите при АД "Плама" - Плевен, до Федерацията на нефтохимиците - Бургас и до средства за масова информация.


На свое редовно заседание Синдикалният съвет на "Нефтохим" към Конфедерацията на труда "Подкрепа" при акционерно дружество "Плама" - Плевен анализира много обстойно отношенията и резултатите от срещите, осъществени с управлението на фирмата след декларацията от 23 декември 1991 г. за периода до 25 март 1992 г. Основното, което се налага като извод, е: ясно изразена позиция за протакане на конкретни преговори, неизпълнение на поети ангажименти в срок и действия, спиращи по всички възможни начини започването на исканата от всички правителствено-експертна ревизия. Съдейки по изявленията, задава се тенденция на продължителни престои поради липса на суровина с липса на паралелна трудова реализация на продукцията, доказваща некомпетентността и безразличието на управлението на фирмата.

В защита на своите справедливи искания и за постигане на приемливи решения в търсените от синдиката и неосъществени по вина на управлението преговори Синдикалният съвет реши:

1. Обявява безсрочна символична стачка от 27 март 1992 г., която ще се провежда с паралелно събиране на подписи.

2. Подкрепя изцяло декларацията на Федерацията на нефтохимиците от 23 март 1992 г.

3. Настоява за оставка на Съвета на директорите на АД "Плама".

4. Стачката ще се ръководи от постоянния стачен комитет на синдиката "Нефтохимик".

Настоящата декларация е поредното доказателство за търсене на конструктивност. Настояваме за адекватна реакция и я чакаме.

Плевен, 25 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕМНИК НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР АРНАУДОВ.


В/ ВЪРХОВНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ":

1. Върховни органи на ПНД са:

- Национален партиен контрес /НПК/
- Национална конференция /НК/
- Национален ръководен съвет /НРС/
- Национално оперативно бюро /НОБ/
- Национален контролен съвет /НКС/

2. НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН КОНГРЕС:

а/ свиква се по искане на Националния ръководен съвет или на повече от 50 на сто от съществуващите в организационна структура на партията местни организации веднъж на две години.
б/ датата се обявява най-малко три месеца преди провеждането й чрез партийните органи и централните средства за информация.
в/ едновременно с обявената дата се извествяват квотите на делегатите и основните моменти от дневния ред. Делегатите се избират на проведени най-малко един месец преди обявената дата на общите събрания на местните организации, а списъкът с техните имена се представя не по-късно от 14-дневен срок в Националното оперативно бюро преди обявената дата за конгреса.
г/ НПК разработва основната стратегическа линия в дейността на ПНД и съответните тактически действия.
д/ прави допълнение или изменения в Устава на партията и нейните основни политически документи - платформа и програма.
е/ взема решения за разпускане на партията с квалифицирано мнозинство /75 на сто/ от присъстващите на конгреса делегати.
ж/ избира чрез тайно гласуване с алтернативни кандидати върховните органи на партията. Легитимността на решенията се приемат при участието на 51 на сто от регистрираните при своето създаване в националното оперативно бюро местни организации. Присъствието на представители от регионалните обединения не влияе на оказания кворум за легитимно взетите решения от конгреса.
з/ решенията на ПНК имат общозадължителен характер за всички организационни структури и нива в партията.

3. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

а/ НК се свиква най-малко един път в годината по искане на Националното оперативно бюро и с одобрението на повече от 50 на сто от членовете на Националния ръководен съвет, или от 25 на сто от местните организации по наболели вътрешнопартийни и организационни проблеми. Искането за провеждане на НК става писмено с обосновка на мотивите и решението за нейното провеждане, както и обявяването на мястото и датата на провеждането й, се определя след заседание на Националния ръководен съвет най-малко 20 дни след постъпването на предложението. От датата на взетото решение до датата на провеждането трябва да има не по-малко от един месец, като начинът на провеждането й се обявява в партийния печат и в средствата за масова информация.
б/ в случаите, когато Националният ръководен съвет не спази посочените срокове и при уставно спазени изисквания за искане на подобен форум откаже да го проведе, то заявилите са в правото си да изградят временен КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ за подготовка на форума и взетите там решения с квалифицирано мнозинство /75 на сто/ имат легитимен характер чрез проведеното тайно гласуване и стават задължителни за Националния ръководен съвет и задължително се определя дата за провеждане на извънреден партиен конгрес за търсене  на политическа отговорност от членовете на Националния ръководен съвет за нарушаване на устава на партията.
в/ НК не може да прави поправки или допълнения в устава и програмата на партията, а само да предлага формулировки, които официално да бъдат разглеждани и дискутирани на предстоящ конгрес.
г/ НК не може да освобождава лица, избрани от НПК или от общите събрания на местните организации.
д/ в НК имат право на участие представители на оформилите се в партията течения и фракции, които избират свои представители пропорционално на своите привърженици и имат равен глас с всички други делегати.
е/ НК взема своите решения с обикновено мнозинство, с изключение на изрично упоменатите в този устав случаи с лично гласуване.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ

 

020. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/

Основана през 1891 г. на Бузлуджанския конгрес като Българска социалдемократическа партия. За един век съществуване изминава сложен път. В зависимост от политическата си линия и цели няколко пъти променя програмата и наименованието си. Последователно се именува: Българска работническа социалдемократическа партия /1894 г./; Българска работническа социалдемократическа партия - тесни социалисти /1903 г./; Българска комунистическа партия - тесни социалисти /1919 г/; Българска работническа партия /1938-1939 г./; Българска работническа партия - комунисти /като с това име става управляваща партия на 9 септември 1944 г;/; Българска комунистическа партия /1948 г. - април 1990 г./. След общопартиен референдум на 3 април 1990 г. се преименува в Българска социалистическа партия.

На 30 януари - 2 февруари 1990 г. заседава 14 извънреден конгрес. Извършва се реорганизация на ръководството и се приема Манифест за демократичен социализъм в България. На 23-25 септември 1990 г. се провежда 39 конгрес на БСП, който потвърди курса към реформи и към превръщането на БСП в съвременна лява партия на демократичния социализъм. На 25 март 1991 г. Висшият съвет на БСП прие Политически меморандум’91 - документ, с който се прави опит за политически отговор на въпроса защо се стигна до криза в периода, предшестващ 10 ноември 1989 г., каква е отговорността на управляващата партия и кои са персоналните виновници. На състоялия се на 14-17 декември 1991 г. в София 40 извънреден конгрес беше направена оценка на състоянието на партията и на процеса на превръщането й в модерна социалистическа партия, беше предложена и лява социалистическа алтернатива за икономическата реформа. Направени бяха и някои промени в ръководството.

При участието си в изборите за Велико народно събрание Българската социалистическа партия спечели 211 мандата. Но по време на парламентарните избори за Народно събрание на 13 октомври организираният от нея Предизборен съюз на БСП спечели 106 депутатски места, в резултат на което премина в опозиция.

Ръководни органи на БСП са Висшият партиен съвет и Изпълнителното бюро. Председател на Висшия партиен съвет е Жан Виденов.

Адрес на БСП: София-1040, ул. "Позитано" 20, тел. 85-141; 87-59-61.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
02.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов

Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!