2 април 1991

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 65 /340/

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОФИЦИАЛНОТО ПИТАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПОПОВ И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ХРИСТО ДАНОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПО ВРЕМЕ НА МИТИНГ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ В АСЕНОВГРАД НА 31 МАРТ 1991 Г. РЕДИЦА ОРАТОРИ ГОВОРИХА НА ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ ОФИЦИАЛНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ ПИТАМЕ: САМО НЕУВАЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЛИ Е ТОВА ДРЪЗКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ИЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ - ЧРЕЗ ПОГАЗВАНЕ НА ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НА НЕЙНИТЕ НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКА ВРАЖДА И ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО?

КОЙ СТОИ ЗАД БЕЗОТГОВОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ЧИИТО ПРОЯВИ ОТДАВНА ОПАСНО ЕСКАЛИРАТ. И КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА НА ТЪРПЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СЪБЛЮДАВАТ РЕДА И ЗАКОННОСТТА?

СОФИЯ, 1 АПРИЛ 1991 Г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНДП: ВЕНЦЕСЛАВ НАЧЕВ - ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР НА БНДП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 8 МАРТ 1991 Г. ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК.


КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЛ. 45, АЛ. 7, Е КАТЕГОРИЧНА:

"ГРАЖДАНИТЕ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОСВЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ИМАТ ПРАВО ДА ИЗУЧАВАТ И СВОЯ ЕЗИК."

СТАНОВИЩЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е, ЧЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, СЛЕДВА ДА ИЗУЧАВАТ СВОЯ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, В РАМКИТЕ НА РЕДОВНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА, ПОД КОНТРОЛА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА/ ОЩЕ ОТ АВГУСТ 1990 Г. ВОДИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОВА ОТНЕТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. ПРЕДЛАГАНИ БЯХА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ; ВЕДНЪЖ ДАТАТА БЕ НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ 1990 Г., СЛЕД ТОВА - НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ СРОК НА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА. МНП ДЕКЛАРИРА НЕКОЛКОКРАТНО, ЧЕ ИМА НЕОБХОДИМАТА МЕТОДИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИОННА ГОТОВНОСТ ЗА ТОВА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НАПРАВИХА ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА    
ПОЛИТИЗИРАТ ВЪПРОСА, КАТО ОРГАНИЗИРАХА СТАЧКИ, ОКУПАЦИИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ПРОЯВИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ТОВА ДОВЕДЕ ДО ПОВИШАВАНЕ ГРАДУСА НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА СМЯТАТ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО НА 8 МАРТ 1991 ГОДИНА ПО ТОВА ФУНДАМЕНТАЛНО ЧОВЕШКО ПРАВО - ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК - Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО И ДЕ ФАКТО ПРЕДСТАВЛЯВА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ИЗУЧАВАНЕТО МУ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО ОТ ВНС, ТЪЙ КАТО ТО НА ПРАКТИКА ДЕЗАВУИРА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НАПРАВЕНО В СТРАСБУРГ: ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ СА ВЕЧЕ ВЪЗСТАНОВЕНИ.

НА ВТОРО МЯСТО, ПРИНУДЕНИ СМЕ, СПАЗВАЙКИ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ПОТЪРСИМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ОЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП.

ИЗРАЗЯВАМЕ СЪЖАЛЕНИЕТО СИ, АКО ТОВА НЕКОНСТИТУЦИОННО РЕШЕНИЕ НА ВНС СТАНЕ ПОВОД ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА РАЗВИТИТЕ ЦИВИЛИЗОВАНИ ДЪРЖАВИ В СВЕТА КЪМ БАВНОТО И МЪЧИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБНОВЯВАЩА СЕ БЪЛГАРИЯ.

КЪРДЖАЛИ, МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", АДРЕСИРАН ДО ПОСЛАНИКА НА СССР В БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДИМ РАЗВОЯ НА МИНЬОРСКИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ДОНБАС, ВОРКУТА, КУЗБАС, ЛВОВСКА И РОСТОВСКА ОБЛАСТ, ПОДМОСКОВСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН, ПЕРМСКА ОБЛАСТ, КРАСНОДАРСКИЯ КРАЙ И ОСТРОВ САХАЛИН.

КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОТЕСТНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. ТОВА Е ПОТЪПКВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ. СМЯТАМЕ, ЧЕ ТАКОВА РЕШЕНИЕ ВОДИ ДО СПИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЩАНЕ КЪМ СТАЛИНСКО-БРЕЖНЕВСКИТЕ МЕТОДИ, ОТРЕЧЕНИ ВЕЧЕ ОТ ИСТОРИЯТА.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРОТЕСТИРА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР И ИЗРАЗЯВА СОЛИДАРНОСТТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЪС СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧНИЦИТЕ.

СОФИЯ, 28 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА БЕЗДОМНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ОТ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ГРУПА ГРАЖДАНИ ОТ ИСПЕРИХ, ЧИЙТО ЖИЛИЩЕН ВЪПРОС ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ РЕШАВА.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ГР. ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАДСКА, ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯТА НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ПРИ ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В ИСПЕРИХ:

1. МНОГОКРАТНО СМЕ СЕ ОБРЪЩАЛИ С МОЛБИ И ЖАЛБИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, НО ВЪПРЕКИ РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДОСЕГА НЕ СА ВЗЕТИ НИКАКВИ МЕРКИ.

2. В ОБЩИНАТА НЕ СА СПАЗЕНИ РЕДИЦА РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА 27-О МИНИСТЕРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КАТО ЖИЛИЩА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЪС СПЕКУЛАТИВНА ЦЕЛ И НА ХОРА, КОИТО ИМАТ ПО НЯКОЛКО ЖИЛИЩА.

3. МНОГО СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И ДИРЕКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЕ СНАБДИХА С НЯКОЛКО ЖИЛИЩА И ДВУЕТАЖНИ КЪЩИ.

4. ВЪПРЕКИ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА ОБНС, ИСПЕРИХ, ЖИЛИЩАТА НА ГРАЖДАНИ, ПЪТУВАЛИ ИЛИ НЕПЪТУВАЛИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 1989 Г., ДА НЕ СЕ ПРЕПРОДАВАТ, ВРЕМЕННИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ГИ ПРЕПРОДАВА ПРЕД ОЧИТЕ НА БИВШИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ.

5. МОЛИМ КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ ДА НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ.

6. В ЗНАК НА ПРОТЕСТ ДО ИЗЯСНЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ ОТ 6 МАРТ 1991 Г. ЗАПОЧВАМЕ 72-ЧАСОВА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА.

ИСПЕРИХ, 28 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ТУРЦИ - РУСЕ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НАРЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛКОМ - РУСЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА,

ИЗМИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ 16 МЕСЕЦА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. - ДЕНЯ, КОГАТО БЕ СВАЛЕН ЕДНОЛИЧНИЯТ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ. ИЗМИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ 9 МЕСЕЦА ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, В КОИТО ОПОЗИЦИЯТА В РУСЕ СПЕЧЕЛИ И ОГЛАВИ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛКОМ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЖИЛИЩНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ "ЕКСКУРЗИЯТА" ПРЕЗ 1989 Г. ДО ДЕН-ДНЕШЕН НЕ СА РЕШЕНИ. НИЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ ТУРЦИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ЖИЛИЩА ОТ 1989 Г., НАСТОЯВАМЕ:

1. ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ИНСТРУКЦИИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЗАМИСЪЛА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ЦЕЛИТЕ НА Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС", КАТО НАПРИМЕР "НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ" ОТ Г-Н Т.ЖИВКОВ.

2. ВИНОВНИЦИТЕ ЗА "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЪД.

3. ДА СЕ ИЗДАДЕ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ, УРЕЖДАЩ ИМОТНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ, ПРОМЕНЕНО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА НА "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС", И НИ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ. В ЗНАК НА "ПРОТЕСТ, ЧЕ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛКОМ НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ НИТО ЕДНО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА,

Д Е К Л А Р И Р А М Е,

ЧЕ ОТ 20 МАРТ 1991 Г. ПРЕД СГРАДАТА НА ОБНС-РУСЕ ЩЕ ПРОВЕДЕМ БЕЗСРОЧНА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА. БРОЯТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ НЯМА ДА ПРЕВИШАВА 30 ДУШИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ВТОРА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /4/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/  ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


РЕКОНВЕРСИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ПРЕДВИЖВА В ПОСОКА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ИМ И РАЗПАДАНЕТО НА НЕНУЖНО ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЛОД НА БЕЗРАЗСЪДНА ГИГАНТОМАНИЯ. В МНОГО СЛУЧАИ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ СМЯНА НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ В ПОСОКА НА ТРАДИЦИОННО УТВЪРДЕНИТЕ В МИНАЛОТО ЗА ДАДЕН РЕГИОН ДЕЙНОСТИ. НЕ БИВА ДА СЕ ПОДХРАНВАТ ИЗЛИШНИ ИЛЮЗИИ В МАРКЕТИНГОВОТО НИВО НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ НА МОДЕРНИТЕ ОТРАСЛИ КАТО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА, РОБОТИКА, ГЪВКАВИ СИСТЕМИ, КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, БИОТЕХНОЛОГИИ И ДР. В МНОГО СЛУЧАИ ТАЗИ СКЪПА ТЕХНИКА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА МОРАЛНО ОСТАРЕЛИ ПРОДУКТИ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ Е НАИСТИНА РЕСПЕКТИРАЩ ЗА МАЩАБИТЕ НА СТРАНАТА, НО ТОЙ ИМА НУЖДА ОТ СЕРИОЗНА ПРЕПОДГОТОВКА, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИ ПЪЛНОЦЕННО В РИТЪМА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. ТОВА НАЙ-ДОБРЕ ИЗПИТВАТ НА ГЪРБА СИ НЕЛОШИТЕ ПРИ ДНЕШНИЯ РЕЖИМ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗТОЧНИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ГЕРМАНИЯ /БИВШАТА ГДР/. ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ПРОУЧИМ ДОБРЕ ПРИМЕРА НА БИВШАТА ГДР, КОГАТО ОЦЕНЯВАМЕ НАШИТЕ МОДЕРНИ ОТРАСЛИ И СПЕЦИАЛИСТИя РЕАЛИЗМЪТ В СВОБОДНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХА.

НА ЕТАПА "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ" ЩЕ ЗАПОЧНЕ И РЕКОНВЕРСИЯТА НА СОБСТВЕНОСТИТЕ, КОГАТО ПРАВОИМАЩИТЕ ГИ ПРИДОБИЯТ РЕАЛНО С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА. НАПРИМЕР ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ ИМАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ БИТОВО СА УСТРОЕНИ ДАЛЕЧ ОТ НАСЛЕДЕНИТЕ ИМОТИ. ОТ ДРУГА СТРАНА, НЯКОИ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТАТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕД ИНДУСТРИЯТА ИЛИ ЩЕ СЕ НАСОЧАТ КЪМ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В САМОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ЩЕ ИМА, РАЗБИРА СЕ, И ТАКИВА, ЗА КОИТО СОБСТВЕНОСТТА ЩЕ БЪДЕ БРЕМЕ И ТЕ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТАТ ДА Я ПРЕДОСТАВЯТ НА ПО-ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ СРЕЩУ СЪОТВЕТНО ОСИГУРЯВАНЕ. СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПАНОРАМА НА СТРАНАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ БЪРЗО ДА СЕ ПРОМЕНЯ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СЕ ДАДАТ ПЪЛНИ ГАРАНЦИИ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. С ПОЛОВИНЧАТИ МЕРКИ ТОЗИ НЕОБХОДИМ ПРОЦЕС МОЖЕ НЕ САМО ДА СЕ ЗАБАВИ, НО ДА СЕ ИЗРОДИ И ДА ЛИШИ ОТ ПРЕДПРИЕМЧИВИ БЪЛГАРИ ЦЕЛИ РАЙОНИ, ПРИ ТОВА С БОГАТИ РЕСУРСИ. КАКТО ВЕЧЕ НЕЕДНОКРАТНО СЕ ПОДЧЕРТА, НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ В РАМКИТЕ НА КООРДИНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЗА СМЕТКА НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЪЗДАВА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ, НО ПРИ ДОБРЕ ДОЗИРАН ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ДА РАЗПРОДАВА КАКВОТО И ДА БИЛО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД. ННФ ТРЯБВА ДА ОТИДЕ В РЪЦЕТЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ И ТЕ ДА РЕШАВАТ КАТО СОБСТВЕНИЦИ И ВЪПРОСИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, А ДЪРЖАВАТА ДА ПОЕМЕ СЪОТВЕТНИТЕ ГАРАНЦИИ. РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРОЦЕСИ ЩЕ ПОКАЖЕ НАСОКИТЕ И НА ВЪНШНОТО ИНТЕГРИРАНЕ. ТРЯБВА ОКОНЧАТЕЛНО ДА СЕ СКЪСА С ТОТАЛИТАРНАТА ПРАКТИКА ПОЛИТИКА ДА СЕ ФОРМИРА ОТ ЧИСТО ПОЛИТИЧЕСКИ КРИТЕРИИ, ОТКЪСНАТИ ОТ ВЪТРЕШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ. САМИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ ПРЕЦЕНЯТ НАСОКИТЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО И НА ТАЗИ БАЗА ПОЛИТИЦИТЕ ДА СТРОЯТ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА. ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ВЪРХУ ПОЛИТИКАТА НА СТРАНАТА ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА, КОГАТО В РЕЗУЛТАТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ РОДИ ЕДИН ИСТИНСКИ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ /ССПБ/ КАТО ТРЕТИ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР. ИЗГРАЖДАНЕТО НА ССПБ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ НА ЕТАПА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ", НО ТОЙ ЩЕ СТАНЕ СОЦИАЛНА СИЛА ПРЕЗ ЕТАПА "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ".

КАТО СЪРЦЕВИНА НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ИМА СИЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И С ДРУГИТЕ МУ КОМПОНЕНТИ /ПОДСИСТЕМИ/. ЙЕРАРХИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА СЛОЖНИТЕ И ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ОПРЕДЕЛЯ ЙЕРАРХИЯТА НА ПОДСИСТЕМИТЕ. ТОЗИ ПОСТУЛАТ КАТО ЧЕ ЛИ НЕ СЕ СХВАЩА ДОБРЕ ОТ СЕГАШНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РЕФОРМИТЕ В СТРАНАТА И ТЕ ЧЕСТО БЪРКАТ ИНСТРУМЕНТА С РЪКАТА, КОЯТО ГО ДЪРЖИ. СВОБОДНИТЕ ЦЕНИ СА АТРИБУТ НА ПАЗАРА, НО ПАЗАР БЕЗ ДОМИНИРАЩА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ Е ПОЛИТИЧЕСКА АБСТРАКЦИЯ. АКО ИЗПОЛЗВАМЕ МОДЕЛА НА АТОМА, БИХМЕ МОГЛИ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ЯДРОТО Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ОКОЛО КОЕТО СА ОРБИТИТЕ НА ЦЕНИТЕ, БАНКИТЕ, ФИНАНСИТЕ, ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПР. ВСИЧКИ ТЕЗИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ СА ЕНЕРГЕТИЧНО И РЕСУРСНО ОБВЪРЗАНИ И БАЛАНСИРАНИ ПОСРЕДСТВОМ ЯДРОТО. ЛИПСВА ЯДРОТО, ГОСПОДА АРХИТЕКТИ, И ЗАТОВА КОНСТРУКЦИЯТА ВИ ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ!

СИСТЕМНИЯТ ПОДХОД В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ИЗКЛЮЧВА ВЪПРОСА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ВГРАЖДАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ Й В КОНСТРУКЦИЯТА, ТЪЙ КАТО СИСТЕМАТА НЕ Е МЕХАНИЧЕН СБОР НА КОМПОНЕНТИТЕ Й, ТЯ Е НЕЩО КАЧЕСТВЕНО НОВО. СИСТЕМАТА, АКО НЕ Е МЪРТВОРОДЕНА, ПРОСТО ИЗРАСТВА СЪС СЪСТАВНИТЕ СИ ЧАСТИ ПО СВОИ ЕСТЕСТВЕНИ ЗАКОНИ БЕЗ РЕЦЕПТИ И ПРЕДПИСАНИЯ, СТИГА ДА Й СЕ СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМАТА СРЕДА. ЕТО ЗАДАЧАТА НА ДОБРОСЪВЕСТНИТЕ И ЗДРАВОМИСЛЕЩИ СТОПАНСКИ АРХИТЕКТИ - ДА ПОДПОМОГНАТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ДА НАБЛЮДАВАТ ВНИМАТЕЛНО И КОМПЕТЕНТНО ХОДА НА РАСТЕЖА Й И ДА ИЗПОЛЗВАТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ Й РЕГУЛАТОРИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА. РАСТЕЖА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ, ИЗПРАТЕНО НА 4 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ПО ТЕЛЕФАКС ДО "АМНЕСТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" И "ХЕЛЗИНКИ УОЧ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧНАЛИЯ ПРОЦЕС ПО ДЕЛО N 1/1990 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПРЕДИ 1 ГОДИНА БЯХ ОТСТРАНЕН ОТ ДЛЪЖНОСТИТЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКО ТОВА БЕ ИЗВЪРШЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАШАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ДЕСЕТ ДНИ ПО-КЪСНО ОБАЧЕ В НАРУШЕНИЕ НА ВСИЧКИ СВОИ ОБЕЩАНИЯ И НА НАШЕТО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ МОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И НЯКОИ ОПОЗИЦИОННИ КРЪГОВЕ ЗАПОЧНАХА КЛЕВЕТНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ЗА ОЧЕРНЯНЕ И ОПОЗОРЯВАНЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

МЕСЕЦ ПО-КЪСНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В НАШАТА СТРАНА ПРИНУДИХА ПРОКУРАТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ ДА МЕ АРЕСТУВА И ДА ЗАПОЧНЕ СЛЕДСТВИЕ СРЕЩУ МЕН. БЯХ В АРЕСТА В ТЕЧЕНИЕ НА б МЕСЕЦА, ДОКАТО ТРАЕШЕ СЛЕДСТВИЕТО. ТО СЕ ЗАНИМАВАШЕ С РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ И РАЗГЛЕЖДАШЕ ВСЯКАКВИ ОБВИНЕНИЯ: ЧЕ СЪМ БИЛ АГЕНТ-ПРОВОКАТОР, ЧЕ СЪМ ПРИСВОИЛ МИЛИАРДИ ДОЛАРИ, КОИТО СЪМ ВНЕСЪЛ В ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ, ЧЕ СЪМ СИ ПОСТРОИЛ ДВОРЦИ В ЧУЖБИНА, ЧЕ СЪМ РАЗЕДИНИЛ НАРОДА, ПРИЧИНИЛ СЪМ НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КАТАСТРОФА И КАКВО ЛИ НЕ ОЩЕ. НИТО ЕДНО ОТ ТИЯ ОБВИНЕНИЯ НЕ БЕШЕ ДОКАЗАНО ОТ СЛЕДСТВИЕТО.

И ОТНОВО ПОД НАТИСКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СЕ ФАБРИКУВАХА ОБВИНЕНИЯ ЗА МОИТЕ МЕТОДИ НА РЪКОВОДСТВО, КОИТО В НЯКОИ СЛУЧАИ БЯХА КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО КРИМИНАЛНИ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТОВА СЕ ЗАПОЧНАХА СЪДЕБНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ И СРЕЩУ ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

С ОГЛЕД НА НЕНОРМАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО ДОМИНИРА ИНТРИГАНТСТВОТО, ИМАМ ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОПАСЯВАМ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ ЩЕ БЪДЕ МАНИПУЛИРАН. ТЪЙ КАТО НАШИЯТ ЗАКОН НЕ МИ ПОЗВОЛЯВА ДА СИ НАЕМА ЧУЖДЕСТРАНЕН АДВОКАТ, БИХ ВИ ПОМОЛИЛ ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ, КОИТО ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПРОЦЕСА И ДА СВИДЕТЕЛСТВАТ ЗА НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ БЪДЕ УСТАНОВЯВАНА ИСТИНАТА.

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 Г.

С УВАЖЕНИЕ: ТОДОР ЖИВКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ДЖОРДЖ ВРИДВЕЛД.


НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБРАЗОВАНИЕ

ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В ОСНОВАТА СИ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА ЗНАНИЯТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ ЗАКОНИ И ЗДРАВОСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА. ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ Е ГРАЖДАНИТЕ ДА РАЗБИРАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ПО КОИТО РАБОТИ ИКОНОМИКАТА, КАКТО И РОЛЯТА НА ПАЗАРИТЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОСКЪДНИТЕ РЕСУРСИ. ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИНТЕЛИГЕНТНИ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСТНИЦИ, СХВАТЛИВИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗРИТЕЛИ И ПРОНИЦАТЕЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. ЕДНО ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНО НЕПОЗНАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ Е ПОТЕНЦИАЛНА ХРАНИТЕЛНА СРЕДА ЗА ЛОШИ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ, КОИТО БИХА ПОПРЕЧИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. ЕДНО ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИДЕИ И ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ПО-ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКИТЕ НАЧИНАНИЯ - ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ, КОЕТО С ПО-ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ЩЕ СПОСОБСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.

ПО ПРИНЦИП НА БЪЛГАРИТЕ ЛИПСВАТ ШИРОКООБХВАТНИ ИКОНОМИЧГСКИ ПОЗНАНИЯ, КОИТО СА НЕРАЗРИВНА ЧАСТ ОТ ЕДНО УСПЕШНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. НЕ Е НИКАК ЧУДНО, ЧЕ СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 45 ГОДИНИ КОМУНИЗЪМ ОБЩЕСТВОТО РАЗГЛЕЖДА РАЗЛИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, А НЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И РАСТЕЖА. НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТОВА ОБЩЕСТВО ЛИПСВА ИНТУИТИВНОТО РАЗБИРАНЕ НА ТОВА КАК ПАЗАРИТЕ ЕФЕКТИВНО ОТГОВАРЯТ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. ВМЕСТО ТОВА ТЕ ГЛЕДАТ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОТГОВОР НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ.

НЕОБХОДИМИ СА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ В ТРАДИЦИИТЕ НА ЕДИН ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ ИЛИ "ПОЗИТИВНА ИКОНОМИКА" - ПОЗНАНИЯ ЗА ТОВА, КОЕТО Е, А НЕ ЗА ОНОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ. ПРОПАГАНДАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА ИМА ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. СЪГЛАСИЕТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПОЗИТИВНАТА ИКОНОМИКА НЕ ВОДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ДО СЪГЛАСИЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. ДВЕ ЛИЦА МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДИНОДУШНИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДАДЕН ЗАКОН, НО ТЕ МОГАТ ДА НЕ СА ЕДИНОДУШНИ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКОНА. ВАЖНО Е БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРАВЯТ РАЗУМНИ ОЦЕНКИ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ДАДЕНА ПОЛИТИКА, ПРЕДИ ДА НАПРАВЯТ СВОЯ ИЗБОР.


ПОТРЕБНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНСКО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ИНТЕГРИРА ОЩЕ ПО-ТЯСНО СЪС СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ. СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НЕ САМО ЗАЩОТО ТЕ НЕ ПРИЛИЧАТ НА ПРЕДИШНИТЕ ПАЗАРИ В СИСТЕМАТА НА СИВ, НО И ЗАЩОТО СА ДИНАМИЧНИ. СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ СВЪРЗВАТ ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ПЛАНЕТАТА И СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА ЕДИНЕН ПАЗАР. СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ СЪЗДАВА СЪЩО ТАКА И СОЦИАЛНИ, И КУЛТУРНИ, И ПОЛИТИЧЕСКИ НАПРЕЖЕНИЯ, КОИТО СА СЕРИОЗНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ. ТЕ ЩЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД ЕДИН ОБЕДИНЕН СВЕТОВЕН ПАЗАР, НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЩЕ СРЕЩНАТ СБЛЪСЪК И ПРЕПЛИТАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ. РАЗБИРАНЕТО НА ТЕЗИ КУЛТУРИ ЩЕ БЪДЕ ОТ ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕХА НА СТОПАНСКОТО РЪКОВОДСТВО. ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ЧУЖДЕНЦИ ЩЕ УЧАСТВАТ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ И ТЕЗИ ХОРА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИНТЕГРИРАНИ В СИСТЕМИТЕ НА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ. В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИДОБИВА УМЕНИЕТО ДА СЕ РАЗБИРАТ СХОДСТВАТА И РАЗЛИКИТЕ КАКТО СРЕД РАБОТНИЦИТЕ, ТАКА И В ПРАКТИКАТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА КАДРИТЕ.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ДУХ НА БЪДЕЩИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СТОПАНСКИ ГРУПИ ЩЕ СПОМОГНАТ ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ОТ БЪРЗИТЕ ПРОМЕНИ. МНОГО ПО-ГОЛЯМО УДАРЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ ВЪРХУ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ НАЧИН НА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И УМЕНИЕТО ДА СЕ РАБОТИ В ГРУПИ, ОТКОЛКОТО ДА СЕ РАЗЧИТА НА УПРАЖНЯВАНАТА ОТГОРЕ ВЛАСТ.

СЪЩИНАТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е РЕШЕНИЯТА ДА СЕ ВЗЕМАТ БЛИЗО ДО ПАЗАРИТЕ И ДО КЛИЕНТА. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЙ-РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА ЩЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПООЩРЕНИ В ТЕЗИ СВОИ УСИЛИЯ, ДОРИ С РИСК ДА НАПРАВЯТ НЕИЗБЕЖНИ ГРЕШКИ. НЕСИГУРНОСТТА, ПРИСЪЩА НА ТЕЗИ НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ, ЩЕ УВЕЛИЧАВА СТРЕСА, КОЙТО ЩЕ ИЗПИТВАТ ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ И ОСОБЕНО ОНЕЗИ НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ.

ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ УСВОИ УМЕНИЕТО ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА НЕПРЕКЪСНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ.

ТЪЙ КАТО ПРОМЯНАТА СЪЗДАВА НЕСИГУРНОСТ, СТАРИТЕ НАЧИНИ И ПОХВАТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ НЕПОДХОДЯЩИ.

И ВСЕ ПАК ЗА ЕДНА ПРЕУСПЯВАЩА ИКОНОМИКА ОТ ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ЗДРАВАТА СИСТЕМА НА ЕТИКАТА В БИЗНЕСА. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА СТРОГО ДА СЪБЛЮДАВАТ ЕТИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ДА ИЗРАБОТЯТ РАМКИ, В КОИТО ДА ПРИЛАГАТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ЛИЧНИ ЦЕННОСТИ. ДНЕС МНОГО БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ СА ДОБРЕ ОБУЧЕНИ ПО ТЕХНИЧЕСКАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА, НО ТЕ НЕ СА ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ПОСРЕЩНАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНТЕГРИРАНЕТО СЪС СВЕТОВНИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРИ. РАБОТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ Е НЕЩО МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ. БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ДОСТАТЪЧНО ОПИТНИ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С ШИРОК ОБХВАТ ПРОБЛЕМИ ОТ УПРАВЛЕНСКИ ХАРАКТЕР. ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ Е БИЛО ТВЪРДЕ ТЯСНО.

ОТ ТЯХ НЕ СЕ Е ИЗИСКВАЛО ИЛИ НЕ ИМ Е БИЛО ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ, ИЗГРАДЕНО НА ШИРОКА ОСНОВА ОТ КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА БИЗНЕСА ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ В РАМКИТЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ. ЛИПСВАТ СЪЩО ТАКА УМЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАДРИТЕ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ СЕРИОЗНА СЛАБОСТ ЗА В БЪДЕЩЕ, КОГАТО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВЯТ С УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗНОРОДЕН КАДРОВИ СЪСТАВ. СЪЩО ТАКА ИМ ЛИПСВА ОПИТ В ОПРЕДЕЛЯНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ И В ПРОЯВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.

ЗАДАЧИТЕ, СТОЯЩИ ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, СА ОГРОМНИ. НИТО ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ БЕЗ ПОМОЩ. НЕОБХОДИМО Е СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА. В ТАЗИ НАСОКА ЗАПАДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ МОГАТ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНА ПОМОЩ.

В МИНАЛОТО БЪЛГАРСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ СА БИЛИ КОНСЕРВАТИВНИ И ТРОМАВИ. ЛИПСАТА НА ГЪВКАВОСТ Е БИЛА ОСТЪР ПРОБЛЕМ.

УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ТРЯБВА ДА РЕАГИРАТ НА ПАЗАРА, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ СЪСТОИ ОТ НЯКОЛКО СЕКТОРА: ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР, ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ОТДЕЛНИ ИНДИВИДИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОДОБРЯТ СВОИТЕ УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА РСФСР БОРИС ЕЛЦИН И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ЖИВЕЕМ В ЕПОХА НА ИСТОРИЧЕСКИ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ, КОГАТО СЕ РАЗКЪСВАТ ВЕРИГИТЕ НА ТИРАНИЯ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ! РАЗПАДА СЕ ПОСЛЕДНАТА ИМПЕРИЯ НА ТИРАНСТВО - СССР. Г-Н ГОРБАЧОВ СЕ МЪЧЕШЕ 5 ГОДИНИ ДА Я СПАСИ С ДЕМАГОГИЯ, НО СЕ ПРОВАЛИ В ЛАПИТЕ НА МИЗЕРИЯТА И БОРБАТА НА НАРОДИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ, СВОБОДА, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. ДИКТАТОРЪТ ГОРБАЧОВ СЪСРЕДОТОЧИ В СВОИТЕ РЪЦЕ ПОВЕЧЕ ВЛАСТ, ОТКОЛКОТО ДЕСПОТЪТ СТАЛИН, УДАВИ В КРЪВ ТБИЛИСИ И ЛИТВА, ИСКА С ОРЪЖИЕ И ЗАПЛАХИ ДА ДЪРЖИ В ПОКОРСТВО МНОГОСТРАДАЛНИТЕ НАРОДИ.

МИНЬОРИТЕ БЯХА ИЗМАМЕНИ И СЕГА ОТНОВО СЕ БОРЯТ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗА ОСТАВКАТА НА Г-Н ГОРБАЧОВ. БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДП/ ПОДКРЕПЯ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА МИНЬОРИТЕ И ВЯРВА В ТЯХНАТА ПОБЕДА. ДНИТЕ НА Г-Н ГОРБАЧОВ СА ПРЕБРОЕНИ И НИКАКВИ БОГОВЕ НЕ МОГАТ ДА ГО СПАСЯТ!

РУСКИТЕ НАРОДИ НЕ ИСКАТ ДА СЕ СРАМУВАТ ОТ СЕБЕ СИ И ОТ СВОИТЕ ДЕЦА ЗА НЕИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ И ДА СТОЯТ НА ОПАШКАТА НА ПРОВЕЖДАНИТЕ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ В ИЗТОЧНА И СРЕДНА ЕВРОПА, НЕ ИСКАТ ДА СТОЯТ ЗАД АЛБАНИЯ. И "ДЕМОКРАТИЧНА РУСИЯ", И СВОБОДНИТЕ ЛИБЕРАЛИ В ПАРЛАМЕНТА ОРГАНИЗИРАХА МАНИФЕСТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ЗАЕДНО С ГОРБАЧОВ ЗАБРАНИХА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ И ОПРЕДЕЛИХА МОРАТОРИУМ ОТ ТРИСЕДМИЧНА ЗАБРАНА ЗА ПОДОБНИ АКЦИИ, ЗАПЛАШИХА С ПАЛКИ И ОТРОВЕН ГАЗ.

ГРАДСКИЯТ МОСКОВСКИ СЪВЕТ ОТМЕНИ ЗАБРАНАТА. ПАРЛАМЕНТЪТ НА РСФСР СЪЩО ОТМЕНИ ЗАБРАНАТА КАТО НЕЗАКОННА. ВЪПРЕКИ ЗАБРАНИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ, ВЪПРЕКИ СТРУПВАНЕТО НА 50 ХИЛЯДИ МИЛИЦИОНЕРИ И ВЪТРЕШНИ ВОЙСКИ, НА БРОНЕТРАНСПОРТЬОРИ, ПОЖАРНИКАРСКИ КОЛИ С ВОДНИ СТРУИ И ГАЗОВЕ, ВЪПРЕКИ ТАНКОВЕТЕ И ЦИМЕНТОВИТЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 550 ХИЛЯДИ МОСКОВЧАНИ С ДЕЦАТА ИЗЛЯЗОХА НА ПЛОЩАДА И СКАНДИРАХА "ОСТАВКА НА ГОРБАЧОВ!", "ДОЛУ КПСС!", "КРАЙ НА КОМУНИЗМА!". ГОРБАЧОВ ЗАГУБИ ТОЗИ ГРАНДИОЗЕН ДВУБОЙ!

БДП ЗАЯВЯВА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ ДНИТЕ НА ГОРБАЧОВ СА ПРЕБРОЕНИ!

БДП ЗАСТАВА ТВЪРДО НА ПОЗИЦИЯТА СРЕЩУ ТИРАНИЯТА НА ГОРБАЧОВ И СТАЛИНИСТИТЕ-БРЕЖНЕВИСТИ И ЗАЩИТАВА ДЕМОКРАЦИЯТА!

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЕЛЦИН Е СИМВОЛ НА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ, БОРБА СРЕЩУ ИМПЕРСКАТА ДИКТАТУРА НА КРЕМЪЛ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИСТИНСКИ СЪЮЗ НА СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ РЕПУБЛИКИ КАТО РСФСР, УКРАЙНА, ГРУЗИЯ, БАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ И КАЗАХСТАН.

БДП ВЯРВА, ЧЕ МОГЪЩИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ МНОГОВЕКОВНАТА ТИРАНИЯ И ЩЕ ТРЪГНАТ ПО ПЪТЯ НА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО БЛАГОДЕНСТВИЕ!

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:29:28    02-04-1991