2 август 1995


София, 2 август 1995 г.
Брой 149 /1450/


София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА И КЪМ ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


С ясен вот обединената опозиция в София вчера издигна Стефан Софиянски за свой кандидат за кмет. Със съдействието на националните ръководства се приеха нови организации в споразумението на столичната опозиция, одобриха се критерии за оценка и се представиха кандидатите. На основата на това бе проведен демократичен избор. Ние приветстваме неговия резултат.

В името на пълния консенсус Съюзът на демократичните сили /СДС/ е открит за обсъждане и издигане на кандидати на Народния съюз и на останалите партии от обединената опозиция за районни кметове и съветници в София. СДС е готов да дискутира и да подкрепи кандидати на оранжевата коалиция в бивши окръжни градове.

Само единната бюлетина на опозицията още на първия тур е гаранция за изборен успех. Обръщаме се към организациите на СДС и призоваваме всички опозиционни сили да удвоят усилията си за постигане на съгласие на основата на взаимни отстъпки, зачитане на взаимните интереси и на общата цел - демократично местно самоуправление.

София, 1 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН НЕВРОКОПСКИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


На заседанието си на 1 август 1995 г. Националното ръководство, след като разгледа политическата обстановка в страната, реши: Съюзът на репресираните в България подкрепя подписаните споразумения на обединената опозиция /Съюз на демократичните сили; Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия; Движение за права и свободи/ за издигане на единни кандидатури за кметове в цялата страна и ще работи активно за спечелване на изборите.

Националното ръководство изразява своето желание да продължат усилията на обединената опозиция за издигане на единна кандидатура за кмет на София.

Съюзът на репресираните вижда в лицето на Ренета Инджова един достоен кандидат за кмет на София като представител на цялата антикомунистическа опозиция.

Ако не бъде постигнато съгласие в тази насока, във втория тур обединената опозиция да подкрепи кандидата от опозицията, получил повече гласове.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ.


Българската социалистическа партия /БСП/ и нейното правителство се върнаха на власт с предизборна платформа, обещаваща "промяна, справедливост и сигурност". Те търсеха подкрепата за политика, която да създаде "ясни правила в пазарните отношения". В предизборните изказвания се демонстрираше загриженост към "прохождащия български частен бизнес", "националния частен сектор" и "активното предприемачество". Затова началото на управлението им беше посрещнато с очакване и с умерен оптимизъм от частните предприемачи.

За съжаление през изминалите седем месеца поставеният от Жан Виденов на 41-я конгрес на БСП въпрос "към реставрация или към модернизация" като че ли във все по-голяма степен се решава в полза на реставрацията. След един кратък период на опити за икономическо възстановяване днес всеки ден се добавят доказателства за опити за насилствено възстановяване на социалистическия модел на икономическо развитие.

Отново поради идеологически, политически, икономически и преди всичко лични интереси една тясна група от нови управници повтаря грешките на предшествениците си. От различни трибуни и от страниците на партийния орган постоянно се сипят клевети и ругатни срещу независимите предприемачи, срещу хората, които упорито работят, разкриват нови работни места и създават капитал.

Вместо само да "констатира слабостта на българския частен бизнес днес", министър-председателят би следвало да почне да изпълнява поетите само преди една година ангажименти за укрепването му.

Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /УС на ССИГ/ привлича вниманието на обществото върху убийствени за свободното предприемачество действия на правителството като създаването на нови държавни монополи в индустрията и в другите отрасли, изсипването на милиарди левове в губещи държавни предприятия и банки, създаването на приватизационни фондове - капани за инвеститорите.

Липсата на политическа воля за преодоляване на състоянието на псевдопазарна икономика води до половинчати решения и до системни удари по частните фирми и свободните предприемачи в различни области: бяха наложени необосновани ограничения върху частните аптеки; няколко месеца бяха авансово облагани доходите на гражданите със свободни професии; неоправдано се забавя връщането на внесения от частни фирми Данък добавена стойност /ДДС/; обсъжда се намесата на финансовите ревизори в дейността на предприемачите; частните банки бяха отстранени от обслужването на бюджета; обсъждат се ограничения за частните застрахователи и се бави приемането на закона за застраховането; вместо най-накрая да започне зачеркването на Указ 56, отново се предлагат терористични варианти на Закона за данъка върху печалбата и по-нататъшно кърпене на Закона за данъка върху общия доход и т.н., и т.н. Всичко това всекидневно убива стопанската инициатива.

Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите ще употреби цялото си влияние в българското общество и в чужбина, за да спре опитите за геноцид на българския частен бизнес:
- ще потърси контакти отново с президента, премиера, председателя на парламента и с лидерите на основните политически сили за разясняване на позициите си;
- ще активизира диалога и сътрудничеството с тези парламентаристи и висши правителствени чиновници, които проявяват разбиране не само на думи, но и на дела към проблемите на частните предприемачи и на свободната инициатива;
- ще подкрепя на местните избори лица, които са доказали привързаността си към развитието на предприемачеството;
- ще потърси нови форми на партньорство и взаимодействие с другите организации на държавния и на частния бизнес у нас;
- ще обсъди в най-скоро време необходимостта от свикване на извънреден конгрес на Съюза за стопанска инициатива на гражданите през есенната на 1995 г. по проблемите на частния бизнес;
- ще анализира възможностите за търсене и предприемане на общи действия, включително искане на оставки на компрометирали се министри и висши бюрократи.

Президент, правителство и парламент са длъжници на българското предприемачество. Вече пет години властите се държат с обидно пренебрежение към хората на частния бизнес. Резултат от това поведение е икономическата разруха и международната изолация на България. По същество подобно поведение е престъпление срещу нацията и народа. Без коренна промяна в отношението на изпълнителната и законодателната власт към частния бизнес, към българския предприемач страната е обречена на катастрофа.

Съюзът за стопанска инициатива на гражданите смята, че е необходима незабавна обща среща на властите с ръководителите на организациите на работодателите и сдруженията на предприемачите за обсъждане на съвместни действия за насърчаване на частния бизнес и е готов да организира такава среща.

Бургас, 28 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ЗА ПРОВЕДЕН ПЛЕНУМ.


На 29 юли 1995 г. на Бузлуджа се състоя пленум на Националния съвет на Отечествения фронт /НС на ОФ/. Направен бе анализ на шестмесечното управление на Българската социалистическа партия /БСП/ и бе разискван въпросът за участието на ОФ в изборите за местна власт. Пленумът избра нови членове на Националния съвет и прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Правителството на БСП със своята антинародна и прозападна политика води страната към пропаст, като последствията от нея ще бъдат трагични.

2. ОФ ще участва в местните избори в коалиция с Българската комунистическа партия и с Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/.

3. Поради възстановени нови организации бе увеличен съставът на Националния съвет от 33 на 47 души.

Членският внос за работници е 5 лева, а за пенсионери, ученици, студентиq войници и майки с малки деца - 2 лева месечно.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. По антикризисната програма

БВП нарасна за полугодието с 2 на сто и може да се очаква 2,5 - 3 на сто прираст още през тази година. Стопанската конюнктура през първото полугодие е значително по-благоприятна в сравнение с миналата година. Финансово-икономическото състояние на фирмите от реалния сектор продължава да бъде тежко, но има признаци на подобрение - по-добра осигуреност с поръчки, повишено натоварване на производствените мощности, увеличаване производството на най-важните промишлени продукти, намаляване на безработицата. Инфлацията за юни е 0,5 на сто и е най-ниската месечна инфлация през последните две години, а за полугодието е 15,2 на сто /при 59,4 на сто за същия период на миналата година/. Наред с някои други причини това, разбира се, доведе и до по-ниско изпълнение на бюджетните приходи, което се очертава като сериозен проблем. Намаляването на основния лихвен процент и по-ниската инфлация стимулираха икономическата активност. Положително е и търговското салдо.

2. По развитието на структурната реформа и приватизацията

От влизането в сила на Закона за приватизация до сега са взети 2664 решения за приватизация, по които са сключени 845 сделки и са постъпили 5,5 милиарда лева. До края на тази година приключва подготовката и започва осъществяването на масовата социална приватизация, но още преди това делът на частния сектор в БВП ще достигне около 40 на сто. Правителството вече взема мерки за разширяване на обхвата на структурната реформа. Освен в приватизация тя ще се изразява в обновление на отрасловите и продуктовите структури, подобряване на структурата на вноса и износа, въвеждане на нови технологии.

3. По ускоряването на реформата в земеделието и държавната закрила на земеделските стопани

Въпреки големите нормативни затруднения възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи навлезе в последния си решаващ етап. Финансовото подпомагане на пролетните селскостопански работи, увеличаването на изкупните цени на тютюна, определянето на минималните изкупни цени на зърното от реколта 1995 г., либерализирането на търговията със зърно и най-вече приемането и прилагането на Закона за закрила на земеделските производители разкриват значителни нови шансове пред българското земеделие. Правителството и в бъдеще ще създава икономически и други условия селяните сами да избират формата на стопанисване на земята и ще насърчава развитието към модерно високоефективно земеделие.

4. По активизирането на външноикономическите връзки

Правителството извърши редица промени във вносно-износния режим, насочени към умерена защита на българските производители. Приети са и предстои да бъдат приети допълнителни мерки за насърчаване на износа. Възобновиха работата си голяма част от смесените комисии със страните - традиционни икономически партньори на България. Водят се преговори за присъединяване към Световната търговска организация, за активизиране на интеграционните процеси със страните от ЕС и страните от ЦИЕ. Продължаваме преговорите с МВФ, Световната банка, Европейската банка. Стремим се към активно сътрудничество с международните финансови и икономически институции. Взети бяха решителни и ефективни мерки за спиране на скритата приватизация във ВТО и за злоупотребите с българската търговска марка.

5. По укрепването на банковата система и държавните финанси

Още в началото на мандата си правителството взе решителни мерки за стабилизиране на държавните търговски банки и особено на двете, изпаднали в най-тежко положение - Стопанска банка и Минералбанк. Укрепена бе Банковата консолидационна компания и беше повишена нейната роля за осигуряване на държавните банки. Тези мерки изиграха своята роля за намаляване на инфлацията, за повишаване на реалните лихви по левовите депозити. Правителството подготвя мерки за ново окрупняване и оздравяване на държавните търговски банки, за подобряване на банковия контрол и финансовата дисциплина, включително в самите банки. Вземат се мерки за засилване на данъчния и митническия контрол, за повишаване на събираемостта на данъците и другите държавни вземания. Тревожно е изоставането в подготовката на данъчната реформа, която трябва да засили стимулиращата роля на финансовата политика и да разпредели по-справедливо данъчното бреме между корпорациите и домакинствата.

6. По социалната политика, регулирането на цените, доходите, инфлацията и заетостта

Правителството провежда решителна ценова политика, която е един от факторите за рязкото намаление на инфлацията. Провеждаме и ще провеждаме национално отговорна и икономически обоснована енергийна ценова политика, чрез която ще осигуряваме минимално необходимите ресурси за енергетиката и ще защитаваме интересите на социално слабите домакинства.

За стопанските организации средната работна залата от 6017 лева през декември 1994 г. достигна около 7100 лева за юни. Реалният й размер е спаднал с по-малко от два пункта, при спад от 18,5 пункта за същия период на 1994 година.

За бюджетната сфера средната месечна заплата за първото тримесечие на 1995 г. бе повишена с 8 на сто; за второто - с 5,9 на сто, и от 4935 лева тя достигна 5645 лева. Спадът на реалния размер е по-малко от 1 пункт, при 27 пункта за съответния период на 1994 година.

Средната пенсия е увеличена с около 20 на сто и достигна 2290 лева. Приетият механизъм гарантира още в края на тази година 100 на сто защита от инфлацията.

Разработена е система за целева защита на доходите при повишаване на цените на енергоносителите, като за целта от бюджета са осигурени 586 млн.лева.

Един от най-важните положителни резултати на социалната политика на правителството е намаляването на безработицата. От януари до юни броят на регистрираните безработни спадна с повече от 90 хиляди души и бе сведен на 408 хиляди души. През същия период са устроени на работа 65 хиляди безработни, а 30 хиляди са включени в курсове за преквалификация. Бяха взети неотложни мерки за спазване на трудовото законодателство, особено в частния сектор. Извършени са над 7 хиляди проверки и са констатирани над 57 хиляди нарушения, голяма част от които са отстранени незабавно. Но в тази сфера нарушенията са многобройни и много тежки и реално заплашват достойнството, здравето и живота на хиляди работници.

В областта на здравеопазването беше създадена законова основа за държавнорегулирана лекарствена политика. Предстои утвърждаването на фиксирани надценки за лекарствените средства. Променихме системата за предоставяне на животоспасяващи лекарства за амбулаторно лечение при 11 основни заболявания, изградена е нормативната база за подобряване на управлението на здравната система. В близките седмици МС ще обсъди промени в Закона за народното здраве за регулиране на частната лекарска практика.

Важен фактор за реализиране на набелязаната социална политика бе социалното партньорство със синдикатите и работодателите в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Само за първото полугодие на 1995 г. са проведени 14 заседания. Въпреки честите конфликти и противоречия ние сме доволни от позициите на социалните партньори и благодарим за конструктивното сътрудничество по повечето от обсъжданите въпроси. И занапред от позициите на лява партия ние ще бъдем за социален диалог, за демократично развитие на трипартизма, за модерно гражданско общество, за истинска социалистическа социална политика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОДГОТВЕНО ПО ПОВОД НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП. Документът е раздаден на делегатите на конференцията на 28 юли 1995 г.


12. ОСД не смята, че правителството е погазило важни свои обещания. Не смятаме, че трябва да се дистанцираме от него, че трябва да се правят намеци за многократни смени в рамките на мандата му, да го квалифицираме като най-лошото възможно от всички правителства на БСП, да пророкуваме, че могло да се окаже, че узурпирало властта. Не смятаме, че при сегашното положение може да се гради сериозна социална политика без икономическо оживление.

С такива квалификации като приведените по-горе може да се постигне евтина популярност и вътре в БСП, и извън нея, без да се поема никаква отговорност. Но те са пагубни не толкова за самото правителство, колкото за БСП и за страната.

Тук стои обаче един основен въпрос - политиката на самата БСП. Дали тя съответства на общодемократичния етап, на който сме, или на някакъв неизяснен или вече познат етап. Критическото изясняване на този проблем трябва да предхожда оценката и критиката към други институции.

13. Бихме искали Общопартийната конференция да подкрепи правителството на БСП и коалиция в главното - да се придържа то към ценностите на демократичното общество и регулираното пазарно стопанство, да гарантира труда и собствеността, защитата на правата и свободите на гражданите и на обществения ред, сигурност и спокойствие.

14. България сега се намира пред съвършено нов етап, пред едно ново разпределение на икономическото пространство - приватизацията. Нейната икономическа цел е повишаването на ефективността. Нейната социална цел е да се постигне по-голяма социална справедливост чрез масовата приватизация. При голямото засилване на социалната диференциация у нас сега масовата приватизация може да изиграе ролята на могъщ коректив, на нова форма на социализация. Но може и да не изиграе тази роля и да се превърне само в касова приватизация. Тук е голямата отговорност на БСП.

15. БСП страда от това, че не се реформира. Тя стои пред необходимостта от дълбоки, органични промени, съответстващи на промененото си социално съдържание и на интересите, които изразява. Пред БСП стои задачата да издържи изпита дали ще се стреми, както в по-далечното минало, да бъде организация на хора с еднакво, средно социално положение, или ще бъде организация на съмишленици с различен социален статус, с различно място в скалата на социалната стратификация.

16. Този въпрос е от голямо значение и за местните избори. Различният характер на изборите за местни органи на властта в сравнение с парламентарните сега се определя от това, че БСП реално управлява страната и носи основната отговорност за резултатите от това управление.

Тези избори трябва да се произведат така, че да се постигне значително разширяване на политическото влияние на БСП и на нейните коалиционни партньори. А това в много голяма степен зависи от нейните кандидати. Ние одобряваме основния критерий, който беше предложен от ВПС - избираемост на кандидата. Настояваме именно от това качество да се изхожда. Защото както народният представител, новоизбраният кмет трябва да бъде представител на цялото население независимо от това с коя бюлетина е спечелил.

17. Преди изборите от декември 1994 г. ОСД критикуваше следваната линия от ръководството на БСП и беше по своя характер вътрешнопартийна опозиция. Сега ОСД по принцип одобрява следваната линия, особено прогласената политика в Програмната декларация на правителството като консолидиращ фактор в БСП. Същевременно ОСД вижда своята роля като конструктивен опонент и коректив на онези възгледи и дейности, които противоречат на тази линия.

София, 23 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
02.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!