2 август 1990

СОФИЯ, 2 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 151 /169/

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП /ПРИЕТА М.ЮЛИ 1990 ГОДИНА/.


5. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП ПОРАДИ ДЪЛБОКИТЕ ОБНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ И ПРОМЯНАТА В ИДЕЙНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ИМЕТО НА ПАРТИЯТА

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЙНАТА ЧЛЕНСКА МАСА Е НЕИЗБЕЖНА И НЕОБХОДИМА. СЪГЛАСНО СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯ УСТАВ НА БСП ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ САМО С РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА. В ТОЗИ СМИСЪЛ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В БСП.

НАРЕД С ТОВА ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА, А ЗАЕДНО С ТОВА И ПОДМЯНАТА НА ЧЛЕНСКИТЕ КНИЖКИ НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЧИСТКА. САМОТО ДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА КОНСЕРВАТОРИ И РАДИКАЛИ МОЖЕ ДА ПОРОДИ "СТАЛИНИСТКИ", ТОТАЛИТАРНИ РЕФЛЕКСИ И ПРИКАЧВАНЕТО НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЕТИКЕТИ, КОЕТО Е НЕБЛАГОПРИЯТНО ОТ ВСЯКА ГЛЕДНА ТОЧКА.

ЕТО ЗАЩО ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА ОСНОВАТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ, УСТАВА И ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА.

6. КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ - РЕШАВАЩ ВЪПРОС

ЗА 6-8 МЕСЕЦА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. В БСП СЕ ИЗВЪРШИХА ЗНАЧИТЕЛНИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ. В СЕГАШНИЯ ВИСШ ПАРТИЕН СЪВЕТ ОТ 400 БИВШИ ЧЛЕНОВЕ И КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕ НА БСП СА ОСТАНАЛИ 20-25. ОТ БИВШИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТБЮРО /ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г./ - САМО ЕДИН. СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБНС СА ПРОМЕНЕНИ ПОЧТИ 80 НА СТО. ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ СА ПРЕМАХНАТИ. ЗНАЧИТЕЛНО Е ОБНОВЕН АПАРАТЪТ НА БСП.

И ВСЕ ПАК КАДРОВИЯТ ПРОБЛЕМ ОСТАВА ЗА ПАРТИЯТА РЕШАВАЩ И В МНОГО ГОЛЯМА СТЕПЕН НЕРЕШЕН. ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И В ДВЕТЕ ЛИСТИ БЯХА ДОПУСНАТИ КАДРОВИ КОМПРОМИСИ, КОИТО СЕ ОТРАЗИХА ЛОШО НА РЕЗУЛТАТИТЕ В РЕДИЦА НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В МНОГО СЕЛА И ПО-МАЛКИ ГРАДОВЕ НАЧЕЛО НА СЪВЕТИТЕ И ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СТОЯТ ХОРА С НИСКА РЕПУТАЦИЯ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ОТЪЖДЕСТВЯВА БСП С ТЕЗИ ХОРА.

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА КАДРОВИ ПРОМЕНИ, НИЕ НЯМАМЕ ПРЕДВИД БЕЗПРИНЦИПНО ОТНОШЕНИЕ И РАЗПРАВА С КАДРИТЕ. ВСИЧКИ ЧЕСТНИ И HЕОПЕТНЕНИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ВЪЗРАСТ И МИНАЛИ ПОЗИЦИИ, ИМАТ ПРАВО НА ПРИЗНАНИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

НАРЕД С ТОВА ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ БСП СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОДМЛАДЯВАНЕ НА СВОЯТА КАДРОВА БАЗА. ТАЗИ ПОТРЕБНОСТ СЕ ДЪЛЖИ НА ХАРАКТЕРА НА ОБЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, НА ДЪЛБОЧИНАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ. КАДРОВИ ПРОМЕНИ СА НЕОБХОДИМИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВИСШИТЕ ЕШЕЛОНИ НА БСП.

СЪЩЕВРЕМЕННО НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА АВТОРИТЕТА И ЗАСЛУГИТЕ НА БОРЦИТЕ СРЕЩУ ФАШИЗМА, В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.

7. НАШАТА ФОРМУЛА Е "ПРОМЯНА ПЛЮС ЕДИНСТВО"

ДЕМОС СЕ ОБЯВЯВА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ОРГАНИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО НА БСП. НО НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА. ВОДЕЩОТО В РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБНОВЛЕНИЕТО И ДЪЛБОКОТО ПРЕУСТРОЙСТВО НА БСП.

ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ИСТИНСКО ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ, АКО СЕ СЪХРАНИ НЕЙНОТО ЕДИНСТВО. РАЗБИВАНЕТО ИЛИ РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА БСП ЩЕ ЗАСИЛИ "ЗАЩИТНИТЕ РЕАКЦИИ" И ЩЕ "ПОВИШИ АВТОРИТЕТА" НА СИЛИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАРЕЧЕНИ РЕФОРМАТОРСКИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ПАРТИЯТА НЯМА СМИСЪЛ, АКО НЕ СЕ ПРИДРУЖАВА ОТ ДЪЛБОКО ОБНОВЛЕНИЕ. ТАКОВА РЕШЕНИЕ Е РЕШЕНИЕ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ И НА СТРАНАТА, И НА САМАТА
ПАРТИЯ.

8. СОЦИАЛНАТА БАЗА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА

ОТ ПАРТИЯ ПРЕДИМНО НА ЕДНА КЛАСА БСП СЛЕДВА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ПАРТИЯ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА, КАТО ПАРТИЯ, СЪЧЕТАВАЩА ИНТЕРЕСИ, БЪДЕЩЕ И ЗА ОРГАНИЧЕСКО СЪЧЕТАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.

ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ БСП НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ САМОЦЕЛНО НАРАСТВАНЕ, А ПО-СКОРО ОТ ИЗВЕСТНО /НО НЕ МЕХАНИЧНО/ НАМАЛЯВАНЕ НА ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ. НИЕ СМЕ НЕ ЗА ГОЛЯМА И ЗАТВОРЕНА В СЕБЕ СИ ПАРТИЯ, А ЗА ПАРТИЯ, ОТВОРЕНА ЗА И КЪМ ХОРАТА И ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА.

9. ДЕМОС Е ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИИТЕ

ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ОГРАДИ С ПРИВИЛЕГИИ РЕДИЦА СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЙ ПРОВЕЖДАШЕ ПОЛИТИКА НА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЕДНА ЧАСТ ОТ НАРОДА НА ДРУГА НЕГОВА ЧАСТ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НИКОГА НЕ ПОЖЕЛА ДА ПРИЕМЕ КАТО НЕЩО СПРАВЕДЛИВО ТОЗИ ПОДХОД. ТОЛКОВА ПО-НЕПРИЕМЛИВИ СА ТЕЗИ ПРИВИЛЕГИИ СЕГА, КОГАТО СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА КРИЗА. ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРИВИЛЕГИИТЕ НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕМАХВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ТЯХ, НО ТОВА ТРЯБВА ДА СТАВА ПО РЕД И НАЧИН, КОЙТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ПРИВИЛЕГИИТЕ И КОЙТО СЕ ПРИЛАГА В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СОЦИАЛИСТИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ДАДАТ ПРИМЕР ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И КУЛТУРАТА, С КОИТО Е ОБРАСЪЛ НАШИЯТ ЖИВОТ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ФРАКЦИЯ НА БСП СЛЕДВА ДА ПРОЯВИ ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ПО ТОЗИ БОЛЕЗНЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО ПРОБЛЕМ.

10. РЕФОРМАТОРСКИ ДВИЖЕНИЯ В БСП

ДЕМОС ВИНАГИ СЕ Е ОБЯВЯВАЛ ЗА ЕДИНСТВО НА РЕФОРМАТОРСКИТЕ СИЛИ В БСП. НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ ДВОЙНАТА "РОЗОВА" ЛИСТА НА АСО, ЗАЩОТО Я СМЯТА ЗА НЕРЕАЛИСТИЧНА, НО ТО НЕ Е ПРОТИВ ЧЕСТНИТЕ, ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ ХОРА В АСО.

ДЕМОС ПЪРВО ОТ ДВИЖЕНИЯТА В БСП ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕФОРМАТОРСКИТЕ СИЛИ В БСП. ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ СМЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБЛИКА НА ТЕЗИ ДВИЖЕНИЯ И ЗА ТЯХНОТО ПОСТОЯННО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ВРЕМЕ НА КОНГРЕСА.

ДЕМОС СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ РАДИКАЛНИ СИЛИ. НЕКА СЕ ИЗДИГНЕМ НАД НАШИТЕ ЛИЧНИ АМБИЦИИ И БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ПРЕД НАДЕЖДИТЕ И БЪДЕЩАТА СЪДБА НА ПАРТИЯТА, ПРЕД СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВАТ УТОЧНЕНИ ИЗВАДКИ ОТ СЛОВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 31 ЮЛИ 1990 Г. ПРИ ОТТЕГЛЯНЕТО НА КАНДИДАТУРАТА МУ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


... И ТАКА АЗ СТАНАХ КАНДИДАТ НА СДС. СЪВСЕМ ЧЕСТНО, ОСНОВАНИЕТО БЕШЕ ТАКОВА: ДЕРТЛИЕВ, ТЪЙ КАТО СОЦИАЛИСТИТЕ, БИВШИ КОМУНИСТИ, ВИНАГИ ТВЪРДЯТ ЗА ВАШАТА ДУХОВНА И ИСТОРИЧЕСКА БЛИЗОСТ, ЗА ВАШЕТО ЕДНАКВО РОЖДЕНИЕ. ВИЕ СТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ И ТЕ НАЙ-МАЛКО БИХА СЕ СЪПРОТИВЛЯВАЛИ НА ТАЗИ КАНДИДАТУРА.

И ТУК СТАНА НЕЩО МНОГО СТРАННО С ХОРАТА, КОИТО ЕЖЕДНЕВНО ТРЪБЯТ КОЛКО СА БЛИЗКО ДО СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, КОЛКО МНОГО ОБИЧАТ ДЯДО КОСТА БОЗВЕЛИЕВ, ЕВТИМ ДАБЕВ, ЯНКО САКЪЗОВ. ИСКАМ ДА ПОПИТАМ: САМО УМРЕЛИТЕ ЛИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ОБИЧАТЕ?

АЗ СЕ ОКАЗАХ НЕУДОБЕН В ЕДИН МОМЕНТ. НЕ ПОПИТА ЗА МОИТЕ КАЧЕСТВА НИКОЙ ТУК...

ПОНЕ НА ВАШЕТО РЪКОВОДСТВО Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ НА ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕНО МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО СЪС ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ГИНЬО ГАНЕВ. ТОГАВА ИМАХ КАЧЕСТВА ЗА НАЙ-ДЕЙСТВЕНИЯ ПОСТ В ДЪРЖАВАТА.

И ТАКА, АЗ ПОСТАВЯМ НАЙ-НАПРЕД ТОЗИ ВЪПРОС: ЗАЩО ХОРАТА, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ СЪМ НАЙ-БЛИЗКО ДО СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, ТАКА ЕДИНОДУШНО И СПОНТАННО ГЛАСУВАТ ПРОТИВ СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ.

ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ ТРЯБВА ДА ИМА ФИЗИОНОМИЯ, СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ФИЗИОНОМИЯ. ТОЙ ДАВА ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА. А НЕ МОЖЕ ДА ИЗБИРАМЕ ХОРА БЕЗ СОБСТВЕНА ФИЗИОНОМИЯ, ЗА ХОРА, КОИТО ЩЕ ДАВАТ ФИЗИОНОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА! АЗ ИМАМ ФИЗИОНОМИЯ, ДОБРА ИЛИ ЛОША, ГРАДЕНА 60 ГОДИНИ. ДЛЪЖНИ БЯХТЕ ДА КАЖЕТЕ КАКВО В НЕЯ Е ПОРОЧНО, НЕГОДНО И В КАКВА ОБЛАСТ. НЕ ГО КАЗАХТЕ.

ДА ТРЪГНЕМ ПО-НАТАТЪК. КАКВО СЕ СЛУЧИ ОТ ВРЕМЕТО, КОГАТО АЗ ИЗЛЯЗОХ ТУК КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ДА ГОВОРЯ И КОГАТО ВСИЧКИ РЪКОПЛЯСКАХТЕ? СЛУЧИХА СЕ СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ, СЛУЧИ СЕ ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА. И АЗ ВЗЕХ СТРАНАТА НА ОНЕЗИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ТЕЗИ МЛАДИ ХУБАВИ ХОРА И ТЕЗИ ПО-СТАРИ МЕЖДУ ТЯХ В ГРАДА НА ИСТИНАТА ИЗДИГНАХА. МОЖЕ ТОВА ДА СЕ КАЖЕ КАТО МОЕ ОБВИНЕНИЕ. НЕКА ДА ПОГОВОРИМ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ТОЙ Е АБСОЛЮТНО ЗЛОБОДНЕВЕН.

... НИЕ СМЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО ДЕЙСТВИЕ. НАЙ-ВИСОКАТА ИНСТИТУЦИЯ В ТАЗИ ДЪРЖАВА, КОЯТО РЕШАВА ВСИЧКО, СЕ НАМИРА ТУК. И ТЯ СЕ НАРИЧА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ПРАВОТО НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА, ДНЕС И УТРЕ.

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ПОСТАВЯТ ИСКАНИЯ, ДА ПОСТАВЯТ СХВАЩАНИЯ. НО НИКОЙ НЯМА ПРАВО ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ДА НАЛАГА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАКВИТО И ДА Е ИСКАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ОТ МОЯТА ПАРТИЯ, ИЛИ НЕ.

ПРИЯТЕЛИ МОИ, СТАЧКИ СТАВАТ ПО ЦЯЛ СВЯТ. И ВИЕ НАЙ-ДОБРЕ ЗНАЕТЕ ТОВА. ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА НЕ ПРЕЧИ НИКОМУ. НО НЯКОИ АКЦИИ, ПРИ КОИТО НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДАТ, ФОРМАТА, ТОНАЛНОСТТА ИМ ОБИЖДАТ НЕ САМО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ОБИЖДАТ ИМЕННО НАС, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГИ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ДЪРЖИМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА.

КОГАТО ТУК ИМАШЕ ОБРЪЧ, ЕДИН БРАДЯСАЛ МЪЖ, ДОБРЕ МИРИШЕЩ НА АЛКОХОЛ, СЕ ОПИТА ДА МЕ ПРЕГЪРНЕ. ОТБЛЪСНАХ ГО. НЕ ТОВА Е, ЗА КОЕТО СЕ БОРИМ... ЕДИН ЮНАК МИ ВИКАШЕ: "ДОКАТО НЕ СЕ ПРОЛЕЕ КРЪВ, НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ С КОМУНИСТИТЕ." И ГО ПОПИТАХ: "ПО ТЕБЕ СТРЕЛЯНО ЛИ Е? ВИЖ КАКВО, МОМЧЕ: ПО МЕНЕ Е СТРЕЛЯНО И АЗ ЗНАМ КАК СЕ ОПАЗВА ОТЛЯВО И ОТДЯСНО. БЪЛГАРИЯ ДОСТАТЪЧНО Е ИМАЛА КРЪВ. БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ КРЪВ."

И КОГАТО НИЕ ПРАВИМ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ АКЦИИ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ДОКЪДЕ. ЗАЩОТО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА АКЦИЯ, ДОВЕДЕНА ДОКРАЙ, ЗНАЧИ РЕВОЛЮЦИЯ. А НИЕ СМЕ ДЕМОКРАТИ, ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ, И НИЕ ТРЯБВА ЯСНО И ОПРЕДЕЛЕНО ДА КАЖЕМ: ОСНОВНИЯТ МЕТОД НА НАШЕТО ДЕЙСТВИЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ.

ЕДИН МАЛЪК ИНЦИДЕНТ ТУК, ПО-СКОРО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ДОВЕДЕ ДО ЕДНА ОГРОМНА НЕПРИЯТНОСТ. СВЪРЗАНА Е С ЕДИН ЧОВЕК - ПОЗВОЛЕТЕ МИ, ПРИЯТЕЛИ, КОГОТО НАЙ-МНОГО ОБИЧАМ МЕЖДУ ВАС - ГЕНЕРАЛ СЕМЕРДЖИЕВ, ЕДИН ВОЙНИК И ГРАЖДАНИН, КЪМ ЧИЕТО ДОСТОЙНСТВО АЗ ИЗКАЗВАМ МОЕТО ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ.

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ Е ИНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО ПЛАШЕШЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, НЕ ОТ ВЧЕРА И ДНЕС МРАЗЕНА ОТ ПОВЕЧЕТО ХОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ МЕНЕ. ТОЙ НАКАРА ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ ДА БЪДЕ СПОКОЙНА, УВАЖАВАНА И ДА РАЗДАВА НЕ ПРАВОСЪДИЕ, НО ДА ДЕЙСТВА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНИТЕ. ТОВА Е ЕДНО ГОЛЯМО ДОСТИЖЕНИЕ. И АКО НЯКОЙ ПЪТ МОЖЕМ ДА МЕРИМ КАКВО ГОЛЯМО Е НАПРАВЕНО ОТ НОЕМВРИ НАСАМ ОТ ТЕЗИ ХОРА ТУК - ТОВА Е ДОСТОЯНИЕТО, КОЕТО ИМА Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ. И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ И ДОКОЛКО УТРЕ НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ, АЗ ДЪРЖА ЗА НЕГОВОТО ПРИЯТЕЛСТВО.

ТУК СЕ КАЗА НЕЩО ЗА МИНАЛОТО И АЗ ЩЕ СПОРЯ С Г-Н ГЕНЕРАЛА.
НЯМА ДА ЗАТВАРЯМЕ МИНАЛОТО. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАТВАРЯ МИНАЛОТО. ЩЕ ЗАТВОРИТЕ ЛИ ВИЕ МИНАЛОТО С ВАПЦАРОВ, С ЕМИЛ МАРКОВ? НЯМА. И НИЕ НЯМА ДА ЗАТВОРИМ НАШЕТО МИНАЛО. АЗ НЕ ИСКАМ ДА ЗАБРАВЯ АНГЕЛ ДЯКОВ, КОЙТО СЕ САМОУБИ В ПЛЕВЕНСКИЯ ЗАТВОР. БЕШЕ ГЕНИЙ. АЗ НЕ ИСКАМ ДА ЗАБРАВЯ МОЯ УЧИТЕЛ КРЪСТЬО ПАСТУХОВ. НЕ ИСКАМ ДА ГИ ЗАБРАВЯ. НЕ БИВА ДА ГИ ЗАБРАВЯМЕ. НЯМА ДА ЗАТВАРЯМЕ ТАЗИ СТРАНИЦА. ЩЕ Я ДЪРЖИМ ВИНАГИ ОТВОРЕНА, ЗА ДА НИ ГОВОРИ, ЧЕ НИКОГА ВЕЧЕ В НАШАТА СТРАНА НЕ БИВА ДА ГУБИМ НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ СИ ХОРА, НЕ БИВА ДА ГИ УБИВАМЕ, НЕ БИВА ДА ГИ УНИЩОЖАВАМЕ. ТАЯ СТРАНА ИМА НУЖДА ОТ СВОИТЕ ДОСТОЙНИ СИНОВЕ, НЕЗАВИСИМО ОТКЪДЕ СА.

И ТАКА, АЗ НЕ ЧУХ ЕДИН ОТГОВОР. И ВИЕ, ГОСПОДА, ДНЕСКА ИЛИ УТРЕ ТРЯБВА ДА ГО ДАДЕТЕ. ЗАЩО ТАКА СПОНТАННО ГЛАСУВАХТЕ ПРОТИВ ЕДИН СОЦИАЛДЕМОКРАТ? КАКВИ БЯХА НЕГОВИТЕ ЛОШИ КАЧЕСТВА? - СИГУРНО ГИ Е ИМАЛ. КАКВИ БЯХА НЕГОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА, КОИТО HF ВИ ХАРЕСВАТ?

ЕДИН КАНДИДАТ - Г-Н ВЪЛКОВ - ОТТЕГЛЯ СВОЯТА КАНДИДАТУРА. АЗ СЪЩО ОТТЕГЛЯМ МОЯТА. ОТТЕГЛЯМ Я, ЗАЩОТО ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВА С ДОВЕРИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА. НАШИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ВИДИ, ЧЕ ИМА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ, НА КОГОТО ВЯРВА.

ИСКАМ САМО ДА ПРОДЪЛЖА ЕДИН РАЗГОВОР, КОЙТО НЯКОЛКО ПЪТИ ВОДИМ С ВАС, ГОСПОДИН ЛУКАНОВ, ТЪЙ КАТО ТУК ВИНАГИ СЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ ЗА КОНСЕНСУС, ЗА КОАЛИЦИЯ И Т.Н.

МНОГО СА ПРЕСНИ БИТКИТЕ В ИЗБОРИТЕ. МНОГО Е ПРЯСНО ОЖЕСТОЧЕНИЕТО, ИЛИ ИНАЧЕ КАЗАНО, ДУХОВНИТЕ РАНИ НА ТОЗИ ИЛИ ОНЗИ. МНОГО РАНО Е ЗА ДОВЕРИЕ, А БЕЗ ДОВЕРИЕ НИЩО НЕ СТАВА.

А НАС, АКО ТРЪГНЕМ НА КОАЛИЦИЯ С ВАС СЕГА, КОГАТО ЕДНАТА ПОЛОВИНА ОТ НАРОДА МОЖЕ БИ ВИ ВЯРВА, НО ДРУГАТА НЕ ВЯРВА, ТЕ ЩЕ ИМАТ ЕДНА СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНА РЕАКЦИЯ: ПРОСТО ЩЕ НИ ОТРЕКАТ И ТУК ЩЕ ИМАМЕ ЕДИН ПОСЛУШЕН ПАРЛАМЕНТ С ВЕЛИКОЛЕПНО МНОЗИНСТВО И ЕДИН НАРОД, КОЙТО ЩЕ СЪЗДАДЕ СВОЯ ОПОЗИЦИЯ. И ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ НЯМА ДА БЪДЕ КАТО СЕГАШНАТА! ЕДНА ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО ДЕКЛАРИРА, ЧЕ КОГАТО ВИЕ ПОСТАВИТЕ ЗАКОН, КОЙТО Е БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ТЯ ЩЕ ГО ГЛАСУВА. НЕ ОПОЗИЦИЯ НА ВСЯКА ЦЕНА, А ОПОЗИЦИЯ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХТЕ.

ВСИЧКИ ИМАМЕ КУСУРИ. НО РАЗБЕРЕТЕ ЕДНО: В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ /ДАЙ БОЖЕ УТРЕ ДА БЪДЕ ПО-ДОБРЕ/ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИМА ЕДНА ОПОЗИЦИЯ - ДЕМОКРАТИЧНА, ОБИЧАЩА БЪЛГАРИЯ, ГОТОВА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ, КОГАТО СМЯТА, ЧЕ ТОВА Е В ИНТЕРЕС НА CTРАHATA, ГОТОВА ДА СЕ СЪГЛАСЯВА - ДАЖЕ И ПРОТИВ СОБСТВЕНИЯ СИ ИНТЕРЕС, ПАК, КОГАТО МИСЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ. И ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЦЕНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДС УПРАЖНЯВАТ НЕПРЕКЪСНАТ УЛИЧЕН ДИКТАТ НАД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И БСП - ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА, ПОБЕДИЛА В ИЗБОРИТЕ. С ТОВА ТЕ ЗАСТРАШАВАТ ГРАЖДАНСКИЯ МИР. В НЕГОВО ИМЕ НИЕ ПРЕКРАТЯВАМЕ ПАЛАТКОВАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /СНС/ НА ПЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ".

В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР НИЕ ИСКАМЕ:

1. СДС ДА ПОЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ,

2. СДС ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, В ЗАЩИТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И СРЕЩУ УЛИЧНИЯ ДИКТАТ НАД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

3. ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ "ГРАД НА ИСТИНАТА" ДА СЕ РАЗФОРМИРОВА.

4. СДС ДА ДАДЕ ПИСМЕНИ УВЕРЕНИЯ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ ЩЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОПИТИ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДЕЙНОСТТА НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ГРАД НА ИСТИНАТА" ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА.

АКО ДО ДВЕ СЕДМИЦИ ТЕЗИ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. ЩЕ РАЗПРОСТРАНИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ ВИДЕО-, АУДИО- И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ДОКАЗВАТ ЗАРАЖДАНЕТО НА НЕОФАШИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА СДС.

2. ЩЕ СЕ ОБЪРНЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПОМОЩ КЪМ СВЕТОВНОТО АНТИФАШИСТКО ДВИЖЕНИЕ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ИНФОРМАЦИОННИТЕ КАНАЛИ СА ПОДГОТВЕНИ.

АКО СЛЕД ЕДИН МЕСЕЦ НАШИТЕ ИСКАНИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ, CMC ЩЕ ПОСТРОИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ АЛТЕРНАТИВЕН "ГРАД" СЪС СЪЩИТЕ РАЗМЕРИ И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ.

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 ГОДИНА    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC: ЮРИЙ БОРИСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ЦЕННОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


ЖИВЕЕМ В ПРЕЛОМНО ВРЕМЕ НА ПРЕОТКРИВАНЕ НА НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ И РАЗКРИВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА. ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ СТАРИ ПАРТИИ ПОТЪРСИХА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА СВОИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ. СЪЩЕСТВУВАХА ОБАЧЕ И ХОРА, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАХА В НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, СЛУЖЕХА ЕДИНСТВЕНО НА ОТЕЧЕСТВОТО И ПРОЛЯХА КРЪВТА СИ ПО БОЙНИТЕ ПОЛЕТА. ЗА ТЯХ ВСЕ ОЩЕ НИКОЙ НЕ НАДИГА ГЛАС. УВЛЕЧЕНИЕТО В БОРБАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ДОБИВАНЕ НА ВЛАСТТА ПРЕЧИ ДА БЪДАТ РАЗЯСНЕНИ СЪДБОНОСНИ СЪБИТИЯ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА НАПОМНИМ ЗА ЗАВЕТА НА НАШИТЕ РОДИТЕЛИ И ДЕДИ - ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАД ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ИЗТЪКВАЙКИ НЕРАЗРИВНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО, ПРЕДЛАГАМ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С:

- ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ В БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
- ПРОМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОЕННАТА КЛЕТВА;
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОЕННИ СИМВОЛИ, НАИМЕНОВАНИЯ И НАГРАДИ /ЗНАМЕНА, ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ, УНИФОРМИ/;
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАРШОВЕ В ТЕХНИЯ ОРИГИНАЛЕН ВИД;
- ВЪЗВРЪЩАНЕ НА 6 МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН - КАТО ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ВОЙСКАТА И СВЪРЗАНИЯ С НЕГО ТРАДИЦИОНЕН ПАРАД;
- ПЪЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА АРМИЯТА В ДУХА НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ;
- ПРЕОЦЕНКА НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНЙЕ И РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО;
- ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА И РЕАБИЛИТИРАНЕ НА ОСЪДЕНИТЕ ОФИЦЕРИ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕДИ И СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА;
- ИЗДИРВАНЕ НА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ ОФИЦЕРИ;
- ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКО ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ДНЕС ОФИЦЕРИ - ЖЕРТВИ НА НЕСПРАВЕДЛИВИ УВОЛНЕНИЯ;
- ИЗГОТВЯНЕ НА АЛМАНАХ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЙНСТВО, УЧАСТВУВАЛО ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ.

СОФИЯ, 31 ЮЛИ 1990 Г.


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ВЪЗВАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ЦЕННОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ПРЕДЛАГА НА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩЕ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, ДА ИЗПРАТЯТ В ПИСМЕН ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ СИ НА АДРЕС: СОФИЯ 1040, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА - ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР".

ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НЕ САМО В ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", НО И ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   X   X

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С ГОЛЯМО СЪМНЕНИЕ И РЕЗЕРВИРАНОСТ СЕ ПРИЕМА В НРБ КУРСЪТ НА НЯКОИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-СЛОЖНИТЕ, МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС НЕ Е НАМИРАЛ ВИНАГИ РАЗБИРАНЕ СРЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ. ВЪН ОТ ВСЯКАКВО СЪМНЕНИЕ Е, ЧЕ НЯКОИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НЕ СХВАЩАТ НЕ САМО БАЛКАНСКАТА, НО ЕВРОПЕЙСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС. ЗА ДА ПРЕСЕЧЕМ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ НА ТЪМНИ СРЕДИ, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА, ОСТАНКИ ОТ СТАРИЯ ДИКТАТОРСКИ И ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, КОИТО В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА МАНИПУЛИРАТ В СВОЯ ПОЛЗА НЕОСВЕДОМЕНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В НРБ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА И ИСКАНИЯТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ГРАЖДАНИ НА НРБ, ЧЛЕНУВАЩИ В ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ /ОМО/ "ИЛИНДЕН", ДАВАМЕ ГЛАСНОСТ НА СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

СЪГЛАСНО ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /1948/, МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА /1966 Г. / МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА /1966 Г./ И ФАКУЛТАТИВНИЯ ДОКУМЕНТ КЪМ НЕГО /1966 Г./, ПО КОИТО ДВА ПАКТА НРБ Е СТРАНА, КАТО ТЯ Е ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ, КОИТО ПЪРВИ ГИ РАТИФИЦИРАХА С УКАЗ НОМЕР 1199 НА ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 23 ЮНИ 1970 Г. И ТЕ ВЛЯЗОХА В СИЛА СЪОТВЕТНО НА 3 ЯНУАРИ 1976 Г. И НА 23 МАРТ 1976 Г И БЯХА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.43 ОТ 1976 Г., ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" , ПО НАРОДНОСТ МАКЕДОНЦИ, ГРАЖДАНИ НА НРБ, ЩЕ НАСТОЯВАТ ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ИМ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ.

ОМО "ИЛИНДЕН" КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ. ОМО "ИЛИНДЕН" ОТХВЪРЛЯ И ОСЪЖДА ВСЯКАКЪВ ВИД СЕПАРАТИЗЪМ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ, АСИМИЛАЦИЯ И ЕТНОЦИД. ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ПЪЛНО И СВОБОДНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК, ГРАЖДАНИН НА НРБ.

ОМО "ИЛИНДЕН" СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСИЧКИ ОПИТИ ДА СЕ СЛОЖИ КРЪСТ НА ВСЯКА ИДЕЯ ЗА ПРАВО И ЧОВЕЩИНА. ПРОТИВ СМЕ НА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ГРУБАТА СИЛА И НАЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКА НА НАСИЛСТВЕНИ ЗАВЛАДЯВАНИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НРБ ОМО "ИЛИНДЕН", ВОДЕНА ОТ ЖАЖДАТА ЗА ЖИВОТ И МИР, ПРЕДОСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МОЛБА ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДНЕВЕН РЕД И ОБСЪЖДАНЕТО И ГЛАСУВАНЕТО ИМ. ТВЪРДО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА БАЛКАНИТЕ.

1. ПОДОБРЯВАНЕ ДИЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И СЛАГАНЕ КРАЙ НА МИНАЛИ ВРАЖДИ.

2. СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ НА БАЛКАНСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ С ЦЕЛ ДА СЕ
ПРЕУСТАНОВЯТ НЕЕСТЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ.

ОМО "ИЛИНДЕН" Е ОБЩЕСТВЕНА НАДПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ ХОРА ОТ БСП, СДС, БЗНС, БЕЗПАРТИЙНИ И ДРУГИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ В НРБ ПО РАЗУМ И ПО СЪВЕСТ ГЛАСУВАХА ДОВЕРИЕ НА ВАС, ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ИСТОРИЧЕСКИЯ ШАНС ДА НИ СЕ ОТПЛАТИТЕ И ВИЕ С ДОВЕРИЕ.

БЛАГОЕВГРАД, 20 ЮЛИ 1990 Г.   ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН"

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР: /АТ.КИРЯКОВ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА". ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ВСИЧКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДНЕС, 31 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, НИЕ, ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА, СЛЕД КАТО СТАНАХМЕ СВИДЕТЕЛИ НА БЕЗОТГОВОРНИ МАНИПУЛАЦИИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЕДНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТОКРАЦИЯ, ГОТОВА ДА ЖЕРТВУВА НАРОДА СИ САМО ДА ЗАПАЗИ СВОЯТА ВЛАСТ, ВСЯВАЙКИ РАЗЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДОР И НАЦИОНАЛНИ ВРАЖДИ, УПРАЖНЯВАЩА ТОТАЛЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК ЗА ЗАДУШАВАНЕ НА ГЛАСА НА ИСТИНАТА; НА ФАРСА ДА СЕ ВЗЕМАТ СЪДБОНОСНИ ЗА НАЦИЯТА РЕШЕНИЯ ОТ ХОРА, ВИНОВНИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ НАРОДА СИ; СЛЕД КАТО НЕКОЛКОКРАТНО БЯХМЕ ЗАПЛАШВАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ПОЗОРНОТО ПРИЕМАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА МИНИСТЕРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 78, НАСОЧЕНО СРЕЩУ СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ГРАЖДАНСКАТА СЪВЕСТ, КАКТО И ОПОВЕСТЕНИЯ КЪСНО СНОЩИ ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВНС, СРЕД КАТО ИЗЧЕРПИХМЕ ВСИЧКИ ФОРМИ НА МИРЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗРЕЗУЛТАТНО,

УСТАНОВИХМЕ:
ЧЕ В НАШАТА РОДИНА ДНЕС НЯМА МЯСТО ЗА ИСТИНАТА.

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЦИТАДЕЛА Е НЕРАЗБИВАЕМА С МИРНИ СРЕДСТВА!

С БОЛКА И ГНЯВ ТРЯБВА ДА ЗАЯВИМ: ЗА ДА МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ НАШАТА СПРАВЕДЛИВА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА СТАНА НЕВЪЗМОЖНА, ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДA ПОИСКАМЕ КОЛЕКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ НА КОЯТО И ДА БИЛО СТРАНА, ДОКАЗАЛА СВОЯТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ГОТОВА ДА ОТСТОЯВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА"

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/