2 ноември 1994


София, 2 ноември 1994 година
Брой 215 /1260/


София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ОГЛАСЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОАЛИЦИЯТА.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Изминаха почти пет години от деня, в който България пое пътя на демокрацията. През този период страната извървя труден път, който даде много надежди за бъдещето. Днес ние имаме свобода на словото и печата, равнопоставеност на формите на собственост, широки политически, културни и религиозни права, право на собствен жизнен и политически избор.

Въпреки това страната преживява тежка стопанска и духовна криза. Масово обеднява населението. Независимо от някои окуражителни явления продължава разрушаването на българската индустрия. Страната се детехнологизира и губи практически всички производства, носители на съвременния научно-технически прогрес. В тежка криза изпаднаха финансите и банковата система.

Блокирана е приватизацията във всички сфери на обществения живот. Въпреки формалната политическа подкрепа поради лошата законова база и бюрократичните механизми земята не се връща на хората. Свидетели сме на безпрецедентно разграбване на държавно имущество и изтичането на многомилиардни средства от страната. Това е икономическата основа за тоталното настъпление на организираната престъпност, ча масовата корупция и спекула.

България изостава!

Отечеството ни изостава от другите източноевропейски страни, поели пътя на демокрацията. Тя изостава от общосветовните тенденции, което понижава авторитета й и я отклонява от глобалните проблеми. Заедно с това тя изостава от съревнованието на народите за повече пазари, за нови технологии и постижения на съвременната наука. Ние сме убедени, че ако това изоставане продължи, България ще остане в дълбоката периферия на Европа и ще обрече следващите поколения българи на беден и нерадостен живот.

Коренните причини за съвременната криза на българското общество и за опасността да загубим националните си перспективи се коренят в характера на сегашния политически модел, на продължаващата пет години конфронтация. Резултатите от доминирането на конфронтационния политически модел могат да бъдат само реставраторски и фашистки тежнения, изкуствено продължаване на студената война тогава, когато светът я е загърбил.

Винаги когато България е била разделяна, тя е губела историческата си перспектива и е изпадала в трайна духовна и стопанска криза. Винаги когато страната ни е била политически обърквана и отклонявана от насъщните си проблеми, тя е ставала плячка на чужди интереси.

Ние не искаме повече това състояние да продължава. Ние не искаме повече да бъдем заложници на псевдодемократични и неокомунистически илюзии. Ние не искаме и няма да приемем конфронтация, която разделя българската държава и я прави плячка на частни и на групови интереси.

Днес на Родината е необходима нова алтернатива. Необходима е патриотична обществена сила, притежаваща воля и способност да обедини широки обществени слоеве около реалистична и нова по характер политика.

Тази нова политика следва:
- да измени коренно характера на икономическата реформа и да намали социалната й цена;
- да превърне до края на века по-голямата част от българското население в собственици и съсобственици на средствата за производство;
- да защити националното производство чрез коренни промени в данъчната система, митата и таксите;
- да извърши съответни законодателни промени с оглед на бързото връщане на земята на българските селяни;
- да осигури условия за развитие на кооперативното и частното земеделие чрез преференциални кредити;
- да въведе извънредни мерки за борба срещу престъпността, корупцията, мафиотските образования и да осигури спокойствие, ред и сигурност в страната;
- да гарантира единството и легитимността на Българската православна църква;
- да възстанови авторитета на властта и на нейните институции;
- коренно да измени отношението на държавата към българската национална култура и да осигури значително повече средства за нейното развитие;
- да създаде качествено по-добри възможности за развитие на българския частен бизнес;
- да промени условията и увеличи неколкократно обема на чуждите инвестиции, без това да доведе до подценяване на ролята на националния капитал;
- да стабилизира финансовото и организационното състояние на армията и органите на сигурността, институциите на съдебната власт и прокуратурата, като отдели значително повече средства за тях;
- да осъществи много по-активна външна политика, като наблегне на балканските й приоритети.

Обединени от тези цели, ние подкрепяме създаването на предизборния съюз Демократична алтернатива за Републиката /ДАР/.

Това не е просто обединение на партии, нито на отделни лидери, а отворена формация на широк кръг представители на цялото българско общество. Като подкрепяме тази формация, ние искаме да отговорим на тежненията на тези българи, които отхвърлиха политическата ненавист и подкрепят едно ново начало за възраждането на България.

Чрез подкрепата си за ДАР ние не търсим нито монопол във властта, нито имаме претенцията за непогрешими. Наша цел е да създадем организационни и политически предпоставки за обединението на всички български граждани, чието верую е превръщането на България в модерна, просперираща държава. Нашата цел е преодоляването на двуполюсния конфронтационен модел и реализацията на практическа програма за излизане на страната от кризата. Ние разполагаме с тази програма и искаме хората да я разберат, оценят и сравнят с програмите на други партии. Ние сме за честно политическо съревнование и протестираме срещу днешните опити за узурпация на политическото и медийното пространство.

Дълбоко вярваме, че българският народ няма да пренебрегне огромната си политическа отговорност, няма да загърби избирателните урни, няма да остави съдбата на страната си в ръцете на некомпетентни и доказали своята корумпираност хора. Вярваме, че ДАР е една надежда за утрешния ден на България. Тя ще даде шанс на много хора да осъществят политическите си интереси, да донесат на българския народ по-спокоен и богат живот и стабилно бъдеще за утрешните поколения.

София, 26 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ФП ЗА СРЕЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА С ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГОСПОЖО МОЗЕР,

Обръщам се към Вас и към лидерите на останалите български политически партии, защото сега само от нас зависи съдбата на България и на десетки бъдещи поколения, които с нищо няма да бъдат виновни за всяка направена от нас грешка в предстоящите на 18 декември 1994 г. парламентарни избори. А настоящото писмо изпращам лично до Вас, защото измежду всички български политически лидери единствено ние двамата с Вас сме имали възможност да си създадем реална представа за предимствата и недостатъците на западната демокрация. Така че, независимо от резултатите в тези избори, върху нас, двамата, ще падне главната отговорност за последствията от грешките, които е възможно да предотвратим поне сега, в последните 47 дни преди фаталното събитие.

През 1990 г. и през 1991 г. българският народ се опита на два пъти безуспешно да проведе демократични избори за нов парламент. Той не успя, защото довери тази задача на незначителен брой неподготвени хора и пренебрегна опита и умението на стотици български изгнаници, които и до ден-днешен не се допускат в българския парламент.

В резултат на тази недоброжелателност и очевидната неподготвеност на господата, които сами представят себе си за "експерти" по проблемите на прехода от "тоталитаризъм" към "демокрация", президентът на Републиката насрочи избори, без да промени главния недостатък на избирателния закон: неговата несъобразеност с българските условия.

Когато на Запад се провеждат избори, наистина не е необходимо предизборната кампания да трае повече от 40-50 дена и всичко е значително по-лесно, защото състезаващите се партии са известни от десетки години и рядко се прибавят нови партии, и то не повече от две или три наведнъж.

Сега у нас се появиха наведнъж повече от 160 политически партии. Дори президентът на Републиката не е в състояние да разграничи коя от тях е земеделска, коя - комунистическа, коя - либерална, и коя действително би могла да предложи нещо разумно на българския народ, което да е съобразено с неговите, а не само с чуждите интереси! А за българския избирател ще бъде стократно по-трудно да направи своя избор, защото не разполага дори с една стотна от информацията, с която разполага господин президентът.

При тези обстоятелства избирателите няма да могат да гласуват по съвест, защото е очевидно, че именно досегашният, несъобразен с условията в България и некоригиран от 36-то Народно събрание закон им е отнел възможността да се сдобият с информация за всяка една от предлаганите алтернативи за демократизиране на обществено-политическата организация в България.

Ако сега ние не успеем да се споразумеем помежду си, изборите пак няма да бъдат демократични. В парламента ще влязат пак неподготвени и посредствени личности и народът ни ще продължава да страда и да губи вяра в държавните институции, колкото и голям да бъде броят на чуждестранните наблюдатели, които ще установят, че всички второстепенни технически условия за провеждане на демократични избори са били спазени, както през 1990 г. и през 1991 г.

А главното условие, за да има демократични избори, това е на избирателите да се осигури възможност да гласуват "по съвест". Това ще рече, че е необходимо лидерите на българските политически партии да ми помогнат, вместо да ми пречат, когато аз се опитвам да дам гласност за единствената съществуваща в момента алтернатива, която действително е съобразена с интересите на всички социални слоеве на българското население, а не само с интересите на една или друга прослойка. Не е моя вината, че тази алтернатива се нарича "Преображение"!

Членовете на Форум "Преображение" имаха доброто желание, мила госпожо Мозер, да Ви отстъпят оранжевата бюлетина и те проявиха добра воля да се срещнем с Вашето ръководство, за да обсъдим формалностите. Но Вие не се отзовахте на нашата инициатива.

Вие не пожелахте да се споразумеем още през пролетта, за да предотвратим потретването на грешката с нескопосния избирателен закон. А междувременно противниците на демокрацията гласуваха Закон за преобразуване и приватизация, който прави невъзможна демократизацията на начините за разпределение на труда, на доходите и на собствеността върху средствата за производство в България.

А сега, когато изборите наближиха, Вие изведнъж се сетихте за нас, но не за да защитите интересите на българските земеделци. Единственото нещо, което Ви е интересувало, очевидно е било да получите оранжевата бюлетина. А този цвят е свързан още от миналите избори с единствената съществуваща засега алтернатива за бърз и безболезнен преход към демокрация в България - алтернативата, предложена от Форум "Преображение". Очевидно и Вие, както и всички останали лидери, към които съм се обръщал лично през последните 15 години, повече сте се интересували от местата в парламента, отколкото от съдбата на народа ни.

За да поправим това срамно състояние на нещата, предлагам среща на лидерите на всички политически партии в България, която да се състои под ръководството на Форум "Преображение” на 15 ноември 1994 г. /вторник/ в залата за пресконференции на БТА на бул. "Цариградско шосе" N 49, в София от 11 часа сутринта.

С надеждата да получим бърз и ясен отговор, ние Ви пожелаваме успех в предизборната кампания.

София, 1 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ И ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Начинът на провеждането на изборите за председател и за парламент в Република Македония е обезпокоителен за бъдещето на демокрацията в младата държава.

Властващата клика на досегашния председател Киро Глигоров, възпитана в просръбски дух в белградските школи, успя да защити по най-арогантен начин устоите на титовизма в Македония.

В подкрепа на управляващия т.нар. Съюз за Македония бе мобилизирана цялата административна машина. Държавните медии цинично възхваляваха Киро Глигоров; неговия "управленски талант, незаменимост" и "правото" му да се титулува "баща на републиката". Многохилядният полицейски апарат, органите за сигурност цялостно контролираха провеждането на изборите и осигуриха нужния на управляващите изборен резултат чрез множество доказани манипулации и фалшификации.

Този балкански театър и за самите Балкани е прекален.

Съюзът за Македония и Киро Глигоров не се засрамиха в името на съхранението на своята безконтролна власт да продадат на албанските партии държавността на Македония срещу подкрепата в изборите.

ВМРО-СМД от името на над 2 милиона бежанци от Македония и техни потомци в България и от името на всички национално мислещи българи е длъжна да заяви:

1. Счита изборните резултати от проведените в Македония избори за парламент и за председател на републиката за недействителни.

2. Дава своята морална подкрепа на позицията на опозиционните партии в Република Македония.

3. Настоява българското правителство да вземе адекватна на създалото се положение позиция, като апелира към международните институции да ревизират изборите и да предотвратят установяването на еднопартийна система в Република Македония.

4. Настоява българската държава да заяви отново, че териториалният интегритет и независимостта на Република Македония се разглеждат от България като жизненоважно обстоятелство за запазване на мира и стабилността на Балканите.

Бог да пази Македония и България!

София, 1 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /1994 Г. - 1998 Г./


ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА УСПЯВА ПРИ ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ

Съюзът на демократичните сили /СДС/ решително подкрепя дребния и средния български предприемач и ще му създаде условия за развитие и благополучие. СДС ще подкрепи и всеки представител на едрия частен бизнес, който плаща данъците си в страната, разкрива нови работни места, извършва легални сделки, потвърдени чрез проверка на счетоводните документи, и не използва силовите структури и корупцията в името на своите икономически интереси.

Ние поемаме отговорността:

1. Да гарантираме бърза пазарна приватизация при широко участие на хората в нея.

2. Приватизационните бонове да се използват в целия пазар на приватизацията и да бъдат напълно равностойни на реалните пари при закупуването на дялове и акции от търговски дружества, цели предприятия, обособени обекти и обекти на незавършеното строителство, както и на недвижими имоти, собственост на държавата.

3. Да използваме мениджърските договори в схемата за приватизиране на големите и средните предприятия.

4. Да осигурим свобода на общинските съвети и на общинските администрации за разпореждане с общинската собственост.

5. Да приемем закон за общинската собственост, закон за борсите и ценните книжа, закон за инвестиционните фондове и закон за компенсациите на бившите собственици.

6. Да изменим действащия Закон за приватизацията, за да регламентираме банковата приватизация, чиято основна форма да бъде увеличение на собствения капитал на държавните банки чрез разпродажба на акции на частни лица.

7. Да завършим реституцията на едрата градска и индустриална собственост, включително и на унищожената собственост. Да създадем възможности производствените мощности да преминат у стария собственик при най-благоприятни условия.

8. Да решим със закон реституирането на имотите, конфискувани по Наредбата закон за "народния съд" и другите конфискацнонни закони. Съществуващите реално земи, сгради, машини и оборудване да се възстановят в натура, а за останалото да се издадат приватизационни бонове.

9. Да стимулираме частния бизнес, като осигурим възможности за лоялна конкуренция и откриване на нови пазари. Да защитим инвестициите от неблагоприятни изменения в търговския и в данъчния режим и да създадем условия за участие на частния предприемач при възлагането на държавни поръчки.

10. Да намалим преките данъци - данък върху печалбата и данък върху общия доход, за сметка на увеличение на приходите от косвени данъци, мита, държавни и местни такси и от данъците върху имуществата.

11. Да приемем специална програма за насърчаване на малкия и на средния бизнес, като използваме широко възможностите на международните финансови институции и чуждестранни организации.

12. Народното събрание да приеме нов закон за защита на конкуренцията, закон за защита на потребителите и антимонополен закон.


КРАЖБАТА НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Липсата на ефикасен контрол и лошото управление на държавната собственост създават условия за корупция и за разширяване на организираната престъпност.

Правителствените дотации от миналото се замениха с кредитни субсидии. Средствата, хвърляни в работещи на загуба предприятия, са повече от общите разходи за образование, за здравеопазване и за социална сигурност. Корупция се шири сред много стопански ръководители, поставили се в услуга на мафията. Те не могат да дадат ясен отговор къде са отишли субсидиите, какви са пътищата за оцеляване на поверените им предприятия и как ще помогнат на хората, загубили работата си.

Присвояването на държавни активи от паралелни частни фирми достигна разрушителни размери. Държавната собственост се използва безплатно от монополни полуикономически-полупрестъпни групи. Срастването им с изпълнителната и законодателната власт на страната ги прави крайно опасни.

Политическите уволнения на способни хора с демократични убеждения станаха практика. Старата комунистическа номенклатура възвръща позициите си.

Големите държавни предприятия възстановиха напълно социалистическите си рефлекси. Енергетиката, транспортът и металургията налагат монополни цени и нямат пазарно поведение.


ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕЩУ КРАЖБИТЕ, РАЗХИЩЕНИЯТА И БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТТА

За да поставим българската икономика върху солидна основа, ние поемаме отговорността:

1. Да спрем декапитализацията на държавните предприятия и на банки и преливането на капитали и доходи към частните фирми.

2. Да санкционираме нелоялната конкуренция и спрем вноса на стоки на дъмпингови цени и контрабандата. Да наложим строги наказания и конфискации, когато се избягва митническото облагане.

3. Да ограничим постепенно и разумно субсидиите за нужните губещи производства като част от цялостния процес на икономическо преструктуриране.

4. Да наложим максимални вътрешни ограничения за производители и да изискваме безусловни доказателства при предложения за увеличаване на монополните цени в енергетиката, топлофикацията, жп транспорта и телекомуникациите.

5. Да сменим незабавно компрометиралите се стопански ръководители, които:
- действат против интересите на държавата и в угода на мафията;
- неправомерно финансират Българската социалистическа партия /БСП/ и нейните сателити;
- извършват политически уволнения или оказват груб политически натиск върху работници и служители.

6. Да въведем обективни критерии за провеждане на публични мениджърски конкурси и за сключване на дългосрочни договори, чието изпълнение се гарантира с личното имущество на ръководителите.

7. Да гарантираме стопанска самостоятелност на фирмените ръководства, предимства в приватизацията и участие в разпределението на печалбата, съчетани с пълен контрол върху държавното участие и разпореждането с капитала.

8. Да дадем пълни гаранции за бързо ликвидиране на неплатежоспособните длъжници след удовлетворяване на вземанията на служителите и на работниците.

9. Да създадем условия държавните и общинските предприятия да се разпореждат свободно със своите фондове след изплащане на законно установените данъци, вноски и дивиденти.

10. Бизнесът трябва да бъде законен и прозрачен.


СДС ОТЧИТА ВЪНШНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

Комунистическото управление обрече нашата страна да бъде постоянен молител пред международните финансови институции за нови заеми, с които да изплаща натрупания от него външен дълг.

Подписаното от правителството БСП - Беров споразумение по дълга е много по-лошо от това, което СДС бе на път да постигне през есента на 1992 г. Ще минат дълги години, докато се възстанови разрушеното през март 1990 г. от правителството на Българската комунистическа партия /БКП/ доверие на световната финансова общност в платежоспособността на България.

Обслужването на натрупания колосален външен дълг, външното търговско кредитиране за българските фирми, стабилността на валутния и на паричния пазар и най-важните инвестиционни инфраструктурни проекти зависят от добрите ни взаимоотношения с международните финансови институции и от енергичното отстояване на интересите на нашата страна. В следващите четири години българската реформа но може да продължи успешно без разширяване на външната подкрепа, без бърз растеж на външнотърговските, капиталовите и кредитните операции и без равновесие на платежния баланс.


ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА СА НЕВЪЗМОЖНИ БЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

Липсата на стратегия за стимулиране на износа и нестабилният външнотърговски режим намаляват възможностите за обслужване на външния дълг.

Условията за плащанията по дълга налагат неизбежно строга финансова дисциплина и политика на бюджетни ограничения през следващите няколко години. Всички обещания за смяна на модела на прехода в името на намаляването на неговата социална цена са само измамни илюзии, приготвени от БСП за онези, които са наивни да им повярват. Няма политическа сила, която днес може да си позволи щедри социални обещания, защото нейните привърженици ще платят за своето лековерие с хиперинфлация, която ще изяде дребните им спестявания и ще ги направи още по-бедни.

Българският износ намалява. Структурата му е неблагоприятна за страна, която не е особено богата на суровини. Асоциирането на България към Европейския съюз не бе използвано за намиране на нови пазари и за увеличаване на производството.


СТИМУЛИРАНЕТО НА ИЗНОСА ОЗНАЧАВА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Ние поемаме отговорността:

1. Да продължим започналия по време на управлението на СДС процес на либерализация на външната търговия при постоянен режим и опростени процедури за внос и за износ.

2. Да се борим за присъствието на български износители в Европейския съюз и в Европейската асоциация за свободна търговия. Да възстановим и стабилизираме пазарното присъствие на Бьлгария в страните от Централна Европа и Общността на независимите държави /ОНД/. Да увеличим приоритетните търговски взаимоотношения с останалите балкански страни. Да водим дългосрочна политика за завоюване на нови пазари в САЩ, Япония и страните от Азиатско-Тихоокенския район.

3. Да представим програма за стимулиране на износа, която включва:
- изграждане и укрепване на финансови институции за съдействие и развитие на износа;
- система за експортно финансиране, предвиждаща експортно кредитиране, застраховане и гарантиране на експортните кредити;
- развитие на либералния валутен режим с разумни данъчни и митнически облекчения;
- нормативни претенции и обезпечения от вносно-износните фирми;
- насърчаване на преработващата индустрия и на услугите, ориентирани към износ, в това число и защитата им от нелоялен конкурентен внос;
- превръщане на свободните безмитни зони в експортно-производствени.


ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ, КОРУПЦИЯТА И ПРЕСТЪПНОСТТА ОТБЛЪСКВАТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Чуждестранните инвеститори са подложени на унизителни бюрократични процедури и чиновническо нехайство. Безотговорността на държавната администрация насърчава примитивния икономически национализъм на онези едри финансови групировки, които се стремят към монопол на икономическото пространство. Контрабандата с вносни стоки накара повече чуждестранни инвеститори да се въздържат от създаване на производствени предприятия и да се насочат към чисто търговска дейност.

Липсва доверие в стабилността на банковата система. БСП разширява пропагандата си срещу навлизането на чуждестранни инвестиции в България.

В ход е скрита приватизация на недосегаемите от закона задгранични дружества. Изпраните червени пари надяват маската на патриотичен капитал. Процедурата по изграждането на смесени предприятия с чуждестранни партньори е неясна и тромава. Нормативната уредба на свободните безмитни зони е безнадеждно остаряла и неефикасна.

/Пресслужба "Куриер"/


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!