2 ноември 1990

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 217 /235/

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И НЕПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО-ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.


СЪБИТИЯТА ОКОЛО 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ПРИКЛЮЧИЛИ СЪС СВАЛЯНЕТО НА ЕДИН ДИКТАТОР И НАЙ-БЛИЗКОТО МУ ОБКРЪЖЕНИЕ, НЕ ДАДОХА НЕОБХОДИМИЯ ТЛАСЪК ЗА СВАЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА И ЗА НАЧАЛО НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПОЛИТИЧЕСКАТА ФАЗА НА ПРОМЕНИТЕ, БЕЗ ДА Е ПРИКЛЮЧИЛА, ИЗМЕСТИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА И ТОВА ДОВЕДЕ ДО МИЗЕРИЯТА И КАТАСТРОФАТА. ПЪРВАТА И НЕОТЛОЖНА КРАЧКА КЪМ НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕХОДА Е ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НАРУШЕНОТО РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ФАЗИ: ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА. ТОВА ОЗНАЧАВА ИЗВЕСТНО ЗАБАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ И УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ. БАЛАНСИРАНЕТО НА ДВЕТЕ ФАЗИ ЩЕ УСКОРИ И ДАДЕ ПРАВИЛИА НАСОКА НА ПРЕХОДА.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЕКСТРЕМНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕАЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И ФАКТЪТ, ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ЕДНА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕДПОСТАВКА, А ИМЕННО: СКЛЮЧВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПАКТ /А НЕ ОБЕЗАТЕЛНО КОНСЕНСУС/ ЗА ПРЕХОДА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА ПРОВЪЗГЛАСИ СТО ДНИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ, НАЧИНАЯ ОТ ПЪРВИ НОЕМВРИ 1990 Г. В ТОЗИ ПЕРИОД ВСИЧКИ СИЛИ НА НАЦИЯТА ДА СЕ КОНЦЕНТРИРАТ ВЪРХУ ПЪРВАТА И НАЙ-ВАЖНА СТЪПКА НА ПРЕХОДА - ПРИВАТИЗАЦИЯТА. КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА ТАЗИ СТЪПКА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. С ДЕКРЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАПОЧНЕ НЕЗАБАВНО УСКОРЕНА И МАЩАБНА ПОДГОТОВКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТАКА ЧЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ТЯ ДА ПРИКЛЮЧИ В ОСНОВНИ ЛИНИИ ПРЕДИ ПРОЛЕТНИЯ СЕИТБЕН СЕЗОН НА 1991 Г. ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКАТА ДА СЕ ВЪЗЛОЖИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ, РАБОТЕЩА ПОД КОНТРОЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ.

2. ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ПРИЕМЕ, КОГАТО АНАЛИЗЪТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПОДСКАЖЕ НЕЙНИТЕ НАСОКИ, ПАРАМЕТРИ И НАЧИНИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ. ДО ВЛИЗАНЕТО НА ТОЗИ ЗАКОН В СИЛА ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ДЕКРЕТА ПО Т.1.

3. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОРГАНИЗИРА ШИРОКО НАРОДНО ДОПИТВАНЕ ЗА ТОВА КОЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕХОДА ДА СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ЗА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И СЛЕД ТОВА ДА НАТОВАРИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й ПРАВИТЕЛСТВО, СПОСОБНО ДА Я РЕАЛИЗИРА.

4. НЕ ПО-КЪСНО ОТ КРАЯ НА НОЕМВРИ Т.Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРОВЪЗГЛАСИ ТЪРЖЕСТВЕНО ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И НЕПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ /ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ, СДРУЖЕНИЯ, ГРУПИ И ДР./, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО-ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ, КАТО ДЕКЛАРИРАТ И ОГЛАСЯТ ТОВА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ.

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА": Н.НИКОЛАЕВ, М.ВЪЛЧЕВ Р. АВРАМОВ

СОФИЯ, 30 ОКТОМВРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, АДРЕСИРАНА ДОСРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


КАТО ЛЕГИТИМНА, ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ /СБ/ ИЗРАЗЯВА НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ И СЕРИОЗНО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ СЛОЖНАТА, КРАЙНО НАПРЕГНАТА И НЕОПТИМИСТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. ЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗМИНАТИЯ ПЪТ КЪМ СИЯЙНИТЕ ВЪРХОВЕ НА КОМУНИЗМА, ПО КОЙТО БКП И НЕЙНАТА СИСТЕМА НИ ВОДЕХА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ТАЗИ ОБСТАНОВКА ВЕЧЕ ГОДИНА СЕ ДРАМАТИЗИРА И ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕИМЕНУВАНАТА БСП, ОТ ЛИПСАТА НА КОНСТРУКТИВНОСТ И НАСОЧЕНОСТ В КАТЕГОРИЧНОТО ОТРИЦАНИЕ НА ЕДНА УТОПИЧНА ИДЕОЛОГИЯ И ТОЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО. СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО, В ТОВА ЧИСЛО СРЕД МНОЖЕСТВО БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА НАШИЯ СЪЮЗ, ЕЖЕДНЕВНО НАРАСТВАТ ТРЕВОГАТА И ОТЧАЯНИЕТО, ПОРАДИ КОЕТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

1. ПОДКРЕПЯМЕ БЕЗРЕЗЕРВНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 25 ОКТОМВРИ Т.Г. КАКТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТЛАГА НИТО ДЕН ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ТАКА Е НЕДОПУСТИМО ПРОТАКАНЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО ВИНАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА БСП. СБ ПОИСКА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДА НАМЕРЯТ ОТГОВОР ОТДАВНА, ОЩЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, НО ТЕ БЯХА УМИШЛЕНО ПРЕНЕБРЕГНАТИ, ОМАЛОВАЖЕНИ И ОТМИНАТИ. ДНЕС, КОГАТО СОЦИАЛИСТИТЕ ПРЕДЛАГАТ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ТЕЗИ ОТГОВОРИ СА ФАТАЛНО ВАЖНИ. НЕ МОЖЕ ДА ИМА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВСИЧКИ, ИМА ВИНОВНИ И НЕВИННИ И ТОВА Е НУЖНО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ЕДНО РАВНОПОСТАВЕНО ПАРТНЬОРСТВО.

2. КАТЕГОРИЧНОТО ИСКАНЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ВИНА НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ УДАР СРЕЩУ БСП КАТО ПАРТИЯ, НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ И ПРЕСЛЕДВАНЕ. НАПРОТИВ, ПРИЗНАНИЕТО ЗА ВИНА Е В ИНТЕРЕС НА САМАТА БСП. ТО НЕ Е СТРАШНО ЗА НАЦИЯТА И НЕ СА НУЖНИ ЗАПЛАХИ, ЧЕ НЯКОЙ ЩЕ СЕ РАЗПЛАЩА ЗА ТОВА ИСКАНЕ И ПОДКАНА. ПОДОБНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СА НЕУМЕСТНИ И НЕДОПУСТИМИ В ДНЕШНОТО НАПРЕГНАТО И ВЗРИВООПАСНО ВРЕМЕ. НАИСТИНА ПОЕМАНЕТО НА ВИНА Е ТЕЖКО И СТРАШНО ЗА НЯКОИ ИДЕОЛОЗИ И НОМЕНКЛАТУРНИ ПАРТИЙНИ, ОБЩИНСКИ И СТОПАНСКИ КАДРИ ПО МЕСТА, ЗА КОИТО БОРБАТА ЗА ВЛАСТ БЕШЕ ЖИЗНЕН ПЪТ. ТО ОБАЧЕ Е НУЖНО, ЗА ДА ПОВЯРВАТ ВСИЧКИ, ЧЕ НЕРАЗГРАДЕНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ НЕ СА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ.

3. ЕДВА ЛИ ИМА РАЗУМЕН ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ДА НЕ ЖЕЛАЕ ГРАЖДАНСКИ МИР. ТОЗИ ТАКА ЖАДУВАН МИР И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ОБАЧЕ НЯМА ДА СЕ ПОСТИГНАТ ЧРЕЗ ЗАТВАРЯНЕ СТРАНИЦИТЕ НА МИНАЛОТО, КАКТО ПРЕПОРЪЧВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БСП ОТ ТРИБУНАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИКОЙ НЕ БИ СЕ ПРИМИРИЛ И НЕ БИ ПРИЕЛ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, АКО ТО НЕ Е СЪУМЯЛО ДА ОСЪДИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ДА ПОТЪРСИ И НАЗОВЕ НОСИТЕЛИТЕ С ТЯХНАТА ВИНА ЗА ДНЕШНАТА КАТАСТРОФА НА СТРАНАТА. ТЪРЖЕСТВОТО НА ЕДНА ЧОВЕКОНЕНАВИСТНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТРЕЧЕНО, ЗА ДА НЕ ПОКЪЛНЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ ПОДОБНО ЗЛО В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ЖИВЕЯТ ХОРАТА СВОБОДНО И ДОСТОЙНО В ЕДИН ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ.

РЪКОВОДСТВОТО НА СБ СЕ НАДЯВА, ЧЕ ОТГОВОРИТЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ ЩЕ БЪДАТ ДАДЕНИ, И Е УБЕДЕНО, ЧЕ ТЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ЕДНО СПРАВЕДЛИВО ХУМАННО ОБЩЕСТВО. ИНСТИТУЦИИТЕ НА ВЛАСТТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ УБЕДИТЕЛНИ И КОНКРЕТНИ В СВОИТЕ ПРОЕКТИ И РЕШЕНИЯ, ЗА ДА ЗАСЛУЖИМ И ПОЛУЧИМ НУЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗРУШЕНИЯ НИ ДОМ. ЧАКА НИ ТЕЖКА ЗИМА, ЧАКАТ НИ ТРУДНИ ГОДИНИ, ЗАТОВА Е НУЖНО ДА НИ ВОДИ ВЯРА И НАДЕЖДА, ЧЕ МОЖЕМ И НЕПРЕМЕННО ЩЕ УСПЕЕМ ЗА НАС, ЗА ДЕЦАТА НИ И ЗА ПОКОЛЕНИЯТА, КОИТО ЩЕ НИ СЛЕДВАТ.

СОФИЯ, 28 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СЪЮЗА НА СЪВЕТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕПУБЛИКИ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА РУМЕН ПОПОВ И ОТ СЕКРЕТАРЯ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" ГИНЧО ПАВЛОВ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

СИЛНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОГ НАПРЕЖЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА. МОЛИМ ВИ ДА СТАНЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ТОЗИ РАЙОН НА СССР.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" СА ГОТОВИ ДА ПРЕГОВАРЯТ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ВЛАСТИ В СССР ЗА ПРИЕМАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ В НРБ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЯХНОТО СОЦИАЛНО СПОКОЙСТВИЕ. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ СЪВМЕСТЕН ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВЕН КОМИТЕТ ПОД ВАШ ПАТРОНАЖ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА: РУМЕН ПОПОВ
СЕКРЕТАР НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ": ГИНЧО ПАВЛОВ

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОЦЕНКАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ОЦЕНКАТА Е ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 20-21 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В БЪЛГАРИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ СВЪРЗАНА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ В МОМЕНТА Е ТАЗИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ТЕЗИ ИЗБОРИ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА БЪДАТ РАЗГРАДЕНИ ЕДНИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ НА СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРНА ВЛАСТ - НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ.

В КРАЯ НА М. АВГУСТ Т.Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ. ТОЗИ ЗАКОН В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СИ ВАРИАНТ БЕ ПРИЕТ ОЩЕ ПРЕЗ 1951 Г., А СЛЕД ТОВА МНОГОКРАТНО /ОБЩО 14 ПЪТИ/ ПРОМЕНЯН И ДОПЪЛВАН, КАТО ПОСЛЕДНОТО МУ ИЗМЕНЕНИЕ Е ОТ 1987 Г. ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА ЗАКОНА БЕ ДА УТВЪРДИ ВЛАСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ, КАТО СЪЗДАДЕ ТАКИВА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КОИТО ДА БЪДАТ ВЕРНИ ПОМОЩНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ. ОСНОВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТАЗИ ЗАДАЧА БЕ СЪЗДАДЕНАТА ЧРЕЗ ТОЗИ ЗАКОН МЕСТНА НОМЕНКЛАТУРА.

ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ КРАЯ НА М. АВГУСТ 1990 Г. НА 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БЕ ОБНАРОДВАН УКАЗ, ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ. В НЕГО СА ВКЛЮЧЕНИ НЯКОИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЗАКЛЮЧАВАТ ДО СЛЕДНОТО:

- ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ ИЗТИЧАТ НА 28 АВГУСТ Т.Г.;

- СЪЗДАВАТ СЕ ВРЕМЕННИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ, КОИТО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИТЕТИ И НА КМЕТСТВАТА;

- ВРЕМЕННИТЕ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А СЪСТАВЪТ НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ УПРАВИ НА КМЕТСТВАТА СЕ НАЗНАЧАВА ОТ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ;

- НИТО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НЕ МОЖЕ ДА ИМА МНОЗИНСТВО ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ;

- ИЗБОРЪТ НА НОВИ НАРОДНИ СЪВЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ ВЛИЗАНЕТО НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ В СИЛА.

ВСЪЩНОСТ ИЗБОРИТЕ ЗА НОВИ МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ СПОРЕД УКАЗА ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧАТ ДО КРАЯ НА М. НОЕМВРИ ИЛИ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Т.Г., А ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ ДО КРАЯ НА М. СЕПТЕМВРИ. ДЪЛБОКО СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ТЕЗИ СРОКОВЕ ЩЕ БЪДАТ СТРИКТНО СПАЗЕНИ, НО ОЩЕ ОТСЕГА ПРОЛИЧАВАТ ТРУДНОСТИТЕ, С КОИТО ЩЕ СЕ СБЛЪСКА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРИ УЧАСТИЕТО МУ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

ПРЕДИ ВСИЧКО ТРУДНОСТ Е НЕКОРЕКТНОТО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОНКУРЕНТИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ТАКА НАПРИМЕР ТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ. АКО ТОВА ГО СТОРЯТ ПО НАРЕЖДАНЕ ГЛАВНО НА ВИСШЕСТОЯЩИТЕ НАД ТЯХ ОРГАНИ, ТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ НАРЕЖДАНИЯТА ИМ, НО ВЪРШАТ ТОВА НЕОХОТНО И ВКЛЮЧВАТ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ МИНИМАЛЕН БРОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ДРУГА ФОРМА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПРОМЯНА НА ДУХА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УКАЗА, Е СТИМУЛИРАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НЯМАТ ПОДКРЕПА НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОИТО НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ЧЛЕНСКА МАСА И ГЛАВНА ЗАДАЧА НА КОИТО Е, СЛЕД КАТО БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ, ДА ПОДКРЕПЯТ СЪС СВОЯ ГЛАС ГЛЕДИЩАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТАКА НАПРИМЕР ТАЗИ УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ СТИМУЛИРА ПОНАСТОЯЩЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОТО УКРЕПВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, А СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ТАЗИ ТАКА НАРЕЧЕНА ПАРТИЯ СИ ПОСТАВЯ ЗА СВОЯ ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА БЪДЕ ОПОНЕНТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. В НЕЯ ЧЛЕНУВАТ ХОРА, ПОЛУЧИЛИ ПАРТИЙНО ПОРЪЧЕНИЕ ЗА ТОВА, И ЧЛЕНОВЕ НА ТАЗИ, ПАК ПОДЧЕРТАВАМ,ТАКА НАРЕЧЕНА ПАРТИЯ, СА ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ ВРЕМЕННИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СЕ НАБЛЮДАВА СТРЕМЕЖ ЗА ИЗКУСТВЕНО СТИМУЛИРАНЕ НА КАЗИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НАПРИМЕР ОТ РОДА НА ТЕЗИ, КОИТО В МИНАЛОТО ОКАЗАХА ГОЛЯМА ПОДКРЕПА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ТАКИВА КАЗИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ОТ РОДА НА ОРАНЖЕВИЯ БЗНС И ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ /СЕГА ВЕЧЕ, КАКТО Е МОДЕРНО, ПРЕИМЕНУВАН В ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ/ СА ЗАСТЪПЕНИ ПОЧТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВРЕМЕННИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ. НАУЧАВАМЕ, ЧЕ РЪКОВОДНИ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СА ВОДИЛИ ПРЕГОВОРИ С НЯКОИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ПОДОБНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ - НАПРИМЕР ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛЕН СЪЮЗ, В КОЙТО ДА ВЛЯЗАТ ВСИЧКИ МОНАРХИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ПАРТИИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В СДС, ИЛИ ОБРАЗУВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА ЗА МЮСЮЛМАНСКОТО И ТУРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ. ОТ ТЕЗИ ФАКТИ ПРОЛИЧАВА ПЕРСПЕКТИВНИЯТ ПОДХОД НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В БЛИЗКОТО И В ПО-ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ, ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА НОВИ СЪЮЗНИЦИ /СЛЕД НАЦИОНАЛИСТИТЕ СЕГА ВНИМАНИЕТО Е НАСОЧЕНО КЪМ МОНАРХИСТИТЕ И КЪМ ХРИСТИЯНСКИ НАСТРОЕНИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КЪМ ТУРКОЕЗИЧНОТО И МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И Т.Н./

ИЗНЕСЕНИТЕ ФАКТИ СОЧАТ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ ПРЕД ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ТЕЗИ ЗАДАЧИ СА СВЪРЗАНИ С:

- ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО;

- ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВА ЧЛЕНСКА МАСА;

- ВКЛЮЧВАНЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ВРЕМЕННИ УПРАВИ И КОМИТЕТИ;

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-АКТИВНИТЕ И СЪЗНАТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА;

- ШИРОКО РАЗЯСНЯВАНЕ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЗАДАЧИ Е ВЪЗМОЖНО ЕДИНСТВЕНО С ПОМОЩТА НА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ЦЯЛАТА ЧЛЕНСКА МАСА И НА СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ИМАМЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ, ЗА ДА МОБИЛИЗИРАМЕ ТАЗИ ЧЛЕНСКА МАСА И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ СИ И ДА ПОЛУЧИМ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ ПО-ДОБРИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ДВИЖЕНИЕТО ПОЛУЧИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ М. ЮНИ. ВПРОЧЕМ, ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ, НА НЕУМОРНА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА!

СОФИЯ, 20-21 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ИЗМИНА ОЩЕ ЕДНА БЕЗПЛОДНА СЕДМИЦА ОТ ЖИВОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. КАТО АКТИВ МОЖЕ ДА МУ СЕ ПРИПИШЕ РАЗМЕНЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ - СДС И БСП, КАКТО И РАЗМЕНЕНИТЕ ЗА ГАРНИТУРА РЕПЛИКИ И ИЗКАЗВАНИЯ НА ДЕПУТАТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, КОИТО НЕ ТОПЛЯТ НИКОГО В НАШАТА СТРАНА. ЦЕЛИЯТ НАРОД СЛЕДИ ВСЯКА ДУМА, КАЗАНА ОТ ВИСОКАТА ТРИБУНА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, И ОСТАВА С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ Е ПРОИГРАНО ДОВЕРИЕТО МУ, КАТО Е ГЛАСУВАЛ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/ СЛЕДИ С НАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ ТОВА, КОЕТО СТАВА ИЛИ НЕ СТАВА В ПАРЛАМЕНТА.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЗАДАЧА НАД ЗАДАЧИТЕ СЕГА Е ДА БЪДЕ ПРИЕТА НАЙ-ПОСЛЕ ЕДНА КАКВАТО И ДА Е ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЪРТИ КОЛЕЛОТО ВЕЧЕ НЕ НА ПРАЗНИ ОБОРОТИ. АКО НЕ СЕ ПРИЕМЕ ПРОГРАМАТА "ЛУКАНОВ", ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП СМЯТА, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТНЕТ МАНДАТЪТ НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ДА СЕ ВЪЗЛОЖИ НОВ МАНДАТ НА ДРУГО ЛИЦЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТ, РАВЕН НА ТОЗИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ПОЕМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В НАШАТА СТРАНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ И СЛЕД РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТА И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ СЕГА В ПАРЛАМЕНТА. НЕЗАВИСИМО ЧЕ БРСДП НЯМА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА, СМЯТА, ЧЕ ЩЕ НАМЕРИ СИЛНИ ПОДДРЪЖНИЦИ ИЗ СРЕДИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ СТРАНА СЕДЯТ В ЗАЛАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ. В ТАЗИ ЗАЛА ИМА МНОГО УМНИ ХОРА, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ХОРА, КАДЪРНИ ДА ИЗМЪКНАТ НЕЩАСТНА БЪЛГАРИЯ ОТ ТРЕСАВИЩЕТО, В КОЕТО БЕ ВКАРАНА ОТ СЛЯПАТА 45-ГОДИШНА ДИКТАТУРА НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА НИ ЗАВЛИЧА ВСЕ ПО-ДЪЛБОКО И ПО-ДЪЛБОКО КЪМ ДЪНОТО НА ТОВА УЖАСНО ТРЕСАВИЩЕ.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ ПРЕТЕНДИРА ЗА ПРИОРИТЕТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИТЕ РЕСОРИ ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ. НИЕ ПРАВИМ ОТЧАЯНА СТЪПКА ДА БЪДЕ ИЗМЪКНАТО НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО ОТ ПРОПАСТТА! БЪЛГАРИЯ СЕГА ИМА НУЖДА НЕ ОТ ПРАЗНИ СЛОВОИЗЛИЯНИЯ ОТ ТРИБУНАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ДА СЕ НАПРАВИ ТАКА, КАКТО БЕ НАПРАВЕНО СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, КОГАТО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ПОЕ РИСКА ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ КОМУНИСТИ,

ВЪПРЕКИ УСИЛИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ДА ОБЕДИНИ СИЛИТЕ НА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ В СТРАНАТА, КОИТО РАТУВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ СТРЕМЕЖИ ЗА СВОБОДА, БРАТСТВО, РАВЕНСТВО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЧОВЕЧНОСТ, СЕ НАМЕРИХА ХОРА, КОИТО ПО НАШЕ МНЕНИЕ, ОБЛАДАНИ ОТ ЧУВСТВОТО ЗА ВОЖДИЗЪМ И ГРУБ КАРИЕРИЗЪМ, ОРГАНИЗИРАХА НА 27 ОКТОМВРИ 1990 ГОД. В ДОМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА НА УЛ."ПОЗИТАНО" HP.20 В СОФИЯ УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ВТОРА ПО РЕД СЛЕД 8 СЕПТЕМВРИ Т.Г., ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА, ВТОРА БКП "МАРКСИСТИ”, ТА НИМА ИМА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА НЕ Е МАРКСИСТКА.

ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ БКП, КОЯТО ТЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НОМЕР ЕДНО, Е МАРКСИСТКА, БОТЕВСКА, БЛАГОЕВСКА, ЛЕНИНСКО-ДИМИТРОВСКА, КОЯТО Е ЗАКОННО РЕГИСТРИРАНА С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД. РЕШЕНИЕТО НА СЪДА Е ПУБЛИКУВАНО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" БРОЙ HP.83, КОЕТО ГЛАСИ: "СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД ОБЯВЯВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.9 ЗПП, С РЕШЕНИЕ HP.2 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ПО Ф.Д. HP.2809 СА РЕГИСТРИРАНИ ПРОМЕНИ В ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД /ОБЯВЛЕНИЕ HP.11194, ДВ, БР.38/90/, КАКТО СЛЕДВА: ПРОМЕНЯ СЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ С НОВ УСТАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ЦК НА БКП; ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ И СЕКРЕТАР ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ.”

ЦК НА БКП СЪЖАЛЯВА, ЧЕ ВЪПРЕКИ УСИЛИЯТА, КОИТО СЕ НАПРАВИХА, ВЪПРОСНИТЕ ДРУГАРИ НЕ СЕ ВРАЗУМИХА И НЕ РАЗБРАХА ПАГУБНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ВТОРА БКП, КОЯТО ФАКТИЧЕСКИ ЩЕ ВНЕСЕ РАЗКОЛ И ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ СРЕД КОМУНИСТИТЕ, КАКВАТО ЦЕЛ СА СИ ПОСТАВИЛИ ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ОБИДЕНИ, ЧЕ НЕ ГИ НАЗНАЧИХМЕ СЪС ЗАПЛАТИ ПО 1200 ЛЕВА.

ЦК НА БКП ОСЪЖДА РАЗКОЛНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РЕНЕГАТИТЕ, КОИТО НИЩО СТАРО ОТ УМИРАЩАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА НЕ СА ЗАБРАВИЛИ И НИЩО НОВО ОТ ДНЕШНАТА СЛОЖНА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА НЕ ЖЕЛАЯТ ДА НАУЧАТ.

ЦК НА БКП ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ, КОИТО ПО СЪВЕСТ И УБЕЖДЕНИЯ СПОДЕЛЯТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА БКП, ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА НИКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ И ПРОВОКАЦИИ ОТ СТРАНА НА АГЕНТИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА.   

БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА, КАКТО Е ЕДИНСТВЕНА И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ И САМО БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЛЕТАРИАТ, А НЕ НОМЕНКЛАТУРАТА, КОЯТО ДОВЕДЕ ДО ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА СТРАНАТА НИ И КОМПРОМЕТИРА БИВШАТА БКП, МОЖЕ ДА РЕШИ КОЛКО И КАКВИ ПАРТИИ ДА СЪЗДАВА.

ДЕВИЗЪТ "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ" ВИНАГИ Е БИЛ ПРИСЪЩ НА ТЕЗИ СИЛИ, КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДА НЯМА БКП.

ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ!

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЛУКАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПРОДЪЛЖАВА БЕЗВЪЗВРАТНОТО ПИЛЕЕНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ПРИВИДНИ ДЕЙСТВИЯ ПО СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ПОСЛЕДВАЩОТО НЕЙНО РЕФОРМИРАНЕ. РЪКОВОДСТВОТО НА ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА, А В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ "НОВИЯТ" МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРОЯВЯВАТ МНИМА АКТИВНОСТ, ДОБРЕ ПОЗНАТА ОТ ГОДИНИ НАСАМ. НЯМА РЕАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ОЧЕВИДНО ТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОВЕЖДАТ НЕОБХОДИМИТЕ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ. ЗАБАВЯТ СЕ И ОБСЪЖДАНИЯТА ОТНОСНО ЕНЕРГЕТИКАТА НА СТРАНАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ВСИЧКО ТОВА НИ ТРЕВОЖИ ЗА УСПЕШНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗИМАТА И ОСОБЕНО КРИТИЧНИТЕ МЕСЕЦИ ФЕВРУАРИ И МАРТ. НЕ СА ЗАСЕГНАТИ ПРОСТО ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, А СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪЙ КАТО НЕ Е ОСИГУРЕНО ОТОПЛЕНИЕТО, А ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ДОРИ ПРЕЗ ДВА ЧАСА НЯМА ДА Е ГАРАНТИРАНО.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ЗАМИСЛЕНИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ ПО ВЪРХОВЕТЕ НА ОТРАСЪЛА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ И ПО-НАТАТЪШНО ЗАМЕНЯНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНАТА ОТРАСЛОВА ПИРАМИДА С НЕОБРЕМЕНЕНИ РЪКОВОДСТВА. ДРУГА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ПАГУБНОТО ВЕГЕТИРАНЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КАТО СЛЕДСТВИЕ НА СТОПАНСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС НЕ СЪЩЕСТВУВА. КАТО ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ НАС ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРЕХОДЕН ЕТАП ЗА ПОДМЯНА НА ДЕЙСТВУВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА С РЕЗЕРВНА ИЛИ РАЗМЕСТВАНЕТО Й ПО ПОСТОВЕ НЯМА ДА БЪДЕ ПРИЕТ.

ВЪПРЕКИ МНОГОКРАТНИТЕ ОБРЪЩЕНИЯ И ИСКАНИЯ, В Т.Ч. И ДО ВАС, ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ И ДО МОМЕНТА НЕ СА РЕШАВАНИ. ЕТО ЗАЩО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ДО 10 НОЕМВРИ Т.Г. ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ ПЕРСОНАЛНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОТРАСЛОВ ОРГАН, А В СРОК ДО 30 ДЕКЕМВРИ Т.Г. ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА КАТО ЦЯЛО И ПРИЗНАТ СТАТУТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ИЛИ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА ЗАБРАНАТА НА СТАЧКИТЕ ЗА ТЯХ В ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ КАТО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. АКО ТОВА НЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО, ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА СИНДИКАЛНА БОРБА, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В СЛЕДНОТО:

1. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВМЕСТО НА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЖИМНИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

2. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ /БОЙКОТ/ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕДБИ ИЛИ ОПЕРАТИВНИ НАРЕЖДАНИЯ ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА АВАРИЯ, ОПАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСТТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ИЛИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.

МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЕМА СЪЮЗЪТ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, А СТОПАНСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЩЕ ОСТАНАТ ЗА СМЕТКА НА БЕЗДЕЙСТВУВАЩИТЕ СЛУЖЕБНИ ЛИЦА.

ОБРЪЩЕНИЕТО Е ГЛАСУВАНО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ 72 ДЕЛЕГАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТ 27 ОКТОМВРИ 1990 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 3746 ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/