2 септември 1992

София, 2 септември 1992 година
        Брой 172 /702/

Ръководител Пресслужба "Куриер "

Стефан Господинов


София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ЦАР БОРИС III.


По повод обявеното шумно и пищно честване на годишнината от смъртта на цар Борис III, съпроводено с документална и фотоизложба за живота и дейността му, Централният съвет на Българския антифашистки съюз (БАС) излиза със следната

 Д Е К Л А Р А Ц И Я:

От името на хилядите всеотдайни, безкористни синове и дъщери на нашия народ, заради паметта на загиналите в десетилетната упорита борба срещу монархофашизма изказваме нашата най-дълбока тревога и възмущение срещу тази противоречаща на конституцията цинична проява. Деветоюнският преврат през 1923 г., проведен от най-реакционни сили у нас начело с професор Ал. Цанков и вдъхновяван от монарха Борис III, сложи началото на една десетилетна безогледна кървава диктатура. Беше унищожен цветът на българската нация - общественици, писатели, поети. Първата свидна жертва се оказа законно избраният министър-председател на България, смелият земеделски вожд Александър Стамболийски. Заредиха се хиляди смъртни и доживотни присъди все в името на Негово величество. В навечерието на Втората световна война не друг, а Борис III прикачи България към колесницата на агресивния Тристранен пакт начело с хитлеристка Германия и страната ни стана изходен плацдарм за война със съседните балкански държави, със Съветския съюз и с анихитлеристката коалиция. Това национално предателство беше причина за унищожителните американски и английски бомбардировки над български градове и села и доведе България на подсъдимата скамейка на Парижката мирна конференция след войната.

На фона на зачестилите в последно време преки връзки на видни наши "републикански” дейци и журналисти с г-н Симеон Борисов Кобургготски, честването на годишнината от смъртта на Борис III е напълно логично явление и от това неговата предателска роля става все по-открита. Очевидно е, че някои искат да ни върнат към черното минало на монархофашизма.

Централният съвет на Българския антифашистки съюз протестира енергично срещу замисленото честване на годишнината от смъртта на такъв демагог и военнопрестъпник, както го характеризира президентът Желю Желев.

Централният съвет на Българския антифашистки съюз се обръща с призив към всички демократични сили да се противопоставят решително на опитите за реставрация на монархията у нас, срещу която още през 1946 г. народът ни каза своята окончателна и безапелационна дума.

Централният съвет на БАС предупреждава за надигащия се неофашизъм и политическа реакция в страната и припомня думите на видния чешки журналист и писател Юлиус Фучик - сам жертва на фашизма: "Хора, обичам ви, бдете!"

Сега ние се нуждаем от граждански мир и спокойствие, от икономически просперитет, от национално единство, а не от противопоставяне.

Обръщаме се към президента на Република България, ръководството на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, към всички политически сили, обществени организации и движения с призив да осъдят решително обявеното честване, да се борят срещу всичко, което руши устоите на нашата свята Република, нашето Отечество България.

София, 23 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИВАН ГЛУШКОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПО ПОВОД НА УКАЗА ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ НА ООН И ПРИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖЕНЕВА.


Българската общественост бе информирана неотдавна за указа на президента на републиката, с който бях назначен за постоянен представител на Република България при европейските служби на ООН и международните организации в Женева. Оценявам по достойнство доверието, което ми се гласува с този извънредно отговорен дипломатически пост.

В същото време обаче смятам, че в сегашната сложна политическа обстановка в страната мой граждански дълг е да остана в България и да помогна според възможностите си за успеха на процеса на демократизация и декомунизация на обществото. За това свое решение вече уведомих президента, министър-председателя и заместника на министъра на външните работи.

Възнамерявам в най-близко време да се включа отново активно в политическия живот на Република България.

София, 1 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА ЗАЕТИТЕ В УРАНОДОБИВА ПО ПОВОД НА 163-ТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА,

В продължение на повече от седем месеца уранодобивът в България очакваше решение на проблемите, възникнали и постоянно задълбочаващи се от две и повече години насам. Необоснованото протакане от страна на правителството на решаването на този въпрос доведе отрасъла до пълна икономическа разруха и финансова несъстоятелност, а работещите в него - до границата на мизерията и глада.

През този период бяха подготвени и представени на правителството редица технико-икономически разработки и становища по проблема, включително и от работни групи и независими специалисти, определени от вас. Шест проекта за постановления на Министерския съвет (МС), касаещи проблемите на уранодобива, бяха подготвени и съгласувани. След всичко това и когато всички очакваха нормативно решение от МС на основните проблеми на уранодобивната дейност и на работещите в нея, е налице подписаното и непубликувано 163-то ПМС от 20 август 1992 г. Това постановление, нямащо нищо общо с последния съгласуван вариант на проект, гарантиран с подписите на вашите упълномощени лица пред протестиращите миньори и неотразяващо нито частица от разработките и становищата на посочените по-горе групи и специалисти, не само не разрешава проблемите, а ги задълбочава и провокира нови социални проблеми. Възниква логичният въпрос: какво цели и чии интереси обслужва подобно решение?

Предвижданите авансови средства сега са осигурени само за разплащане с работниците, без покриване на вноските за фонд "Професионална подготовка и преквалификация на кадрите” на някои дружества, което означава, че излизането на работници от тях на трудовата борса става невъзможно.

Няма отговор кога и как временно (повече от осем месеца) неработещи дружества и предприятия ще започнат работа. Не е ясно ще има ли съпътстващ ликвидационния график добив или не. По-общо казано, въпросът с трудовата заетост и принудителния престой нямат отговор - това е главният въпрос, който интересува работниците, а не въпросът за заплатите.

Липсват ОСНОВНИТЕ съгласувани прференции за пенсионирането на работещите в процеса на ликвидацията - това е тежък социален удар за работилите досега и увредили своето здраве в специфичните условия на труд работници.

Член 1.3 от въпросното постановление е драстичен акт на антисоциално решение спрямо работещите в уранодобива. На всички е ясно, че процесът на ликвидация не променя условията и същността на работата й, че прилагането на подобна забрана означава нелогично и с нищо необосновано двойно обедняване на засегнатите работници. Подобен ефект ще има прилагането му и за онези, които биха се появили на трудовата борса с досегашните си заплати.

Съюзният съвет съвместно с представители на стачните комитети от системата и на отраслевия стачен комитет, след като се консултира със съответните специалисти, разгледа 163-то ПМС от 20 август 1992 г. и стигна до следните констатации:

1. 163-то ПМС от 20 август 1992 г. не решава проблемите на уранодобива и има антисоциален характер спрямо работещите в него.

2. Министерството на промишлеността не спазва договореностите на Национално и отраслово ниво за социално партньорство, с което едностранно го прави безсмислено.

Предвид на всичко това Съюзният съвет предявява следните искания:

1. Да се спре влизането в сила на подписаното 163-то ПМС и да се потърсят решения на цитираните в настоящата декларация и на другите незасегнати в нея нерешени проблеми.

2. Незабавно да се отмени наложената с чл. 13 забрана и да се започне договаряне на работната заплата в отрасъла.

3. Да се изпълни поетият от заместник-министрите на промишлеността Рачо Петров и Тодор Ненчев ангажимент, касаещ тяхното служебно положение, потвърден с техните подписи пред протестиращите миньори от МДП "Възход” - Смолян, пред представителите на стачния комитет на ЕТД "Тракия" ООД, включително и поради неизпълнение на подписаното споразумение с протестиращите миньори от МДП "Дружба " - Елешница, Благоевградско.

Съюзният съвет е упълномощен да декларира следното:

1. Започва незабавна подготовка за тотални ефективни действия в съответствие със Закона за колективните трудови спорове.

2. Ако до трети септември 1992 г. не бъдат удовлетворени предявените искания, пристъпва към изпълнение на ефективни стачни действия.

3. Денонсира поетите към Министерство на промишлеността ангажименти за социално партньорство и за временно въздържане от ефективни стачни действия.

Бухово, 27 август 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Др. Цолов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТНИЦИ И НАМЕСТНИЦИ ОТ ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ ПО ПОВОД ОПИТА ЗА ЗАВЗЕМАНЕ НА СГРАДАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масова информация.


УВАЖАМИ ГОСПОДА,

На 27 август 1992 година епархийски съветници и архиерейски наместници от Пловдивската епархия се събрахме на извънредно заседание, за да разгледаме опита на пълномощници на разколниците в Светата ни църква да завземат на 24 август 1992 г. канцеларията на Светата Пловдивска митрополия. В тази акция с груби действия са взели участие няколко свещеници.

В присъствието на органи на полицията, с дейното участие на свещеници, служители при митрополията и християни сградата беше запазена от похищение.

Като ви известяваме за горния достопечален случай в живота на църквата ни, изказваме възмущението на свещениците и вярващите от града и от епархията, които осъждат подобни вандалски действия, неотговарящи на евангелското учение и на законите в страната ни, като настояваме:

1. Да се преустанови най-после вмешателството на държавни органи в делата на Българската православна църква, която съгласно своето учение, канони и устав сама да продължи да устройва своя вътрешен живот.

2. При спазване на законите в страната съответните длъжностни лица да не допускат подобни действия, за да не се създава ненужно напрежение всред вярващите. Виновните лица да бъдат санкционирани.

С уважение,

ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ

1. Иконом Петър Арнаудов, епархийски съветник
        2. Иконом Видул Лазаров, епархийски съветник
        3. Иконом Петър Кабов, архиерейски наместник в гр. Пещера
        4. Иконом Филип Филипов, архиер. наместник в гр.Панагюрище
        5. Иконом Христо Попов, архиер. наместник в гр. Асеновград
        6. Иконом Михаил Михайлов, архиер. наместник в гр. Смолян
        7. Протойерей Антони Енев, архиер. наместник в гр. Хасково
        8. Иконом Лука Марински, архиер. наместник в гр. Пазарджик

Пловдив, 27 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ДЪЛГ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ДЕН НА ИЗМАМЕНИТЕ НАДЕЖДИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

На основание Конституцията на Република България и на Закона за жалбите, сигналите и предложенията на трудещите се:

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Денят девети септември да бъде обявен за национален празник на безработните и социално слабите под наименование Ден на измамените надежди.

Аргументация:

Идеалите за свобода и социална справедливост са исторически български идеали. В името на тези идеали стотици хиляди синове и дъщери на майка България са принесли като саможертва своя живот или здраве пред олтара на Отечеството. Никой няма право да заличава в народната памет историческата следа за тези идеали и готовността на българина за саможертва в името на тези идеали. С тези идеали се е злоупотребявало, злоупотребява се и ще се злоупотребява от управници и техни блюдолизници, но тези идеали са неунищожими. Най-ревностен носител на тези идеали днес са безработните и социално слабите. Те имат не само историческото право да съхраняват тези идеали, но трябва да имат и възможност да ги манифестират чрез оказване на преклонение пред саможертвата на падналите за тези идеали и чрез публично предупреждение към тези, които биха искали да потъпкват тези народни идеали.

Да живее девети септември - Денят на измамените надежди, националният празник на безработните и социално слабите в Република България.

Да отдадем почит и преклонение към всяка жертва и страдание, дадена или понесена в името на тези идеали!

Да обединим разединения днес български народ в името на тези свещени български идеали!

Да заклеймим потисниците и грабителите на българския народ!

За да няма повече измамени надежди, нека българският народ има Ден на измамените надежди като спомен и като сурово предупреждение!

Как да стане това обявяване: Чрез законодателна инициатива на президента до Народното събрание или с Указ на президента, това Вие, уважаеми г-н президент на Република България, по-добре от нас знаете, но искаме да вярваме, че Вие ще приемете това предложение на Фондация "Национален дълг", за което предварително Ви благодарим.

София, 26 август 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ДЪЛГ": Иван Стойчовски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ЕСТЕСТВЕНАТА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. В КЮСТЕНДИЛ.


21. ЕМП се представлява от нейния председател, а в негово отсъствие или при изрично упълномощаване от председателя - от заместник-председател.

При условията на предходната алинея лицата, посочени в нейния текст, подписват всички документи, заангажиращи ЕМП. Документите, които пораждат финансови права и задължения, се подписват и от ковчежника.

Ако нямат възможност да разискват предварително с Консултативния съвет или с Конгреса, представляващите ЕМП имат право лично да поемат задължения, да направят изявление или да извършат друго действие, задължаващо партията.

22. Териториалната организация се представлява от нейния председател, а в негово отсъствие или при изрично упълномощаване от председателя - от нейния секретар.

При условията на предходната алинея лицата, посочени в нейния текст, подписват всички документи, заангажиращи териториалната организация. Документите, които пораждат финансови права и задължения, се подписват и от касиера.

Ако нямат възможност да разискват предварително с Общото събрание, представляващите териториалната организация имат право да поемат задължение, да направят изявление или да извършат друго действие, задължаващо териториалната организация.

23. Териториалните организации не могат да правят политически изявления, противоречащи на политиката на ЕМП като национална структура, представлявана от Конгреса или от Консултативния съвет.

24. Ревизиращи органи на ЕМП и на териториалните организации са контролните комисии.

Контролната комисия се състои от председател и двама членове. Съставът й се избира на редовен Конгерс (Общо събрание).

Контролната комисия няма право да отменя решение, а може да прави предложения за тяхното изменение или отменяне пред Конгреса, Консултативния съвет или Общото събрание.

25. Съставът на Центъра на ЕМП се избира на редовен Конгрес и има мандат до следващия редовен Конгрес, но всеки от този състав може да бъде сменен и преди да е изтекъл мандатът му, ако е допуснал грубо нарушение на Устава или е увредил интересите на партията.

Ръководителите на териториалната организация се избират на редовно Общо събрание и имат мандат две години, но всеки от тях може да бъде сменен при условията на предходната алинея.

26. Контролната комисия на ЕМП се избира на редовен Конгрес и има мандат до следващия редовен Конгрес.

Контролната комисия на териториалната организация се избира на редовно Общо събрание и има мандат две години.

До изтичането на мандатите им избраните в контролни комисии могат да бъдат сменявани само ако са уличени в престъпление, налага им се непреодолимо да отсъстват трайно от страната, в случаи на тежко заболяване или смърт.

27. Конгресът и Общото събрание са законни, ако присъстват най-малко половината плюс един от делегатите (членовете).

Общото събрание е законно и ако е започнало половин час след обявения и се провежда на редовна дата, независимо от броя на присъстващите.

Консултативният съвет е законен, ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от представителите в него.

28. Конгресът, Общото събрание и Консултативният съвет вземат решения с най-малко 2/3 (две трети) от присъстващите.

29. Абсолютно всички участващи във форум (Конгрес, Консултативен съвет или Общо събрание) имат право на един глас.

Никой заемащ ръководна или изборна длъжност, няма право на вето по отношение решение на колективен ръководен орган (форум).

30. Всеки форум се председателства (ръководи технически) от лице, избрано за целта на предишния форум.

Председателстващият може да бъде сменен по всяко време, по решение на самия форум.

31. Определянето на дневния ред за всеки форум се извършва в проект на предишния форум.

Всеки форум сам утвърждава окончателния дневен ред за провеждането си.

32. Направилите предложение или самопредложили се имат право да гласуват за предложението или кандидатурата си.

33. Всеки предложен има право да се отведе.

Отводът не е задължително да бъде мотивиран.

Не се допуска избиране на лице, което си е направило отвод.


VI. Структура

34. ЕМП е национална структура, а териториалните организации - нейни местни подразделения по населени места.

Териториалната организация не може да има по-малко от десет членове.


VII. Символи на ЕМП

35. Гербът на ЕМП представлява златножълто слънце, напомнящо корона, върху виолетов фон. В центъра на слънчевия диск-корона са изписани буквите ЕМП.


VIII. Източници на финансиране

36. ЕМП има като източници на средства: встъпителен и членски внос, дарения и завещания, доходи от стопанска дейност, субсидии от държавния бюджет и всякакви други доходи, позволени от действащото законодателство и непротиворечащи на партийната идеология.

37. Встъпителният внос е доброволен.

38. Членският внос е 1 % (един процент) от чистия месечен доход на членуващия. Той се декларира и заплаща доброволно.

Лица с нисък доход не плащат членски внос. Това важи както за постоянно, така и за определени периоди от време, включително и по месеци.


IX. Изменение на Устава

39. Уставът може да бъде изменен само от Конгреса.


X. Прекратяване на ЕМП

40. Само Конгресът може да реши дали ЕМП да прекрати своето съществуване.


Този устав е приет на учредителното събрание на ЕМП, състояло се на 18 септември 1991 г. в гр. Кюстендил.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 2 септемри - Следва пълният текст на:
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА.


Приложно поле на Социалната харта по отношение на лицата, намиращи се под защита.

1. Лицата, посочени в членове 1 до 4, включват чужденците само дотолкова, доколкото те са граждани на други страни по протокола, живеещи на законно основание и трудещи се редовно на територията на съответната страна, при разбирането, че горепосочените членове трябва да се тълкуват в светлината на разпоредбите на членове 18 и 19 от харатата.

Това тълкуване не изключва разпространяването на аналогични права спрямо други лица от която и да е от страните.

2. Всяка страна се отнася към бежанците, отговарящи на определението от Женевската конвенция от 28 юли 1951 година за статута на бежанците и протокола от 31 януари 1967 година, живеещи редовно на нейна територия, колкото е възможно по-благосклонно, но във всеки случай с не по-малко благосклонно отношение от отношението, произтичащо от задълженията на тази страна по посочените документи и по всички други съществуващи международни споразумения, приложими към тези бежанци.

3. Всяка страна се отнася към лицата без гражданство, отговарящи на определението от Нюйоркската конвенция от 28 септември 1954 година за статута на лицата без гражданство и живеещи редовно на нейна територия, колкото е възможно по-благосклонно, но във всеки случай с не по-малко благосклонно отношение от отношението, произтичащо от задълженията на тази страна по посочената конвенция и по всички други съществуващи международни споразумения, приложими към тези лица без гражданство.

Член 1

Въпросите на социалното осигуряване, а също така и разпоредбите относно помощите за безработни, помощите за стари хора и помощите за овдовели могат да се изключат от приложното поле на този член.

Член 1, точка 4

Тази разпоредба не може да се тълкува като задължаваща страните да определят нормативно, със закони или правилници, професионалните дейности, които по силата на тяхното естество и условия на упражняване могат да бъдат запазени само за лица от определен пол.

Членове 2 и 3

1. За целите на прилагането на тези членове терминът "представители на трудещите се" означава лица, които са признати като такива от националното законодателство и от практиката.

2. Терминът "национално законодателство и практика" обхваща в зависимост от случая освен законите и правилниците колективните споразумения, други споразумения между работодателите и представителите на трудещите се, обичаите и съдебните решения в тази област.

3. За целите на прилагането на тези членове терминът "предприятие" се тълкува като съвкупност от материални и нематериални компоненти със или без статут на юридическо лице, образувани с цел производство на стоки или оказване на услуги за финансова печалба и имащи пълномощието да определят сами своята пазарна политика.

4. Тези членове може да не се прилагат спрямо религиозните общности и техните институции дори когато посочените институции са предприятия по смисъла на точка 3. В степента, която е необходима за опазване на характера на начинанието, тези членове може да не се прилагат по отношение на организации, осъществяващи дейности, които са вдъхновявани от определени идеали или се ръководят от определени морални понятия, идеали и идеи, охранявани от националното законодателство.

5. Когато в една държава правата, изложени в членове 2 и 3, се упражняват в различните подразделения на едно предприятие, трябва да се смята, че тази страна изпълнява задълженията си, произтичащи от тези разпоредби.

Член 3

Тази разпоредба не засяга нито правата и задълженията на държавите относно приемането на правилници за хигиената и безопасността на работните места, нито компетенциите и отговорностите на органите, натоварени с контрола за тяхното прилагане.

Изразът "социални и социално-културни услуги и облекчения" включва услугите и облекченията от социално и/или културно естество, предлагани от някои предприятия на трудещите се, като например - социална помощ, спортни площадки, стаи за майки кърмачки, библиотеки, детски лагери и т.н.

Член 4, точка 1

За целите на прилагането на тази точка изразът "колкото е възможно по-дълго" отпраща към физическите, психологическите и интелектуалните възможности на възрастния.

Член 7

Работниците, които са изключени от приложното поле на протокола в съответствие с точка 2 на член 2 и точка 2 на член 3, не се взимат предвид при определяне броя на заинтересуваните трудещи се.


/Пресслужба "Куриер"/

 

09:40:27    
        02.09.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!