29 май 1995


София, 29 май 1995 г.
Брой 102 /1403/


София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРЕНЕБРЕГВАТ СЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ" НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД НА ОТКАЗА НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО ДА ПОДКРЕПИ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО.


Демократичната опозиция изразява огромната си тревога от категоричния отказ на парламентарното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ да подкрепи членството на България в НАТО.

В този момент, когато политическата обстановка на Балканите е повече от тревожна, когато войната в съседна бивша Югославия бушува повече от три години и съществува реална опасност от нейното разширяване на изток, националните интереси, сигурността и спокойствието, демократичното развитие на България могат да бъдат гарантирани единствено чрез приобщаването й към една мощна организация за отбрана, каквато е Северноатлантическият договор.

Вчера БСП отказа да подложи на гласуване в парламента решение, което да даде възможност на правителството да предприеме необходимите политически и дипломатически стъпки за изразяване на ясна воля за присъединяване на България към Северноатлантическия договор. С този свой акт БСП доказа отново, че поставя партийния догматизъм над националните интереси, че в критични за България моменти носталгията към миналото побеждава крехката воля за промяна на настоящето.

Демократичната опозиция на България заявява пред световната общественост, че ще се противопостави на желанието на управляващото прокомунистическо мнозинство да обвърже позицията на страната с интересите на друга държава.

Последователни в своята позиция, ние ще продължим да отстояваме върховенството на националните интереси и включването им като неделима част от изграждането на общоевропейска архитектура за сигурност.

София, 27 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 25 МАЙ 1995 Г. ОТ СТОЯН ПРОДАНОВ, ЧЛЕН НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА.


След поемането на властта от правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ престъпността в България достигна нови върхове. Зачестиха убийствата, извършвани за преразпределяне на територии между престъпните групировки, а и срещу честни граждани, които им пречат; масовите грабежи, кражби, изнасилвания, рекетът продължават; засилва се настъплението на финансовите групировки срещу държавната собственост. И всичко това при пълна безнаказаност. Като особено опасно ново явление трябва да се отбележат убийствата, извършвани от полицията на заподозрени за дребни престъпления. Непрекъснато се разкриват случаи на корупция сред полицейски служители. Протакането на следствието срещу крупни престъпници, тяхното освобождаване под гаранция, безпринципните връщания на дела за доразследване говорят, че корупцията е проникнала и в останалите правозащитни органи.

Стреснато от огромното обществено негодувание, породено от вихрещата се и безнаказана престъпност, правителството внесе в Народното събрание и то прие някои изменения в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс. Тези изменения са полезни, но недостатъчни. Не е решен принципният въпрос за защита на свидетелите, поради което масово явление е да се оттеглят и изменят поради заплаха дадени свидетелски показания. Не са създадени достатъчно гаранции срещу протакането на следствието в резултат от изискването да се разкрият всички деяния при така нареченото продължавано престъпление на всички съучастници, а така също и срещу злоупотребата с правото да се връща делото за доразследване. Вместо това се иска изменение на конституцията, за да може да се възстанови полицейското дознание, което при една корумпирана и служеща си с насилие полиция е изключително опасно.

Правителството прие и неотложни мерки за противодействие на престъпността. Тези мерки обаче имат до голяма степен пожелателен характер, а и не са обвързани с конкурентни срокове, което навежда на мисълта, че те имат за цел главно да успокоят общественото мнение.

Коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/ ще подкрепи всички мерки за реална борба с престъпността, като ще използва в тази област и законодателната инициатива на народните си представители. Тя иска обаче да привлече внимание върху обстоятелството, че и най-доброто законодателство не може да допринесе за ефективна борба срещу престъпността, без да се осигури здравината и честността на служителите в правозащитните органи. С оглед на това като най-неотложна задача трябва да се смята създаването на специална структура, която да се бори срещу разпространената сред тях корупция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА НЕРЕГИСТРИРАНАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, КОЯТО Е ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /27 МАЙ 1995 Г., СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


На своето първо заседание след XXVII конгрес Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/, след като отчете и анализира изключително тежката вътрешнополитическа обстановка, одобри дейността на Изпълнителния комитет /ИК/ на РДП за обединяване и единодействие в рамките на една демократична общност. Гласуван беше проект за политическо споразумение. Приеха се принципите за изграждане на програми за местно и регионално самоуправление като основа за провеждането на успешна изборна кампания.

Отчетена беше необходимостта от теоретична конференция за актуалността на либерализма в съвременното българско общество, насрочена за есента на тази година.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА НЕЗАВИСИМА И ЕВРОПЕЙСКА ВЪНШНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА НЕРЕГИСТРИРАНАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, КОЯТО Е ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /27 МАЙ 1995 Г, СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ КУРС НА УПРАВЛЯВАЩАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Радикалдемократическата партия /РДП/ е силно обезпокоена от обвързването на българската външна политика с интересите на Русия. Външнополитическият курс на Българската социалистическа партия /БСП/ води до отстъпление от основните приоритети на страната ни за европейска и евроатлантическа интеграция и е насочен директно срещу националните ни интереси.

РДП възразява категорично срещу отказа на БСП да бъде гласувана декларация на Народното събрание /НС/ за членството на България в НАТО и като част от парламентарната опозиция споделя общия й протест по този повод. Този срамен акт на Парламентарната група /ПГ/ на БСП обслужва единствено интересите на Русия и ни отдалечава твърде много от другите страни, асоциирани членове на Европейския съюз /ЕС/ и на Западноевропейския съюз /ЗЕС/.

Според РДП твърде опасен елемент от новия външнополитически курс на БСП е и изборът на Андрей Луканов за шеф на българско-руското газово дружество "Топ енерджи". Този избор е тежък удар върху международния ни авторитет и демонстрира реставрационните тенденции към сливане на управляващата партия, държавните институции и обвързаните с БСП държавен и частен капитал.

РДП с тревога следи изострянето на кризата в бивша Югославия и възможността за неконтролируемо разширение на военния конфликт. РДП осъжда кървавите нападения на босненските сърби срещу защитените от Организацията на обединените нации /ООН/ босненски градове и подкрепя последните решителни действия на ООН и НАТО за слагане край на конфликта. РДП ще се противопоставя на всички опити на БСП за дебалансиране на балканската ни политика чрез насочени политически реверанси към режима на Милошевич в Сърбия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


1. В съответствие с организационната уредба и демократичните традиции на организацията Националният съвет на координаторите на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ предоставя на секциите в страната правото да вземат конкретните решения за политическа позиция и участие на регионалните организации в предстоящите избори за местни органи на властта. В съгласие с решенията на Петия конгрес се препоръчва да се използват всички възможности за обществено утвърждаване и успешно представяне на политическия съюз Демократична алтернативна за Републиката /ДАР/. Желателно е ДАР да участва в изборите със своя листа за общински съветници, в която подреждането на кандидатите е в зависимост от индивидуалните качества и обществения им престиж, а не на принципа на паритетните партийни квоти. За селищата, в които няма издигнати кандидати за кметове от името на ДАР, Националният съвет на координаторите препоръчва АСП да подкрепи тези кандидати, които имат безспорен авторитет на професионалисти и граждани и чиито програми са близки до позицията на АСП и на ДАР.

2. Националният съвет на координаторите приема "Меморандум по икономическата политика и програмата на правителството".

3. Националният съвет на координаторите утвърждава Статут на Съветите на координаторите.

София, 27 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ И НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НА ПРИСЪСТВИЕТО НА ГОДИШНАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изразяваме пред Вас своя протест по повод едностранните действия на министър Минчо Коралски, които по същество представляват нарушение на принципите на трипартизма и намеса на представители на изпълнителната власт в автономността на синдикатите.

Съгласно постигнатата още през 1991 г. договореност между синдикатите представителят на българските трудещи се на годишните сесии на Международната организация на труда /МОТ/ се определя от самите представителни синдикати на ротационен принцип. По този повод за официален делегат за 82-та сесия за тази година бе определена Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа". За това съвместно решение на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и КТ "Подкрепа" бе своевременно писмено уведомен министър Минчо Коралски.

Въпреки това и в нарушение на установените традиции и правила на тристранното сътрудничество министърът на труда официално и въпреки становището на двата основни представителни синдиката в страната е определил за делегат на българските трудещи се представител на Общността на свободните синдикати, организирани в България /ОССОБ/.

Оценяваме това като намеса в дейността на синдикатите и смятаме, че този опасен прецедент ще бъде изтълкуван от международната общност по време на сесията като отказ от страна на правителството от един от основните принципи в устава на МОТ - /чл.3, ал.5/ - а именно, че държавите определят неправителствените делегати, съгласувано с представителните организации на трудещите се.

Господин министър-председател,
Още веднъж заявяваме, че е постигната договореност и за официален представител на трудещите се е определена КТ "Подкрепа", за което с оглед малкото време до началото на сесията настояваме незабавно да бъде уведомена МОТ.

София, 25 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ЖЕНЕВА.


По повод намерението на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" да се оплачат в Европейските синдикати за това, че правителството не ги е удостоило да участват в сесията на Международната организация на труда /МОТ/ в Женева, което е възложено на Общност на свободните синдикални организация в България /ОССОБ/, бих им съдействал като редовен член на Европейска конфедерация на независими синдикати /ЕКНС/ да бъдат приети и други международни организации, защото с отказа са начертани възможностите им в тази централа.

Що се отнася до това, че д-р Тренчев е писал доклад за сесията, може да осигурим присъствието му в квота на нашите съветници, независимо че ние сме в състояние да изложим самостоятелно нашето становище по синдикалните проблеми в България.

Въпросът, че КНСБ и КТ "Подкрепа" не ни признават, не е беда, ние ежедневно приемаме в нашите редици разочаровани от прегръдките им техни членове.

Показателно е безсилието на двете централи да търсят съдействието на Главна прокуратура за постигане на нечестиви цели - ограничаване развитието на синдикализма в България.

Решително се разграничаваме от твърденията, че изпълнителната власт упражнява синдикален диктат, защото са безпочвени. В нашата страна КНСБ и КТ "Подкрепа" не са единствени синдикални централи. Социалният диалог няма да прекъсне, има и ще има в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ представители на други синдикални организации.

София, 26 май 1995 г.

                                                                                                        ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА АСЕН ЧАУШЕВ - ПРЕЗИДЕНТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТ ОТ СРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


През последните седмици в българското синдикално движение се забелязва небивало раздвижване. Истинска битка се разви в тристранната комисия, където въпросът 7 или 8 процента компенсации в бюджетната сфера без малко да прекъсне социалния диалог и да отложи за неопределено време изплащането на компенсациите. Двата партньора - Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", плеснаха с ръце и се прегърнаха и започнаха да имитират дейност. Активност. Загриженост за синдикалните членове. Затръбиха пред целия свят, че правителството упражнява диктат върху синдикатите, че съществува опасност от сриване на социалния диалог.

Но междувременно в Тристранната комисия се появи нов член - от страната на синдикатите. Вместо да се радват, че позициите на синдикализма ще бъдат защитавани от още една организация, КНСБ и КТ "Подкрепа" започнаха война - първо, срещу приемането ни, по-късно към нашето елиминиране, явление, чуждо на синдикалното движение и в интерес на неговите врагове. След като не можаха да решат нито един проблем, след като са оставили стотици хиляди хора, особено в частния сектор, без синдикална и каквато и да е защита, те решиха да печелят дивиденти на гърба на един коректен синдикален партньор.

Ние няма да се поддадем на подобни провокации. Но и няма да престанем да казваме истината. А тя е, че сриване на социалния диалог няма да има, защото на масата на преговорите ще има още един независим, международно признат синдикат. Че двете централи - КНСБ и КТ "Подкрепа", инструктират своите организации да не участват в подписването на колективните трудови договори заедно с нашите представители, с което намаляват шансовете за по-добри условия при договорирането. Ние ще се опитаме да коригираме тази конфронтационна политика, като внесем предложение за поправка в кодекса на труда, според която колективните трудови договори да се подписват от работнически съвети, избрани от колективите - така, както е в тази Европа, към която се стремим.

Няма да спестим и огорчението си от реакцията на ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа" на намерението на правителството да включи в делегацията за сесията на Международната организация на труда /МОТ/ представители на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/. Нищо по-естествено един нов член на Тристранната комисия да бъде изпратен да представи своите виждания пред МОТ, да почерпи опит. Но точно това като че ли плаши и обединява двата останали синдиката, на които предстои още много работа, докато бъдат приети в европейското синдикално движение, където ние вече присъстваме не за да компрометираме другите, а да им помогнем да извървят по-лесно изминатия от нас път за влизане в европейските структури.

София, 26 май 1995 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА САМОЛЕТНОТО НАПАДЕНИЕ НАД БОСНА.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ изразява своето възмущение и протест против варварското самолетно нападение срещу мирното население в Босна на 25 май 1995 г. За сетен път янките доказаха, че ООН е параван за прикритие на сателитните империалистически сили на САЩ. Другите държави, които са изпратили свои войски под флага на сините каски, са пионки в ръцете на САЩ. ООН не е никаква миротворческа организация, тя се оказа жалко оръдие в ръцете на САЩ и на НАТО.

Секретариатът на ЦК на БКП призовава всички държави, които са изпратили свои войски в Босна и Херцеговина, да ги оттеглят и да се вдигне ембаргото, наложено на СРЮ, на Босна и Херцеговина. От това ембарго най-много пострада България.

Секретариатът на ЦК на БКП още един път апелира към Народното събрание, към президента и към министър-председателя на Република България да не правят опити да взимат антинародно решение за присъединяване към агресивния блок НАТО, който беше създаден за борба против социалистическите страни. Този въпрос трябва да се реши от целия ни народ чрез референдум. Ние заявяваме, че когато дойдем на власт, ще отменим всички антинародни решения, а виновниците ще поставим на съответните места. Този ден няма да е далеч. Той е предстоящ.

Вразумете се, самозабравили се антикомунисти.

София, 26 май 1995 г.

                                                                                                                       ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Вл. Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ХОТЕЛ "НОВОТЕЛ - ПЛОВДИВ", АДРЕСИРАН ДО ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПО ПОВОД НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИ ХОТЕЛА. Документът е адресиран и до председателя и заместник-председателя на Министерския съвет, до Комисията за младежта, спорта, децата и туризма при Народното събрание, до парламентарните групи на Демократичната левица и Съюза на демократичните сили и до областния управител на Пловдивска област.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Работниците и служителите на "Новотел-Пловдив" град Пловдив са обезпокоени от начина, по който бяха подменени членовете на борда на директорите на "Новотел-Пловдив" Любомир Будинов и Христо Лазаров.

Ние не можем да разберем мотивите, заради които трябваше да бъдат освободени цитираните господа, които от влизането си в законни правомощия са изпълнили своите обещания, и то професионално и компетентно.

Ние смятаме, че досега действащият борд на директорите успя да запази хората, временно да ги устрои на работа, да сключи добър колективен трудов договор /КТД/ до 1995 г., да осигури добри социални придобивки, както и да изготви бизнеспрограма. Те предприеха и юридически издържани действия по защитаване на финансовите интереси на ЕАД "Новотел-Пловдив".

Целият колектив застава твърдо зад досегашния борд на директорите в състав: Любомир Будинов - председател, Христо Лазаров - член, и Хрони Хронев - изпълнителен директор.

Със заповедта на г-н В. Велев от 18 май 1995 г. за промяна на членовете на борда на директорите на ЕАД "Новотел-Пловдив" грубо се погазват интересите на целия колектив, имайки предвид почти тайния начин, по който тя беше въведена в изпълнение от г-н Михайлов - началник на отдел "Правен" на Комитета по туризма /КТ/.

На общо събрание на работниците и служителите, проведено на 25 май 1995 г. в "Новотел-Пловдив", беше взето единодушно решение да се сезират гореупоменатите инстанции в държавата, както и да заявим категорично, че ще предприемем протестни действия при нарушаване на постигнатите договорености досега. /Служителите и работниците са в символични стачни действия; от 263 души списъчен състав стачкуващи са 242./

Ние настояваме упълномощен представител на и.д. председател на КТ да проведе спешна среща с всички работещи в "Новотел-Пловдив" и да обясни мотивите за промяната на настоящия борд.

Всички долуподписани работници и служители в "Новотел-Пловдив" са категорични, че ще отстояват правото си на труд и всички досегашни договорености с борда на директорите, председателстван от Л. Будинов и изпълнителния директор Хрони Хронев.

Пловдив, 25 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /8 АПРИЛ 1992 Г., СОФИЯ/.


3. Социална област

БОР смята, че през изминалите няколко десетилетия в резултат на обезличаване на социалните фондове и липса на адекватна връзка между формирането им и разпределението им се стигна до хищническо консумативно отношение на отделни групи от населението към тях, което доведе до значителни социални и др. деформации и напрежение в обществото. Неправилната социална политика е основна причина и за демографската катастрофа на страната. Лишена от всякаква нормална рационалистична логика бе и системата на заплащане на труда при т.нар. социализъм, което убиваше мотивацията за високопроизводителен труд и постигането на световните качествени изисквания към произвежданата продукция.

За преодоляване на негативните последици от посочените слабости БОР ще насочи усилията си за:

3.1. Въвеждане на адекватна на количеството и качеството на положения труд в зависимост от пазарната му стойност система на заплащане. Ликвидиране на всякакви уравниловъчни и деформиращи фактори в системата за заплащане на труда. Да се създаде система, стимулираща труженика да дава максимум продукция при високо качество, конкурентни цени и осигурени пазари.

3.2. Въвеждане на справедлива данъчна оценка и система.

3.3. Адекватно на участието при формирането им потребление на обществените фондове. Изключение от това правило се допуска за неотложна медицинска помощ, образованието до определено ниво, а за лица с доказани изключителни способности, при условие че не притежават нужните средства за образователната си реализация - без ограничение на нивото. Ликвидиране на всякакви възможности за консумативно използване на социалните фондове и злоупотреби с тях, като една част от тези фондове се задели за гарантиране на социален минимум /в т.ч. здравни, образователни и др. потребност/, а останалата част да се използва в зависимост от приноса при формирането й. Това се отнася и за пенсионната, и за осигурителната система, както и за помощите за безработни. Създаване на предпоставки за разтоварване на държавата от несвойствени или прекомерни социални грижи, като същевременно се даде възможност на българските граждани чрез осигурителни вноски да получават някои социални гаранции от специализирани фирми.

3.4. Създаване на система за образуване на целеви социални фондове, формирани преимуществено чрез дарителство. Средствата от тези фондове да се използват за животоспасяващи, образователни и др. хуманитарни цели, в т.ч. за издръжка на домове за сираци и самотни възрастни хора. Да се върнат всички църковни имоти, които да бъдат освободени от данъци срещу поемането на някои благотворителни функции.

3.5. Гарантиране правото на почивка.

3.6. Повишаване на жизнения стандарт на българския народ.

3.7. Съвместно с други политически сили и организации да разработи система от мерки за социално подпомагане на завръщащи се в страната българи, били на изгнание в чужбина, или на потомци на напуснали страната българи при тежки за нашия народ ситуации.

3.8. Подпомагане на социално слаби новобрачни и многодетни български семейства.

3.9. Социални гаранции за безработните.


4. Образование, култура, спорт и др.

4.1. Въвеждане на съвременна образователна система, финансирането на която да се поеме от държавата, от спонсори, а при известни условия, упоменати в т. 3.3. от настоящата програма, от учащите се, респективно лица, поели издръжката им.

4.2. Да се работи за възраждане на българската национална култура и приобщаването й към общоевропейската. Културният живот да се демонополизира. Да се повишават непрекъснато естетическите и възпитателните критерии за оценка на изкуството. Борба срещу кича, лошия вкус и аморалното чрез законни средства.

4.3. Демонополизация на спорта, даване на пълна самостоятелност на спортните клубове. Създаване на условия не само за подготовка на престижни спортисти, но и за масово доброволно спортуване с цел запазване на здравето и повишаване на дълголетието на българите.

4.4. БОР ще работи съвместно и ще подпомага патриотични български организации като читалища, културни клубове, обществени библиотеки, културно-просветни организации и др.


5. Национална сигурност, вътрешна и външна политика

Националната сигурност, вътрешната и външната политика са от изключително значение за създаване на условия за съзидателен висококачествен и високопроизводителен труд на българските граждани - гарант за национален просперитет. Ето защо БОР ще отстоява следните свои виждания:

5.1. България е еднонационална държава. Официален език е българският. Всяко действие, насочено срещу суверинитета и териториалната цялост на страната, следва да се смята като най-тежкото престъпление. Държавата защитава всички българи във и извън нея. Формата на управление може да се определя само чрез законен /конституционен/ референдум.

5.2. Съвременна полиция от европейски тип, защитаващи живота, имота и честта на всеки български гражданин, както и на всички чужди граждани, пребиваващи на българска територия.

5.3. Съвременна армия, отговаряща изключително на отбранителна концепция. Система от международни договори и взаимни гаранции, осигуряващи националната сигурност.

5.4. Външната политика да се ориентира приоритетно към Европейската общност. Да се сложи край на практиката за сляпо обвързване с една или друга суперсила.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


5. По искане на СУБ през 1990 г. бе получен от Съвета на Европа материал, в който се даваше информация за научните степени и звания в Европейския съюз. Още тогава беше изразено становище за уеднаквяване и възприемане на обща система на степените и званията, което би позволило по-голяма мобилност на научните кадри и взаимно признаване на дипломите без приравнителни изпити.

Сегашният проектозакон утвърждава степените "бакалавър" и "магистър", които не са привични за българската система и няма никаква обективна причина за тяхното въвеждане. Не е ясно защо вносителите на законопроекта възприемат именно тази класификация. Има ли информация у нас, че тази система е приета от Европейския съюз, което би обяснило нейното утвърждаване и в България? И ако Европейският съюз възприеме друга класификация, то веднага ще се наложат нови промени в този закон, който неминуемо ще доведе до твърде много проблеми и хаос. Ето защо едва след като в Европейския съюз се приемат общи образователни и научни степени, е редно да потърсим законовото им реализиране и в нашата страна.

Според проектозакона всеки, който завърши четиригодишен курс на обучение, ще получи степен бакалавър, а тези с по-голям срок - магистър. В нашата страна по-голяма част от студентите се обучават в продължение на 4 и половина, 5 и 6 години, поради което с параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се предвижда издадените досега дипломи за висше образование да дават права на образователна степен "магистър". В редица европейски страни и САЩ едва 3 до 6 % от бакалаврите при съответни условия получават магистърска степен. В България магистърската степен ще стане масово явление. Това означава инфлация на тази степен и предоставя възможност на западни информационни агенции да ни определят като страна с най-много магистри на глава от населението.

Ако въпреки това се приеме тази класификация, СУБ настоява всички да завършат висше образование със степента "бакалавър", а за получаването на степен "магистър" да се полагат допълнителни усилия от кандидатите, при най-малко едногодишно обучение.

6. Приемаме за правилно трансформирането на досегашната научна степен "кандидат на науките" в "доктор по...". Смятаме за необходимо да се запази и степента "доктор на науките". Тези научни степени следва да се присъждат от независими национални специализирани научни комисии и съвети, формирани от научната общност. Редът и начинът за формирането и работата на съветите и комисиите следва да бъдат обект на Закона за научните степени и научните звания. СУБ настоява при присъждането на научните степени да се съхранят високите изисквания и критерии за научни постижения, за качество на научната продукция за значителен научен и практически принос и международно признание.

Научните звания "професор" и "доцент" могат да се присъждат самостоятелно от акредитирани висши училища, но само при определени условия. Едно от най-важните условия трябва да бъде изискването за притежаване на научна степен "доктор на науките" при избор на "професор" и научна степен "доктор по..." при избор на "доцент".

Званията във висшите училища, академиите и научните организации трябва да се унифицират и техните носители да имат еднакви права за научна преподавателска дейност. СУБ отстоява позицията, че трябва да се премахнат досегашните понятия "старши научен сътрудник I и II степен".

7. Необходим е еднакъв статут /конкурс, рецензии и процедура/ за избора на всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели за редовни и извънредни професори и доценти. В същото време в управлението на висшето училище е редно да участва само редовните /на постоянен щат/ хабилитирани учени.

8. Въпросите на аспирантурата следва да бъдат разработени самостоятелно в проектозакона. В същото време принципно трябва да бъде записана разпоредбата, че аспиранти могат да се готвят както във висшите училища, така и в академиите и научните организации.

9. Смятаме за неправилно въвеждането със закон на единна система на студентските съвети и при това финансирани от държавния бюджет. Във висшите училища има три групи хора с различни интереси и начини на проявление: преподаватели, персонал, подпомагащ научнопреподавателския, процес и студенти. И трите групи имат свои организации, при това формирани на различни принципи, които имат основание да претендират за участие в управлението на висшето училище. Законът трябва да уреди принципите и реда за тяхното участие в този процес.

10. Едновременно трябва да бъдат решени въпросите с таксите във ВУЗ, стипендиите и получаването на кредити. Разкъсаното решаване на тези три въпроса ще доведе до сериозни въпроси със студентите и техните родители.

11. Сложен и твърде отговорен е въпросът за оценката и периодичното атестиране на учените. Този въпрос е редно да се разработи в Закона за научните степени и научните звания и да осигури еднакъв подход и еднаква изходна нормативна база при атестирането на учените.

12. Смятаме за правилно в закона да се запише ясно и категорично, че професорите и докторите на науките имат право да се пенсионират на 68 години, а доцентите и докторите по... - на 65 години, независимо от техния пол. Този въпрос широко бе дискутиран във връзка с Шестия конгрес на СУБ и приет като негово становище.

13. В проектозакона липсват разпоредби по въпросите на задочното обучение. Българските традиции в това отношение не могат да бъдат пренебрегнати. Неяснота съществува и по отношение на колежите, които се предвижда да бъдат създадени. Те са вид учебно заведение и трябва да има еднакви изисквания за тяхното създаване и работа, независимо дали са към висше училище, или са самостоятелни.

Твърде големият брой от въпроси, свързани с проектозакона, налага неговите вносители, както и депутатите, които го поддържат, да намерят пътища и средства за осъществяване на обществена защита на проекта пред научната общност, студентите и гражданството. От разясняване се нуждае и възприетата от тях обща линия за взаимообвързано решаване на многобройните проблеми на науката и висшето образование. За тази цел успешно може да се използва пресата, националната телевизия и националното радио.

Съюзът на учените в България изразява своята готовност активно да се включи в работата по подготовката на закона за второ четене в Народното събрание, да организира неговото по-широко обсъждане с научната общност както в столицата, така и в страната, и да предложи конкретни текстове по неговите разпоредби.

София, април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
29.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!