29 юли 1994


София, 29 юли 1994 година
Брой 147 /1192/


София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ПО ПОВОД НА ПОДПИСВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ - ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 ЮЛИ 1994 Г. Съпредседатели на съюза са Димитър Луджев и Иван Пушкаров.


Настоящият политически съюз е съюз на тези, които вярват, че през 1989 г. България избра либералната демокрация и свободния пазар като свое бъдеще. За пет години този избор беше "забравян" и "подменян". Мнозина вече са разочаровани от демокрацията - за тях демокрацията е безвластие, корупция, социална безчувственост.

Политическият съюз остава верен на избора, които направихме през 1989-а. Ние предлагаме либерална алтернатива на България. На петата година от демократичната промяна - нашето послание е просто демокрация и промяна.

Демокрация, която се основава на автономно гражданско общество, демокрация на тези, които са избрали да участват и да защитават правата си:
- правото да изберат училище за децата си;
- правото да изберат болница за родителите си;
- правото да уважават държавата, но да са влюбени в гражданското общество.

Ние избираме отговорността да управляваме собствения си живот, собствения си бизнес, собствената си държава.

Нашето послание е към всички тези, които са направили или ще направят този избор.

В политическата сфера ние сме:
- за многопартийна политическа система и против двуполюсния модел и наложената от него конфронтационна политика;
- ние сме за засилване на изпълнителната власт и за истинско демократично представителство. За създаването на професионален политически елит, който е способен да решава проблемите на хората;
- ние искаме президентската институция да получи правата, които да я превърнат в действен гарант на демокрацията;
- ние сме за смесена избирателна система със силен мажоритарен елемент, който да спре надигащата се партокрация;
- ние сме за демокрация на националното достойнство, а не за национално унижение.

Либералната алтернатива, която предлагаме, е алтернативата за всички тези, които започнаха свой бизнес и въпреки всички трудности не се отчаяха, тя е алтернативата за работниците и мениджърите, които се опитват да възродят националното производство, тя е алтернативата за полицаите, които се борят с престъпността, а не стават сами престъпници. Алтернатива за държавните служители, които остават лоялни към държавата. Алтернатива за лекарите, които лекуват, за учителите, които преподават и възпитават.

Демокрацията и промяната са в нашите ръце, в ръцете на тези, които ще направим своя избор да участваме.

София, 28 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


Българският национален съюз ”Нова демокрация” следи с тревога политическите ежби, надигравания и недомислие в реалния, съвременния живот в страната ни. Борби за надмощия, разиграващи се върху изнемощялата снага на родината. Борба на личности за личното, себичното, за власт. Е, да, така е днес и ние сме в играта, но не за власт на някаква система, чертаеща контурите на нов посттоталитарен режим, а за демокрация, ясна, категорична и неизменна.

Тези дни сме озадачени от публичните размествания на политически пространства вътре в Съюза на демократичните сили - колосът, въплъщаващ идеалите и стремежите на хората, започна да бледнее. Хора като Стефан Савов и други в парламента и вън от него биваха обругавани, защото не сваляха гарда на своята ясна и правдива политическа мисъл.

Приветстваме политическото поведение на г-н Савов и съпричастните нему лидери на партии в тази изострена политическа борба, защото резонансът от тяхната дейност ще отзвучи като оздравяващ политическата обстановка в България.

На добър час, господин Савов!

София, 28 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНС
"НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" И НА МОНАРХИЧЕСКИ КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕСНИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПО ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ГЕРБ.


Поредният политически гаф на комунистическото правителство, на новия политически "кормчия", който се изявява едва ли не като нов месия, е предложеният на парламента символ за България - и гербът.

Става дума за "изобретения нов символ", който се представя едва ли не като спасението на изстрадалата българска държава от катастрофалната разруха до този момент.

Господа, в нашата история България досега, с изключение на комунистическия период, е имала герб с корона. С какво царят на животните - лъвът, подразни нашите политици, та тихомълком бе лишен от атрибута си, даден му от самата природа? Не се ли плаши тази нова политическа върхушка от символ, който е извоювал своето място не за един ден, за да може по приумица на шепа политици, без допитване до други политически сили /извън парламента/, да се вземат решения, а несъмнено има и такива. Омаловажаването и незачитането на тяхното мнение не е ли признак на една доказваща се страхливост и привързаност да се постави българският народ /избирателите/ пред свършен факт? Защо дискусията сред целия български народ по този важен и значим повод бе отхвърлена като ненужна? А ако въобще е изследвано общонародното мнение по този повод, то съвсем сигурно е, че то не е взето предвид и умишлено се игнорира.

Господа политици, парламент, помислете сериозно върху този значим проблем, той е от значение както за вътрешната удовлетвореност у обикновения човек, така и за международния престиж на държавата ни!

Помислете, за да не бъдете позорно опровергани в бъдеще!

София, 27 юли 1994 г.

СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ": Огнян Цеков

МОНАРХИЧЕСКИ КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ: Иван Марчевски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ЛОНДОНСКИЯ КЛУБ ЗА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

България е изправена пред една от най-тежките кризи, които е преживяла. От началото на годината цените на основните жизненоважни продукти се увеличават не с проценти, а с пъти. Производството продължава да спада. Безработицата, престъпността и смъртността растат, детската - също.

Една от основните причини за тежкото икономическо състояние на България е натрупаният огромен външен дълг. Ето защо постигнатите договорености в Споразумението с Лондонския клуб имат огромно национално значение. Те трябва да бъдат възможно най-добрите за страната ни.

Водена от основните принципи, залегнали в нейната програма, Конфедерацията на труда "Подкрепа” е сериозно обезпокоена от изнесените напоследък в пресата публикации, третиращи дълга на Германия към България. В тях се посочва, че в края на 1939 г. дългът на Германия към България е бил 278 млн. долара без лихвите, до 1945 г. той се е увеличил с още 442 млн. долара и е станал общо 720 млн. долара. Като се вземат предвид промените в курса на долара, се твърди, че към настоящия момент този дълг е над 1 милиард долара, а като се прибави и минималната лихва към него, би трябвало да се получи сума от около 12 милиарда долара.

Тези обстоятелства са достатъчно сериозни, размерът на цитираната сума - 12 млрд. долара, е достатъчно голям, за да ни мотивират да се обърнем към вас, господа народни представители, без да се противопоставяме по принцип на ратификацията на Споразумението с Лондонския клуб, със следните настоятелни искания:

1. Да се състави парламентарно-правителствена комисия, която да изясни размера на задълженията на Германия към България. При проверката комисията да анализира договорите и спогодбите от Държавния архив, касаещи тези задължения, както и да изследва всички данни от Министерство на финансите и от Българска народна банка като кореспондент на Райхбанк. Комисията да изследва също така жалбите на български граждани пред Министерство на финансите за компенсация на отнетото им имущество по време на Втората световна война, дължима съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г.

2. На базата на резултатите от проверката на парламентарно-правителствената комисия да се започнат преговори по установения от комисията дълг.

Господа народни представители,

Имайки предвид сериозността на поставения проблем, свързан с бъдещето на страната ни за десетилетия напред, неговото отражение върху икономическото състояние и жизненото равнище на народа ни, ние искрено се надяваме, че макар и в разгара на лятото, водени от огромната ви отговорност към нацията като народни избраници, вие ще се произнесете по направените предложения.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 26 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПАРАГРАФ 3, АЛ.2 И 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас във връзка с правомощията, които имате според чл.150 ал.1 от Конституцията на Република България, да сезирате Конституционния съд с молба за задължително тълкуване на параграф 3 ал.2 и 3 от конституцията, които гласят:
- параграф 3 ал 2: "В едногодишен срок от влизането на конституцията в сила Народното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони, които не са отменени по силата на непосредственото действие на чл.5 ал.2 на конституцията.”
- параграф 3 ал.3: "Народното събрание в срок от три години приема законите, които изрично са посочени в конституцията."

Българска партия Либерали смята, че Конституционният съд заедно със задължителното тълкуване на цитирания параграф, в своето решение би трябвало да посочи законите, за които става дума, или поне да задължи Народното събрание да ги изброи.

Едновременно с това се обръщаме към вас и с молба по същия повод да отправите искане до Конституционния съд да оцени конституционността на акта на полагане на клетва от народните представители по чл.76 ал.2, тъй като според нас е налице крещящо противоречие между текста на положената клетва и последвалите действия на Народното събрание, свързани с неприемането на цитираните в параграф.3 ал.3 закони.

Уважаеми господа, във вашите възможности е ако не да предотвратите това крещящо нарушение на Българската конституция, то поне с действията си да алармирате Конституционния съд и обществеността, като по този начин дадете своята оценка за работата на 36-то Народно събрание в посока на установяване на демократичните процедури и конституционализма у нас.

София, 20 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА.


В продължение само на една седмица високопоставени управници два пъти отхвърлиха молба на гръцки власти за допълнителни количества вода от България за напояване на пострадали от сушата райони в Западна Тракия. Правителството отклони искането на областния управител на Александруполис /Дедеагач/, а Министерството на външните работи стори същото с вербалната нота на гръцкото посолство. Не помогна и писмото на Съюза на тракийските дружества в България до министър-председателя за хуманен подход към една съседска молба.

Ние оценяваме тези действия като недалновидни и бюрократични и смятаме, че те не са в полза на добрите българско-гръцки отношения.

Вярно е, че България също изпитва нужда от напоителни води, които по поречието на река Марица са недостатъчни. Но трите язовира на река Арда имат през този сезон капацитет, който не се използва за земеделски цели. Ако това е енергиен ресурс, то вероятно с гръцката страна би могло да се преговаря срещу вода да получим в бъдеще електричество. В такъв случай отказът изглежда икономически необоснован и политически несъстоятелен.

Логичен е въпросът защо България отказва вода на Гърция за райони в Западна Тракия, след като преди време удовлетвори подобно искане на Турция за Източна Тракия. Става дума да един и същ геополитически район, разделен от река Марица твърде условно.

Становището на Съюза на тракийските дружества в България е, че наши високопоставени управници провеждат небалансирана политика спрямо балканските ни съседи, която е в ущърб на традиционните ни връзки с християнските и славянските народи. Тази политика като че ли се извършва не без участие на една противоконституционна етническа партия у нас.

Ние искрено съжаляваме, че България не помогна на населението в Западна Тракия. С това население и с местните власти по наша инициатива уточнихме и уговорихме всички подробности за съвместното честване на юбилея на Капитан Петко Войвода. За тази годишнина бе осъществена обществена дипломация, подкрепена и от министрите на външните работи на двете страни. Отговорността за евентуалния провал на тържествата за бореца на свободата и на българския, и на гръцкия народ изцяло ще носят управниците.

Съюзът на тракийските дружества в България и занапред ще продължи работата си за подобряване на добросъседските отношения с Република Гърция, с другите славянски и християнски народи, с всички народи на полуострова. Нашата неизменна позиция е за Тракия без граници, за свободно движение на хора и капитали, на култура и бит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Карамитрев

София, 18 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД.


На 26 април 1994 г. 36-то Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху общия доход /ЗДОД/, обнародван в "Държавен вестник" бр.38 от 6 май 1994 г. Разпоредбите на: & 7, точка 2, б.б. "а" и "е"; & 7, точка 3 в частта й относно новата редакция на чл. 13, ал. 6, точка 3; & 7, точка 4 в частта й, с която се създава нова алинея 8 към чл.13 от ЗДОД и & 22 от горния закон противоречат на разпоредбите на чл. 19, ал. ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България, както и на императивните разпоредби на чл. 14, ал. ал. 1 и 3 от Закона за нормативните актове, респективно на чл.14 от Указ No 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.

Предвид горното и правото Ви на инициатива по чл. 150, ал.1 от Конституцията на Република България Ви предлагам да поискате от Конституционния съд да се произнесе относно противоконституционния характер на цитираните текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху общия доход.

Към настоящото прилагам мотиви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Блъсков

София, 18 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ; Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Секретариатът на Централният комитет на Българската комунистическа партия се обръща чрез БТА до всички средства за масова информация да доведат до знанието на обществеността и на целия ни народ безотговорните екскурзии зад океана в САЩ на депутати като Георги Петров, Александър Томов и на президента Желю Желев, на Жан Виденов, на Нора Ананиева, на Филип Димитров и др. За чия сметка те извършват тези задокеански турнета и кой плаща разходите, които те правят? Тези личности превърнаха България в своя бащиния и прахосват ли, прахосват народната мъка.

По принцип появата на Желю Желев като личност не носи щастие и успехи на народа и на родината ни. Неговата поява доведе България до задънена улица, а на народа донесе глад, мизерия и нещастия. Неговата поява на сцената разори социалистическа България и я превърна в бананова република. Неговата поява стана причина за разорението на промишлеността и на селското стопанство. Неговата нежна революция не е нищо друго освен извършената вече фашистка контрареволюция. Интересно е с какъв морал той отиде на Световното първенство в Ню Йорк и каква свита го придружава. С какъв полет на самолет той отлетя и за чия сметка. Кой плаща на придружаващата го свита? Неговата поява на стадиона скова краката на футболистите и доведе до загубата на отбора в мача с Италия. Неговата поява лиши българските футболисти от купата на световното първенство. Неговата поява на стадиона в Ню Йорк осуети предсказанията на Ванга. А сега ще изпълни ли Желю Желев поръката на жена си, а тя е Желев да не се връща в България без световната купа по футбол?

С какви очи Желю Желев ще се завърне в България и с какви рчи ще се покаже пред жена си и пред народа?

Трагедията на България се състои в това, че от Априлския пленум през 1956 г. до сега ръководителите й водят антинародна политика, която е посветена не в интерес на народа, а е против неговите интереси. Време е на тази аномалия да се сложи край. Време е "ръководителите" да разберат, че България не им е бащиния.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

София, 14 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДОСТАВЕНО НА РЕДАКЦИЯТА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЕМИН ХАМДИ.


От центъра на Турската демократическа партия /ТДП/ - Варна, с дълбока тревога се обръщаме към всички български граждани, които не жалят сили и средства за доброто на всички ни, които се противопоставят на Българската социалистическа партия /БСП/, бивша Българска комунистическа партия /БКП/ и на техните агентурни събратя от управлението на Движението за права и свободи /ДПС/ за дестабилизирането на нормалните взаимоотношения между българи и турци.

От средствата за информация научаваме, че бивши комунисти като разградския окръжен съдия Колчаков, участник във възродителния процес, като адвокатката от Варна, която неоснователно заведе дело срещу председателя на нашата партия Адем Кенан, като техните любими подгласници от ДПС - кметовете от Кърджали, Исперих и Завет, като възродителите от действащата полиция, от следствието и прокуратурата, с нелепи твърдения и фалшификации се опитват да прокарват линия на омраза между турската и българската общност в България.

Крайно време е всеки от нас добре да разбере необходимо ли е сляпо да изпълняваме и да вярваме на върхушката на ДПС, която редом с БСП /БКП/ съсипаха страната ни. С огорчение установихме, че комунистът Колчаков от Разград и адвокатката от Варна провеждат антитурска разпра срещу Аден Кенан и съдията Назми Мустафа от Исперих, а те са хора де факто и де юре от средата на турската общност в България. Имаме доказателства, че тези нападки са умело използвани от специалните служби чрез председателя на ДПС Ахмед Доган, който с острия си завой по отношение на официалността и на задължителността на българския език в армията прави фойерверки, за да осигури електорат за следващите избори. Разбира се, зад всичко това стоят освен официалните служби от полицията и, за съжаление, промушилите се в парламентарните групи на СДС и на ДПС бивши комунисти.

Ние се обръщаме към всички български граждани и ги призоваваме да отхвърлят гнилото в създаващата се демократична общност. Нека своевременно да се прекъснат влиянията на тези микроби в обществените среди, за да не стане така, че да потърсим пътища, след като се катурнат демокрацията и демократичните отношения.

ТДП ще защитава интересите на турците и на мюсюлманите в България. Това обаче не трябва да безпокои демократичните среди - ние ръка за ръка, рамо до рамо ще трябва да използваме всички позволени средства, за да защитим демокрацията от посегателствата на комунистите и на техните агенти от ръководството на ДПС. Не могат да бъдат опетнени нито председателят на ТДП, нито съдията Мустафа за това, че не желаят да бъдат в услуга на корумпирани управници.

Желаем доброто на всички ни; с ляв социализъм не можем да подражаваме на чехи, унгарци и поляци. В България ситуацията е съвсем друга - имаме различни националности, което ни задължава да бъдем прецизни и безкомпромисни срещу тези, които целят да ловят риба в мътни води чрез етническо и национално противопоставяне.

Накрая молим компетентните органи, леви и десни депутати, съдии и прокурори и най-вече президентството да не позволят манипулиране на народа за създаване на нетърпимост, на недоверие и на етническо противопоставяне.

Варна, 17 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
29.07.1994 година


Ръководители: Нина Гаврилова
                         Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!