29 юли 1992

София, 29 юли 1992 година
        Брой 147 /677/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФСЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО.


Днес, 28 юли 1992 г., се сключи настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на промишлеността и КНСБ, КТ "Подкрепа" - представляващи отрасловите (браншовите) федерации (съюзи, синдикати) за осъществяване на социалното партньорство.

Страните се задължават:

- Да спазват правилата за осъществяване на социалното партньорство на ниво Министерство на промишлеността, които са неразделна част от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ;

- Да не предприемат ефективни действия при възникнали конфликтни ситуации преди провеждане на разговори в съответните отраслови комисии или във Ведомствения съвет;

- При промяната на ръководни екипи в държавните стопански структури от промишлеността, предварително съгласувани с КНСБ и КТ "Подкрепа", да не се предприемат действия за актуализиране на взетите решения най-малко шест месеца.

Социалните партньори съдействат за икономическото и социалното стабилизиране на стопанските структури в системата на промишлеността, като поемат съответната отговорност за това.

Изменения в настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ могат да се правят по искане на всяка една от страните след решение, взето с консенсус.

СПОРАЗУМЕНИЕТО влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КТ "ПОДКРЕПА": К.Тренчев                МИНИСТЪР: Р.Биков

ЗА КНСБ: Кр. Петков  


София, 28 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/-------------------------------------------------

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ издаде справочника "От Хелзинки 1 до Хелзинки 2", в който ще намерите всичко за Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа.

Справочникът е първа книжка от новата поредица "Библиотека справочник"!

Амбициозното желание на Справочна редакция на БТА е да се опита да запълни съществената празнота от справочна литература в България.

Всяка година поредицата ще предлага 6 справочника. До края на годината очаквайте справочниците "Народният съд от 1945 година" и "Сините каски на ООН".

Справочникът "От Хелзинки 1 до Хелзинки 2" може да си купите от специализирания магазин на БТА - бул. "Цариградско шосе" 49, тел. 8461 (380,) 882134 - срещу скромната цена 10 лева.

--------------------------------------------------

*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЕКСПОЗЕ "И ХИЛЯДА ПЪТИ ПОВТОРЕНАТА ЛЪЖА НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ИСТИНА" НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 ЮЛИ 1992 ГОДИНА.


И ХИЛЯДА ПЪТИ ПОВТОРЕНАТА ЛЪЖА НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ИСТИНА

Господин Чуде Георгиев в дадената пресконференция на 3 юли 1992 г. в София прес ме обвини, че съм бил кукла, а не се знаело кукловодите откъде са - от СДС или от БСП. Ръководителят на партия със 121-годишна история, каквато е БКП, не се нуждае от кукловоди. БКП като най-старата партия в света е независима и е напълно самостоятелна партия. Нейната линия, тактика, стратегия и политика се определят от българските комунисти и от никой друг.

Без съмнение е, че кукловоди имат тези, които "създадоха" партии в нарушение на Закона за политическите партии за борба срещу БКП. А какво да кажем за тези, които купиха лидерското си място в дадени партии?

По въпроса за броя на комунистите господин Георгиев е крайно време да разбере, че в БКП членуват толкова хора, колкото комунисти има в България, а те носят в себе си партийните членски книжки. Господин Георгиев направи грешка, като каза, че те са сто, а пропусна още трите нули, след цифрата сто. Той трябва да разбере, че само една от организациите ни в Дупница наброява 235 души.

За броя на БРСП той умишлено допусна фатална грешка, като каза, че наброявала 18 000 души. Той това твърдеше и за Българската работническа партия (БРП), каквато изобщо от септември 1944 г. до сега не е съществувала и не съществува. Едно е вярно, че те са наистина 18, без трите нули. Господин Георгиев няма нито една организация. Организации може би има Правдолюб Кожухаров.

Досега в нито една страна в света капиталист не е защитавал интересите на работниците и селяните. Капиталистът винаги е имал една-единствена цел - само да ги експлоатира и да ги ограбва.

Истински защитник на интересите на трудовите селяни, работниците и народната интелигенция винаги е била и ще бъде БКП и никой друг, тъй като даже и г-жа Мозер, вместо да защити интересите на трудовите селяни, призова армията и полицията за жестока разправа със справедливите им искания.

Господин Чуде Георгиев беше изключен от БКП на 8 февруари 1991 г., а Гено Ненчев Влахов на 9 февруари 1991 г. по доклад на Ивайло Аспарухов Денчев, който по това време беше първи секретар на Общинския комитет на БКП в Русе.

След изключването им от БКП Гено Влахов се представяше за първи секретар, а Чуде Георгиев - за секретар по организационните въпроси на ЦК на БКП. Отпечатваха листовки, съобщения, призиви и още какви ли не провокации.

Най-безочливото заплашително писмо на Чуде Георгиев до Огнян Ангелов Лечев, член на Политбюро и първи секретар на Областния комитет на БКП в Пловдив, е на разположение. В ръцете ви е и призивът на Гено Влахов до комунистите в България, както и призивът до избирателите, а така също и съобщението във вестник "Демокрация-91", че БКП ще подкрепи в изборите БСП. Ето кои са "лидерите", които имат кукловоди.

Никога и никъде не съм се оплаквал, че БРСП готви покушение срещу мен. Истината е съвсем друга. Господин Чуде Георгиев на 6 февруари 1991 г. ми се обади по телефона, напсува ме и ми заяви, че ще изпрати неговите фашисти да ми счупят черепа с неговия пистолет. От говорителката в телевизията на 3 юли 1992 г. разбрах, че полицията е направила обиск на Чуде Георгиев и е намерила незаконно притежавани от него пушка и пистолет. Коментарите са излишни.

Господин Чуде Георгиев през пролетта се е обадил по телефона на Стойчо Лалев Стойчев, член на Политбюро на ЦК на БКП във В.Търново, и го заплашил, че ще го разстрелят. Това нещо др. Стойчев изнесе пред пленума на ЦК и на ЦКРК на БКП на 9 май 1992 г., което е протоколирано.

Ръководителите на БКП не се месят в работите на други партии. Няма да позволим на никого да се намесва в работите на БКП.

Господата Чуде Георгиев и Гено Влахов бяха направили печат-фалшификат на името на ЦК на БКП, с който подпечатваха редица документи-фалшификати, част от които са на разположение. Това нима не са документални престъпления.

Вторият въпрос, по който ще вземем отношение, е въпросът за имуществото на БКП. Приеха се закони за реституцията и др., но те засягат конфискуваното имущество на господата капиталисти, на които се връща конфискуваното имущество, а по въпроса за конфискуваното имущество на БКП от 1924 г. до 9 септември 1944 г. се правят оглушки. Сградният фонд до 9 септември 1944 г. на БКП е строен с честния труд и със средства на комунистите и никой няма право да го обсебва. Той трябва да се върне на законния му притежател БКП и на никой друг. В това число влиза и партийният дом на Лъвов мост, който от 1944 г. незаконно се ползва от Дирекцията на полицията.

Третият въпрос, който поставяме на вниманието Ви, е въпросът с грубото погазване на правата и свободите на народа в Република България. С отнемането на депутатския имунитет мнозинството в парламента не могат да постигнат мечтаната от тях цел. Така постъпват режими, които губят почва под краката си. В случая БКП не защитава Луканов, защото той нанесе най-големи злини на БКП, а това е принципен въпрос. Никога от позиция на силата чрез диктат не може да се постигне желаната цел. Нима властимащите не виждат, че народът след 10 ноември 1989 г. е вече доведен до просешка тояга. Народът е гладен, жаден, гол и бос. БКП е за ликвидиране на безработицата, за работа за всички, дом за всички, безплатно образование и медицинско обслужване, безплатни лекарства за учещите се, деца и пенсионери, безплатен градски транспорт за децата, учещите, инвалидите и пенсионерите, което е отразено в програмата на БКП, която в скоро време ще бъде публикувана за общопартийно обсъждане.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ "ИСТИНА" - РУСЕ. Документът е адресиран до президента на републиката.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Кланетата, които комунистите извършиха в първите месеци след 9 септември 1944 г., и унищожаването на духовния елит на нацията ни изпъкват със своята жестокост, чудовищна безсмисленост и неописуемо варварство.

Те избиха без съд и присъда десетки хиляди българи, чийто брой днес все още никой не знае. Според тогавашния гръцки вестник "Вима" те са над 60 000.

Ние сме народ с 1300-годишна история, с оформена родова и народностна памет, така че всичко се помни и нищо не е забравено. Никакви конюнктурни съображения не могат да диктуват и да потискат вече синовния дълг на потомството на тези българи.

Вероятно и техният брой в момента е вече над милион.

Ние не искаме отмъщение! Истината трябва да се каже и избитите, захвърлени в разни ями край села и градове, да бъдат погребани. Всеки човек има право на човешко погребение. Това е неписан закон, задължителен и спазван от всички народи откак свят светува, независимо от каква религия се изповядва - християнство, мохамеданство или езически обреди. Дори и атеистите комунисти изпълниха този исторически ритуал и в първите години на своята власт погребаха в братски могили своите убити. В най-жестоките сражения и битки воюващите спират и дават отдих, за да погребат убитите!

А в България как е сега? Ние сме правова, християнска държава! Защо мълчите! Страхуваме ли се? Но тръгваме към Европа с десетки хиляди непогребани?

Ние искаме да припомним и на Вас, че наш общ дълг е като последно изискване на тленността на земното ни съществуване е да погребем достойно според нашата религия непогребаните.

Затова се обръщаме към Вашата съвест като човек, към Вашето национално самосъзнание като българин и към Вашето задължение като ръководител на една цивилизована държава да направите всичко възможно за тяхното незабавно погребение!

Русе, 25 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Бакалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители решително възразява и не приема увеличението на средните месечни брутни работни заплати за системата на образованието само с 26 на сто, утвърдено със 133 Постановление на Министерския съвет (ПМС) от 1992 година.

Мотивите за нашето несъгласие са:

1. Оценката на правителството за значимостта на учителския труд, приравнен с най-нисшата чиновническа длъжност в която и да е друга организация или дейност на бюджетна издръжка. Работещите в образователната система бяха и остават на последно място по заплащане между всички отрасли в страната.

2. Задълбочава се тенденцията за увеличаване на разликата между средната брутна работна заплата на заетите в системата на средното образование и тази за страната. Новата брутна работна заплата за образованието е 1680 лева при досегашна средна работна заплата за страната от 1804 лева. Тази разлика ще се увеличи още повече след получаване на новите работни заплати в другите отрасли, при което в образованието заплатата ще бъде с около 400-500 лева по-малка от средната за страната.

3. Правителството не отчита големия дял на работещите с висше и полувисше образование в отрасъла. За 1991/1992 учебна година от общия брой на заетите 65 на сто са с висше и полувисше образование, а само за учителите делът на висшистите е над 45 на сто. До края на годината относителният дял на висшистите ще се увеличи значително поради съкращаване на дейности, където персоналът е с по-ниска образователна структура.

4. Всички работни заплати в отрасъла не могат да бъдат увеличени с 26 на сто, защото в рамките на това увеличение е и увеличението на минималната работна заплата от 652 лева на 850 лева, което е с 30 на сто. Следователно за другите категории персонал увеличението ще бъде по-малко от 26 на сто.

Настояваме за определяне на по-висока средна брутна работна заплата за системата на средното образование. Източниците на средства за това увеличение могат да бъдат:

- иззетите икономии, реализирани през първото полугодие на 1992 година от незаети щатни бройки;
- икономиите от свободните щатни места през второто полугодие, които ще се изземат поради отпускане на фонд "Работна заплата" по фактическа, а не по планова численост на персонала;
- покриване с необходимите средства от държавния бюджет на допълнителните разходи, свързани с изпълнението на постановления на Министерския съвет и с други нормативни актове. Например: изпълнението на 232 ПМС от 1991 г. за изучаване на майчин език в общинските училища; 88 ПМС от 1991 година за определяне размера на лекторските възнаграждения за извършване на допълнителна работа;
- преизпълнението на приходите по бюджетите на общините и тези на училищата.

Решението за нищожното увеличение на работните заплати в системата на образованието е взето едностранно от Министерския съвет без участието на синдикалните централи. На това основание Синдикатът на българските учители няма да участва в отрасловото договаряне с Министерството на образованието и науката на новите работни заплати. Нашето становище за диференциране на заплатите и за определяне видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения в системата на средното образование е изразено в Позицията на Синдиката на българските учители, приета от Третия синдикален съвет на 13 февруари 1992 г., която сме ви представили.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Средствата, предоставени за материалната издръжка на образователната система, са на привършване. Ето защо ние настояваме за актуализиране бюджета на образованието, с който да се осигури оцеляване на българските училища през есенно-зимния сезон и достойно заплащане на учителския труд.

София, 24 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - РУСЕ, ЗА ОТНОШЕНИЯТА С В. "УТРО".


Синдикалният регионален съюз (СРС) към КТ "Подкрепа" - Русе, снема доверието си от редакторския екип на в. "Утро", който месеци наред злоупотребява с търпението и толерантността на читателите си.

Зачестилите напоследък некоректни публикации, засягащи честта и достойнството на членовете на КТ "Подкрепа", предизвикват остро възмущение и създават напрежение в местните организации. Редакторският екип отказва категорично правото на възражение и обяснение на публично оклеветените засегнати лица.

В същото време материали, представени на в. "Утро", сигнализиращи за нарушения и злоупотреби, но засягащи интересите на общинската и областната управа, и до днес не са намерили място на страниците на общинския всекидневник.

Публична тайна е фактът, че без благословията на общинската администрация в медиите не излиза нито ред по парливите въпроси на деня. Звучната латинска дума ЦЕНЗУРА квалифицира ясно и точно явлението, съпътстващо установяването на тоталитарните режими във всички времена и държави.

Овластените в името на синята идея русенски избраници са безкрайно улеснени от лакейското поведение на редакторския екип на в. "Утро". Особено старание бе положено за манипулацията с името "Подкрепа", което до днес умишлено се прилепва към псевдосиндикалното, но проправителствено формирование Национален професионален съюз (НПС), с цел заблуда на общественото мнение и уронване престижа на КТ "Подкрепа".

Ето защо на своето заседание, проведено на 22 юли 1992 г., Координационният съвет (КС) на СРС при КТ "Подкрепа" - Русе, взе следните решения:

1. Прекратява предоставянето на всякаква информация на в. "Утро".
2. Информация и материали за публикуване ще предоставя на централни ежедневници, с чието доверие се ползва.
3. Квалифицира като невярна и тенденциозна всяка публикация, засягаща отделни членове и организации на СРС - Русе.
4. Ако редакционният екип не промени позицията си към КТ "Покрепа", КС на СРС - Русе, ще призове своите членове и хилядите разочаровани симпатизанти на синята идея да бойкотират абонаментната му кампания.

Русе, 23 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ "СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - НАКЪДЕ И КАК?", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА В СЛИВЕН (16 И 17 МАЙ 1992 Г.)


Националната среща на Съюза на свободните демократи (ССД) постави редица въпроси за бъдещето на нашия съюз, за неговата политическа платформа и политически съюзници, за организационната му структура, за отношението му към властта и коалицията СДС. Сега е време за политическа преоценка и идейно преосмисляне на ценности, на прегрупиране на силите, време за анализ, но време и за дейност. Накъде, как и с кого - това са ключовите въпроси, чакащи нашия отговор. Групата за анализ и прогнози при ССД предлага този текст.

СОЦИАЛНА СИТУАЦИЯ. България се намира в много тежко икономическо състояние. Три социални явления окончателно могат да превърнат страната ни в икономическа и социална пустота: безработицата, престъпността, липсата на производство. Към тези проблеми трябва да прибавим демографския, инфлацията и този на пенсионерите. Безработицата може да бъде решена само ако се разгледа във връзка с производството и търсенето на нова икономическа структура. В момента продължава ограбването и деструктурирането на икономиката, защото ние живеем в условията на държавния социализъм. Приватизацията, реституцията, свободният пазар и другите механизми на новата за България икономика могат и трябва да бъдат подкрепени от една ДЪЛГОСРОЧНА ИКОНОМИКО-СОЦИАЛНА ПРОГРАМА, която правителството и управляващата коалиция СДС час по-скоро е необходимо да въведат в действие. Нейните параметри са добре известни: поощрение за частния производител, нова данъчна система, сурови закони за престъпността от всякакъв тип, инвестиции, чужд опит.

ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ. Липсата на стабилна средна социална страта (слой), гарантираща гражданския мир и просперитет на страната, е главната основа за политическото напрежение у нас. Социализмът ни завеща деструктурирано социално устройство, ниска политическа култура, доверие в държавната инициатива. Пред България днес се разкриват следните възможни варианти, чиято реализация може да се очаква до края на текущата година:

- ВОЕНЕН ПРЕВРАТ, властта се поема от военнополитикоикономически елит, управляващ с популистки лозунги и налагащ диктатура.
- ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, последвали след продължителна правителствена и парламентарна криза.
- ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУКВОТО след прегрупирвания и промени в управляващата коалиция СДС.
- ПОЯВА НА ТРЕТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА като баланс на статуквото и като надежда за бъдещи промени.

Засега не съществуват реални шансове за превратаджийско развитие на българската демокрация. Това съвсем не означава, че не са възможни политически терористични актове от страна на крайната левица, чиито опит и традиции винаги трябва да се имат предвид. Трите парламентарни сили не желаят предсрочни парламентарни избори: ако БСП ще управлява, това тя ще прави чрез подставени политически фигури, БСП все още няма необходимия външнополитически социалдемократически образ. По традиция тази партия е обвързана с чужд политически център и сега не е ясно дали Хавана, Пекин или Пхенян са достатъчно авторитетни, в БСП не са свършили вътрешните прегрупирвания, няма ясна представа кое преобладава - марксизмът, лейбъризмът или еврокомунизмът. ДПС също не желае предсрочни избори, защото трябва да реши най-после въпроса за политическия си облик, за социалната си програма, етническата дезангажираност, защото реално участва във властта, защото без ДПС в парламента СДС не може да реши нито един въпрос. По понятни причини СДС изобщо не включва такъв вариант на политическото развитие. Парламентарни избори до края на годината са малко възможни.

Изглежда, най-вероятно е запазване на статуквото, но тук възникват редица нови положения: СДС губи немалка част от електората си, очертават се вътрешните идейни различия, БСП заема изчаквателна позиция и усилва натиска чрез блокиране на реформата, укрепване на социалните си позиции, мощна критика спрямо управляващата коалиция. ДПС стабилизира позициите си в регионите с турско мнозинство, стимулира онези сили в СДС, които са близки до политиката на турския етнически протекционизъм. Запазването на статуквото СДС може да извърши чрез бързи и решителни промени в правителството, законови намеси в структурирането и преструктурирането на икономиката, привличане на чужди инвестиции. Няма никакви гаранции, че управляващата коалиция и правителството са годни за такива мерки. Трябва да се очаква нарастване на напрежението през септември-октомври, тогава обстоятелствата просто ще задължат сегашното правителство основно да се преструктурира.

Трета политическа извънпарламентарна сила, засега с ограничен периметър на въздействие, може да възникне. Но има признаци, че и тя ще има коалиционен характер. Тази нова коалиционна сила, поучила се от грешките на СДС, от неговата нерешителност, ще отиде още по-надясно и сигурно ще получи около една четвърт от гласовете на електората. Тя ще изразява интересите на новите частни собственици, на производителите, на недоволните не само от социализма, но и от резулататите на синьото управление.

ДУХОВНА СИТУАЦИЯ. Тежката икономико-социална катастрофа на българското общество е съпроводена с дълбока духовна и нравствена деградация. Вече стават ясни основните "показатели" на това състояние: недоверие и апатия, обхващаща милиони и милиони българи, апатия, парализираща не само инициативата, но и мисълта, духа, традиционните качества.

Като че ли не достигат сили дори за оцеляване. Ако използваме известния евангелистки израз, изчезнал е "вътрешният човек" на българина, липсват духовните нагласи, честността, достойнството, съвестта, безкористието, милостта, дори елементарният срам. Затова нахлуват между нас чуждите гласове на съмнителни шведи и други "магьосници", които си позволяват да се отнасят с нас като с недоразвити същества, за пръв път виждащи писменост, нямащи вяра, незнаещи за Христос, непритежаващи история и памет. Позорът ни е още по-тежък, защото дори имаме Министерство на културата, Свети синод, университети и БАН.

Спасението, или може би оцеляването, се намира точно тук: да възродим духа си, вярата си и ако можем, да започнем с вътрешното си морално възпитание. Като начало трябва да затворим не само душите си, но и границите си за чужди духовни агресии.

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ. В тази ситуация и на базата на горните оценки и прогнози ССД трябва да извърши следните решителни промени: най-напред да направи още една идейна крачка вдясно. Това ще позволи да се намерят нови съюзници, ще привлече нови симпатизанти за включване в борбата за политическа власт и управление. На второ място ССД трябва да акцентира влиянието си в региона между Стара Загора, Сливен, Ямбол и Габрово, български край, известен с развито земеделие, промишлено производство, с будно и предприемчиво население. Тук ще бъде съсредоточен центърът на бъдещата ни организация. Необходимо е да преосмислим мненията си по националния въпрос, икономическите проблеми, културната сфера. На трето място се налага решаването на организационна структура на съюза. И сега ще останем верни на възприетия антипопулистки подход, ще бъдем малка по брой на членовете си организация, но ще се стремим да имаме високо интелектуално, морално и политическо влияние. И на четвърто място статутът и хартата на съюза ще очертаят новия ни образ, претенции, очаквания.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ШЕСТА) НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 52. Председателят на партията:

1. Представлява същата пред всички държавни, обществени, стопански и др. институти, организации и физически лица както в страната, така и в чужбина.

2. Председателства заседанията на ИС, РИС и парламентарната група и може да свиква извънредни заседания на същите.

3. Формулира позициите на партията по всеки въпрос, възникнал в политическия живот на страната.

4. Осъществява оперативното ръководство на партията.

5. Предоставя общи или специални пълномощия на членове на партията за съдебното или извънсъдебното й представяне.

6. Утвърждава и предлага на компетентните държавни органи кандидатите за народни представители, определени съгласно процедурата, предвидена в този устав.


X. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 53 (1). Централната контролна комисия (ЦКК) се състои от 3 до 9 членове. Тя избира измежду членовете си председател.

(2). ЦКК:
1. Контролира финансовата и стопанската дейност на партийните органи и организации.
2. Следи за опазването на партийното имущество.
3. Проверява финансовата дейност на партийните печатни издания.

Чл. 54. При ревизиите си ЦКК следи за законосъобразността на извършените разходи, както и дали те са направени в съответствие с бюджета, решенията на конгреса и на ИС.

Чл. 55. ЦКК извършва ревизии редовно по един път в годината и извънредно винаги, когато намери това за необходимо.

Чл. 56. ЦКК съставя за всяка извършена от нея ревизия протокол в два екземпляра. Единият от тях предава на ИС, а другият остава за съхраняване при председателя на комисията.

Чл. 57. ЦКК се отчита пред Конгреса на партията.


XI. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл. 58 (1). Членовете на ДП - Консервативен сговор, които са избрани за народни представители в Народното събрание, както и народни представители, избрани с друга листа, но изявили желание за това, образуват парламентарната група на партията, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) Парламентарната група на партията избира измежду членовете си секретар.
(3) Парламентарната група (ПГ) не е орган на партията.

Чл. 59. Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на ДП - Консервативен сговор, като съблюдава всички взети от нея решения от политически характер.

Чл. 60. Парламентарната група взема решения относно дейността си в Народното събрание в съответствие с решенията и становищата на партията.

Чл. 61. Парламентарната група определя народните представители, които при всеки отделен случай да изразяват становището й в Народното събрание.

Чл. 62. Избор на кандидати за народни представители:

(1) На базата на предложения на МПО, съгласувани с ОПС, РПС обсъжда и предлага на ИС кандидатите за народни представители по брой два пъти повече от броя на предвидените мандати за съответния район.
(2) По предложените от РПС кандидати и от списъка на народните представители, чиито мандат изтича, ИС прави предложение за листа на партията, като има право да включи допълнително нови кандидати по брой, равен на половината от броя на членовете на ИС.
(3) Предложението на ИС се представя на председателя, който може да извърши промени единствено чрез включване или поставяне на други места в листите на народните представители от последното Народно събрание.
(4) При участие в коалиция окончателното определяне на кандидатите на партията в листите се извършва от нейния представител в съответния висш коалиционен орган на основата на предложенията и препоръките на ИС.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


113. ПАРТИЯ ЗА УМЕРЕН ПРОГРЕС В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА (ОБНОВЕНА).


Партията е наследник и продължител на идеите и методите на политическа борба на Партията на умерения прогрес в рамките на закона, основана от Ярослав Хашек през 1911 година.

Идеята за създаването е предложена от Румен Белчев, журналист от в. "Стършел”, и е подкрепена от колегите му сатирици и "Стършел" - единствения тогава сатиричен вестник.

Първа публична изява е Манифестът, публикуван в "Стършел" на 29 декември 1989 г., призоваващ биролюбците от страната да се обединят под лозунга "Ние сме в бирариите и сме много".

Пак там е изложена конспективно и първата програма на партията, предвиждаща деидеологизация на бирариите, подобряване качеството на светлото пиво, гарантирано от парламентарна комисия, намаляване цената на бирата, въвеждане дни на безплатна консумация, както и премахване на задължителния депозит за бутилките и като крайна цел - заимстваният от Хашек призив за принудително въвеждане на алкохолизма.

Абсурдността на програмата печели на партията огромен брой привърженици, както и неофициалното й име - БИРЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Следват две години на активна пропаганда сред масите и под тях.

В тоя период партията действа като пародия на всички реално съществуващи политически сили, което не пречи в суматохата доста хора да я вземат насериозно.

Нароилите се в началото на 1992 година пародийни партии, както и загрубяването на политическите нрави принудиха партията да вземе решение за съдебна регистрация, която би й позволила по-активно участие в политическия живот.

Партията бе регистрирана от Софийски градски съд на 3 април 1992 г.

ПУПРЗ (о) си поставя за цел възраждането на България по умерено-прогресивен път и задължително в рамките на все още действащите закони (включително и природни). Друг път за възраждането на страната партията вижда във възраждането на пивоварната промишленост.

ПУПРЗ (о) не се стреми към властта, защото за разлика от всички други партии ясно съзнава, че идването й на власт би докарало страната до пълна и окончателна национална катастрофа.

Партията не се съюзява с никого и против никого поради същата причина.

В избори по принцип не участва поради основателни опасения, че може да ги спечели. Но ако бъде предизвикана, ще издигне свои кандидати с всички произтичащи от това последствия.

Ос[но?]вен партиен лозунг:
ЧРЕЗ СВЕТЛО ПИВО - КЪМ СВЕТЛО БЪДЕЩЕ!

Програмни партийни лозунги:
ВСИЧКИ ТАНКОВЕ - НА БИРЕНИ КАПАЧКИ! (конверсионен)
БИРАТА - ЗА ЕДИН ПО-ХУМАНЕН СВЯТ! (абстрактнохуманен)
ЗА БИРЕН ПРЕХОД! (обществено-политически)

Върховен орган на ПУПРЗ (о) е Националната партийна конференция. Партията се ръководи от 12-членен Координационен съвет. Заедно и поотделно се представлява от своя председател - Георги Гълов, и главния координатор - Румен Белчев.

Вестникът на партията се казва "Камила", двуседмичник, издание на "Стършел" ООД.

Седалище на ПУПРЗ (о) е кафе-аперитив "Фея", София, "Цариградско шосе" N 61.

Телефони за връзка: председател- 44-72-17; гл.координатор - 70-85-54; факс - 443-550.


/Пресслужба "Куриер"/


11:23:37
29.07.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright @ Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!