29 юни 1992

София, 29 юни 1992 година
        Брой 125 (655)

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


ГОСПОДА!

С болка изразяваме разочарованието си от политиката на БЗНС и БЗНС (е), която определено отсъства от демократизиращите се вътрешнополитически процеси на България. Безличните му прояви през последните две и половина години ни внушават, че ръководството на съюза, представяно от различните състави на Постоянното присъствие (ПП), не е в състояние с авторитет и уважение да ръководи политическа организация - със стогодишна история - в духа на новото време. В посочения период надеждите за зряло и умно приобщаване на БЗНС (е) към политическия живот на България след събора в с. Славовица за нас бяха безвъзвратно загубени.

Ние настояваме незабавно да се публикуват резултатите на Контролно-ревизионната комисия и не желаем да носим бремето на колективната вина. Такава нямаме и който е вършил престъпления, независимо от техния характер, нека персонално отговаря.

Ние настояваме за извънредно заседание на Управителния съвет (УС) на БЗНС (е), което да избере ново ПП на БЗНС (е), необременено с историческото минало на съюза. То от своя страна да излезе с ясна по форма, съдържание и конкретни срокове формула за консолидация на земеделското движение, както и с позиция за трайно присъствие на БЗНС (е) в политическия живот на България. Да представи новото лице на съюза, за да му вярваме и да ни вярват - да изпълни социалната поръчка на нашето време.

София, 25 юни 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Анета Капурдова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС.


Постигането на национално единение върху принцип на демократична основа, при която да се отчитат непреходните национални интереси на страната, трябва да бъде една от основните задачи на всички демократични сили.

БДЦ неведнъж е декларирал тази своя позиция и във всичките си действия винаги се е придържал към нея. Той счита, че излишното и често пъти преднамерено разделение на нацията по какъвто и да е повод е вредно за демократичния процес. Това е още по-опасно в сегашния момент, когато вътрешните социални и икономически трудности съвпадат с все по-усложняващата се обстановка на Балканите.

Ето защо БДЦ посреща със задоволоство изразените от президента на Република България становища по Българската национална телевизия.

БДЦ приветства и подкрепя позицията на държавния глава и ще работи за постигането на национален консенсус и консолидиране на нацията, което е най-сигурната предпоставка за успешното продължаване на прехода към демокрация.

София, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА.


Ръководството на Конфедерация Българска офицерска легия "Раковски" отдавна предупреждава държавните институции и обществеността за сериозното социално напрежение във въоръжените сили, службите за сигурност и полицията.

Признаците за това вече са неоспорими: валят рапорти за напускане на армията и полицията от млади офицери-професионалисти, възникват предпоставки за корупция и продажба на специална информация, рушат се престижът и авторитетът на пазителите на националната ни сигурност.

Хората с пагони, които нямат право на протест, са доведени до безпътица. Военни летци отказват да рискуват живота си за нищожната цена, която държавата им предлага. Социалният взрив е налице и той не е организиран от Българска офицерска легия "Раковски". Но той може да се разшири и да стане неконтролируем, ако отговорните фактори останат глухи за справедливите искания на военнослужещите, или ако се опитат да ги задоволяват частично и с половинчати мерки.

Българска офицерска легия "Раковски" не може да поеме отговорност за последиците от пренебрежителното отношение към незавидното социално положение на гражданите в униформа. Но тя не може да остане безразлична към безизходицата, която тласка военнослужещите към крайни действия.

Обръщаме се към всички, на които е скъпа националната сигурност на Република България. Не допускайте пред очите ви да се разрушават основните стълбове на тази сигурност.

София, 25 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ": майор Руси Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА НЕГОВ РЕДОВЕН ЧЛЕН.


На редовното си заседание, състояло се на 24 юни 1992 г., Националният политически съвет на Българския демократичен център прие за редовен член Либерално-демократическата партия.

София, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ Е ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА Г-Н АСЕН АГОВ" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Българската социалистическа партия (БСП) е сериозно обезпокоена от състоянието на Българската национална телевизия и националното радио. Най-безцеремонно се ликвидира онова, за което БСП съдейства активно след 10 ноември 1989 г., предоставяйки телевизията и радиото за реална трибуна на всички политически сили с пълни гаранции за свободата на словото и журналистическия коментар.

Сегашните български управници блокираха тези опити, наложиха в ръководството на БНТ свои хора, които провеждат една мимикрия на реформа, носеща всички белези на тоталитаризъм. В телевизията се осъществяват масови уволнения на неудобните на властта журналисти, а слуги на всички режими се засипват с привилегии. Реформата, от която телевизията действително има нужда и която трябва да се осъществява от самите телевизионни работници, от творческите организации и синдикатите, е обърната срещу професионалистите и професионализма, обслужва началническото тщеславие, теснопартийния интерес и дори користната материална изгода на властимащите.

Телевизионният ефир се лишава от националния телевизионен и филмов продукт, от произведения на българската култура и изкуство. Концепцията на г-н Агов за едва 30 % присъствие на националната телевизионна продукция сериозно се разминава със стандартите и опита на повечето утвърдени телевизии. Ние споделяме тревогата на българската интелигенция от тази опасна тенденция. Още повече че с тази концепция се оправдава уволнението на около 1800 телевизионни работници без ясни критерии за оценка при освобождаване, но с открити заплахи за отстраняване на утвърдени, способни и обичани от зрителите творци. Явно съкращенията са само претекст, за да бъде изпълнена политическата поръчка на "ястребите" от "Раковска" 134 да се отстрани от ефир независимия и нелицеприятен коментар, гласът на парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Ненапразно сред първите жертви на чистките в телевизията бяха ръководителите на предизборните студиа на БСП и (тогавашното!) СДС - господата Любомир Коларов и Бойко Станкушев. И в радиото - министри заплашват най-популярните коментатори и водещи, политици-екстремисти се канят да забраняват и откриват предавания. С всичко това се нарушава грубо не само Временният статут на радиото и телевизията, но и всички принципи за демокрация, плурализъм и право на информация.

Българската социалистическа партия е категорично против опитите на ръководството на БНТ да дезинформира, да манипулира, да задълбочава политическото противопоставяне и омразата сред нашия народ; против узурпирането на БНТ от ограничен кръг представители на СДС (д); против отказа от диалог и дискусии по основни социални, политически и културни проблеми на нашето развитие; против денационализацията на единствената българска държавна телевизия.

Ръководството на БСП настоява в Българската национална телевизия да се извърши истинска реформа с най-активното участие на доказалите своя професионализъм телевизионни дейци, като се огласят критериите за подбор на телевизионните работници.

БСП категорично настоява главните проблеми на Българската национална телевизия и радио да се решават на законова основа по най-представителен път в специализираната Комисия за радиото и телевизията на Народното събрание. Едва ли българските зрители биха се съгласили безпардонността и дебелащината да ръководят със "силни седесарски шутове" националните средства за масово осведомяване.

Българските социалисти отново настояват за бързо приемане на Закон за радиото и телевизията и за организирането на частни канали под постоянен обществен контрол. Ние смятаме, че това е единствената възможност за истинска реална конкуренция и за разбиване на информационния монопол, използван днес от управляващите.

София, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СУБСИДИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА НАУКА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


Членовете на Общото събрание на Селскостопанска академия се обръщат към вас по повод на катастрофалното положение с издръжката на селскостопанската наука - вместо предложените от Министерския съвет 220 млн.лв., от Народното събрание бяха гласувани 148,8 млн.лв. Положението рязко се влоши от това, че официалният документ за бюджета беше получен от Селскостопанска академия на 2 юни 1992 г., което налага от 1 юли 1992 г. 50 % съкращение на персонала в научните организации. С това ще се нанесе съкрушителен удар на научни институти с национално значение и ще се създаде голямо социално напрежение в системата. До днес, 22 юни 1992 г., въпреки многократните опити, изход от тази тежка ситуация не е намерен. За да не се допуснат тези отрицателни явления, на Селскостопанска академия трябва да се осигурят допълнително 15,8 млн.лв., с което съкращенията на персонала ще се намалят от 50 % на 25 %.

Разбираме, че ситуацията в страната е тежка, но в името на оцеляването на селскостопанската наука ви молим за съдействие и за осигуряване на посочените средства. Нашата селскостопанска наука заслужава това. Тя е със столетни традиции и неоспорими постижения. Основната част от площите, засадени с пшеница, царевица, тютюн, памук, слънчоглед, лозя и т.н., се заемат от български сортове, които се ценят и в чужбина.

Селскостопанската наука няма основание да се срамува и да поема вината върху себе си за сегашното състояние на българското земеделие. Тя не само, че не управлява отрасъла, но и често е била игнорирана. Понастоящем вземаме решителни мерки за преструктурирането на селскостопанската наука и по-бързото й адаптиране към реформиращото се земеделие, но за това е необходимо време.

Настоятелно Ви молим да ни подкрепите и да ни помогнете в решаването на нашите проблеми, което ще даде възможност селскостопанската наука да се преструктурира и развива в новите условия на демократизиращото се общество.

София, 24 юни 1992 г.


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОЛЕКТИВА НА ВТОРА ПОЛИКЛИНИКА - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА НАРАСТВАЩОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до Министерския съвет, до Министерството на здравеопазването и до средства за масова информация.


Изминаха две години от започване на така наречената "Реформа в здравеопазването”, но реалността показва, че социалното напрежение сред медицинските работници все повече нараства и същите са поставени на колене - под социалния минимум. Лекарите, медицинските сестри и другият персонал, както и техните семейства, са изправени пред дилемата как да оцелеят при тежките социално-икономически условия, наследени от комунистите.

През целия този период Министерството на здравеопазването не прояви никаква загриженост за медицинските кадри, въпреки исканията, поставени пред него. Това показва пълното безразличие на господа министрите към проблемите на медицинските работници.

Ние подкрепяме декларацията на колегите от НИСМ "ПИРОГОВ", както и на нашите колеги от Благоевград и другите здравни заведения, подали колективни оставки.

Декларираме, че ще се противопоставим на всякакви опити за локаут в тези здравни заведения.

Заявяваме, че ако, Вие господа, не задоволите нашите основателни искания, ще се включим активно в акциите на колегите от НИСМ "ПИРОГОВ", чийто срок е 5 юли 1992 г.

Призоваваме всички колеги от здравните заведения в столицата и в страната да подкрепят колегите от "ПИРОГОВ" и от Благоевград.

София, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. Документът е адресиран до Народното събрание, Комисията по наука и образование, Комисията по младежта, спорта и туризма към Народното събрание, Министерството на образованието и науката и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА,

Нашата организация застава изцяло в подкрепа на справедливите искания на студентите от Варненския свободен университет.

Ние се противопоставяме на стремежа административно да се решават проблемите на образованието и да се ограничава конституционното право на свободни и автономни висши образователни учреждения.

Настояваме Комисията по наука и образование да преразгледа своето становище, Комисията по младежта, спорта и туризма да подкрепи правото на свободен избор на студентите и Народното събрание да включи в дневния си ред за следващата седмица утвърждаване СТАТУТ НА ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Млади приятели,
Правото на свободен избор е наше и ще го отстояваме с всички разрешени от законите на Република България средства.

София, 25 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРОТИВ НАТИСКА ЗА ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 ЮНИ 1992 Г. В ГАБРОВО.


През лятото на 1991 г. във Варна беше регистрирана Асоциация "Наука и бизнес", която чрез грубо нарушение на законите в България учреди "Свободен университет".

Опитите да се отстранят допуснатите закононарушения срещат организирана съпротива от нелегитимното ръководство и част от приетите за обучение.

Ректорите на ВУЗ, събрани на своята Национална конференция, осъждат опитите т.нар. "Свободен университет" - Варна, чрез силови действия на неговите "студенти" да наложи легитимирането на тази формация, създадена в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за висшето образование и Закона за автономията на висшите учебни заведения.

Недопустимо е в една правова държава да се предприемат действия, които са явно закононарушение, а впоследствие, ръководейки се от тактиката на натиска и позовавайки се на свършения факт, да се настоява съответните институции да признаят легитимността на деянието.

Ректорите настояват Министерството на образованието и науката да уреди студентските права за обучаваните лица и да препоръча начин за продължаване на образованието им в съответствие със законовата уредба в Република България.

Габрово, 25 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ" - "ПОДКРЕПА", ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до Министерския съвет, до областния управител на Бургас, до кмета на Бургас и до средства за масова информация.


Поради практическа невъзможност за защита на интересите на членската ни маса, породена от дискриминационното и двулично отношение на правителството към Националния професионален съюз "Подкрепа", Регионалната организация (РО) Бургас,

Р Е Ш И:

От 10 часа на 26 юни 1992 г. преминава към ефективни стачни действия в подкрепа на стачкуващите колеги и за равноправно участие на НПС "Подкрепа" в Националния съвет за социално партньорство.

За председател на стачния комитет е избран г-н Велимир Михайлов, съпредседател на Синдикалната федерация "Геология, металургия, химия" (СФГМХ) "Подкрепа".

Уведомяваме Ви, че изграденият стачен комитет към РО-Бургас ще изпълнява функциите на временен Национален стачен комитет на СФ ГМХ със седалище във фирма "Метални изделия" - Бургас, телефон 4-72-14.

Призоваваме и всички децентрализирани синдикални организации, които държат на плурализма, да ни подкрепят.

Бургас, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА29 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


Г Л А В А  I

Член 1. "БЗНС - Никола Петков в СДС" е политическа организация и юридическо лице със седалище гр. София.


Г Л А В А  II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 2. Програмните цели и задачи на съюза са: утвърждаване на парламентарната демокрация; развитие на гражданското общество; утвърждаване на България като правова и суверенна държава; възраждане и укрепване на частнатта собственост и инициативност; развитие на модерното частно земеделие и производните на него индустрии; изграждане на пазарна икономика по подобие на тези в развитите страни; връщане към традициите в бита на българина, свързани с природосъобразния начин на живот; стимулиране на индивидуалното развитие на личността, като основа на общественото развитие; възраждане на културните, духовните и религиозни ценности на българския народ; интегриране на България в европейските и световни структури на демократичните държави.


Г Л А В А   III
ЧЛЕНСТВО

Член 3.(1) Членове на съюза могат да бъдат всички дееспособни и пълнолетни български или с двойно поданство граждани, които не членуват в друга политическа организация. Членовете на БКП/БСП, които са заемали изборни длъжности, не могат да членуват в съюза. Членове на БКП/БСП и платени служители в БЗНС, ДКМС, ПС и ОФ могат да членуват в съюза, но нямат право да заемат ръководни постове в продължение на пет години.
(2) Членовете на съюза са длъжни:
- да спазват Устава и да работят за осъществяване на програмните цели и задачи на съюза;
- да плащат редовно членския си внос.
(3) Членовете на съюза имат право:
- да избират съюзните органи;
- да бъдат избирани в състава на съюзните органи на всички нива, с изключение на съдените за криминални деяния, служителите на тайните служби, участвалите в репресии срещу българския народ, заемалите платени постове в БЗНС, ДКМС, ПС и ОФ и бившите членове на БКП/БСП;
- да получават информация от всички органи на съюза;
- да получават защита във връзка със своята дейност и политически убеждения, когато те не портиворечат на Програмата и Устава на съюза и законите на страната.

Член 4.(1) Встъпването в съюза става с подаване на писмено заявление до местната дружба, в която се декларира приемането на Устава и Програмата. Кандидатът се приема от събранието на местната дружба, в присъствието на повече от половината членове от списъчния състав, с гласуване в негово присъствие.
(2) Членство в съюза се придобива и при учредяване на нова местна дружба.
(3) Член на съюза може да членува само в една съюзна организация.
(4) Всеки член на съюза може да го напусне по свое желание, като уведоми писмено местната дружба и върне членската си книжка.
(5) За действия, противоречащи на Устава и Програмата на съюза или уронващи неговия престиж, както и за злоупотреби с имущество на съюза, членовете могат да бъдат наказвани с порицание, последно предупреждение за изключване и изключване. Това става след обсъждане на събрание на местната дружба и след предварително уведомяване на предложения за наказание член, в негово присъствие. Последният може в едномесечен срок да направи писмено възражение пред Общинската контролна комисия, която може да върне за преразглеждане решението.


Г Л А В А   IV
СТРУКТУРА

Член 5.(1) Местната дружба (квартална или селска) е основна структурна единица.
(2) Тя се създава най-малко от пет членове. Същата следва да се включи в структурата на общинската организация.

Член 6.(1) Висш орган на дружбата е събранието. То взема всички решения на организацията.
(2) Събранието се състои от всички членове на дружбата и е редовно, когато на него присъстват повече от половината членове. Събранието взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. По решение на членовете в определени случаи решения могат да се вземат и с тайно гласуване.
(3) Събранието се свиква поне веднъж месечно от председателя или по искане на една четвърт от членовете му.

Член 7.(1) Събранието избира председател, зам.-председател, секретар-касиер и членове на ръководството за срок от една година. Избира също и делегати за общинското делегатско събрание.
(2) Ръководството организира изпълнението на решенията на събранието.
(3) Председателят на дружбата (а в негово отсъствие зам.-председателят) представлява организацията пред всички юридически и физически лица.

Член 8. Висш орган на организациите в общината е общинското делегатско събрание, на организациите в регионите (окръзите) - регионалните (окръжните) делегатски събрания. Делегатските събрания избират съответни ръководства за срок от две години.

Член 9. На градовете София, Пловдив и Варна поради голямата им многочисленост се дава статут на регион (област).

Член 10. Общинските, регионалните (окръжните) делегатски събрания избират Контролни комисии за срок от две години. Същите следят стриктно за спазването на Устава и финансово-материалната отчетност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ФОНДАЦИЯ "ЕФИР 99", ПУБЛИЧНО ОГЛАСЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


У П Р А В Л Е Н И Е

15. Фондацията се управлява от Управителен съвет и от председател.

16. Управителният съвет:

- се свиква на заседание най-малко два пъти годишно;
- определя основните насоки при управлението на Фондацията с цел осъществяването на предмета на дейност;
- утвърждава направените разходи през съответната финансова година;
- избира председател на Фондацията;
- отчита се най-малко веднъж годишно пред дарителите за финансовото състояние на Фондацията и изразходването на средствата по предназначение.

17. Управителният съвет се състои от минимум 7 души. За редовно заседание е необходим кворум от най-малко 2/3 от всички членове на Управителния съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

18. Председателят:

- ръководи оперативно работите на Фондацията в съответствие с предмета на дейност и решенията на Управителния съвет;
- отчита се пред Управителния съвет за извършената работа;
- свиква Управителния съвет на заседания;
- задължава Фондацията, сключва договори от нейно име и назначава персонал.


Д А Р И Т Е Л И

19. Всяко българско и чуждестранно лице може да стане дарител на Фондацията.

20. Дарението може да бъде условно или безусловно. Ако средствата по условното дарение са изразходвани не по предназначение или условието не е изпълнено, дарителят може да иска дарените средства обратно. Условията могат да бъдат променяни от дарителя или с негово съгласие по всяко време.

21. Дарителите получават съответен документ за дарение.

22. Най-малко веднъж годишно дарителите на Фондацията се запознават с финансовото състояние и изразходването на средствата.

Банковите сметки на Фондацията в Първа Източна
Международна Банка са:

USD - 428-984-600-300-3; DM - 428-984-600-301-1;
CFR - 428-984-600-303-2; BLV - 428-154-600-3

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


087. БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК (БББ)

Идеята за създаването му се заражда в Съюза за стопанска инициатива на гражданите. На учредителна конференция в София на 25 ноември 1990 г. се излъчва Организационен комитет за подготовка на програмните документи. На 10 декември 1990 г. се свиква учредителен, а на 23 февруари 1991 г. - Втори конгрес на Българския бизнес блок. И на двата конгреса част от делегатите напускат поради несъгласие с начините на провеждане на партийните форуми.

БББ си поставя за основна цел в България да бъде изградено проспериращо, демократично и хуманно общество на основата на свободната инициатива, общочовешките ценности и постиженията на човешката цивилизация. Партията е отворена към обществото политическа формация, която изразява интересите на народа, осъществява дейността си с демократични средства и подходи, съобразени със законите на страната и с принципите и традициите на парламентарната демокрация.

БББ е организация на свободните инициативни хора, които вярват в ценностите на либерализма, в икономическата демокрация и в технологичния прогрес.

БББ участва самостоятелно в изборите за Народно събрание, но няма депутати в парламента. Имаше свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на България.

Партията издава вестник "Бизнесмен".

Ръководни органи са Националният съвет и Изпълнителният съвет. Председател на партията е Жорж Ганчев.

Адрес за контакти:
София, ул. "6 септември" N 1-А тел.: 87-55-18

/Пресслужба "Куриер"/


11:10:37
29.06.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!