29 юли 1991

София, 29 юли 1991 година
        Брой 146 (421)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ, БЗНС И БЗНС - "ВРАБЧА 1".


РЕШЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО

Като изслуша доклада на Националния комитет за земеделско единство и изказванията на сдружените земеделци, Националната конференция за земеделско единство

РЕШИ:

I. Обявява обединението на сдружените земеделци от БЗНС-Н.Петков, БЗНС и БЗНС "Врабча 1" в Български земеделски народен съюз - единен.

II. Приема временни (до конгреса) Устав и Програмна декларация (програма) на БЗНС - единен.

III. Временните ръководни органи на Съюза да изпълнят следните основни задачи:

1. Да работят за привличане на всички земеделци и радетели на земеделската идея в БЗНС-единен.

2. Да утвърждават организацията като основна политическа сила за окончателното ликвидиране на комунистическата тоталитарна система и за установяването на народовластието в България в сътрудничество с демократичните партии, организации и движения.

3. Да изработят платформа, стратегия и тактика за участие в предстоящите избори.

4. Да организират подготовката и провеждането на конгрес на Българския земеделски народен съюз - единен.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли * Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ПРОГРАМА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО НА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Българският земеделски народен съюз - единен е политическа и обществена организация, която има за своя главна цел благоденствието, нравственото и духовното издигане на всеки български гражданин и на нацията като цяло. Той е носител на българския дух, на борческите традиции на Земеделския съюз и на непреходните ценности на земеделското учение - самобитно българско, широко отворено към постиженията на човешката цивилизация. Съюзът вижда своето настояще и бъдеще като народовластническа политическа сила от европейски тип.

Българският земеделски народен съюз - единен признава частната собственост за неприкосновена, издига собствеността и труда в мерилоза културата и прогреса, благоденствието и достойнството на човека и обществото. Той е за създаването на едно заможно общество от частни собственици - здрава икономическа основа на нацията и държавата. Съюзът е за: възраждане на пословичното трудолюбие на българина; на неговата предприемчивост и изобретателност - даване простор на личната инициатива.

Българският земеделски народен съюз - единен вижда изхода от бедственото икономическо положение на народа в пазарното стопанство със социални гаранции и приобщаване на страната към икономическите структури на Европа и света.

Днес, когато България е изправена пред най-острия икономически и социален проблем - за хляба на народа, БЗНС - единен сочи единствено верния път за неговото решаване: ускоряване на радикалната аграрна реформа, селяни - собственици на земята, а не наемни работници! Съюзът е за незабавното възстановяване на собствеността върху земеделските земи и за възраждане на истинската земеделска кооперацияна база частната собственост и демократичните принципи на кооперативното движение. За нас преуспяваща България трябва да бъде страна със съвременно земеделие и свързаните с него хранителна и лека промшленост, туризъм и високоефективни екологични промишлени производства.

Като съвременна общонародна политическа организация Съюзът е за защита на интересите и на работниците и служителите, и на целокупниябългарски народ. Организацията на българските сдружени земеделци ще обръща специално внимание на това да привлича в своите редове младежи и ще се старае да подготвя млади съюзни кадри.

Българският земеделски народен съюз - единен е за чиста земя, чист въздух, чисти реки и море, за строго екологично законодателство и ще се бори за предотвратяване на екологичната катастрофа, заплашваща страната ни.

Съюзът е за единството на нацията и възкресяването на нравствените идуховните добродетели на българина, възраждането на почитта към Българската православна църква и разпространяването на общочовешките ценности - вяра, хуманизъм, милосърдие, братство и любов, за здрав морал и здраво българско семейство, основано на обич, уважение и грижи на родители и деца, на млади и стари, за възпитание на младежта в дух на патриотизъм и любов към родината. Съюзът е за гражданска толерантност и гарантиране на ентокултурните и религиозните права на личността.

Българският земеделски народен съюз - единен гледа на интелигенцията, на дейците на науката, изкуството и културата като на синовна интелигенция и ще се бори тя да заеме полагащото й се място в обществото.

Българският земеделски народен съюз - единен е за пълното осъществяване на свещения принцип на народовластието - цялата власт произтича от народа и служи на народа! Ние сме за премахването на комунистическия тоталитаризъм и за изграждането на демократична политическа система, за парламентарна република със строго разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, за развитие на общините и за местно самоуправление, за безусловно спазване на всички международно признати права на личността.

Висша цел в дейността на БЗНС - единен е защитата на суверенитета, териториалната цялост и националните интереси на България. Съюзът е за самостоятелна и открита външна политика, за разбирателство и сътрудничество с всички народи и държави на Балканите, Европа и света.

Българският земеделски народен съюз - единен възправя снага на политическата сцена, за да предложи и осъществи на практика своите изконно български идеи за мир и свобода, хляб и народовластие, в името на възраждането и просперитета на българската нация и държава.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Днес, 17 юли 1991 г., Зелената партия категорично потвърждава своето място и позиция в политическия живот на страната. България е пред избори и на нея й е необходим ясен и конкретен път. Зелената партия ще участва на изборите със самостоятелна програма и кандидати в общата листа на СДС-либерали. Според обективните обстоятелства това еединствената възможност СДС да се яви успешно на изборите, така че всеки демократично мислещ избирател да намери изразител на своите интереси.

Ние защитаваме деловата и полезна работа, водеща до конкретни резултати вместо безполезната агитация. Всеки ден по крачка към демокрацията - това е най-бързият път за смяна на системата!

Ние защитаваме правото на всеки на собствено мнение, което определя нашата толерантност.

Ние подкрепяме и смятаме за правилен и реално възможен път либералния подход в политиката. Не случайно това е политическото кредо на президента.

Ние сме за демократични закони, но закони, които се спазват безпрекословно.

Ние сме за изявата на всеки индивид, но изява, която не накърнява правата на другите.

Ние сме за пълна свобода на мисълта, поведението, вярата и образованието, но свобода, осъзната и отговорна.

Ние сме за чиста природа - люлка на чисти хора.

Всеки глас за СДС-либерали е глас за синята идея - чиста и свята, както беше преди една година, когато се радвахме на всеки успех, отдалечаващ ни от тоталитаризма. Тази идея още съществува у нас. Тя е бъдещето на България.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТАКАНЕТО НА СЛЕДСТВИЕТО И ДЕЛОТО ЗА ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ В СОФИЯ.


В началото на юли състав на Софийския градски съд върна за доразследване делото за подпалването на Партийния дом в София.

Софийският градски съвет на Българската социалистическа партия е удивен, че след девет месеца следствие и два месеца проучване в Софийския градски съд процесът срещу подпалвачите, така наречените най-решителни борци за разграждане на системата, от нощта на 27 август 1990 г. все още тъпче някъде по коридорите на предварителното производство. Изглежда, че под влиянието на известни политически сили извън БСП се прави пореден опит от българското общество да бъде скрита истината за пожара.

Софийската общественост помни кой и при какви обстоятелства подтикваше към насилие в онази нощ, кой и какви политически дивиденти трупаше в часовете на пожара. Сега, в навечерието на решаващи за българската демокрация избори, истината за 27 август 1990 г. явно не е удобна за подбудителите на престъплението.

Софийският градски съвет на БСП настоява да бъде преразгледано решението на състава на Софийския градски съд, което се спусна като пелена над подпалвачите. Надяваме се, че началото на съдебния процес по подпалването на Партийния дом ще отрезви агресивните сили, които според заплахите им подготвят повторение на нощта срещу 27 август 1990 година.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ "ПРЕВЗЕТА ОТВЪТРЕ" ФКД.


Процесите на разцепление в СДС вече са на финалната права. Лидерите на т.нар. "СДС - движение" вече три месеца водят целенасочена борба срещу коалиционните принципи на съюза и постигнаха реално разцепление на българската опозиция.

Общият сценарий се разиграва и във Федерацията на клубовете за демокрация. На Националната конференция в Банкя бе направен опит нашата организация да бъде превзета отвътре и да бъде претопена в СДС-движение. Този опит излезе неуспешен. Мнозинството от нашите клубове подкрепи либералната идея и избра свое ръководство. Сега същата малка група неуспели превратаджии оповести свикване на "извънредна национална конференция на Федерацията" в събота, 27 юли1991 г.

Федеративният съвет оценява тази конференция като повторен опит за преврат и заявява, че това може да бъде учредително събрание на всякаква нова организация, но не е конференция на ФКД.

Федеративният съвет потвърждава решението си - Националната конференция да се състои в Шумен на 3 август 1991 г. Ще бъдат обсъдени кандидатурите на Федерацията на клубовете за демокрация в предстоящите парламентарни и местни избори.

София, 26 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, УЧРЕДЕН НА 16 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Днес, 25 юли 1991 г. в Дома на киното се състоя първото събрание на учредения на 16 юли 1991 г. Софийски клуб за либерална демокрация.

Присъстващите се обединиха около идеята за създаването на гражданско общество, основано на принципите на либералната демокрация, чиито основни ценности са, свободата на личността и нейната инициативност.  За осъществяването на своята програма клубът ще разчита на българската интелигенция с либерално демократични възгледи. Членовете на клуба ще отстояват принципите за спокойно изясняване на политическите позиции, за толерантност към чуждото мнение, за открити честен диалог както с опонента, така и с партньора.

За председател на клуба бе избран Георги Мишев. Събранието потвърди членството на Софийския клуб за либерална демокрация към Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД).

В отговор на поканата на учредителите д-р Желю Желев декларира своето членство в Софийския клуб за либерална демокрация.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) ДО СТОЛИЧНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.


Предстоят ни избори. За доверието на избирателите ще се води политическа борба. Българската социалистическа партия ще участва в нея със своите идеи, отговорности и воля да работи за продължаване на демократичните промени.

Промените започнаха и се осъществяват с наше участие. Днес България има демократично избран парламент, нова конституция, ново законодателство. Това са условия, без които истинска промяна е невъзможна. Тя е невъзможна и без приноса на всички политически сили, които изразяват от различни идейни позиции народната воля.

За съжаление демократичният процес е съпровождан и често задържан от политическо свръхнапрежение. Това в най-висока степен се отнася за София. В навечерието на изборите политическите страсти ще нарастват. Затова

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:

- да не допуснем да бъде взривен гражданският мир, най-ценното достояние на прехода към демократично общество;

- да оставим зад гърба си печалния опит в досегашната политическа практика - неуважението и яростното противопоставяне, стигащо до нетърпимост;

- политическите страсти да се изявяват само чрез дейността на политическите сили, движения и организации, да не се пренасят в области и институции, където стават опасни за обществото - образованието, здравеопазването, дейността на армията, полицията и др.;

- да изключим всякаква възможност за насилие в предизборната кампания, да я превърнем в цивилизовано съперничество на идеи, аргументи и програми за бъдещето на столицата и страната;

- да подчиним политическото си поведение за толерантността и взаимното уважение, да използваме само почтени методи в предизборната борба;

- да изискваме от всички държавни институции - най-вече временните управи в столицата и общините, да спазват стриктно конституцията и законите и да изпълняват точно своите задължения;

- да стабилизираме с общи усилия обстановката в София, да вдъхнем на столичани повече сигурност и спокойствие.

ТОВА Е ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС ЗА ВСИЧКИ!

Вярваме, че в предстоящите избори освен политическите сили, които ще получат народното доверие, ще има още един победител - политическата мъдрост и култура.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПОДКРЕПА НА ПРИЗИВА НА ОКРЪЖНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ И НА КООРДИНАТОРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА СДС.


1. Националният координационен съвет на СДС подкрепя призива на окръжните координационни съвети и на областните и окръжните координатори на Централната избирателна комисия (ЦИК) на СДС и се ангажира с неговото изпълнение.

2. Приканва всички членуващи в съюза организации да потвърдят участието си в изборите с единна синя бюлетина с една листа на Съюза на демократичните сили.

3. Националният координационен съвет на СДС желае да пристъпи към скорошна актуализация на политическото споразумение между организациите на СДС от 23 април 1990 г. Това се налага от променената политическа ситуация и от необходимостта да бъдат гарантирани равните права и задължения на участващите в коалицията.

4. Призовава всички некомунистически организации, които ще участват в изборите, да сключат политическо споразумение за неучастие в коалицияс БСП по време на предизборната кампания и при съставянето на следващото правителство.

5. Националният координационен съвет на СДС желае всички политически сили да се солидаризират за защита на независимостта и професионализма в средствата за масова информация.

София, 25 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА
СДС: Филип Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили заявява, че БЗНС-Никола Петков е и ще бъде неразделна част от СДС до пълна победа над комунизма.

Подкрепяме позицията на БЗНС-Никола Петков по въпроса за обединението на земеделските движения в България.

Софиж, 25 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС
НА СДС: Филип Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СДС, УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 25 ЮЛИ 1991 ГОДИНА. Писмото е адресирано до Европейския  парламент и до Съвета на Европа.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вземайки предвид изключително високото напрежение в страната ни,

Вземайки предвид, че това напрежение се дължи до голяма степен на сериозните съмнения за фалшификации на изборите през 1990 година,

Вземайки предвид, че опозицията в България няма достъп до първичните документи от предишните избори и от страна на държавните органи съзнателно не се разрешава достъп на експерти по правата на човека да се запознаят с тези документи,

Ние апелираме към Вас за съдействие, като приканите парламентарните органи в България, да ни се гарантира запознаване с първичните документи от изборите през юни 1990 г.

Това би могло да стане в най-кратък срок, още преди изборите през септември 1991 г., за да спадне напрежението в страната и се даде възможност за нормално протичане на изборите.

Уважаеми господа, разчитаме на Вашата подкрепа за един високохуманен и принципен акт - подкрепа за проверка на валидността на парламентарните избори през юни 1990 година.

София, 25 юли 1991 г.

(Следват подписите на упълномощените представители на всички организации в СДС, участвали в заседанието на НКС на СДС на 25 юли 1991 г.)

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЙОЛО ДЕНЕВ ПО ПОВОД ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ ПАРТИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В УЛИЧНИ ПРОВОКАЦИИ И СТЪЛКНОВЕНИЯ.


Обвиненията на милицията, че Българската демократическа партия (БДП)и председателят й Иоло Денев с 50-60 члена са начело на всички улични провокации, са лъжа и злепоставяне. Лично не участвах в живата верига, тъй като жени и мъже от СДС ме избутаха грубо с обвинението, че съм комунист. Стоях си в градинката на ул. "Московска" срещу Партийния дом с плакат и тетрадка за оставка на правителството. На митинга на БСП на 17 юли не съм стоял до трибуната на бившия мавзолей.

Проявите на гражданите не са груби, а прекалено меки - протест за истински промени на живота без лъжи, че БСП се е променила. Никой червен престъпник не е наказан и нищо заграбено не е върнато. Номенклатурата създава червени фирми с ограбени от народа пари. Народът плаща и гладува, а номенклатурата ограбва пиратски и трупа милиони.

Народът - измамен, ограбен, гладен и отчаян - не вярва на стари и нови управници. Не вярва на народни представители, на Народно събрание, на правителство и на президент. Те искат да лишат от участие в изборите извънпарламентарните партии, за да останат на власт. Държавата не спазва Закона за политическите партии и изискванията за равнопоставеност между тях. Това е фашизъм, а не демокрация!

Народът няма трибуна. За него остава гладът и улицата за изявата на натрупаната мъка.

СДС и БСП ни ругаят и чернят, не ни допускат до радиото и телевизията, не ни дават клубове, защото казваме истината и се борим за реална смяна на престъпната червена система. Ние сме последователно против предателските сделки на много лидери от СДС, които са виновни за оставането на червените на власт и за разочарованието на народа.

Правителството не се интересува от прехраната на народа, от организирането на производството, от борбата срещу спекулата. То създаде условия за широка дейност на червените пирати - милионери. Затова най-после трябва да се произведат честни и демократични избори, за да се разруши тоталитарната система и да се гарантира демократичният възход на народа.

София, 24 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.


На 23 юли 1991 г. президентът на Конфедерация на труда "Подкрепа" д-р Константин Тренчев се срещна с представителите на Съюза на собствениците в България (ул. "Гр.Игнатиев", 2), господата Илия Галчев и д-р Румен Петков. На срещата бяха разгледани тревожните тенденции около настойчиво предлагания вариант на проектозакона за приватизация. Установени бяха еднакви гледища по въпроса. На първомясто всяка приватизация трябва да се предхожда от цялостна и безусловна реституция, т.е. връщане на насилствено отнетата собственост след преврата на 9 септември 1944 година.

Г-н Тренчев изрази ясно и категорично мнението на Конфедерацията, че системните антисоциални и антисиндикални действия, прилагани едновременно с материално разоряване на стотиците хиляди семейства (изселвания, изключване от учебни заведения, уволнения от местоработаи други репресии) по време на комунистическата власт, са грубо нарушение на човешките права.

На срещата страните отхвърлиха предложенията на комунистическите емисари "икономисти" за всякакво обезщетение на бившите собственици чрез бонове, облигации и други книжа. Провеждащата се в страната партийна пропаганда по въпроса за приватизацията беше квалифицирана от присъстващите като срамна спекулация, която цели да облагодетелства само онези комунистически дейци, които държат да живеят в обсебени имоти, както и такива, които се използват от самата партия.

Президентът на Конфедерация на труда "Подкрепа" д-р Тренчев заяви, чеще постави въпроса за справедливото разрешаване на реституцията пред тристранната комисия и другите ведомства. Разгледана беше и възможността за общи действия срещу приемането на сегашния законопроект за приватизация.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


 ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ

14. ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИСОКОРАЗВИТА ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И СТРУКТУРНО, СВРЪХМОДЕРНА, ПРИРОДНО ЧИСТА СТРАНА НА СВОБОДНИ, БЛАГОДЕНСТВАЩИ И ПРЕЗАДОВОЛЕНИ ЛИЧНОСТИ, СЪЩЕСТВУВАЩА В ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ ГРАНИЦИ КАТО НЕРАЗДЕЛНА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ВОДЕЩА ЧАСТ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И СВЕТА.

 А/ НАЦИОНАЛНИ

15. Народнолибералната партия ще ратува за поставянето на българските национални интереси над всичко в политиката. Тя ще защитава българските интереси в страната и в чужбина, ще работи за издигането и утвърждаването на националното самочувствие и достойнство на българите и България.

16. Народнолибералната партия ще работи за националното обединение на българския народ в естествените му етнокултурни граници, което да се осъществи по мирен път, чрез участието на България в европейските интеграционни процеси.

17. Недопускане на действия, застрашаващи териториалната цялост, свободата, независимостта и достойнството на България и на нейните граждани.

18. Народнолибералната партия е за независима външна политика на България, изхождаща единствено от българските национални интереси.

Б/ ИКОНОМИЧЕСКИ

19. Народнолибералната партия е за свободна пазарна икономика със социална справедливост и социални гаранции, протекционизъм и технизация. За постройка на модерна инфраструктура и постоянното й обновяване.

20. Народнолибералната партия е за приоритет на частната собственост и ограничаване на държавната до възможния минимум. За създаване на силна средна класа собственици, включваща огромното мнозинство от народа.

21. Премахване на всякаква пряка административна намеса на държавата в икономиката. Осъществяване на държавната икономическа политика, единствено чрез създаване на общи стимулиращи условия.

22. Максимално либерална нормативна база. Премахване на всякакви абсолютно не необходими процедури и максимално опростяване на обективно неизбежните.

23. Максимално съкращаване на държавната бюрокрация. Опростена данъчна система от инфлационен тип, без данъчна администрация. Съкращаване на държавния бюджет и свеждането му до типично държавностни разходи. Горна граница на данъците не по-голяма от 30 %.

24. Практическо освобождаване от данъци на спестяванията и на социалните осигуровки чрез златното им стойностно изразяване технически и практическо опериране в книжни пари, чиято сума се привежда към текущата пазарна цена на златото. Този тип индексиране и пълно компенсиране на спестяванията от инфлация се явява и сигурен механизъм за недопускане на неконтролируема неданъчна инфлация, чрез способността си при тенденция към инфлация да привлича и блокира свободната парична маса, изваждайки я от обращение и възстановявайки пазарното равновесие - пари-цени. Практически то няма да допуска растеж на цените.

25. Насърчаване и защита на производителната частна собственост и на българското стопанство в духа на покровителствената политика на Стефан Стамболов чрез отпускане на безлихвени заеми, данъчни облекчения, безплатно предоставяне на държавни земи и сгради, митническа защита, както и всякакви други облекчения. Съобразяване на производствената структура на страната със суровинните ресурси и насърчаване развитието на наукоемки екологосъобразни производства.

26. Контрол над чуждите инвестиции с оглед дълготрайните национални интереси. Недопускане разпродажбата на България навън и изтичането на националното богатство.

27. Гарантиране на лева като единствено платежно средство на територията на България. Напълно свободна вътрешна конвертируемост на лева.

28. Фермерска аграрна система. Държавно стимулиране за изграждане и поддържане на модерно технизирано земеделие и животновъдство.

29. Приватизация на държавната собственост не чрез разпродажба, а чрез безплатното й раздаване на народа, чрез валчери като акт на социална справедливост и връщане собствеността от държавата на народа. Реприватизация.

В/ ПОЛИТИЧЕСКИ

30. Народнолибералната партия е за пълна свобода, за политически и идеен плурализъм, за многопартийна система при неформалност на всички политически организации.

31. Народнолибералната партия е за републиканско устройство на България, съчетаващо предимствата на целия републикански опит на човечеството, съобразено с националните особености.

32. Народнолибералната партия е за пълно разделение на властите от всички нива на:

- законодателна - принадлежаща пряко на народа в активната му част,при законодателна инициатива на всеки гражданин и приемане на законите чрез стъпаловиден референдум;

- изпълнителна - с разделение на функциите на: военно-външнополитически, икономически, хуманитарни, като за всяка функция длъжностните лица биват избирани от народа измежду имащите съответния образователен и териториален ценз; чрез свободно, алтернативно и тайно гласуване, като всеки гласоподавател има толкова гласа, колкото са завършените години на образованието му.

- съдебна - подчинена единствено на конституцията, осъществявана от независими съдилища, състоящи се от изборни съдии, водещи процеса, и от конкретно избрани по жребий съдебни заседатели, произнасящи съдебното решение. Наличие на Конституционен съд;

- контролна - осъществявана от контролни събрания и профилирани комисии, съставени от гражданите в определени възрасти, по право на възраст. Участието на всеки гражданин, без изключение, в тях да става периодично за кратък срок по право от само себе си. Силите на реда и прокуратурата да са изпълнителни органи на контролната власт, назначавани от нея. Контролната власт да организира изборите и гласуванията, да налага вето върху решенията на изпълнителната и на съдебната власт.

33. Задължително изграждане на всички власти, техните органи и длъжности на принципите на изборност (с изключение на контролната власт), мандатност при едногодишен мандат максимум, колегиалност с интерцесия, едномандатност и изграждане на вертикалните структури от долу на горе, чрез отпадане при избори, стъпаловидно.

34. Административно териториално разделение на страната на два типа общности: политически - съставни и с еднакво население на съответните нива, които изграждат политическата система; и териториални - обединяващи естествени териториални образования, но с различно население, имащи само инфраструктурно-комуникативни и архитектурни функции.

35. Професионално-запасна народна войска, с модерно въоръжение и достатъчна мощ за самостоятелна отбрана на България.

Г/ ХУМАНИТАРНИ

36. Народнолибералната партия е за безусловно зачитане на всички човешки права и свободи, провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека. Недопускане никакви привилегии или ограничения в човешките права. Гаранции за реалното упражняване на всички права.

37. Утвърждаване на свободата, човешкото достойнство и личностната ценност като духовна основа на обществото.

38. Осигуряване възможност за свободно развитие и преуспяване на всеки човек, независимо от имущественото му състояние и независещи от волята му фактори, чрез предоставяне от държавата на всевъзможни материални условия за развитие.

39. Пълно социално осигуряване на учащите се, позволяващо им независимост от имущественото състояние и желание на родителите, при придобиване на образование. Безплатно образование от всички степени.

40. Напълно свободен духовен живот. Пълна свобода на информацията и материални условия за действителна свобода на словото. Недопускане на никаква цензура, под каквато и да е форма и претекст. Свободна частна инициатива в информацията и частни медии.

41. Интелектуализиране на нацията, чрез изграждането на модерна образователна и информационна мрежа, съчетаваща частната инициатива с безплатността. Истински научно висококачествено образование, основано на принципите на постепенна профилизация, последователно изучаване на предметите и полагане на изпити пред независими държавни комисии, свободен избор на преподаватели от учещия, като всяка изпитна комисия заплаща в зависимост от оценката на учещия стипендия, а на преподавателя сума, която и в зависимост от броя на учениците му формира заплатата му.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:28
29.07.1991 година

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!