29 юни 1990

СОФИЯ, 29 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 127 /145/


СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ОТ 4 ЮНИ 1990 ГОДИНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ", АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ” ВИСОКО ЦЕНИ УСИЛИЯТА ВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ПОМИРЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕ НА НАРОДА. ИНИЦИАТИВАТА ВИ ЗА НЕНАСИЛИЕ, ЧЕСТНИ И СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ СЕ ПРИВЕТСТВА ОТ ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.
ВОДЕНИ ОТ РАЗБИРАНЕТО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ, НИЕ ПОДПИСАХМЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ВАС СПОРАЗУМЕНИЕ. НО ОЩЕ ТОГАВА ДЕКЛАРИРАХМЕ ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ, СВЪРЗАНО С РЕАЛНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. НАЛИЦЕ СА КАТЕГОРИЧНИ ФАКТИ, КОИТО ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ГО ПРАВЯТ САМО ЛИСТ ХАРТИЯ.

НА 3 ЮНИ Т.Г. В ГР. МАДАН БЕ ПРОВЕДЕН ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ С УЧАСТИЕТО НА Г-Н АХМЕД ДОГАН. ПОД ПРЕДЛОГ ЗА УЧАСТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ИЗБОРИТЕ НА МИТИНГА БЕЗЦЕРЕМОННО ПРИСЪСТВАХА АНТИБЪЛГАРСКАТА ИСТЕРИЯ, ПАНИСЛЯМСКИЯТ И ПАНТЮРКИСТКИЯТ ЗАРЯД НА ФАНАТИЗИРАНАТА ГРУПА. ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОКОЛО 200 ЧОВЕКА И ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ЛИДЕРИТЕ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ ГРУБО ПОГАЗВАТ ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА РОДОПСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. МИТИНГЪТ БЕ АКТ НА РЕПРЕСИЯ ВЪРХУ ГРАЖДАНСТВОТО НА МАДАН И РАЙОНА. СЕГА, КОГАТО В СТРАНАТА СЕ РАЗВИВА ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС И СЕ ГАРАНТИРАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПОРЕДНАТА "ПРЕДИЗБОРНА" АКЦИЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОКАЗВА ИСТИНСКИТЕ СТРЕМЕЖИ И АМБИЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО.

НИЕ ВИ ПИТАМЕ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
1. КОМУ БЕ НУЖНА ДЕМАГОГИЯТА НА Г-Н ДОГАН ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. НИМА НЕ БЕ ЯСНА ПОЗИЦИЯТА МУ ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПАНТЮРКИСТКО САМОЧУВСТВИЕ ДА СПЕКУЛИРА С РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА НА ХОРАТА И ДА ПРИОБЩАВА ПО ТОЗИ НАЧИН НЕВИННО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ В РОДОПИТЕ. МАЛКО ЛИ СА ТРАГЕДИИТЕ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ОТ ВРЕМЕТО НА РОБСТВОТО, ЧЕ И ДО ДНЕС?

2. КОЙ И ПО КАКЪВ НАЧИН РАЗРЕШИ ДЕЙНОСТТА НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ? ОТГОВОРИТЕ НА ГОСПОДАТА ЛИЛОВ И П.СИМЕОНОВ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ПОКАЗАХА ОЩЕ ЕДИН ПЪТ, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО АКУМУЛИРА ПРЕТЕНЦИИ НА ОСНОВНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖДАТА АГЕНТУРА, А ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТНОВО ТРЯБВА ДА СА БЪЛГАРИТЕ С МОХАМЕДАНСКА ВЯРА. НЕ СЕ ЛИ ИЗВЪРШВА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО, КАТО СИ ЗАТВАРЯМЕ ОЧИТЕ ПРЕД ГЕНОЦИДА МУ?

3. ЗАЩО МИНИСТЪР СЕМЕРДЖИЕВ, ПО ДУМИТЕ НА Г-Н ДОГАН, ВЛИЗА В ПРЕГОВОРИ ЗА ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ОТНОВО СЕ ИСКА БЕЗЗАКОНИЕ, ЖЕРТВА НА КОЕТО БЯХА И СА ПАК БЪЛГАРИТЕ С МОХАМЕДАНСКА ВЯРА?

4. ЗАЩО МЮФТИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ СТАРАТЕЛНО СЕ ИГНОРИРА И ВЯРВАЩИТЕ ОКОНЧАТЕЛНО СА ВКЛЮЧЕНИ В РАЗПОРЕДБИТЕ НА Г-Н ГЕНДЖИЕВ, ОТКОГА И Г-Н ДОГАН СЕ НАЕ ДА УПРАВЛЯВА СЪДБИНИТЕ НА ШЕРИАТСКИТЕ ДЕЛА НА БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ? НЕ Е ЛИ ЯСНО, ЧЕ ТОВА Е ЕНИЧАРСКА ДЕЙНОСТ. НЕ СТАНАХМЕ ЛИ ЗА СМЯХ ПРЕД СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ, КАТО ДОПУСКАМЕ УЛТИМАТУМИТЕ НА Г-Н ДОГАН ДА НИ ПОСТАВЯТ В УНИЗИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО ДЪРЖАВА И НАРОД?

5. КОЙ ЩЕ ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПОЛИТИКАНСТВОТО НА ТОВА ДЕЛЕНИЕ И БЕЗПАРДОННОТО КОПАЕНЕ НА ПРОПАСТ, ВРАЖДА И РАЗКОЛ СРЕД ЕДИННОТО НАСЕЛЕНИЕ В РОДОПСКИЯ КРАЙ. КЪДЕ СА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И РЕД, ОСОБЕНО В ДНИТЕ ОКОЛО ИЗБОРИТЕ?
СЪЗДАДЕНАТА ТЯГОСТНА ОБСТАНОВКА У НАС В РЕЗУЛТАТ НА ПРОТИВОБОРСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И АНТИНАЦИОНАЛНИ СИЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ ЖЕЛАНОТО НЕНАСИЛИЕ. ЕТО ЗАЩО,

НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ДА ГАРАНТИРАТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЛАСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА МИР, СИГУРНОСТ, НЕНАСИЛИЕ И ГРАЖДАНСКО СЪГЛАСИЕ В ОБЩИЯ ХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА.

2. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ РЕШЕНИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТАНЦИИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ, ШОВИНИСТИЧНИ, ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, И СЕ ЗАБРАНИ ДЕЙНОСТТА ИМ. НУЖНО Е ПРИОБЩАВАНЕ, А НЕ РАЗДЕЛЯНЕ!

3. НАСТОЯВАМЕ ЗА НАЙ-СТРОГА САНКЦИЯ ПО ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА НА ВСИЧКИ, КОИТО СЪДЕЙСТВАТ ЗА СПЕКУЛИРАНЕТО С РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА НА ГРАЖДАНИТЕ.

РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ” СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ОТ Г-Н ДОГАН ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ МИТИНГ Е ГРУБО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ СИГУРНОСТТА И
СПОКОЙСТВИЕТО НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА НИ. НЕСКРИТАТА АМБИЦИЯ ЗА ЕТНОКУЛТУРНА АВТОНОМИЯ ВНУШАВА СТРАХ И НАЦИОНАЛНА БОЛЕЗНЕНОСТ У РОДОПСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.

НИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ФАКТОРИ И СИЛИ, ЧЕ ГРОЗЯЩАТА ОПАСНОСТ НЕ Е ФИКЦИЯ, А ПЛАНОМЕРЕН АКТ НА АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАНТИ. СЪЮЗЪТ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА РЕАГИРА СЪОБРАЗНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА, КАКТО И ЗА АТМОСФЕРАТА НА НЕДОВЕРИЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА НАЦИЯТА.

УСПОРЕДНО С ТОВА ИСКАМЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИЕ И РЪКОВОДЕНАТА ОТ ВАС ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИИ ЩЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПРЕСИЧАНЕ НА ОПИТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ ДА ОСЪЩЕСТВИ РАЗКОЛ СРЕД НАРОДА И ДА ОСУЕТИ СТРЕМЕЖА НИ КЪМ НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО.

СМОЛЯН, 4 ЮНИ 1990 ГОДИНА    С  УВАЖЕНИЕ:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ": БРАНКО ДАВИДОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО КЪМ КТ "ПОДКРЕПА", ИЗПРАТЕНА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ, ОБЕДИНЕНИ В ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ЧЛЕН НА КТ "ПОДКРЕПА", ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА, И ЗАГРИЖЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ОТРАСЪЛ, КОЙТО Е СРЕД НАЙ-ЗАСЕГНАТИТЕ, НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПРИЕХМЕ СЛЕДНАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ
НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ И В ЧАСТНОСТ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ДА ПОЛОЖАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ УСИЛИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЦЯЛОСТТА НА ОТРАСЪЛА, РЕСПЕКТИВНО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В НЕГО, КАТО ЗА ЦЕЛТА:

1. ОТСТРАНЯТ ВСИЧКИ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ С ДОСЕГАШНАТА ПОГРЕШНА СТРАТЕГИЯ В ОТРАСЪЛА КАКТО ОТ СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО, ТАКА И ОТ ОТДЕЛНИТЕ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ.

2. РАЗРАБОТЯТ КОНКРЕТЕН ПЛАН ЗА НАТОВАРВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОЩНОСТИ, КАТО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВСИЧКИ ОФЕРТИ, ПОСТЪПИЛИ ОТ ЧУЖДИ ФИРМИ, ОСОБЕНО ЩО СЕ КАСАЕ ДО ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИМАТ МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ.

3. НАСТОЯВАМЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЪЛА, ОБХВАЩАША ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ПРЕНАСОЧВАНЕТО, КАКТО И СОЦИАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНА БЕЗРАБОТИЦА.
УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИСКАНИЯ Е МОРАЛЕН ДЪЛГ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В ЛИЦЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, РЕСПЕКТИВНО МИНИСТЕРСТВОТО, ТЪЙ КАТО ТЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА И ЗАЕТОСТТА В НЕГО.

КАТО ДЕКЛАРИРАМЕ НАШАТА ДОБРА ВОЛЯ ЗА КОНСТРУКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИМЕТО НА ЗАПАЗВАНЕ НА ОТРАСЪЛ "МАШИНОСТРОЕНЕ", СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА ПРИБЕГНЕМ ДО ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СИНДИКАЛНИ АКЦИИ С ОГЛЕД ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА.

СОФИЯ, 23 ЮНИ 1990 Г.    ПРОФСЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНЖ. Л.СИМИДЧИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/.


ЧЛ. 23 /1/ СЪЮЗНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОРГАН НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТОЙ ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
/2/ СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА, ИЗБРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО.
/3/ БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
/4/ МАНДАТЪТ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ Е ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ МУ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
/5/ ВСЕКИ ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ЗА СРОК ОТ 4 МЕСЕЦА, КАТО РЕДЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО АЗБУЧЕН РЕД.

ЧЛ. 24. ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СГО ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИТЕ СИ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА.

ЧЛ. 25 /1/ КЪМ СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ И ПО НЕГОВО РЕШЕНИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪЗДАВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ СЪВЕТНИЦИ ПО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ, КООРДИНАТОРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ.
/2/ СЪВЕТНИЦИТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СГО.
/3/ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАСУВА БЮДЖЕТ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ.

ЧЛ. 26 /1/ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СГО И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КЛУБОВЕ, КОИТО СА ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КАКТО И КОГАТО СА НАЗНАЧЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ НА РЪКОВОДНА АДМИНИСТРАТИВНА ДЛЪЖНОСТ, АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗЛИЗАТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СГО.
/2/ ПОПЪЛВАНЕТО НА СЪСТАВА НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ СТАВА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, А ИЗБОРЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ - ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА.

ЧЛ. 27 /1/ КЛУБОВЕТЕ СА АВТОНОМНИ И РАВНОПРАВНИ. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ И СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ Е ПРЯКА.
/2/ КЛУБОВЕТЕ ОРГАНИЗИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВИ ОТ НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ
/3/ ПРИ ИЗЯВА НА НЕСЪГЛАСИЕ С ИНИЦИАТИВИТЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ КЛУБОВЕТЕ СЪГЛАСУВАТ ПОМЕЖДУ СИ СВОИТЕ СТАНОВИЩА И МОГАТ ЧРЕЗ СВОИТЕ ДЕЛЕГАТИ ДА ПОИСКАТ ОБСЪЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЙНОТО ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЕНЯНЕ.
/4/ КЛУБОВЕТЕ ПРЕДЛАГАТ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ИНИЦИАТИВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ РАЗРАБОТВА ФОРМАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ И ГИ ПРЕДЛАГА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ.

ЧЕТВЪРТО - ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

ЧЛ. 28. ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СГО СА ДАРЕНИЯТА И ПОМОЩИТЕ ОТ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДРУГИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ. 29. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СГО ВНАСЯТ СИМВОЛИЧЕН ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В РАЗМЕР НА 1 ЛЕВ.

ЧЛ. 30. ВСЕКИ КЛУБ ФОРМИРА СВОЙ ПАРИЧЕН ФОНД, ОТ КОЙТО ФИНАНСИРА ДЕЙНОСТТА СИ, И ИМА СОБСТВЕНА БАНКОВА СМЕТКА.

ЧЛ. 31 /1/ СГО ФОРМИРА ЦЕНТРАЛЕН ПАРИЧЕН ФОНД В БЪЛГАРСКА И ЧУЖДА ВАЛУТА В ОТДЕЛНИ БАНКОВИ СМЕТКИ.
/2/ ЦЕНТРАЛНИЯТ ПАРИЧЕН ФОНД СЕ ФОРМИРА ОТ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.П., КАКТО И ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ В РАЗМЕР НА 20 о/о.
/3/ ЦЕНТРАЛНИЯТ ПАРИЧЕН ФОНД СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ, ЗА ИЗДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ, ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ, ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ.

ЧЛ. 32. КЛУБОВЕТЕ И СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ ВОДЯТ ПРИХОДНО-РАЗХОДНА КАСОВА КНИГА ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И КОНТРОЛ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ИМ.

ЧЛ. 33 /1/ РЕДЪТ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕТО И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ И ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА.
/2/ СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ И КЛУБОВЕТЕ ЕЖЕГОДНО В ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА РАЗРЕШАВАТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ БАНКОВАТА ИМ СМЕТКА КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ЗАДЪЛЖАВАТ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И ДА ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА И ОТ ИМЕТО НА СГО ИЛИ КЛУБА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


НА 13 ЮНИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ, НА КОЕТО БЕШЕ РАЗГЛЕДАНА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА 2 ЮНИ 1990 Г. В ГРАД ПЛОВДИВ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЗБ ОПОВЕРГАВА ТВЪРДЕНИЕТО, ЦИТИРАМЕ "ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО УТОЧНЯВАНЕ НА СЪСЛОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БСС И СЗБ НА НИВО ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ." ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ТАКАВА РАБОТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е ИЗВЪРШВАНА. ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОТ НАША СТРАНА НЕ Е УЧАСТВУВАЛА В ПОДОБЕН РОД ДЕЙНОСТ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТАКИВА ИЗЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГОРЕПОСОЧЕНИ СЪЮЗИ ЩЕ СЪЗДАДАТ ПОГРЕШНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НА ПРАКТИКА ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАНА.

ПРИНЦИПНО НИЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ДВАТА СЪЮЗА, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРЕОДОЛЯВАНЕ В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НА ТЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ В СТОМАТОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА.

СОФИЯ, 13 ЮНИ 1990 Г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. КЕХАЙОВ
                                          СЕКРЕТАР: Т. МАНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


ГЛАВА ТРЕТА   
ОРГАНИ  НА СЪЮЗА

ЧЛ.12 НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА СА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /ИС/ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /КК/.

ЧЛ. 13 ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СЪЮЗА Е ОС, КОЕТО СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО. РЕШЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО СВИКВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ ИС, КОЙТО ИЗГОТВЯ ДНЕВНИЯ РЕД, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ И ОПРЕДЕЛЯ НОРМАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО. ПО ИСКАНЕ НА НАЙ-МАЛКО 1/10 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА ИС, В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ОС. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИС НЕ СВИКА ОС, ЧЛЕНОВЕТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ПОИСКАЛИ ТОВА, МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ ВРЕМЕНЕН КОМИТЕТ /ВК/, КОЙТО ПРОВЕЖДА ТОВА ОС.

ЧЛ. 14 СВИКВАНЕТО НА ОС СТАВА С ПИСМЕНИ ПОКАНИ ИЛИ СЕ ОБЯВЯВА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, КАТО СЕ ПОСОЧВА ТОЧЕН ДЕН, ЧАС И МЯСТО НА НЕГОВОТО ПРОИЗВЕЖДАНЕ.

ЧЛ.15 ОС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО И Е РЕДОВНО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 1/2 ОТ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ.

ЧЛ. 16 РЕШЕНИЯТА НА ОС СЕ ВЗЕМАТ ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, А ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА - С МНОЗИНСТВО НАЙ-МАЛКО 2/3 ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ПРИ ИЗБОР НА ОРГАНИ НА СЪЮЗА И ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪЮЗА ГЛАСУВАНЕТО Е ТАЙНО.

ЧЛ.17 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
- ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА СЪЮЗА И ОПРЕДЕЛЯ НЕГОВАТА ОБЩА ПОЛИТИКА, ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ,
- ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА СЪЮЗА, УТВЪРЖДАВА СЪСТАВА НА ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ, ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИОННАТА УРЕДБА,
- ИЗБИРА ИС, КК И ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ,
- УТВЪРЖДАВА ОТЧЕТИТЕ НА ИС И КК НА СЪЮЗА, ПРИЕМА ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪЮЗА,
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТАКТИ СПОРАЗУМЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И СХОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, УТВЪРЖДАВА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА,
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СЪЮЗА В ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМИ.

ЧЛ.18 ДЕЙСТВУВАЩ ОРГАН НА СЪЮЗА Е ИС. ЧЛЕНОВЕТЕ МУ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОС ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. СЪСТАВЪТ МУ Е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 13 И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 35 ДУШИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИС МОГАТ ДА СЕ ИЗБИРАТ НАЙ-МНОГО ЗА ДВА МАНДАТА, ВСЕКИ ОТ КОИТО Е ДВЕГОДИШЕН.

ЧЛ. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:
- ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪЮЗА, СЪСТАВЯ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ, ОПРЕДЕЛЯ ГОВОРИТЕЛ И ДРУГИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.
- ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОС, РЕШАВА ТЕКУЩИ И КОНФЛИКТНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛИРА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА, КАТО СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЕ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 15 ДНИ,
- ПОДГОТВЯ РАБОТАТА НА ОС И НЕГОВОТО СВИКВАНЕ,
СКЛЮЧВА СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, УПРАВЛЯВА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА,
- ПОДДЪРЖА КОНТАКТИ С КЛУБОВЕТЕ, ЗАЧИТА МНЕНИЕТО ИМ ПО ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА, И ГИ ИНФОРМИРА ЗА СВОИТЕ РЕШЕНИЯ,
- ЗАСЕДАНИЯТА НА ИС СА РЕДОВНИ, АКО ПРИСЪСТВУВАТ 2/3 ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 20 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА СЕ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИС, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДИГАТ НАЙ-МАЛКО ДВЕ КАНДИДАТУРИ. ГЛАСУВАНЕТО Е ТАЙНО И ИЗБОРЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИС. СЪЩАТА ПРОЦЕДУРА СЕ ПРИЛАГА И ПРИ ИЗБОРА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪЮЗА, КАТО ТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛЕД НЕГОВИЯ ИЗБОР. СЕКРЕТАР СЕ ИЗБИРА ПО СЪЩИЯ НАЧИН.

ЧЛ. 21 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА:
- ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА,
- СВИКВА ИС И РЪКОВОДИ НЕГОВИТЕ ЗАСЕДАНИЯ,
- ПРИ НУЖДА ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ПОЕМА ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

ЧЛ. 22 КОНТРОЛЕН ОРГАН НА СЪЮЗА Е КК. ЧЛЕНОВЕТЕ Й СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОС, ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. СЪСТАВЪТ Й Е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 3 И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ДУШИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КК МОГАТ ДА СЕ ИЗБИРАТ НАЙ-МНОГО ЗА ДВА МАНДАТА, ВСЕКИ ОТ КОИТО Е ДВЕГОДИШЕН. КК ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЪРВОТО СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ КАСИЕР НА СЪЮЗА.

ЧЛ. 23 КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ:
- ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЯЛОСТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА,
- ИЗВЪРШВА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ ВЪРХУ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И ПРЕДСТАВЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИС,
- ИЗГОТВЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА И ГО ПРЕДСТАВЯ НА ОС ЗА ОДОБРЕНИЕ.

ЧЛ. 24 ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА СЕ ИЗВЪРШВА В НЕГОВИТЕ КЛУБОВЕ. ТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПО ИНТЕРЕСИ, ПРОФЕСИОНАЛНО, НА ТЕРИТОРИАЛЕН ИЛИ ДРУГ ПРИНЦИП. КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА
СЕ СЪЗДАВАТ И ЗАД ГРАНИЦА ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, ЖИВЕЕЩИ, РАБОТЕЩИ ИЛИ УЧЕЩИ ТАМ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОКУМЕНТИТЕ НА СЪЮЗА И ЗАКОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. КЛУБОВЕТЕ ИЗБИРАТ СВОИ РЪКОВОДСТВА НА МАНДАТНИЯ ПРИНЦИП НА СЪЮЗА.

ЧЛ. 25 КЛУБОВЕТЕ:
- ПРИЕМАТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА,
- РАЗПРОСТРАНЯВАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА СЪЮЗА, ПРОПАГАНДИРАТ НЕГОВИТЕ ИДЕИ И ЦЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТАКТИ ПОМЕЖДУ СИ, ПРАВЯТ ЗАПИТВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ИС НА СЪЮЗА,
- ОБСЪЖДАТ И РЕШАВАТ ПО МЕСТА АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЮЗА,
- ИЗБИРАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ОС НА СЪЮЗА ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ТЯХНОТО ОТЗОВАВАНЕ, МОТИВИРАНО РЕШАВАТ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОТСТРАНЯВАНЕТО НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪЮЗА.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗДРЪЖКА НА СЪЮЗА

ЧЛ. 26 СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е НА ПРИНЦИПА НА САМОИЗДРЪЖКАТА. СРЕДСТВАТА СЕ НАБИРАТ ОТ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ, СТОПАНСКА И ДРУГА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ ДЕЙНОСТ. ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА КАТО ЦЯЛО, СЕ СЪХРАНЯВАТ В БАНКОВАТА СМЕТКА.

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ. 27 СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА И САМОРАЗПУСКА С МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ НА ОС ИЛИ АКО ТРИ МЕСЕЦА ОСТАНЕ С ПО-МАЛКО ЧЛЕНОВЕ ОТ БРОЯ НА НЕГОВИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 28 СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ИМА СВОЙ ПЕЧАТ, ЕМБЛЕМА И ПЕЧАТЕН ОРГАН, ОДОБРЕНИ ОТ ОС.

ЧЛ. 29 НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНО ОС НА СЪЮЗА, ПОДПИСАН Е ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИС /УС/ И ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛВАН И КОРИГИРАН ОТ ОС.

ЧЛ. 30 ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА РЕШЕНИ С НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ЩЕ СЕ РЕШАВАТ ОТ ИС С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ.


УЧРЕДИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ:
1. БОЯН ПЕТРОВ ВЕЛКОВ /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС/
2. АНТОН ДИМИТРОВ МИТИЧЕВ /ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС/
3. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ /ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС/
4. ПЕТЪР ЕМИЛОВ МИНКОВ /СЕКРЕТАР/
5. БУДИМИР МАРИНОВ ЛУКАНОВ /ЧЛЕН НА ИС/
6. ГЕРГАНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА /ЧЛЕН НА ИС/
7. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ /ЧЛЕН НА ИС/
8. КРИСТИНА МИЛАНОВА ИЧЕВА /ЧЛЕН НА ИС/
9. ЛЮБОЖИДАР ДЕЙКОВ ИЛИЕВ /ЧЛЕН НА ИС/
10. ПЕТЪР ИВАНОВ ДОНЕВ /ЧЛЕН НА ИС/
11. ПЕТЪР КОСТАДИНОВ МАРКОВ /ЧЛЕН НА ИС/
12. РОЗИКА ГЕНЧЕВА БОТЕВА /ЧЛЕН НА ИС/
13. СИМЕОН ПЕТРОВ БЛАГОЕВ /ЧЛЕН НА ИС/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


ЧЛ.11./1/ ОСВЕН КОНГРЕСИ СЪЮЗЪТ СВИКВА ПРИ НУЖДА И НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ;
/2/ В КОНФЕРЕНЦИЯТА УЧАСТВУВАТ ПО ПРАВО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
/3/ СВИКВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СТАВА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА 1/3 /ЕДНА ТРЕТА/ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛ.12 .  /1/    КОНФЕРЕНЦИЯТА ИМА ПРАВОТО ДА РЕШАВА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА;
/2/ ДА ВЗЕМА И ДРУГИ РЕШЕНИЯ ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА КОНГРЕСА ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ОТ НАЙ-БЛИЗКИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНГРЕС.

ЧЛ.13. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ КОНГРЕСА.

ЧЛ.14. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
А/ СВИКВА КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ;
Б/ РЪКОВОДИ ТЕКУЩИТЕ РАБОТИ НА СЪЮЗА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА, КАКТО И НА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСИТЕ И КОНФЕРЕНЦИИТЕ.

ЧЛ. 15./1/ МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО МЕСТА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;
/2/ ФУНКЦИИТЕ ИМ СЕ СВЕЖДАТ ДО РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ, НА ТЕКУЩИТЕ ЗАДАЧИ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛ.16./1/ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА НА СЪЮЗА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ;
/2/ ТОЙ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
А/ КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА;
Б/ РЕВИЗИРА ФИНАНСОВОТО И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА;
В/ДОКЛАДВА НА КОНГРЕСИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ И РЕВИЗИИТЕ И ПРЕДЛАГА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ.

ЧЛ.17./1/ МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА ПО МЕСТА;
/2/ ФУНКЦИИТЕ НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ СЕ СВЕЖДАТ ДО:
А/ РЕВИЗИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ;
Б/ РЕВИЗИЯ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКЛАДВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА;
/3/ МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ СА ПОДОТЧЕТНИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

ГЛАВА ПЕТА ЧЛЕНСТВО

ЧЛ.18. В СЪЮЗА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СТРАНАТА И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА, КАКТО И ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, НЕЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСТВОТО ИМ.

ЧЛ.19. ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА МОЛБА, ПОДАДЕНА ДО МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.20. ЧЛЕН НА СЪЮЗА, КОЙТО ИЗМЕНЯ НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ИМА ПРАВО ДА ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРЕД КОНГРЕСА ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЪЮЗА. ДОБРОВОЛНОТО НАПУСКАНЕ НА СЪЮЗА СТАВА С МОЛБА ДО МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ГЛАВА ШЕСТА
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

ЧЛ.21. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА СЕ НАБИРАТ ОТ:
А/ ЧЛЕНСКИ ВНОС;
Б/ ДАРЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
В/ СТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИ.

ЧЛ.22. ИМУЩЕСТВАТА НА СЪЮЗА СЕ СЪСТОЯТ ОТ:
А/ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
Б/ ИНВЕНТАР.

ГЛАВА СЕДМА СИМВОЛИ,
ПЕЧАТ И ИЗДАНИЯ

ЧЛ.23. СИМВОЛИ НА СЪЮЗА СА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ГЕРБ.

ЧЛ.24. ПЕЧАТЪТ НА СЪЮЗА Е КРЪГЪЛ, В СРЕДАТА С ОБРАЗА НА АПОСТОЛА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И В КРЪГ ИМЕТО НА СЪЮЗА.

ЧЛ.25. СЪЮЗЪТ ИЗДАВА СВОЙ ПЕЧАТЕН ОРГАН, КАКТО И ТЕОРЕТИЧНО СПИСАНИЕ, БРОШУРИ И ДРУГИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X
СОФИЯ, 29 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ИЗПРАТЕНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
МАКАР И ДАЛЕЧ ОТ БЪЛГАРИЯ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ШВЕЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, СМЕ С ВАС И ПОДДЪРЖАМЕ СПРАВЕДЛИВИТЕ ВИ ИСКАНИЯ. БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ТОВА, ЧЕ ДЪРЖИТЕ ВИСОКО ФАКЕЛА НА БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ИСТИНА. НИЕ СМЕ ОТ РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ, НО БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СТОКХОЛМ И ГЬОТЕБОРГ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В НАШЕТО ДРУЖЕСТВО, ЩЯХА ДА СА СРЕД ВАС, АКО БЯХА В РОДИНАТА.

ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ИНФОРМИРАМЕ ШВЕДСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ВАШАТА АКЦИЯ /ЗАТЪМНЕНИЕТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ Е САМО ПРИ ВАС/ И С ПОМОЩТА НА ДЕМОКРАТИЧНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ВИ ОКАЖЕМ МОРАЛНАТА И МАТЕРИАЛНАТА ПОДКРЕПА, НА КОЯТО СМЕ СПОСОБНИ.

ГОРЕ ГЛАВАТА! С ВАС Е СВЕТЪТ! ВРЕМЕТО Е ВАШЕ!

СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ, 28 ЮНИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/