29 май 1990

 

СОФИЯ, 29 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 104 /122/

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МАНИФЕСТ ДО
БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/.


                                         X   X   X

     КАЗАХМЕ, ЧЕ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ВСЕКИ ДА ЗНАЕ ТОЧНО СВОЯ ДЯЛ В ОБШОТО. В ТОЗИ СМИСЪЛ НИЕ ВИЖДАМЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА. ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИ НЕ БИВА ДА ИМА НИТО ОГРАНИЧЕНИЯ, НИТО ПРИВИЛЕГИИ. ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТ РАВНИ ПРАВА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА. ЕДВА КОГАТО ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Е СТАНАЛО ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И Е ИЗБРАЛО СВОЙ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, БИ МОГЛО ДА РЕШИ ДА РАЗПРОДАВА АКЦИИ НА СВОИ ДЪЛГОГОДИШНИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ РАБОТНИЦИ С ОТСТЪПКА ИЛИ ПО ДРУГ ПРИВИЛЕГИРОВАН НАЧИН.
     ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА Е ТЯСНО СВЪРЗАНА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СТОКОВО-ПАРИЧНА БОРСА И ИНСТИТУТА НА БОРСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ. СЪЩО И С ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ПРОТИВ МОНОПОЛИЗМА, КАКЪВТО СЪЩЕСТВУВА ВЪВ ВСЯКА НАПРЕДНАЛА СТРАНА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ 20 МЛН. ЛВ. Е ПРЕДЕЛНАТА ГОДИШНА ПЕЧАЛБА, НАД КОЯТО В НАШИТЕ УСЛОВИЯ НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКА СЛИВАНЕ НА ДВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТОВА Е И ПЕЧАЛБАТА, НАД КОЯТО ЕДНА ФИРМА ШЕ Е ДЛЪЖНА ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ЕДИНИЦИ.
     ЗА РЪЗГРЪШАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ Е НЕОБХОДИМА ГЪВКАВА БАНКОВА ПОЛИТИКА, КОЯТО СЕ СВЕЖДА ДО НАХОДЧИВО БОРАВЕНЕ С ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ. ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСВА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТЕХНИТЕ ГРАНИЦИ.
     НИЕ СМЕ ЗА МИНИМАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ОТ 5 НА СТО ЗА ВЛОЖИТЕЛИ. ПРИ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА МОЖЕ ДА ДОСТИГА 15 ПРОЦЕНТА. БАНКОВИЯТ КРЕДИТ НЕ БИВА ДА НАДВИШАВА 20 ПРОЦЕНТА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ И 10 ПРИ КРАТКОСРОЧНИТЕ.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИЯТА СИ НА ПАРИ - Т.Е. НА ВСЕОБЩА МЯРКА ЗА СТОЙНОСТТА - НАВСЯКЪДЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНАТА. НЕОБХОДИМО Е В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОТКРИЯТ ФИЛИАЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ, В ТОВА ЧИСЛО И НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.
     ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПОСТЕПЕННО, С ОГЛЕД ПОСТИГНАТОТО В АГРАРНАТА РЕФОРМА И В УКРЕПВАНЕТО НА МАЛКИТЕ ЧАСТНИ ФИРМИ. АКО ДО КРАЯ НА 1991 ГОД., КАКТО ПРЕДВИЖДАМЕ В НАСТОЯЩИЯ МАНИФЕСТ, СТРАНАТА Е ПОЕЛА ТВЪРДО ПО ФЕРМЕРСКИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ И МАЛКИТЕ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ ЗАДОВОЛЯВАТ НАСЪЩНИТЕ НУЖДИ, ПРЕЗ ЯНУАРИ 1992 ГОД. ЩЕ ПРЕМИНЕМ КЪМ ТОТАЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ С УСКОРЕНИ ТЕМПОВЕ.


                                        X   X   X

     НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО СЕМЕЙСТВО В ДУХА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, КЪДЕТО МЪЖЪТ Е СЪС САМОЧУВСТВИЕТО НА СТОПАНИН, А ЖЕНАТА Е БЛАГОДАРНА ЗА ТОВА, ЧЕ Е МАЙКА. РАЗБИРА СЕ, ВСЯКА ЖЕНА САМА ЩЕ РЕШИ ДАЛИ ДА СЕ ПОСВЕТИ НА ДЕЦАТА СИ, ИЛИ НА КАРИЕРАТА СИ, НО ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА Й СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР. ОТ ПЪРВИ ЯНУАРИ 1991 ГОД. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 250 ЛВ. МЕСЕЧНО ДО ТРЪГВАНЕ НА ДЕЦАТА НА УЧИЛИЩЕ И ПО 90 ЛВ. НАДБАВКИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ. ВЪРХУ ТЕЗИ СУМИ ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА И ИНДЕКС НА ИНФЛАЦИЯ. ЛЕКАРСТВАТА ЗА ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ, БИЛЕТИТЕ ЗА МАСОВИЯ ТРАНСПОРТ - СЪЩО. МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 ГОД. ЩЕ БЪДЕ 300 ЛЕВА.
     ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ИЗИСКВАТ ПОЧИТ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ НЕ САМО НА ДУМИ, НО И НА ДЕЛА:    ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 ГОД. МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ ШЕ БЪДЕ 150 ЛВ., КАТО НА ВСИЧКИ ПЕНСИИ ДО 250 ЛВ. ШЕ СЕ ОТЧИТА ЕЖЕМЕСЕЧЕН ИНДЕКС НА ИНФЛАЦИЯ. ЛЕКАРСТВАТА ЗА ПЕНСИОНЕРИ С ПЕНСИИ ДО 250 ЛВ. ШЕ БЪДАТ БЕЗПЛАТНИ.
     ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПИТАВА: ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД. В МАГАЗИНИТЕ СВОБОДНО ШЕ СЕ ПРОДАВАТ БИБЛИИ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ; ШЕ ДЕЙСТВУВАТ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА КЪМ ЦЪРКВИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕПОДАВА ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ; ОТ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 1990/1991 ГОД. В ГОРНИЯ КУРС НА ЕСПУ ЩЕ СЕ ИЗУЧАВА ФАКУЛТАТИВНО ВЕРОУЧЕНИЕ И ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИЯТА. ДО КРАЯ НА 1990 ГОД. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА, КОЛЕЖИТЕ И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД. МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА НА УЧИТЕЛИТЕ ШЕ БЪДЕ 420 ЛЕВА.
     ЗДРАВИЯТ ДУХ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО В ЗДРАВО ТЯЛО: ОТ 1 ОКТОМВРИ 1990 ГОД. ЛЕКАРИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА ЧАСТНА ПРАКТИКА. МИНИМАЛНАТА ЛЕКАРСКА ЗАПЛАТА ОТ СЪЩАТА ДАТА СТАВА 420 ЛВ., НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ - 340 ЛВ.
     ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОД. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ЩЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ВЕДОМСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ВИНОВНИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ В ЖИЗНЕНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ИШЕЦА.

                                  X   X   X

     КАЗАХМЕ СЪЩО, ЧЕ БЕЗ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НЯМА СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ, А БЕЗ СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ - НЯМА НАЦИЯ.
     ТОВА Е ОСНОВАТА, НА КОЯТО РАЗГЛЕЖДАМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ПРОСЕШКАТА ТОЯГА, А НЕ ДА Я РАЗМАХВАМЕ СРЕЩУ СЪСЕДИТЕ СИ. КОГАТО ЧОВЕК Е ГОСПОДАР НА ИМОТА СИ, КОГАТО ИМА ЗЕМЯ И КЪЩА, В КОЯТО РАЖДА ДЕЦА, ТОЙ ЩЕ ЗАЩИТАВА С НОКТИ И ЗЪБИ ТАЗИ ЗЕМЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ЕТНИЧЕСКАТА СИ И ВЕРСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НА ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И ВЕРСКАТА ТЪРПИМОСТ ЩЕ ИЗГРАДИМ ЕДИННА И СИЛНА НАЦИЯ. ТОВА Е НАШИЯТ ПЪТ КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, КЪДЕТО НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ОКОНЧАТЕЛНОТО СИ РЕШЕНИЕ. В ТОЗИ СМИСЪЛ ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАЦИЯ, КОИТО РАЗВИВА У НАС ХРП, СА ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ.
     КАТО РЕАЛИСТИ СИ ДАВАМЕ СМЕТКА, ЧЕ ОСВЕН СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ Е НЕОБХОДИМО И ОТБРАНИТЕЛНА СПОСОБНОСТ. НИЕ СМЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БНА, КОЕТО НЕ ИЗКЛЮЧВА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ И НА ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА АРМИЯТА. НИЕ СМЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВОЙСКАТА ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО Й СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА. ЗА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО МАЙСТОРСТВО НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ. ДА СЕ НАБЕЛЕЖАТ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА НАЕМНА АРМИЯ. НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОИНСКАТА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО В ДУХА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ: ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА, ПРЕДАНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗАЩИТНИЦИ НА СЛАБИТЕ.
     ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НИЕ СМЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И РАЗБИРАТЕЛСТВО В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС. НА СЕГАШНИЯ ЕТАП БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И ДА ТЪРСИ НОВИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА. НА НОВО РАВНИЩЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ С РУСИЯ. НИЕ ЩЕ ЗАДЪЛБОЧИМ ТРАДИЦИОННИТЕ СИ ВРЪЗКИ С ФРГ И ИЗОБЩО С ОБЕДИНЕНА ГЕРМАНИЯ, С ГЪРЦИЯ. ОТ ОСОБЕН ИНТЕРЕС ЗА НАС СА ЯПОНИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ, ХОНГКОНГ, СИНГАПУР, ТАЙВАН, НАРЕД СЪС САУДИТСКА АРАБИЯ И ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, КУВЕЙТ И ЕГИПЕТ. ЩЕ РАЗШИРИМ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ И САЩ.
     СТИГНАХМЕ И ДО РЕПУБЛИКАНСТВОТО, УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, ТРЕТИЯТ СТЪЛБ, НА КОИТО СЕ КРЕПИ НАШЕТО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВАС. КАКТО СПОМЕНАХМЕ В НАЧАЛОТО, РЕПУБЛИКАНСТВОТО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ВЪВ ВСИЧКИ ЕПОХИ. ТО НЕ ПОДМИНА И БЪЛГАРИЯ, НО ЗА ЖАЛОСТ СТРАНАТА НИ ТАКА И НЕ СТАНА РЕПУБЛИКА В ОБЩОПРИЕТИЯ СМИСЪЛ НА ТАЗИ ДУМА. ПРЕДИ ВОЙНАТА БЯХМЕ МОНАРХИЯ С РЕПУБЛИКАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, А СЛЕД ВОЙНАТА - ДЕСПОТИЧНА МОНАРХИЯ. ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СМЕ НИТО РИБА, НИТО РАК. ТАКОВА Е И НАЗВАНИЕТО НА СЕГАШНИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА: ”ПРЕДСЕДАТЕЛ-ПРЕЗИДЕНТ”. ЯСНО Е, ЧЕ ТРЯБВА ДА ГРАДИМ РЕПУБЛИКАТА ОТ ОСНОВИТЕ.
     И ТАКА, НИЕ СМЕ ЗА ПРЯКО ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД /ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА/. ПРЕЗИДЕНТЪТ Е ДЪРЖАВЕН ГЛАВА И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА ИМА ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ. ТЕ ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ ОТ ТРИ ИНСТИТУЦИИ: СЕНАТ, КАМАРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД. СЪДИИТЕ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД СА ПЕТИМА И СЕ НАЗНАЧАВАТ ПОЖИЗНЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА, С ОДОБРЕНИЕ ОТ СЕНАТА И КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СЪДИИТЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД Е РАВНО НА ТОВА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. СЕНАТОРИТЕ СА ДВАМА ОТ ВСЯКА ОБЛАСТ, С ПО-ГОЛЯМ СРОК НА ПЪЛНОМОЩИЯ ОТ ТОЗИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ Е АКТУАЛНО ЗА БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО СТРАНАТА НИ Е НЕРАВНОМЕРНО НАСЕЛЕНА. НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО БОЛШИНСТВОТО ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАПР. В ЕКОЛОГИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ, ДА ЖЕРТВАТ НЯКОЙ СЛАБОНАСЕЛЕН РАЙОН В ИМЕТО НА "ОБЩОТО БЛАГО". СЕНАТЪТ Е НЕОБХОДИМ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА СПИРАЧКА НА ШИРОКИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ПЪЛНОМОЩИЯ, КАТО ГАРАНТ СРЕЩУ РЕЦИДИВИТЕ НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ.
     МАНИФЕСТЪТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ, ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ Е И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ, УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ.
     БОГ С НАС!

ПЛОВДИВ, 23 АПРИЛ 1990 ГОД.
                                       НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП

                                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА НЕНАСИЛИЕ И МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.


     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е СЪЮЗ НА ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, В ОСНОВАТА НА ЧИЯТО ИДЕОЛОГИЯ СТОЯТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗАКОННОСТТА И ОТРИЧАНЕТО НА ВСЯКО НАСИЛИЕ.
     ДНЕС ОБЕДИНЕНАТА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОПОЗИЦИЯ ВОДИ БОРБА ЗА БЕЗВЪЗВРАТНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИВНИ СТРУКТУРИ И УСТАНОВЯВАНЕ ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ НА ЕДНО ОБЩЕСТВО, ПРИ КОЕТО ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ВЪРХОВЕН ГАРАНТ ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.
     ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ, КОЙТО ВОДИ КЪМ ТОВА Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНИ ИЗБОРИ И ПОДЧИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ.
     ИЗСТРАДАЛА БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ МИР И СПОКОЙСТВИЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РАЗРУШЕНИТЕ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ И ИЗДИГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕСТИЖ НА СТРАНАТА НИ СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИТЕ И ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ.     МИРНИЯТ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ ЗА ВСИЧКИ.
     ВОДЕН ОТ ТВЪРДАТА ВОЛЯ ДА СЛУЖИ НА НАРОДА И ДА УЧАСТВА ГРАДИВНО В ПРОЦЕСА НА ОБНОВЛЕНИЕ, СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДЕКЛАРИРА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД:
     1. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА ЗАПЛАХИ И КАКВОТО И ДА БИЛО ПСИХИЧЕСКО ИЛИ ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ КАКТО В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, ТАКА И СЛЕД ПОБЕДАТА. НЯМА ДА СЕ ОТПРАВЯТ ЗАПЛАХИ СРЕШУ СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ ГРАЖДАНИТЕ.
     2. ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА НАПРАВИ КАКЪВТО И ДА Е ОПИТ ЗА НАСИЛСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА И ЩЕ УПРАВЛЯВА СТРАНАТА САМО СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА.
     СДС НАСТОЯВА БСП ДА ДАДЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ПРИ ПОБЕДА НА ОПОЗИЦИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПРЕДАДЕ УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕЯ ИНСТИТУЦИИ НЕЗАБАВНО И БЕЗ СЪПРОТИВА.
     3. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА. НИКОЯ ОТ УЧАСТВАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ НЯМА ДА СЕ ОТКЛОНИ ОТ ТОВА КАКТО СЕГА, КОГАТО СА В ОПОЗИЦИЯ, ТАКА И УТРЕ, КОГАТО БЪДАТ ИЗБРАНИ ОТ НАРОДНАТА ВОЛЯ ДА УПРАВЛЯВАТ СТРАНАТА.
     4. КОНСТИТУЦИОННА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НОСЯТ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА И ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЪЛЖАТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА ДА ИЗЗЕМАТ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ НЕПРАВОМЕРНО РАЗДАДЕНОТО ОРЪЖИЕ.
     5.  ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РЕВАНШИЗЪМ И ЧУВСТВОТО ЗА ОТМЪЩЕНИЕ СА ЧУЖДИ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ШЕ НАПРАВИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ОТ ЛИЦАТА, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, УВРЕДИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДОВЕЛИ СТРАНАТА ДО ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА.
     6. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ УВАЖАВА И ЗАЧИТА ЕТНИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕГОВИТЕ РЕЛИГИОЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ. ЕТНИЧЕСКИТЕ И ВЕРСКИ РАЗЛИЧИЯ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.
     7.  СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЩЕ СЕ БОРИ И В БЪДЕЩЕ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА СТРОГО СЪБЛЮДАВАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. КОГАТО ПОЕМЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ЩЕ ДАДЕ РЕАЛНИ И НЕОТМЕНИМИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО УПРАЖНЯВАНЕ.
     8.  СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ Е БОРИЛ ВИНАГИ И ШЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИИТЕ, КОИТО ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ БСП И НЯКОИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ. НИЕ СТОИМ ТВЪРДО НА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕ НЕЗАКОННО ВЛАДЯНОТО ОТ НЕЯ ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ДА ОБЯВИ НЕЗАБАВНО, ЧЕ Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ.
     9.  СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, АКО ДЕЙНОСТТА ИМ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА.
     С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПОЕМА СВОЯТА ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА МИРНО И НЕНАСИЛСТВЕНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ЗА ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД КЪМ НОВО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 27 МАЙ 1990 Г.
                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1".


     ЧЛ.1 БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" Е ПОЛИТИЧЕСКА И ПРОСВЕТИТЕЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ /ПАРТИЯ/, КОЯТО ДЕЙСТВУВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
     БЕЛЕЖКА: ПО-НАТАТЪК В ТОЗИ УСТАВ ШЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЪКРАЩЕНИЕТО БЗНС "ВРАБЧА 1” ИЛИ БЗНС "ВРАБЧА" ВМЕСТО ПЪЛНОТО ИЗПИСВАНЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1".
     ЧЛ.2 СЕДАЛИЩЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" Е ГРАД СОФИЯ.
     ЧЛ.З БЗНС "ВРАБЧА 1" ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
        1/ УСТАНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННО-ПАРЛАМЕНТАРЕН РЕД В СТРАНАТА С РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ВЛАСТТА;
        2/ УСТАНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА: СВОБОДА, РАВЕНСТВО, СИГУРНОСТ, СОБСТВЕНОСТ, СОЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ И СЪПРОТИВА НА НАСИЛИЕТО;
        3/ УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕАЛНА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА В СТРАНАТА;
        4/ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ;
        5/ СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ, ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, А СЪЩО ДА ИМА И ФУНКЦИЯТА ДА КОНТРОЛИРА ИЗБОРНИТЕ ОПЕРАЦИИ;
        6/ УСТАНОВЯВАНЕ В СТРАНАТА НА СВОБОДНО САМОРЕГУЛИРАЩО СЕ СТОПАНСТВО;
        7/ ПОДОБРЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И КЛОНОВЕТЕ МУ И ПОЛИТИЧЕСКОТО, ДУХОВНОТО И МАТЕРИАЛНОТО ИЗДИГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА И НАРОДА ИЗОБЩО;
        8/ РЕФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА;
        9/ ВЪВЕЖДАНЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
        10/ ЗАСТЪПВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ НАУКИ И ПРАКТИКА В УЧИЛИЩАТА;
        11/ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ, СЪСЛОВНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, КОИТО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ РЕДОВЕН ИЛИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.
     ЧЛ.4 СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА" СА:
        1/ ДЕЙСТВУВА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ, ГДЕТО НЯМА ТАКИВА, И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО ИМ КЪМ БЗНС "ВРАБЧА 1";
        2/ ВКЛЮЧВАНЕ НА НЕСДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В БЗНС "ВРАБЧА", КОИТО ПОРАДИ НЕНОРМАЛНАТА ТОТАЛИТАРНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СА СТОЯЛИ И СТОЯТ НАСТРАНА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ИЛИ СА БИЛИ ПРЕСЛЕДВАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛЦИ;
3/ ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОТЦЕПИЛИТЕ СЕ СЛЕД 1932 Г. ФРАКЦИИ ОТ БЗНС "ВРАБЧА";
        4/ ДЕЙСТВУВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЛЕЗНИ ЗНАНИЯ ЧРЕЗ ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, ДРУГИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, СКАЗКИ И ДР.;
        5/ ДЕЙСТВУВА В СТРАНАТА ЗА ПРОКАРВАНЕ НУЖНИТЕ РЕФОРМИ ЗА УРЕДБАТА Й В ДУХА НА ЦЕЛИТЕ НА ТОЗИ УСТАВ И НА ИЗРАБОТВАНИТЕ ОТ КОНГРЕСИТЕ ПРОГРАМИ;
        6/ ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ИЗБОРИ;
        7/ СЪЗДАВА ВРЕМЕННИ ИЛИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, ДРУЖЕСТВА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОМОЩ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА".
     ЧЛ. 5. ЕДИНСТВЕНИЯТ КРИТЕРИЙ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЧЛЕНСТВО Е КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАНДИДАТЪТ, ИМА ЛИ КАЧЕСТВА ДА БЪДЕ АКТИВЕН БОРЕЦ ЗА ДЕЛОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ГОТОВ ЛИ Е ДА ПРОВЕЖДА И ОТСТОЯВА ПРОГРАМАТА ЗА РЕВОЛЮЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРОМЕНИ.
     ЧЛ. 6. ВСЯКА ДРУЖБА, ОБРАЗУВАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.4, ТОЧКА 1 НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ИЗБИРА НАСТОЯТЕЛСТВО, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛ.
     ЧЛ.7. ВСЯКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА САМА ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.
     ЧЛ.8. ВСЯКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА ВНАСЯ ГОДИШНО ЗА ОБЩАТА СЪЮЗНА КАСА ТОЛКОВА ЛЕВА ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, КОЛКОТО Е БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖБАТА.
     ЧЛ.9. НАЙ-МАЛКО НА ВСЕКИ 4 МЕСЕЦА КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛЯТ НА ДРУЖБАТА ДАВА ОТЧЕТ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖБАТА ЗА МАТЕРИАЛНОТО Й СЪСТОЯНИЕ.
     ЧЛ.10. ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ ОТ ЕДНА ОБЩИНА СЪСТАВЯТ ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА.
     ЧЛ.11. ВСЯКА ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА НА БЗНС "ВРАБЧА 1” СЕ УПРАВЛЯВА ОТ НАСТОЯТЕЛСТВО В СЪСТАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛ И СЪВЕТНИЦИ, ИЗБРАНИ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ И. ИЗБОРЪТ ИМ СТАВА В СЪБОТЕН ИЛИ НЕДЕЛЕН ДЕН С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
     ЧЛ.12. ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ, ОКРЪЖНИ, ОБЛАСТНИ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗБОРИ, КАКТО И Б ДРУГИ СЛУЧАИ ОБЩИНСКОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ДЕЛЕГАТИ: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖБИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА ДРУЖБА И ПО 1 ДЕЛЕГАТ НА ВСЕКИ 10 ЧЛЕНОВЕ ОТ ДРУЖБИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     ЧЛ.13. ОБЩИНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ДРУЖБИТЕ РАЗГЛЕЖДАТ УСТАВИТЕ, ПРОГРАМИТЕ, ПРОТОКОЛИТЕ И КАНДИДАТСКИТЕ МОЛБИ ЗА ЧЛЕНСТВО И ПРИЕМАТ ИЛИ ОТХВЪРЛЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА, ИЛИ ДАВАТ ПРЕПОРЪКИ НА СЪОТВЕТНАТА ДРУЖБА ОТ ОБЩИНАТА.
     ЧЛ.14. В ОБЛАСТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОБЛАСТНИ НАСТОЯТЕЛСТВА НА БЗНС "ВРАБЧА" В СЪСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛ И НАЙ-МАЛКО ДВАМА СЪВЕТНИЦИ. ТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ДРУЖБИТЕ НА ОБЩО ГОДИШНО ИЛИ ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ.
     БЕЛЕЖКА: СЕДАЛИЩАТА НА ОБЛАСТНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА МОЖЕ И ДА НЕ СЪВПАДАТ С АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ.
     ЧЛ.15. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ В НЯКОИ ОБЛАСТИ МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЛАСТНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ОКРЪЖНИ НАСТОЯТЕЛСТВА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" СПОРЕД ДОСКОРОШНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОКРЪЖНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.
     ЧЛ.16. БЗНС "ВРАБЧА 1" СЕ УПРАВЛЯВА ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА БРОЙ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 80 ДУШИ.
     ЧЛ.17. ЗА РЪКОВОДЕНЕ ТЕКУЩИТЕ РАБОТИ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ /СЪКРАТЕНО ПС/ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ. ТЕ ИМАТ СЕДАЛИЩЕТО СИ В ГРАД СОФИЯ.
     С РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ШИРОК СЪСТАВ НА ПС.
     ЗАБЕЛЕЖКА: МИНИСТРИТЕ И ЧИНОВНИЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ПС.
     ЧЛ.18. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗРАБОТВА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПС.
     ЧЛ.19. ДЛЪЖНОСТИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА:
        1/ ЗАПАЗВАНЕ И СЛЕДЕНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪЮЗА ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ;
        2/ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА И НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА" ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ГЛАСУВАНЕТО ИМ ОТ КОНГРЕСА.
     ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ И ПО-ГЛАВНИТЕ ТОЧКИ ОТ ОТЧЕТА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕДИ КОНГРЕСА ЗА ПРОУЧВАНЕ.
     ЧЛ.20. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪБИРА НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО НА ЗАСЕДАНИЕ.
     АКО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ БЪДЕ СВИКАН ОТ ПС ИЛИ СЕКРЕТАРЯ НА ПС, ТОЙ СЕ СЪБИРА САМ НА ЗАСЕДАНИЕ В ПЪРВИЯ НЕДЕЛЕН ДЕН ОТ СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ И ЗАМЕНЯ ПС С НОВ.
     ЧЛ.21. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПС НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗЛОЖЕНАТА ИМ РАБОТА.
     ЧЛ.22. СЕКРЕТАРЯТ НА Г1С СЕ ИЗБИРА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. СЕКРЕТАРЯТ НА ПС КОРЕСПОНДИРА С ДРУЖБИТЕ, ЗАВЕЖДА ДЕЛАТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ПРАВИ НУЖНИТЕ ОБИКОЛКИ ИЗ СТРАНАТА.
     ЧЛ.23. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА КАСИЕР НА БЗНС "ВРАБЧА”. КАСИЕРЪТ ПОЛУЧАВА ПОСТЪПЛЕНИЯТА И С РАЗРЕШЕНИЕ НА ПС РАЗХОДВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СПОРЕД БЮДЖЕТА, ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОНГРЕС, А ДО ПЪРВИЯ ТАКЪВ - ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. КАСИЕРЪТ ВОДИ ОТЧЕТНОСТ СЪОБРАЗНО С ФИНАНСОВИТЕ ЗАКОНИ НА СТРАНАТА.
     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА РЕДКОЛЕГИИ ЗА ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ И ИЗДАНИЯ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     ЧЛ.24. БЗНС "ВРАБЧА 1” СЕ ИЗДЪРЖА ОТ:
        1/ ВСТЪПИТЕЛНИ И РЕДОВНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ;
        2/ ИЗДАНИЯ;
        3/ ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ЗАЕМИ;
        4/ ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
     ЧЛ.25. РАЗХОДИТЕ НА СЪЮЗНАТА КАСА СА:
        1/ ЗА СЪЮЗНИТЕ ИЗДАНИЯ;
        2/ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА”;
        3/ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ;
        4/ ПО ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ, НО НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ.
     ЧЛ.26. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ Е ДЛЪЖНА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 4 МЕСЕЦА ДА ПРОВЕРЯВА СМЕТКИТЕ НА КАСИЕРА И ДА ОТРАЗИ СЪСТОЯНИЕТО В АКТ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ. АКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДА НА ПЪРВОТО СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ДА СЕ ГЛАСУВА .
     ЧЛ.27. КОНГРЕСЪТ Е ВЪРХОВНИЯТ ОРГАН НА БЗНС "ВРАБЧА 1". КОНГРЕСИТЕ БИВАТ РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ. РЕДОВНИТЕ КОНГРЕСИ СТАВАТ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА, А ИЗВЪНРЕДНИТЕ ВСЯКОГА, КОГАТО СТАНЕ НУЖДА.
     БЕЛЕЖКА: РЕДОВНИТЕ КОНГРЕСИ СТАВАТ ВСЯКА ГОДИНА НА 8 ДЕКЕМВРИ /АРХАНГЕЛОВДЕН/, А ИЗВЪНРЕДНИТЕ - НА ОПРЕДЕЛЕН ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДЕН.
     ЧЛ.28. НА КОНГРЕС ВСЯКА РЕДОВНА ДРУЖБА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПО 1 НА ВСЕКИ 10 ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖБАТА.
     ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА, КАКТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВО СА ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСИТЕ.
     ЧЛ.29. КОНГРЕСЪТ:
        1/ ГЛАСУВА ПО ОТЧЕТА НА РЪКОВОДСТВОТО;
        2/ ГЛАСУВА БЮЖДЕТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1”;
        3/ ГЛАСУВА ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА ИЛИ ИЗРАБОТВА НОВ УСТАВ, АКО ТОВА СЕ НАЛАГА; ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.22 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ;
        4/ ГЛАСУВА ПО ИЗРАБОТЕНИТЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРАВИЛНИЦИ;
        5/ РАЗИСКВА И ГЛАСУВА ПРОГРАМА НА БЗНС "ВРАБЧА 1";
        6/ ГЛАСУВА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА БЗНС "ВРАБЧА 1";
        7/ ИЗСЛУШВА ОТЧЕТ НА ОТГОВОРНИ ДЕЙЦИ ИЛИ ТЕХНИ ПОЕМНИ ДРУГАРИ СЛЕД СМЪРТТА ИМ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ВЗЕМА СЪОТВЕТНИ РЕШЕНИЯ;
        8/ ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗНИТЕ ОРГАНИ С ЛИСТИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛЕН СЪВЕТ И РЕДКОЛЕГИЯ НА СЪЮЗНИТЕ ИЗДАНИЯ;
        9/ РАЗИСКВА И СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА, ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ И БЗНС "ВРАБЧА 1";
        10/ ОПРЕДЕЛЯ МЯСТОТО НА СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
     ЧЛ.30. КОНГРЕСЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ БЮРО, КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ, ШЕСТ СЕКРЕТАРИ, ДВАНАДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ И ПАЗИТЕЛИ НА РЕДА, ИЗБРАНИ ПО 1 ОТ ОКРЪГ И ОБЛАСТ.
     ЧЛ.31. РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ ДРУЖБИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     ЧЛ.32. ПС ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И ДАВА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
     ЧЛ.ЗЗ. ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДРУЖБИ, КОЙТО РАБОТЯТ НЕ В ДУХА НА ТОЗИ УСТАВ, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ, КАКТО СЛЕДВА:
     ЧЛЕНОВЕТЕ - ОТ ДРУЖБИТЕ, В КОИТО ЧЛЕНУВАТ;
     ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖБИ - ОТ ОБЩИНСКОТО СЪБРАНИЕ.
     ЧЛ.34. ДРУЖБА, КОЯТО ТЪРПИ В РЕДОВЕТЕ СИ ЧЛЕНОВЕ, ИЗКЛЮЧЕНИ ПО СИЛАТА НА ЧЛ.ЗЗ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ДРУЖБИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА".
     ЧЛ.35. ИЗКЛЮЧЕНИ ДРУЖБИ И ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА ОБЖАЛВАТ РЕШЕНИЯТА ПРЕД СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
     ЧЛ.36. БЗНС "ВРАБЧА 1" СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СЕКРЕТАРЯ НА ПС И УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ЛИЦА, НО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПС, КАКТО И ПО РЕДА, УКАЗАН В ЧЛ.18 И ЧЛ.20 ОТ ГПК.
     ЧЛ.37. БЗНС "ВРАБЧА 1" ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС НАОКОЛО "БЗНС "ВРАБЧА 1", А В СРЕДАТА ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СНОП, СЪРП, КОСА И ВИЛА.
     ЧЛ.38. ВСЯКА ОБЛАСТНА ДРУЖБА ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС НАОКОЛО: "БЗНС "ВРАБЧА 1" И ВЪТРЕШЕН КРЪГ С НАДПИС: "ОБЛАСТНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР..." /ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР/ И В СРЕДАТА - СНОП, СЪРП, КОСА И ВИЛА.
     ЧЛ.39. ЗНАМЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" Е ПРАВОЪГЪЛНО С ОТНОШЕНИЕ НА СТРАНИТЕ 2:3 И 4 ПОЛЕТА:
ГОРНОТО ЛЯВО ПОЛЕ Е ОРАНЖЕВО, С ДЕСЕТ ЗЕЛЕНИ ДЕТЕЛИНИ - ПО ЕДНА ЗА ВСЯКА ОБЛАСТ, И НАДПИС ОТГОРЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДРУЖБА;
     ДРУГИТЕ ТРИ ПОЛЕТА СА ОТ УСПОРЕДНИ ОРАНЖЕВИ И ЗЕЛЕНИ ЛИНИИ, СИМВОЛИЗИРАЩИ ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ;
     ПОЛЕТАТА СА РАЗДЕЛЕНИ ОТ 2 КРЪСТОСВАЩИ СЕ БЕЛИ ИВИЦИ, СИМВОЛИЗИРАЩИ МИРА, КОЙТО ВИНАГИ Е ОТСТОЯВАЛО И ЗАЩИЩАВАЛО ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ.
     ЧЛ.40. ДО ИЗБИРАНЕ НА РЕДОВНО, ПОСТОЯННО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ОТ КОНГРЕСА УЧРЕДИТЕЛИТЕ СА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     ЧЛ.41. ТОЗИ УСТАВ Е ОДОБРЕН И ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" В СОФИЯ НА 29 АПРИЛ 1990 Г.
СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1990 Г.                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ.


     ВТОРО. ИКОНОМИКА - АНАЛИЗ И ДИНАМИКА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ.
     1. СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА Е В КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ
     ТРАЙНА ТЕНДЕНЦИЯ В МОМЕНТА Е ЗАБАВЯНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ, ВЛОШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НИСКОТО КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ, НЕЙНАТА СНИЖЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ДЕБАЛАНСИРАНОСТ, ИНОВАЦИОННА СЛАБОСТ, МИНИМИЗИРАН ЕКСПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ, НЕРЕНТАБИЛНА ПАЗАРНА АДАПТИВНОСТ И ДР.
     ПОДЧЕРТАНО КРИЗИСЕН ХАРАКТЕР ПРИДОБИВА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОТО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ.
     ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕБЛАГОПРИЯТНА Е ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ БЪРЗО И ЕКСТРЕМНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ.
     СТОПАНСКАТА РЕФОРМА, ПРОВЕЖДАНА ОТ ДОСЕГАШНИЯ РЕЖИМ, ДОКАЗА СВОЯТА ТРОМАВОСТ И НЕФУНКЦИОНАЛНОСТ. ПРИЛАГАНИТЕ МЕТОДИ СА ПОЛОВИНЧАТИ И НЕ ВОДЯТ ДО ИЗДИГАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НИ НА НИВОТО НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО.
     2. ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИТЕ ЕКСЦЕСИИ В ИКОНОМИКАТА, ПРИВЕЖДАНЕТО Й В СЪВРЕМЕНЕН ПАЗАРЕН РИТЪМ ЧРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.
     МНОГООБРАЗИЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ - ДЪРЖАВНА, ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА, И ТЕХНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ И ПРЕПЛИТАНЕ.
     ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПАЗАРА В ГЛАВЕН РЕГУЛАТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО, РАЗМЯНАТА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО.
ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ, КОЕТО Е СИСТЕМА ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, МИТА, КРЕДИТИ, ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ, ПАРИЧНИ ЕМИСИИ И ДРУГИ, ПОСРЕДСТВОМ КОЯТО СЕ СТИМУЛИРА УВЕЛИЧАВАНЕТО И НАСИЩАНЕТО НА ПАЗАРА С НЕОБХОДИМИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ.
     ГАРАНТИРАНЕ РЕАЛНИ ЦЕНИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ОТ ПЪРВИ ЕШЕЛОН ОТ ДЪРЖАВАТА, КАТО РАЗЛИКАТА СЕ ПОКРИВА ПОСРЕДСТВОМ ОБЛЕКЧЕНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА И БЮДЖЕТА.
     ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С РЕАЛНИ ЦЕНИ НА СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ПРИ ГАРАНТИРАНО ИЗКУПУВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОПРЕДЕЛЕН НАУЧНООБОСНОВАН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИМ ЛИМИТ, КАТО РАЗЛИКАТА В ЦЕНИТЕ Е ИЗЦЯЛО ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА.
     РАЗКРИВАНЕ НА ТРУДОВА БОРСА, ПРИ ПРЕМАХВАНЕ НА ЩАТНА ТАБЛИЦА И ТАРИФНИ СТАВКИ, ОСОБЕНО ЩО СЕ КАСАЕ ДО КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДНА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ГАРАНТИРАЩА НОРМАЛНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОД ЧИЯТО СТОЙНОСТ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛИЗА.
     ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ТАКАВА СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ, КОЯТО БИ ПОЗВОЛИЛА ЕДИН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО ДА ИЗДЪРЖА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО.
     3. СЪЗДАВАНЕ НА СТРОЙНА СИСТЕМА ОТ ЗАКОНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА БЕЗ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ СИ И САМОИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ, ОГРАНИЧАВАЩИ СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА И ПРОИЗВОДСТВОТО.
     4. ПРИОРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТУРИЗМА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИНВЕСТИЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА.
     5. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ПРАВО НА ВСЕКИ ДА ТЪРГУВА СЪС СВОЯ СТОКА, ДА ИЗВЪРШВА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ. ОГРАНИЧАВА СЕ САМО ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕФИЦИТНИ СТОКИ СЪС СПЕКУЛАТИВНИ ЦЕЛИ, КАКТО И НА СТОКИ, КОМПРОМЕТИРАЩИ ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА - ОРЪЖИЕ, НАРКОТИЦИ.
     6. ЕДНАКВИ ПРАВА ЗА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДЕЙНОСТ.

                                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".


                                        ИКОНОМИКА

     "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА ИКОНОМИКАТА КАТО ГЛАВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА МАТЕРИАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ И ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ. ТЯ НЕ Е ИНСТРУМЕНТ НА ВЛАСТТА.
     В ОСНОВАТА Й СТОИ ПАЗАРНАТА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА С НЕЙНИТЕ ДВЕ НАСОЧЕНОСТИ: 1/ ВИСОКО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА ЛИЧНОСТТА; 2/ ВРЪЗКА С ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СЪВРЕМЕННОСТТА И БЪДЕЩЕТО. В СТРУКТУРАТА НА СОЦИАЛНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СА ЗАЛОЖЕНИ:
     А/ СВОБОДЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЙНАТА ПРОМЯНА
     Б/ СВОБОДА НА РЕШЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМИ, СДРУЖЕНИЯ.
     СЪЗДАВАНИТЕ ОТ "ЕРА-3" ИНСТИТУЦИИ ЩЕ ИМАТ ЗАДАЧА САМО ДА ОСИГУРЯВАТ ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ. КОНКУРЕНТНОСТТА И РАВНОСТОЙНОТО МЯСТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ Й ФОРМИ ИЗИСКВА ПЪЛНО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ТУРИЗМА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ТОВА Е СВЪРЗАНО С РЕДИЦА ФАЗИ ОТ СТИМУЛИРАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА РИСК И РАДОСТ ОТ УСПЕХА, ДО ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ В ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ ДУХ, ЗАЛОЖЕН У БЪЛГАРИНА.
     ОСОБЕНО ПЪРВОСТЕПЕНЕН Е ВЪПРОСЪТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМА ЕФИКАСНА СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА, ПОВИШЕНА ПОДВИЖНОСТ НА НАЧИНАНИЯ, СТУМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОНСУМАТОРИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НАЛАГА ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНЕТО И КООПЕРИРАНЕТО, ОСОБЕНО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, С ВЪВЕЖДАНЕ НА УМЕРЕНИ ЦЕНИ. ПАРАЛЕЛНО С ТЯХ СВОБОДНИТЕ ПРОФЕСИИ И ЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ЯВЯТ ПРЕДПОСТАВКА    ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ.

                                        С Е Л О Т О

     ЖИВОТЪТ В НЕГО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА:
     1/ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБА
     2/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРИ, РЯЗКО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА БАЗАТА ЗА МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ НА МЛАДИЯ ЧОВЕК, ПОВИШЕНИ ВЗАИМОЧОВЕШКИ ОБМЕН МЕЖДУ ГРАДА И СЕЛОТО.
     3/ СЕЛОТО НЕ Е МЯСТО САМО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, А ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕСТЕСТВЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ, ГАРАНТИРАЩ ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА, МЯСТО ЗА ОТДИХ, ПОЧИВКА И ТУРИЗЪМ, КАКТО И ОСНОВЕН ПАЗИТЕЛ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО. СЕЛСКИЯТ ТРУЖЕНИК ЩЕ ЗАВИСИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СЕЗОНИ, КАТО ЩЕ ПОЛУЧАВА ПО-ГОЛЯМА ЦЕЛОГОДИШНА ПОЧИВКА В КОМПЕНСАЦИЯ НА ТРУДОЕМКОСТТА И НАТОВАРЕНОСТТА МУ В ОТДЕЛНИ ПЕРИОДИ.
     МОДЕРНАТА ИКОНОМИКА ИЗИСКВА ОТ ДЪРЖАВАТА И ДЪЛГОСРОЧНИ КОНЦЕПЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, ВРЪЗКА С ТРУДОВА БОРСА, ИНВЕСТИЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УМЕЛО РЪКОВОДСТВО. ЕДНА ОТ ЗАДАЧИТЕ Й ОПИРА И ДО ВРЪЗКАТА С МЕЖДУНАРОДНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ.
     РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА СА ПОДЧИНЕНИ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, А ОТГОВОРНОСТТА Й ЩЕ НАРАСНЕ В ПАРИЧНАТА СТАБИЛНОСТ, ГАРАНЦИИ ЗА РАСТЕЖ, ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ЗАПАЗЕНИ СТИМУЛИ.

                                   С О Б С Т В Е Н О С Т

     "ЕРА-3" СЕ ОБЯВЯВА ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ВСЕКИ. ТЯ ЩЕ ТЪРСИ ДИНАМИКА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР И МНОГООБРАЗИЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛОЖАТ НОВИ ФОРМИ НА СПЕСТЯВАНЕ И ДОБИВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ. ТОЗИ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА НАРАСНЕ ПРИ РАБОТНИЦИТЕ. ИНТЕНЗИВНОСТТА НА СТИМУЛИРАНЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОПРЕДЕЛЕНО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА.
     СОБСТВЕНОСТТА КАТО ОБРАТНА ВРЪЗКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИЧНА СВОБОДА И ОТТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩНОСТТА. ТУК ЩЕ СЕ ПОТЪРСИ ДОПИРНА ТОЧКА МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, КОЛЕКТИВА И ДЪРЖАВАТА.
     ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ ПОДЛЕЖИ НА ЗАСИЛВАЩ СЕ ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ, НА ПРЕОЦЕНКА НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА Й.
     СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА Е МОДЕРНО ПРАВО. ТЯ Е СВЪРЗАНА СЪС СПЕЦИФИЧНО СОЦИАЛНО ОБВЪРЗВАНЕ, НАРАСТВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО СЪСЛОВИЕ Е ЕСТЕСТВЕН ПРОЦЕС НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ. УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР Е НЕМИНУЕМО СВЪРЗАНО С ДВЕ ИЗИСКВАНИЯ:
     1/ ГОТОВНОСТТА НА СТОПАНИТЕ ЗА РИСК, ОТГОВОРНОСТИ И ЖЕЛАНИЕ
     2/ ГОТОВНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ДА ОСИГУРИ НАЧАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ ВАЗИМООТНОШЕНИЯ,  ГАРАНЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ.
     СОБСТВЕНОСТТА ТРЯБВА ДА НАПРАВИ СТОПАНИТЕ СИЛНИ И РАЗВИВАЩИ СЕ ПРОГРЕСИВНО, А НЕ ДА ГИ НАПРАВИ ТЯХ И ДРУГИТЕ ЗАВИСИМИ.

                                    СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

     "ЕРА-3" РАЗБИРА ТОВА ПОНЯТИЕ КАТО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВО ОТ СЪДРУЖНИЦИ, ГОТОВИ ДА СПОДЕЛЯТ ЗАЕДНО СОЦИАЛНИТЕ ТОВАРИ И РИСКОВЕ.
     ЕДНА МОДЕРНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА ДОЗИРА КОЛИЧЕСТВЕНАТА И КАЧЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК. ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА ПРОГРЕСИВНО С ТЕМПА НА ЦЯЛОСТНАТА ЖИЗНЕНА СФЕРА, ДА Е ПОДВИЖНА И ДА НЕ СЕ ОБВЪРЗВА С МИНАЛИ ПРЕДСТАВИ.
     "ЕРА-3" ОТЧИТА ДЪЛБОКИТЕ ЧОВЕШКИ СТРЕСОВЕ И СЪСТОЯНИЯ, КРИЗИСНИ ПОЛОЖЕНИЯ, РАВНОДУШИЕТО И УЕДИНЯВАНЕТО, НА КОИТО ГЛЕДА С ПЪЛНА СЕРИОЗНОСТ И ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НОВИ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ МЕРКИ.
     В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ ОТКРОЯВАТ НЯКОИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
     1/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА И ПЪЛНОЦЕННО УСЕЩАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТ НА БОЛНИТЕ И СТАРИТЕ ХОРА;
     2/ ВЪЗМОЖНОСТ НА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ИЗОЛИРАНИТЕ И УЧАСТИЕТО ИМ В ОБЩЕСТВОТО;
     3/ ПРИВЛИЧАНЕ НА ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ - НА РЕЛИГИОЗНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОСНОВА;
     4/ ПРЕНАСОЧВАНЕ НА СЕКТОРИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ЧИСТО СОЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛИЧНОСТТА.
     "ЕРА-3" СМЯТА ДА ВЪВЕДЕ И ЛОСТОВЕТЕ ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА, КОИТО ДА РАЗШИРЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНОСТИ И ДА ПРИВЛЕКАТ ОБЩОТО ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ ВЪВ ВЗАИМНИ ГРИЖИ.
     СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЧЕСТО Е ЕДНО ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ДЪРЖАВАТА. ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА ПАРАЛЕЛНО СЪС ЗАСИЛВАЩИТЕ СЕ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ В СЪЗНАНИЕТО И ДУШАТА НА ХОРАТА. ОСОБЕН ПРИНОС В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТДЕЛИ НА РЕЛИГИЯТА И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ С НЕЯ ИНСТИТУЦИИ.
     ТЯ ТРЯБВА ДА Е ТОЧНО ДОЗИРАНА: С ЦЕЛ НЕИЗОСТАВАНЕ ОТ ЦЯЛОСТНОТО НИВО НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


     УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

     ПРЕДСТОЯТ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА КОИТО В ТОЗИ НЕЛЕК ЗА СТРАНАТА МОМЕНТ ШЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕТЕ ЗА НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ.
     ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО СИ В ИЗБОРИТЕ ВИЕ ЩЕ РЕШИТЕ ВЪПРОСИТЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ЩЕ ГАРАНТИРА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТПЕ РЪКОВОДИТЕЛИ Е УВЕРЕН В МЪДРОСТТА И ЗРЕЛОСТТА, С КОИТО ЩЕ СЕ ОТНЕСЕТЕ КЪМ ТОВА ОСОБЕНО ВАЖНО ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СЪБИТИЕ.
     НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ ТЕЗИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТЕ ЗА НАЙ-ДОСТОЙНИ, КОМПЕТЕНТНИ И ОПИТНИ. ПОДКРЕПАТА ВИ ЗАСЛУЖАВАТ КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО БЕЗРЕЗЕРВНО ЩЕ ОТСТОЯВАТ ВАШИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     В СЛОЖНАТА СТОПАНСКА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА, НИЕ НЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ДА СИ ПОЗВОЛИМ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ИКОНОМИКАТА, ДА СЕ ПРИЕМАТ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ТЕЗИ, ВЪРХУ ЧИИТО ПЛЕЩИ ЛЕЖИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА УСПЕХА НА РЕФОРМАТА.
     НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЯРВА, ЧЕ ВОДЕНИ ОТ ЧУВСТВО ЗА РЕАЛИЗЪМ, БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ШЕ ГЛАСУВАТ ЗА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ - КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
     УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
     ДАЙТЕ ВАШИЯ ПРИНОС СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА ЗАЕМАТ СВОЕТО МЯСТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!

                                                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                         X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МЛАДЕЖТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ.


     МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ,
ВИЕ СТЕ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ВИЕ - СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, СТЕ НАЙ-ОНЕПРАВДАНИТЕ - ВИЕ СТЕ БЕЗРАБОТНИ. НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАБЛУДЯТ БЮРАТА ЗА ТРУДОВА БОРСА, КЪДЕТО СА РЕГИСТРИРАНИ 50 ХИЛ. ВИЕ НЕ ВЯРВАТЕ В ТЯХ, ЗАщОТО ЗНАЕТЕ, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НАЙ-НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА. ЗНАЕТЕ, ЧЕ ДРУГИТЕ НЕ СЕ ОБЯВЯВАТ И СЕ ПАЗЯТ И УРЕЖДАТ С ВРЪЗКИ - РОДНИНСКИ И ПРИЯТЕЛСКИ. ВИЕ СТЕ 200-ХИЛЯДНАТА АРМИЯ НА НЕЩАСТНИЦИ. НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ИКОНОМИСТИ И Т.Н. СТОТИЦИ С ГОДИНИ БЕЗРАБОТНИ, ТЪРСИТЕ, ЖИВЕЕТЕ МИЗЕРНО С ПОМОЩТА НА РОДИТЕЛИ, МИЗЕРНИ ЗАПЛАТИ, ХВАЩАТЕ СЕ НА НЕКВАЛИФИЦИРАНА РАБОТА ДА ПРОДАВАТЕ МАРТЕНИЦИ, СУРВАЧКИ, В ТЪРГОВИЯТА, ШОФЬОРИ, СТРОИТЕЛИ, ПО ЗАВОДИТЕ.
     А КОЛКО ОТ ВАС РАБОТЯТ, НО ЖИВЕЯТ МИЗЕРНО. НЯМА ЗА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА ХИЛЯДИ АПАРТАМЕНТИ, НЕ ДОСТИГАТ СТОТИЦИ ПАРИ ЗА ПРЕХРАНА И ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЛЕКАРИ, ИНЖЕНЕРИ, УЧИТЕЛИ ВЪРТЯТ ВОЛАНИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИТА.
     А БЪЛГАРИЯ МЕЧТАЕ ДА ПРОГРЕСИРА И ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОПА. С ВАС ЛИ, НЕЩАСТНИЦИ, ШЕ ВЛЕЗЕ?
     С ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЕ СПЪВАХТЕ В БАРИЕРИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ПРИ УЧЕНИЕ, СЛЕДВАНЕ, НАМИРАНЕ НА РАБОТА, ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ. ПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАРИ БЯХА СПИРАЧКИ ПРЕД ВАШАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАВОДИ, ИНСТИТУТИ, РЕДАКЦИИ.
     КАК МОЖЕ ДА ПРОГРЕСИРА БЪЛГАРИЯ БЕЗ ВАШИЯ УМ, ЗНАНИЯ, ЕНЕРГИЯ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЛА?
     МОЖЕТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ С ПЕРСПЕКТИВАТА, КОЯТО ВИ СЕ ЧЕРТАЕ? МНОЗИНА ОТ ВАС СА ИЗЛИШНИ. НЕ СА МАЛКО И ТЕЗИ ВАШИ ВРЪСТНИЦИ, КОИТО ИЗБЯГАХА В ЧУЖБИНА ПРЕДИ ГОДИНИ, НЕ СА МАЛКО ИЗБЯГАЛИТЕ ДАЖЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ. МНОЗИНА СТОЯТ С ПАСПОРТ В ДЖОБА И СТЯГАТ КУФАРИТЕ. НО И В ДРУГИТЕ СТРАНИ Е БЕЗРАБОТИЦА.
     БЪЛГАРИЯ СТОИ В БЛАТОТО НА УПАДЪК И РАЗРУХА. ВИЕ СТЕ ТЕЗИ, КОИТО ШЕ Я ИЗВЕДЕТЕ, ВЪЗРОДИТЕ И ИЗДИГНЕТЕ. ПРЕД ВАС ЩЕ СЕ ОТКРИЯТ НОВИ ПРОСТОРИ ЗА ДРЪЗНОВЕНИ ТВОРЧЕСКИ ДЕЛА. ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА ЩЕ ДАДЕ ПРОСТОР. БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ И ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ. ДРЪЗНОВЕНИЯ И НИТО КРАЧКА НАЗАД КЪМ ЖЕСТОКАТА И СРАМНА ТОТАЛИТАРНА И БЕЗСЪВЕСТНА СИСТЕМА!
     НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО!
                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАШИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.


     НИЕ, СВОБОДОМИСЛЕШИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ ПОСТОЯННО В БЪЛГАРИЯ, НА ОСНОВАНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, И НА ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, И НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, А СЪЩО И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ХЕЛЗИНКИ, МАДРИД И ВИЕНА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДОСТОЙНСТВО, ПРИЗОВАВАЙКИ ИДЕАЛА НА СВОБОДНИТЕ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА, РЕШИХМЕ ДА РАБОТИМ УПОРИТО И ВСЕОТДАЙНО С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА:
     - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСИЧКИ ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА, ПОТЪРПЕВШИ, ОНЕПРАВДАНИ И РЕПРЕСИРАНИ;
     - ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ БЕЛЕЗИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ДУХ;
     - УКРЕПВАНЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА И УПРАВАТА НА ЗАТВОРИТЕ;
     - ВЪЗВРЪЩАНЕ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА С ЕДНА ОТ НАЙ-ХУМАННАТА СИСТЕМА В СВЕТА, ОТРИЧАЩА РЕПРЕСИИТЕ И ТЕРОРА НАД СВОИТЕ ОСЪДЕНИ;
     - ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАСЛУЖЕНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ НА СЕРВИЛНИЯ, БЕЗЛИЧЕН И УГОДНИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРЕН АПАРАТ ПРЕД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ;
     - ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХА, РАЗЕДИНЕНИЕТО И ОТЧУЖДЕНИЕТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО;
     - ЗА РАЗКРИВАНЕ И РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИЛИ СИ С РЕПРЕСИВНИ И НЕПОЧТЕНИ МЕТОДИ, ЗАСЯГАЩИ ДОСТОЙНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ;
     - ЗА ВРЪЩАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ ОТ 1944 Г. ДО СЕГА.
     ПРИЗВАНИ ОТ ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО, ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ В ПРИОРИТЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ КАТО ВИСША ЦЕННОСТ НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО И ПРОДЪЛЖАВАЙКИ СЛАВНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НИЕ, СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ, ПОСТИГНАХМЕ СЪГЛАСИЕ ДА ОБРАЗУВАМЕ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА И ПРИЕХМЕ СЛЕДНИЯ УСТАВ:

                                     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     ЧЛЕН ПЪРВИ - НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" Е НЕЗАВИСИМА, МАСОВА, ХУМАНИТАРНА, ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ И ГРУПИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩИ ВЪЗГЛЕДИ И СХОДНИ ЦЕЛИ.
     ЧЛЕН ВТОРИ - НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ИМА ЗА ЦЕЛ:
     1. ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ОБЕКТИВНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ЗАКОНА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА, КЪМ ВСИЧКИ ОБВИНЯЕМИ, ПОДСЪДИМИ И ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА.
     2. ДА ЗАЩИЩАВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧИИТО ПРАВА СА НАРУШЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА.
     ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА, ДА РАБОТИ АКТИВНО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДА СЪДЕЙСТВА НА ВСЕКИ ЧОВЕК СВОБОДНО ДА ТЪРСИ, ПОЛУЧАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ И ПОД СВОБОДНО ИЗБРАНА ФОРМА, КОГАТО ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
     4. ДА НАСТОЯВА ЗА ЗАЧИТАНЕ ПРАВОТО НА МИРНИ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ И ДА РАБОТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЕ СА ПРЕДВИДЕНИ СЪС ЗАКОН И ЗАСТРАШАВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДРУГИ ИНДИВИДИ.
     5. ДА СЕ БОРИ СРЕШУ ПОРОЧНАТА ПРАКТИКА НА ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ И ТОЛЕРИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ И ДА НАСТОЯВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ДА СЕ ПРИЛАГА ЕДНАКВО СПРЯМО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОГЛЕД НА ТЯХНАТА РАСА, ПОЛ, ЕЗИК, РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УБЕЖДЕНИЯ, НАЦИОНАЛЕН ИЛИ СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД.
     6. ДА ОТСТОЯВА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА СВОБОДНО СДРУЖАВАНЕ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ.
     7. ДА БДИ ЗА ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ И ЕЗИКОВИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЗА ДА МОГАТ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ, ДА ИЗПОВЯДВАТ СВОБОДНО РЕЛИГИЯТА СИ, ДА ПРАКТИКУВАТ СВОЙСТВЕНИТЕ ЗА ТАЗИ РЕЛИГИЯ ИЛИ ТРАДИЦИЯ РИТУАЛИ И ОБРЯДИ, А СЪЩО ТАКА ВЪЗМОЖНОСТТА СВОБОДНО ДА ГОВОРЯТ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
     8. ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ГРАЖДАНИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ РАБОТИ ПРЯКО ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ СВОБОДНО ИЗБИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДА НАСТОЯВА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ДО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ДА СПОМОГНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРАВОТО СВОБОДНО ДА СЕ ГЛАСУВА И ИЗБИРА В СВОБОДНИ, ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНИ ИЗБОРИ ПРИ ВСЕОБЩО И ТАЙНО ГЛАСОПОДАВАНЕ, ГАРАНТИРАЩО СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА ВОЛЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.
     9.  ДА СЛЕДИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕОТМЕННОТО ЧОВЕШКО ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, ЗА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО ДА ПЪТУВАТ В ЧУЖБИНА И ДА СЕ ЗАВРЪЩАТ ОБРАТНО, КАКТО И ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА УНИЗИТЕЛНАТА ЗА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ПРАКТИКА НА ЛИШАВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО И МЕСТОРАБОТА В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.

                                                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА "СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ, СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ" СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВА:
     1. ДО ТОЯ МИГ НЕ Е ПОКАНЕН ДА ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.
     2. ШЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО, КОГАТО ВСИЧКИ ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКА НАРЕЧЕНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БЪДАТ РАЗТУРЕНИ И СРЕШУ ТЯХ БЪДАТ ЗАВЕДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА.

СОФИЯ, 23 МАЙ 1990 Г.
                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/