29 март 1995


София, 29 март 1995 година
Брой 62 /1363/


София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ВЪПРОСА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


По повод скандалните и напълно неприемливи изявления на президентския говорител, Пресслужбата на Министерския съвет и Пресцентърът на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Парламентарната група на Демократичната левица са упълномощени да заявят следното:

Министър-председателят Жан Виденов и председателят на Парламентарната група на Демократичната левица Красимир Премянов нямат намерение да участват във войните, които президентът води със собствените си неясни идеи за прехода.

Отдавна публикувани е категорично потвърден от преките участници фактът, че през 1991 г. определени икономически групировки са превели средства за финансиране на предизборната кампания на Желю Желев - тогавашния политически опонент на БСП. Как се е отнасял и разпореждал с преведените му средства кандидатът за президент Желю Желев, е негов личен проблем, който може да изяснява със спонсорите, а не с правителството и с парламента.

Важното е, че изнесените в Народното събрание данни разбиват на пух и прах разпространяваните у нас и в чужбина /в това число и от президентството/ инсинуации за някакво влияние на икономическите групировки върху правителството на Демократичната левица, парламентарното мнозинство, съпътстващите го партии и отделни техни лидери.

Министър-председателят и председателят на Парламентарната група на Демократичната левица заявяват, че и в бъдеще авторите и разпространителите на подобни лъжи и клевети ще срещат същия решителен отпор.

София, 27 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ИДЕЙНО ДВИЖЕНИЕ "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА" В БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО НАПУСКА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА".


Идейно движение /ИД/ "Марксистка алтернатива" бе създадено през декември 1989 г. На 4 септември 1990 г. то стана съорганизатор на Идейното обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/ заедно със седем други идейни течения с марксистка ориентация в БСП.

Последната самостоятелна конференция на ИД "Марксистка алтернатива" се състоя преди четири години - на 15 януари 1991 г. На нея беше избран председателски съвет от петима съпредседатели. Оттогава ИД "Марксистка алтернатива" не е провела нито едно политическо или просветно мероприятие извън обединението на марксистката левица "Марксистка платформа" в БСП.

В печата бе обявено, че ИД "Марксистка алтернатива" напуска обединението на марксистката левица в БСП "Марксистка платформа". Заявяваме, че такова решение в съпредседателството на ИД "Марксистка алтернатива" не е приемано. Декларацията за напускането оценяваме като провокация на група хора, насочена срещу единството на левите марксистки сили в БСП.

Заявяваме, че ИД "Марксистка алтернатива" осъществяваше, осъществява сега, ще осъществява и в бъдеще своята идейна и организационна дейност единствено и изцяло в обединението на левите марксистки сили в БСП - "Марксистка платформа".

Всяка дейност извън ИО "Марксистка платформа" оценяваме като груба злоупотреба с името и истинското желание на привържениците на ИД "Марксистка алтернатива" от хора, които не представляват никого.

София, 27 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ /18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г./


Тактиката и стратегията за провеждане на предизборната кампания на Движението за права и свободи /ДПС/ беше предложена от Централния предизборен щаб /ЦПЩ/ и приета от Централния съвет /ЦС/ на ДПС за реализирането на около 500 хиляди гласа /10-12%/ и при очаквана намалена активност на избирателите в национален мащаб ДПС да получи между 25-30 мандата за народни представители.

Като база за реализиране на тези резултати се приемаше уверението на членовете на ЦС на ДПС за организационната готовност на структурите на ДПС и приетата тактика и стратегия за подготовка и провеждане на предизборната кампания от ЦС на ДПС, предложена от ЦПЩ на ДПС.

Тези резултати се очакваха въпреки ясната оценка на ЦС и на ЦПЩ на ДПС за трудностите, които следва да преодолее в предизборната кампания, като:

1. ЦС на ДПС реши за пореден път самостоятелно да участва на изборите, отчитайки противопоставянето на всички основни политически сили против ДПС.

2. Организирана груба кампания против ДПС и неговата политика от всички основни политически сили, масмедии за дискредитиране пред обществото и избирателите му, започнала 5-6 месеца преди 18 декември 1994 г.

3. Провокиране на разцепление в ДПС и създаването на партиите на Н. Генджев Демократическа партия на справедливостта /ДПС/ и на М. Ходжа Партия на демократичните промени /ПДП/, подкрепени от Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/. Не можем да не отбележим и съществуването на Турската демократическа партия /ТДП/ на Адем Кенан, които най-яростно и грубо, не подбирайки никакви средства, водиха капания срещу ДПС.

Тук се включиха активно всички противници на ДПС сред турското население като: бивши активни кадри на Българската комунистическа партия /БКП/ и Български земеделски народен съюз /БЗНС/-казионен, комсомолски деятели, активни участници в т.нар. възродителен процес, стопанско-административни ръководителите, духовни лица, които са загубили възможност за реализация в политическата и стопанско-административната власт по места.

4. Създадени условия за разцепление в мюфтийството, провокирано от представители на Н. Генджев и М. Ходжа.

5. Социално-икономическа дискриминация на малцинствата в България. ДПС като уникална партия с явни гласоподаватели, които лесно могат да бъдат подложени на натиск с уволнения, съкращения, неизкупуване на реколтата от производителите, дискриминация при оземляването и др.

През последните години ДПС не можа да реализира в управлението на държавни и общински фирми и промишлени предприятия свои представители, които да защитават избирателите му. Вината е комплексна. ЦС на ДПС може да организира свое заседание-дискусия на тази важна тема.

6. Сериозна апатия на избирателите на ДПС към изборите.

7. Оклеветяване на ръководствата на ДПС от национално до местно равнище. Вътрешни междуличностни противоречия в ръководствата, които твърде често бяха публични, по страниците на вестниците, с надеждата някой да се провали и друг да седне на мястото му.

8. Сериозни противоречия между ръководствата на ДПС и представителите ни в местната власт - кметове, съветници, поземлени комисии и ликвидационни съвети. Много от тях бяха пасивни в предизборната кампания.

Тук противоречията произтичаха от чисто комерсиални лични интереси и търсене на формулата "кой кого да слуша".

На много места представителите ни в местната власт се дистанцираха от ДПС, заличиха или дублираха местните партийни организации с комерсиални цели, твърде често оправдаваха своите действия пред населението с по-висшестоящите партийни структури на ДПС. Нямаше коректив за дейността им.

Със своите действия, бездействие и начин на управление настройваха населението срещу ДПС, възползвайки се от закона, че са недосегаеми 4 години.

Централното оперативно бюро /ЦОБ/ и окръжните партийни ръководства на ДПС носят изключителна отговорност за техните действия или поведение.

В много общини съветниците, избрани с листата на ДПС, не работиха въобще за създаване на нормативна база в интерес на избирателите.

ЦОБ и неговите ресорни отговорници носят изключителна отговорност за работата на нашите представители в местната и стопанско-административната власт, които нямаха достатъчен организационно-управленски опит.

Препоръчваме да се изработи и да се приеме от Централния съвет концепция за работа с наши представители във властта.

9. Слаби или нефункциониращи местни организации и местни съвети на ДПС. Няма оформени партийни организации с членска маса и легитимно избрани по устав ръководства на много места. Изключителни са ролята и мястото на местните организации и техните ръководства в партийната йерархия, те са лицето на всяка партия пред населението. Когато те не функционират, не може да има силна партия. На много места те не функционират именно поради тази голяма отговорност пред населението. Нямат организационен и управленски опит, за да бъдат коректив на работата на наши представители във властта. Обикновено в населеното място има председател на местната структура на ДПС, кмет, избран с листата на ДПС, председател на ликвидационни съвет, назначен по препоръка на първите двама и те нямат интерес от силна местна партийна организация като коректив на дейността им.

Отговорността за ситуацията изцяло е на общинските и на окръжните съвети, на организационния отдел на ЦОБ и ЦОБ като цяло.

Всички тези слабости и пропуски не бяха преодолени преди и след Националната конференция, проведена на 27/28 ноември 1993 година. Въпреки уверенията на ръководните кадри на всички нива.

Отчитайки реално ситуацията, ЦПЩ предложи конкретна предизборна тактика и стратегия, която беше приета и от ЦС на ДПС.

Какви организационно-политически слабости бяха допуснати по време на предизборната кампания?

1. В много окръзи бяха провалени, непроведени или недобре организирани регионалните съвещания с актива на ДПС за организиране и провеждане на изборите.

2. По места дейността на слабофункциониращите или нефункциониращите партийни структури не се пое или стимулира по време на предизборната кампания от актива и членовете на ДПС. Беше решено от ЦС във всяко населено място да работят активно до 10-15 човека цял месец.

3. Имаше представители и членове на ръководства на ДПС на местно, общинско и окръжно равнище, които бойкотираха предизборната кампания, а някои пропагандираха и против ДПС. Причините за тяхното поведение са известни - бяха променени местата им в регионалните листи.

4. Тактиката "чукане на всяка врата" се провали напълно, нещо повече, в много населени места след събранията на основния предизборен екип, с участието на кандидатите за народни представители и представители на регионалните и централното ръководства никакъв местен екип не е работил с населението. Не бяха организирани и открити предизборни клубове, културно-масови мероприятия, с изключение на някои окръзи, имаше населени места дори без предизборни плакати. Не бяха подканени избирателите да отидат и да гласуват.

5. Неконтролиран, неефективен начин на финансиране на предизборната кампания по региони.

6. Непрофесионално и слабо бе разяснено на населението политиката на ДПС, допуснатите слабости, причините за тези слабости, а и нямаше подготвени екипи, за да изпълнят това.

За преодоляване на допуснатите слабости ЦС на ДПС на свое заседание от 31 януари 1995 г. прие конкретни решения. След решение на ЦОБ изпълнението на решенията следва да се отчете на заседанието на ЦС на ДПС на 28 март 1995 година.

София, 16 март 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦПЩ НА ДПС

                                                                                                                   И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА ДПС

                                                                                                                ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕЖДУПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ:

                                                                                                           Осман Октай

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ И ОТ ГОСТИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА /КЮСТЕНДИЛ, 25 И 26 МАРТ 1995 Г./.


Като отчитаме духа на новото време и произтичащите от него последици за бъдещето на Балканите и в съответствие с целите и задачите на ВМРО - Съюз на македонските дружества /СМД/ и на истинските патриоти в Република Македония, се обединяваме около следните идеи, които предлагаме на вниманието на обществеността в Република Македония и в Република България:

1. Необходимо условие за мира и стабилността на Балканите е утвърждаване на държавната независимост и запазване на териториалната цялост на Република Македония.

2. Категорично се противопоставяме на каквито и да било опити да бъде нарушен вътрешният интегритет на Република Македония.

3. Ние ще работим с общи усилия за демократизирането на Република Македония - превръщането й в правова държава.

4. Подобряването на отношенията между Република Македония и Република България е основен наш приоритет, за да се стигне до пълното отваряне на границите, до свободното движение на хора, стоки, идеи и информация между двете държави.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ уведомява средствата за масова информация, че съгласно решението му от 6 март 1995 г. кандидат-членът на Политбюро на ЦК на БКП и секретар на ЦК на БКП Захари Кирилов Василев на 7 март 1995 г. установи контакт с др. Светодар Симович, член на ЦК на Съюза на югославските комунисти /СЮК/ - Движение за Югославия, с когото двамата организираха и подготвиха работна среща на делегации на ЦК на БКП и на ЦК на СЮК - Движение за Югославия.

Срещата се състоя на 26 март 1995 г. в хотел Наис в гр. Ниш.

В срещата взеха участие: от БКП другарите Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, Милчо Александров, член на Политбюро, секретар на ЦК на БКП и първи секретар на ГК на БКП в София, и Захари Василев, кандидат-член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП.

От СЮК - Движение за Югославия другарите Пръвослав Маркович, член на ЦК на СЮК, председател на съюза за международни връзки, Милан Гашич, член на ЦК, Светодар Симович, член на ЦК. Към делегацията се присъединиха другарите от Ниш Воин Вулетич, Йован Йованович.

Двете делегации взаимно се информираха за работата на двете партии в сложната ситуация на реставрация на капитализма, настъпила в резултат на голямото предателство от ренегатите в двете комунистически партии.

Набелязани бяха мероприятия за съвместна работа между двете партии, както и да се организира среща на левите партии и движения от Балканския полуостров и от Европа, по всяка вероятност в Белград през първото полугодие на 1995 г.

Делегацията на БКП напълно подкрепя усилията на СЮК - Движение за Югославия за отмяна на ембаргото срещу Югославия, възстановяването на СФРЮ, прогонването на всички интервенти от Босна, Херцеговина и Югославия изобщо.

Делегацията на СЮК - Движение за Югославия беше поканена да посети България на 7 май 1995 г. на комунистическия събор в София. Поканата беше приета.

София, 27 март 1995 г.

                                                                                                          ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА /27 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Правата на човека само тогава ще могат да се смятат истински уважавани, когато държавата, обществото и отделните граждани се изпълнят с уважение към двата им основни компонента: правото и човешката личност. Без уважение към обективното право /като основна ценност в съвременното общество/ няма и не може да има и уважение към субективни права на човека. Но няма и не може да има уважение към правата на човека, ако няма и уважение към самия човек. Всъщност основополагащата ценност бе и остава човекът. Той трябва да бъде основата и центърът на държавната политика във всички области на обществения живот.

Но човекът трябва да живее в съответна на природата си природна и социална среда. Гладният няма права. Обществото в лицето на държавата трябва да осигури определен екзистенц-минимум за всеки гражданин. Необходимо е да се развият производителните сили, върху чиято основа е единствено възможно нарастване на националния доход и следователно дохода на всеки поотделно. Необходимо е, с други думи, правата не само да се прокламират, но и гарантират. Негарантираните права са не повече от фраза, изразяваща пожелания. Държавата е длъжна да се освободи от безразличието си към съдбата на своите граждани. Тя трябва да се заеме с общите и частните въпроси на общественото битие. Положението на пенсионерите, на безработните, на социално слабите трябва да застане на първо място в програмата на правителството. Необходим е нов закон за пенсиите, за социалното осигуряване, за здравното осигуряване, за трудовата заетост. Чакат своето решение от години въпросът за несправедливо засегнатите от закона "Доган", за обезщетяването на бежанците от Тракия /предвидено в спогодбата "Моллов-Кафандарис"/. Не могат да се пренебрегнат нуждите на бездомните, на всички ония, които с години чакат да получат жилище срещу направени преди години жилищни спестявания. Правото на сигурност за всеки гражданин изисква безусловното ангажиране на държавата. Правото на сигурност е онази основа, върху която гражданите ще могат да се отдадат свободно на всички свои творчески инициативи - в свой интерес и в интерес на обществото. Трябва да се сложи край на организираната и мафиотска престъпност и да се премахнат социалните корени на престъпността.

Държавата няма да може да осъществи социалните си функции, ако не спре вътрешното си разложение. Трябва да се сложи край на войната между властите и институциите - в името на общественото благо. Единствено силната държава може да гарантира нашата вътрешна и външна сигурност, единствено тя може да гарантира и правата на всеки български гражданин, на всяка човешка личност, единствено тя може да създаде гаранции и срещу беззаконията на собствените си служители. Държавните органи трябва да престанат да служат на интересите на отделните политически групи, за да се подчинят на интересите на обществото и на нацията. Във всички случаи мярка за тяхното поведение трябва да остава човекът. Няма добро общество, в което не е добре на човека - без оглед на неговото социално, расово, етническо и прочее положение. Човекът стои над своите частни определения.

Освен от общото си укрепване държавата се нуждае от укрепване на специфичните си органи за защита на правата на човека. Необходимо е съществено да се подобрят организацията и дейността на органите на съдебната власт. Нетърпима е мудността, с която органите на съда и прокуратурата реагират на престъпните посегателства върху правата на гражданите. В същата степен е нетърпима и бавността, с която протичат наказателните производства. Недопустимо е гражданите да прекарват с години в следствените помещения в очакване на обвинителен акт или присъда. Трябва най-после да влезе в действие нормата на международното и вътрешното право, която изисква всеки да бъде съден в законно определен разумен срок.

Заслужава да се обсъди възможността за създаването на нови органи за защита на правата на човека. Целесъобразно е може би да се пледира за учредяването на институцията на национален комисар по правата на човека - една длъжност, назначаването на която трябва да става от парламента, но освобождаването от която да може да става само със съгласието на комисаря по правата на човека при ООН.

Необходимо ни изглежда и създаването на научен център по правата на човека - научно звено при БАН /или при друга държавна научна организация/, което да разработва теоретически всички проблеми на правата на човека.

Наложително е, разбира се, да се подобри и нормативната уредба на свързаните с правата на човека обществени отношения. Все още не е завършена свързаната със съдебната система правно-нормативна уредба - не са приети всички предвидени от Конституцията закони, не са и учредени Върховният касационен съд и Върховният административен съд.

Комитетът по правата на човека изразява твърдата си решимост и в бъдеще да продължи да отстоява правата и свободите на българските граждани, на човека изобщо - при всички форми на управление, при всички правителства и при всички обстоятелства.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00    
29.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Славка Кочева
                                            Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!