29 март 1994

 
София, 29 март 1994 година
Брой 61 /1106/


София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /25-27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ.


Националната конференция на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ изразява своето безпокойство от развитието на социално-икономическата и политическата криза в страната. Основната причина за трайно влошаващата се вътрешна обстановка се крие в еднаквите интереси, стоящи зад двуполюсния политически модел, не само изчерпал своите възможности, но и станал вече вреден за България. Главната отговорност за това носят ръководствата на БСП и СДС, които доказаха, че не са способни или не желаят да управляват и да предотвратят разрухата.

Сегашният състав на парламента не е в състояние да води национално отговорна политика, това го парализира и го прави крайно неефективен. Правителството е блокирано дори в ограничените си възможности да работи продуктивно. Открояват се белезите на задълбочаваща се криза. Единствен и демократичен изход от която могат да бъдат само предсрочни парламентарни избори. Алтернатива за изход от кризата е създаването на силна коалиция, която да предложи на народа ясна и конкретна програма за действия. Рамките на такава програма бяха очертани на Шестата национална конференция на БСДП.

Във връзка с това Националната конференция на БСДП

РЕШИ:

- Ние сме 36-то Народно събрание да се разпусне, като преди това гласува нов, демократичен избирателен закон, който да не препятства широко представителство на политическите сили в следващия парламент.

- Одобряваме досегашните действия на Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия за формиране на реална демократична алтернатива на двуполюсния модел.

- Одобряваме подписаното споразумение за политическо сътрудничество и съюзни отношения между БСДП и ГОР като етап от създаването на силна социалдемократическа формация, започнали с образуването на Българския социалдемократически съюз /БСДС/.

- Задължаваме Националния комитет и Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия да продължат своите усилия за привличане към съюза БСДП - ГОР и БСДП на други демократични формации, включително откъснали се от СДС и БСП, а също и на извънпарламентарни сили.

- Задължаваме Националния комитет и Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия да продължат работата по изграждане на широка предизборна коалиция за нов модел на реформата, който да изведе страната от тежкото положение.

София, 27 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


Пресцентърът на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ е упълномощен да заяви: Да се свързва името на БСП с някакви фашистки организации е израз на краен политически цинизъм не само заради нейната история и жертвите, които е дала в борбата срещу фашизма, но и по отношение на доказано и изпитано в трудни условия съвременно политическо поведение.

Тези твърдения на представители на организации със съмнителна легитимност са в пълно противоречие с истината и изразяват прозрачни цели - ново разпалване на огнища на противопоставяне и омраза.

Българската социалистическа партия изразява убеждението си, че нито една от политическите сили, представени в българския парламент, не преследва подобни цели и призовава с общи усилия да се противопоставим на всякакви спекулации и опити гражданският и етническият мир да бъдат поставени под заплаха. Ако не го сторим, върху нас ще тежи огромна отговорност.

София, 24 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ ЗА МОНАРХИЯ И СОБСТВЕНОСТ. Декларацията за създаването на съюза е подписана от Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II, от Обществото "Свободна и независима Украйна", от Партията на собствениците и от Съюза на свободните демократи на 25 март 1994 г. в София.

 

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
        БРАТЯ И СЕСТРИ СЪНАРОДНИЦИ,

След 45 години болшевизация и след 5 години еуфорични словонатрупвания за демокрация народът ни продължава да затъва в икономичесхо, социално и бездуховно тресавище с безперспективност и обреченосг. Тоталното обедняване на населението и спекулативното противо- и задзаконно обогатяване на отделни лица и групи е безпрецедентно и нямащо нищо общо с принципите на пазарната икономика. Нарастващият икономически хаос, а от това и социалната аномалия се превръщат в извори на нетърпимост, на безпримерна конфронтация не само между партизанстващи формации, но което е най-гибелното - на омерзение между българските граждани.

Свидетели сме как в последно време се правят опити за конюнктурно, механично сглобяване на политически групи. Банкрутирали лъжедемократи, измамно попаднали във "великия", а някои и в настоящия парламент, се опитват отново да заложат на "монархическата карта", за да продължат абонамента си в бъдещия нов парламент.

Ето защо ние обявяваме "тревога" към всички, които са защитници на монархическата кауза, които са за възстановяване на законността на личната и частната собственост като неприкосновена и свещена, които работят за възстановяването на Търновската конституция и за връщането на Н.В. цар Симеон II, да се разграничат от подобни машинации, нещо повече - да ги разобличават!

За да оцелеем като народ и държава и за да възстановим авторитета си на демократична и цивилизована страна с вековни традиции и принос в световната културна и духовна съкровищница, за да възстановим законността в обществените отношения и спокойствието на нашите граждани, за да стимулираме политическата и междуличностната консолидация на гражданите на България в името на просперитета и благоденствието на народа ни и за да отговорим на националния ни девиз "Съединението прави силата!",

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ

Към обединение на всички монархически, национално-патриотични, легитимистки и демократични сили за постигане на следните основни цели:

- Възстановяване на Търновската конституция.

- Връщане на Н. В. цар Симеон II като законен цар на българите.

- Връщане на ограбените имоти и имущества на техните истински собственици, респективно - на наследниците им.

- Приватизация на държавно и обществено имущество с отчитане на трудовия принос на всички български граждани.

- Създаване на безкомпромисно и ефективно законодателство за ограничаване на престъпността и мафията във всичките й форми и за опазване в най-висока стенен на живота, здравето, сигурността и спокойствието на гражданите на България.

- Разработване на пакет от нормативни актове по законодателен и административен път за оптимизиране на социалния статус на пенсионерите, социално слабите, безработните, инвалидите, многодетните и многочленни семейства.

- Създаване на законодателство, стимулиращо учебния, трудовия и новобрачния период на младите хора.

- Преодоляване на последиците от 50-годишното тоталитарно управление и последвалата го икономическа, социална, екологична и духовно-културна катастрофа.

- Създаване на държавна институция за подпомагане и защита на интересите на сънародниците и гражданите ни временно или постоянно пребиваващи или живеещи извън пределите на България.

- Превръщане на България в независима, правова, демократична, просперираща и равнопоставена европейска държава.

- Единение на българския народ!

Националният съюз за монархия и собственост е отворен за всички български партии, движения, съюзи, клубове и други официално регистрирани обществени формации, които:

- Споделят и приемат да работят и сътрудничат за постигане на горепосочените основни цели.

- Приемат да участват в предстоящите парламентарни избори с единна самостоятелна бюлетина на съюза.

- Няма да се ангажират в коалиционни взаимоотношения с партии и формирования, които органически, генетично и действено са в противоречие с основните цели на съюза.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
        БРАТЯ И СЕСТРИ СЪНАРОДНИЦИ,

Търпението на българския народ е изчерпано! Държавата ни е изправена пред фаталния избор: Да бъде или да не бъде! На нас се пада отговорността пред сегашните и бъдните поколения да изберем пътя на съзиданието и спасението. В името на тази велика отговорност трябва да вземем историческо решение и да си поставим историческата мисия - в следващите избори за Народно събрание да излезем с единна избирателна листа и да изпратим в българския парламент личности, които ще пледират от тази висока трибуна за възстановяване на 13-вековното ни царство!

Призвани сме да станем апостоли на националното възраждане и на монархическата кауза!

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНСКИ СЪБОР - ОНД, И НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЛАВЯНСКИ СЪБОР - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТУРСКИ ВОЕНЕН УМИРОТВОРИТЕЛЕН КОНТИНГЕНТ В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Изразяваме нашето безпокойство от решението на г-н Бутрос Гали да включи турски военен умиротворителен контингент в бивша Югославия. Това е най-голямата провокация в Европа в навечерието на XXI век. Когато ние всички сме се устремили към тотално хуманизиране на международните отношения, едно недалновидно поведение като това на г-н Бутрос Гали може да взриви Балканите, Европа и света. Ние вярваме, че Съветът за сигурност ще се вслуша в разума и няма да постави на карта живота на милиони хора. Участието на Турция - синоним на тероризма и антидемокрацията, в умиротворителни акции е предизвикателство, което сериозно подкопава мира и основните принципи на ООН.

София, 25 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МООС-ОНД: Ст. Карпов,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСС - София: Д. Балабанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март- Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Икономическата криза, подготвена и осъществявана усърдно от безличното правителство на проф. Любен Беров, през последните две седмици навлезе в един особено опасен етап.

Правителството, т. е. изпълнителната власт, фактически обяви социална, икономическа и политическа война на българския народ:
- на пенсионерите, като не изплаща или с голямо закъснение изплаща мизерните пенсии
- на приватизацията, като не я провежда
- на селяните, като не връща собствената им земя
- на държавните служители, които живеят под социалния минимум
- на здравеопазването
- на културата
- на образованието
- на подрастващото поколение, коего расте в оскъдица и недояждане
- на полицията и армията, на които предостави мизерни бюджети

В условията на една мирна обстановка в сравнение с бушуващата война в бивша Югославия, при свободата да решава икономическите проблеми и растежа на производството, правителството на проф. Беров доведе България до прага на хиперинфлацията, ликвидира валутния резерв и вече поглежда към държавния трезор.

Министрите гледат невинно. Кукловодите са доволни. Рекомунизацията е в пълен ход.

В тази напрегната обстановка главните действащи лица - довели държавата до хаоса, изведнъж отрупаха масмедиите със съчувствие и сълзи за състоянието на народа ни. Нещо повече - започнаха да обвиняват Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", че не прави популистки, душераздирателни декларации. На тях, кукловодите и марионетките, дължим да заявим и припомним:

Целият Трети конгрес на КТ "Подкрепа", състоял се от 8 до 12 февруари 1994 г., в своето съдържание беше анализ на пагубната икономическа, социална и политическа ситуация, в която се намира България.

Правителството на проф. Беров беше поканено да подаде оставка.

Беше показана ролята на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и нейното съучастие за състоянието на нещата и за рекомунизацията.

Беше казано, че КТ "Подкрепа" не поддържа никакви отношения с БКП/БСП.

Беше казано - вярваме, че Движението за права и свободи /ДПС/ ще преосмисли позициите към бездейното и некомпетентно правителство.

Беше казано, че КТ "Подкрепа" е основател и естествен съюзник на Съюза на демократичните сили /СДС/.

Бяха прочетени декларации в същия дух на много от федерациите.

Днес КТ "Подкрепа" отново настоява за незабавна оставка на безличното и безотговорно правителство на проф. Любен Беров.

Настоява за провеждането на предсрочни парламентарни избори, на мажоритарен принцип.

Всичко останало е популизъм.


София, 23 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО.


Днес на свое заседание Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ разгледа състоянието на социалното партньорство в промишлеността и отражението на финансово-валутната нестабилност в страната върху доходите на населението.

Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ констатира, че социалното партньорство в промишлеността, в търговията и в образованието е умишлено блокирано от съответните министерства и че федерациите на КНСБ от тези отрасли са в състояние на индустриален конфликт с правителството. Определена бе делегация на КНСБ, която на утрешното заседание на Националния съюз за тристранно сътрудничество /НСТС/ ще изисква от кабинета:

1. До края на март 1994 г. да се сключат колективните трудови договори в посочените отрасли.

2. Незабавно Министерският съвет и Министерството на промишлеността да сезират прокуратурата за стопанските престъпления, довели до разрухата на националната икономика.

3. Да се изпълнят договореностите, постигнати в браншовите комисии.

В започващите нови преговори по доходите и компенсациите КНСБ настоява правителството да предостави конкретна информация за състоянието на икономиката и на социалната сфера, като предложи ясни мерки за стабилизирането им; за преодоляване на драстичното обезценяване на лева и овладяване на инфлацията в приемливи граници. Паралелно с увеличаването на минималната работна заплата, пенсиите и другите социални плащания КНСБ ще иска разширяване на броя на стоките от първа необходимост, цените на които се контролират от правителството.

На 4 април 1994 г. се свиква заседание на Координационния съвет, на което ще се обсъдят конкретни национални протестни действия на Независимите синдикати.

София, 24 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" В СОМАТ - АД ПО ПОВОД НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.


Членовете на "Подкрепа” в СОМАТ - АД изразяват своето безпокойство от бавния ход на процедурата за приватизация на Акционерното дружество.

В продължение на месеци по заповед на министъра на транспорта в клоновете на СОМАТ - АД се извършват проверки, които засега стават единствено предмет на клюки и вестникарска информация. Нежеланието на министъра на транспорта да запознае работниците и служителите в Акционерното дружество и обществеността с резултатите от извършените проверки за пореден път доказва желанието на г-н Ерменков да не изпълни решението на Министерски съвет за приватизация на СОМ АТ-АД, както и на неговия стремеж да изпълни поръчката на определени икономически групировки в страната и зад границата, да унищожи Акционерното дружество и го раздели на отделни транспортни дружества, което ще изхвърли на улицата много работници и служители от СОМАТ-АД.

Настояваме г-н министърът на транспорта да запознае ръководството на Фирмена синдикална организация /ФСО/ на Федерация на транспортните работници /ФТР/ "Подкрепа" с официалните резултати от извършените проверки.

Припомняме на г-н министъра на транспорта, че членовете на фирмената синдикална организация на "Подкрепа" в СОМАТ-АД се намират в стачна готовност и той лично ще е отговорен за ескалацията на социалното напрежение в Акционерното дружество.

София, 24 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСО НА ФТР "ПОДКРЕПА" В СОМАТ-АД: Д. Коев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОМСКИЯ СИНДИКАТ В ЛОМ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКВАТА "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ".


Разрушената църква, която е от XIX век, е с голямо историческо значение. В нея е открито и съществувалото десетилетия килийно училище.

Настояваме да се вземат спешни мерки за спасяването на този паметник на културата, което ще бъде спасение и за православието сред циганското население. Когато човек е обладан от правата Христова вяра, той не може да върши прегрешения и престъпления. А спасяването на храма и откриването му за функциониране ще разкрие и няколко работни места, което не е без значение в обстановката на безработица.

София, 24 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РОМСКИЯ СИНДИКАТ: Никола Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ХРОНИКА НА ЕДНО ПОЛИТИЧЕСКО МАРОДЕРСТВО" ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ НИКОЛА КУРТОКЛИЕВ И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ДИМИТЪР Х.ПОПОВ.


Обръщаме се към всички наши приятели, съмишленици и радетели на демократичните промени в България. Обръщаме се към младите ни съидейници и последователи от Младежкия съюз за Търновска конституция и от Младежкия земеделски съюз - секция на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Врабча-1" /Димитър Гичев/. Ще се опитаме да покажем с факти и с коментари едно грозно явление, типично за прехода на посттоталитарните общества, към нови отношения на търпимост и на плурализъм.

В много случаи това явление е израз на личностната деградация в тоталитарното общество, на неудовлетвореността на субекта от общественото му положение и на стремежа му при променените обществено-политически условия да се "компенсира”. Така от предишните мижитурки, незначителни службаши, "активисти" по комсомолска и профлиния, квартални величия, разкопаващи градинки и лехи по време на ленинските съботници, доносници на партийните секретари и на директорите, се пръкнаха "демократите" на промяната към демокрация. Това бяха низки души, овци, навлекли вълчи кожи на псевдореволюционери. Това бяха хора, които се прилепиха до нас, за да си създадат биография на борци и да обогатят оскъдния си комунистически лексикон със свежия дух на свободното слово.

Но имаше и една по друга категория мръсници и мародери. Това бяха т.нар. "мини със закъснител".

Завербувани от тайните служби на различните отдели на Държавна сигурност, тяхната задача след промяната беше да се внедрят в демократическите и антикомунистическите формации, да наблюдават процесите "отвътре", да докладват на съответен "другар" и да се налагат с антикомунистическата си фразеология и поведение. Така подобни субекти се издигаха в тези среди, а често успяваха да заемат и отговорни позиции. Въпросните "мини" трябваше да "избухнат" при команда от тайнствения център. И така, на различни етапи и в различно време от големия период на промяната, подобни мародери върху демокрацията привеждаха в действие своето пъклено дело, предизвиквайки разцепление в многото възникнали партии, като създаваха симулативни или огледални партийки и организации и пр. Особено уязвими в това отношение се оказаха монархическите общества поради солидния потенциал от гласоподаватели, с който те разполагаха. Уязвими, поради традиционната си привлекателност и влияние в българското общество, се оказаха и земеделските формации на центъра, особено тези, които се явяваха като исторически приемници на Димитър Гичев и на Константин Муравиев - лидерите на главното, на водещото земеделско течение след втората половина на двадесетте и през тридесетте години. От техния БЗНС "Врабча-1" и в съдружие с Демократическата и Народната партия беше съставено правителството на 2 септември 1944 г., което едно десетилетие след преврата на кимон-георгиевската банда от югославски и съветски шпиони възстанови Търновската конституция и демократичните порядки в България. Именно това правителство стана жертва на комунистическия преврат на 9 септември 1944 г.

Към коя от двете категории можем да причислим двамата братя близнаци Иван и Йордан Велкови, ние не можем да кажем. Това вероятно ще кажат, преценят и отсъдят други, когато му дойде времето. А на всяко нещо му идва времето!

Сега да преминем към странната спирала на тяхната "идеологическа" пренастройка.

Според специалното приложение "Регистър на политическите партии в България", публикувано на 31 март 1992 г. от Пресслужба "Куриер", с код 018 е обозначена Партия на труда /ПТ/. Ето какво дословно е казано там:

Партията "възниква през декември 1988 г./?!/ като дисидентска социалистическа група. На 19 ноември 1989 г. на митинг в Южния парк, София, обявява съществуването си под името Българска социалистическа партия. На 30 декември 1989 г. провъзгласява своята програмна декларация /публикувана от Пресслужба "Куриер" на 11 януари 1990 г./". В т.4 на декларацията се казва: "изработване на нова българска конституция на основата на народовластието, националния суверенитет, свободата и плурализма, при спазването на международните договорености. Основно конституционно начало: "чиста и свята Република".

В т.5 "Основни принципи на Социалистическата партия" може да се прочетат следните откровения:

- Приоритет на общочовешките ценности, отказ от класовия подход и класовата диктатура. Властта е на народа и властта произтича от народа.

- Членуване в Социалистическия интернационал и принадлежност към социалистическата алтернатива, представляваща постоянно променящ се и открит идеологически и политически процес.

- Основната цел е преодоляването на кризата в идеите на левицата чрез консолидация на всички леви сили в страната.

- Разграничаване от буржоазния социалдемократически център.


София, 3 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА "СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ /ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ/ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Докладът е написан през месец май 1992 г.


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО У НАС


І. Може ли да се трансформира система, която не се познава?

Съветският модел на социализма беше най-добре анализиран от научните екипи, които се заеха да работят с Горбачов, за да бъде направена неговата трансформация. У нас никой не се зае с анализа на българския вариант на тоталитарната система, а всички - направо с политика. Тяхната логика бе ясна: трупът не се нуждае от аутопсия. И всички станаха гробари. Не се учудвам, че сега всички сме сред опечалените. Идват ми на ум филмите метафори на режисьора Доньо Донев - "Тримата глупаци", "Умното село" и други.


II. Идеологическа представа за промяната.

2.1. Най-радикално идеологическата представа за промяната беше формулирана на философско ниво от Желю Желев: "Българското общество е общество на тоталния контрол над човека. Ако искаме да сме хора, трябва да се освободим, да разградим, да разрушим тази система. Следователно крайната цел на промяната е обществото на свободните хора. И понеже според д-р Желев такава система има /не измислена, а реална - западните демокрации/, трябва да вървим нататък - обществото на реалния капитализъм."

Както се вижда, позната политическа задача на БКП.

2.2. Тази представа не се сподели напълно от управляващата БКП, а по-късно от БСП не защото искаха да консервират социализма като най-хуманен строй. "Концепцията" на г-н Желев не се прие от тях в политическия й етаж. Г-н Желев искаше победа от народа за себе си чрез дисквалификация. В неговата нова демокрация за БКП-БСП той не предвижда място поради историческата "вина" на БКП и комунистите за строителството на "комунизма-тоталитаризма".

Тук г-н Желев е на позицията на Маркс, че в политиката познавателната грешка /глупостта/ е и морална /виж К. Маркс, "18-ти брюмер на Луи Бонапарт"/. Често се замислям, правейки анализ на събитията след 10 ноември 1989 г., дали събитията у нас не вървят по пътя, описан в анализа на К. Маркс: - "18-ти брюмер на Луи Бонапарт"?

Така беше формулиран основният проблем на промяната у нас. Кой да контролира структурите на държавната власт в България по пътя на демократизацията?


III. От идеологически конфликт към политическия реализъм /консенсус/.

Тежък изглеждаше така формулираният от политическите сили проблем на промяната у нас. Взаимното убеждаване в общата вяра, в новия господ на българските политици - демокрацията, помогнаха да се намери консенсус. Обществена промяна - да, но само през политическата система и нейните институции. Ще цитирам г-н Савов за социалната роля на масмедиите - Българската национална телевизия и Българското национално радио /БНТ и БНР/: "Първи е парламентът, втора е съдебната власт, трета е изпълнителната. Каква четвърта власт, която била първа или втора, у нас?"

3.1. И така обществената промяна у нас има за свой център на иновация политическата система /държавата/.

3.2. Спецификата на поведение на иновативния център е реформизмът, промяната на политическите форми, вкарване на ново съдържание, въвеждането на нови форми, т. е. промяна само в надстройката на нашето общество. Реформата нямаше за цел промяна в базата на обществото ни. Каква наивност... всеки искаше промяна в надстройката на нашето общество, никой не мислеше за промяна в базата.

3.3. Този подход е институционален, както в Народното събрание казват, изграждането на демократичните държавни институции, задвижването им със съответните законодателни актове.

Не е без значение, че ние бяхме първи на Изток с нова конституция.

3.4. Освен политически, центристки, реформистки и институционален вече мога да кажа, че моделът на промяна е формален. Гласуванията в сегашното Народно събрание показват това. Вероятно една от причините е повърхностната представа за парламентарната демокрация. По-важното е, че този модел има своите ограничения за ефективно действие, както и съответните предпоставки, за да работи добре, а парламентарните и останалите политически сили са се "заклели", че ще се придържат стриктно към модела.


IV. Ограничения на модела

4.1. Те идват от това, че предполагат иновация от центристки и политически дирижиран тип. Точният термин е идеологическа иновация. Всъщност това е онова, с което започнах, т. е. връщам се към началото на критиката. Въпреки политическия компромис нещата в обществото стоят безкомпромисно. Ще продължаваме ли с идеологическите методи на управление на обществените процеси?


ИЗВОДИ:

Извод първи: При този модел на промени може да се играе само на промени на правителства и на президенти. Политическата система става самоцел, зацикля, а инерцията за реформи като утвърден стереотип на масово демократично мислене вика нови имена и нова реформа - ТОЗИ ПЪТ НА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ. Последното, което ни остава, преди да се предадем в ръцете на Господа Бога.

Извод втори - Политическият реформизъм, извикан на живот от кризата на масовото политическо съзнание, се оказа ефективен в тази ситуация и я овладя. Не е без значение, че кризата заплашваше обществото с масови изяви на ирационално поведение. В ситуацията на едно самокритично рационализирано масово съзнание обаче политическият реформизъм е висящ и смешен. Политическите сили, изведени на вълната от ирационната ситуация, се затвориха институционално в границите на реформисткия парламентаризъм, доведен до абсурд. До пълен формализъм, което е равнозначно на екстремистки политически формализъм. Масовата криза на политическото съзнание след известно закъснение се обективизира и институционализира като криза на професионалното политическо съзнание в действие, в политическо поведение на парламента.

Политическата революция у нас, изнесена от фалшиви политически актьори, не можеше да донесе друго. Парламентът е непредставителен даже и по отношение на наличните политически формации в обществения живот, да не говорим за социалното представителство. Парламентът е доминиран от политическа и държавна бюрокрация, чиновничество и хора от свободните професии. В едно чисто трудово общество се правят закони за икономическа реформа от един парламент, в който тя, икономиката, няма действителен собствен представител. Икономиката е представена от обслужващата сфера /спецове по държавното управление - Обединението за социална демокрация и Обединения християндемократически център /ОСД, ОХДЦ/ и др/, и то след като се оказа, че държавата не може и не бива, а икономиката не иска и не търпи да бъде управлявана от държавата, т. е. точно управлението трябва да се раздържави.

На всички е известно, че икономиката е преди всичко интереси. Този парламент има само потребителски, икономически интереси. Той е консумативен парламент и може наистина да изконсумира икономиката.

В "Пътища за никъде" на Богомил Райнов в една сродна ситуация /след управлението на Вълко Червенков/ главният герой се самоубива. Нашият парламент има същата социална перспектива. Само че героят на Б. Райнов е учен интелектуалец и прави свой морален избор. Болшинството от парламента поради типично маргиналните си характеристики не страда от такава болест. То ще продължи да действа, морални задръжки и задължения към обществото няма, докато се срути всичко. Това е неговият път за никъде, който ще отвори път за някого.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВАБСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА БСП

БСП и политическата власт

За БСП властта не е самоцел, а средство за осъществяване на реформите в интерес на цялостния напредък на нацията и в съответствие с ценностите на демократичния социализъм.

Българската социалистическа партия признава народа като единствен източник на власт и зачита безусловно суверенната му воля, изразена чрез свободни, демократични избори.

Българската социалистическа партия взема и отстъпва властта по мирен и демократичен начин.

Това разбиране за властта предполага политически и идеен плурализъм, схващан не просто като множественост на политическите субекти, а и като равнопоставеност, диалог, толерантност към опонентите.

Българската социалистическа партия изразява категорично несъгласие с появяващите се у нас и в други бивши социалистически страни тенденции на авторитаризъм и диктатура, на израждане на демокрацията, на преследване на социалистическите партии и политици, на политически и съдебни процеси и репресии.

Демокрация не може да се постигне по недемократични пътища и с недемократични средства.


Ролята на държавата

За разлика от десницата, Българската социалистическа партия смята, че пазарът и държавата, частната и общодържавната инициатива могат и трябва взаимно да се допълват, защото всяка от тези страни поотделно изпълнява функции, които не могат да се реализират от останалите.

Демократичната държава е основен фактор за коригиране недостатъците на пазара, на социалната му "слепота" и неангажираност. В условията на глобализиращото се стопанство държавата трябва да възприеме нова роля, като насочва съзнателно икономическото развитие и материалния напредък. В обществото, което се поляризира при разпределението на новите материални блага, демократичната държава действа като решаващ фактор за интеграция и социална справедливост.

Ето защо демократичната държава е основно средство за осъществяването на реформите, от които се нуждае страната. В икономическата област държавата трябва да действа като стратегически фактор за направляване на икономическия растеж. Успоредното съществуване на публичния и частния сектор е благотворно, когато допринася за икономическия и технологичния прогрес на обществото, преодолявайки ограниченията на частната инициатива.


Политиката - в служба на обществото

Днес политиката продължава да бъде необходима човешка дейност.

Но тя не се ограничава до функционирането на държавните институции, нито има смисъл сама за себе си. Политиката и политиците са призвани да създават благоприятни условия за пълноценна обществена реализация на хората.

Особено нараства отговорността на политиката в условията на преходния период, който преживява България. Тя не може да се сведе до рутинно боравене с традиционно случващи се неща. За да получат и запазят общественото доверие, политиците трябва да имат мъжеството да поемат своята отговорност, да си поставят обществено необходими задачи, съответстващи на новите реалности.

На фона на повишената обществена взискателност и чувствителност тревожни размери днес взема кризата на политиката и на политическите елити у нас. Налице е драстична в някои случаи неспособност да се види и следва верният път за извеждане на страната от икономическата криза. Посредствеността доминира сред първия ешелон на политиците. Налице са шокиращи факти на корист и корупция. Ниското качество на политическите елити в редица случаи предопределя неефективното функциониране на държавните институции. Към всичко това се прибавя острият дефицит на демократични навици, на политици демократи.

Политическите партии стават обект на все по-остро обществено недоверие и недоволство. За това допринасят не само безпринципните в повечето случаи междупартийни и вътрешнопартийни боричкания, но и взелото абсурдни размери политическо "роене", наличието на десетки "партии фантоми". Като прибавим традиционната нецивилизованост на политическия живот у нас, обяснима става застрашителната степен на обществения негативизъм и нихилизъм към многопартийната политическа демокрация, създаващи опасен вакуум за проникване на недемократични тенденции и нагласи.

Днес политиката и политиците имат шанс да преодолеят тези негативни явления само ако се превърнат в реални изразители на интересите на конкретни обществени слоеве, само ако направят широка крачка към демократизъм и откритост, само ако се превърнат в служители, а не в манипулатори на народа.

Политическата активност, която претендира да бъде нещо повече от прилагане на обективни необходимости, трябва да се ражда и реализира от компетентни съпричастни граждани. Това може да става чрез свободен, открит диалог между гражданите. Публичният диалог е изражение на демократичната култура.

Свободата на мнението и на изразяването чрез медиите са жизнено необходими за протичането на публичния диалог. Всеки гражданин трябва да има правото и възможността да формира и да изрази своето собствено мнение по проблеми, засягащи неговия или на близките му начин на живот.


СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ - МОРАЛЕН И РАЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

В политическата философия на БСП социалистическата идея има функция както на морален подтик, така и на рационално предложение за обществено действие.

Като идейна и морална мотивация социализмът е в основата на политическото съществуване на БСП. Ние, социалистите, в продължение на едно столетие сме участвали и днес участваме в политическата борба, защото вярваме в непреходността на такива ценности като - свободата, социалната справедливост, солидарността и равноправието. Нашият морален ориентир е създаването на възможности за развитието на човешката личност, на общественото устройство, в което свободното развитие на всеки ще бъде условие за свободното развитие на всички.

В същото време ние сме убедени, че осъществяването на социалистическия обществен проект е въпрос на рационално действие. Ние не просто искаме да променим действителността, което е неотменно свойство на социалистическото движение. Като партия на съвременния демократичен социализьм БСП иска да промени днешната обществена действителност чрез най-подходящите за България средства, по пътя на демократичните реформи и с такива темпове и форми, които съответстват на реалните социални условия. Убедени сме, че е във възможностите на политическите и обществените сили у нас да водят разумен, конструктивен диалог при определянето на националните приоритети и целите на общественото развитие на всеки конкретен етап.

Национално съгласие по ключовите въпроси на модернизацията и развитието на страната е възможно и то е въпрос на трезва преценка и национално отговорно поведение от страна на всички участници в политическия живот.


СОЦИАЛНИ ОПОРИ НА БСП - ТРАДИЦИОННИ И НОВИ ТЕНДЕНЦИИ

Българската социалистическа партия е открита за обществени контакти и диалог с различните групи и слоеве, както и с техните политически представители. Ние сме убедени, че като се следва политиката на национално съгласие, е възможно да се изработи нов "обществен договор", отчитащ интересите на преобладаващата част от народа. Основното в този "договор", разбиран не само в текущ, а и в перспективнен план, е провеждането на необходимите реформи, но на минималната възможна и справедливо разпределена социална цена.

Но българската социалистическа партия има собствена позиция, с която встъпва в обществения диалог по проблемите на реформите - позиция, определена изключително от интересите на нашите досегашни и бъдещи социални опори, на социалните слоеве и групи, от чиито редици ние получаваме главната си политическа, морална и електорална подкрепа.

По самата си природа на нова модерна лява социалистическа партия БСП не издига преграда пред който и да било гражданин, споделящ идеите и политиката й. Но именно защото е социалистическа партия. БСП не може да не защитава следните интереси, извеждайки ги на приоритетна позиция:
- интересите на хората на наемния умствен и физически труд;
- интересите на социално слабите, на хората, които поради възрастови, здравословни или социални причини днес не могат да се издържат с труда си;
- интересите на хората от свободните професии и на дребния бизнес, които със собствените си способности, усилия и трудова собственост развиват производство на материални и духовни блага.

Защитата на тези интереси е един неизбежен ограничител на прагматичността на нашата политика - има такива варианти и решения на проблемите, поставяни от реформите, който БСП не може да приеме, защото са насочени срещу интересите на хората, които са нашата социална опора и които ние защитаваме.

Българската социалистическа партия заявява високо и ясно, че тя продължава да бъде партия на труда и на трудовите хора, на работниците и селяните. Няма друга партия с толкова исторически опит и принос за подобряване на условията на труд и за защита на интересите на трудовия човек у нас.

Българската социалистическа партия заявява високо и ясно, че тя е партия на бедните и обедняващите в България. Ние се появихме преди сто години и днес сме на политическата сцена, за да защитаваме правата и интересите на бедните, експлоатираните и онеправданите.

Но БСП заявява също така високо и ясно, че тя е и партия на дребните собственици, на научно-техническата интелигенция, на творческите и новите професии, на дребния бизнес. Подчертаваме още веднъж: Ние сме партия на бедните, но не сме партия на бедността. Българската социалистическа партия се бори за благосъстояние и благоденствие на всички, за създаване и защита на зараждащата се "средна класа" у нас.

В съвременните условия социалната база на Българската социалистическа партия се разширява и претърпява качествени изменения. И в тази насока БСП трябва да бъде в крак с новите времена, отхвърляйки като неверни и двете крайни тенденции: капсулирането в традиционната социална база или социалното обезличаване.

Реалностите в социалната и демографската структура на страната, както и идейната и политическа приемственост в развитието на БСП предопределят голямото внимание, което ние отделяме на традиционната социална опора на социалистите - хората, за които вложеният труд е предпоставка за съществуване и обществен просперитет. Но в хода на реформите българското общество неизбежно ще се променя и затова БСП трябва да търси отговор на въпроса: при новите реалности как ще се изгради това социално мнозинство, което ще бъде опора на социализма за реализацията с мирни и демократични средства на неговия проект за бъдещето?

Именно тук се крият различията не само между левицата и десницата, но и между традиционната и новата левица. Българската социалистическа партия разбира, че в бъдеще ще й бъде нужна подкрепата на по-широки и разнообразни обществени сили, отколкото са нейните традиционни социални опори. Имаме предвид не само появяващите се нови професионални групи, но и тези нови обществени формации, които не са пряко свързани с разделението на труда и които се обозначават като "инфракласови" или като "нови социални движения". Именно такива нови формации в значителна степен отразяват възникването и евентуалните възможности за решаване на нови обществени проблеми, на нови противоречия и източници на несправедливост в обществото /нови форми на маргинализация, неравноправие на жените и на младите хора, проблеми на околната среда, престъпност, расови и етнически напрежения и др./.

В тези нови отношения и нови източници на опора /но и на обществена критика/ Социалистическата партия ще бъде способна да открие за себе си нови идеи и обществени перспективи, защото ще прибави към традиционните си поддръжници преобразуващия импулс на нови социални групи, които определят политическата си ориентация не само изхождайки от строгите рамки на трудовите отношения.


БСП - МАСОВА И ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ

Още от началото на своята промяна в Манифеста за демократичен социализъм в България и в Платформата за по-нататъшното обновление и преобразуване на Българската социалистическа партия в съвременна лява партия на демократичния социализъм, както и в цялата си досегашна политическа практика, Българската социалистическа партия се придържа към разбирането за съчетаване на парламентарния и масовия характер на партията. Това бе важна част от новия политически опит, натрупан в условията на прехода. И то - успешен, потвърден в тежки изпитания опит.

Но утвърждаването на БСП едновременно като масова и парламентарна партия не е отминал етап от обновлението на партията. В по-нататъшното разгръщане на тази двуединна характеристика на Българската социалистическа партия е заложен един от ключовете към политическото й бъдеще като модерна и демократична, лява социалистическа партия.


БСП - масова политическа партия с широка обществена опора и влияние в гражданските структури.

Българската социалистическа партия и занапред ще се развива като масова политическа партия. Своите обществени цели и ценности тя ще реализира не само чрез парламента и органите на местното самоуправление, но и в гражданското общество, посредством тясната връзка с реалните проблеми на хората от най-различни социални групи и слоеве.

Българската социалистическа партия продължава да бъде най-многобройната по своя членски състав партия в България и ще се стреми да остане такава. Чрез позициите и дейността на своите организации БСП ще се старае да привлича в своите редове нови членове както от традиционната си социална база, така и представители на новите обществени слоеве и движения. Запазването и увеличаването на членския състав е важна гаранция не само за жизнеспособността на партийните структури, но и за разширяване на тяхното влияние и за ефективна кадрова политика.

Като масова, с многоброен членски състав партия БСП присъства, макар и не в еднаква степен, в различните структури на гражданското общество. Това присъствие допълва в съществена степен дейността ни в органите на представителната демокрация и влияе върху нея в положителен аспект. Нещо повече, това е перспективната възможност за пълноценно участие и принос на БСП в развитието на пряката демокрация, на демокрацията на участието, в която да се привлекат идеите и способностите на най-широки обществени слоеве и да се коригират очерталите се недостатъци на представителната демокрация.

Развивайки се по-нататък като масова партия, БСП потвърждава своя открит характер. Тя запазва своите организации, отворени за всички, приемащи социалистическите идеи и ценности, а не само за подбран на един или друг принцип политически елит. Открита за хора от различни социални слоеве, групи, възрастови категории, етнически общности и професионални съсловия, БСП запазва чувствителността си към техните проблеми и си осигурява достатъчно вътрешна представителност за отразяване на техните интереси при формирането на политиката си.

Запазвайки и обогатявайки характера си на масова политическа организация, БСП остава вярна на дълбоко демократичния, народностен характер на социалистическите идеи. Реална и пълноценна вътрешнопартийна демокрация може да съществува само когато членовете и привържениците на партията имат не само формално равни права и свобода на мнението, но и когато са осигурени действени възможности да участват в изработването, провеждането и оценката на политиката й. Развитието на БСП като масова партия означава, че сега и в бъдеще нейната политика ще се изработва и провежда не от ограничен брой избрани политици с висока степен на автономност, а от максимално широк кръг от дейци, активисти, експерти и просто симпатизанти на социалистическата партия. Съответно в Устава на партията трябва да бъдат внесени такива корекции, които да гарантират действени политически механизми за реализацията на тази тенденция.

Разширяването на масовото участие на социалистите във формирането и провеждането на политиката на БСП със сигурност ще доведе и до повишаване на качеството на тази политика, тъй като по-точно ще отразява разнообразието от реални специфични /а не самоцелно обособени/ гледни точки за обществените проблеми и политическите средства за решаването им.


БСП - парламентарна партия.

Един от най-съществените аспекти на промяната на БСП и същевременно едно от безспорните доказателства за тази промяна през последните четири години е възраждането и укрепването й като основна парламентарна сила в българското общество.

В своите програмни документи и политически становища БСП неизменно отстоява принципите на парламентаризма като едно от най-ценните достижения на човешката цивилизация. БСП признава върховенството на конституцията и действа в рамките на законите: отрича насилствените промени на конституционния ред;  зачита и защитава демократичните институции в страната; твърдо е привързана към ценностите и практиката на многопартийността и идейния плурализъм.

Като парламентарна партия БСП признава суверенната воля на народа, изразена в свободни и демократични избори. Това е легитимен път към властта, която трябва да се упражнява в политически диалог, партньорство и лоялна конкуренция с другите политически партии. Изборите са необходима проверка и стимул за самоконтрол и саморазвитие на истински демократичните политически формации.

През изминалите четири години БСП доказа привързаността си към идеите и принципите на парламентаризма. Българската социалистическа партия участва три пъти в демократични и честни избори. Спечели първите, бе управляваща партия, допринесе в голяма степен за приемането на новата, демократична конституция на страната. По-късно мина през трудната в този период практика на парламентарна опозиция. Неизменно отстояваше идеите за национално съгласие и диалог с политическите партньори и опоненти, за такава формула на управление на страната, която би имала най-широка политическа и обществена подкрепа в днешните трудни времена.

И занапред Народното събрание и органите на местното самоуправление ще бъдат основно поле за политическа дейност и изява на българските социалисти.

С усъвършенстването на българската парламентарна демокрация БСП ще има нови възможности, за да отстоява своите обществени цели и ценности. Институциите на представителната демокрация ще бъдат опората за реализиране на вота на доверие, който БСП очаква да получи от народа. Това означава нови изисквания, нови предизвикателства и нова отговорност на парламентаристите и съветниците социалисти.

Преди всичко с голямото си значение изпъква въпросът за политическата и моралната отговорност на парламентарната група и групите на съветниците от БСП пред техните избиратели и пред тяхната партия. Макар и представители на целия народ, удостоените с народното доверие отиват в парламента или в местните органи на властта, за да се борят за реализация на програмата, спечелила това доверие, за да защитават интересите на хората, които са повярвали и подкрепили политиката на социалистическата партия. Българската социалистическа партия и нейните политици и парламентаристи ще се противопоставят решително на всякакви опити за провеждане на користни корпоративни или на лични интереси под прикритието на свободния конституционен мандат, както и на котерийни, задкулисни политически съглашения във вреда на интересите на народа и държавата.

Българската социалистическа партия трябва да постигне по-високо качество, системност и обществена ефективност на своята законотворческа дейност. Социалистическите законопроекти ще изразяват в своята същност решаването на националните проблеми и на проблемите на хората чрез политиката на лявата алтернатива, ще придават конкретни черти на облика и идентичността на партията. Законодателната дейност, парламентарният контрол, диалогът с останалите парламентарни формации се разгръщат като важна и неделима част от общата политическа стратегия и тактика на БСП.

Опитът от последните години показва, че силата на парламентарните изяви на БСП зависи в значителна степен от сплотеността, дееспособността и атмосферата в парламентарната група и групите на съветниците на партията. Като съвременна парламентарна партия БСП зачита правата на всеки свой народен избраник, но ще отстоява принципите на колегиалността и политическата вярност към вота на избирателите. Опитите да се формират автономни структури и центрове на власт в парламентарната група отслабват нейната ефективност и разколебават доверието на тези, които са дали гласа си за социалистите.

Практиката сочи, че в бъдещата си парламентарна дейност БСП трябва да отделя по-цялостно внимание на подбора и подготовката на своите кандидати за народни представители и съветници. Все по-категорично ще се налага необходимостта от висококвалифицирани, солидно подготвени в главните направления на парламентарната дейност професионални политици, които трябва да бъдат осигурени с всички необходими условия за постоянно усъвършенстване. От друга страна, прецизният, принципен и широкодемократичен подбор, провеждан сред всички обществени и професионални групи, ще гарантира оптимална селекция от гледна точка както на професионалните, така и на моралните качества на депутатите и съветниците.

Утвърждаването на БСП като парламентарна партия изисква по-нататъшно усъвършенстване на положителната практика на 000000000взаимодействието и взаимното подпомагане на парламентарните и партийните структури. През изминалите няколко години Парламентарната група на БСП и групите на съветниците в органите на местното самоуправление се утвърдиха като пълноценни структури, които разработват политически решения и проекти, изразяват становището на партията и нейните организации по важни обществени проблеми, участват в управленските дейности или играят ролята на сериозна, конструктивна опозиция.

Логиката на съвременната парламентарна демокрация налага вътрешнопартийната дейност да бъде съобразена с хода на парламентарния живот, както и с изискванията и ритъма на избирателните кампании. Структурата и дейността на партийните организации трябва още по-адекватно да се синхронизират с избирателните райони и кампании и преди всичко - с мащабите и проблемите на общностите, които излъчват органите на представителната демокрация.

Вярната перспектива е по-нататъшното усъвършенстване на координацията и съвместната дейност между Висшия партиен съвет и парламентарната група, местните партийни органи и групите на съветниците в органите на самоуправление. Правилното решение тук не в установяване на командно-йерархични отношения, нито в преднамерено противопоставяне, а във висока самостоятелност на парламентарните структури при изпълнението на политическата линия и принципните позиции, изработени от оторизираните партийни органи, по правило съвместно с избраниците ни в органите на представителната демокрация.

/Пресслужба "Куриер”/


15:00:00
29.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!