29 март 1991

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 63 /338/

СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖАДУВАЩИ СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е РАЗПРОСТРАНЕН СРЕД ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!

СМЯНАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ТОТАЛИТАРНА С ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАЗАРНА СИСТЕМА Е ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИЗПИТ НА НАЦИЯТА. ЧАСЪТ НА ТОЗИ ИЗПИТ ДОЙДЕ И ТОЙ СЕ НАРИЧА ПЪЛНО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ И БЪРЗ И ВСЕОБХВАТЕН СТАРТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ЗАКОНЪТ ЗА ЗЕМЯТА И ПРОСЛОВУТИЯТ УКАЗ 56 /ПРОДУКТ НА ЖИВКОВИЯ РЕЖИМ/, ВЪПРЕКИ ДЪЛБОКАТА СИ ТОТАЛИТАРНА СЪЩНОСТ, ЕРОЗИРАТ СТАРАТА СИСТЕМА И ПОЗВОЛЯВАТ ДА Й СЕ НАНЕСЕ СМЪРТОНОСЕН УДАР. ТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НАРОДЪТ - НАСЛЕДНИК И ТВОРЕЦ НА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО /НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД/ - ДА ХВАНЕ ЗДРАВО ЛОСТОВЕТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ И ДА ГО ПОСТАВИ ПОД СВОЙ КОНТРОЛ И ЗАЩИТА. СЕГА ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ НАРОДА, ОТ НАС, ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, И НЯМА СИЛА, ГОДНА ДА СЛОМИ ВОЛЯТА НИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ЗА БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НИ. НИЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕМ В РЪЦЕТЕ СИ ВСИЧКО, КОЕТО НИ ПРИНАДЛЕЖИ, ДА ГО ОБОГАТИМ И СЪХРАНИМ ЗА ПОТОМЦИТЕ СИ. ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА САМО ХИЩНИЧЕСКИ Е ОГРАБВАЛА И МАРОДЕРСТВАЛА С НАЦИОНАЛНИТЕ БОГАТСТВА; И ТЯ, И НЕЙНАТА ПОСТТОТАЛИТАРНА НАСЛЕДНИЦА, НЯМАТ НИКАКВИ ПРАВА НАД ТЯХ. НИЕ СМЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ЗАКОННИ НАСЛЕДНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД /ННФ/ И НИЕ ЕДИНСТВЕНИ СМЕ В ПРАВОТО СИ ДА ГО ПРИВАТИЗИРАМЕ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА НАЙ-ПОСЛЕ ДА СВАЛИ РЪЦЕТЕ СИ ОТ НАШАТА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ХЛЯБА НИ, ОТ ХЛЯБА НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НИ!

 БРАТЯ И СЕСТРИ!

НЕ НАПУСКАЙТЕ РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА, НЕ ДОПУСКАЙТЕ С ПЛОДОВЕТЕ НА ВАШИЯ ТРУД ДА ДЕРИБЕЙСТВАТ СТАРИ И НОВИ ФЕОДАЛИ! ВИЕ ИМАТЕ ДЯЛ В НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД, В ТОВА, КОЕТО КОНКРЕТНО С ВАШИЯ ТРУД СТЕ СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ. ВЗЕМЕТЕ СИ ГО, ТО Е ВАШЕ! НЕ ЧАКАЙТЕ ДА ВИ ГО РАЗДАВАТ ПО МИЛОСТ ОНЕЗИ, КОИТО ВИ ОГРАБИХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВИ ОГРАБВАТ И УНИЖАВАТ. ОТСТРАНЕТЕ ТЕЗИ КЪРЛЕЖИ, КОИТО СМУЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ ЖИЗНЕНИ СОКОВЕ. НЕ ТЕ НАС, А НИЕ ТЯХ ТРЯБВА ДА ПРОЧИСТИМ ОТ СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА, ОТ ЗАВОДИТЕ, ОТ ТЪРГОВИЯТА, ОТ ТРАНСПОРТА, ОТ НАУКАТА, ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО, ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ РАЗПОЛАГА С ИСТИНСКИ НАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ СТАРТИРА НЕЗАБАВНО И ВСЕОБХВАТНО, АКО СЕ ПРЕОДОЛЕЕ СЪПРОТИВАТА НА ДЪРЖАВНАТА БЮРОКРАТИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕМАГОГИИ СА ПАРАВАН, ЗАД КОЙТО СЕ КРИЯТ И РЪФАТ ПЛЯЧКАТА ХИЩНИЦИ-ВЛАСТОЛЮБЦИ. ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СЕ РАЗГОНИ ГЛУТНИЦАТА Е ДА ПРЕСТАНЕМ ДА СМЕ ПЛЯЧКА. В НАШАТА ПРОГРАМА ЗАСТАВАМЕ НЕПОКОЛЕБИМО ЗАД СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ПРИЕМАНЕ НА ИСТИНСКИ НАРОДЕН ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ НАРОДНО ДОПИТВАНЕ-ПЛЕБИСЦИТ. ПО СЪЩЕСТВО ТОВА Е ЗАКОНЪТ ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА И ПО ТОЗИ РЕШАВАЩ СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОС НАРОДЪТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ. БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е ГОТОВ ДА ПРЕДОСТАВИ НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДА СВОЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОЙТО ДА УТВЪРДИ ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОГАТО ХОРАТА ЩЕ ЗНАЯТ КОГО И ЗА КАКВО ИЗБИРАТ.

3. ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ КАТО ЛОГИЧЕСКА И ЕСТЕСТВЕНА ПОСЛЕДИЦА НА ПРОГРАМАТА ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА /ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА/ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, СПОСОБНИ ДА ОРГАНИЗИРАТ, КООРДИНИРАТ И НАПРАВЛЯВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА. ХОРАТА ЩЕ ИМАТ КРИТЕРИЯ ЗА ИЗБОР НА ТЕЗИ, КОИТО ДА ОБЛЕКАТ В НАЙ-ВИСШИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРАВА, ЗА ДА КОВАТ ЗАКОНИТЕ ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА.

4. ПРИЕМАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА БЕЗ НИКАКВО ПРОТАКАНЕ НА ЗАКОН ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД И ЗА ПРЕДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ В РЪЦЕТЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ; БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ И ТЕЗИ, КОИТО ДОБРОСЪВЕСТНО СА СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ ФОНДА В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО МУ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ СТАРТИРАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЕДНОВРЕМЕННО С РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО, КАТО УЧРЕДЯВАТ ПО МЕСТА ВРЕМЕННИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ КОМИТЕТИ, КОИТО ПОЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВАТИЗИРАЩИТЕ СЕ ОБЕКТИ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОМИНИРАНИ ОТ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ /СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ/ НОВИ РЪКОВОДСТВА.

5. ПРИЕМАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА ПО СПЕШНОСТ ЗАКОН ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ВСИЧКИ ФИРМИ, ОБРАЗУВАНИ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ /НАРИЧАНИ ДОСЕГА ДЪРЖАВНИ/ ФОНДОВЕ, И ЗА ИМУЩЕСТВЕНО АТЕСТИРАНЕ /ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ/ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ ИМ С ЦЕЛ ЗАГРАБЕНОТО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ В ОПРЕДЕЛЕН СРОК. ДА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ВИНОВНО НАНЕСЕНИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД ЩЕТИ, А ОНЕЗИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕКИТЕ ИМ НАСЛЕДНИЦИ/, КОИТО В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМ СРОК НЕ ВЪРНАТ ЗАГРАБЕНОТО, ДА ЗАГУБЯТ ПРАВО ДА ПРИТЕЖАВАТ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ Е ГОТОВ ДА ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ И ПРАКТИЧЕСКА ПОМОЩ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, РЕШЕН ДА ЗАЩИТАВА СВЕЩЕНОТО СИ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ВЯРВА В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДУХ И ЗДРАВИЯ РАЗУМ НА БЪЛГАРИНА, КОЙТО ЩЕ СЪУМЕЕ ДА ЗАЩИТИ НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО И ДА ОСИГУРИ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ.

БОГ Е С НАС, БРАТЯ И СЕСТРИ!

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЯТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗ "ИСТИНА", СЪСТОЯЛ СЕ НА 17 МАРТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


СЛЕД ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТОРЕШЕНИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ КОМИСИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ

- ДА СЕ УСКОРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛОНОВЕТЕ И ПРИВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ.
- КЛОНОВЕТЕ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА ИЗПРАТИЛИ ПРОТОКОЛИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО СИ ДО ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, ДА СТОРЯТ ТОВА ВЕДНАГА.
- ДА СЕ ОТПЕЧАТАТ УСТАВЪТ И ПРОГРАМАТА В ДОСТАТЪЧНО БРОЙКИ.
- ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НЕЗАБАВНО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ЕНЕРГИЧНИ ПОСТЪПКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КЛУБ НА СЪЮЗА.

II. ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СХОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС

- КЛОНОВЕТЕ ПО МЕСТА ДА УСТАНОВЯТ БЛИЗКА ВРЪЗКА И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СРОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.
- ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДА УСТАНОВИ И ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ГЛЕДИЩАТА НА СЪЮЗА, ИЗРАЗЕНИ В ПРОГРАМАТА МУ, И РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, И ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ С ОГЛЕД ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА.
- ДА СЕ ВРЪЧИ ИЗЛОЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ С ИСКАНЕ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДА ЗАЕМЕ ЯСНА ПОЗИЦИЯ И ДА СЕ ВКЛЮЧИ В РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. ПРИ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ВИСШИЯ ЦЪРКОВЕН КЛИР ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ В ПЕЧАТА СЪС СЪОТВЕТНА ПУБЛИКАЦИЯ. ДА СЕ СЪТРУДНИЧИ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.

III. ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

- СЪЮЗЪТ ДА РАЗПРОСТРАНИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ СРЕД БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, КАТО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СЕ ОТДАДЕ НА ВРЪЗКИТЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ЕМИГРАЦИЯ И С БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ДА СЕ УСТАНОВИ БЛИЗКО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС И В ЧУЖБИНА: ВМРО-МАКЕДОНСКИ КУЛТУРНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУЖЕСТВО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ, ДРУЖЕСТВО НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ, "МАТИ БОЛГАРИЯ" И ДР., КАКТО И С ЕМИГРАНТСКИТЕ И С ЕТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. В НАЙ-КРАТКО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗГОТВИ ПРИЗИВ КЪМ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА С ПОЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАН В СЪОТВЕТНИТЕ СТРАНИ.
- ДА СЕ ИЗГРАДЯТ КЛОНОВЕ НА СЪЮЗА В ЧУЖБИНА. ДА СЕ ПРИКАНЯТ КЪМ СЪБИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ В ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО В СОФИЯ НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ: СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ - ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.
- УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ДА ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ПО ПРОБЛЕМИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ РАЗДЕЛ НА РЕШЕНИЯТА.

IV. ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СХОДНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

- СЪЮЗЪТ ДА РАЗПРОСТРАНИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ ДО СХОДНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОГЛЕД ДА УСТАНОВИ С ТЯХ БЛИЗКИ ВРЪЗКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.
- КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, СПОРЕД УСТАВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗЪТ ДА СТАНЕ ТЕХЕН ЧЛЕН.
- ДА СЕ ПРЕВЕДАТ НА АНГЛИЙСКИ /И ПО ВЪЗМОЖНОСТ НА ФРЕНСКИ И НА НЕМСКИ/ ЕЗИК НЕОБХОДИМИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.
- ВЪЗЛАГА СЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОТДЕЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДА РАЗРАБОТИ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА В ОТДЕЛИ III И IV.

V. ПРОБЛЕМИ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ. ОТГОВОРНОСТ, ВИНА, ДАВНОСТ

- КОНФЕРЕНЦИЯТА ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРЖДАВА ПОЗИЦИЯТА НА СЪЮЗА, ОТРАЗЕНА В УСТАВА И ПРОГРАМАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ. ЗА ЖЕРТВИ НА ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ СЕ СМЯТАТ:

- ИЗБИВАНИЯ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА;
- АТЕНТАТИ И ДРУГИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ;
- НЕПРАВОМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА "РЕВОЛЮЦИОННИ" И "НАРОДНИ" СЪДИЛИЩА;
- ЗЛОУПОТРЕБА С ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ;
- АРЕСТИ, ЗАТВОРИ И КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ;
- ИЗСЕЛВАНИЯ И ИНТЕРНИРАНИЯ;
- ПРИНУДИТЕЛНО ЛИШАВАНЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ - ИЗКЛЮЧВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ;
- ПРЕСЛЕДВАНИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПРОФЕСИЯ И МЕСТОРАБОТА;
- НАСИЛСТВЕНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ;
- НАСИЛИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИНУДИТЕЛНАТА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ И НАРЯДИ;
- ОТНЕМАНЕ НА ПЕНСИИ;
- ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ И РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ТЯХ И БЛИЗКИТЕ ИМ;
- ДРУГИ ФОРМИ НА НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ.

- СЪЮЗЪТ СМЯТА ЗА ПРЕСТЪПЕН АКТ РЕПРЕСИИТЕ И НАСИЛИЯТА НАД ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ИЗВЪРШЕНИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ Й ПО СЪДЕБЕН И ИЗВЪНСЪДЕБЕН РЕД, ПРЕДПРИЕТИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МОТИВИ.
- СЪЮЗЪТ ОТРИЧА ЛЕГИТИМНОСТ НА Т.НАР. "НАРОДЕН СЪД". ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДА ИЗРАБОТИ И ВНЕСЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ВЪРХОВНИЯ СЪД СЪОТВЕТНИ ДОКУМЕНТИ С ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАНИ СТАНОВИЩА И ИСКАНИЯ. ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН ТЕ ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
- СЪЮЗЪТ СМЯТА, ЧЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ НАСИЛИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ТЪРСИ КАКТО ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА, ТАКА И ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, УЧАСТВАЛИ ПРЯКО В ПЛАНИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЗЛОДЕЯНИЯ.
- СЪЮЗЪТ "ИСТИНА" ИЗТЪКВА ПРИ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ И ПОВОД, ЧЕ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ, ПОДПИСАНИ И ОТ НАШАТА СТРАНА, ДАВАТ ДОСТАТЪЧНО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВИНАТА И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ. ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧНОСТТА ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ.
- РАЗКРИВАНЕТО НА ЛОБНИТЕ МЕСТА И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ОСТАНКИТЕ НА ЖЕРТВИТЕ ДА СЕ УРЕДИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН.
- ПО ПРОБЛЕМА ЗА МАТЕРИАЛНАТА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СЪЮЗЪТ ПО ПРИНЦИП СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ТОЗИ ВЪПРОС ДА БЪДЕ РЕШЕН СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С НЕГО: ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, ВЪПРОСЪТ ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ВИНАТА И ДР. ЗА БАЗА НА РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА "КЛУБЪТ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ". СЪЮЗ "ИСТИНА" ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ФОНД КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ КОЙТО    ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ СОБСТВЕНОСТТА И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.
- УВЕКОВЕЧАВАНЕ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПО НАЧИН, ОТГОВОРЯЩ НА ДУХА, МОРАЛА И ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА НАШИЯ НАРОД, КОИТО СА ЧУЖДИ НА ВСЯКАКВА ПОМПОЗНОСТ И ГИГАНТОМАНИЯ. ТОЗИ КРИТЕРИЙ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН И СПРЯМО ЗАГИНАЛИТЕ КОМУНИСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ. ЗА ЦЕЛТА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ, КОЙТО ДА ПРЕДЛОЖИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС.
- ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПОДХОДЯЩ ДЕН В ГОДИНАТА, ПОСВЕТЕН НА ЖЕРТВИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ.
- СЪЮЗЪТ ДА ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ-СЪБОРИ НА ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДАТИ И МЕСТА.

VI. ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ ИЗДИРВАНИЯ, ПЕЧАТ И ПРОПАГАНДА

- ДА СЕ УСКОРИ ИЗДИРВАНЕТО И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ, КАТО СЕ ДОКУМЕНТИРАТ В ПОДХОДЯЩА ФОРМА ИЗВЪРШЕНИТЕ НАД ТЯХ НАСИЛИЯ. ДА СЕ ОСИГУРИ НАДЕЖДНО СЪХРАНЯВАНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗРАБОТИ ПРАВИЛНИК.
- ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НАСТОЙЧИВИ ПОСТЪПКИ ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА АРХИВИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪЮЗА.
- ДА СЕ ИЗИСКА АРХИВИТЕ НА БКП ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ, ЮРИДИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА КОЕТО Е ЗАЛЕГНАЛАТА ДОСКОРО В КОНСТИТУЦИЯТА СРАСНАЛОСТ НА БКП С ДЪРЖАВАТА. РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СПЕЦИАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

 VII. ФИНАНСИ И МАТЕРИАЛНА БАЗА

- ОПРЕДЕЛЯ СЕ ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА 5 ЛЕВА И 2    ЛЕВА МЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, ПЛАТИМ НА ДВА ПЪТИ ГОДИШНО.
- ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТЧИСЛЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА 30 ПРОЦЕНТА ОТ ПРИХОДА НА КЛОНОВЕТЕ /ЧЛ.ЗЗ, АЛ.4 ОТ УСТАВА/.
- ГОРНИТЕ РЕШЕНИЯ В ПОДХОДЯЩА ФОРМА И РАЗМЕР ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ
ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ У НАС И В ЧУЖБИНА.

ПРАВНИЯТ ОТДЕЛ КЪМ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДА РАЗРАБОТИ ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАНИ ДОКУМЕНТИ ДО СЪОТВЕТНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ОТРАЗЯВАЩИ СТАНОВИЩАТА И ИСКАНИЯТА НА СЪЮЗ "ИСТИНА".

СОФИЯ, 18 МАРТ 1991 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 МАРТ 1991 Г.


СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗИЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ МОРАЛНО ИЗТЕРЗАНИ И МАТЕРИАЛНО РАЗОРЕНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЩИЯ СВИКВА ДНЕШНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, ЗА ДА ИЗРАЗИ ПРОТЕСТА И СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ВСЕ ОЩЕ НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ДЪЛБОКО НАКЪРНЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НЕ САМО НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НО И НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. МРАЧНОТО МИНАЛО НИ ОСТАВИ ДЪЛЪГ И МЪЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС, СВЪРЗАН С НЕПРЕКЪСНАТО НАРУШАВАНЕ НА МОРАЛНОТО ИМ И ФИЗИЧЕСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ХИЛЯДИТЕ НАШИ ЧЛЕНОВЕ НАСТОЯВАТ И ОЧАКВАТ ДА СЕ РАЗРЕШИ ЦЯЛОСТНО ВЪПРОСЪТ С ВРЪЩАНЕТО НА НАСИЛСТВЕНО ОТНЕТИТЕ ЗЕМИ, НЕДВИЖИМА ПОКРИТА И ДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, И ТО БЕЗ ОТЛАГАНЕ, БЕЗ КОМБИНАЦИИ И УВЪРТАНИЯ. НАЙ-ЛЕСНО СЕ ОТНЕМА ИЛИ ЗАГРАБВА СЪЗДАДЕНО ЧРЕЗ ТРУД, СПЕСТОВНОСТ И УМЕНИЕ ИМУЩЕСТВО. ЗАТОВА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НАШЕТО СТОПАНСТВО СЛЕД ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. СА ПО-ТРАГИЧНИ И КАТАСТРОФАЛНИ ОТ ТЕЗИ НА ВСИЧКИ ДРУГИ БИВШИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ. НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД НЕГО БЯХА ИЗСЕЛЕНИ ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА, А ДОМОВЕТЕ ИМ ЗАЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ИМ ИМУЩЕСТВА БЯХА ПРИСВОЕНИ ОТ НОВИТЕ УПРАВНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ АРЕСТУВАНИ, КОИТО НЕ СЕ ЗАВЪРНАХА ПРИ БЛИЗКИТЕ СИ.

ЗА ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ УКРЕПИ ВЛАСТТА СИ И Я СЛЯ С ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ПРЕЗ 1946 Г. СЕ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ПРЕСТЪПНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НА НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВА СОБСТВЕНОСТ. БЯХА ПРИЕТИ ЗАКОНЪТ ЗА ТРУДОВО-ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОНЪТ ЗА СПЕКУЛАТА И ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН. ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 1947 Г. ИЗЛЯЗОХА ЗАКОНИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ТЮТЮНЕВ МОНОПОЛ, ЗА СПИРТНИЯ МОНОПОЛ И ЗА БАНКИТЕ. В КРАЯ НА ГОДИНАТА БЕ ГЛАСУВАН ИЗВЕСТНИЯТ ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ. БЯХА ОДЪРЖАВЕНИ ОКОЛО 4500 ОБЕКТА В СФЕРАТА НА ЦЕЛИЯ СТОПАНСКИ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ТОВА СА НАД 800 МЕЛНИЦИ И КАРАДЖЕЙКИ, 700 ДАРАКЧИЙНИЦИ, 430 МАСЛОБОЙНИ, 460 ТЕКСТИЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 300 СОДО-ЛИМОНАДЕНИ РАБОТИЛНИЦИ, 175 ПЕЧАТНИЦИ, 400 ДЪРВООБРАБОТВАЩИ, 140 МЕТАЛНИ И ДРУГИ РАЗЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТОЗИ ЗАКОН РАЗСТРОИ СТОПАНСТВОТО НА СТРАНАТА. ПРЕЗ 1948 Г. СЪС ЗАКОНА ЗА ЕДРАТА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ БЯХА ОТЧУЖДЕНИ КЪЩИ, АПАРТАМЕНТИ, ДЮКЯНИ, РАБОТИЛНИЦИ, ПАРЦЕЛИ И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА. В СТРАНАТА ЦАРЕШЕ БЕЗЗАКОНИЕ И НАСИЛИЕ. РЕДУВАХА СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ СРЕЩУ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ИЗВЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ И ТЕХНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ. ЛАГЕРИТЕ СЕ ПЪЛНЕХА С НЕВИННИ ХОРА. УСПОРЕДНО С НЕГО СЕ ПОДГОТВИХА И ЗАКОНИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ НА ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА КИНЕМАТОГРАФИЯТА. С МИНИСТЕРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ /МП/ НОМЕР 20 СЕ ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИТЕЖАВАТ ЦЪРКОВНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА И ЧИТАЛИЩАТА. ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 1949 Г. БЕ ГЛАСУВАН ЗАКОНЪТ ЗА КНИГОПЕЧАТАНЕТО. С МП НОМЕР 32 СЕ ОДЪРЖАВИХА И ЧАСТНИТЕ АПТЕКИ. С УКАЗ НОМЕР 13 ОТ 1958 Г. БЯХА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УЕДРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ЧРЕЗ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЧАСТНИ ЛИЦА.

С МИНИСТЕРСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗИ СЕ СЪДЕЙСТВАШЕ НА МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛАСТИ ДА ПРЕКРОЯВАТ РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА СЕЛИЩАТА ИЛИ ЧРЕЗ ЧАСТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ ДА ОТЧУЖДАВАТ ПАРЦЕЛИ И ПОСТРОЙКИ. ЗА ТЯХ СЕ ПРАВЕХА СИМВОЛИЧНИ ОЦЕНКИ И СЕ ИЗПЛАЩАХА НИЩОЖНИ СУМИ. ВАЖНОТО БЕ ДА СЕ ЗАДОВОЛЯТ СТРЕМЕЖИТЕ НА МЕСТНИТЕ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ. ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ДО 1973 Г. ДЮКЯНИ, АТЕЛИЕТА И СКЛАДОВЕ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПРЕПИТАНИЕ НА МНОГО ГРАЖДАНИ СЪЩО БЯХА ОТНЕТИ. ДВЕ-ТРИ ГОДИНИ ДЪЛЖИМИТЕ НАЕМИ НЕ СЕ ИЗПЛАЩАХА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, А СЕ ВНАСЯХА В ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА, А ДАНЪЦИТЕ ОБАЧЕ СЕ ИЗПЛАЩАХА ОТ ОЩЕТЕНИТЕ ВЕЧЕ ГРАЖДАНИ. ПРЕЗ 1975 Г. ИЗЛЕЗЕ МП НОМЕР 60, С КОЕТО БЕ ПРЕКРАТЕНА И ТАЗИ ПРАКТИКА. ВСИЧКИ ЖАЛБИ БЯХА ОСТАВЕНИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ.

ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ СЕГА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ВСЕ ПО-УВЕРЕНО И ПО-УПОРИТО СЕ НАЛАГА МНЕНИЕТО, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОДЪРЖАВЕНИТЕ ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЗАКОНИ И МИНИСТЕРСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЕКТИ. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ТАЗИ РЕФОРМА ОБАЧЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ТЯХНАТА РЕПРИВАТИЗАЦИЯ. НИКОЯ ВЛАСТ НЯМА ПРАВОТО ДА РАЗПОЛАГА И ДА РАЗПРОДАВА ОГРАБЕНИТЕ ИМУЩЕСТВА НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЕ СЪЗДАВА ПРЕЦЕДЕНТ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА - ВСЕКИ ИЗВЪРШИТЕЛ НА КРАЖБА МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГА С ОТНЕТОТО ИМУЩЕСТВО БЕЗНАКАЗАНО. СРЕЩУ ВСЯКО НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА СТОИ АЛТЕРНАТИВАТА - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЩЕТИТЕ И ДАВАНЕ ПОД СЪД И ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ЗА ДА НЕ СЕ ПОПРЕЧИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ВЪПРОСЪТ С РАЗПРОДАЖБАТА НА "ДЪРЖАВНИ ОБЕКТИ" Е ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ, НО НЕ ДА ГИ ЗАКУПЯТ, И ТО НА ТЪРГ, А ДА ИМ БЪДАТ ДАДЕНИ ПОД НАЕМ. БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ ИЗЧАКАТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОНИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ВРЪЩАНЕ НА ИМУЩЕСТВАТА ИМ НАПРАВО ОТ ДЪРЖАВАТА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ЗА СТРОГО ЗАКОНОДАТЕЛНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ПЪТИЩАТА И НАЧИНИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ - УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ СВОЕВОЛИЯТА И БЕЗЗАКОНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

2. ДА СЕ ПРИЗНАЯТ И ВЪРНАТ ОТНЕТИТЕ ИМОТИ И БЛАГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ЕКВИВАЛЕНТНО НАТУРАЛНО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ ИЛИ ДРУГИ РАЗНОСТОЙНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ КЪМ ДНЕШНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ - НАПР. ЧРЕЗ АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ.

3. ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО СА ИМАЛИ СОБСТВЕНОСТ В КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ /ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ПОТРЕБИТЕЛНИ, СЕЛСКИ И ГРАДСКИ КООПЕРАЦИИ/, ПОПУЛЯРНИ БАНКИ И ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ.

4. МАЛКА ИЛИ ГОЛЯМА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ САМО ЗА БЕЗСПОРНИ ИМОТИ, КЪМ КОИТО НЯМА ГРАЖДАНСКИ ПРЕТЕНЦИИ. ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФОНДА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ, ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕД ДАВАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

5. ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕЖИМ НА ВРЕМЕННО СТАТУКВО ПРИ ДАВАНЕТО НА "ДЪРЖАВНИ ОБЕКТИ" ПОД НАЕМ ДО УРЕЖДАНЕ НА ТЯХНОТО ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ. АКО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОТИВ ГОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЕПРАВДАТА ЩЕ СЕ ПОВТОРИ С ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ТРАГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ.

6. В НАШАТА ПРАВНА СИСТЕМА СЪЩЕСТВУВА ЕДИН АБСУРД, ЧЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ОТ ТРИ ОСНОВНИ ЗАКОНА - ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ. ОСВЕН ТОЗИ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ КЪМ ТЯХ ИМА ОЩЕ СЪЗДАДЕНИ И ДРУГИ ЗАКОНИ, ЗАКОНЧЕТА, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПР.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА КОДИФИЦИРАНО ПРАВО ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА. ТАКА ЩЕ СЕ ЛИКВИДИРАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА МИНАЛОТО И ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ОБЩА ПАНОРАМА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ В БЪДЕШЕ. СОБСТВЕНОСТТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ НА ОБЩОВАЛИДНИ ПРИНЦИПИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА МАТЕРИАЛНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ.

СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ БОРИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ОТСТОЯВА ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕТО НА ПОТЪПКАНИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА, КАКТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ОГРАБЕНИТЕ И УНИЩОЖЕНИ МАТЕРИАЛНИ БЛАГА НА ХИЛЯДИТЕ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ. СТАРА ИЗТОЧНА МЪДРОСТ ГЛАСИ: "ДА СЕ НАРИЧАШ ЧОВЕК Е ЛЕСНО, ДА БЪДЕШ ЧОВЕК Е ТРУДНО."

СОФИЯ, 27 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" /ЧАСТ ДЕСЕТА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1991 Г.


137. ДНЕШНА И УТРЕШНА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТЕЧЕСТВО НА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧЕСКАТА ИМ И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. БСДП Е И ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ОТ ГАРАНТИТЕ НА ТОЗИ НЕОТМЕНИМ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРИНЦИП - В СЪГЛАСИЕ С ПОЗИЦИЯТА НА СВЕТОВНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪЗПРИЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ НОРМИ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

138. БСДП ВИЖДА В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕДНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И АКТИВНА МИРНА ПОЛИТИКА, ОТСТОЯВАЩА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОСНОВНАТА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ЗАДАЧА НА НАШАТА ДЪРЖАВА. НЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ СВОБОДА И БЛАГОДЕНСТВИЕ, САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕГОВОТО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

В ЦЕНТЪРА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ ЕДНА РЕАЛИСТИЧНА И ВСЕСТРАННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ВОЕННИ, ЕКОЛОГИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ АСПЕКТИ В ТЯХНАТА ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ.

139. БСДП СЧИТА, ЧЕ БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ ОТ ВЗРИВООПАСНА ЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РАЙОН НА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С УСИЛИЯТА И ДОБРАТА ВОЛЯ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ БСДП ЯСНО СЪЗНАВА, ЧЕ БАЛКАНИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ ГРАНИЧНА ТЕРИТОРИЯ МЕЖДУ ДВЕ ОТ ОСНОВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ - ИСЛЯМСКАТА И ХРИСТИЯНСКАТА. ЧУЖДИ НА ВСЯКАКЪВ РЕЛИГИОЗЕН ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЩЕ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ПОЛУОСТРОВЪТ ЩЕ БЪДЕ РАЙОН НА БАЛАНС И ДОБРОСЪСЕДСТВО, А НЕ НА ПРОТИВОСТОЕНЕ И КОНФРОНТАЦИЯ.

140. БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ.

141. ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ДНЕС И В БЛИЗКО БЪДЕШЕ ЩЕ ИМАТ ОТНОШЕНИЯТА И ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. БСДП ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РЕАЛНОСТИТЕ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНИТЕ ОТ БИВШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЯХ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕОСМИСЛЯТ И ПОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПНО НОВА, ВЗАИМНОИЗГОДНА ОСНОВА БЕЗ ПРОЯВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АВАНТЮРИЗЪМ. БСДП Е ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЕДНОСТРАННА ЗАВИСИМОСТ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

142. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ВИЖДА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ КАТО АКТИВЕН И ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА УТРЕШНА МИРНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. БСДП ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ СЛЕДВА ЛИНИЯТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОБРОЖЕЛАТЕЛСТВО В РЕГИОНАЛЕН, КОНТИНЕНТАЛЕН И СВЕТОВЕН МАЩАБ.

143. БСДП ПОДКРЕПЯ УСИЛИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН РЕД, ГАРАНТИРАЩ СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, МИРА И СИГУРНОСТТА НА ЦЕЛИЯ СВЯТ.

В ТОЗИ ПРОЦЕС ВОДЕЩА РОЛЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ ТРЯБВА ДА ИМА ООН.

144. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗЛАГА СВОЯТА ПРОГРАМА ПО ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В СЪГЛАСИЕ С ПОЗИЦИИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - ЕДИН ОТ СВЕТОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА ВЧЕРА И ДНЕС, ГАРАНТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК.


РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА

145. В СВОЯТА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА НАРОДА НИ БСДП ЩЕ БЪДЕ ВЯРНА НА ОСНОВНИТЕ СИ ЦЕННОСТИ, КОИТО СА:

- ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРОГРЕСА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО; ОБЩЕСТВО, КОЕТО НЕ ОСИГУРЯВА СВОБОДА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ, НЕМИНУЕМО ДЕГРАДИРА;
- ВИСША МОРАЛНА ДОБРОДЕТЕЛ И ЗАЕМАТ ОСНОВНО МЯСТО В САМАТА СЪЩНОСТ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ; ЕДИНСТВЕНО ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЕДНАКВИ ПЪРВОНАЧАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ОСИГУРЯВАТ РАВЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ;
- РЕГЛАМЕНТИРАТ РАЗУМНО ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЛИЧНОСТИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОПРОСТЕНЧЕСТВО В ТВОРЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

146. СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА КУЛТУРАТА СА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ В ЕДНА ДЪРЖАВА. ГРИЖАТА ЗА ТЯХ Е СРЕД СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ. ТЕЖЕСТИТЕ НА КРИЗАТА, КОЯТО ПРЕЖИВЯВА СТРАНАТА, НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ТЕЗИ СЪЩНОСТНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. АКО ТОВА СЕ ДОПУСНЕ, ЩЕ НАРАСНЕ ЕМИГРАЦИОННИЯТ ПОТОК И НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НИ ЩЕ СЕ ЛИШАТ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ.

147. БСДП Е ЗА ПЪЛНОТО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ И ДЕИДЕОЛОГИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА, ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПРИВИЛЕГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКА, ЕТНИЧЕСКА ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА КАТО ОСНОВНО ЛИЧНОСТНО ПРАВО И ИЗТОЧНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

148. НИЕ СМЕ ЗА РАВНОПРАВНА ОЦЕНКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД И ЗАКОНОДАТЕЛНО ГАРАНТИРАНА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ.

149. КОНКУРСНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩО ВОДЕЩО НАЧАЛО ПРИ ПОДБОРА НА КАДРИ.

150. БСДП Е ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ В ДУХОВНАТА СФЕРА. ПОСРЕДСТВОМ ПОДХОДЯЩИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА И ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ ТВОРЧЕСКИТЕ ФОНДОВЕ.

151. НИЕ ДЪРЖИМ ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМАГА ФИНАНСОВО РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ПРЯКО И ЧРЕЗ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ СПОНСОРИРАНЕ, БЕЗ НАМЕСА В ТВОРЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ. ЗА НАС РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ СФЕРИ Е ИНВЕСТИЦИЯ ДА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

152. ЦЕЛТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ОСИГУРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, А ОТТАМ - НА УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ СВОБОДА НА ИЗБОРА. В ТАЗИ ОБЛАСТ НИЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- ГАРАНТИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ;
- ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА НА НАЧАЛНОТО, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, РЕАЛИЗИРАНА В ДУХА НА ДЪЛБОКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ПОСТИЖЕНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ. СЛЕДВА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ВСЯКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЕХАНИЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ЧУЖДИ И НЕСВОЙСТВЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМИ ИЛИ СИСТЕМИ;
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ;
- СЪЗДАВАНЕ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТНИ УЧИЛИЩА И СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ;
- УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА НА ПРИЕМ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
- ПЪЛНА АВТОНОМНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И ФОРМИРАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКОТО ТЯЛО, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ СЕ ПОДЦЕНЯВА РОЛЯТА НА СТУДЕНТСТВОТО ПРИ ДИНАМИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ.

153. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА СЛЕДВА ДА СПОСОБСТВА ЗА ДУХОВНОТО ИНТЕГРИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗЛИЧИЯТА В ЕТНИЧЕСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ.

154. СПОРЕД БСДП ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА НАУКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗАВИСИМОСТ. ТОВА НАШЕ ВИЖДАНЕ Е СЪЧЕТАНО С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ СВОБОДАТА И ОТГОВОРНОСТТА В НАУКАТА ВЗАИМНО СЕ ОБУСЛАВЯТ. СЪЗДАВАЙКИ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБЩЕСТВОТО Е В ПРАВОТО СИ ДА ИСКА ОТ УЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СПОРЕД СВЕТОВНИТЕ КРИТЕРИИ.

155. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗАВИСИ ОТ НИВОТО НА РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕЙНИЯ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ И В ТРИТЕ МУ ФОРМИ - АКАДЕМИЧЕН, УНИВЕРСИТЕТСКИ И ОТРАСЛОВ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ В ПЪЛНА МЯРА КАКТО ЗА ПРИРОДО-ТЕХНИЧЕСКАТА, ТАКА И ЗА ХУМАНИТАРНАТА ОБЛАСТ НА ЗНАНИЕТО, ОСОБЕНО НА ПРАГА НА ИДВАЩАТА ЕПОХА НА ПЪРВЕНСТВО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ВТОРА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /2/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


ЗА ДА СЕ ВНИКНЕ В СЪЩНОСТТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И В ЧАСТНОСТ НА ПЪРВИЯ ЕТАП "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ", Е УДОБНО СРАВНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА С ЕДНА ГИГАНТСКА ФАЛИРАЛА ФИРМА, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ФУНКЦИОНИРА С ОТСЛАБВАЩ КАПАЦИТЕТ И ВСЕ ПО-ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ, ПРОСТО ЗАЩОТО НЕ Е НАПРАВЕНО ЕДИНСТВЕНО РАЦИОНАЛНОТО В ТАКИВА СЛУЧАИ - ПРЕДАВАНЕ НА ФИРМАТА И ПРЕДИ ВСИЧКО НА УПРАВЛЕНИЕТО Й В КАДЪРНИ РЪЦЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ФАЛИРАЛО ПРЕДПРИЯТИЕ И СПРЯЛО ДА ФУНКЦИОНИРА ПРЕДПРИЯТИЕ. В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ТО МОЖЕ ДА СЕ СПАСИ, ДОКАТО ВЪВ ВТОРИЯ ТО ВЕЧЕ ПРЕСТАВА ДА СЪЩЕСТВУВА КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ И СЕ ПРЕВРЪЩА В КУП ОТПАДЪЦИ. ДЕНЯТ, В КОЙТО ФАЛИРАЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НАМЕРИ НОВИТЕ СИ СТОПАНИ, Е ЧЕРЕН ДЕН ЗА ПРЕДИШНИТЕ МУ СТОПАНИ, НО ЗА САМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВА Е ЩАСТЛИВ ДЕН, ЗАЩОТО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ НЕКАДЪРНОТО СИ УПРАВЛЕНИЕ И ПОПАДА В РЪЦЕТЕ НА ХОРА, СПОСОБНИ ДА ГО ИЗПРАВЯТ НА КРАКА. ТАКА ЧЕ ПЪРВАТА И НЕИЗБЕЖНА СТЪПКА В ТОЗИ СЛУЧАЙ, КОЯТО ВПРОЧЕМ НЕ НОСИ НИКАКЪВ РИСК, Е СМЯНАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФАЛИРАЛОТО ИЛИ ПО-ДОБРЕ НА ИЗПРАВЕНОТО ПРЕД ФАЛИТ ПРЕДПРИЯТИЕ. В СТРАНИТЕ С МОДЕРНИ ПАЗАРНИ СТОПАНСТВА, С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ТРУСОВЕ, ДОБИВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКАТА В ТАКИВА СЛУЧАИ ПРЕДПРИЯТИЕТО ДА ПРЕМИНЕ В РЪЦЕТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО. ОСВЕН СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ ТОВА ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ ИМА И РЕД ДРУГИ ПРЕДИМСТВА: ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОИТО ПРЕДИШНОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е СЪУМЯЛО ДА ОПОЛЗОТВОРИ, ЗАПАЗВАНЕ НА ИМЕТО И МАРКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПОВИШЕНА МОБИЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, РАЗКРИВАНЕ НА РЕЗЕРВИ, НЕЗАБЕЛЯЗАНИ ИЛИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДИШНОТО РЪКОВОДСТВО И ПР. ПРОДАЖБАТА НА ТЪРГ НА САМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е КРАЙНА МЯРКА,КОЯТО СЕ ПРИЛАГА, КОГАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ИЗЧЕРПАНИ. ПРЕДИ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е РЕДНО ДА СЕ ОБЯВИ ТЪРГ ЗА НАЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ, ТОВА Е АЗБУЧНА ИСТИНА ЗА ДОБРИЯ СТОПАНИН. БЪЛГАРИНЪТ Е ЗДРАВОМИСЛЕЩ И ПРИРОДАТА МУ НЯМА ДА ВЪЗПРИЕМЕ ТЪРГА КАТО НАЧИН НА ПРИВАТИЗИРАНЕ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ТЪРГ И ТЪРГАШЕСТВО В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК СА ОТ ЕДИН КОРЕН.

ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ - СТАРТ" Е ПО СЪЩЕСТВО РАВНОЗНАЧЕН НА ЕТАПА УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНА НОВА ФИРМА НА БАЗАТА НА ЕДИН НАСЛЕДСТВЕН НАЧАЛЕН КАПИТАЛ. САМОТО ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДНА ФИРМА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ ДАЖЕ ПЕРМАНЕНТЕН ПРОЦЕС. ТАКА Е И С ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЧИИТО ФОРМИ И СЪДЪРЖАНИЕ СЕ РАЗВИВАТ И ОБОГАТЯВАТ НЕПРЕКЪСНАТО, ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИМА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ И В НАЙ-ПРИВАТИЗИРАНИТЕ СТРАНИ. ОПРОСТЕНЧЕСКОТО ВИЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПЛОД НА ЕДНА АБСУРДНА ТОТАЛИТАРНО-КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕЯ, ЧЕ ИКОНОМИКАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАЖДА ОТГОРЕ, ДИРИЖИРАНО. ВПРОЧЕМ ТВЪРДЕ СКЪПО МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ ЗАБЛУДАТА, ЧЕТОТАЛИТАРНО-КОМАНДНАТА ИДЕОЛОГИЯ Е ПРИОРИТЕТ САМО НА ЧЕРВЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ. ПАЗАРНИЯТ ФИЛТЪР НЕ РАЗПОЗНАВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦВЕТОВЕ, ТОЙ ПОДРЕЖДА /СОРТИРА, АКО ЩЕТЕ/ ХОРАТА ПО СТЕПЕН НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И КАДЪРНОСТ. ОТ НЕУДАЧНИК В ЛИЧНИЯ СИ ЖИВОТ И КАРИЕРА ПОЛИТИК НЕ СЕ СТАВА, ЗАЩОТО ПОЛИТИКАТА В ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ СЕ СХВАЩА КАТО ВИСША СТРАТЕГИЯ, КОЯТО ОБХВАЩА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ И ДАЖЕ СТОЛЕТИЯ НАПРЕД. МОЖЕ ЛИ ДА ИЗГРАЖДА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ Е УСПЯЛ ДА ИЗГРАДИ И ДОКАЖЕ ЛИЧНАТА СИ? ЗАЩО ТОЛКОВА НАСТЪРВЕНО СЕ НАХВЪРЛЯТ СРЕЩУ ИДЕЯТА ИЗБОРИТЕ ДА СА ИЗБОРИ ЗА ЛИЧНОСТИ, А НЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЕТОВЕ САМОРАСЛИТЕ /ОЩЕ НЕОБЛАГОРОДЕНИ/ РОДНИ ПОЛИТИКАНИ, ИЗБУЯЛИ В БЛАГОДАТНАТА ПОЧВА НА ПОСТТОТАЛИТАРИЗМА?

ВТОРИ ЕТАП - "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ". ТОЙ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ НАЙ-МАЛКО ДВЕ ГОДИНИ И ЩЕ СЕ РАЗВИЕ В НАПРАВЛЕНИЯТА:

А/ ВЛИЗАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕАЛНО ВЛАДЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА.
Б/ РЕКОНВЕРСИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СОБСТВЕНОСТИТЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА.
В/ НАЧАЛО НА ЕДНО ПО-МАЩАБНО ИНТЕГРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО.
Г/ ПРИВЕЖДАНЕ НА ДРУГИТЕ ПОДСИСТЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НИВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.
Д/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО.
Е/ НАВЛИЗАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И В НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА.

РАБОТИТЕ В ПОСОЧЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЩИЯ СЛУЧАИ ЩЕ ПРОТЕКАТ ПАРАЛЕЛНО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЕКТИ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОТЧЕРТАЯТ ЯСНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СТЪПКИ НА ТОЗИ ЕТАП, ПОДОБНИ НА ТЕЗИ, КОИТО СЪДЪРЖА ЕТАПЪТ "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ". СОЦИАЛНОТО РАЗСЛОЕНИЕ ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧИ, НО НА ЕДНО ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКО СРЕДНО НИВО ОТ СЕГАШНОТО. КОШМАРЪТ НА ГЛАДА И МИЗЕРИЯТА ЩЕ СПРЕ ДА ТЕГНЕ НАД ХОРАТА ОЩЕ В КРАЯ НА 1991 Г. ОЩЕ ПРЕЗ 1992 Г. ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ЩЕ ЗАВОЮВАТ ПОЗИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА И ГРАДУСЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ ЩЕ СПАДНЕ. НАЦИОНАЛНИЯТ ЕМИГРАЦИОНЕН КАПИТАЛ ЩЕ СЕ НАСОЧИ КЪМ СТРАНАТА МАЙКА. БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОКАЖЕ НЕДВУСМИСЛЕНО НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ, ЧЕ Е СКЪСАЛА БЕЗВЪЗВРАТНО С МИНАЛОТО И С ПОСТТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ИМА СВОЯ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ, КОЯТО ХАРМОНИРА С ГЛОБАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА СВОБОДНИЯ СВЯТ. ДО КРАЯ НА 1993 Г., КОГАТО В ОСНОВНИ ЛИНИИ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИКЛЮЧИ ЕТАПЪТ "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ", БЪЛГАРИЯ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БАЛКАНСКИТЕ СИ СЪСЕДИ НА ПЪРВО МЯСТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА КУРАЖА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ИНТЕРГРИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:39:16    29-03-1991