29 август 1995


София, 29 август 1995 година
Брой 168 /1469/


София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА" НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ И ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕСТНИЦИ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ЗА ОБЕДИНЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА XXI ВЕК.


На 6 септември преди 110 години българите се вдигнаха срещу неправдата на Берлинския договор и осъществиха своето Съединение. Най-голямото и най-плодотворното дело на българската нация в новата история. Сигурно е, че ако България въпреки всички катастрофи устоя на превратностите на XX век и днес стои пред XXI, това се дължи в най-голяма степен на градивния подтик за национално развитие на Съединението.

Днес не сме изправени пред необходимостта да отхвърлим някоя конкретна неправда срещу България, макар такива да не липсват. Но се нуждаем не по-малко повелително от ново Съединение, за да дадем тласък и да осигурим просъществуването на България през идния век. Този път не става дума да съединим части от земята ни, а да се съединим ние - като нация, като българи.

По-лесно ли е или е по-трудно да го направим в сравнение с делото, осъществено на 6 септември 1885 година? Възможно е да се посочат доводи и за едното, и за другото. Но надали някой може сериозно да оспори, че от това ново Съединение зависи изцяло бъдещето ни. Следователно без значение по-лесно ли е или по-трудно, главното е, че трябва да го осъществим, ако имаме воля България и българското да съществуват в идния век.

Затова питаме управляващи и опозиция, всички, които са се наредили в политическия елит:

Имате ли воля да осъществите жизнено нужното ни ново Съединение?

Готови ли сте, като оставите настрана партийните пристрастия, да се споразумеете за националните приоритети, в името на които да обединим усилията си в близките няколко години?

Националните медии, както и печатът ви предлагат трибуни, за да обсъдите и се споразумеете час по-скоро за една национална програма по борбата с престъпността, поземлената реформа, съживяването на производството, социалното осигуряване, образованието, здравеопазването и външната политика. От постигането на национален консенсус, от съединението на силите ни по тези приоритетни направления зависи оцеляването ни като нация и държава.

Време за губене вече наистина няма!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ЗЕМЯ": Коста Андреев
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БТА: Милен Вълков
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ: Иван Гранитски
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "ЖЪЛТ ТРУД": Зоя Деянова
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "СТАНДАРТ": Валери Запрянов
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "НОЩЕН ТРУД": Пламен Каменов
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "КОНТИНЕНТ: Владимир Костов
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "ПАРИ": Евгени Петров
ЗА ВЕСТНИК "ДУМА": Тодор Коруев
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "ТРУД": Тошо Тошев
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР: Вечеслав Тунев

София, 28 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА РЕДОВЕН ПЛЕНУМ /19 АВГУСТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ уведомява средствата за масова информация чрез агенция "Балкан", че на 19 август 1995 г. в София се състоя пленум на ЦК на БКП и на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, който взе следните решения:

1. Утвърждава изнесения доклад от Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП - "Да пазим чистотата на БКП".

2. Утвърди съвместните решения на Политбюро, на Секретариата на ЦК на БКП и на Бюрото на ЦКРК на БКП, с които са изключени от БКП и са снети от отговорни длъжности в БКП внедрените агент-провокатори Асен Младенов, Цонка Златева, Демир Калайджиев, Крум Борисов Захариев, Димитър Генев Филипов, Владимир Тасев, Иво Тасев, Атанас Тодоров Тошев, Петко Антов, Симеон Лилов, Братан Братанов. Също така беше утвърдено решението за изключването от БКП на Стойко Иванов Калчев и на Янчо Колев, които са предизвикали хулигански изстъпления в рейса, слизайки от Бузлуджа за Казанлък на 29 юли 1995 г., с което са опорочили 104-годишния юбилей от създаването на БКП, а Стойко Калчев е нанесъл побой с юмрук по главата на секретарката на ЦК на БКП Адриана Пенчева, без тя да е взела участие в хулиганската им проява. Утвърдено бе и решението на партийната организация на БКП в с.Сапарево, с което са изключени от БКП Иван Йорданов Бимбов и Стефан Ковачев, за което бе докладвано в ЦК на БКП на 7 май 1995 г. от секретаря на ПО на БКП др.Владимир Пешков.

3. Извади от състава на членовете на ЦК на БКП Иван Петров и Николина Фиданова по тяхна молба, а Димчо Горянов Симеонов изважда от състава на кандидат-членовете на ЦК на БКП за това, че събираният членски внос от комунистите в с.Голямо Бучино не е отчетен в БКП, а в Българската социалистическа партия /БСП/. Пленумът препоръчва на Първичната организация /ПО/ на БКП да разгледа партийното положение и за решението секретарят на ПО на БКП да уведоми Секретариата на ЦК на БКП.

4. Утвърди централен предизборен щаб в състав: Васил Костадинов Коцов, председател, Милчо Александров Петков, заместник-председател, Игнат Румчев, секретар, и членове - Димитър Харалампиев, инж. Зонка Спасова, Адриана Пенчева, Георги Арнаудов, Захари Василев, Стайко Генчев, Димитър Ябълков, инж. Любен Гелев, Тодор Костов, Стоян Михайлов, Косьо Терзиев.

5. Прие декларация и обръщение към българския пролетариат.

6. Обърна сериозно внимание на членовете на ЦК на БКП и на ЦКРК на БКП да повишат взискателността си в предизборната борба и да не допуснат провокатори в редовете на БКП под каквато и да било форма.

Обърна внимание на участниците в пленума, че БСП и нейните марионетки БКП /м/, Обединената българска комунистическа партия, Българската единна комунистическа партия, Съюзът на комунистите в България са злокачествен ракообразен тумор в БКП, който трябва да се изреже из корен, за да остане БКП чиста и не опетнена, такава, каквато е създадена от Димитър Благоев на Бузлуджа през 1891 г. като Българска социалдемократическа партия, а на 22-ия конгрес е преименувана от създателя й в БКП. Тя и днес продължава съществуването си под името, дадено й от основателя й Димитър Благоев - Дядото. Никоя друга партия няма право на каквото и да било наследство на БКП, тъй като ренегатите и ликвидаторите-опортюнисти, волунтаристи и ревизионисти не можаха да я погребат. Тя е жива и ще живее, докато съществуват България като държава и българският народ като народ.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ВИНАГИ Е ВРЕМЕ ЗА ИСТИНА!" НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАСЛОВ "АВГУСТ - ВРЕМЕ ЗА ИСТИНИ".


На "специална" пресконференция под наслов "Август - време за истини" депутатът от Варна Александър Йорданов е изложил пред журналисти свои схващания за работата на Варненската община и предстоящите местни избори. Според него кандидатурата на настоящия кмет на Варна Христо Кирчев, който е издигнат от Съюза на демократичните сили /СДС/ - Варна за втори мандат, е неподходяща. Господин Йорданов оспорва и резултатите от общинското събрание на СДС на 16 юли 1995 г., което според него е нямало кворум и е трябвало да бъде прекратено. Казаното от водача на листата на СДС - Варна не отговаря на наслова на пресконференцията, т.е. разминава се с истината напълно. Редът за издигане на кандидатури на СДС за предстоящите местни избори предвижда, когато измине един час след обявения, общинското събрание да се смята за легитимно и кворумът е напълно законен. Допълнение към реда за издигане на кандидатури на СДС за местните избори - параграф 3, глава V, т.5 - прието от Националния изпълнителен съвет /НИС/ на 19 юли 1995 г.

Трябва да се напомни на г-н Йорданов, че именно според нормите на демокрацията мнозинството избра Христо Кирчев за кандидат на СДС, а дали това му харесва, или не, няма значение за бъдещето на СДС във Варна. Освен това, когато говори в множествено число от името на варненските депутати, може би трябва преди това да ги попита за мнението им - или той не признава за депутат никой освен себе си?

Що се отнася до това, дали кандидатурата на Кирчев е подходяща, членовете на СДС решиха този въпрос още на 16 юли и вече работят за предизборната му кампания. За авторитета на Христо Кирчев говори и фактът, че все повече политически сили се присъединяват към споразумението за подкрепа на кандидата на синята коалиция в предстоящите избори. Както се казва, "Когато фактите говорят и депутатите мълчат!"

Не само август, но всеки месец от годината е подходящ за изричане на истини, г-н Йорданов!

СДС - Варна, както и досега, ще продължава да бъде на страната на истината и призовава Александър Йорданов да спазва коалиционната и човешка етика. СДС доказа, че е лоялна коалиция, дори само поради факта, че продължава да се отнася толерантно към депутат, който уронва престижа на политическата сила, която го е избрала, какъвто е случаят с Александър Йорданов.

Варна, 25 август 1995 г.

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Митев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


& 3. ЦЕНТРИСТКАТА ПЕРСПЕКТИВА

През 1994 година центристката перспектива имаше важно значение за обществото. Причината бе във високия градус на политическо напрежение, в необходимостта да се формира стабилно управление на страната. Опитите да се изгради широка центристка и едновременно алтернативна коалиция в България през 1994 година се натъкнаха на сериозна съпротива както от страна на БСП и СДС, така и от страна на редица лидери на по-малки партии, чиито лични амбиции попречиха още през миналата година да се преструктурира българското политическо пространство. Въпреки че ситуацията след последните парламентарни избори се измени, центристката перспектива е все още актуална и не трябва да се подценява. Ако в БСП надделее административно-бюрократичният подход, ако СДС тръгне вдясно и по посока на радикалния антикомунизъм, необходимостта от широк центристки съюз ще нарасне. Ето защо ГОР трябва да поддържа добронамерени и открити отношения с редица формации, стоящи в тази част на политическия спектър.

Немалко общи цели и практически виждания ни сближават с политическия съюз Нов избор. Общността на идеите, близките отношения на много от нашите членове по места позволяват да търсим единодействие както по конкретни, така и по някои важни основни политически проблеми.

Коректни са отношенията ни към Народния съюз, Българския земеделски народен съюз и някои по-малки земеделски формации. Централен проблем тук е ще тръгнат ли тези формации към формирането на нова политика, към ясна и програмно основана центристка ориентация, или ще се ориентират към монархизъм и краен антикомунизъм.

Ще повторя приетата от Първата национална конференция политическа формула: ГОР е движение "За", а не "Анти". ГОР е срещу монархизма поради яркия си републикански характер, срещу ксенофобията и фашизма във всичките им измерения. Това определя рамките на тази алтернативност, която според нас може да преодолее изоставането на България.


& 4. БЪДЕЩЕТО НА ДАР

Ние създадохме ДАР като предизборен съюз. Непосредствено след изборите пред нас стоеше въпросът да продължим ли неговото съществуване, като го приспособим към новите условия, или да го разглеждаме само като временно предизборно образувание.
 Мнозинството от общинските организации на ГОР, както и една голяма част от гласувалите за ДАР, настояха съюзът да се запази и времето да реши неговата съдба. И днес ние твърдим, че ДАР беше един уникален феномен, демонстриращ общността на програмните виждания на хора, които по-рано историята на политическото всекидневие беше разделила. И днес ние сме убедени, че на ДАР беше попречено да влезе в парламента, а това не позволи България да има друго, модерно управление. Въпреки трудностите при съвместната работа, изказваме благодарност на нашите партньори от АСП, БСДП и Зелената партия за положените усилия, на тези техни членове, които отдадоха силите си за една нова перспектива на България.

За нас обаче е безусловно, че бъдещето на ДАР е свързано с приемането на нов статут, осигуряващ ясни взаимоотношения между партньорите, много по-голяма управляемост и ясна идентификация. Ако това стане, ДАР ще продължи да бъде една възможност за бъдещето, ще се превърне в широко и отворено демократично и републиканско движение, консолидирано на базата на обща и модерна практическа програма, основана на принципите на устойчивото и равновесно развитие.

За да осъществи това, са необходими огромни усилия, преодоляване на личностните различия и решаване на откритите финансови проблеми. Ние в ГОР никога не сме поставяли финансовите въпроси пред политиката, но не можем безкрайно да поемаме финансови ангажименти, които засягат нашите политически приятели. Народът не случайно е казал: "Чисти сметки - добри приятели". Искаме в тази насока всичко да бъде прозрачно, честно и достойно. Ако нашите политически партньори в ДАР не поемат своите ангажименти по отношение на пасивите от миналата кампания, това силно ще затрудни бъдещето на коалицията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМЙСИЯ

РЕШЕНИЕ N 3
София, 25 август 1995 г.

ОТНОСНО: Назначаването на общинските избирателни комисии

На основание чл. 25, ал.1, точка 1 във връзка с чл. 26, чл.31 и 32 от Закона за местните избори /ЗМИ/ Централната избирателна комисия /ЦИК/

РЕШИ:

1. За назначаване на общинските избирателни комисии кметовете на общините представят не по-късно от 13 септември 1995 г. включително следните документи:

а/ писмено предложение за поименния състав на общинската избирателна комисия по длъжности в комисията, от коя политическа партия и коалиция е представен всеки от тях, и професия /образование и специалност/;

б/ протокол за проведените консултации с политическите партии и коалиции, представени в 37-о Народно събрание, подписан от всеки участващ в консултацията техен представител.

За отказ да се подпише протоколът или когато протоколът е подписан с особено мнение, същите се мотивират.

В случай, че не е постигнато съгласие за окончателния състав на общинската избирателна комисия, към предложението на кмета се прилагат и самостоятелните предложения на съответните партии и коалиции.

в/ към предложението за състава на общинските избирателни комисии се прилага за утвърждаване от ЦИК и списък с имената на лицата, които ще заместват представителите на партиите и коалициите в общинската избирателна комисия, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

2. Най-късно до 15 септември 1995 г. областният управител е длъжен да направи предложение за състава на общинската избирателна комисия, когато кметът на общината не е направил предложение до 13 септември 1995 г. Предложението трябва да отговаря на изискванията на точка 1.

Към предложението на областния управител се прилагат писмените предложения на политическите партии и коалиции.

3. Общинската избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и от 3 до 7 членове. По възможност членовете на общинската избирателна комисия да бъдат в мнозинството си юристи.

4. Не могат да бъдат членове на общинските избирателни комисии: областните управители, техните заместници, кметовете на общини, техните заместници, секретари и кметове на кметства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 4
София, 25 август 1995 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.


1. На основание на чл. 25, ал.1, т.9 от Закона за местните избори /ЗМИ/ Централната избирателна комисия обявява конкурс за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.

2. Документите за участие в конкурса се подават в Централната избирателна комисия, София, пл. "Батенберг" N 1 /вход от бул. "Дондуков"/ до 17.00 часа в сряда, 6 септември 1995 г. /включително/. Материалите за конкурса могат да се получават на същия адрес всеки ден от 30 август 1995 г. между 11.00 и 17.00 часа.

3. Настоящото решение да се огласи веднага след приемането му чрез БНТ, БНР и централните ежедневници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

 


СПИСЪК
на материалите по конкурса за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г., предоставяни от Централната избирателна комисия

1. Закон за местните избори, обнародван в "Държавен вестник" бр. 66/1995 г.

2. Инструкция на Централната избирателна комисия за изчисляване на резултатите от изборите за общински и районни съветници.

3. Закон за административно-териториално устройство на Република България /ДВ, бр. 63/95/, Закон за местното самоуправление и местната администрация /ДВ, бр. 65/95/ и Закон за териториално деление на столичната община и големите градове /ДВ, бр. 66/95/.

4. Техническо задание.


СПИСЪК
на материалите, които кандидатите в конкурса за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г. трябва да представят в Централната избирателна комисия.

1. Технологична схема на предвидените в техническото задание дейности, включително кадрово и техническо осигуряване.

2. План-график на дейностите.

3. Проектодоговор за компютърна обработка на изборните резултати между Централната избирателна комисия и изпълнителя, включващ:
а/ обосновка на цената /финансови разходи/ по отделните дейности, предвидени в техническото задание;
б/ данни за съдебна регистрация;
в/ права върху използваното програмно осигуряване.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
29.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!