29 януари 1991

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 20 /295/

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ /ХДО/, УЧРЕДЕНА КЪМ СДС НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ИСТОРИЧЕСКИ СТОЖЕР И ЗАКРИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ХРИСТИЯНСТВОТО ОТНОВО Е ПРИЗОВАНО ДА ГО ЗАЩИТИ ОТ НЕСПИРНИТЕ ПОПЪЛЗНОВЕНИЯ НА МРАЧНИТЕ СИЛИ НА КОМУНИЗМА, ДА ВЪЗСТАНОВИ НРАВСТВЕНОСТТА И ЧЕСТТА НА НАЦИЯТА И ДА УКРЕПИ И ОБОГАТИ ДОВЕРИЕТО КЪМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ВЪЗНИКНА ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ И КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НАРАСТВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ СРЕД ШИРОКИТЕ СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА НА РЕПУБЛИКАНСКИ И МОНАРХИЧЕСКИ НАСТРОЕНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО СЕ ВДЪХНОВЯВА ОТ КЛАСИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УБЕЖДЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА И ПОДЧИНЕНИЕ ПРЕД ВОТА НА МНОЗИНСТВОТО.

В ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ ВЪВ ИЛИ СА БИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ЗАЧИТА ВЕРСКИТЕ РАЗБИРАНИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ И ДОБРОДЕТЕЛНОСТ, КЪМ СПАСЯВАНЕ НА НРАВСТВЕНОСТТА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО И КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ.

ОБЩНОСТТА ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/, КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОД ЗНАМЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ И КЪМ СПЛОТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРОЧИСТВАНЕ НА МРАЧНИТЕ ОСТАТЪЦИ ОТ КОМУНИЗМА И ПОСТТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ЗА СРЕЩАТА С МИСИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД /МВФ/ ЗА БЪЛГАРИЯ.


НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ОКОНЧАТЕЛНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД /МВФ/ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО НАСТОЯВАНЕ НА КТ "ПОДКРЕПА" НА 27 ЯНУАРИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО С МИСИЯТА НА МВФ, ПОМАГАЩА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

В РАЗГОВОРИТЕ УЧАСТВАХА СПЕЦИАЛИСТИ ПО БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА, ПО СТРУКТУРНАТА ПРИСПОСОБИМОСТ НА ИКОНОМИКАТА, ПО ПАРИЧНАТА И ВАЛУТНАТА ПОЛИТИКА, КАКТО И РЕЗИДЕНТЪТ НА ФОНДА ЗА ОТНОШЕНИЯТА С БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА МИСИЯТА.

ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КТ "ПОДКРЕПА” Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ЗАЯВИ, ЧЕ ЖЕРТВИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ НАСЕЛЕНИЕТО, ИЗИСКВАТ НОВИ ОБЯСНЕНИЯ И ТОЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДПРИЕМАНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

Г-Н АНУБ СИНГХ, РЪКОВОДИТЕЛ НА МИСИЯТА НА МВФ ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗАЯВИ, ЧЕ СПОРЕД ТЕХНИТЕ АНАЛИЗИ БЪЛГАРИЯ Е В НАЙ-ТЕЖКО СТОПАНСКО ПОЛОЖЕНИЕ В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ТОВА НЕЙНО СЪСТОЯНИЕ ПРОИЗТИЧА НАЙ-ВЕЧЕ ОТ НЕЙНИТЕ ТЕСНИ КОНТАКТИ СЪС СССР. Г-Н СИНГХ СПОДЕЛИ, ЧЕ КТ "ПОДКРЕПА" Е ПОЗНАТА НАВСЯКЪДЕ В СВЕТА КАТО МОЩНА СИНДИКАЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И НА НЕЙНАТА КОНСТРУКТИВНА ПОЗИЦИЯ СЕ РАЗЧИТА ТВЪРДЕ МНОГО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, КАКТО И В БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА.

РАЗГОВОРИТЕ ПРОДЪЛЖИХА ПО ВЪПРОСИ НА НАРАСТВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ПО РЪСТА НА ЦЕНИТЕ, РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТИТЕ И НИВОТО НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ.

ИЗРАЗЕНО БЕШЕ ОБЩОТО СТАНОВИЩЕ, ЧЕ АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ БЕШЕ ВЗЕЛО МЕРКИ ГОЛИНА ПО-РАНО, СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И СОЦИАЛНА НЕСИГУРНОСТ ЩЕШЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ПО-СКОРО И ПО-БЕЗБОЛЕЗНЕНО.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":
ДОНЧО ИВАНОВ

СОФИЯ, 27 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯНСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /ХМПС/ В АЙТОС ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /ХМПС/ - АЙТОС, СМЕ ТВЪРДО ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА, МАКАР И ФАКУЛТАТИВНО, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЕЗИК ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪЮЗИ ОТ 8 ЯНУАРИ 1991 Г., ПУБЛИКУВАНА В ПЕЧАТА.

ОБЯВЯВАМЕ СТАЧНА ГОТОВНОСТ В СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА:

1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
2. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
3. ТСС "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ: ПОМОГНЕТЕ НИ ДА ЖИВЕЕМ В МИР И СЪГЛАСИЕ И НЕ СЪЗДАВАЙТЕ ПО-ГОЛЯМА ПРОПАСТ МЕЖДУ НАС. НЕ КОПАЙТЕ ПОВЕЧЕ ГРОБА НА СВОИТЕ ДЕЦА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ.
ЕДИНСТВО В ИМЕТО НА ЕДИННА, СИЛНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХМПС - АЙТОС: ХР.БАХЧЕВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ КЪМ ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


КАКТО ВЕЧЕ Е ИЗВЕСТНО НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 12 ЯНУАРИ Т.Г. ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕ ПРОЧЕТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ГРУПА ЛИЦА, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ГЛАСУВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ И ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ ГЕНДЖЕВ. ДЪЛБОКО ВЪЗМУТЕНИ И ОГОРЧЕНИ ОТ ТАЗИ ПРОВОКАЦИЯ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ, РЪКОВОДЕНИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА НАШАТА РЕЛИГИЯ И ЗА ДА НЕ ОСТАНЕ У НАШИТЕ БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ СЪМНЕНИЕ ОТНОСНО ЛИЧНОСТТА И ДЕЙНОСТТА НА НАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, РЕШИХМЕ ДА ПРОВЕДЕМ ДОПИТВАНЕ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ОТ 15 ЯНУАРИ ДО 23 ЯНУАРИ Т.Г. БЯХА ПРОВЕДЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОННИ МЮФТИЙСТВА СЪВЕЩАНИЯ С РАЙОННИТЕ ИМАМИ. ТУК ОСОБЕНО ИСКАМЕ ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ ИМАМИТЕ, ОКОЛО 600 НА БРОЙ, РЪКОВОДЕНИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ НА ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ И ОТГОВОРНОСТТА ИМ ПРЕД ВЯРВАЩИТЕ, И ПО СЪВЕСТ, И ЛИЧНА ЧЕСТ, И ДОСТОЙНСТВО, ГЛАСУВАХА ПЪЛЕН ВОТ НА ДОВЕРИЕ ЗА ОСТАВАНЕТО НА Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ГЕНДЖЕВ НА ОТГОВОРНИЯ ПОСТ КАТО НАШ ДУХОВЕН РЪКОВОДИТЕЛ. И НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЕ ПОДКРЕПИХА КАТЕГОРИЧНОТО СИ МНЕНИЕ С ДЕКЛАРАЦИИ И ЛИЧНИ ПОДПИСИ. А ПОДПИСАЛИТЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 12 ДЕЙСТВУВАШИ ИМАМИ СЕ РАЗКАЯХА ПРЕД СВОИТЕ БРАТЯ И СЕ ОТКАЗАХА ОТ ПОДПИСИТЕ СИ. ТЕ ИЗНЕСОХА И ПОТВЪРДИХА, ЧЕ СА БИЛИ ЗАПЛАШВАНИ, ЛЪГАНИ И НАСИЛЕНИ.

СТАНА ЯСНО, ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СМЯНАТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Е БИЛА ОРГАНИЗИРАНА И ПРОВЕДЕНА ОТ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ И ЛИЧНОСТИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ КОРИСТНИ ЦЕЛИ, НЕДОСТОЙНИ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ. ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА АКЦИЯТА СА РИДВАН КАДЬОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, АЛИ ХЮСЕИН ОТ С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО, И МУСТАФА ХАДЖИОГЛУ ОТ С. ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАДСКО.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ТЕЗИ ГОСПОДА Е ДА ОТКЪСНАТ СМОЛЯНСКОТО РАЙОННО МЮФТИЙСТВО ОТ ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО И ДА ГО ПРЕВЪРНАТ В ОТДЕЛНО СМОЛЯНСКО ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО, КАТО НАЧЕЛО СЕ ПОСТАВИ РИДВАН КАДЬОВ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е ПОЛИТИКА НА РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ И Е В РАЗРЕЗ С ИНТЕРЕСИТЕ И СЪДБАТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ В НАШАТА СТРАНА.

ТАЗИ КЛЕВЕТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ БЕШЕ ПОДКРЕПЕНА САМО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР - ШУМЕН И ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДПС. СТРАННОТО ОБАЧЕ ТУК Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДПС. НИЕ, ИМАМИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ В СТРАНАТА, СМЕ СМУТЕНИ ОТ ТЯХНАТА НАМЕСА В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИТЕ. ДОСЕГА НИТО ЕДНА ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ СА СЕ НАМЕСВАЛИ В РЕЛИГИОЗНИЯ ЖИВОТ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЕДИНСТВОТО И СПЛОТЕНОСТТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ И Е В УСЛУГА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ И КОРИСТНИ ЦЕЛИ.

В НАС ОТДАВНА ИМАШЕ СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДПС ВСЕ ОЩЕ ОБСЛУЖВА ПОЛИТИКАТА, НАЧЕРТАНА ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ, НЕЩО, КОЕТО Е ПРОТИВ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО КАТО ЦЯЛО И НА ЖЕЛАНИЕТО НА РЕДОВИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ. ПОНЕЖЕ С ПАСИВНАТА СИ ДЕЙНОСТ ТЕЗИ ЛИЦА НЕ МОЖАХА ДА РЕАЛИЗИРАТ ДАДЕНИТЕ СИ ОБЕЩАНИЯ ПРЕД ДВИЖЕНИЕТО И ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ, СЕГА ИСКАТ ДА РАЗБИЯТ ЕДИНСТВОТО НИ И ДА ОБСЕБЯТ ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО И ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ. А КАКВО СА НАПРАВИЛИ ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО И НЕГОВИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ МЮСЮЛМАНИТЕ У НАС И ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗНАЯТ МНОГО ДОБРЕ - ОТКРИХА СЕ ПОЛУВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ, СРЕДНО МЮСЮЛМАНСКО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ "НЮВВАБ", КУРСОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ НА КУРАН-Ъ КЕРИМ, РЕДОВНО СЕ ИЗДАВА РЕЛИГИОЗНА ЛИТЕРАТУРА, ПЕЧАТА СЕ В. "МЮСЮЛМАНИ" НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК И Т.Н.

ОЩЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОД. ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ ПРЪВ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПОСТАВИ ВЪПРОСА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ИСТИНСКИТЕ, РОЖДЕНИТЕ ИМЕНА НА МЮСЮЛМАНИТЕ И КАТО ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАШЕТО ИЗПОВЕДАНИЕ НА КРЪГЛАТА МАСА ЗАЩИТИ ПРАВАТА НИ. ПАК ТОЙ ПРЪВПОСТАВИ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЖИЛИЩАТА НА ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ ОТ ТУРЦИЯ, НАПРАВИ НУЖНОТО ЗА ПОМИЛВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ЗАТВОРА НА МЮСЮЛМАНИ, ОСЪДЕНИ ЗА СЪПРОТИВА СРЕЩУ Т. НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС".

ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО Е ВЪРХОВНА РЕЛИГИОЗНА ИНСТИТУЦИЯ НА ИСЛЯМСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ У НАС И СЪЩЕСТВУВА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ. ТО Е ОТДЕЛЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА И Е ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА. ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СА СЕ ИЗГРАЖДАЛИ И РАЗТУРВАЛИ, НО ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО ЩЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ВЕКОВЕН ДЪБ.

ВЯРНО Е, ЧЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ СЕ НАМЕСВАШЕ ГРУБО В РАБОТАТА НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО. НО ОТГОВОРЕТЕ НИ ГОСПОДА, В КОЯ СФЕРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ТОЙ НЕ ПРОСТИРАШЕ ПИПАЛАТА СИ. СЕГА, В УСЛОВИЯТА НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ВИСШИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ И ЛИЧНО ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ СЕ ОСВОБОДИХМЕ ОТ ТАЗИ ОПЕКА И ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО, РАЗШИРЯВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРАВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕТО НА НАШАТА РЕЛИГИЯ И ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА НЕГОВИЯ АВТОРИТЕТ. И УСИЛИЯТА НИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОТ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ В СТРАНАТА.

ВИСШИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ, КАКТО И РАЙОННИТЕ ИМАМИ ПОДКРЕПЯМЕ И ЗАСТАВАМЕ РЕШИТЕЛНО ЗАД ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ГЕНДЖЕВ И МУ ОКАЗВАМЕ ВОТ НА ДОВЕРИЕ. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВЯРВАЩИТЕ МЮСЮЛМАНИ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА НЕДОСТОЙНИ ИНСИНУАЦИИ И НА ПОЛИТИКАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО, ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ И РЕДОВНО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

СЛАВА НА АЛЛАХ, ЧЕ ЧРЕЗ ПРОРОКА МУХАММЕД НИ Е ДАРИЛ С ТАКАВА ДОСТОЙНА РЕЛИГИЯ, КАКВАТО Е ИСЛЯМЪТ. НАШАТА РЕЛИГИЯ НИ УЧИ ДА БЪДЕМ ПРАВЕДНИ И НЕПРИМИРИМИ С ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА НИ ОТКЛОНЯТ ОТ ПРАВИЯ ПЪТ.

НЕКА ВСЕВИШНИЯТ АЛЛАХ ДА ДАРИ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ У НАС СЪС ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ, А СТРАНАТА НИ С БЛАГОДЕНСТВИЕ!

ЕССЕЛЯМУ АЛЕЙКУМ BE РАХМЕТУЛЛАХИ BE БЕРЕКЯТУ!

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ:

1. ЗЕКЕРИЯ ХАЛИБОВ - ЧЛЕН НА НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ И РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. РАЗГРАД
2. АРИФ КАРАИБРАХИМОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. СМОЛЯН
3. ШИНАСИ ШАКИРОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. ДОБРИЧ
4. СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. ПЛОВДИВ
5. АХМЕД ЯКУБОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. ШУМЕН
6. МУСТАФА ХЮСЕИНОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. АЙТОС
7. АБДУЛЛАХ ИСМАИЛОВ - РАЙОНЕН МЮФТИЯ В ГР. КЪРДЖАЛИ
8. БАСРИ САЛИЕВ - СЕКРЕТАР СПЕЦИАЛИСТ В РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СОФИЯ

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА ”КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СОЦИАЛНО ДЕЛО” /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А АВТОР НА ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ИЗВЕСТНИЯТ ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ ЧАРЛС МЪРЕЙ.


                   ДВЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА СОЦИАЛНАТА РЕФОРМА

НАЙ-ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНОТО МНЕНИЕ, СПОДЕЛЯНО ОТ ПОЧТИ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ, С КОИТО РАЗГОВАРЯХМЕ, Е, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ ДА ЗАДЪРЖИ ДОСЕГАШНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИНФЛАЦИЯТА И БЕЗРАБОТИЦАТА. ХОРАТА, КОИТО ПОДДЪРЖАТ ТОВА МНЕНИЕ, ПРИЗНАВАТ, ЧЕ ЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ, НО ТЕЗИ ТРУДНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ МИНИМИЗИРАНИ. ТЕ СМЯТАТ, ЧЕ ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ НА ДВЕ НИВА: НИВО НА РЕФОРМИТЕ И НИВО НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. РЕФОРМИТЕ ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ И СЪТРЕСЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА. ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЯХ ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА СЛЕД ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, В НАЧАЛОТО САМО СРЕД НАЙ-ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ, А ПОСТЕПЕННО И СРЕД ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. МЕЖДУВРЕМЕННО НА НИВО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НЕЩАТА ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ ПОЧТИ НЕПРОМЕНЕНИ, ЗАЩОТО НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ СА ДА ВДЪХВАТ СТАБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ В ЕДИН НЕСИГУРЕН СВЯТ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ ДОСЕГАШНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ. ТЯХНОТО ПРЕМАХВАНЕ БИ ДОВЕЛО ДО СОЦИАЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУДНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОПРЕЧАТ НА ЦЕЛИЯ ОБНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ТАКА БЕЗПЛАТНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ НАЕМИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ. ПОМОЩИТЕ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЩЕДРИ И ПОВСЕМЕСТНИ. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ ЧРЕЗ ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ.

ТОВА РАЗБИРАНЕ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПОРАЖДА ДВА ВЪПРОСА: 1. ЖЕЛАТЕЛНО ЛИ Е? 2. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е?

АКО ТОЗИ ДОКЛАД РАЗГЛЕЖДАШЕ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРИЯ, НАЙ-ВАЖЕН ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ВЪПРОСЪТ "ЖЕЛАТЕЛНО ЛИ Е?". НО КОГАТО СТАВА ДУМА СА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА МИСЛИ ЗА ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ. ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ НАЙ-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС ЩЕ БЪДЕ "ВЪЗМОЖНО ЛИ Е?".

ТАКА СТИГАМЕ ДО ДРУГОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ. СПОРЕД ТОЗИ ВЪЗГЛЕД, КОЙТО МОЖЕМ ДА НАРЕЧЕМ "ДОКТРИНА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО", ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ПРЕДИ ВСИЧКО ДА ОСИГУРИ НИКОЙ ОТ НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА НЕ ГЛАДУВА, ДА НЕ ХОДИ ГОЛ И БОС, ДА НЕ БЪДЕ БЕЗДОМЕН И ДА НЕ БЪДЕ ЛИШЕН ОТ БАЗОВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ТЯ НЯМА ДА ИМА ДРУГ ИЗБОР, ОСВЕН ДА ПРЕМАХНЕ ЧАСТ ОТ СУБСИДИИТЕ И ПОМОЩИТЕ, РАЗДАВАНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ.


                             КОМПРОМИСЕН ВАРИАНТ

ОСВЕН ТЕЗИ ДВА ВЪЗГЛЕДА СЪЩЕСТВУВА И ТРЕТИ, СПОРЕД КОЙТО НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАДИКАЛНИ, БЪРЗИ И ПРЕДИ ВСИЧКО - ЕФЕКТИВНИ. ТЕ ОБАЧЕ ЩЕ ПОРОДЯТ СИЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪТРЕСЕНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО СЕГА НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ОПИТВАМЕ ДА СЪЗДАДЕМ ИДЕАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. ОБРАТНО, ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РЕФОРМИ ТРЯБВА ДА СЕ ВОДИМ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАГМАТИЗМА И МИНИМАЛИЗМА. АКО ЕДНА СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРА СРАВНИТЕЛНО ДОБРЕ, ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ, ДОРИ И ПО ПРИНЦИП ДА СЕ НУЖДАЕ ОТ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ. АКО СИСТЕМАТА ОБАЧЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ РАЗПАДА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЛЕСНИТЕ, ПРАГМАТИЧНИ И ЕВТИНИ НАЧИНИ, ЗА ДА БЪДЕ ЗАКРЕПЕНА. НЯМА НИЩО ЛОШО В БЪРЗИТЕ ПОДОБРЕНИЯ, СТИГА САМО ВСЕКИ ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ ТЕ СА ВРЕМЕННИ И НЕСЪВЪРШЕНИ.

ТРЕТИЯТ ВОДЕЩ ПРИНЦИП ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ Е ПРИОРИТЕТЪТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ СА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:СТАБИЛНА И КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА, СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН КЛИМАТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА. БЕЗ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВСИЧКО ОСТАНАЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, Е ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ. АКО НЯКОЙ ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЧИ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОСМИСЛИ. АКО ПЪК Е НЕОБХОДИМА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА, ТЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕНА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПЛАТЕНА В КРАТЪК СРОК.

ТОВА ВОДИ ДО ЕДИН СЪЩЕСТВЕН ИЗВОД - ОСОБЕНО ВАЖНО В МОМЕНТА Е ДА СЕ КАЖЕ ИСТИНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НАРОДЪТ, КАКТО И ОФИЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ ЗАЩО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ТЕЗИ НЕЛЕКИ СТЪПКИ. ТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА МИСЛИ НЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИДЕАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА, А ДА ПРАВИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СВОЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ. ПОДОБНА ИСКРЕНОСТ НЯМА ДА ПРЕМАХНЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИ, НО ЩЕ ГИ НАПРАВИ ПОНОСИМИ.


                         ДОСЕГАШНИ РЕЗУЛТАТИ

В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ОСНОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СИСТЕМИ ПОЧТИ НЕ СА ПРОМЕНЕНИ. ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ ЗА МЪЖЕТЕ ВСЕ ОЩЕ Е 60 ГОДИНИ, А ЗА ЖЕНИТЕ - 55 ГОДИНИ. ПЕНСИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗАТА НА ПРИРАВНЕНИЯ БРУТЕН ГОДИШЕН ДОХОД, ИЗЧИСЛЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАЙ-ДОБРЕ ПЛАТЕНИ ГОДИНИ ОТ ТРУДОВИЯ СТАЖ. МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ Е БЕЗПЛАТНА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И ПЕНСИОНЕРИ Е ЕДИНСТВЕНО В ТОВА, ЧЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТНО ПРЕДПИСАНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ. ОТПУСКЪТ ПО МАЙЧИНСТВО И ИЗДРЪЖКИТЕ ЗА ДЕЦАТА НЕ СА ПРОМЕНЕНИ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО НАЕМИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЖИЛИЩА. СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ОСНОВНИТЕ ХРАНИ /ХЛЯБ, МЛЯКО, МЕСО, ОЛИО, МАСЛО, ЯЙЦА, ЗАХАР/ НЕ СА ПРОМЕНЕНИ И НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ПЛАНА ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ. ЕДИНСТВЕНИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАСЯГАТ ПОМОЩИТЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ.


                       ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

СПОРЕД ПЛАНА, ПРИЕТ ПРЕЗ 1990 Г., ВСЕКИ, КОЙТО ЗАГУБИ РАБОТАТА СИ, ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНА ПОМОЩ. ПРЕЗ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ ТЯ СЕ РАВНЯВА НА ЕДНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА, ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ МЕСЕЦА НАМАЛЯВА С 10 НА СТО НА МЕСЕЦ, ДОКАТО СТИГНЕ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА - 165 ЛЕВА. ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ МЕСЕЦА БЕЗРАБОТНИЯТ ПОЛУЧАВА ПО 165 ЛВ. ТАКА ВСЕКИ БЕЗРАБОТЕН ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА ПАРИЧНА ПОМОЩ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 9 МЕСЕЦА. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОМОЩИТЕ БЕШЕ ПРИДРУЖЕНО ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МРЕЖА ОТ ТРУДОВИ БЮРА В СТРАНАТА. КАТО ЦЯЛО ТАЗИ СИСТЕМА ИЗГЛЕЖДА ПОДХОДЯЩА. ТЯ, РАЗБИРА СЕ, ЩЕ ПОРОДИ СЪЩИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ. ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СА ПРЕДИ ВСИЧКО В ЛИПСАТА НА СТИМУЛИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА.  ЕДНА ЩЕДРА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЛИШАВА БЕЗРАБОТНИТЕ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА НАМЕРЯТ НОВА РАБОТА. В БЪЛГАРИЯ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ЩЕ БЪДЕ ОСОБЕНО ОСТЪР ЗА РАБОТНИЦИТЕ С МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ. ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТНИК СЪС ЗАПЛАТА, БЛИЗКА ДО МИНИМАЛНАТА, ЩЕ ПОЛУЧИ ДЕВЕТ МЕСЕЦА ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ СЪКРАЩАВАНЕ. НО ТЪЙ КАТО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПОЧТИ НЯМА ДА ИМА, КОЛКОТО И ЕНЕРГИЧНО ХОРАТА ДА ГИ ТЪРСЯТ, ТОЗИ НЕДОСТАТЪК НА СИСТЕМАТА НЕ Е ФАТАЛЕН. ПРЕДЛАГАМЕ СЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ДА ОСТАНЕ НЕПРОМЕНЕНА.


                                 ИНДЕКСАЦИЯ

ТАЗИ РЕФОРМА, ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., ИЗИСКВА ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, ЗА ДА СЕ СМЕКЧИ ЕФЕКТЪТ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ. СИСТЕМАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ БЕШЕ ЗАМИСЛЕНА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ХОРАТА С МИНИМАЛНИ ДОХОДИ, КАТО КОМПЕНСАЦИЯТА НАМАЛЯВА С НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА.

ТАЗИ ЦЕЛ СЕ ПОСТИГА ЛЕСНО НА ДУМИ, КАТО СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТИТЕ И ЧАСТТА ОТ ИНФЛАЦИЯТА, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИНДЕКСИРАНА. ВЪЗПРИЕТАТА В БЪЛГАРИЯ СИСТЕМА ОБАЧЕ НЕ ПОСТИГА ТАЗИ ЦЕЛ. СПОРЕД ПРИЕТАТА СХЕМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ РАБОТЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА РАЗДЕЛЕНИ НА 4 ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ СПОРЕД РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТИТЕ ИМ:

1. ХОРА СЪС ЗАПЛАТИ МЕЖДУ 1,0 И 1,7 ПЪТИ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА /165 ЛВ./ ИНДЕКСАЦИЯТА Е 100 НА СТО СПРЯМО ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА.
2. ХОРА, ЧИИТО ЗАПЛАТИ СА ОТ 1,7 ДО 3,0 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, ИНДЕКСАЦИЯТА Е 60 НА СТО СПРЯМО ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА.
3. ХОРА, ЧИИТО ЗАПЛАТИ СА ОТ 3,0 ДО 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, КЪМ ЗАПЛАТАТА СЕ ДОБАВЯ СУМА, 3 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ, КОЯТО ПОЛУЧАВА ЕДИН РАБОТНИК С МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
4. ХОРА, ЧИИТО ЗАПЛАТИ СА 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, КЪМ ЗАПЛАТАТА СЕ ДОБАВЯ СУМА, РАВНА НА ТАЗИ, КОЯТО ПОЛУЧАВА ЕДИН РАБОТНИК С МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ КАТЕГОРИИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

1. ХОРА С ПЕНСИИ, НЕ ПО-ГОЛЕМИ ОТ 1,7 ПЪТИ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯТА Е 100 НА СТО СПРЯМО ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА.
2. ХОРА С ПЕНСИИ ОТ 1,7 ДО 3,0 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯТА Е 60 НА СТО СПРЯМО ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА.
3. ХОРА С ПЕНСИИ 3 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КЪМ ПЕНСИЯТА СЕ ПРИБАВЯ СУМА, ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ СУМАТА, КОЯТО ПОЛУЧАВА ЕДИН РАБОТНИК С МИНИМАЛНА РАБОТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

ТУК ТРЯБВА ДА РАЗГЛЕДАМЕ ДВА ОСНОВНИ ВЪПРОСА, СВЪРЗАНИ С ИНДЕКСАЦИЯТА. ПЪРВИЯТ ОТ ТЯХ Е ЧАСТ ОТ ПО-ОБЩИЯ ВЪПРОС ДАЛИ ИЗОБЩО ИНДЕКСАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩ НАЧИН ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ТОЗИ ВЪПРОС ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ПО-НАТАТЪК. ВТОРИЯТ ВЪПРОС, КОЙТО ЩЕ ОБСЪДИМ ТУК, СЕ ОТНАСЯ ДО НЯКОИ ОСНОВНИ ГРЕШКИ ВЪВ ВЪЗПРИЕТАТА СИСТЕМА НА ИНДЕКСАЦИЯ. ФИГУРА 1 ПОКАЗВА КАКВО ЩЕ БЪДЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ИНФЛАЦИЯ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЧЕТИРИТЕ КАТЕГОРИИ.

ОСНОВНАТА ГРЕШКА Е СВЪРЗАНА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ХОРА, ЧИИТО ЗАПЛАТИ СА ОТ 3 ДО 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. СПОРЕД УСТАНОВЕНАТА СХЕМА ТЕ ТРЯБВА ЛА ПОЛУЧАВАТ СУМА, ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ РАБОТНИЦИТЕ С МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА. ТОВА Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ КОМПЕНСАЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ВТОРАТА ГРУПА /СЪС ЗАПЛАТИ ОТ 1,7 ДО 3,0 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА/. ОТ ДРУГА СТРАНА, РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ ТОЧНО 3 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, ПОЛУЧАВАТ ПЪЛНА КОМПЕНСАЦИЯ, СЪЩО КАКТО И РАБОТНИЦИТЕ С НАЙ-НИСКИ ЗАПЛАТИ. ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТРЕТАТА ГРУПА /СЪС ЗАПЛАТИ ОТ 3,0 ДО 4,5 ПО-ВИСОКИ ОТ МИНИМАЛНАТА/ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ КАКВОТО И ДА Е НИВОТО НА ИНФЛАЦИЯТА, ТЕ ЩЕ БЪДАТ В ПО-ИЗГОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ТЕЗИ В ПРЕДХОДНАТА ГРУПА.

ТУК МОЖЕМ ДА СПОМЕНЕМ ОЩЕ НЯКОИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА НА ВЪЗПРИЕТАТА СИСТЕМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ, КОИТО ЗАСЯГАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ. СРАВНЕТЕ НАПРИМЕР ЕДИН РАБОТНИК, КОЙТО ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА 1,7 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ МИНИМАЛНАТА, И ДРУГ, КОЙТО ПОЛУЧАВА САМО НЯКОЛКО ЛЕВА ПО-МАЛКО. ТЪЙ КАТО ПЪРВИЯТ ПОЛУЧАВА КОМПЕНСАЦИЯ В РАЗМЕР НА 60 НА СТО ОТ НИВОТО НА ИНФЛАЦИЯТА, А ВТОРИЯТ - 100 НА СТО, РАЗЛИКАТА В ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ДВАМАТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С НАРАСТВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, ДОКАТО НАКРАЯ ПО-НИСКО ПЛАТЕНИЯТ РАБОТНИК ЩЕ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ФИГУРА 2, КОЯТО ПОКАЗВА РАЗЛИКАТА В ДОХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОД И НАД ГРАНИЦИТЕ НА ВСЯКА ОТДЕЛНА КАТЕГОРИЯ.

ОТ ТЕЗИ СРАВНЕНИЯ СТАВА ЯСНО КАКВИ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧИЯ ЩЕ СЕ ПОРОДЯТ В ДОХОДИТЕ НА ХОРА, КОИТО ПРЕДИ ИНДЕКСАЦИЯТА СА ПОЛУЧАВАЛИ ПОЧТИ ЕДНАКВО ЗАПЛАЩАНЕ. ОТ ТЯХ СТАВАТ ВИДИМИ И НЯКОИ СТРАННИ ЕФЕКТИ. ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР ЕДИН РАБОТНИК, ЧИЯТО ЗАПЛАТА ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНА Е БИЛА 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКА ОТ МИНИМАЛНАТА. ПРИ НИВО НА ИНФЛАЦИЯТА 400 НА СТО НЕГОВАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ ЩЕ СЕ ИЗРАВНИ С ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РАБОТНИК, КОЙТО ПРЕДИ Е ПОЛУЧАВАЛ ЗАПЛАТА 1,7 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ МИНИМАЛНАТА И ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛОВИНАТА ОТ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ТРЕТИ РАБОТНИК, ЧИЕТО ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНА Е БИЛО МАЛКО ПОД 4,5 ПЪТИ ПО-ВИСОКО ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАВЛИЗАМЕ В ПОДРОБНОСТИ, ЗА ДА ВИДИМ, ЧЕ СЕГАШНАТА

 

СИСТЕМА НА ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ОТГОВАРЯ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ЗАМИСЪЛ НА СВОИТЕ СЪЗДАТЕЛИ. ТЯ ЩЕ ПОРОДИ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ПОРАДИ ОЧЕВИДНИТЕ СИ НЕДОСТАТЪЦИ /БЕЗ ДА СПОМЕНАВАМЕ ДРУГИТЕ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ ДОРИ НА НАЙ-ДОБРЕ ЗАМИСЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ/. АКО СИСТЕМАТА НА ИНДЕКСАЦИЯ СЕ ЗАПАЗИ, ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЕРИОЗНО ПРЕРАБОТЕНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /РС НА НСС/ - ПЛОВДИВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДА,

СИНДИКАТИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО - РЕГИОН ПЛОВДИВ, СМЕ СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА /ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА/. И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА СЪДБАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ОТРАСЪЛ "СТРОИТЕЛСТВО", ЗАШОТО ТЕХНИЯТ БРОЙ Е НАД ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ.

КАКВО ИМАМЕ ПРЕДВИД?

1. ОТ МЕСЕЦИ НАРЕД СТРОИТЕЛИТЕ СА БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕНЕРГИЙНИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ.

2. РЪКОВОДСТВАТА НА ФИРМИТЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ОТПУСКИ, НО СЛЕД ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПЛАТЕНИТЕ ОТПУСКИ, ДОЙДЕ РЕД НА НЕПЛАТЕНИ. ТОВА ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА. ДЕ ФАКТО СТРОИТЕЛИТЕ ОСТАВАТ БЕЗ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА СЕМЕЙСТВАТА СИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЦЕНИТЕ РАСТАТ - ЛИБЕРАЛНО ИЛИ НЕ, НО РАСТАТ С КОСМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ.

3. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СИНДИКАЛНИ ФОРМИ СА ИЗПОЛЗУВАНИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ С РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА НАШИТЕ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ. ОСТАВА ЕДНА МРАЧНА ПЕРСПЕКТИВА - РЕАЛЕН ФАЛИТ НА ФИРМИТЕ И ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ НА УЛИЦАТА.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ЗА НЕЗАБАВНИ И СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТОВА ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМИТЕ В ОТРАСЪЛ "СТРОИТЕЛСТВО".

ГОСПОДА, СПОРЕД НАС ПРОМЕНИТЕ В УКАЗ HP.56 ПОСТАВЯТ В НЕРАВНОПРАВНИ УСЛОВИЯ ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ СПРЯМО ЧАСТНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ДАНЪКА ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ФОНДА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ ПЛОВДИВ

Н А С Т О Я В А:

1. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО С ЕНЕРГИЙНИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ.

2. ДО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ КАТО ЦЕНТРАЛЕН РАБОТОДАТЕЛ ДА ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ПОНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

3. ПРОМЯНА НА УКАЗ HP.56 В ЧАСТТА СИ ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ДО 15 ФЕВРУАРИ 1991 Г. НЕ ПОЛУЧИМ УДОВЛЕТВОРЯВАЩ ОТГОВОР, НИЕ ЩЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ СРЕДСТВА. ЩЕ ПРИЗОВЕМ СТРОИТЕЛИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.

24 ЯНУАРИ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC НА НСС: Г.ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/.


                     ЧЕТВЪРТО - ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

40. БДФ ОЦЕНЯВА КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА НАЦИОНАЛНА ЗАДАЧА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСЕОБХВАТНА АГРАРНА РЕФОРМА И СИСТЕМА ЗА СТОПАНСКО ПООЩРЕНИЕ /ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ/.

41. БДФ СЧИТА, ЧЕ СЪОБРАЗНО ГЕОГРАФСКО-КЛИМАТИЧЕСКИТЕ И ПОЧВЕНИ ОСОБЕНОСТИ ПО МЕСТА ЩЕ Е УМЕСТНО ДА СЕ ПРОВЕЖДА РАЙОННО ИЛИ ОБЩИННО ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА /РЕФЕРЕНДУМ/ ЗА РЕШЕНИЕ НА АГРАРНИТЕ ПРОБЛЕМИ. ПРИ ВСИЧКИ ПОДОБНИ СЛУЧАИ ТОВА ДА СТАВА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДРОБНО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДАДЕНИЯ РАЙОН /ОБЩИНА/.

42. БДФ СМЯТА, ЧЕ ЗА РЕШЕНИЕТО НА АГРАРНИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ ПРИБЪРЗАНИ ДЕЙСТВИЯ МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ БЕЗПОЛЕЗНИ И ДОРИ ВРЕДНИ. РАЗРУШАВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ В СЕЛАТА И ПОСТЕПЕННОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СКОТОВЪДСТВОТО В ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ И В ИЗГРАДЕНИТЕ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА КООПЕРАТИВИ ТРЯБВА ДА СТАВА БЕЗ КРУТИ МЕРКИ, НО И БЕЗ ПРОТАКАНЕ.

43. БДФ СМЯТА, ЧЕ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН - СВОБОДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ИЗМЪКВАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.


                ПЕТО - ПЪТЯТ КЪМ ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЕДИНСТВО

44. В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА КОНТИНЕНТА ПРОТИЧАТ БЪРЗИ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ. СПЕЦИФИЧНИЯТ ОБЛИК НА ЕВРОПА, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ИСТОРИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И КУЛТУРНО-ДУХОВНИ ТРАДИЦИИ, СЕ ИЗМЕНЯ. ИЗКРИСТАЛИЗИРАТ НОВИ ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ И СОЦИАЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ПРОМЕНЯТ НЕ САМО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, НО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПА И В СВЕТА И НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ДАДАТ СВОЯ ОТПЕЧАТЪК И  ВЛИЯНИЕ И ВЪРХУ НАШАТА СТРАНА.

45. БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПА. НАЦИОНАЛНАТА НИ КУЛТУРА Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ. НАШАТА ИКОНОМИКА Е ЕСТЕСТВЕНО ОТКРИТА КЪМ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА.

БДФ Е ЗА БЪРЗО ПРЕОРИЕНТИРАНЕ КЪМ НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ СЪОБРАЗНО ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА НАРАСТВАЩА ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ.

46. ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА ИЗОСТАНАЛОСТ НА СТРАНАТА НИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СЪДБОВНО ЗНАЧЕНИЕ, НАЛАГАТ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ШИРОКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОСТЪП НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИИ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

47. ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИДОБИВАТ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА КАТО ОБЩОЕВРОПЕЙСКА ГРИЖА. ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА НИ МОГАТ ДА НАМЕРЯТ РЕШЕНИЕ САМО ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА ОТ РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ.

48. БДФ Е ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ. ЕДИННА ЕВРОПА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА САМО ОТ УТВЪРДЕНИ ДЕМОКРАЦИИ - СВОБОДНИ ХОРА - И ОТ СВОБОДНИ НАРОДИ. ТАКА ЧЕ СПОРЕД НАШЕТО СХВАЩАНЕ ПЪТЯТ НИ КЪМ ЕВРОПА НЕИЗБЕЖНО ПРЕДПОЛАГА РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС, КОИТО Е ЧАСТ ОТ И ПО-ОБХВАТНАТА БАЛКАНСКА НАЦИОНАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА.

СВОБОДНИ ХОРА В СВОБОДНО ОБОСОБЕНА НАЦИОНАЛНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО И В ОБЩОЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ Е НАЙ-ОБЩАТА ИДЕЯ, НА КОЯТО СА ПОДЧИНЕНИ ВСИЧКИ ПРОГРАМНИ РАЗРАБОТКИ НА ПАРТИЯТА НИ.


                        ШЕСТО - ПРОБЛЕМИ

49. БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА В СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА КРИЗА, ЕКОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА, МЕЖДУНАЦИОНАЛНА РАЗПРА И МОРАЛНО ИЗРАЖДАНЕ - ПОСЛЕДИЦИ ОТ 45-ГОДИШНИЯ БРУТАЛЕН ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ. НАРОДЪТ НИ ТРЯБВА ДА УЗНАЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ПРИЧИНИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА НИ ДО ТАЗИ ТОТАЛНА РАЗРУХА.                 

50. ПРЕХОДЪТ ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ НЕИЗБЕЖНО ТРЯБВА ДА МИНЕ ПРЕЗ ИНФЛАЦИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, ТЕЖКА РЕЦЕСИЯ НА И БЕЗ ТОВА БЕДСТВЕНАТА НИ ИКОНОМИКА.

ПЪТЯТ КЪМ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ Е:

- ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ - ПРАВОВА ДЪРЖАВА, РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ, ПЛУРАЛИСТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ ХОРА СЪС СВОБОДЕН ДУХ.

- ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

- СВОБОДНИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ, ОСИГУРЕНИ ОТ СТАБИЛЕН ПРАВОВ РЕД, СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И СТОКИ, ОТКРИТА КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА ИКОНОМИКА.

ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОТПРИЩВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СИЛИ.

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОБЩ СТОПАНСКИ И ДУХОВЕН ПОДЕМ ЩЕ НАМЕРИ СПРАВЕДЛИВО И ТРАЙНО РЕШЕНИЕ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:19:57    29-01-1991