29 ноември 1994


София, 29 ноември 1994 година
Брой 234 /1279/


София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТУДИЙНОТО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ.


Коалиция Българската социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз "Ал. Стамболийски” и Политически клуб /ПК/ "Екогласност" разглежда проблема с преразпределението на времето на телевизионните и радиодискусионни студиа като съществена част от демократичния характер на предизборната кампания в страната.

За да улесним вашата работа в тази насока, съобщаваме ви, че предоставяме до 3 минути от времето на БСП за дискусионни и радиостудиа на Патриотичния съюз, и според правилата на ЦИК, на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, Демократическата партия /ДП/ и "Нов избор", общо 1/3 от нашето време.

Предлагаме ви времето да се разпредели в съответствие с правилата на ЦИК и нейно изрично разпореждане.

В случай, че някоя от тези политически и парламентарни партии и коалиции се откаже от възможността да ползва това време, то отпада от предоставеното за разпределение време.

София, 25 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ И МЕСТНИТЕ РАДИОВЪЗЛИ В ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ.


Регионалните радиотелевизионни центрове и местните радиовъзли се използват от партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирали листи в съответния избирателен район, по реда, определен за националните средства за масово осведомяване. Това е категорично изискване на Решение на Великото народно събрание за достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания, съгласно което се провежда подготовката на парламентарните избори сега. Същевременно със Заповед на Комитета по пощи и далекосъобщения под РД 08366/17 ноември 1994 г. се забранява пропагандата на изборите чрез местните радио- и телевизионни центрове. На това основание кметове издават заповеди за преустановяване на предизборни предавания въпреки подписаните споразумения между политическите сили за разпределение на ефирното време.

Ние заявяваме, че тези действия по своята същност и насоченост са ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ГРУБА НАМЕСА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ХОДА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И ЗАПЛАХА ЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.

София, 25 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ПО ПОВОД НА ОГЛАСЕНОТО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА ПРЕДОСТАВИ ОТ СВОЕТО РАДИОТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ НА СЪЮЗА.


Във връзка с информацията, дадена от г-жа Негенцова на редовната й пресконференция за предоставеното от БСП време за диспути в националните медии, пресцентърът на "Нов избор" заявява:

"Нов избор" е парламентарна сила, доказателство за което е мандатът, който получи за съставяне на правителство з 36-то Народно събрание. Затова "Нов избор" трябва да има право на участие в националните медии наред с останалите парламентарни сили.

"Нов избор" не приема подаяния от политическите сили, които направиха всичко възможно той да бъде лишен от онова, което му се полага по право.

Телевизионното време може да е тяхно, но политическото време вече не е.

София, 25 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА "ПО СВЕТА И У НАС".


Снощи в предаването "По света и у нас" изслушах с интерес писмото на г-н Андрей Луканов. В него бившият комунистически министър-председател се закани, че ще ме даде под съд за изявленията ми по време на теливизионния диспут с председателя на БСП. Самият аз бях изненадан, че още тогава г-н Жан Виденов не направи и най-плах опит да оневини своя съпартиец. Искрено се надявах, че след като не получи защита от лидера на собствената си партия, г-н Луканов ще излезе на икономически диспут с Иван Костов и лично ще обясни на милионите зрители какво е участието му в банковата афера "Акрам". Г-н Луканов би имал и възможността да ни припомни каква роля е изиграл за стопанската разруха на България като министър на външноикономическите отношения преди 10 ноември 1989 г. и два пъти като министър-председател след падането на Тодор Живков.

Много млади хора, които ще гласуват за първи път, навярно биха изслушали с интерес обясненията на г-н Луканов защо до петдесетгодишната си възраст трябва да изплащат натрупаните от неговата партия и лично от него външни дългове.

Андрей Луканов явно се уплаши да застане пред камерите на националната телевизия и затова се опита да плаши мен със съдебни дела.

Тъй като бившият министър-председател, запомнен от българския народ с гладната зима на 1990 г., ме обвини и заради разкритията ми около опита на Петър Младенов да задуши българската демокрация с танкове, бих му припомнил, че г-н Младенов също ме заплашваше със съдебни дела. Безуспешно.

Господа, искам да ви уверя, че спокойно ще очаквам и двама ви в съда!

София, 25 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


29. ОБЩИНИТЕ


Проблемът

Общините не функционират нормално. Те не могат да откликнат и задоволят потребностите и интересите на населението. Финансовата самостоятелност и независимост е ограничена. Стопанисването и управлението на общинската собственост често пъти са безотговорни. Общините не са станали органи на местната власт, не могат самостоятелно да планират средства, нямат достатъчно правомощия за определяне на данъците и таксите.
Законодателната база и начинът на събиране на средства не създават достатъчни възможности за утвърждаване на общините като местни органи на самоуправление. Данъкоплатецът иска да знае къде отиват парите му - за полицая, който го пази, за почистването на неговата улица, за подобряване на здравните услуги в кварталната клиника, а не изобщо някъде. Законът за местното самоуправление и местната администрация не е прецизиран и детайлизиран.


Предложения

1. Ясно и точно регламентиране на общинската собственост със закон за общинските имоти, за тяхното стопанисване и управление.

2. Закон за регулиране и регламентиране на формирането на местния бюджет. Ясни и точни права за местните органи. Диференциране на данъците - едните, които директно отиват в държавата, и другите - за общината. Отчисленията от общините за държавата, а не обратното.

3. Закон за регламентиране на отношенията между териториално-общинските администрации /ТОА/ и общините, които имат над 300 хил. жители. ТОА следва да бъдат самостоятелни юридически личности.


30. ДАНЪЦИТЕ


Проблемът

Процесът на събиране на данъците е мъчителен и труден. Голям е напънът да се отчитат резултати при извършване на данъчни проверки с цената на всичко. Инспектори се стремят да изкарат всекиго нарушител. Целта е всяка данъчна проверка да завърши с надчет, да се преизпълни планът. Това дава възможност да се увеличат личните доходи и "издигне" имиджът на данъчните служители. Те напомнят на катаджинте, които получаваха премии в зависимост от броя на регистрираните транспортни нарушения и вместо спокойствие, ред и нормални условия създаваха страх и най-вече бъркотия. Такава е данъчната система днес. Вместо ред и нормални условия тя създава данъчна бъркотия и хаос и най-вече бреме за едва прохождащия частен бизнес. Ако Данък добавена стойност беше наречен от средствата за масова информация данък "убиец", то за данъчната система като цяло може да се каже, че задушава легитимния бизнес. Едва ли е възможно да се осъществява стопанска дейност без отклонения от нормативните изисквания, когато обемът на данъците достига от 72 до 93%. С останалата част от прихода не е възможно да се покрият всички разходи, за печалба да се мисли е нелогично.


Предложения

1. Изграждане на данъчна система, която съдейства и подпомага развитието на пазарната икономика. Облекчени данъчни условия за малкия частен бизнес. Обемът, сумата от данъци да не превишава повече от 45%. Да се промени ДДС върху книгите, периодичните издания, рекламите. Опростяване на процедурите по плащанията на данъците.

2. Приемане закон за данъчния служител.

3. Гаранции за данъкоплатците, за критичност към данъчните инспектори.

4. Определяне реалната граница за социално слабите, до която не трябва да се плащат данъци.

5. Данъчното законодателство да създава условия за навлизане на чуждестранни инвестиции.


31. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


Проблемът

Съдебната власт е изкористена. В момента са намалени силно ефективността и превантивният ефект на правораздаването. Тристепенната система на практика не съществува. Определени са съдилищата и техните функции, но в действителност те не съществуват. Закъсня приемането на закона за съдебната власт. Не са приети процесуалните закони в нарушение на 4 от преходните и заключителни разпоредби на конституцията. Това се отрази на организацията на управлението на самата държава. Необходимо е да продължава да се утвърждава независимостта на съдебната власт. Тя да бъде подчинена само на закона. В съдебният процес да се запазят демократичните принципи.


Предложения

1. Осигуряване на равенството на страните и условия за състезателност в съдебния процес, като се разширяват правомощията на съда за разкриване на истината, без да се абсолютизира състезателното начало.

2. Усъвършенстване принципи на несменяемост на съдиите, прокурорите и следователите чрез въвеждане на по-големи предварителни изисквания и своеобразно конкурсно начало при назначаване. Несменяеми да стават след пет години работа на конкретна длъжност при повишен контрол в пробния период, при проява на политическо пристрастие в пряката си дейност или чрез средствата за масова информация да губят своята несменяемост.

3. Законодателството да въведе в бъдеще по-голяма прозрачност в правоотношенията чрез: пълна забрана на симулативните сделки и въвеждане санкции за нарушителите; определяне на горна граница на сумите, които се плащат в наличност с въвеждане като основен принципа на безкасовите плащания; отпадане банковата тайна за съдебните, прокурорските и следствените органи, както и за данъчните власти и финансовата полиция; въвеждане на задължително уведомяване на данъчните власти и финансовата полиция от страна на банковите и кредитни институции при плащания над определен размер или средства със съмнителен произход; строг контрол и ограничаване на организирането и провеждането на хазартни игри за защита на социалното здраве на обществото, деклариране на имуществото от лицата, заемащи висши държавни длъжности при постъпването и напускането им; забрана за обвързване на висши държавни служители и участници в законодателната, изпълнителната и съдебната власт с икономически групировки чрез пряко участие или чрез подставени лица в надзорни органи, управителни тела и даване консултации.

4. Забрана без нови доказателства да се възобновява наказателното преследване срещу гражданина, с което грубо се нарушават гражданските му права. Да се въведе разумна горна граница на адвокатските хонорари, за да може да се реализира ефективно правото на защита.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА СТАБИЛНОСТ И СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПРАГМАТИЗЪМ И ЛИЧЕН АНГАЖИМЕНТ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Изграждане на ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ЗАЩИТНА МРЕЖА, обхващаща социално слаби слоеве от населението.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за целева насоченост на индексациите и компенсациите на доходите към социално най-слабите слоеве на населението. Ние ще изискваме справедливо разпределение на средствата за социални дейности. Разпределението на средствата за общинските бюджети трябва да отчита различията в условията на живот и жизнения минимум на отделните региони и общини в страната.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще подкрепи създаването на АКЦИОНЕРНИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ. Само така ще осигурим достойно съществуване на възрастните хора. Ние ще предложим нов закон за пенсиониране, включващ и въпросите на прекатегоризация на труда.

ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА са задължение на всяко демократично общество. Ние ще изискваме преразглеждане и увеличаване на семейните месечни добавки за отглеждане на деца в съответствие с инфлацията и поскъпването на живота.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСЕКИ. Финансирането на здравеопазването трябва да става чрез нова акционерна система на здравно осигуряване. Ние сме за усъвършенстване на механизма за предоставяне на напълно или частично безплатни лекарства, при отчитане на здравословното състояние, възраста, инвалидността и социалното положение на гражданите.

Политиката на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА е насочено към гарантиране правото на етническите и религиозно-културните общности да развиват своите духовни възможности и ценности.
Като уникална организация ние приемаме културния плурализъм като една от нормите на свободното гражданско общество.


ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за РАЗУМНА И ПРАГМАТИЧНА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.


Ние предлагаме:
- пряка заинтересованост на държавата към образованието и културата;
- запазване на безплатно средно образование и държавна поръчка за висшите учебни заведения /ВУЗ,/;
- постигане на високо качество на учебния процес и признаване на нашия образователен ценз в Европа и света;
- изграждане на система, стимулираща участие на частния бизнес в изграждането на образователна мрежа, и подобряване условията в общинските училища.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за ГАРАНТИРАНЕ ПЪЛНА СВОБОДА НА ПЕЧАТА, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА и другите средства за масово осведомяване. Ние сме за равнопоставен достъп до средствата за масова информация. Основният критерий, който следва да ръководи тяхната дейност, е обективност на информацията.


ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за НЕЗАВИСИМА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА СУВЕРЕННА БЪЛГАРИЯ.


ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще продължи своя вот за една балансирана външна политика, изградена върху основните принципи на международното право, съдържащи се в Устава на ООН /чл.1 и 2/ и Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа /СССЕ/ от 1 август 1975 г. Сред тях са: равнопоставеност в отношенията, реципрочност и прагматичност, приемственост и откритост, неприлагане на сила или заплаха със сила, както и основните принципи за защита на нациите, народите и човека: равноправия и самоопределение, зачитане правата на човека и основните му свободи.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДОПЪЛНИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ИМИДЖ НА БЪЛГАРИЯ като сериозен и стабилен партньор в международните отношения, подкрепяйки националните интереси и външнополитически цели по приоритетните за страната геополитически направления.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ приветства поетия от България курс на пълно МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, за утвърждаване на нейната държавност и независимост. Ние сме за прекратяване на огъня в Босна и Херцеговина, за намиране справедливо и трайно решение на конфликта, при запазване на суверенитета и териториалната цялостност на Босна и Херцеговина. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за неучастие във военни действия на територията на бивша Югославия.

РАДИКАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА и премахването на блоковото разделение през последните години стимулират цялостната преоценка на функциите и мястото на НАТО и Западноевропейския съюз /ЗЕС/ като европейски и евроатлантически, политически и отбранителни структури.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРИВЕТСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА САЩ ЗА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР", което ще доведе до сътрудничество на държавите-участнички в САСС, при регулиране на кризи, поддържане на мира и провеждане на спасителни операции.

Безспорен е приносът на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за приемането на страната като пълноправен член в СССЕ и Съвета на Европа /СЕ/.

България успя да извърши прехода от тоталитарно общество към едно демократично общество с пазарно ориентирана икономика без сериозни социални трусове и без етнически конфликти. Създаването и утвърждаването на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, представянето му във Великото народно събрание след първите многопартийни свободни демократически избори пред 1990 г. издигна авторитета на България и бе една от най-сериозните гаранции за приемането й в редица европейски политически, икономически и военни структури. Заговори се за "български модел" за решаването на изключително трудния проблем за гарантирането и спазването на правата на малцинствата. В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ допринесе за утвърждаването авторитета на страната ни в тази най-голяма европейска политическа организация. Както в Съвета на Европа, така и на други международни форуми ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за СПАЗВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ, живеещи в някои съседни държави - западните покрайнини на Република Сърбия, Гърция и др.


ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ИЗГРАДЕНА СЪОБРАЗНО РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТРАНАТА.


БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ!

СТАБИЛНОСТТА И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА ЩЕ ОСИГУРЯТ СТОПАНСКИ НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА ПРАГМАТИЗЪМ В ПОЛИТИКАТА И ЛИЧНА АНГАЖИРАНОСТ НА ВСЕКИ ДЕПУТАТ КЪМ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СИ РАЙОН.

София, 1994 година

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 338

София, 25 ноември 1994 г.


С оглед на писмото на кмета на община Грамада и след като съобрази данните по протокола на политическите сили от 2 ноември 1994 г., Централната избирателна комисия намира, че е допусната грешка в изписването на името на члена на комисията Методи Петров Цеков, като вместо него погрешно е посочен Методи Петков Иванов, поради което

РЕШИ:

Заличава Методи Петков Иванов като член на общинската избирателна комисия в гр. Грамада, област Монтана, и определя за член на общинската избирателна комисия в същото селище Методи Петров Цеков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 340

София, 25 ноември 1994 г.

Централната избирателна комисия, като взе предвид предложението на областния управител в гр. Ямбол, изготвено след консултации с упълномощените представители на политическите партии и коалиции и на основание чл.30, ал.1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове,

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районна избирателна комисия в 31 многомандатен избирателен район - Ямбол, в следния смисъл:

1. На мястото на члена Васко Димитров Маринов определя Иван Георгиев Василев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 341

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Постъпила е жалба от Александър Панайотов Александров срещу регистрирането му като кандидат за народен представител в кандидатската листа на Патриотичния съюз от Районната избирателна комисия на 28 многомандатен избирателен район - Търговище. В жалбата си твърди, че оттегля заявеното от него съгласие да бъде регистриран като кандидат за народен представител в листата на коалицията Патриотичен съюз, поради което моли да бъде заличена регистрацията му в кандидатската листа на тази партийна коалиция в 28 Търговищки многомандатен избирателен район. Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна. Налице е оттегляне на съгласието на кандидата за народен представител за включването му в кандидатската листа на коалицията Патриотичен съюз, регистрирана от Районната избирателна комисия в 28 многомандатен избирателен район - Търговище, поради което регистрацията му следва да се заличи.

Предвид гореизложеното и на основание чл.34, ал.1 точка 2 Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Заличава регистрацията на Александър Панайотов Александров като кандидат за народен представител за изборите на 18 декември 1994 г. в кандидатската листа на Патриотичния съюз, регистрирана от Районна избирателна комисия в 28 многомандатен избирателен район - Търговище.

Решението да се съобщи на кандидата, на Патриотичния съюз и на Районната избирателна комисия в 28 многомандатен избирателен район - Търговище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 342

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.

 

Постъпила е жалба от Георги Стоянов Чипев срещу отказ за регистрация като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалицията "Народен съюз - БЗНС, ДП". В жалбата си твърди, че Районната избирателна комисия в 26 многомандатен избирателен район - София-окръг, неправилно е отказала регистрацията му като кандидат за народен представител в листата на коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП", въпреки че заявлението му и допълнителното предложение на политическата сила с неговото име са били подадени в срок - до 19 ч, на 18 декември 1994 г. Поради това моли Централната избирателна комисия да отмени отказа на Районната избирателна комисия и да го регистрира като кандидат за народен представител в листата на коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" в листата на 26 многомандатен избирателен район - София-окръг под номер дванадесет.

Жалбата е неоснователна. Видно от отбелязването в регистъра на Районната избирателна комисия, кандидатската листа на коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" с единадесет кандидати е постъпила на 18 ноември 1994 г. в 10,40 ч. Само заявление от жалбоподателя Георги Стоянов Чипев, който не е бил включен в тази кандидатска листа, е постъпило на същата дата в 13,28 ч. Според факса от Районната избирателна комисия допълнително предложение от коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" за включване като кандидат за народен представител на жалбоподателя не е постъпило до крайния срок на регистрацията - 18 ноември 1994 г., 19.00 ч, в Районната избирателна комисия. Такова не е отбелязано и в регистъра на Районната избирателна комисия.

При това положение Централната избирателна комисия намира, че отказът да бъде регистриран жалбоподателят като кандидат за народен представител е законосъобразен, тъй като е пропуснат крайният срок, посочен в чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК, за извършване на регистрацията, за което е необходимо освен заявление и декларация от кандидата и изискваното в чл.45, ал.1 точка 1 предложение на Централното ръководство на партията, която издига кандидатурата, което изискване в случая не е спазено. Затова отказът на Районната избирателна комисия следва да се потвърди.

Предвид гореизложеното и на основание чл.34, ал.1, точка 2 във връзка с чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава отказа на Районната избирателна комисия в 26 многомандатен избирателен район - София-окръг, взет с решения N 2 от 19 ноември 1994 г. за регистрация на кандидата за народен представител Георги Стоянов Чипев в кандидатската листа на коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" за изборите на 18 декември 1994 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд на републиката в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 343

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Постъпила е жалба от Неделчо Георгиев Киров срещу регистрирането му като кандидат за народен представител в кандидатската листа на Движение "Напред България" от Районна избирателна комисия на 22 многомандатен избирателен район - Смолян. В жалбата си твърди, че не е дал съгласието за регистрирането си като кандидат за народен представител и подписът на заявлението, представено пред РИК, не бил неговият. Моли Централната избирателна комисия да го заличи като кандидат за народен представител в кандидатската листа на Движение "Напред България".
Движение "Напред България" във връзка с подадената жалба от Неделчо Георгиев Киров до ЦИК дава съгласие за оттегляне на кандидатурата му.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна. Налице е липса на съгласие на кандидата за народен представител за включването му в кандидатската листа на политическата партия Движение "Напред България", регистрирана от Районната избирателна комисия на 22 многомандатен избирателен район - Смолян, поради което регистрацията му следва да се заличи.

Предвид гореизложеното и на основание чл.34, ал.1, точка 2 Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

Заличава регистрацията на Неделчо Георгиев Киров, ЕГН 420518ХХХХ, като кандидат за народен представител за изборите на 18 декември 1994 г. в кандидатската листа на Движение "Напред България", регистрирана от Районна избирателна комисия в 22 многомандатен избирателен район - Смолян.

Решението да се съобщи на кандидата, на Движение "Напред България" и на Районна избирателна комисия в 22 многомандатен избирателен район - Смолян.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 344

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Постъпила е жалба от коалиция Патриотичен съюз срещу отказ за регистрация на кандидат за народен представител Пенко Стоянов Маринов в листата на Патриотичен съюз в 21 многомандатен избирателен район - Сливен. В жалбата си твърди, че Районната избирателна комисия е отказала да го регистрира в кандидатската листа за народен представител на коалиция Патриотичен съюз по съображение, че липсвали данни за единния граждански номер на кандидата.

Жалбата е основателна. С оглед представения ЕГН на кандидата 31227ХХХХ и редовността на останалите книжа, необходими за неговата регистрация, представени своевременно в срок пред Районната избирателна комисия, Централната избирателна комисия намира, че Пенко Стоянов Маринов следва да се регистрира като кандидат за народен представител в листата на коалиция Патриотичен съюз в 21 многомандатен избирателен район - Сливен, под номер 2, като се отмени отказът на Районната избирателна комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл.34, ал.1, точка 2 Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя Решение N 18 от 18 ноември 1994 г. на Районна избирателна комисия в 21 многомандатен избирателен район - Сливен, с което е отказала регистрирането на кандидата за народен представител Пенко Стоянов Маринов в листата на коалиция "Патриотичен съюз", вместо което постановява:

Регистрира като кандидат за народен представител под номер 2 Пенко Стоянов Маринов, ЕГН 331227ХХХХ, в кандидатската листа на Патриотичен съюз за изборите на 18 декември 1994 г. в 21 многомандатен избирателен район - Сливен.

Решението да се съобщи на Районната избирателна комисия - Сливен, на кандидата за народен представител Пенко Стоянов Маринов и на коалиция Патриотичен съюз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 345

София, 25 ноември 1994 г.


На основание чл.30, ал.1, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Радомир, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община Радомир, както следва:

1. На мястото на Владимир Стоилов Зарков - член, определя Маргарита Стайкова Мартинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 346

25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 9 Кърджалийски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1, т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Къймет Рамадан Осман в 9 Кърджалийски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2030 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ на първите 335 лица се установи, че 113 ЕГН са грешни, а именно:
2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 29 бр.
2.2. Грешни ЕГН, според контрол по модул 11 - 84 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Къймет Рамадан Осман за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 9 Кърджалийски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 347

25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 25 Софийски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1, т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Иво Александров Карамански в 25 Софийски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2208 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ на първите 1028 лица се установи, че 239 ЕГН са грешни, а именно:
2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 77 бр.
2.2 Грешни ЕГН, според контрол по модул 11 - 162 бр.

3. Четири лица са под 18 години.

4. Петима избиратели са записани по два пъти.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избителна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Иво Александров Карамански за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 25 Софийски избирателен закон.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 348

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Компютърна проверка на изборните книжа на регистрираните от РИК независими кандидати за народни представители.


На основание чл.34, ал.1 точка 4, във връзка с чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Възлага на ръководителите на Управление ГРАО - София-град, и Управление ГРАО - София-окръг, да извърши компютърна проверка на ЕГН на лицата от списъка за издигане кандидатурата на независим народен представител.

2. Работната група на ЦИК за проверка на изборните книжа на независими кандидати за народни представители да подготви договор за извършване на услугата по точка 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 349

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание във 2 Бургаски избирателен район


На основание чл.34, ал.1, точка 4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Тодор Желев Тодоров във 2 Бургаски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Районно управление ГРАО - Бургас, въз основа на писмо N 69 от 22 ноември 1994 г., приложено към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2458 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат. Номерацията е до N 2609 поради пропуснати позиции.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ 400 са грешни поради липса на съответствие между името и пола на избирателя или поради грешка при контрола по модул 11.

3. Извън тези 400 лица още 80 лица, а именно от 596 до 616, от 618 до 627, от 1406 до 1412, от 1422 до 1425, от 1690 до 1720 и 1760, 1761, 1817, 1819, 1824, от 2521 до 2523, 2525, 2526 и 2534 са записани само с две имена.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Тодор Желев Тодоров за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 2 Бургаски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 350

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 14 Пернишки избирателен район.


На основание чл.34, ал.1, точка 4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Васил Цветков Павлов в 14 Пернишки избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2154 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ на първите 904 лица се установи, че 216 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 91 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 125 бр.

3. Две лица са записани по два пъти.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Васил Цветков Павлов за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 14 Пернишки избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


17:00:00    
29.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!