29 декември 1990

СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                    БРОЙ 257  /275/

Весело посрещане на Новата 1991 година, уважаеми абонати и читатели на бюлетина на Пресслужба "КУРИЕР".

Надяваме се, че нашето сътрудничество ще бъде още по-успешно и резултатно.

Пресслужба "КУРИЕР"СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА 65 БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ, АДРЕСИРАНО ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ, ДО В."КУЛТУРА", ДО В."ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ" И ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕННИЯ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ОТ ВЕСТНИК "ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ", ОГЛАВЯВАН ОТ ПОЕТА МАРКО ГАНЧЕВ, Е УВОЛНЕН ПОЕТЪТ БЛАГОЙ ДИМИТРОВ. УВОЛНЕНИЕТО Е ПРЕДСТАВЕНО КАТО ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.9 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ, МАКАР ЧЕ ТОЗИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ САМО СЪС СЪГЛАСИЕ НА НАВЪРШИЛИЯ ВЪЗРАСТ 57 ГОДИНИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ЗАКОНЪТ ЗАБРАНЯВА СЛУЖИТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ СЪКРАЩАВАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ЗА ПЕНСИЯ ВЪЗРАСТ.

ПО ДОБРЕ ПОЗНАТАТА ТОТАЛИТАРНА ПРАКТИКА МОТИВЪТ ЗА УВОЛНЕНИЕТО Е СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

СЛУЧАЯТ ИМА НЕ САМО ЮРИДИЧЕСКА СТРАНА.

УВОЛНЕН Е ПОЕТЪТ, КОЙТО ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ БЕЗКОМПРОМИСНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ТОТАЛИТАРНИЯ ДИКТАТ В ЛИТЕРАТУРАТА, ДРЪЗКО ИЗРЕЧЕ ДУМИТЕ, ЧЕ ТЯ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА ВЪВ ФЕОДАЛНО ВЛАДЕНИЕ ЗА ЕДНИ, А ДРУГИ СА ПРЕСЛЕДВАНИ КАТО БОГОМИЛИТЕ. ЗАРАДИ СВОЯТА БЕЗКОМПРОМИСНОСТ Е УВОЛНЯВАН 4 ПЪТИ, ЗАПЛАТИ С 10-ГОДИШНА БЕЗРАБОТИЦА И ЕДВА НЕ БЕ ИЗПРАТЕН В ЛАГЕР.

УВОЛНЕН Е ПОЕТЪТ, КОЙТО ЕДИНСТВЕН НЕ САМО ГЛАСУВА ПРОТИВ ПОЗОРНАТА ТЕЛЕГРАМА ПРИ УДОСТОЯВАНЕТО НА АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН С НОБЕЛОВА НАГРАДА, НО НЕ СЕ ПОБОЯ ОТ ТРИБУНАТА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ИЗПРАЩАНЕТО НА ТАКАВА ТЕЛЕГРАМА. ЗА ТАЗИ СИ ДЪРЗОСТ БЕШЕ ИЗКЛЮЧЕН ОТ СБП ЗА 14 ГОДИНИ С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЛИТЕРАТУРНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПОСЛЕДИЦИ.

УВОЛНЕН Е ПОЕТЪТ, КОЙТО ЗАРАДИ ДОСТОЙНОТО СИ ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ НЕЕДНОКРАТНО Е ШАНТАЖИРАН И ЗАПЛАШВАН С РАЗПРАВА, С ГОДИНИ Е ЛИШАВАН ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СРЕША С РОДНАТА СИ МАЙКА И РОДНИЯ СИ БАЩА, КОИТО ЖИВЕЯТ В ЦАРИБРОДСКО.

ЗАРАДИ ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТЕСТНО ПИСМО В ЗАЩИТА НА ПОЕТА ПЕТЪР МАНОЛОВ И ОТКАЗ ДА ПОДПИШЕ СРАМНОТО ПИСМО НА РЕДКОЛЕГИЯТА НА В."ЛИТЕРАТУРЕН ФРОНТ" ПРОТИВ БЛАГА ДИМИТРОВА /ПОДПИСАНО И ОТ ДВАМАТА СЕГАШНИ ПЪРВИ ПОМОЩНИЦИ НА МАРКО ГАНЧЕВ/ БЕШЕ НАРЕДЕНО БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ РЕДАКЦИЯТА. ТОГАВАШНАТА ГЛАВНА РЕДАКТОРКА ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ПРЕДПРИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНЕТО, НО НЕБЛАГОПРИЯТНИЯТ ОТЗВУК В ЛИТЕРАТУРНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ Я ПРИНУДИ ДА ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБИТЕ СИ.

НАСТОЯВАМЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБП, БЕЗКОМПРОМИСНО ДА ЗАЩИТАВАТЕ ОТ НЕДОСТОЙНИ РАЗПРАВИ ОНЕЗИ, КОИТО ВИ
ИЗБРАХА НА ЕДИН ДОСТОЕН КОНГРЕС. НАСТОЯВАМЕ ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА В "ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ" МАРКО ГАНЧЕВ ДА ОТМЕНИ УВОЛНЕНИЕТО НА БЛАГОЙ ДИМИТРОВ.

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ, АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ, АЛЕКСАНДЪР МУРАТОВ, АЛЕКСЕЙ БРЕЗИН, АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, БОРИС КРУМОВ, БОГОМИЛ НОНЕВ, БОЯН БАЛАБАНОВ, ВАЛЕРИ ПЕТРОВ, ВАСИЛ СОТИРОВ, ВЕНЦЕСЛАВ НАЧЕВ, ГЕНЧО СТОЕВ, ГЕНЧО УЗУНОВ, ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ, ДАВИД ОВАДИЯ, ДИМИТЪР КОНУШЕВ, ДИМИТЪР КИРКОВ, ДИМИТЪР ЯРЪМОВ, ДОБРИ ЖОТЕВ, ЕМИЛ РУПЕЛ, ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ, ЗДРАВКО ПЕТРОВ, ИВАЙЛО ПЕТРОВ, ИВАН ДИНКОВ, ИВАН ПОПИВАНОВ, ИВАН РАДОЕВ, ИВАН СПАСОВ, ИВАН ЦАНЕВ, ИВАН ЦВЕТКОВ, ЙОРДАН РАДИЧКОВ, КИРИЛ АПОСТОЛОВ, КЛИМЕНТ ЦАЧЕВ, КОЛЬО НИКОЛОВ, КОНСТАНТИН ПАВЛОВ, КРАСИМИРА БЛИЗНАКОВА, ЛЕДА МИЛЕВА, ЛЮБОМИР СТАМАТОВ, МАКСИМ АСЕНОВ, МАТЕЙ ШОПКИН, МИЛЕНА ЛИЛОВА, МИЛЕНА ЦАНЕВА, МИНКО БЕНЧЕВ, НАДЕЖДА ДРАГОВА, НАДЯ ПОПОВА, НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ, НИКОЛА ИНДЖОВ, НИНА АНДОНОВА, НИНО НИКОЛОВ, ПАРУШ ПАРУШЕВ, ПЕТЪР ДИНЕКОВ, ПЕТЪР КАРААНГОВ, ПЛАМЕН ЦОНЕВ, ПЪРВАН СТЕФАНОВ, СТАНКА ПЕНЧЕВА, СТЕФАН ПРОДЕВ, СТОЯН БОЙЧЕВ, СТОЯН КАРОЛЕВ, СТОЯН ИЛИЕВ, СТОЙЧО СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЕЛЧЕВ, ТОНЧО ЖЕЧЕВ, ХРИСТО ГАНЕВ, ХРИСТО РАДЕВСКИ, ЧАВДАР ДОБРЕВ, ЯКО МОЛХОВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РАБОТНИЦИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА /СДК/ В СТРАНАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 СДК ОТ ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ.


НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СИНДИКАЛНИТЕ /ПРОФСЪЮЗНИТЕ/ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА СЕ СЪЗДАВАХА И РАЗВИВАХА ИЗЦЯЛО С МАТЕРИАЛНАТА И ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА ЦС НА БПС И НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТА. ТОВА ПОЗВОЛИ СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ШИРОКА КУЛТУРНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. СЪЗДАДОХА СЕ СТОТИЦИ КЛУБОВЕ, АНСАМБЛИ, ШКОЛИ, ХИЛЯДНА АРМИЯ ОТ ВСЕОТДАЙНИ САМОДЕЙЦИ, КОИТО И СЕГА СА ТЪРСЕНИ ОТ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ.

СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ КЪМ СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА СЕ ПРОВЕЖДА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ТОТАЛИТАРНА ПОЛИТИКА. ПРИЕТОТО ОТ 11 КОНГРЕС НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ СТАНОВИЩЕ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДОМОВЕТЕ БЕ ГРУБО ПРЕНЕБРЕГНАТО И ИЗЦЯЛО ЗАМЕНЕНО С ЦЕНТРАЛИСТИЧНИ МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА. ИЗВЪРШЕНА БЕ ЛИКВИДАЦИЯ НА ДОМОВЕТЕ И БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА ЗА КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. МЕСЕЦИ НАРЕД СЪЗНАТЕЛНО СЕ ЗАБАВЯШЕ РЕГИСТРАЦИЯТА Й, А РАБОТНИЦИТЕ В ДОМОВЕТЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ В УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА ПО ТРИ МЕСЕЦА. СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ ПОДДЪРЖАХА БАЗАТА И РАБОТЕХА БЕЗ СРЕДСТВА, БЕЗ ПОДКРЕПА, БЕЗ ЯСНА ПЕРСПЕКТИВА.

ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ДОМОВЕТЕ С НЕИМОВЕРНИ УСИЛИЯ ПРЕУСТРОИХА ДЕЙНОСТТА СИ НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНА САМОИЗДРЪЖКА И САМОФИНАНСИРАНЕ, БЕЗ ЮРИДИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, КАТО ЗАПАЗИХА В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОБЛИКА СИ НА КУЛТУРНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ. СЛЕД МНОГОБРОЙНИ ПРИЕТИ И ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ, ПОРЕДНАТА КРАЧКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ Е ИЗЗЕМВАНЕТО НА ЦЯЛАТА БАЗА НА ДОМОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СИНДИКАЛНИ СЪВЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМА, ТИП "ХОЛДИНГ", СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И СВЕТИЯ СИНОД. НАТЪКВАМЕ СЕ ОТНОВО НА СТАРИ, ТОТАЛИТАРНИ МЕТОДИ НА РЪКОВОДСТВО, КОИТО НЕ СА ЧУЖДИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ. ВМЕСТО ДА СЕ ИЗГРАДИ ДЕМОКРАТИЧЕН МЕХАНИЗЪМ, ПРАВИ СЕ ОПИТ ДА СЕ АКУМУЛИРАТ ПОД НОВА "ШАПКА" СРЕДСТВАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ЗВЕНА И ДА СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯТ ПОСТАРОМУ. ВОДЕЩИ ИКОНОМИСТИ В СВЕТА ОТРИЧАТ "ХОЛДИНГ" КАТО НЕДЕМОКРАТИЧНА И БЕЗПЕРСПЕКТИВНА ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПО ПРИНЦИП "ХОЛДИНГ" Е ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРОСПЕРИРАШИ ФИРМИ. В БЪЛГАРСКИЯ СИНДИКАЛЕН ВАРИАНТ "ХОЛДИНГ" СЕ ИЗГРАЖДА ОТ ГОРЕ НА ДОЛУ. НЕ СЕ СКРИВА И ПЪРВАТА, И ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - "ДА СЕ ПРАВЯТ ГОЛЕМИ ПАРИ", ДА СЕ ПЕЧЕЛИ НА ВСЯКА ЦЕНА. ОБЯСНЕНИЕ ЗА ТОВА Е И ФАКТЪТ, ЧЕ ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА "ХОЛДИНГ", Г-Н СТОЯН КАДИЕВ, ВЛИЗА В "ХОЛДИНГ" СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ 100 000 ЛЕВА. СПОРЕД НАЧЕРТАНАТА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ НА "ХОЛДИНГ" В СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ ТРЯБВА ДА ВЛЯЗАТ БИЗНЕСМЕНИ И ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ НА ПАРИТЕ СИ ДА ГИ ПРЕВЪРНАТ В ПЕЧЕЛИВШИ ФИРМИ. В ОБЩИНИТЕ И ГРАДОВЕТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗНИКНАХА СТОТИЦИ ДЪРЖАВНИ, КОЛЕКТИВНИ И ЕДНОЛИЧНИ ФИРМИ. ТОВА НАЛАГА ОЩЕ ПОВЕЧЕ НЕОБХОДИМОСТТА СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА ДА СЕ ЗАПАЗЯТ КАТО СПЕЦИФИЧНИ КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗВЕНА, КОИТО ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕТО СИ ЧРЕЗ СЪПЪТСТВУВАЩА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

КАТО НЕ ПРИЕМАМЕ КАТЕГОРИЧНО ПОЛИТИКАТА И ПОДХОДИТЕ НА КНСБ КЪМ СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ, НИЕ ПОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ КАТО ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛНИ КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ, КАТО РАЗВИВАНАТА ОТ ТЯХ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕ ИЗМЕСТВА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

2. СИНДИКАЛНИТЕ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА САМИ ДА РЕШАВАТ НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНЦИП СДРУЖАВАНЕТО С БЪДЕЩИЯ "ХОЛДИНГ", СЪОБРАЗНО ПРЕДЛОЖЕНАТА ИМ ОФЕРТА.

АКО КНСБ НЕ ПРИЕМЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗГРАДИМ НЕЗАБАВНО НЕЗАВИСИМО СИНДИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪН КНСБ, КОЕТО ЩЕ ОБСЛУЖВА ВСИЧКИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. ЩЕ ЗАПАЗИМ ПОЛЗВАНАТА СЕГА ОТ НАС МАТЕРИАЛНА БАЗА, ЗАШОТО ТЯ Е СЪЗДАВАНА СЪС СРЕДСТВАТА И УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ.

ПРИ ОПИТ ОТ СТРАНА НА КНСБ ДА ПОПРЕЧИ НА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ ОБЯВИМ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ И ЩЕ ПОТЪРСИМ СЪДЕЙСТВИЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕ ПО МЕСТА.

27 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ПОДГОТВЕНО ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРЕДСТАВЕН НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" НЯМА АЛТЕРНАТИВА

Това твърдение не би тряввало да се поставя под съмнение, ако се направи и най-повърхностно сравнение между тази програма и другите опити за такава програма, представени досега у нас. Това не би трябвало да учудва никой, който може да си даде сметка откъде произхожда тази програма, какъв опит тя концентрира и какви методи и техники са използвани за изготвянето й. Учудващото е защо все пак досега тази програма не зае полагащото й се място при такова драматично развитие на събитията у нас, предизвикано най-вече от факта, че повече от една година след 10 ноември 1989 г. България продължава да е единствената страна от бившия социалистически лагер без програма за пазарен преход. Програмата "Ран-Ът" се предвиждаше да влезе в действие не по-късно от 15 октомври, за да се спазят сроковете така, както те са фиксирани в "План за действие в България" и в частност до края на 1990 г. В раздела за селското стопанство е записано:    "Селскостопанският сектор е в толкова лошо положение, че да се пропусне още един производителен сезон поради неуспех в провеждането на приватизацията би било трагично. Затова се препоръчва 1 март 1991 г. да бъде крайният срок, до който цялата селскостопанска собственост (земя, структури, добитък и оборудване) да е в частни ръце." За запознатия с американския проект тези срокове бяха съвсем реални и изпълними, а към запознатите би трябвало безусловно да се причислят експертите на БСП и СДС, чиито имена фигурират в списъка на българските съветници към американския екип. Логично е да се попита защо тези експерти /американците са предпочели да ги назоват съветници/ не предприеха нищо сериозно да популяризират програмата "Ран-Ът", още повече че тя е подарък за българския народ, както неведнъж подчерта лично д-р Ричард Ран. В България сигурно има немалко хора извън тези от екипа, сътрудничил на американците, които биха могли не само да вникнат професионално в програмата "Ран-Ът", но и да я превърнат в един толкова нужен инструмент за действие в периода на прехода план-пазар. Отново старата тоталитарна практика: вместо самите произведения пак се поднасят мненията на определени кръгове за тях, а това се оказа удобно средство за скриване на истината, или както сега е възприето да се казва, за манипулиране на общественото мнение. Но в случая се касае за нещо много по-сериозно и отговорно, за нещо, което определено се свързва със съдбата на нацията. Програмата "Ран-Ът" дава великолепен отговор на всички тези вълнуващи всеки здравомислещ български гражданин въпроси, свързани със смяната на системата и с бъдещето на нацията. Тя е програма за социално-икономическо изграждане на България през следващите десетилетия, макар че акцентът е върху преходния период като първа и решаваща крачка към целта. Без никакво преувеличение би могло да се каже, че тази програма е исторически шанс на България и ще бъде не жалко, а трагично, ако той бъде пропуснат. Нека тези, които са били длъжни или не са използвали възможностите си да направят необходимото програмата "Ран-Ът" да стане основа на Програмата на националното съгласие, се опитат да си дадат ясна сметка за историческата отговорност, която поемат на плещите си и която вероятно ще тежи на съвестта и на потомците им. Правата и отговорностите се балансират в държавната йерархия, те са толкова по-големи, колкото по-високо си в йерархическата пирамида. Да се мълчи днес за програмата "Ран-Ът" е равностойно на национално предателство. Може да не я възприемаш изцяло, може да я отхвърлиш изцяло, но нямаш право да я подминаваш с мълчание, особено ако си поел обет да служиш на народа. Да се излъжат поколения от един народ е възможно, но да се излъже завинаги един цял народ не се е удало и на гениални престъпници.

Великото народно събрание, Президентството, Правителството, синдикатите и всички съвестни държавни мъже са длъжни да направят програмата "Ран-Ът" достояние на българския народ. И то веднага, без никакво отлагане, протакане и извъртане под фалшиви доводи и прикрития. Който се опитва под една или друга форма да вмъква други програми в работата на висшите държавни органи, е длъжен да обоснове предимствата им пред програмата "Ран-Ът", ако не иска да бъде смятан за саботьор на усилията, които нацията полага, за да се спаси от загиване. А тези, в чиито ръце народът е поверил съдбата си, нямат право под никакъв предлог да проиграват шансовете му, да изяждат съдбоносните дни и часове с лъжепрограми и лъжеексперти.

Наистина 45 години бяха достатъчни, но 46-та може да се окаже фатална. Нека добре си направят сметките тези, които поеха съдбата на България след 10 ноември 1989 г.! Кой доведе страната пред непрогледния тунел на безизходицата е ясно, кой я вкара в тунела започва да става ясно, но кои са престъпниците, които спират лъча на надеждата да проникне в тунела, тепърва има да се разкрива. Те също ще бъдат разкрити и разобличени докрай. В това никой не бива да се съмнява! За причинителите на необратимите процеси, тласкащи нацията към ликвидиране, оправдания няма. Това Велико народно събрание ще бъде наистина велико с една от двете възможности: да спаси или да погуби нацията. Третата възможност е да се саморазпусне незабавно, за да даде възможност на народа сам да поеме съдбата си в свои ръце. По кой път ше тръгне Великото народно съврание ще проличи в следващите дни и часове, когато ще се утвърждава програмата на новото правителство.

Блокът за национално обновление /БНО/ ще подкрепи онова правителство, което даде надеждни гаранции, че е способно да осъществи една програма на националното съгласие, в основата на която е заложена програмата "Ран-Ът". Какви са тези надеждни гаранции?

Първо, те са свързани със структурата, състава и функционалната обособеност на самото правителство. Правителство от типа на досегашните няма нищо общо с изискванията на пазарния преход и е предварително обречено, но по време на съществуването си ще нанесе непоправими щети както на прехода, така и на нацията. Великото народно събрание няма право да издига за ръководител на правителството лице, което няма ясна представа какво правителство е нужно на България в този момент. Как ще бъде наречено това правителство не е толкова важно, но то при всички случаи трябва да бъде безкомпромисно по отношение на прехода към пазарна икономика от типа на тази, която ни сочи програмата "Ран-Ът”, както и да е способно да я осъществи на практика. Само тогава то ще бъде силно правителство, а не марионетка в ръцете на политически сили. Да се преследват икономически цели с политически средства е позната практика в демократичния свят, но обратното е допустимо и присъщо само на тоталитарните системи от типа на тази, която все още съществува у нас.

Второ, това е правителствената програма като елемент от програмата на националното съгласие. От тази програма трябва на всички грамотни български граждани да стане ясно как, в какви срокове и на каква цена правителството възнамерява да осъществи програмата на националното съгласие и какви са гаранциите, че то ще следва начертания път. В този случай място за рискове няма. По-добре правителство всяка седмица, отколкото правителство, което може да ликвидира нацията, а не толкова себе си, както някои особено много се страхуват. Ако новият премиер ще трябва тепърва да си изяснява нещата и да си изготвя програма за действие, то той би бил просто едно недоразумение от гледна точка на националните интереси. Такова недоразумение може да бъде от полза само на престъпни властолюбци.

Третата гаранция се отнася до равнопоставеността на социалните партньори при решаването на социално-икономическите проблеми на страната. Без това условие никое правителство няма никакви шансове за успех при такъв сложен и уникален преход, най-вече поради това, че се налага една толкова мащабна и бърза приватизация, каквато световната практика не познава. При нас не се касае нито за пускане на един спрял пазарен двигател, нито за ремонт на един катастрофирал двигател и най-малко пък за наливане на гориво в един буксуваш двигател. Трябва на всички да бъде пределно ясно, че ние npocто нямаме такъв двигател и че той трябва да се създаде в максимално кратки срокове. И нещо особено важно - той не може да се внесе готов отвън, зашото просто няма да е пригоден за българския терен. Главните системи на този двигател са правителството, предприемачите-работодатели и синдикатите, обединяващи наемния труд. Реалното състояние на социалните партньори определя реалните възможности за конструирането и пускането в действие на пазарния двигател, който, естествено, не би могъл отведнъж да достигне пълния си коефициент на полезно действие. Този изключително важен проблем беше силно подценен от правителството на г-н Андрей Луканов и то заплати висока цена за тази грешка. Проф. Кръстю Петков и най-близките му сътрудници оцениха добре положението и заеха, макар и с известно колебание, правилна позиция. Решителността на КТ "Подкрепа" заслужава уважение, но тя трябваше да бъде подплатена с повече синдикализъм и по-малко политика.

Правителството се прояви такова, каквото е и затова трябваше да слезе от сцената. Събитията обаче щяха да вземат друго развитие, ако не отсъстваше третият социален партньор - предприемачите-работодатели. Редно е тук да се отбележи, че този партньор не можеше да присъствува, защото той просто не съществува. Опитите, внушени от правителството или просто спонтанно възникнали, да се създадат изкуствено /по подобие на някои политически формации/ заместители на този партньор, не дадоха очаквания резултат. Да се говори за бизнес и бизнесмени при наличието на напълно доминираща държавна форма на собственост е в най-добрия случай проява на детска наивност. Истинските предприемачи предстои да се създадат, и то по един-единствен начин - чрез приватизация от типа на тази, която предлага програмата "Ран-Ът". Колкото по-добре се осъзнае и признае този факт, толкова по-бързо и по-успешно ще тръгне по пътя, който ни сочат опитните западни стратези. Място за спекулации тук няма, Бизнесът по същество е само един - частен и лоялен в условията на свободна конкуренция и предприемачество. Останалото е антибизнес, корупция, спекула, търгашество, разбойничество, черен пазар, т.е. все до болка познати на българския народ "шедьоври" от този неизчерпаем спектър.

Приватизацията ще създаде истинските предприемачи, бизнесмени и мениджъри и те ще бъдат управляващата система на пазарния двигател, а не самозванците-бизнесмени, изплували от лабиринтите на подземния свят.

В съответствие с проекта "Ран-Ът", отчитайки реалностите в страната, Блокът за национално обновление смята, че функциите на третия социален партньор, на предприемачите-работодатели, до създаването му чрез приватизацията следва да се поемат от Независима /както от правителството, така и от политическите сили/ национална агенция по приватизацията - ННАП. ННАП трябва да работи по програма и да има статут, одобрени от Великото народно събрание, а назначаването на ръководството й да стане по процедурата, приета за правителството.

Блокът за национално обновление разполага със собствен проект за статут, за организация на работата и за програма за действие на ННАП.


НЯКОИ ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРИВЕЖДАЩА В ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ”

Първият се отнася до същността на приватизацията и преди всичко до възприемането й като политически процес с икономически последствия, тъй като тя е сърцевината на прехода от тоталитарна система с централно планирана /командна/ икономика към демократична, основаваща се на свободен пазар. Същността и целта на прехода е смяната на едната система с другата без остатък и безвъзвратно, тъй като двете системи са природно несъвместими. Тази несъвместимост произтича от проблема за собствеността: държавна, т.е. предоставена практически безконтролно на разположение на тоталитарната власт, и частна, която е по природа неделима част от човешката личност. Приватизацията е процес на преминаване на собствеността от ръцете на тоталитарната държава в ръцете на свободните предприемачи. Колкото по-бързо и по-мащабно се развие този процес, толкова по-успешен и по-безболезнен ще бъде той. Никакви компромиси и никакви задръжки в това направление не се допускат в програмата "Ран-Ът" и в българското допълнение към нея, което Блокът за национално обновление подкрепя. Това в никакъв случай не означава принизяване или подценяване на проболемите на социалната сигурност и справедливост, към които българинът има силно изострена чувствителност. За разлика от безпринципните и съглашателско-компромисни програми, преследвали съмнителни политически цели за сметка на икономическата стабилност на страната, програмата за национално съгласие, зад която твърдо застава Блокът за национално обновление, предлага трайни решения, методи и средства, доказали убедително превъзходството си в света на прогреса и цивилизацията. Добрата социална осигуреност и икономическа стабилност са реалност в страните, където над всичко стои идеята не да се защитават отделни социални групи, а обществото като цяло. Модерното обшество от свободни личности, в което доминират предприемчивостта и солидарността. Балансът на интересите не е в ощетяването на едни за сметка на други или в егалитаризъм на базата на тоталната бедност. Ние заставаме не зад програма, която ни обешава равенство в бедността, а зад програмата, която осигурява справедливост в разпределението на богатствата.

Вторият момент е в подхода и в начина на прилагане на Програмата на националното съгласие. Приемайки програмата "Ран-Ът" за нейна основа, ние поемаме задължението да я прилагаме коректно по отношение на нейните основни цели и принципи:

- Бърза и всеобхватна приватизация на всички видове собственост;
- Признаване на частната собственост като основна и напълно гарантирана от Конституцията;
- Признаване правото на всички собственици да организират собствеността си така, както те намерят за добре в условията на свободния пазар и да разполагат напълно с нея;
- Пълно възстановяване на правата на бившите собственици или на наследниците им;
- Справедливо, от гледна точка на индивидуалния принос, разпределение на собствеността, създадена или възпроизвеждана през периода на одържавяването й, между тези, които са я създавали и възпроизвеждали;
- Лишаване от право на собственост за продължителен период от време /например 30 години/ на тези, които виновно са нанесли щети на националното богатство в периода на одържавяването му и не са възстановили щетите в определен срок;
- Осигуряване на възможност за предприемачите още в етапа на приватизацията да създадат пазарно устойчиви предприятия;
- Осигуряване на социално слабите слоеве от населението с основни храни, медикаменти, жилища и енергийни продукти в условията на пълна либерализация на всички цени, каквато се предвижда в етапа на приватизацията или непосредствено преди провеждането й;
- Гарантиране на разумно възможните спестявания при провеждане на паричната реформа така, както е предвидена в програмата;
- Решаване на въпросите на конкуренцията на антимонопола при провеждането на приватизацията;
- Въвеждане на възможно най-облекчената данъчна система с цел равнището на приходите да е функция не от нивото на данъка, а от това на печалбата;
- Балансиране на бюджета на национално равнище при максимална автономност на регионалните и местните управления, включително и по отношение на бюджета и на данъчната система;
- Провеждане на приватизацията от тези, които имат право на собственост, без намесата на държавата, чрез посредничеството на ННАП в условията на напълно либерални по отношение на предприемачеството закони;
- Развитие на финансово-кредитния пазар по схемата на програмата "Ран-Ът”;
- Създаване на предпоставки за свободно и гарантирано движение на капиталите, включително и на чуждестранните, в съответствие с препоръките на програмата "Ран-Ът”;
- Прилагане на програмно-целевия подход при разработването на подпрограми в структурата на Програмата на националното съгласие по инициатива и със съдействие на съответните органи и институции: синдикатите - при разработването на подпрограмата за защита на членовете им; студентските организации - подпрограмата за защита на студентите; Министерството на народната просвета и съответните синдикати - подпрограмата за защита на интересите на учителите и преподавателите, и т.н. Всички подпрограми се обвързват целево и ресурсно с главната програма.

Третият основен момент в програмата на Блока за национално обновление, пренасяща програмата "Ран-Ът" на българска почва, е въвеждането на мениджърската институция от американски тип в управлението на всички приватизиращи се обекти, където това е възможно и целесъобразно. Чрез мениджърската институция се постигат няколко важни цели:

- Управлението на раздържавените обекти, както и на тези, които за известен период от време ще останат със значително участие на държавата, да се предаде в сигурни ръце, като се приложи изпитана диагностична система за установяване на качествата на кандидатите за мениджъри в по-крупните обекти;
- Организиран и системен подбор чрез доказани пазарни методи на основни кадри за управлението на националната икономика и постоянни грижи за повишаване на квалификацията им;
- Създаване на силни стимули за младите и перспективни кадри, за да не напускат страната, а да посветят таланта си на управлението на националните богатства;
- Мениджърската институция е най-добрият отговор на силно изостреното чувство на българина за социална справедливост, тъй като мениджърът в обшия случай като висококвалифициран специалист в управлението не се покрива с представите за собственик и управител на собствеността от класически тип, наслоени у българите от периода на примитивния капитализъм;
- Мениджърската институция е незаменима трансмисия за системно и комплексно интегриране на националната икономика в световното стопанство;
- Мениджърската институция ще прочисти икономиката от тоталитарно-управленческия апарат и наслоенията от командните методи, блокиращи развитието на пазарните.

Проведените предварително автодиагностични тестове показват наличието на значителен и добър мениджърски потенциал, който би могъл да се разгърне бързо още в процеса на приватизацията, ако тя се проведе, както е замислена в програмата ”Ран-Ът" и българското й допълнение, предлагано от Блока за национално овновление.

Четвъртият основен момент в програмата на Блока за национално обновление се отнася до детайлите на алгоритмите при провеждането на приватизацията и по-конкретно - до функциите и взаимодействието на социалните партньори на всички равнища. Правилният подход в този случай е от изключителна важност за успеха на една бърза и всеобхватна приватизация. Съществен момент е максималното ограничаване на императивните и рецептурни решения и даже препоръки, ако те сковават творчеството и иницативата на новите собственици и мениджъри. Принципът "Към пазара с пазарен подход" намира най-доброто си превъплъщение при подготовката и извършването на приватизацията в самите обекти със собствените им сили. Доминираща е идеята да се изградят пазарно устойчиви предприятия при максимално използване на фондовете и ресурсите. Имаме пълно основание да декларираме, че пътят на приватизацията, съчетаващ американския подход, европейските норми и стандарти и българските цели, е намерен и по него може и би трябвало да се тръгне незабавно, смело и уверено.

По този път България:

- До 1 март 1991 г. ще има селско стопанство с доминираща частна собственост;
- До 1 май 1991 г. ще има нова модерна и демократична Конституция и основни закони, определящи развитието й в съответствие с приетата Програма на националното съгласие;
- Ще бъде осигурена с основни храни, облекло, енергийни продукти и подслон за всичките й граждани преди есенно-зимния сезон на 1991/92 година;
- Ще бъде готова да започне погасяването на външния си дълг от началото на 1992 година;
- Ще бъде подготвена да кандидатства за Обшия европейски пазар към края на 1993 година;
- Ще се изравни по жизнен стандарт с Гърция към края на 1995 година;
- Ще стане европейски модел на Хонконг и Сингапур към края на 1997 година.

Ако усилията на нацията се съсредоточат върху предлаганата програма, няма основание да се съмняваме, че горните цели ще се превърнат в реалност.

Програмата "Ран-Ът" и допълнението й, предложено от Блока за национално обноволение, учейки се от световния опит, се опират на международната солидарност и взаимопомощ. Ние търсим път към успеха преди всичко и най-вече с поглед в собствените сили и ресурси на нацията, поради което програмата на Блока за национално обновление е истински българска програма.

София, 12 декември 1990 г.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА ”РАН-ЪТ”/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ МНОГОТО РАЗСЪЖДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ГЛАВА, ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВИ, ЧЕ УСПЕХЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА ЩЕ ЗАВИСИ СЪЩО И ОТ РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИОННИ ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЛОВАТА СРЕДА, В КОЯТО НОВОПРИВАТИЗИРАНИТЕ КОМПАНИИ ШЕ ФУНКЦИОНИРАТ. ТЪЙ КАТО ТЕЗИ ФАКТОРИ СА ОБЕКТ НА ПО-ПОДРОБНО ОБСЪЖДАНЕ В ДРУГИ ГЛАВИ НА ТОЗИ ДОКЛАД, В ТОЗИ РАЗДЕЛ ТЕ САМО ЩЕ БЪДАТ СПОМЕНАТИ. ТЕЗИ ФАКТОРИ ВКЛЮЧВАТ:

* СИСТЕМА ОТ ДОБРЕ ДЕФИНИРАНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ГАРАНТИРАТ СИГУРНОСТТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПРАВОТО ТЯ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЯНА;

* ДОБРЕ ДЕФИНИРАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, КОЕТО ЯСНО ОПРЕДЕЛЯ ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДЕЛОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ И ПОЗВОЛЯВА ВСИЧКИ СПОРОВЕ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;

* ЗАКОН ЗА СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, КОЙТО НАСЪРЧАВА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ДА СТАВАТ АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРИ УСЛОВИЯ, КОИТО СА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ С ТЕЗИ В ДРУГИ СТРАНИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ;

* СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА И ИНФОРМАТИВНА СЧЕТОВОДНА И ОТЧЕТНА СИСТЕМА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА НА ВСИЧКИ ИНВЕСТИТОРИ, ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕСТНИ, ДА БЪДАТ ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ ПРИ ИЗБОРА СИ ИЗМЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЛОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ;

* ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ПООЩРЯВА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ, РАЗКРИВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ИНВЕСТИРАНЕТО;

* СИСТЕМА ОТ ЦЕНИ, ОПРЕДЕЛЯНИ ОТ ПАЗАРА, А НЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ КОНТРОЛ;

* ДОСТЪП ДО КРЕДИТИ ЗА ЗАКОННИ ДЕЛОВИ ЦЕЛИ. В МОМЕНТА ИЗОБЩО НЕ Е ВИДНО, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА Е ПОДГОТВЕНА ДА ПРЕДОСТАВИ ФОНДОВЕТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ В НОРМАЛНИЯ КУРС НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ. БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНА БАНКОВА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ПРИТЕЖАВА ОПИТА И СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ТЕЗИ ПОЯВЯВАЩИ СЕ ВЕЧЕ НУЖДИ;

* ПОДКРЕПА ЗА ОСВОБОДЕНАТА РАБОТНА РЪКА. ПРИ МНОГО ПРИВАТИЗАЦИИ ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ПЪРВОНАЧАЛНО ДА БЪДЕ СЪКРАТЕНА РАБОТНА РЪКА, ЗА ДА СЕ ПОВИШИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ЗА ДА СЕ НАМАЛЯТ РАЗХОДИТЕ. ЗА ДА СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОРОДЯТ СЪКРАЩЕНИЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ НЯКАКВА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ РАБОТА. ОСВЕН ТОВА СЪКРАТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТ И НЯКОИ ПРЕДИМСТВА, КЪДЕТО ТОВА Е УМЕСТНО, ПРИ ЗАЕМАНЕТО НА НОВИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, РАЗКРИТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЛИ ОТ ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ГЛАВА Е ДА ДАДЕ ОБЩИ НАСОКИ, КОИТО ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЛЕДВА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕДНА УСПЕШНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА. ИЗВЪН ТЕЗИ НАСОКИ СЪЩЕСТВУВАТ ОЩЕ СТОТИЦИ ВАЖНИ ДЕТАЙЛИ И МЕХАНИЧНИ СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ, ЗА ДА БЪДЕ ЕДНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА УСПЕШНА. КАКТО БЕ ОТБЕЛЯЗАНО НЕКОЛКОКРАТНО В ТАЗИ ГЛАВА, ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е СЛОЖЕН ПРОЦЕС, КОЙТО МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ И УМЕНИЯ, ОСОБЕНО ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТЪЙ КАТО ТАКИВА УМЕНИЯ НЕ ДОСТИГАТ В БЪЛГАРИЯ, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОМИСЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ЗАПАДНИ КОНСУЛТАНТСКИ, СЧЕТОВОДНИ И ФИНАНСОВИ ФИРМИ, КОИТО ИМАТ ОПИТ В НЯКОИ ИЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ. ПО-КОНКРЕТНО В ЗАДАЧИТЕ НА ТЕЗИ ФИРМИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, СЪЗДАВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА, ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГЪТ, ФИНАНСИРАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПАРТНЬОРИТЕ В СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. И КОЕТО Е МНОГО ВАЖНО, ТАКИВА ФИРМИ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЕЗИ УМЕНИЯ.

ЕТО НЯКОИ АМЕРИКАНСКИ ФИРМИ С ОПИТ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ: ERST & YOUNG, DELOITTE TOUCHE, COOPERS & LYBRAND И PRICE WATERHOUSE. ТЕЗИ ФИРМИ ИМАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В СВЕТА. СРЕД ФИНАНСОВИТЕ ФИРМИ С ОПИТ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА СА FIRST BOSTON, MORGAN STANLEY AND J.P.MORGAN - ВСИЧКИ СЪС СЕДАЛИЩА В НЮ ЙОРК. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ВЪВ ВАШИНГТОН - ЧАСТНА ФИРМА, ФИНАНСИРАНА ОТ АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ИМА ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИИ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ. УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОКАЗВА И ИНСТИТУТЪТ "АДАМ СМИТ" В ЛОНДОН, АНГЛИЯ.

ОСВЕН ЧАСТНИТЕ ФИРМИ МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ СЪЩО ОКАЗВА ГОЛЯМА ПОМОЩ НА СТРАНИТЕ, ПРЕДПРИЕЛИ ОБХВАТНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ИМ СРЕДСТВА ЗА НАЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО. АКО БЪЛГАРИЯ РАЗРАБОТИ ОБХВАТЕН ПЛАН И ВЪВЕДЕ ЗАКОНИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЯВАНЕ, ДЕМОНСТРИРАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН РЕШИМОСТТА СИ ДА ОСЪЩЕСТВИ ТОЗИ ПРОЦЕС, ТОВА БИ ДОПРИНЕСЛО ЗА ПО-БЪРЗОТО ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ В МОМЕНТА НЯМАТ ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ТЕ ПРИВЕДОХА В ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАХА ТАКАВА ПРОГРАМА В ЧЕТИРИДЕСЕТ РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ ЧРЕЗ АМЕРИКАНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ. ВЪЗМОЖНО Е ТАЗИ ПРОГРАМА ИЛИ НЕИН ВАРИАНТ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН И В ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


* * *

На вниманието на нашите абонати и читатели

Уведомяваме ви, че още от началото на 1991 година в информационния бюлетин ще започне публикуването на АКТУАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ /официално регистрирани и очакващи съдебна регистрация/, както и за организациите, движенията и другите структури, които са ангажирани с обществено-политическа дейност.

Този единствен по рода си ПЪЛЕН СПРАВОЧНИК ще могат да получат само абонатите на бюлетина Пресслужба "Куриер", тъй като отпечатването му в специално издание е сериозно затруднено поради липсата на хартия.

Абонаментът за бюлетина е практически безсрочен, но ако не се направи навреме рискувате да пропуснете първите публикации.

За справки: Абонаментна служба на БТА, бул. "Ленин" 49, тел. 73-37-231 или 84-61 (вътр. 231).

Пресслужба "К у р и е р"