29 октомври 1990

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 213 /231/

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ВНЕСЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


НА 24 СРЕЩУ 25 ОКТОМВРИ 1990 Г. ПРЕЗ НОЩТА В ГР. ШУМЕН БЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕСТЪПЕН ВАНДАЛСКИ АКТ: БЕ ВЗРИВЕН КЛУБЪТ НА ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ПО ЕДНА СЛУЧАЙНОСТ НЕ БЯХА ДАДЕНИ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ. НАНЕСЕНИ СА ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

ДЪРЖИМ ДА ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ В РАЗСТОЯНИЕ НА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА БЯХА ИЗВЪРШЕНИ И ДРУГИ ПРОВОКАЦИОННИ И ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ СИМПАТИЗАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАТО ТЕЖКИ ПОБОИЩА И ДВЕ УБИЙСТВА В РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА СТРАНАТА. ВСИЧКО ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА И НЯКОИ КРАЙНО РЕАКЦИОННИ СИЛИ СЕ СТРЕМЯТ ДА ЕСКАЛИРАТ ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА, КАТО КРАЙНАТА ИМ ЦЕЛ Е ДА ПРЕДИЗВИКАТ СПИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС, БЕЗРЕДИЦИ И РАЗГАРЯНЕ НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ КОНФЛИКТ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ОЩЕ ПРЕЗ М.АВГУСТ Т.Г. ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ НАДИГА ВЪЛНА НА НЕОФАШИЗЪМ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРЕМИЗЪМ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАЗИ НАША ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОЗВУЧА КАТО ГЛАС В ПУСТИНЯ. САМО СЛЕД МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ПОСЛЕДВА ПОДПАЛВАНЕТО И РАЗГРОМЪТ НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП, ЕДИН ВАНДАЛСКИ АКТ, КОЙТО ЦЕЛЕШЕ ДА ПОСТАВИ СТРАНАТА НА РЪБА НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА.

ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ В ШУМЕН Е ЕДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ТОВА Е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ТЪМНИТЕ ДЕСТРУКТИВНИ СИЛИ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИЩО, ЗА ДА ТЛАСНАТ СТРАНАТА НИ В ХАОСА И НЕПРЕДВИДИМИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОНФЛИКТ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАТО ОСЪЖДА ОСТРО ПОГРОМА В ШУМЕН, АПЕЛИРА КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИТЕ И ПРЕДЛАГА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ КАКТО В ПАРЛАМЕНТА, ТАКА И ИЗВЪН НЕГО, ОСТРО ДА ОСЪДЯТ ТОЗИ АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА НЕОБРАТИМИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.

ПРЕДЛАГАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В ГР.ШУМЕН.

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ 1990 Г.   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ СРЕЩУ СЕДАЛИЩЕТО НА ДПС В ШУМЕН.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБСЪДИ И НАЙ-КАТЕГОРИЧНО ОСЪДИ ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ СРЕЩУ СЕДАЛИЩЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ В ШУМЕН, ИЗВЪРШЕН НА 24/25 ОКТОМВРИ Т.Г.

ОТ САМОТО СИ СЪЗДАВАНЕ БНДП ВИНАГИ Е ЗАСТЪПВАЛА ЕДИНСТВЕНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ТЪЙ КАТО ВСЯКАКВИ ДРУГИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА СА САМО В ПОЛЗА НА СЕПАРАТИЗМА И РАЗЕДИНЕНИЕТО.

ЗА НАС ОСТАВА ОТКРИТ ВЪПРОСЪТ КОЙ СТОИ ЗАД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ И КОЙ ИМА НУЖДА ДА ТЛАСКА ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В ИЗВЪН КОНСТИТУЦИОННИ РАМКИ?

НИЕ НАЙ-КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ МОРАЛНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ АКТ НОСЯТ ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО В РАЗРЕЗ С КОНСТИТУЦИЯТА ДОПУСНАХА УЗАКОНЯВАНЕТО НА ЕДНА ПО СЪЩЕСТВО ЕТНОРЕЛИГИОЗНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ПО ТОЗИ НАЧИН ЗАДЪЛБОЧИХА НАЦИОНАЛНОТО РАЗЕДИНЕНИЕ.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ВИНАГИ Е БИЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА В ОТКАЗА СИ ДА ПРИЗНАЕ ЛЕГИТИМНОСТТА НА ДПС, И СЕГА ПОТВЪРЖДАВА ТАЗИ СВОЯ ПОЗИЦИЯ И ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИТЕ И ДА НЕ ОТВРЪЩАТ НА ТЕРОРА С ТЕРОР.

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ 1990 Г.  

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БНДП
ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР:
БОРЯН АНГЕЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ", ВКЛЮЧВАЩ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОЧЕТЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 25 ОКТОМВРИ 1990 Г., ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА НДФ "ОБЕДИНЕНИЕ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ Я ПОДДЪРЖА ИЗЦЯЛО.

МАКАР И СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ, ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТГОВАРЯ И НА НАШИТЕ ОЦЕНКИ И КОНСТАТАЦИИ ПО РАЗГЛЕДАНИТЕ ВЪПРОСИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ МОЖЕМ ДА НЕ ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ИМА СЪЩЕСТВЕН ПРОПУСК - НЕ СЕ ЗАСЯГА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО СЪЮЗНИЦИТЕ НА БКП В КОАЛИЦИЯТА "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ" НОСЯТ СОЛИДАРНО С НЕЯ, ЗА ПЕРИОДА НА СЪВМЕСТНОТО ИМ УПРАВЛЕНИЕ. ИСКАНЕТО, ОТПРАВЕНО КЪМ БКП /БСП/ ЗА ПОЕМАНЕ НА ВИНАТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО И КЪМ НЕЙНИТЕ СЪУЧАСТНИЦИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА КЛУБ "РЕФОРМА" ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", АДРЕСИРАНО ДО РЕКТОРА И ДО АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА.


КОЛЕГИ,

РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО Е ОПРЕДЕЛИЛО ДАТАТА 31 ОКТОМВРИ 1990 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, БЕЗ ДА Е ВНАСЯН И ОБСЪЖДАН НЕГОВ ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ. ТОВА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД, КОЙТО БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН И ПРИЕТ НАБЪРЗО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 СЕПТЕМВРИ Т.Г.: 1. ОТЧЕТ НА РЕКТОРА; 2. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ; 3. ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /ПОРАДИ КАКВИ ЛИ ПРИЧИНИ?/. ВЪПРЕКИ ЯСНО ИЗРАЗЕНОТО СТАНОВИЩЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА РЕКТОР И АКАДЕМИЧЕСКИ СЪВЕТ, НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ НИКАКВИ ПРИЗНАЦИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТАКИВА ИЗБОРИ, НЯМА НИКАКВА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРИТЕ, КОЯТО ДА РЕГИСТРИРА КАНДИДАТУРИ И ДА ОСИГУРЯВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРОГРАМИ. ТОВА НИ ПРИНУЖДАВА ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

1. СТРАНАТА Е ИЗПАДНАЛА В ДЪЛБОКА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА. СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СЪЩО ТАКА НАТРУПА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ОГРОМЕН БРОЙ ТЕЖКИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО В СЕГАШНАТА ОБСТАНОВКА ДОБИВАТ ГОЛЯМА ОСТРОТА И ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПЕШНО ОБСЪДЕНИ И РЕШЕНИ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТЪТ ИЗОСТАВА ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА В ЦЯЛОТО НАШЕ ОБЩЕСТВО.

2. В РЕЗОЛЮЦИЯТА СИ ОТ 16 ЮЛИ 1990 Г. СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРИЗОВА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА И ОБЯВИ ЗА НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКО И ФАКУЛТЕТСКИ РЪКОВОДСТВА. ТОВА РЕШЕНИЕ НЕ БЕШЕ СЛУЧАЙНО, ТО СЕ ПОЯВИ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА, ЧИЙТО СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ И МОРАЛЕН ЕФЕКТ ЗА СТРАНАТА ОПРЕДЕЛЯ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН НАСОКИТЕ НА СЕГАШНОТО Й РАЗВИТИЕ. ИМЕННО В ТОЗИ КРИТИЧЕН МОМЕНТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЯСНО СЕ ОТКРОИХА НЕДЪЗИТЕ НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО. ЩЕ ОТБЕЛЕЖИМ ИЗРИЧНО, ЧЕ И ДОСЕГА АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НЕ Е ПОСТАВИЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТОВА ЗНАЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ - СТАЧКАТА, И ПОСЛЕДИЦИТЕ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ НЕГО ЗА УНИВЕРСИТЕТА. ПО СХОДЕН НАЧИН АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НЕ РЕАГИРА И НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА КЛУБ "РЕФОРМА" ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

3. В РЕЗУЛТАТ НА КРИЗАТА, ОБХВАНАЛА И НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ДОСЕГА ЧЕТИРИ ФАКУЛТЕТСКИ РЪКОВОДСТВА /1 ДЕКАНСКИ И 3 ФАКУЛТЕТСКИ СЪВЕТА/ СА ПОДАЛИ ОСТАВКА, НЯКОИ ОТ ТЯХ ОЩЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО, КАТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИТЕ СИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ /ЧАСТ ОТ КОИТО СА НАСРОЧЕНИ/. ПОДАЛИ СА ОСТАВКИ СЪЩО И ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ И НА ФАКУЛТЕТСКИ РЪКОВОДСТВА.

СЕГАШНИЯТ СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ Е ОТ 60 ДУШИ, КАТО ОСТАВАТ НЕЗАПЪЛНЕНИ 3 МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НАВРЕМЕТО СЪОТВЕТНО ЗА ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА БИВШАТА УНИВЕРСИТЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БКП, ЗА КОМСОМОЛСКИЯ СЕКРЕТАР И ЗА ПРОФСЪЮЗНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ. ОСВЕН ТОВА ЕДИН Е ПОЧИНАЛ. ОТ ОСТАНАЛИТЕ 56 ДУШИ 14 УЧАСТВАТ ПО ПРАВО КАТО ДЕКАНИ, 9 СА СТУДЕНТИ И АСПИРАНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ КОМСОМОЛА, И 2 СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ. СВОБОДНО ИЗБРАНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЯХА 31 ДУШИ. ДЕВЕТ ОТ ТЯХ, Т.Е. БЛИЗО ЕДНА ТРЕТА, ВЕЧЕ СА СИ ПОДАЛИ ОСТАВКИТЕ. ОСВЕН ТОВА 6 ДЕКАНИ ОТ ОБЩО 14 СЪЩО СА ПРЕКРАТИЛИ МАНДАТА СИ. НО РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО СЕ ПРЕСТРУВА, ЧЕ НЕ ЗАБЕЛЯЗВА КРИЗАТА, И ВМЕСТО ДА ОТДЕЛИ ВРЕМЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЕВЕНТУАЛЕН ИЗХОД, ПРИПРЯНО ЗАНИМАВА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С РЕД ДРУГИ ВЪПРОСИ, КАТО НАПРИМЕР ПРЕИМЕНУВАНЕ НА КАТЕДРИТЕ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, СКОРОСТНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АОНСУ В УНИВЕРСИТЕТА, ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО ЗА ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРАЩ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ И ДР. ОБРАТНО, ПРОЯВЯВА СЕ ГОЛЯМА МУДНОСТ НАПРИМЕР В ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ М.НОЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ, В РЕАЛНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В УНИВЕРСИТЕТА И Т.Н.

4. СЪЩЕСТВУВАТ ПРИЧИНИ И ОТ ДРУГ ХАРАКТЕР, КОИТО ПОКАЗВАТ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ НОВИ ИЗБОРИ В УНИВЕРСИТЕТА. ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ БЯХА ПРОВЕДЕНИ СЛЕД ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА МАНДАТА НА СТАРИТЕ РЪКОВОДСТВА, ОБЯСНЕНО ОТ ТОГАВАШНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИЧИНИ, КОИТО ДНЕС ИЗГЛЕЖДАТ КРАЙНО НЕУБЕДИТЕЛНИ. СЪСТАВЪТ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ ТОГАВА БЕШЕ ОПРЕДЕЛЯН ПО ОТРЕЧЕНИЯ ВЕЧЕ НАЧИН СЪС СЪЩЕСТВЕНОТО УЧАСТИЕ НА ПАРТИЙНИТЕ КОМИТЕТИ НА БКП, КОМСОМОЛА И СТАРИЯ ПРОФСЪЮЗ. ИЗБОРИТЕ БЯХА ПРОВЕДЕНИ СЪГЛАСНО ОТМЕНЕНИЯ ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, А ДНЕС ДЕЙСТВАЩИЯТ ЗАКОН ЗА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ СЕ РАЗЛИЧАВА СЪЩЕСТВЕНО ОТ НЕГО.

ЗАТОВА ПРЕДЛАГАМЕ:

ДНЕВНИЯТ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ДА БЪДЕ:

А/ ОТЧЕТ НА РЕКТОРА.
Б/ОБСЪЖДАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА И ПРИЧИНИТЕ ЗА КРИЗАТА В НЕГО.
В/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО/ И НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ С УТОЧНЯВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ И НА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРИТЕ.

АКО РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТА НЕ НАМЕРИ СИЛИ В СЕБЕ СИ ДА РЕАГИРА ДОСТАТЪЧНО ЧЕСТНО И АДЕКВАТНО НА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ, ТО ЩЕ ЗАДЪЛБОЧИ КРИЗАТА, ЗА КОЕТО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ ЩЕ НАПРАВИМ ТОЗИ ТЕКСТ ДОСТОЯНИЕ НА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ЗА КЛУБ "РЕФОРМА”: ДОЦ. ПЕТЬО ПЕТКОВ

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/, АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОТ НЯКОЛКО ДНИ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ Е СВИДЕТЕЛ НА СИМВОЛИЧНА СТАЧКА В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ. ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА КЪМ СЪБИТИЯТА В ТОВА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. ОТЧИТАЙКИ ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ, РЪКОВОДСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЖЕЛАЕ ДА ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРА С НЯКОИ ОТ ТЯХ, А ИМЕННО:

1. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ:

- ОСМИЯТ ЕТАЖ НА БЛ.9, ИЗПОЛЗВАН ОТ СО "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ";

- ОБЩО 20 СТАИ В БЛ. 33, КОИТО В МОМЕНТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА БИВШИЯ АПАРАТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДКМС;

- ЧАСТ ОТ ЛЕГЛАТА В БЛОКОВЕ 59 И 60.

2. СРОЧНО ДА СЕ ЗАВЪРШИ И ПРЕДАДЕ ЗА ЕСКПЛОАТАЦИЯ БЛОК 16.

3. ДА СЕ НАПРАВЯТ ПОСТЪПКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОПАНИСВАНЕТО НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ.

4. ДА СЕ ИЗВЪРШИ ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ В СО "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ".

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СМЕ ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНеТО НА ПОДОБНИ СТАЧКИ, ТЪЙ КАТО СМЯТАМЕ, ЧЕ ИСКАНИЯ ОТ ПОДОБЕН РОД МОГАТ ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ И ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ. НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ С ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА, КОИТО СА НЕИЗПЪЛНИМИ И ЩЕ ДОВЕДАТ ДО КОНФЛИКТИ МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

БУДЯТ НЕДОУМЕНИЕ СЪВМЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСАЛИ СТАЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, И НА ДОСТАТЪЧНО КОМПРОМЕТИРАНИЯ РЕКТОР Г-Н Д.БУЧКОВ. ПРЕДПОЛАГАМЕ, ЧЕ ЦЕЛИЯТ ПРОПАГАНДЕН ШУМ, СВЪРЗАН СЪС СИМВОЛИЧНАТА СТАЧКА, СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ НАЧИН ДА ИЗКУПЯТ СВОИ СТАРИ ГРЕХОВЕ И ИЗПОЛЗВАЙКИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ДА УДОВЛЕТВОРЯТ СВОИ ЛИЧНИ АМБИЦИИ.

С ТОВА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ. СЧИТАЙКИ, ЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ С ДРУГИ МЕТОДИ НЕ СА ИЗЧЕРПАНИ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ПРИБЪРЗАНИ ДЕЙСТВИЯ.

ЕДВА ПРИ ЦЯЛОСТНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА МОЖЕМ ДА РАЗЧИТАМЕ НА РЕАЛНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ И ЕВЕНТУАЛНИ ЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО НЕ СА ОБРЕМЕНЕНИ ОТ НЕЧИСТИ ПОМИСЛИ И СПЕКУЛАТИВНИ ЦЕЛИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД: СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ 1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ СТАНОВИЩЕ - "ТОВА, КОЕТО НЕ НАПРАВИХА КОМУНИСТИТЕ, ГО НАПРАВИ СДС".


ЗА НЯКОИ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА Е РАЗДЕЛНА ДАТА, ЗА ДРУГИ ТОВА ОЗНАЧАВА КРАЙ НА РЕПРЕСИИТЕ, КРАЙ НА ПРЕСЛЕДВАНИЯТА, КРАЙ НА СИСТЕМНИЯ ТОРМОЗ.

ДЕМОКРАЦИЯ Е - КАЗВА ПРЕЗИДЕНТЪТ, ДЕМОКРАЦИЯ Е - СИ МИСЛЯТ ХОРАТА, ДЕМОКРАЦИЯ Е - КАЗВАМЕ И НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ, НО НЕ ЗА ВСИЧКИ. ОПАСНОСТТА НЕ Е ПРЕМИНАЛА, НАПРОТИВ, СЕГА ВЕРОЯТНОСТТА ДА СЕ ЗАМЕНИ ЕДНА ДИКТАТУРА С ДРУГА Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ КОГАТО И ДА БИЛО.

НАРОДЪТ ВЯРВА В СДС, ВЯРВА МУ, ЗАЩОТО НЯМА ДРУГО, В КОЕТО ДА ВЯРВА, ЗАЩОТО ТОВА Е НЕЩО НОВО, НЕЩО НЕПОЗНАТО, НЕЩО ОБЕЩАВАЩО. ХОРАТА ВЯРВАТ СЛЯПО, ЗАЩОТО ТАКА СА СВИКНАЛИ, ВЯРВАТ В КРАСИВИ ДУМИ И ОБЕЩАНИЯ - ТОЧНО КАКТО ПРЕДИ, И ЩЕ ИМ СЕ СЛУЧИ ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ ПРЕДИ, РАЗЛИКАТА ЩЕ БЪДЕ САМО В ЦВЕТОВЕТЕ. НЕ ЧЕРВЕНИЯТ, А СИНИЯТ ЦВЯТ ЩЕ ОБАГРИ ФАСАДИТЕ, ВЕСТНИЦИТЕ, ТЕЛЕВИЗИЯТА И КОГАТО НЯКОИ СЕ ОПИТА ДА КАЖЕ НЕЩО ПРОТИВ ТОЗИ ЦВЯТ, ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА ОТЯВЛЕН КОМУНИСТ ИЛИ СЛУЖИТЕЛ НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ, ЗА НЕГО ЗАПОЧВА ДА СЕ ГОВОРИ, ЧЕ Е СИН НА КОМУНИСТИ, ЧЕ Е ЗАВЪРШИЛ В СССР ИЛИ ПЪК Е ОЗЛОБЕН ОТ ТОВА, ЧЕ НЕ Е В РЕДИЦИТЕ НА СДС И НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНОТО ОБВИНЕНИЕ Е, ЧЕ Е ПИЯНИЦА ИЛИ ДОЛЕН ТЪРГАШ, КОЙТО СЕ БОРИ ЗА ВЛАСТ, ОБЛАДАН ОТ СТРАСТ КЪМ ВОЖДИЗЪМ. МЕТОДИТЕ ЗА ОКЛЕВЕТЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОТИВНИК НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ С НИЩО ОТ ТЕЗИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАХА И ПРЕДИ.

ОБЛАДАН ОТ МАНИЯТА ДА РАЗОБЛИЧАВА БКП /БСП/, СДС ЗАБРАВИ ДА ПОГЛЕДНЕ СЕБЕ СИ. ДА СЕ ВИДЯТ КОИ СА И ОТКЪДЕ СА ПОПАДНАЛИ ТАМ. ТРЯБВА ЛИ ДА ВЯРВАМЕ НА ТЕЗИ ХОРА САМО ЗА ТОВА, ЧЕ СА СЕ ОБЯВИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИ, И ДА СИ ЗАТВАРЯМЕ ОЧИТЕ ПРЕД ФАКТИТЕ. ДОВЕРЯВАМЕ СЕ НА ХОРА С КОМПРОМЕТИРАНА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ПРЕМЪЛЧАВАМЕ НЕПОПУЛЯРНАТА ИДЕЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ИЗПРАЩАНЕТО НА ВОЙСКИ В КУВЕЙТ, НЕ НИ НАПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗАПОВЕДТА НА ЖЕЛЕВ ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА. ВЛЮБЕНИ СМЕ В СДС И ТАЗИ ЛЮБОВ Е СЛЯПА. ПОД БУЛОТО НА ПРОМЕНИТЕ ПРЕСЛЕДВАНИЯТА НА ОТДЕЛНИ ХОРА И ПАРТИИ ПРОДЪЛЖАВАТ. НАИСТИНА МЕТОДИТЕ СА ПО-ТЪНКИ И РАФИНИРАНИ, НО В ОБЩИ ЛИНИИ СА СЪЩИТЕ. ИЗПОЛЗВАЙКИ ВЛИЯНИЕТО СИ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, СДС ИНСТРУКТИРА СТРУКТУРИТЕ СИ ДА ПРЕСЛЕДВАТ И РАЗПАДАТ СТРУКТУРИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАШАТА ПАРТИЯ БЯХА БРУТАЛНО ГОНЕНИ, ДОСТЪПЪТ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ИМ БЕ ЗАТРУДНЕН. НЕ ИМ СЕ ДАВАТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КЛУБОВЕ, НЕ МОЖЕХА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ЩЕДРАТА ПОМОЩ, КОЯТО СВЕТЪТ ИМ ОКАЗА. С ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ СЕ ОТНЕСЕ СДС КЪМ НАС СЛЕД ИЗБОРИТЕ, ОЗЛОБЛЕНИЕТО ОТ ЗАГУБАТА ГО ЛИШИ ОТ ЕЛЕМЕНТАРНО ЧУВСТВО ЗА ЕТИКА. ОБЯВИХА НИ ЗА КОМУНИСТИ И СТОВАРИХА ЦЯЛАТА ВИНА ЗА ЗАГУБАТА СИ ВЪРХУ НАС. СПОРЕД ТЯХ ДЕЙНОСТТА НА НАШАТА ПАРТИЯ Е ВИНОВНА    ЗА СПАДНАЛАТА ИМ ПОПУЛЯРНОСТ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, КАКТО    КАЗВАТ    ТЕ, ВРЕМЕТО Е ТЯХНО И ТОЧНО В КРАК С ВРЕМЕТО ПУСНАХА ИНСТРУКЦИЯ ДО ОРГАНИЗАЦИИТЕ СИ ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ УЧАСТИЕ В КОМИТЕТИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. СЪЩАТА ИНСТРУКЦИЯ БЕШЕ СПУСНАТА И ДО СТРУКТУРИТЕ НА БСП. И В ДВЕТЕ ИНСТРУКЦИИ НАШАТА ПАРТИЯ НЕ ФИГУРИРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАКОНЪТ НИ ДАВА РАВНИ ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ. И КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ СДС ДА ИГРАЕ НА ОПОЗИЦИЯ, СЛЕД КАТО И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ СТОЯТ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА БКП. ВСЕИЗВЕСТЕН Е ВЕЧЕ СЛУЧАЯТ С ОПИТИТЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА СТАЯТА НИ. МЕСЕЦИ НАРЕД ВМЕСТО ДОБРО УТРО ЧУВАХМЕ ЗАПЛАХА, ЧЕ ЩЕ НИ РАЗБИЯТ ВРАТАТА В НАШЕ ОТСЪСТВИЕ. ПРЕД ТРИ МЕСЕЦА НИ ВЗЕХА ТЕЛЕФОНА. ДНИ НАРЕД КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС, ВМЕСТО ДА РЕШАВА СЪДБИНИТЕ НА НАРОДА, ОБМИСЛЯ ПОДЛИ НАЧИНИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НИ ОТ СГРАДАТА. НЯМА МЕСЕЦ, В КОЙТО ДА НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ НАРЕЖДАНЕ ЗА НАПУСКАНЕ, НО ПОСЛЕДНОТО БЕШЕ ВЪРХЪТ. С ГОЛЕМИ БУКВИ В СРЕДАТА НА ЛИСТА Е НАПИСАНО ЗАПОВЯДВАМ.
УЧУДИХ СЕ! ОЩЕ НЕ СА ВЗЕЛИ ВЛАСТТА И ВЕЧЕ ЗАПОВЯДВАТ. ПОДПИСЪТ БЕШЕ НА П.БЕРОН - ЗАМИСЛИХ СЕ ДАЛИ СЪМ ЧУВАЛ ИМЕТО НА ТОЗИ ЧОВЕК ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ, НО НЕ СИ СПОМНИХ. БОГАТИЯТ СПЕКТЪР ОТ РЕПРЕСИИ НЕ СЕ ИЗЧЕРПВА С ТОВА И НЕ БИ МОГЛО, АКО НЕ СЕ СПОМЕНЕ ЗА СИСТЕМНИТЕ ЗАПЛАХИ ПО ТЕЛЕФОНА И ОБИЛНИТЕ АНОНИМНИ ПИСМА. НО ЯВНО, ЧЕ НЕРВИТЕ НА СИНИТЕ ЛИДЕРИ НЕ ИЗДЪРЖАТ, ЗАЩОТО НА 17 СРЕЩУ 18 ЮЛИ 1990 Г. СЕ ПРЕМИНА И КЪМ ПО-ГРУБИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДМЕТ НА КОИТО СТАНА МОЯТА КОЛА. ПРЕЗ СПОМЕНАТАТА НОЩ "НЕИЗВЕСТНИ" ЛИЦА СРЯЗАХА ЧЕТИРИТЕ ГУМИ НА КОЛАТА МИ /РАЗРЯЗАНИ СА МЕЖДУ 1.0/12 СМ/ И НА ВСЯКА СТРАНА ОТ КОЛАТА Е НАПИСАНО СЪС СИН ЦВЯТ ОТ ФЛАКОН "ШПРЕЕ" С ГОЛЕМИ РЪКОПЕЧАТНИ БУКВИ ПОЗНАТИЯТ НАДПИС СДС, НО С РАЗЛИЧЕН ШРИФТ. ЯВНО ПОХИТИТЕЛИТЕ СА БЪРЗАЛИ, ЗАЩОТО НА ЕДИН ОТ НАДПИСИТЕ ЛИПСВА ПЪРВОТО "С" И ПИШЕ САМО "ДС".

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

СЕКРЕТАР НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ: ДИМИТЪР ТОМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/ ДО КОМИТЕТА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА-ПАРТИЯ ПРИВЕТСТВА ВАШИТЕ БЛАГОРОДНИ УСИЛИЯ ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНО ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ЧОВЕШКИ ИЗБОР КАКТО НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, ТАКА И НА ВСИЧКИ НАРОДИ ПО ЗЕМНОТО КЪЛБО... СЕГА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ЗВУЧАТ СТИХОВЕТЕ НА ПОЕТА ДЖОН ДЪН:

"ЧОВЕК НЕ Е ОСТРОВ, ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ ЗАТВОРЕН, ЧОВЕКЪТ ИМА ВРЪЗКА С КОНТИНЕНТА, ТОЙ Е ЧАСТ ОТ ВСИЧКО ДРУГО, ОТМЪКНЕ ЛИ МОРЕТО БУЦА ПРЪСТ, ПО-МАЛКА СТАВА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА, КАКТО АКО ОТКЪСНЕ ПОЛУОСТРОВ ЦЯЛ ИЛИ СЪБОРИ ЗАМЪК НА ТВОЙ ПРИЯТЕЛ, ИЛИ ТВОЯ СОБСТВЕН ЗАМЪК, ВСЯКА ЧОВЕШКА СМЪРТ МЕ НАМАЛЯВА, АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО И ЗАТОВА НЕДЕЙ ДА ПИТАШ ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА: КАМБАНАТА БИЕ ЗА ТЕБ!"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС НЕ САМО КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, НО И КАТО ЕДИН ОТ ВАС, КАТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И МЪЖ. МОЛЯ ДА ПРИЕМЕТЕ МОЛБАТА МИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ, ГОТОВИ ДА ЗАМИНАТ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЪМ СЛУЖИЛ ПРЕЗ 1968-1970 ГОД., ПОДЕЛЕНИЕ 55 880, ГРАД СЛИВЕН, ПРИТЕЖАВАМ ВОЕННА КНИЖА СЕРИЯ АС HP. 216451. ИМАМ ЧИН ЕФРЕЙТОР, ИЗПЪЛНЯВАЛ СЪМ СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ: РАЗУЗНАВАЧ-ДАЛЕКОМЕРИСТ В РАЗУЗНАВАТЕЛЕН ВЗВОД, ПЪЛНАЧ В МИНОХВЪРГАЧЕН РАЗЧЕТ И АВТОМАТЧИК В МОТОПЕХОТНА РОТА. УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ШЕ СЕ СПРАВЯ С ВСЯКА ВЪЗЛОЖЕНА МИ ЗАДАЧА, БЕЗ ДА ПРЕДЯВЯВАМ КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ.

ВЯРВАМ, ЧЕ МОЛБАТА МИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА.

ВЕСЕЛИН КОШЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП И
ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ 1990 ГОД.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ПРОТЕСТА НА НАШИТЕ БРАТЯ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИГНОРИРАНЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС НА СРЕЩАТА НА ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ В ТИРАНА. ПОДКРЕПЯМЕ И ТЕХНИЯ ПРИЗИВ ЗА "БАЛКАНИ БЕЗ ГРАНИЦИ". САМО ПРЕМАХВАНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ ШЕ ДОВЕДЕ ДО ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТОВА ЩЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ЩЕ БЪДЕ ПРИНОС ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЕВРОПА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д.ГОЦЕВ                 СЕКРЕТАР: КР.КАРАКАЧАНОВ

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/