29 септември 1995


София, 29 септември 1995 година
Брой 191 /1492/


София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НЕСПОСОБНА ДА ОСИГУРИ НА БЪЛГАРИТЕ СВОБОДНА ВИЗА ЗА ЕВРОПА" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Документът е огласен по българската национална телевизия на 28 септември 1995 г. от Асен Агов - заместник-председател на парламентарната комисия по външна политика.


На заседанието си в понеделник, 25 септември 1995 г., Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз гласува единодушно България да остане заедно с Румъния в негативния списък на рисковите държави, валиден за страните-членки на съюза.

Списъкът е изготвен преди десет години и е включвал всички страни от тогавашния комунистически блок. След 1989 г. заедно с асоциирането на източноевропейски страни в Европейския съюз, между които и България, списъкът беше периодично преразглеждан. Вследствие на това Чешката република, Словакия, Унгария и Полша отпаднаха от него. Това им позволи да получат много облекчен режим на пътуване в Европейския съюз, включително и безвизов.

Оставането на България в този списък означава да се затруднят преговорите за облекчено пътуване със страните от съюза. То означава още опашките пред европейските посолства на молители за визи да продължат.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ внимателно анализира решението на Съвета на министрите на Европейския, съюз. За нас то е ясен сигнал, че България изостава в три главни посоки по пътя си към Европа.

Първата е развитието на демократичните реформи. Управляващото мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ в Народното събрание направи неколкократно опити в нарушение на конституцията да ревизира приети закони. Най-драстичен беше случаят с усилията да се промени в ущърб на частната собственост Законът за земята. Благодарение на усилията на СДС, който сезира Конституционния съд, тези опити бяха осуетени. Цензурата се връща в националните медии, където в редовни предавания се заглушава гласът на опозицията и на онези, които мислят различно от управляващите. Стотици способни професионалисти бяха уволнени от държавни предприятия след доказани успехи, за да бъдат назначени на тяхно място верни партийни кадри с недоказани качества. Разгръща се шпиономания от най-зловещия вид на 1950 г. Всичко това оставя недвусмислено впечатление в Европа за връщане назад в демократичната реформа.

Отсъствието на напредък в пазарната реформа е второто отклонение от пътя ни към Европа. Въпреки декларациите правителството на БСП на практика не е направило нищо за приватизацията и отлага обещаваното на избирателите за неопределено време. Няма финансова стабилизация, банковата система не се реформира, вътрешният дълг расте. Натрупаният при комунистическото управление външен дълг не се облекчава, защото международните финансови институции заради несъстоятелната политика на правителството губят основания да подобрят режима на плащания и да подпомогнат възстановяването на българската икономика.

Но най-голяма тревога буди рязкото обедняване на българите. След изкуственото задържане на инфлацията през пролетта на тази година, което беше удар срещу частните производители, сега правителството я отприщи отново, за да сведе до трагични граници жизнения минимум на българите. Нашият жизнен стандарт се отдалечава с всеки месец от европейския.

Третата посока на отдалечаване от Европа е растящата и търпяна от правителството престъпност. Премиерът Жан Виденов подкрепи при вота на недоверие, внесен миналата седмица от СДС, неспособността на своите министри да се справят с нея, а после ги изпрати в Брюксел да дирят по-добър режим за България. Разбираемо е защо Европа отказа то-но на тях - тя просто не желае износ на престъпност.

Съюзът на демократичните сили прие с голяма тревога оставането на България в негативния списък на Европейския съюз, изготвен, когато Източна Европа беше комунистическа. След огромните усилия, които СДС положи България да стане член на Съвета на Европа и да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, сега ние виждаме отечеството ни да изпада в международна изолация заради едно правителство, което е неспособно да се справи с предизвикателството да осигури на българите европейска свобода, европейски стандарт и европейски ред и сигурност, тоест свободна виза за Европа.

Съюзът на демократичните сили смята, че не трябва всички българи да бъдат наказвани с карантина от Европа заради некадърното управление на БСП. Не може българите да висят по унизителни опашки за визи, защото тяхното правителство превръща България в изолатор. Ние, българите, винаги сме били част от Европа и държим да запазим мястото си в нея. Онзи, който върви срещу този наш стремеж, се опълчва срещу националните ни интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА Д-Р ОРЛИН ДРАГАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ПО ПОВОД НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ДЕМОГРАФСКИ ПРИРАСТ В БЪЛГАРИЯ. Документът е огласен пред 37-то Народно събрание на 22 септември 1995 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА!

Тема на настоящата декларация са два изключителни проблема за страната. Проблеми, които в последните 5-6 години се задълбочават, което задълбочаване ще донесе пагубни последици за българското общество и държавност. Става дума за най-важните национални и държавни проблеми - демографския и здравния.

Не е тайна, че от 5 години насам нацията ни намалява значително, а здравословното й състояние става все по-окаяно. Демографският баланс е най-ниският в Европа. Годишно по различни причини умират около 110 000, а се раждат 65-70 000 души. Абортите по желание са над 100 000. Раждаемостта на 1000 човека е 9,4 за 1994 г., смъртността на 1000 човека е 10,4 за градовете, а за селата е 19,2. Детската смъртност на 1000 живородени за 1994 година е 16,3 за градовете и, забележете, 18,9 за селата! Сърдечносъдовите заболявания, хипертонията, инсултът, нерационалното хранене, значителното тютюнопушене намаляват средната продължителност на живота в страната. Рязко намаля брачността и значително се увеличиха разводите. Всяко десето семейство в Република България е бездетно! Масовата бедност в последните години лишава много деца и възрастни от необходимите им лекарства, храни, облекло. Процентът на увеличаване на възрастното население е изключително висок. Естественият прираст е минус 3,8. Получаваните детски надбавки са незначителни в сравнение с нуждите на децата от различните възрастови групи. В България има над 200 000 самотни майки, които ежедневно полагат огромни усилия за децата, които отглеждат. Населението в България над 40-годишна възраст е около 4 милиона, който факт също влияе негативно.

Уважаеми колеги,
Ако не се вземат своевременни държавнически мерки за насърчаване на раждаемостта и многодетството и за подобряване на здравеопазването, споменатата изключително негативна тенденция няма да може да бъде забавена и намалена. При запазване на споменатите проблеми след двадесетина години едва ли ще има кой да произвежда блага, кой да попълва българската армия и кой да пази границите ни! С пенсионери и болни хора държава не се прави и народ не се съхранява.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ "ИНТЕГРИРАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ - ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРЕХОД КЪМ НОВАТА ЕПОХА" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НОВА КУЛТУРА С ПРЕДСЕДАТЕЛ КУБРАТ ТОМОВ.


4. ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЛЕМЕНТАРНИТЕ КУЛТУРИ

Много важен аспект на културните процеси днес е интегрирането на допълващите се култури - на "двете култури" /на ума и сърцето - на "физиците" и "лириците"/, по-общо на науката, изкуството, религията и окултизма, на духовното и материалното, рационалното и ирационалното. Тече взаимното им обогатяване, обмен на идеи и теории, единение, разчупват се стари догми и канони, изчерпват се още действащи парадигми, върви се към разбиране на водещата роля на духовно-моралното и към единното знание за обектите и процесите от всякакъв вид - тяхното пълно и вярно описание и разбиране е възможно само с общите усилия на науката, изкуството, религията и окултизма.

На тази среща ще се центрира върху следните проблеми

1. Характеристики на културата на ума - наука, рационално, технологично, логично и пр. тенденции в тази култура.

2. Характеристики на изкуството: форми, видове, същност, тенденции, синкретичност, интегратйвност, цялостност, синтез на изкуствата, нови изкуства - езици...

3. Характеристики на религията като такава: същност, смисъл, значение, произход, тенденции...

4. Характеристики на окултизма, на окултните школи, произход на дълбокото знание в тях - в много отношения надхвърлящо възможностите на науката, общности и различия между школите, потвърждаване на част от това знание с методите на науката, взаимодействието между наука и окултизъм...

5. Мозъчната асиметрия като физиологична основа на науката и изкуството, рационалното и ирационалното, обикновеното и екстравагантното...

6. Интегриране на духовното и материалното, схващането им като две страни на една същност - Бог или Субстанцията /религиозен и научен термин за означаване на единната същност и основа на Битието/, асиметрията между духовно и материално...

7. Вече остарели и неадекватни на съвремието догми, теории, учения, понятия, методи, критерии и пр., в областта на науката, изкуството и пр., на духовните и материалистическите учения.

8. Какво да се прави за ускореното интегриране на комплементарните култури и за издигане на културата на политиците, деловите среди, мафиите и изобщо на силните на деня, за да разберат общността на интересите си с останалите хора.


5. ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КУЛТУРИ

Много важно за бъдещето стана и интегрирането на древното и съвременното знание и мъдрост. Натрупаните знания от древността до днес вече надхвърлиха критичните граници и минават на качествено по-високо ниво: те създават една качествено нова научна картина на света, човека, обществото, мисленето и пр. - те се оказаха много по-сложни, по-парадоксални, по-фантастични и по-невероятни от това, което си мислехме доскоро, че знаем за тях. Това означава, че фактически тече качествено нова научна революция и се създават съвършено нови технологии като израз на новата мощ на човека.

На тази среща ще се наблегне на следните проблеми:

1. Характеристики на древното знание и мъдрост: схващанията им за човека, Космоса, Бога, за ценностите и смисъла на нещата.

2. Характеристики на съвременното знание и мъдрост: също.

3. Нови съвременни фундаментални открития, технологии и теории, как променят представите ни за света и човека, за миналото и бъдещето, за възможностите и опасностите пред нас...

4. Сравнителен анализ на познавателните култури на древността и съвременността: общности, различия, допълнителност, тенденции към интегриране и изчистване, системния подход тук.

5. Новото познание и проблемите на властта и морала, опасностите от него, наближаващият апокалипсис - екологичен, военен, космически...

6. Връщането на стари фундаментални истини: кармата, прераждането, морала, извънземните цивилизации като обикновено явление - всичко това като природно-космически закони и процеси, следствията от тях за нашите представи, ценности, поведение за опасностите пред нас...

7. Проблемът за извънземните цивилизации /ИЗЦ/ и неидентифицираните летящи обекти /НЛО/ от позициите на интегралното човешко познание, мислене, опит.

8. Какво да се прави за ускоряване на интегрирането и познанието, за ефективното извършване на новата научна революция за необходимите промени от всичко това в мисленето и поведението ни.


6. ИНТЕГРИРАНЕ НА ЙЕРАРХИЧНИТЕ КУЛТУРИ

Обществото и неговата култура са вътрешно разслоени по различни признаци: ниво на образование, професия, религия, пол, място в обществената структура и пр. Едно от най-важните разслоения е според образованието и мястото в управляващите или управляваните. Досега първите защитаваха и още защитават някои общи и повече или по-малко много частни интереси за сметка на масата хора. Това днес е не само аморално, но и опасно - общото оцеляване чрез преодоляване на кризата в прехода към новата култура изисква общи усилия - спасението поединично или групово вече е невъзможно, отрицателните ни качества вече не са ни полезни, а са най-опасните.

Между главните теми на тази среща ще посочим:

1. Видове структури и управления на обществото: от древността до днес, плюсовете и минусите им, що е власт /управление/ и значението й за обществото, еволюция на властта, властта утре.

2. Сравнение между видовете управления и власт, временни и трайни елементи в тях, също характеристики и пр.

3. Методи и средства за смяна на типа управление и власт, меки и остри методи и преходи, важност на компетентността и морала на властта.

4. Психология на старата власт в условията на криза и преход към нова, проблемът за ценностите и минусите на властта.

5. Съвременната демокрация - предимства и недостатъци, контролът над медиите - псевдодемокрацията, световните конспирации и аспирации.

6. Раждащи се елементи на новата структура и управление в съвременната цивилизация, развитието им в бъдеще.

7. Средства за плавна и с необходимата скорост промяна на разбиранията на управляващите в условията на тоталната криза днес.

8. Какво да се прави за по-ефективно интегриране на йерархичните култури, за промяна на йерархията на ценностите...


7. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДИСХАРМОНИЧНИТЕ КУЛТУРИ

Една от най-големите опасности за безкръвния преход към новия световен ред и морал е растящата пропаст между бедните и богатите - между мнозинството и малцинството: доходите се различават над 150 пъти! По начин на живот, морал, проблеми, ценности, интереси и пр. това са все повече два противоположни и все по-непримирими свята - но поради поведението и силата на богатите. Без осъзнаване на това, без споделяне на богатството и отговорностите, без огромна безвъзмездна помощ за бедните ще се стигне до световен военен конфликт с използване на всякакви средства, които ще доведат до стотици милиони и даже милиарди убити и огромни разрушения на природната и човешката среда - с дълготрайни и най-вероятно гибелни последици за тях.

На тази среща ще се разгледат проблеми като следните:

1. Причините за бедността - дефектите на съвременната пазарна демокрация, в частност егоизмът на силните поради погрешната им ценностна система; престъпността; безсилието на закона...

2. Главната линия в човешката еволюция: развитие и реализиране на способностите - мястото на собствеността в тази еволюция, също на нейното наследяване - дефектите на наследяването от гледна точка на общите интереси...

3. Защо расте пропастта между бедните и богатите: продължава ограбването им, търговия с оръжие, наркотици, хора и пр., късогледството на богатите...

4. Ражда се нова и по-силна собственост - знанието, хората на знанието - утрешните лидери, новите професии, мениджърите; самата сегашна материална собственост има тенденция към деперсонализация - олигархична или държавна; провала на либерализма - какво идва...

5. Необходимост от рязко ограничаване на потреблението - поради ограничените ресурси на планетата и неговото безсмислие отвъд определена граница - отдавна премината от богатите; обръщане към безкрайните богатства на духовното, знанието, изкуството и пр. - идеалното богатство, което при обмяна се размножава.

6. Прикритото укрепване на пропастта между бедните и богатите, между закона и престъпността: масмедиите под контрол - фалшивата свобода на словото и печата, как да се преодолеят тази несвобода и скрит контрол.

7. Неспособността и нежеланието на политиците, деловите среди и бюрокрацията да решават истинските проблеми, ролята на духовната интелигенция - да дава професионално истината, правилните ценности и изхода.

8. Какво да се прави за ускорено премахване на пропастта между бедните и богатите - най-голямата опасност за човечеството, за да се повдигат и чрез това интегрират културите им.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 400
София, 27 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Реда и условията за провеждане на предизборната кампания /по приложение на глава VII от ЗМИ/


На основание чл. 25, ал.1, т.2 и глава VII от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Предизборната кампания започва на 29 септември 1995 г. и приключва на 27 октомври 1995 г. в 24,00 часа.

Предизборната кампания се води само на български език.

В периода между двата тура Централната избирателна комисия със специално решение определя допустимостта, условията и реда за провеждане на предизборна кампания.

2. В националните медии предизборната кампания започва от 20 ч. и 30 мин с до 3-минутни обръщения по Българската национална телевизия /БНТ/ и Българското национално радио /БНР/ на представителите на регистрираните в ЦИК за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политически партии и коалиции, които са регистрирани самостоятелно и/или в коалиция най-малко в една ОИК, и приключва с до 3-минутно обръщение от същите на 27 октомври 1995 г. в 24,00 часа.

3. Партиите, коалициите, кандидатите за съветници и кметове и гражданите могат да провеждат агитация за партийни листи и кандидати в устна или писмена форма на предизборни събрания или чрез средствата за масово осведомяване. Събранията са публични, като за реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

По време на предизборната кампания политическите партии и коалиции, инициативните комитети и отделните кандидати могат да изготвят и разпространяват афиши, плакати, реклами и други агитационни материали. На всеки предизборен печатен материал се отбелязва от чие име се издава. Агитационните материали се поставят или на определените от общинския съвет или кмета на общината места, или на сгради, огради, витрини и други с разрешение на собственика или управителя на имота.

4. Забранява се:
- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до приключване на изборите;
- използването на превозни средства на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
- използването на агитационни материали, застрашаващи живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материали, накърняващи обществения морал, честта и доброто име на кандидатите. Такива
материали се премахват или изземат от кмета на общината по предварително решение на ОИК;
- излъчването на реклами, които не са били излъчвани до началото на предизборната кампания, както и използването на елементи от търговска реклама за всякакви форми на предизборна пропаганда;
- публикацията на непубликувани резултати от допитвания до общественото мнение /под формата на социологически проучвания, анкети и пр./ след 21 октомври 1995 г. и в деня на изборите;
- финансирането на предизборната кампания от юридически лица с чуждестранно, общинско или държавно участие.

5. Редът за участие в предизборните предавания по БНТ и БНР се определя с отделни жребии за встъпителното обръщение, заключителното обръщение и диспутите.

Редът, формите, условията и екипите за реализиране на предизборните предавания по БНП и БНР се определят при спазване на закона и настоящото решение на ЦИК, съвместно от генералните директори на БНТ, съответно БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите, имащи право на радио и телевизионно време по чл. 53 от ЗМИ.

Централната избирателна комисия осъществява контрол върху провежданата предизборна кампания по националните медии и се произнася по възражения за нарушаване на реда за провеждането й.

6. Предизборната кампания по БНТ и БНР се осъществява чрез предизборни предавания, които са:
а/ встъпително и заключително обръщение на представители на политическите партии и коалиции, регистрирани в ЦИК и самостоятелно или в коалиция най-малко в една ОИК за участие в местните избори;
б/ диспути, темите на които се определят след консултации между политическите партии и коалиции, представени в 37-то НС;
в/ репортажи, които отразяват шествия, митинги, концерти и др. прояви на партиите и коалициите, както и на независимите кандидати.

7. Безплатни са встъпителните и заключителните обръщения по точка 6, буква "а".

Когато в информационните предавания на БНТ, БНР, регионалните радио- и телевизионни центрове се включват новини, отразяващи предизборни прояви на партии, коалиции и независими кандидати за участие в местните избори по смисъла на чл. 60 и 61 от ЗМИ, това отразяване е безплатно, като се спазва принципът за равнопоставеност по продължителност и време на излъчване за участниците във всяка една конкретна емисия /предаване/.

8. Всички останали предавания по БНТ и БНР, регионалните радио- и телевизионни центрове и частните радио- и телевизионни станции и кабелни телевизии са платени. Предизборните предавания по БНТ и БНР, както и по регионалните радио- и телевизионни центрове и местните и общинските радиовъзли се заплащат съгласно чл. 58, ал.1 от ЗМИ по специални тарифи, определени от Министерския съвет.

Участието в предизборните предавания по предходния абзац се заплаща от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети на независимите кандидати най-късно 24 часа преди излъчването на съответното предизборно предаване.

Предаванията по частните радио- и телевизионни станции и кабелни телевизии се осъществяват при равни финансови условия за всички кандидати.

9. Времето за предизборните диспути по чл. 52, ал.3 от ЗМИ се разпределя както следва:

а/ за парламентарно представените в 37-то НС партии и коалиции - за периода на цялата предизборна кампания - 180 минути, от които:
- 93 минути и 45 секунди за БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност";
- 51 минути и 45 секунди за СДС;
- 13 минути и 30 секунди за Народен съюз - БЗНС, ДП;
- 11 минути и 15 секунди за ДПС;
- 9 минути и 45 секунди за БББ,

разпределени между отделните диспути съгласно конкретна договореност по реда на чл. 55 от ЗМИ;

б/ останалите 180 минути се разпределят поравно за всички други партии и коалиции, регистрирани в ЦИК и поне в една ОИК самостоятелно или в коалиция.

в/ партиите и коалициите по горните две точки могат да се договорят помежду си за конкретно предаване или за целия срок на предизборната кампания и друго разпределение на предоставеното им време. В този случай обаче те са длъжни да уведомят ЦИК и ръководствата на БНТ, респ. БНР, най-късно 24 часа преди промяната.

10. Предвиденото в чл. 56 от ЗМИ време за предизборна кампания, осъществявана по регионалните радио- и телевизионни центрове и местните и общински радиовъзли в ежедневните им програми, се разпределя както следва:

а/ за парламентарно представените в 37-то НС партии и коалиции - за цялата предизборна кампания - до 60 минути ежедневно, от които:
- за БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" - до 31 минути и 15 секунди;
- за СДС - до 17 минути и 15 секунди;
- за Народен съюз - БЗНС, ДП - до 4 минути и 30 секунди;
- за ДПС - до 3 минути и 45 секунди, и
- за БББ - до 3 минути и 15 секунди;

б/ за всички останали, регистрирани в ОИК партии, коалиции и независими кандидати - до 60 минути дневно, разпределени поравно за всяка партия, коалиция или независим кандидат, но не повече от 5 минути дневно за всеки от тях.

Посоченото по-горе в букви "а" и "б" време се разпределя между съответните общини, а за радиовъзлите между съответните населени места - пропорционално на броя на тяхното население.

Редът за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати в регионалните радиостанции и телевизионни центрове, местните и общинските радиовъзли, както и поредността на общините и населените места се определят чрез жребий;

в/ регистрираните в ОИК партии, коалиции и независими кандидати могат да договорят помежду си и друго разпределение на предоставеното им време, различно от предходните две точки. В този случай обаче те са длъжни да уведомят ОИК и ръководствата на съответните телевизионни центрове, респ. местните и общински радиовъзли, най-късно 24 часа преди промяната.

11. Ако за участие в местните избори в ОИК е регистрирана коалиция, включваща парламентарни и извънпарламентарни партии и/или коалиции, при разпределяне на времето по чл. 56, 57 и 59 новообразуваната местна коалиция избира полагащото се на един от участниците в коалицията време съобразно своите предпочитания.

12. При нарушаване на реда за ползване на регионалните телевизионни центрове, радиостанции и местни възли възражения се правят пред ОИК, на територията на която е разположена съответната станция, най-късно 24 часа след излъчване на предаването, по което комисията се произнася незабавно с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00    
28[29?].09.1995 г.   


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
                                         Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!