29 септември 1993


София, 29 септември 1993 г.
Брой 190 /977/


София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" С ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЛИКВИДАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ ФИРМИ ДО НАЧАЛОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21-23 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


Конфедеративният съвет на конфедерация на труда КТ "Подкрепа", като взе предвид Закона за местното самоуправление и местната администрация и в този аспект, уважавайки самоуправлението на общините, счита, че самоуправството, грубите нарушения на трудовото законодателство, са в пълно противоречие с конституционното право на труд на българския гражданин.

Доста общини приемат решение за ликвидация на фирми, отделни обекти за производство на стоки и услуги, като след това отдават помещенията под наем чрез търг. В този смисъл на преден план изпъква финансовата заинтересованост на общините, като на заден план остават проблемите с безработицата, приватизацията и инфраструктурата на тези дейности на всяка община.

Пред фалит и ликвидация са и общинските фирми за трудоустроени лица и инвалиди.

Имайки предвид гореизложеното,

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа"

настоява за:

1. Вземане на спешни мерки от общинските съвети за забрана - мораториум за ликвидация - пълна или частична - на общинските фирми преди стартиране на приватизацията.

2. Широка гласност и информиране на работещите за намеренията на общинските управи за формите на приватизация и съобразяване с мнението на трудовите колективи /чл. 4, ал. 2 от ЗППДОП/.

3. Гарантиране правото на труд на работещите и спазване на трудовото законодателство от страна на ръководителите на общински фирми.

4. Създаване на икономическа заинтересованост на общините да приватизират общинските фирми, а не да ги ликвидират.

5. Незабавно изработване на нормативна уредба за работа на специализираните общински предприятия за трудоустроени и инвалидизирани лица.

Плевен, 23 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОфИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ДО ПРЕЗИДЕНТА НА ПОЛСКАТА СЕЛСКА ПАРТИЯ ВАЛДЕМАР ПАВЛАК ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В ПОЛША.


Българският земеделски народен съюз с голямо задоволство научи за големия изборен успех, постигнат от ръководената от Вас Полска селска партия.

Убедени сме, че с Вашето съдействие Полша ще продължи пътя на демократичното развитие за доброто на полския народ.

София, 27 септември 1993 г

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС:

Анастасия Димитрова-Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА" ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ДЕПУТАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ МЕХМЕД ХОДЖА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до Министерския съвет и до българската общественост.


Българските национално-патриотични кръгове са дълбоко обезпокоени от наглите изявления на депутата от Движението за права и свободи /ДПС/ в парламента г-н Мехмед Ходжа, който на общинска конференция на своята организация в Кърджали е поискал статут на национално малцинство за така наречените "български турци”. Въпросният господин, който на всичкото отгоре е и председател на парламентарната Комисия по правата на човека, изглежда, забравя, че България никога не е признавала съществуването на такова малцинство в нейните граници, както и че не съществува подписана от нашата страна международна спогодба, изискваща подобно признание.

Ние отдавна предупреждавахме, че рано или късно лидерите на сепаратисткото Движение за права и свободи, чиято реална цел е разпокъсването на многострадалното ни Отечество, ще предприемат подобна стъпка. Безпрецедентните по своя характер изявления на г-н Мехмед Ходжа само показват, че, възползвайки се от пълното безсилие на държавната власт, антиконституционното движение продължава безнаказано да руши страната ни.

Българските патриоти настояват да бъде потърсена съдебна отговорност от всички организатори на сепаратистки действия и на прояви, застрашаващи сигурността на Отечеството. Необходимо е публично и задълбочено разследване на дейността на антибългарското Движение за права и свободи, защото става дума преди всичко за изяви на негови лидери от местно и национално равнище. Ако българските власти, както и така наречените "основни” политически сили отново демонстрират отчайващо безсилие пред рушителите на държавата, българската нация е в пълното си право сама да предприеме необходимите мерки за да осигури нейната защита.

София, 24 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА”:

Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ МЕХМЕД ХОДЖА.


Като определя изказванията на народния представител Мехмед Ходжа по повод на резултатите от преброяването в Якорудска и Гоце-Делчевска община за неконституционни и провокиращи антидържавни действия, Изпълнителният комитет на ВМРО-СМД е задължен да заяви:

Всеки опит за нарушаване на гражданския мир и за предизвикване на религиозно и политическо противопоставяне на територията на Пиринска Македония ще бъде осуетен най-категорично по начини и със средства, отговорността за последиците от които ще паднат изцяло върху ръководството на Движението за права и свободи.

София, 27 септември 1993 г.

СЕКРЕТАР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО-СМД:

Евгений Еков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. Документът е адресиран до депутатите от Меджлиса на Република Турция, до председателя на Комитета по правата на човека при Организацията на обединените нации и до средства за масова информация.


Турската демократическа партия /ТДП/ в България е една-единствена партийна организация, която води борба за национално самоопределение и национално самосъхранение на турското национално малцинство, съобразно международните документи в областта по правата на човека и националните малцинства. ТДП на този етап се бори за възстановяването на статуквото, предвидено за националните малцинства от международните договорености в областта по правата на националните малцинства, а не за признаването ни като такива, защото веднъж вече сме били признати чрез чл.79 от Българската конституция, приета на 4 декември 1947 година.

Целият свят знаеше за започнатия възродителен процес със циганското мюсюлманско население от периода през месец януари 1962 година по решение на прословутия априлски пленум на Българската комунистическа партия и под ръководството на Тодор Живков. Но тогава в съседна нам страна един председател на министерски съвет не знаеше какво става в България с турците и мюсюлманите и каква ще е съдбата им, ако продължават да прилагат решенията на БКП спрямо всички малцинства от небългарски корен. На базата на това незнание г-н Сюлейман Демирел през 1985 година посети България и подписа два много важни за Тодор Живков документа и с това наля масло в асимилационната му мелница, за да довърши в определен срок решението на априлския пленум на БКП през 1985 година.

Благодарение на покойния президент на Република Турция Тургут Йозал тази предателска мисия на Демирел спрямо турците, живеещи в България, бе предотвратена донякъде, но не изцяло.

Българските националшовинисти от Седмото Велико народно събрание начело с агент-провокаторите на Движението за права и свободи чрез новата Конституция на Република България узакониха решенията на прословутия априлски пленум на бившата Българска комунистическа партия по националния въпрос и на сегашния етап с трепет в сърцата си очакват да се одобри същата конституция от Съвета на Европа като демократична, за да започнат нейното прилагане с цел да продължат културната асимилация на турското национално малцинство. Защото знаят, че Сюлейман Демирел, като бивш покровител на тази българска асимилационна политика, няма да им усложнява положението пред световната общественост.

Hиe, от името на централното ръководство на нашата партия, предупредихме лично г-н Сюлейман Демирел за поредните манипулации на българските управници по националния въпрос, но този човек пак продължава да не чува и да не разбира от тези неща и с бездействието си продължава да подкрепя асимилационната политика на бившите си приятели, както го правеше винаги досега.

От името на Централния координационен съвет на Турската демократическа партия и от името на нашите членове и симпатизанти от средите на турското национално малцинство в България категорично осъждаме политиката на г-н Сюлейман Демирел и на неговото правителство заедно с подкрепящите ги партии в Меджлиса им и ги обвиняваме в явно предателство спрямо националните интереси на турското национално малцинство в България и на неговата борба за национално самоопределение и национално самосъхранение.

За последно ние се обръщаме към всички народни представители от Меджлиса на Република Турция, за да се предотврати изцяло тази еднолична и тоталитарна политика на шепа самозвани бащи на турската нация и на външните турци. Същевременно се обръщаме и към Вас, г-н Председател на Комисията по правата на човека и малцинствените общности при ООН, да ни окажете съдействие в нашата справедлива борба и да не одобрите Конституцията на Република България като демократична, защото в нея няма нито една дума за спазване на правата на националните малцинства.

Нека нашата справедлива борба да не се превърне в борба за национално освобождение, като последен признат от международното право изход, заради националшовинистичните мечти на българските управници, заради продажните елементи от парламентарната група на Движението за права и свободи и заради прикритата русофилска балканска политика на г-н Сюлейман Демирел с неговите поддръжници от турския Меджлис.

Приемете нашите любезни поздрави от Централния координационен съвет на Турската демократическа партия в Република България.

20 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТДП:

Адем Кенан

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СЕДЕМ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА ЗА ОТМЯНА НА ТЪРЖЕСТВА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България и до председателя на Министерския съвет.


В новата история на България септември е месец на най-трагични събития със съдбовни последици за нашия народ: войнишките метежи през 1918, септемврийските метежи - 1923, деветосептемврийския преврат - 1944. От каквато и позиция да се оценяват тези събития, едно е общо за тях и ясно за всички българи - те са свързани с проливане на българска кръв, със страдания на много хиляди български семейства. В душата на всеки народ подобни събития отварят дълбоки, бавно заздравяващи рани, поддържат чувства на мъка, омраза, отмъщение. Затова тяхната годишнина трябва да бъде повод само за траур и размисъл, призив за покаяние и помирение! Но не и за "национални тържества". Държавник и политик, политически сили, които не осъзнават това, не мислят доброто на своя народ! По същество подобни "чествания" и "национални тържества" са провокация срещу гражданския мир и пречка за национално сплотяване и помирение.

В днешната обстановка на остра политическа конфронтация в страната друга оценка не би могла да се даде на тържествата, които БСП, Съюзът на антифашистите и други уреждат през този месец. Това вече стана ясно на 9 септември 1993 г. Няма съмнение, че "националните тържества", които същите сили готвят на 24 и 25 септември в Монтана, имат още по-остър и провокационен характер.

Оценяваме всичко това като провокация, насочена срещу единството на българския народ и гражданския мир в страната и апелираме най-настойчиво към най-висшите държавни институции - Президентство, Народно събрание, Министерски съвет, както и към всички обществени и политически сили в страната, да сторят всичко, което е в техните правомощия и възможности, за да се предотврати готвената провокация!

София, 20 септември 1993 г.


ЗА ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ
"МАТИ БОЛГАРИЯ": инж. Димитър Кънчев

ЗА СЪЮЗА "ИСТИНА”:
проф. Георги Марков

ЗА КОМИТЕТ "НАРОД-ВОЙСКА":
д-р Лазар Петрунов

ЗА СЪЮЗ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВНВУ,
ШЗО И РЗВ: Любомир Банковски

ЗА КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОЙНИШКИТЕ ПАМЕТНИЦИ: Илия Хаджиилиев

ЗА ВМРО-СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА: Стоян Бояджиев

ЗА СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ": Иван Шалев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


Някой може да иска наистина да гласува за агенти на ДС, но край на избирането на червени депутати със сини бюлетини. За предотвратяване на фалшификации в това отношение е достатъчно да се предвидят например 15 години лишаване от свобода за автори на такива фалшификации. И второ, кандидатите да бъдат излъчвани от самите КС на СДС, а НКС на СДС да си запази главно контролни функции. Ако съответният КС иска да си покани кандидати от София, си е пак негова работа, а не на указания свише. Този път на политическа еуфория не ще може да се разчита, а само на избираемостта на кандидатите. Правителството на Беров е обречено, защото не може да се справи със задачите си, които стават все по-сложни. Липсва му стратегия за прехода. Наистина ние живеем в непознато историческо време, но не може едно правителство да има 3 проекта за приватизация. Богатства лесно се създават и загубват в едно общество което се изгражда, както и в едно общество, което се разрушава. У нас процесът е двупосочен. Но работата е там, че у нас се развихря нечувана спекула, която се нарича бизнес. Едно обаче искаме да подчертаем. Народът ни ще понесе по-леко социалната цена на прехода, ако ръководителите споделят поне в известна степен неговата икономическа съдба, а не да се впускат в бързо създаване пряко или косвено на завидни състояния. Втората, а и първата може би задача на едно ново правителство на СДС е да се справи с ширещата се организирана престъпност. И не само с нея. Единственият изход в това отношение е Министерството на вътрешните работи в бъдещото правителство на СДС да се предаде на екип от БДФ начело с човек, като бившия областен управител на Пловдивска област г-н Стефан Стоянов например. Без разкриването на досиетата нормален живот във всяко отношение в България не може да има, защото само по този начин ще разберем кой-кой е и всеки ще отиде на мястото, което заслужава. Защото сега става нещо страшно - като крием доносниците, почваме да каляме честните хора - от този лабиринт трябва да се излезе.

Отмяна на Наредбата-закон за "народния" съд, довършването на връщането на земята, евентуални закони за обмяна на парите, пролетаризиране на комунистите, възстановяване на пенсионния фонд и гарантиране чрез него на жизнения минимум и за пенсионерите, използването на кадрите на българската национална емиграция, моралното и организационно унищожение на БКП/БСП, което тя би избегнала с едно решение за саморазпускане, както това бе направено на други места в Източна Европа и каквото мнение е имало и вероятно още има в самата БКП/ БСП, конкретизиране на външната ни политика, чиято основна задача в момента е запазването на териториалната цялост и националната независимост на днешна република Македония и защита на всички българи по света, като се почне с тези от западните покрайнини - единствено малцинство в пределите на истинска Сърбия. Това са някои от основните проблеми, които стоят пред нашето общество и чакат своето решение от хора, които са беззаветно предани на България и не определят отношението си към тях в зависимост от собственото им обществено положение.

В заключение можем да кажем, че си имаме добра и неповторима в нашите условия партия. В непрогледния мрак на продължилата 45 години непрогледна политическа нощ над нашата Родина ние бяхме от малкото свещички в мрака, сочещи изхода и даващи надежда. Ние сме историческа партия, защото от 65 години насам присъстваме в политическия живот на страната при всички обстоятелства, с цената на всички жертви, и то без да се сгреши по основните проблеми на нашето време - заблуждението на века, националните проблеми и демокрацията, на която точно ние трябва да учим хора, които твърдят, че са демократи, и не подозират, че в същност не са такива. Защото ние изстрадахме ценностите на демокрацията, като запазихме своята интелектуална и морална автономия при анормалните обстоятелства, които за някои са оправдание за техния конформизъм. Но България ще бъде спасена не от конформисти, а от съзнателни и опитни борци. Защото на нас научни титли ни отказаха, но сме доктори по антикомунизъм в най-благородния смисъл на тази дума и без нас никакви проблеми в нашата страна не могат да бъдат правилно и трайно решени. Без да се надценяваме, но и без да се подценяваме, ние трябва да имаме съзнание за собствената си стойност. Никой никому не дава цена по-голяма от тази, която той сам си е дал. А от друга страна, никой не може да се справя със задачи, ако няма вяра, че ще се справи с тях. И заедно с това да разчитаме само на себе си и като партия, и като държава. Ескалиращата инфлация може да ни изправи пред непредсказуеми социални явления. И ние трябва да сме готови да се справим с тях. Историята ще ни осъди, ако не изпълним своя дълг. Защото в политиката не е необходимо винаги да има успехи. По-важното е да не се допускат грешки, и то грешки, които тегнат върху цялото общество.

Всъщност нашата задача може да се сравни с тази на прабългарите, на Аспарух и неговите наследници, както веднъж я обясни Радио Лондон. Това е рядък случай в историята как малка група от хора благодарение на своята организация и бърза комуникация чрез коня успява да се наложи и да организира славянското море. И сега ние от БДФ, както прабългарите, трябва да бъдем в основата за една no-съвършена организация на съвременно българско общество.

Да се въодушевим от този пример на нашите предци. Винаги, особено в трудни времена, ЩЕ ПОБЕДИ ТОЗИ, КОЙТО Е ПО-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАН. Ние сме способни и длъжни за това.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
29.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетии позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!