29 ноември 1995


София, 29 ноември 1995 година
Брой 234 /1535/

Редактор: Нина Гаврилова

 

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 28 НОЕМВРИ 1995 Г.


Правителството на Жан Виденов превърна в своя практика вземането на решения, свързани с важни въпроси на нацията, да става в обстановка на секретност, като обществеността умишлено се дезинформира или се държи в неведение.

Разнопосочните изявления на министър-председателя и министри от правителството му по въпроса за хлебното зърно и за зърнения баланс събуждат основателна тревога. Според премиера с разрешение на правителството са изнесени 600 000 т пшеница, а според министър Чичибаба са били изнесени с разрешение на правителството 455 000 т и незаконно още 120 000 т. В същото време специалисти и представители на браншови съюзи предупреждават, че страната разполага с много ограничени запаси от пшеница и в най-скоро време ще се наложи значителен внос. А цената на хляба всеки ден расте и никой не прави дори опит да обясни защо. В предаванията на телевизията и на националното радио дискусиите по този въпрос се подменят с успокоителни монолози на представители на правителството.

Като че ли за да подсили паниката, областният управител на Русенска област след няколко неуспешни опити да получи правителствени указания относно зърнената криза в областта, тълкува превратно пълномощията си по Закона за местното самоуправление и местната администрация и издава заповед, с която забранява да се изнася зърно от територията на Русенска област. С това действие се поставя началото на феодални междурегионални взаимоотношения вътре в страната.

Пред българските граждани се крие истинското състояние на проблема с хлебното зърно. Парламентът трябва да създаде анкетна комисия, която да установи истината за произведеното, наличното и изнесеното количество пшеница, за да получи българската
общественост ясна представа за причините за зърнената криза и за прогнозите за нейното решаване до новата реколта. Нека не забравяме, че по време на XXXVI Народно събрание БСП създаде комисия, която продължително време разследва някакви 120 000 т зърно, изнесени по времето на правителството на СДС, въпреки че този износ не се отрази нито на зърнения баланс, нито на цената на хляба тогава.

С явното намерение да спре поземлената реформа министърът на земеделието и хранителната промишленост издава заповед да се преразгледат и променят всички влезли в сила решения на общинските поземлени комисии, като освободените след новите решения земи се включват в държавния поземлен фонд. Тази заповед, разбира се, не става обществено достояние, а последиците от нея се крият и от заинтересуваните лица, и от целия български народ.

Областният управител на Хасковска област нарушава Закона за местното самоуправление, като вече 28 дни не свиква общинския съвет в Кърджали под предлог, че имало жалба против законността на изборите. Пренебрегнато е условието на закона, че обжалването не спира действието на акта. Този факт по очевидни причини не се коментира в националните медии.

Вместо него ежедневно се изнасят "информации" за нарушения по време на отминалите избори в региона.

Правителството отказва, включително и при провеждането на парламентарен контрол, да даде обяснения за целите и условията, при които е създадено гръцко-българското дружество от системата на телекомуникациите БУЛФОН, в което очевидно са накърнени националните интереси на България. Според устава на дружеството на гръцкия партньор са предоставени всички права, а за нас са останали само задълженията. Дискусиите по тази тема в парламента бяха свалени от радио и телевизионния ефир, като бяха заменени с кратка информация и изказване на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения в телевизионните нови, без да бъде изяснен изобщо поводът за парламентарното питане и дебат.

Във всички изброени случаи правителството на Жан Виденов или се опитва да скрие проблемите от медиите и обществеността, или нагло ги изопачава.

Протестът на журналистите от националното радио срещу налаганата цензура е най-категоричното потвърждение за това. Към този протест днес се присъединяват все повече демократично мислещи хора от цялата страна. Жалкият опит на управляващите да подменят информацията за протеста на журналистите с масирано участие на трима от главните цензори в съботната "Панорама" отново показа колко далеч от идеята за свободата на словото са днешните властници.

Съюзът на демократичните сили напомня на министър-председателя и на членовете на правителството на Република България, както и на ръководството на управляващата БСП, че днешната политическа действителност не позволява да се възпроизвежда практиката на комунистическите правителства отпреди 10 ноември 1989 година. България от 1995 г. не е България от 1956, 1968 или 1989 година.

Всеки опит да се заблуждава българската общественост или да се скрива от българския народ информация по въпроси, които вълнуват цялата нация, нанася непоправими поражения върху процесите на демократизация на страната.

Съюзът на демократичните сили ще използва всички законни и демократични средства, за да изисква от управляващите пълна и нецензурирана информация за действията на правителството и на другите държавни органи и ще предоставя тази информация на всички.

Няма да допуснем информационно затъмнение!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПАРТИЯТА ЗА КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Днес, 25 ноември 1995 година, на свое извънредно заседание Постоянното присъствие на Българския замеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков" в присъствието на председателя на Управителния съвет, разгледа предложението на Софийското градско ръководство на БЗНС "Н.Петков" за издигане кандидатурата за президент на Република България в предстоящите избори на главния секретар на съюза - Милан Дренчев.

След обсъждане Постоянното присъствие


Р Е Ш И

Издига кандидатурата на главния секретар на БЗНС "Н. Петков" Милан Дренчев за президент на Република България в предстоящите избори.

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР:

Любен Божилов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО СИМЕОН ВТОРИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

Безверието и апатията на гласоподавателите расте. Страната ни е пред президентски избори. Те са обречени да повторят резултатите от миналото поради липсата на личност тук, която да обедини нацията и да поведе държавата напред.

Големият федеративен съвет на Федерация "Царство България" /ГФС на ФЦБ/ на националното си съвещание, състояло се на 25 ноември 1995 г. в София, реши да започне общонародна подписка под наслов - "Цар Симеон II - държавен глава". Целта ни е да получим 1 000 000 подписа.

Личността на Ваше Величество е надежда на все повече българи. Затова от все сърце молим за Вашето разрешение в тази кампания да застанем зад Вас като държавен глава.

ГОЛЯМ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА
ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ":

Христо Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Членовете и симпатизантите на партията Форум "Преображение" приветстват Вашата инициатива за публично обсъждане на изпратения до нас от Министерството на здравеопазването проект за национална здравна стратегия.

Позволявам си да направя от тяхно име и с пълно съзнание за необходимостта от широка обществена подкрепа на мерките за подобряване на общественото здраве следните допълнения, забележки и предложения:


Първо: Задълбоченият анализ на състоянието на здравето на нацията и на здравеопазната система, представен в проекта "Здраве за България", както и очертаването на главните насоки, в развитието на профилактиката на болестите и необходимите промени в организацията и управлението на процесите на възстановяване на здравната защита на населението ни дават уверение, че Министерството на здравеопазването разполага с един прекрасен екип от специалисти с високи професионални качества и загриженост за съдбата на нашия народ. С такива хора партията Форум "Преображение" би могла за по-малко от 5 години да преобрази сегашното трагично състояние на здравето на българското население до такава степен, щото България да бъде сочена за пример дори на някои между най-напредналите държави в света.

Ние сме обмислили тези въпроси в продължение на десетки години, но никога не сме срещали разбиране и съдействие от властите в България. Досега ставаше точно обратното: действията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт бяха съсредоточени единствено в стремеж към физическо, икономическо и психическо изтощаване на нашите сили с цел да бъде лишено българското население от пряка информация за нашите комплексни принципни решения на проблемите на посткомунистическото общество. Дори настоящото Ваше насърчително писмо ни учудва с кратките срокове, които Министерският съвет ни определя, за да представим "целесъобразни допълнения" към проекта за нова национална здравна стратегия: новият министър-председател беше назначен още през януари 1995 г., Вие ни изпращате Вашия проект едва на 16 октомври, а искате да Ви отговорим до 15 ноември т. г., въпреки че точно в този момент, от 29 септември до 15 ноември т. г., се провежда най-напрегнатата част от кампанията за изборите за местна власт.

Каква стратегия ще правим, ако не държим сметка за необходимостта от определяне на реални срокове и добросъвестно финансиране за дейността на организациите, които подкрепят правителствените инициативи? Вие може да не знаете, уважаема госпожо министър, че само за узаконяването на нашата партия, властите ни изнудиха да похарчим през последните 5 години повече от два милиона лева. Досега не сме получили от държавата нито една стотинка финансова подкрепа, а никой не се е замислил, че за обработката и изпращането на настоящото писмо ние ще трябва да похарчим повече от пет хиляди лева, заради краткия срок, който ни е даден за отговор.

Така че първото наше "целесъобразно допълнение" е да се въведат цифрови стойности за сроковете, разходите и очакваните резултати от националната здравна стратегия. Ако тази задача Ви изглежда прекалено трудна, ние можем да Ви помогнем да я решите.


Второ: В проекта за нова национална здравна стратегия се споменава на няколко места за необходимостта от междусекторно сътрудничество и съвместна дейност със синдикални и други организации. Никъде обаче не се виждат комплексни решения, които да изискват действително междусекторно сътрудничество, а не само скъпо струващи паралелни действия, водещи до дублиране на управленския състав, на бюрократичния апарат и на разходите за допълнителни услуги, за канцеларски материали и съоръжения и за непредвидими загуби.

Затова смятаме, че е целесъобразно да споменем тук някои наши принципни решения на главните комплексни проблеми. Например:

а/ Обвързване на размерите на лекарските заплати с доходите на работодателите и със заплатите на наемните работници и служители от всички сектори на българската икономика - по този начин се решават едновременно голям брой обществени проблеми: стимулирането на добросъвестните специалисти с висше образование; пресичане на неоснователните повишавания на цените на стоките и услугите; възстановяване на финансовия контрол върху доходите на данъкоплатците; и т. н. Това комплексно решение води неизбежно до междусекторно сътрудничество с участието на всички министерства. Надяваме се, че служителите от Министерството на здравеопазването ще положат необходимите усилия, за да подкрепят нашите искания за публично представяне пред Българската национална телевизия /БНТ/ на комплексните решения, съставящи така наречената "преображенска концепция за бърз и безболезнен преход към демокрация" /с безразсъдното обещание за "бавен и мъчителен преход" не е възможно да се възстанови доверието на населението в държавните институции/.

б/ В част трета, глава седма, точка пета от проекта за нова национална здравна стратегия е поставен въпросът за здравеопазването на безработните. Междусекторното сътрудничество е необходимо, за да се изясни, че е много по-изгодно да се премахне безработицата, отколкото да се осъществява програма за здравето на безработните. Само две са обективните причини за появата на безработица: пренасищането на пазара с евтини и висококачествени стоки и услуги, както става сега във високоиндустриализираните държави, или високата концентрация на слабо образовани индивиди, която е характерна за развиващите се държави от Африка и Южна Америка.

В България няма нито изобилно производство на евтини и висококачествени произведения, нито концентрация на слабо образовани индивиди /повече от 50% от трудещите се българи имат средно или по-високо от средно образование/. Има милиони българи, които са готови на всичко за една мизерна заплата, по-малка от 150 долара на месец. Очевидно е, че няма обективни причини за безработица.

Затова междусекторното сътрудничество по гореспоменатата точка от проекта трябва да се изрази единствено в обединяването на усилията на всички министри за отстраняване на главния виновник за безработицата. Един министър-председател, който при сегашните обстоятелства не смята за свое задължение да осигури в срок по-кратък от 12 месеца работа за всички желаещи, или е служител на чужди на България интереси, или е неспособен да оцени собствената си професионална неподготвеност.

Нашето предложение е добре известно на всички депутати и на всички министри. Съобщихме го многократно по БНТ и по Българско национално радио /БНР/ по време на предизборните кампании през декември м.г. и през октомври т.г.: публичен дебат между председателя на Министерския съвет и председателя на Форум "Преображение".

в/ В проекта липсват най-важните цифри за отчитане на общата смъртност на населението /част II, глава 2, точка 1/: само за периода от 1965 до 1985 г. смъртността в България е била увеличена с 50% /от 8,1 на 12,1 на 1000 души/. За двете десетилетия, предхождащи Чернобилската катастрофа, е бил съкратен животът на повече от 360 000 българи. А за периода от 1965 до 1990 година броят на преждевременно умъртвените българи надхвърля цифрата 500 000 души. Подобен абсурд е забелязан единствено в подвасалните на Русия източноевропейски държави. В останалите части на света смъртността непрекъснато е намалявала /средно с по около 30 % за периода от 1965 до 1985 г./, и то въпреки че във всички напреднали държави застаряването на населението е много по-силно осезаемо, отколкото в България. Отсъствието на тези цифри от всички анализи на демографията и на здравословното състояние на българската нация дава повод да се предполага, че тук не става дума за случайна демографска катастрофа, а за съзнателно планиран геноцид, без който не би могло да се стигне до неестествено бързото забогатяване на няколко десетки хиляди българи през последните 5-6 години. Така че диаграма N 7 от проекта "Здраве за България" не може в никакъв случай да се смята за обяснение на причините за смъртността. Тази диаграма прилича повече на обяснение за последствията от незачитането на човешкото достойнство, от безмилостната експлоатация на човешкия труд и от безцеремонните грабежи на частните капитали в България през времето от 9 септември 1944 година до днес.

Укриването на това явление не може с нищо да улесни междусекторното сътрудничество в стремежа ни да постигнем "устойчиво развитие на здравеопазната система". Точно обратното: вместо да решим съществуващия проблем /несправедливия комунистически начин на разпределение на труда и благата и на преразпределение на собствеността/, оказва се, че създаваме един нов труднорешим обществен проблем: изгубване на подкрепата и доверието на населението в държавните институции.

Ние смятаме, че е целесъобразно да се добави към проекта за нова национална здравна стратегия предложението на Форум "Преображение" за междусекторно сътрудничество при разобличаване на лицата, които, след като 45 години са се борили срещу частната собственост, сега за по-малко от 5-6 години са присвоили неестествено големи по размер капитали. За всички честни българи би било съвсем приемливо да се даде на незаконно забогателите възможност сами да избират дали да върнат доброволно обсебените от тях капитали, или да бъдат съдени за съучастничество в извършено вече тежко престъпление срещу човечеството.

г/ Начинът, по който е редактирана новата национална здравна стратегия, показва удивително несъответствие между солидната професионална подготовка на специалистите, съставили проекта, и професионалната неподготвеност на лицата, които са определяли параметрите на стратегията. Подобно е положението и в много други държавни институции.

Изготвянето на стратегия е работа съвършено различна от преподаването на теории за управлението. Теорията с нищо не може да помогне на оня, който смесва понятията проект, план, стратегия, програма, платформа, политика, концепция, тактика и т. н.

Ние смятаме, че е целесъобразно да се извърши преработка на проекта "Здраве за България" под ръководството на Форум "Преображение" - много са секторите от българската икономика, които ще могат да извлекат поука от евентуалното създаване на модел за стратегически действия в Министерството на здравеопазването.

д/ Полезно би било да се привлекат филолози от Българската академия на науките /БАН/ и от Софийския университет /СУ/ за изчистване на текста на проекта за национална здравна стратегия от неподходящи за българския език чужди думи и изрази: "най-голям приоритет", "сензибилизиране", "пряк или... индиректен? фактор...", "двигателен инактивитет", "протекция и промоция на здравето", "популационно организиран скрининг" и т. н. Този вид изрази не биха повредили докладите на комисии по някои маловажни проблеми в малките кметства. Но министерствата са най-висши изпълнителни органи в държавата. Те би трябвало да дават пример във всяко отношение както на останалите институции, така и на всички граждани.

е/ Наред с жилищното строителство и материалното снабдяване здравеопазването е единият от трите главни сектора на обществената организация, по чиито данни трябваше да бъдат определени параметрите за преобразяване на досегашната тоталитарна система на управление. Удивително е, че Форум "Преображение" е направил изчисленията на тези параметри преди повече от 15 години, а българските власти все още не са избрали откъде да започнат и накъде да вървят.

ж/ В част четвърта, глава втора /"Развитие на междусекторното сътрудничество"/ не се споменава нищо за комплексни решения на обществените проблеми, свързани със здравеопазването. Само са изброени под формата на механически сбор най-различни формални и неформални структури с пожелание те да извършват заедно чудеса, без да са предвидени инструменти за мотивация и контрол на присъединяващите се лица и институции.

з/ Не се споменава нищо за внедряване на такива форми на заетост на населението, които да изключват пристрастяването към тютюна, наркотиците, порнографията, проституцията, филмите на ужасите и останалите извращения, към които българските власти тласкаха досега подрастващото поколение.

и/ Нищо не се споменава в проекта за новата стратегия за възможностите за организиране на общи профилактични мерки за предпазване на гръбначния стълб и мускулатурата на гражданите, за централизирано обществено хранене, както в годините след войната /1945-1956/, и т. н.


Трето: По финансирането на здравеопазването /част четвърта, глава четвърта/:

а/ липсват цифри, от които да се вижда крайната цел на проекта; неясни са цените и сроковете за постигане на крайната цел; излиза, че няма стратегия, а само едно лирично благопожелание за добро здраве;

б/ проучванията на общественото мнение за здравеопазването причиняват повече вреда, отколкото полза, защото носят облаги само за отделни случайни личности, а не пряко - на анкетираните. По-добре е да се създаде система за събиране и отчитане на спонтанните похвали, оплаквания и препоръки на гражданите;

в/ стратегията не е предвидила критерии за определяне на обема на необходимите средства. Предвидени са само институциите и лицата, които ще се разпореждат с осигурителните фондове - това дава повод да се съмняваме в милосърдието на здравеопазването;

г/ четири от петте критерия за определяне на размера на подвижната част на работната заплата на медицинския персонал са несъстоятелни;

д/ за подготовката и квалификацията на кадрите и развитието на медицинската наука /виж подточка 9/ - недобросъвестна е идеята за създаване на факултет за висше образование по мениджмънт за полувисши медицински кадри: недопустимо е най-способните български специалисти да се поставят в подчинено положение по отношение на по-посредствени от тях лица. Малко ли щети нанесе първото масово смазване на българската интелигенция с поставянето й в подчинение на рабфаговците, които за по-малко от 40 години съсипаха национализираните в 1947 година български капитали?


ЧЕТВЪРТО: Виж част пета, глава втора на проекта за нова здравна стратегия: неясно е какви програми ще управляват "сложната и разнообразна ресурсна система на здравеопазването" в България.


ПЕТО: Прекалено лаконично са споменати петте елемента на организацията за управление на процесите при осъществяването на националната здравна стратегия: етапи, равнища, планиране, подкрепа и финансиране.


В очакване на по-прецизни данни за националната здравна стратегия и мнение за направените от нас предложения молим да приемете, уважаема госпожо министър, нашите най-дълбоки почитания.

Гент, Белгия, 15 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Илия Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00    
29.11.1995 г.    


Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


----------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


-----------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук