29 декември 1995


София, 29 декември 1995 година
Брой 254 /1555/

Редактор: Нина Гаврилова
тел: 73-37 - 202 факс: 73-37 - 342

    
София 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯТА НА УСТАВА И ПОТЪПКВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЗМА ВЪВ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА 23 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Групата около д-р Петър Дертлиев, взела връх в Българската социалдемократическа партия /БСДП/ на 41-ия извънреден конгрес през април 1995 г. с груби манипулации, продължава своята целенасочена и последователна политика за потъпкване на демократичните порядки и за утвърждаване на авторитарен стил на ръководство в нашата партия.

Доказателство за това е отношението към привържениците на Движението за социален хуманизъм - идейно течение в БСДП, срещу които е организиран истински "лов на вещици".

Какви са фактите?

Първо. Въпреки че веднага след учредяването си Движението за социален хуманизъм уведоми председателя и Изпълнителното бюро /ИБ/ на Националния комитет /НК/ на БСДП за своите добронамерени цели, като им предостави учредителния акт и програмната декларация, приети на първата национална среща, състояла се на 5-6 май 1995 г. във Варна, и поиска съдействие за осигуряване на минимални условия за своята дейност, не се постигна взаимност. Ръководството на партията и лично д-р Петър Дертлиев и досега не считат за необходимо да поддържат отношение на диалог и дискусионност в БСДП, и досега не искат да признаят съществуването на нашето идейно течение.

Второ. Върху дейността на Движението за социален хуманизъм е наложено информационно затъмнение в партийния орган в-к "Свободен народ", който го представя в изопачена светлина. Демонстрирайки публично загриженост за свободата на словото, ръководството на БСДП налага в партийния орган желязна цензура срещу всяка гледна точка, различна от официалната.

В партията и в обществото се разпространява дезинформацията, че привържениците на Движението за социален хуманизъм "водят БСДП към сливане с БСП". Така вместо да се създава атмосфера за свободно творческо обсъждане на наболелите проблеми, в партията се налагат идеологически табута и забрани върху определени теми.

Дискусионното положение за търсене на нови партньори на БСДП в изключително трудната обстановка, в която се намират партията и страната, умишлено се представя за политическа линия на Движението за социален хуманизъм с цел то да се дискредитира. Ние сме лишени от възможност да защитим идеите си пред собствената си партия.

Трето. Ръководството на партията организира създаването на паралелни организации на БСДП там, където мнозинството поддържа идеите на социалния хуманизъм, какъвто е случаят с Бургас, или предприема опити за разтурване на цели организации, каквито са случаите със Сердика, Слатина и Нови Искър в София, под предлог, че нарушават партийните решения.

Четвърто. Срещу Стефан Радославов, проф. Захари Карамфилов, Стефан Нешев, Стефан Златев, Юри Копач, Лиляна Минчева и други изтъкнати дейци на БСДП се води клеветническа и репресивна кампания в масмедиите и в партията с цел отстраняването им от политическия живот и унищожаването на Движението за социален хуманизъм, чиито представители са те. На същите се налагат и партийни "наказания" с цел сплашване на онези, които проявят и най-малка склонност към свободомислие и самостоятелни позиции.

Втората Национална среща на Движението за социален хуманизъм най-решително протестира срещу дискриминационната и репресивна политика на ръководството на БСДП начело с д-р П. Дертлиев, която цели потъпкването на правата на партийните членове и на местните организации, идейния плурализъм и дискусионността, вътрешнопартийната демокрация и толерантността в БСДП.

Ние считаме, че не прави чест на ръководството да нарушава Устава и Програмата на партията и да потъпква свободната воля на своите членове.

Ако ръководството на БСДП не си вземе поука от нашата критика и справедлив протест и продължи своята дискриминационна и репресивна политика към Движението за социален хуманизъм и към всички прояви на свободомислие в партията, ще бъдем принудени да потърсим защита на своите права, включително и пред Социалистическия интернационал.

Нашата толерантност се дължи на добрата ни воля за укрепване на единството и авторитета на БСДП, за което даваме всички доказателства и в никакъв случай не бива да се тълкува като израз на слабост. Движението за социален хуманизъм разполага със сили и средства, за да защити своите права и да отстоява свободното развитие на социалдемокрацията в България.

Нашата ръка остава протегната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 декември - Следва предоставеният за розпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ПРИЕТ НА ПЛЕНУМ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на офицерите и сержантите от запаса приветства усилията на Народното събрание, правителството и ръководството на Министерството на отбраната, които изпълниха поетия ангажимент и разработиха и приеха нов устройствен Закон за отбраната и въоръжените сили - един от основните нормативни документи в сферата на националната сигурност. Положителният резултат заслужава адмирации дори и само поради факта, че досега четири правителства и три парламента не намериха възможности и воля да разработят и приемат този жизненоважен за държавата и армията закон. Значението на този акт особено нараства, като се вземе предвид, че законът е основата на наложителната военна реформа, на целенасочената работа за повишаване социалния статут на българското офицерство, за издигане престижа на военната служба, на военната професия, на Въоръжените сили на Република България.

Запасните чинове на България очакват на базата на закона, ръководствата на Министерството на отбраната /МО/ и Генералния щаб /ГЩ/ да ускорят провеждането на военната реформа, основана на българските военни традиции и адекватна на трайните физико-географски, геополитически, военнополитически и чисто военни фактори на Балканите и в Европа, изчистена от волунтаризъм и сляпо копиране на чужди модели.

Едновременно с преобладаващото удовлетворение Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса заявява и разочарованието и недоволството на българското запасно войнство от отхвърлянето на текстове, с което се лишават мъжете на България, отдали повече от 20 години от своя съзнателен живот в служба на Отечеството, да бъдат признати за кадрови офицери от запаса, а при приемането на следващите нормативни актове те да бъдат дискриминирани. Приемането на предложените текстове би имало и голямо значение за единението на офицерския корпус и недопускане разслоението му по възрастови и други изкуствени критерии.

Особено безпокойство буди фактът, че инициатори за отхвърлянето на предложената постановка в Закона са висши военни ръководители от ГЩ, което потвърждава опасността от целенасочено разцепление на българското офицерство.

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса настоява ръководствата на МО и ГЩ да преоценят подходите си и на скорошна среща с Бюрото на Централния съвет да обсъдят възможностите за нормативно гарантиране статута на преминалите в запаса военни пенсионери и признаването им за кадрови военнослужещи с всички произтичащи социални последици при разработването и приемането на закона за пенсионирането на военнослужещите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРОФСЪЮЗНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРИ НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД СХЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ "ЗДРАВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ", ПРЕДЛОЖЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Профсъюзното сдружение на здравните работници при Независим профсъюз /НП/ "Единство" търпеливо следи действията на екстремни среди в двата политизирани синдиката - "Подкрепа" и КНСБ, и съсловните медицински съюзи. Тяхното поведение е политически опит за дестабилизиране на социалния и граждански мир. Натискът е брутален диктат с площадна същност и антидемократична насоченост. Той цели криминализиране на медицинските услуги и превръщането им от хуманитарни в спекулативни здравни органи. Държавата ни е икономически и финансово обезкръвена, т. е. доведена до банкрут. Населението обедня до степен на мизерстване. Затова Министерството на народното здраве предлага сполучлива схема на здравно обслужване. Тя е съобразена с днешните исторически дадености и само следва да се прецизира и обогати добродетелно. Ние сме за такъв подход, а не диктат, насилие, разделение противопоставяне на медицинско-здравните кадри. Вярваме, че в голямото си мнозинство лекарите, стоматолозите, медицинските сестри са мъдри хора и обичащи България дъщери и синове. Всички заедно ние не желаем повече разруха, беднота и безпътица. Затова предлагаме градивен подход в здравното дело. Призоваваме всички колеги на съвместна среща, за да обсъдим, допълним и обогатим здравната медицинска система, предложена от ръководството на Министерството на народното здраве. Иначе нашето профсъюзно сдружение на здравните работници при НП "Единство" е достатъчно силно и организирано, за да работи ползотворно за просъществуването на реорганизирано, но справедливо здравно дело.

Напомняме на министър Мими Виткова, че трябва да се търси подкрепа на по-широки кръгове от обществеността в решаване проблемите на здравеопазването.

София, 12 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Ж. Кушев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ". Документът е приет на учредителното събрание на 9 декември 1995 г. в София.


IV. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Органи на фондацията са: Общото събрание на членовете на фондацията, Управителният съвет, Контролният съвет, председателят и секретарят на фондацията.

14. Общото събрание на фондацията се състои от учредителите и лицата, станали редовни членове на фондацията по определения в този устав ред.

15. Общото събрание определя основните насоки в дейността на фондацията и приема програми, перспективни планове и отделни проекти за дейност.

16. Общото събрание избира почетния председател на фондацията и Управителния и Контролния съвет.

17. Общото събрание се свиква най-малко веднъж на една година. Заседанията се смятат за редовни, когато в тях участват повече от половината от членовете на фондацията.

18. Общото събрание се свиква от председателя на фондацията, който отправя до всички членове писмени покани, съдържащи дневния ред, най-малко един месец преди свикването му. Юридическите лица - членове на фондацията, се представляват от упълномощени за това лица.

Когато в определеното време не се явят необходимият брой членове, Общото събрание се отлага за след един час. В този случай то се смята за редовно колкото и членове да присъстват.

19. Общото събрание:
- изменя и допълва устава на фондацията;
- приема бюджета на фондацията, като бюджетът за първата календарна година се съставя от Управителния съвет;
- приема нови членове на фондацията;
- определя възнаграждението на щатните сътрудници на фондацията;
- приема отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността на фондацията;
- определя членския внос;
- решава всички други въпроси, свързани с дейността и развитието на фондацията.

20. Общото събрание приема решенията си с явно гласуване и при обикновено мнозинство от присъстващите. Уставът се изменя и допълва с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

21. Управителният съвет се състои от председател и десет членове, избрани измежду членовете на фондацията за срок от три години.

22. Членове на Управителния съвет могат да бъдат само антифашисти - български или чужди граждани, без разлика на пол, възраст, образование, имущество или религиозна принадлежност.

23. Управителният съвет управлява работите на фондацията съгласно закона, устава и решенията на Общото събрание на членовете на фондацията. За своята дейност той представя годишен отчет.

Управителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

24. Управителният съвет приема правилник за вътрешната организация и дейността на фондацията.

25. До избирането на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

26. Председател на фондацията е председателят на Управителния съвет.

Председателят на фондацията:
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
- осъществява общото ръководство на дейността на фондацията;
- осигурява доброто стопанисване и опазване на имуществото на фондацията;
- представлява заедно със секретаря фондацията във връзка с нейната стопанска дейност;
- представлява фондацията пред трети лица в Република България и в чужбина;
- изпълнява други функции, които са му възложени от Общото събрание.

27. Секретар на фондацията е секретарят на Управителния съвет.

Секретарят на фондацията:
- подпомага председателя при изпълнение на функциите му;
- ръководи оперативно дейността на фондацията в съответствие със законите в страната, устава и решенията на Общото събрание на членовете на фондацията;
- контролира оперативно изпълнението на годишния бюджет на фондацията;
- организира дейността на фондацията, сключва трудови договори със служителите във фондацията и пряко ръководи дейността им;
- подготвя оперативен и годишен отчет за дейността на фондацията;
- изпълнява други функции, които са му възложени от Общото събрание.

28. Контролният съвет се състои от председател и четирима членове, избирани измежду членовете на фондацията за срок от три години.

Контролният съвет:
- следи изпълнението на решенията на Общото събрание;
- следи за правилното стопанисване на имуществото на фондацията;
- проверява и дава заключение по годишния отчет и баланса на фондацията;
- дава заключение по ефективността и риска на инвестициите на фондацията, необходими за дейността на фондацията;
- свиква извънредни заседания на Общото събрание на фондацията в случай, че констатира противоуставни или противозаконни действия на органи на фондацията;
- извършва ревизии и проверки на документацията на фондацията, иска писмени обяснения от длъжностните лица във фондацията и от лица, които са в договорни отношения с фондацията;
- упражнява надзор върху цялостната дейност на фондацията.


V. ЧЛЕНОВЕ НА ФОНДАЦИЯТА

29. Членството във фондацията е редовно и почетно. Почетните и редовните членове имат равни права и задължения.

30. Учредителите на фондацията са нейни почетни членове.

31. Редовен член на фондацията може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което приема нейния устав и направи дарение на фондацията.

Нови членове на фондацията се приемат въз основа на писмена молба.

32. Членството във фондацията се прекратява:
- изрично - от деня на подаване на писмена молба до Управителния съвет;
- мълчаливо - при неучастие в заседанията на Общото събрание за повече от две календарни години, считано от последното му участие;
- при изключване от фондацията;
- при смърт.

33. Членовете на фондацията внасят до 1 април всяка календарна година членски внос.

34. Членовете на фондацията имат правото и задължението:
- да участват в Общото събрание на фондацията и да бъдат избирани в Управителния съвет и в Контролния съвет;
- да работят за постигане на целите на фондацията;
- да плащат членски внос.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

35. Фондацията се прекратява:
- по решение на Общото събрание на фондацията, прието с мнозинство от 3/4 от всички членове;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

36. След прекратяване на фондацията нейното имущество се предава на държавата.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
29.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнител: Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


--------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


--------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук