28 юни 1996


София, 28 юни 1996 година
Брой 90 /1645/


София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРИЕТИ В СОфИЯ НА 18 ЮНИ 1996 ГОДИНА


I. Националният координационен съвет /НКС/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ оценява предварителните избори като изключително успешни за опозицията. Избирането на г-н Петър Стоянов за кандидат-президент на обединената опозиция е безспорна победа на СДС.

Тази победа се дължи на силната положителна кампания на г-н Петър Стоянов, излъчен по демократичен път за кандидат от нашата осма национална конференция. Победата е очакван ефект от структурната реформа в СДС и резултат от откритата и честна политика на коалицията към останалите демократични партии и коалиции. Българските демократи дадоха политически модел за единодействие на своите съидейници от Източна и Централна Европа.

НКС на СДС определя за основна политическа задача на СДС заедно с другите демократични партии и коалиции от обединената опозиция да спечели президентските избори.

НКС на СДС възлага:

1. На г-н Петър Стоянов съвместно с Националния изпълнителен съвет /НИС/ да определи общите структури на обединената опозиция за президентската кампания.

2. На Парламентарната група на СДС да внесе в 37-то Народно събрание проект за решение за насрочване на президентските избори.

3. На г-ца Екатерина Михайлова да координира дейността на СДС по вътрешната политика.


II. НКС на СДС потвърждава оценката на ПГ на СДС, дадена след гласуването на вота на недоверие на правителството на Жан Виденов от 13 юни 1996.

След като направи задълбочен критичен анализ на обстановката около и след вота на недоверие, НКС на СДС заявява готовността си да предложи на българското общество и в негов интерес ясен, открит и честен подход на СДС към проблемите на България, да предложи цялостна програма за дългосрочно, стабилно развитие и управление на страната, основани на принципите на демокрацията и пазарната икономика.

СДС трябва да спечели доверието на мнозинството от българските граждани като компетентна и сериозна политическа сила, предлагаща реална положителна алтернатива на управлението на Българската социалистическа партия /БСП/. В изработването на конкретната програма за управление на страната да участват най-широк кръг от политически структури и експертни екипи от средите на членовете и привържениците на нашата коалиция.

НКС на СДС се обръща към партиите от коалицията, регионалните съвети и народните представители от ПГ на СДС да предложат своите виждания за развитие програмата на СДС в сегашните кризисни условия.

НКС на СДС възлага:

1. На заместник-председателите на парламентарни комисии да систематизират тематично направените предложения в едномесечен срок.

2. На г-н Александър Божков да координира изпълнението на настоящото решение.

София, 18 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" /СОФИЯ, 22 ЮНИ 1996 ГОДИНА/ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ СЪВМЕСТНО С ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА


1. Политически клуб /ПК/ "Екогласност" да участва в президентските избори с партньорите си от Демократичната левица, като при възможност коалицията да бъде разширена с други участници, с единни кандидати за президент и вицепрезидент на Република България.

Упълномощава Изпълнителния съвет на Политически клуб "Екогласност" за преговори с други политически сили, които биха разширили обществената подкрепа за нашите кандидати.

2. Националният съвет на ПК "Екогласност" преценява кандидатурата на Георги Пирински като отговаряща на критериите за издигане и подкрепа на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, формулирани с решение на Изпълнителния съвет на Политически клуб "Екогласност" от 21 май 1996 г. Със своите лични и професионални качества Георги Пирински е доказал, че може да провежда политика на национално съгласие и обществен диалог.

3. Възлага на Изпълнителния съвет на Политически клуб "Екогласност" след консултации да предложи кандидат за вицепрезидент.
Кандидатурата трябва да отговаря на т. 6 от приетите от Изпълнителния съвет критерии за избор на президент и вицепрезидент.

4. Възлага на Георги Аврамов да оглави група от Политически клуб "Екогласност" за работа в Централния предизборен център.

София, 22 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРИЕТА В СОфИЯ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА


На третия редовен конгрес на Републиканската партия в България бе констатирано:

1. Политическият живот в България деградира. Вместо да поставят националните интереси над теснопартийните, парламентарно представените партии обсебиха националните медии - радио, телевизия, печат. Те си създадоха приоритети, които им дават право по всяко време да говорят, да излъчват декларации и не позволяват да бъдат опровергавани, когато разпространяваната от тях информация е неточна, недостойна и антинародна. Въведе се специален статут, изискват се високи такси в телевизията и БНР, провежда се превантивен контрол, който затвори всички врати за истинския глас на народа. Пътят за изява на политици от извънпарламентарните партии напълно е блокиран.

2. Парламентарно представените партии си създадоха редица икономически изгоди, които им позволяват безнаказано и в повечето случаи безконтролно да харчат парите на данъкоплатците и да прахосват държавния бюджет, без това да води до икономически, политически и социални облаги за държавата и гражданите. Те си гласуваха високи заплати, закупиха си възможно най-скъпите коли, пътуват непрекъснато в чужбина, без това в повечето случаи да оправдава разходите им.

3. Законодателната дейност в парламента е некачествена. Няма съгласие и сътрудничество в полза на интересите на народа и страната. Затова законите ни често са неефективни. Те създадоха възможности в страната бурно да се развиват всички пороци: измами, кражби, изнудване, убийства и др.

4. Изпълнителната власт се оказа слаба или незаинтересована да въведе ред, сигурност и просперитет на частния сектор и на гражданите. При такова законодателство - и най-често с благоволението на управляващите - се създадоха икономически групировки и фирми, които експлоатират и безпрепятствено изнасят богатството на страната. Демонстрира се безотговорно отношение към интересите на нацията. Социално слабите граждани изпаднаха в колапс.

5. Рязко спадна духът на армията, отслаби се полицията, вместо да бъдат гаранти на националните интереси, държавните органи сами безнаказано вършат нарушения.

6. Съдебната система е привидно независима, работата и е тромава и неефективна, а корупцията в нейните редове процъфтява.

7. Освен Министерството на образованието днес никой не се занимава с патриотичното възпитание на младежта и любовта към родината. Няма доктрина за националната сигурност. Всеки чуждестранен гост безпрепятствено може да проникне до всички кътчета на страната и за кратко време да събере всякаква интересуваща го информация.

8. Икономическа разруха и безверие се ширят в страната. Рухва банковата система. Обезцениха се българските пари и се стопиха спестяванията на гражданите. Няма гаранции и сигурност за утрешния ден. Замира търговията и производството, разруха цари в селското стопанство. Все още не са върнати на собствениците големи проценти от имотите им. Нашата страна, която беше градина и хранеше половин Европа, днес е гробище и навява само спомени и тъжни мисли.

9. Рязко спадна политическата активност на гражданите. В предстоящите президентски избори се очаква възможно най-малко процентно участие на гражданите при гласуване. Вина за това имат и издигнатите партийни кандидати. Нашите днешни политици, вместо да обединяват народа ни, най-лекомислено участват в инициативи на етнически малцинства и предизвикват разединяване на страната. Типичен случай за това е участието на президента Желев и кандидата за президент на СДС на честването на годишнина от Възродителния процес в момента, когато се честваше годишнината от Априлската епопея, в която десетки хиляди българи са били зверски избити.

10. Все още се хабят сили, за да се върне монархическата система. Не се отчита реалността от грешките на монархическата институция в исторически план, нито фактът че всички държави около България са се отклонили от подобни тенденции, но РПБ високо цени личните качества и обаяние на бившия ни цар Симеон ІІ и ако той реши да се кандидатира за президент, вероятно ще вземем решение да подкрепим неговата кандидатура.

11. Няма ефикасен надзор за вноса и износа на храна, минерали, метали. Това важи особено за водните ресурси, които в световен мащаб са обект на особено внимание. При ясна политика нашите реки могат да допринесат за приход на валути от страните, които използват водите от нашите реки.

12. Почти всички вестници, радиото и телевизията поднасят безкрайни репортажи за убийства, изнасилвания и грабежи. С изключение на в-к "Зора" съвсем рядко в медиите се разискват проблемите, които заплашват целостта на страната ни. Отминават се тенденциите за обособяване на малцинствата, като автономни републики, строителството на джамии без оглед на броя на мохамеданите в региона, на многобройните антибългарски провокации, които си позволяват главатарите на незаконните партии и организации.

Необходимо и неотложно е да се организира кръгла маса по въпросите за етносите и националната сигурност с широкото участие на интелектуалците, доказали своята ерудиция. Да бъдат поканени и изтъкнати личности от други страни, които след дебатите да информират световната общественост за интересите на България в България.

София, 7 юни 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РПБ:

проф. д-р Александър Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БСП, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 1 ЮНИ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ


На свое заседание на 1 юни 1996 г. Политбюро и Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ обсъдиха политическото положение в България и констатираха следното:

1. В икономическата област

В предизборната си програма Българската социалистическа партия /БСП/ обещаваше да изведе икономиката на страната от разруха към оживление, да спре инфлацията. През първата година на мандата си правителството отчете известно слабо оживление на икономиката, след което нанесе върху нея мощни удари посредством мероприятия, планирани съвместно с МВФ и СБВР. Главните мероприятия са следните:

- Беше даден ход както на касовата, така и на масовата приватизация. В същото време под формата на структурна реформа започва масово закриване на предприятия. Тези две мероприятия са различни, но имат една и съща цел: окончателно съсипване на националната промишленост, изградена при социализма, и изграждане на промишлена система, изцяло контролирана от Запада. Тези две мероприятия са аналогични на ликвидацията на кооперативното аграрно производство в предходните етапи на империалистическата контрареволюция след 1989 г.

- Селското стопанство беше доразграбено; буренясалите ниви продължават да бъдат незасети; ликвидацията на животновъдството продължава. Създадоха се още по-благоприятни условия за действие на посредническите фирми, в резултат на което българските хранителни стоки са неконкурентоспособни спрямо вносните на българския пазар. Разшири се вносът на хранителни стоки. Тези мероприятия задълбочиха нерентабилността на българското аграрно производство, като бяха взети своеврременно мерки неговото държавно кредитиране да бъде затруднено.

- Беше инсценирана изкуствена зърнена криза чрез икономически необоснован масов износ на зърно. Тази операция беше много изгодна за определени кръгове от управляващата върхушка и нанесе съкрушителен удар върху семейните бюджети на населението и изхранването му с насъщния хляб. В същото време беше нанесен удар върху националното зърнопроизводство, за да може зърнената криза да прерасне в дълготраен недостиг на зърно, който пък от своя страна да доведе до задълбочаване на зависимостта на страната от международните финансови акули МВФ и СБВР. През последните дни сме свидетели на гаврата, която си прави правителството на БСП с българския народ, като го остави без хляб, за да може след това да повиши цените на хляба безнаказано. Българинът не може без хляб и скъпият хляб ще подейства като спасение и няма да предизвика заслуженото възмущение. Такива са сметките на правителството и по всяка вероятност те ще излязат верни. От тази операция спекулантите на зърно ще излязат с огромни печалби за сметка на гладния и мизерстващ български народ.

- Чрез износ на капитали зад граница, главно чрез банките, контролирани от БСП, бе предизвикана банкова криза и последваща бурна инфлация, намираща се на границата на галопиращата инфлация. Това доведе до голямо напрежение в икономиката през последните дни, до рязко повишение на цените на горивата и заплашва населението с още по-голямо обедняване и води до логични социални конфликти.

Всички тези мероприятия доведоха България до икономическа катастрофа, в условията на която вече всички живеем.


2. В социалната област

В предизборната си програма БСП обещаваше правителство на социалната справедливост, но делата на правителството от изборите до сега насочени към регламентиране на социалната несправедливост. Кризата в социалната област се задълбочава и добива ясните очертания на геноцид, насочен срещу българския народ. Това се вижда от следните факти:

- Обедняването на трудовите хора продължава да се задълбочава. Под социалния минимум живеят 92 на сто от населението, а под жизнения минимум - повече от 70 на сто. В тази преобладаваща част от българите се откроява нарастваща по численост група, която живее при крайна мизерия, недоимък, глад и болести. Експлоататорската част от обществото не надхвърля 5 на сто. Това са капиталисти, банкери, професионални политици на буржоазните и главно на парламентарно представените партии БСП, Съюз на демократичните сили, Народен съюз, Движение за права и свободи и Българския бизнес блок /СДС, НС, ДПС И БББ/. Към експлоататорите се причислява професионално-грабителската и престъпна прослойка, състояща се от спекуланти, рекетьори, черноборсаджии, наркотрафиканти. Чрез мафиотизирани структури тези две групи експлоататори са в съюз, насочен против интересите на народа. Обогатяването на експлоататорската част на българското общество нараства с бързи темпове. Отношението на минималните към максималните доходи средно на член от семейството надхвърля 1:250. Социалното разслоение нараства бързо и добива очертанията на галопиращо социално разслоение.

- Прирастът на населението в България е отрицателен и продължава да намалява чрез намаление на раждаемостта, нарастване на смъртността и нарастване на емиграцията предимно на млади хора. Средната продължителност на живота намалява с бързи темпове. Това се дължи преди всичко на нарастващото обедняване на населението, съчетано с влошаване на медицинската помощ за трудовия народ в резултат на нарастването на частния сектор в медицината и фармацевтиката и неимоверно нарастване на корупцията в държавните здравни заведения.

- Трудовото законодателство окончателно се превърна във фикция при управлението на правителството на БСП. 8-часовият работен ден се превърна за много работници в частния сектор в далечно щастливо минало. Масово се експлоатира детският труд. Безработицата расте непрекъснато. Социалистическото правителство окончателно ликвидира остатъците от социалните придобивки на трудещите се, останали от времето на социализма. България е туристическа страна, но българските курорти са достъпни само за хищниците-експлоататори и за чужденци - трудовите хора не могат да си позволят почивка в тези курорти.

- В предизборната си програма БСП обеща, че ще се справи с престъпността, че управлението на правителството на БСП ще доведе до спокоен живот на трудовите хора. Дошло на власт обаче, правителството на БСП системно улеснява действието на престъпните банди, на рекета, на убийствата, на дестабилизацията на ежедневието на българина. Корумпирането на полицията продължи да се разраства. Честните и некорумпирани полицаи биват избивани от корумпираните им колеги, които не получават законното възмездие. Управлението на БСП се ознаменува с окончателното превръщане на големите градове в затвори - трудно е да се намери прозорец на първия етаж, който не е загрозен с решетки.

- Чуждопоклонничеството и обезценяването на българската култура, изкуство, наука и образование се задълбочават. Българската литература и българската музика са подложени на истински геноцид. Американизацията на радиото и телевизията не бе ограничена от социалистическото правителство, а настъпва на все по-широк фронт.


3. В областта на вътрешната политика

Правителството на БСП системно нарушава политическия морал и даже конституцията. С такова грубо нарушение БСП дойде на власт, като заграби червения цвят на изборната бюлетина от БКП на парламентарните избори на 18.12.1994 г. и по този начин излъга народа да гласува против собствените си интереси.

Чрез своята вътрешна политика правителството на БСП показа за сетен път, че е правителство не на някаква "Демократична левица". Това обединение не е нито демократично, нито ляво. Страната с нищо не е демократизирана. Напротив: Изпълнителното бюро /ИБ/ на ВС на БСП, като висш орган на управляващата пария взема на своите заседания решения, касаещи вътрешната структура, управлението и кадровите партийни проблеми в други партии, и чрез антиконституционни действия осъществява незаконно вмешателство в тях. Това е типично за почти всички партии в страната, които сами, явно или неявно се поставиха под зависимост от БСП. Единствено БКП реагира на вмешателството и не допусна то да бъде реализирано.

Ръководството на БСП въведе драконовска цензура в БТА, БНТ и БНР, като не допуска в тях изявата на извънпарламентарни партии и главно на БКП.

Чрез цялата своя вътрешна политика правителството на БСП подготвя страната за истински тоталитарен режим, като наличността на много партии е за заблуда на народа, че в България има свобода и плурализъм.

От друга страна, вътрешната политика изцяло служи на антинародната икономическа и социална политика на правителството, което показва, че тя е подчинена на задачите на външната политика.


4. В областта на външната политика

Външната политика на правителството на БСП е категорично прозападна. Ръководството на БСП можеше да заблуждава народа и своята членска маса, че е против включването на България в НАТО в предния етап от реставрацията на капитализма, когато също управляваше цялостната политика на страната, но чрез свои кукли на конци, а то стоеше зад кулисите. Сега вече това не може да става. Всички виждаме как правителството на БСП прави всичко възможно за присъединяването на България към НАТО и ЕС. Алтернативното съпоставяне на ЕС и НАТО е пропаганден трик, който минава само за онези, които нямат представа от двете организации. Всъщност ЕС е подчинен на НАТО във военно отношение.

Правителството на БСП дава вид, че активизира сътрудничеството с Русия, а неговите опоненти-съюзници от СДС му помагат с престорена критика против такова активизиране. Всъщност контактите, които се осъществяват, не целят и нямат за следствие възстановяването на братските отношения между Русия и България, а създаването главно на икономически мостове между двете антинародни мафиотски структури - руската и българската. Това не е проруска, а антируска политика.

Антиславянската политика на правителството на БСП се прояви и в това, че то на практика подкрепи разгрома на Югославия и лишаването й от важни за нейната икономика морски пристанища.

Посещението на Жан Виденов в Китай и Виетнам също не означава някакъв завой на външната политика на правителството. Целта на посещението беше чисто икономическа, и то насочена главно към изявяване на икономически претенции към Виетнам. Много по-голям дълг към България обаче има Германия по силата на Генералната сметка, сключена между Третия райх и монархофашисткото правителство по време на Втората световна война. Представителите на правителството на БСП обаче не предявяват пред Германия никакви претенции. Напротив, тяхното поведение пред германските им колеги е раболепно и те безусловно изпълняват всички германски претенции към България.

БКП енергично и своевременно реагираше на всички тези прояви на антинародната политика на БСП чрез изявления и декларации, прогнозираше пагубните резултати от тях. Животът показа правилността на тези прогнози. Националните медии осъществяваха пълно информационно затъмнение на реакциите на БКП. Но те не могат да направят информационно затъмнение на реалната национална катастрофа, в която българският народ навлиза през настоящия етап. Във въздуха вече се носи зловонието на глад и мизерия, достигащи трагични последици. Във въздуха се носи и озонният дъх на социални конфликти.

Предвид всичко това Секретариатът на ЦК на БКП поставя въпроса за неотложната оставка на правителството на БСП. Но всички трябва да бъдат наясно, че БКП говори не за оставка, която да бъде последвана от сформирането на ново правителство от буржоазните котерии, представени в парламента - коалиционно или правителство било на СДС, ДПС, БББ, НС. Оставката на правителството трябва да бъде приета едновременно с разпускането на 37-то ОНС и насрочване на предсрочни парламентарни избори, едновременно с предсрочни президентски избори. Изборите трябва да се проведат от служебно правителство, което БКП е в състояние веднага да оглави или най-малкото да участва в него. До предсрочните избори обаче трябва да се вземат спешни мерки за предотвратяване на националната катастрофа, които да се състоят в следното:

1. Да се преустанови приватизацията и да се ликвидират последиците от нея, като се възвърне държавната собственост и възстанови общественият й характер.

2. Да се ликвидират незабавно посредническите фирми като катализатор на инфлацията.

3. Всички банки да станат клонове на БНБ, като се национализират частните банки.

4. Да се спре изтичането на капитали от страната.

5. Да се установи пълен държавен монопол върху външната търговия.

6. Да се установи строг митнически контрол, като се освободят от длъжност и подведат под съдебна отговорност всички корумпирани митнически чиновници.

7. Кредитната политика в промишлеността, транспорта и селското стопанство да се извършва единствено от държавата.

8. Да се създадат уедрени селскостопански структури, да се възстанови и поднови машинният парк на село и да се вземат решителни мерки за засяването на есенниците през 1996 г.

9. Всички предприятия на хранително-вкусовата промишленост, независимо от собствениците си, да бъдат задължени да работят по програма на Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

10. Да се установи строг хигиенен контрол върху всички вносни хранителни стоки и суровини за хранително-вкусовата промишленост.

11. Да се освободят от длъжност и да се потърси съдебна отговорност на всички корумпирани служители на МВР.

12. Да се гарантира държавна защита на народа от органите на МВР.

13. Да се проведат едновременно президентски и парламентарни избори в условия на пълно равноправие на политическите партии, при най-стриктно спазване на конституцията, без никакви извращения.

Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП обръщат вниманието на всички български граждани върху факта, че досегашните резултати от провежданите след 10.11.1989 г. избори са антиконституционни, тъй като в тях участваха антиконституционни партии - БСП, СДС, ДПС. СДС дори не е регистриран по Закона за политическите партии, а по Закона за лицата и семейството. ДПС е етническа партия. БСП е създадена в резултат на фалшифициране на вътрешнопартиен референдум в БКП със стратегическата цел народът да бъде заблуден и да се прехвърли на комунистите вината за положението, в което се намира България. Комунистите не могат да носят отговорност за делата на техните политически противници. Когато комунистите бяха на власт до 1956 г., в България се живееше свободно, нямаше кризи, спокойно се дишаше. След това по времето на деформирания социализъм все още можеше да се живее сносно. Кризата, а след това и националната катастрофа настъпиха при управлението на антикомунистическите сили БСП, СДС, ДПС, НС, БББ. Изходът е единствен: връщане към класическия социализъм и бърз преход към комунизъм.

Комунизмът няма алтернатива!

София, 1 юни 1996 г.

ЗА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП,

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" В ПОДКРЕПА НА ПРОТЕСТИ НА ГРАЖДАНИ СРЕЩУ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАБИНЕТА


Либерален съюз "Нов избор" смята, че абсурдната политическа ситуация, при която едно доказало некадърността си правителство не може да продължи да държи властта, но не иска да се откаже от нея, може да бъде разрешена само чрез активни граждански протести. Гражданите сами трябва да покажат пътя на управниците, които са изчерпали полученото на кредит доверие. Още повече когато считащата се за основна опозиционна сила Съюз на демократичните сили /СДС/, която би трябвало да оглави протеста, се бави, явно по причина на други свои политически сметки. Либерален съюз "Нов избор" счита гражданското неподчинение за естествено и необходимо средство за нормалното функциониране на демократичната държава. Не случайно Либералният съюз "Нов избор" /ЛСНИ/ първи призова гражданите да изразят своето недоволство, като излязат на улицата. Да покажат на своите управници, че времето им е изтекло. Сега ЛСНИ застава редом с хората, готови да защитят своето достойнство на граждани, на които не им е безразлично какво става с България.

София, 6 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА СТУДЕНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ /ВМРО/ - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА /СМД/ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И РОДОЛЮБИВИТЕ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ


БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Цинизмът и демагогията на управляващите отдавна изчерпаха всяко търпение и толерантност, отдавна надхвърлиха границите на поносимото.

Банките фалират.

Инфлацията излиза от контрол.

Бензинът и електроенергията гонят фантастични цени.

Няма хляб, няма социални гаранции.

Няма доверие.

Утре няма да я има и България!

Безогледната и егоистична политика на овластената и облагодетелстващата се социалистическа върхушка смаза частната инициатива, не пожела да се справи с престъпността и остави българския народ в глад и мизерия, без всякакви гаранции за социално и икономическо оцеляване.

Съсипването на България днес прави невъзможно просъществуването ни утре!

Липсата на гаранции за професионалната ни реализация, за нормалното съществуване на българското образование и все по-влошаващият се социално-икономически статус на българските студенти ни задължава да изоставим пристрастията и различията помежду си и да обединим усилията си за спасението на България.

Във връзка с всичко това студентските структури на Вътрешна македонска революционна организация /ВМРО/ във всички вузове на България обявяват

СТАЧНА ГОТОВНОСТ

И апелират към всички студенти и студентски организации за участие в ефективни стачни действия!

София, 7 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА РЕДА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ В СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА ПРЕЗ ЮНИ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до средстваза масово осведомяване.


През последната седмица зачестиха незаконосъобразните полицейски акции срещу участници в граждански протести както в столицата, така и в страната. Различните форми на натиск върху синдикални лидери, заплахите, които се силят върху тях, опитите за установяване на специален режим на достъп на гражданите по определени улици и площади - това са само част от мерките, които очевидно се предприемат от Министерството на вътрешните работи. Особено фрапантен е случаят в Кюстендил, където полицията извърши обиски в частните аптеки и частните хлебопродавници и фурни. Обиските са предприети без разрешение от прокуратурата под претекст, че се търсят укрити лекарства и малограмажен хляб. Пак в същия град са съставени актове на частни таксиметрови шофьори, участвали в протестни шествия. Почти всички са заплашвани, че ако отново опитат да протестират, ще им бъдат отнемани свидетелствата за правоуправление на автомобилите. Пресен е също така случаят в столицата, когато бе задържан таксиметров шофьор и бе обстойно обследван автомобилът му, без каквото и да е обяснение на организаторите на митинга пред парламента.

Поради ескалацията на тези акции на Министерството на вътрешните работи през последните дни имаме всички основания да смятаме, че вече съществува опит за неутрализиране на гражданските протести. Ние решително протестираме срещу подобни намерения и заявяваме, че нашата сила са именно законите, които определят нашите действия по местата, определени за гражданските протести. Убедени сме също така, че опозицията, като политически гарант на протестите, ще направи необходимото, щото да осигури присъствието на народни представители в близост до митингите и шествията.

Заедно с това държим да уведомим представителите на МВР, че всяка наша проява има свой комендант и собствена охрана. Препоръчваме на органите на реда да се обръщат по всички възникнали въпроси именно към тези хора, а не да притесняват участниците в протеста.

Изразяваме нашата надежда, че органите на реда през идните дни ще поемат присърце своята основна задача - да охраняват, а не да заплашват гражданите, които биха желали да протестират срещу политиката на правителството.

София, 5 юни 1996 г.

ПРЕЗИДЕНТ на НПС:

Димитър Диманов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА КЪМ ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА" ПО ПОВОД ИНЦИДЕНТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 7 ЮНИ 1996 ГОДИНА


Националният обществен съвет за борба с престъпността към фондация "Човещина" оценява като недопустим, недостоен и опасен инцидента пред българския парламент на 7 юни 1996 г. При него група депутати по скандален начин упражниха сила, за да принудят органите на МВР да не изпълнят служебните си задължения по охрана на обществения ред. Ние знаем, че депутатският имунитет, предвиден в Конституцията на Република България, изключва възможността от виновните да се търси наказателна отговорност, на каквато биха подлежали всички други български граждани. Същевременно заявяваме, че моралната отговорност за провокирането на нова ескалация на "войната между институциите", особено в момента на дълбока криза в обществото, пада върху виновните и върху всички, които продължават да подкрепят деструктивния им подход.

София, 10 юни 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОС КЪМ ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА":

Георги Братанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН" НА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /1989-1996 ГОДИНА/


Кажи ми, кажи, бедни народе,
кой те в таз робска люлка люлее...

Фил и Жан!

Още по времето, когато Жан "взе властта", писах, че често бъркам името му с това на Филип. По-късно "168 часа" показа колаж. Жан гледа в отгледалото - оттам го гледа Филип. Не е важно кой пръв е видял нещо общо в съдбите на Жан и Филип. По-важно е да се обоснове общото, да се надникне в същността на нещата.

Всъщност не са необходими големи усилия да се видят много от общите черти на двамата - бившият и сегашният министър-председатели, бившият и сегашният лидери на двете управляващи партии. И двамата са млади политици. И двамата са без управленски опит. И двамата дойдоха възторжено на власт. Поне така изглежда отстрана.

И двамата влязоха в тежък конфликт с медиите. И двамата проявиха толерантност към съветниците.

Но има нещо, което грижливо се крие от медиите и политическите коментатори. А то е основното. Ще изпреваря малко следващото изложение с предварителен коментар.

В България, в унисон с Русия, се извършва крайно десен преход от тоталитаризъм към... към нещо, което все още не е съвсем ясно определено. Основни характеристики на промените са силната концентрация на богатства и собственост в ръцете на сравнително малка група от хора, латиноамериканска диференциация на доходите и нестабилна политическа панорама. Политическите формации са разделени формално на "комунисти" и "демократи", но по същество служат за параван за преразпределение на т. нар."общонародна собственост". За да се подчертае различието на основните политически субекти, натрапчиво се използват и понятията "ляво" и "дясно", които са напълно лишени от съдържание в контекста на българската политическа игра. Това придава шизофренична окраска на повечето от изявленията и действията както на отделни политици, така и на политическите субекти. Естествено, това разминаване на политическия жаргон и политическото поведение най-силно рефлектира върху лидерите на основните политически формации.

Преценете сами. Съюзът на демократичните сили /СДС/ се изживява като "дясна" и "антикомунистическа" формация. Българската социалистическа партия /БСП/ тръби, че е "лява" и "социалистическа". Още един неоспорим факт. Тесният кръг от хора, които се облагодетелстват от крайно десния преход, са предимно от висшите и средните ешелони на т. нар. "комунистическа номенклатура". Електоратът на СДС е предимно от "втората половина на таблицата" в социалната йерархия. Така "дясната" политика на СДС по дефиниция влиза в конфликт с очакванията на неговия електорат. Това определи и отлива на голяма част от българите от избирателните урни. От друга страна, една лява, социалистическа политика на БСП би влязла в конфликт с новообразуващата се класа на богатите. Единствено дисциплината сред електората на БСП и ниската му политическа култура, умело подхранвани от медиите, са причина БСП все още да се радва на по-голямо доверие сред избирателите.

Тази шизофрения на политическия живот у нас е в основата на бързото изхабяване на политиците. Това определя общата съдба не само на Филип и Жан, а и на всички, които днес "управляват". А те са подбрани грижливо. Кадрите решават всичко!

Филип падна от власт. Падна, обруган от медии, президент, политици от СДС, политически партньори, синдикати... Намесиха се и "службите".

Дойде Беров. Дойде Жан. България стремително летеше надолу в пропастта.

Филип беше "най-лошият". После Беров. Сега Жан. След Жан...

Жан все още е на власт. Картината е почти същата. Съдбата му сякаш е предрешена. Съдбата му сякаш повтаря тази на Филип.

Помня добре 1992 г. Помня атаката срещу Филип. Тогава бях в СДС, бях в "кухнята" на нещата. Някой искаше ясно и твърдо: "Филип трябва да си отиде." Нямах много политически опит, но вече разбирах доста неща.

Никога не съм приемал сериозно Филип като политик. Смятах го за бутафорна фигура. Често съм го критикувал. Понякога грубо, мислех за бъдещето на СДС. Знаех, че СДС е синтетична политическа организация, знаех, че в СДС са "положени" подбрани хора, хора без житейски и политически опит, хора с "дефекти", хора, поддаващи се на манипулиране. Тези хора бяха поставени отпред, на светло, за да могат тези "зад стената" /терминът е от интервю на г-жа Рени Цанова за в."Стандарт"/, тези зад кулисите да вършат своята работа спокойно. Едните поемат пасивите, другите активите.

Помня как казах на моите колеги:

"КГБ ни е дало парцалена топка. Добре, ще играем с нея. Ще застанем зад Филип."

За нас КГБ беше нещо като синоним на тази сила, стояща зад кулисите, която дърпа конците.

Тезата бе проста. Управляват тези отзад. Дори и да сменим Филип, след известно време ще стане същото. Пасивите са за нас. Това ще унищожи СДС.

С основание ще попитате защо исках да спася СДС. Защо исках това, след като вече ясно съзнавах, че трудно мога да променя нещата. Това бяха илюзии. Все още вярвах в някои от колегите си. Все още вярвах, че здравият разум ще надделее и нещата ще потръгнат. После разбрах, че нищо не може да се направи и след четири години истинска битка, напуснах през 1993 г. политиката.

Но да продължа. На четири заседания на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС се опитваха да ни "извият ръцете". Почти успяха, но накрая се отказаха и избраха "варианта Беров".

Не смятам да бъда адвокат на българските правителства след 10 ноември. Те имат своята вина. И тя не е толкова в това, че не са имали умението да управляват. Тяхната вина е в това, че нито едно правителство нямаше смелостта ясно и открито да посочи основната причина за своите провали.

"Десетки пъти съм се питала пред факта на неопровержими доказателства за злоупотреби и престъпления, ощетили единствено и само Негово величество Народа, ще има ли правителство, което да потърси сметка за тях, и с годините предположението ми беше все по-скептично. За да поискаш от други отговорност, самият ти трябва да си достоен и чист..."

Така стене пред в."Стандарт" г-жа Рени Цанова.

"Не мисля, че Жан Виденов, комуто наистина тази власт, както и държавата, бяха подарени, е единственият виновен. И ако той е върхът на непостижимото, както казвате вие /Светлин Русев - б. м./, и това, че ни накараха да се срамуваме, нека не забравяме, че лъжата започна много по-отдавна, непосредствено след измислената революция, наречена "нежна" от един президент."

Не искам да споря с г-жа Цанова, но лъжата е почнала доста "преди революцията". По-важно е да се разбере не само от г-жа Цанова, но и от всички българи, че на Жан са подарили власт и държава, които не съществуват!

Припомнете си какво казвате за читателите на "Стандарт", г-жа Цанова!

"Нито едно правителство, преди всичко това на социалистическата партия, не намери начин да поиска и върне поне част от парите, които са получили, уж за да ги "умножат и върнат" на собственика им - моя и вашия народ. Те отдавна са потънали в бездната, наречена "неизвестност". А един банкер я нарече "зад стената" - това е мястото, където, ако питаш, се умира."

Докосвали ли са стената Фил и Жан? Питали ли са?

Не надценявам и двамата. Щом са живи, нито са "питали", нито са "пипали". И двамата говорят за мафия. Неопределено! Те имат обща съдба. Те имат общ достоен изход. Те трябва да образуват "дружество с пълна отговорност Фил и Жан". Те двамата трябва да "попитат". Пред всички българи. Иначе ще бъдат живи мъртви!

Нещата не са много сложни. Нещата са дори прости.

Нещата почват от Москва. "Количествените натрупвания в близо седемдесетгодишната история на комунистическата съветска империя водят до ново качество." Комунистическата идеология банкрутира постепенно с годините. Тук не става въпрос за върховете. Те никога не са вярвали в комунизма. Вярвали са наивниците. А такива все още има. Те пречат. Какво да се прави? "Перестройка"!

Какво означава това?

Ще върнем лентата малко назад. "Периодът на застоя" е период на разцвет на икономиката в сянка. Сред специалистите има консенсус, че колкото по-голяма е икономиката в сянка, толкова по-слаба е държавността. Гигантският размер на сенчестата икономика взривява съветската империя. Андропов губи битката с мафията. Горбачов отчита грешката на Андропов и поставя пред членовете на Политбюро историческия въпрос: ще легитимираме ли икономиката в сянка? Следват изказвания, гласуване. "Да"! Началото е поставено.

Това става през 1985 г. Тази година е паметна и за друга империя - САЩ. През 1985 г. САЩ от кредитори стават длъжници. Прогнозите на специалистите са категорични. През следващите години Япония и Германия ще изместват все по-силно Америка от световните финансови и стокови пазари. Американската стратегия за глобален контрол на света все повече ще се превръща в илюзия. На хоризонта се показва и Китай. Ако Русия започне реформи към пазарна икономика, там ще влязат предимно свободните японски и германски капитали. Облаците над Америка ще се сгъстяват все повече. Какво да се прави? Русия трябва да бъде елиминирана от предстоящото преразпределение на света. Америка ще помогне на "перестройката"! Така Америка ще помогне на себе си. Така ще й бъде по-лесно да води битката с Япония и Германия, битката на XXI век.

България! България има статут на руска провинция. България е в периферията, но не може да остане настрана от глобалните процеси. България също трябва да се "преустройва". България трябва да бъде поставена на колене. Марионетките на Москва ще са послушни. Винаги е било така.

1985 година. По задание от Москва започва изпълнението на грандиозен проект - изкуствен фалит на България. Това е и най-голямото престъпление в историята на България. България няма нито един долар външен дълг. Ще има! Десет милиарда стигат.
Капиталистите, нашите врагове, ще ги дадат. През 1989 г. се оказва, че "мързеливите туземци са изяли парите" и трябва да ги връщат с лихвите. Трябва да работят. Ще работят, ще произвеждат, но трябва да продават навън, за да получат долари. Да продават, но какво? На кого? Москва разтуря СИВ. Няма вече старото "приятелство". Да продаваме на арабите? Не може. Те са лоши хора, те са терористи! Тогава на Европа? Стоките ни не отговарят на европейските стандарти за качество. Пък и да са качествени, лоша им е опаковката. Пък и да е добра, има квоти.

И за да бъде всичко още "по-истинско", ще се появят междувременно едни юнаци - дисиденти, антикомунисти, специалисти. Ще станат политици, банкери, мениджъри, политолози, социолози. Ще се появят демократични независими медии и т. н., и т. н., и всички те, заедно, ще натикат лошите комунисти вдън земя, и ще дойде демокрацията. Всички ще бъдат свободни, богати и щастливи.

Цялата тази пародия се нарича "Имитация на революция отдолу". И тази революция отдолу ще я води човекът, който теоретично е доказал, че "тоталитарната държава, че комунизмът не може да бъде свален отдолу". Това ще му е за урок. Сещате се кой е този човек. За награда стана президент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН":

Иван Ценов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ /ФНСО - БА/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ОТ 3 ЮНИ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до Министерския съвет, до министъра на отбраната, до КНСБ и до средства за масово осведомяване.


От името на хилядите военни служители и работници, членове на независимите синдикати в армията, Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите синдикални организации в Българската армия /ФНСО - БА/ декларира безрезервна подкрепа на националната протестна акция, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и другите демократични синдикални формирования в страната, срещу антисоциалната и разрушителна политика, провеждана от правителството на Жан Виденов.

Заставаме твърдо зад исканията, формулирани в решението на Изпълнителния комитет /ИК/ на КНСБ от 3 юни 1996 г.

Законът не позволява на хората на наемния труд в армията да организират или участват в стачни действия. Независимо от това всички наши по-големи организационни структури /във военноремонтните заводи и бази, предприятията на "интендантско обслужване", военните училища и болници и др./ ще организират законни протестни акции, събрания, подписки. Военни служители и работници ще се включат масово в организираните в цялата страна протестни митинги и демонстрации.

Днес е особено важно да сме заедно и да проявим солидарност един към друг - всички хора на наемния труд!

Пред лицето на икономическата катастрофа нека бъдем единни и с открита гражданска позиция!

София, 7 юни 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО - БА:

Инж. Росан Георгиев

/Пресслужба "куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАН В СОфИЯ НА 5 ЮНИ 1996 ГОДИНА МЕЖДУ СИНДИКАЛНИТЕ МИНЬОРСКИ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ, СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" И НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МИНЬОР", И МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, И КОНСТАНТИН РУСИНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ОТРАСЪЛА


Днес, 5 юни 1996 г., се състояха преговори в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове между министър Николай Добрев - представител на Министерския съвет, и Комитета по енергетика, представляван от неговия председател г-н Константин Русинов, от една страна, и синдикалните миньорски федерации /СМФ/ - Федерацията на независимите синдикати на миньорите, представлявана от нейния председател - г-н Пенчо Токмакчиев, СМФ "Подкрепа", представлявана от нейния председател - г-н Александър Загоров, и Национална синдикална федерация /НСФ/ "Миньор", представлявана от нейния председател - г-н Димитър Димов, от друга страна.

В преговорите участваха още г-н Румен Овчаров - първи заместник-председател на Комитета по енергетика, г-н Иван Марков - заместник-председател на Комитета по енергетика, г-н Димитър Александров - изпълнителен директор на "Въглища-Холдинг" АД, заместник-председатели на миньорски федерации, членове на стачни комитети и експерти от двете страни.

След станалите разисквания по исканията на миньорските федерации във връзка с преструктурирането на отрасъла страните постигнаха следното

СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Министър Николай Добрев ще настоява пред правителството да се приеме мотивираното предложение на Комитета по енергетика за изваждане на мина "Черно море" ЕАД от списъка на предприятията, предвидени за ликвидация.

2. Комитетът по енергетика до 7 юни 1996 г. да разработи проекти за постановление на Министерския съвет /ПМС/, с което да се регламентират схемите и формите за запазване на жизнеспособните части на мините "Балкански басейн" АД, "Бистрица" ЕАД и "Антрацит" ЕАД, както и сроковете и средствата, необходими за ликвидиране на останалите части от тях, съобразени със специфичните особености на отрасъла.

Проектът за постановление, преди да се внесе в Министерския съвет, да се обсъди със синдикалните миньорски федерации - срок 10 юни 1996 г.

3. Комитетът по енергетика да спре всички процедури, включително назначаване на синдици и съкращаване на работници, свързани с ликвидация на мините "Балкански басейн" АД, "Черно море" ЕАД, "Бистрица" ЕАД и "Антрацит" ЕАД, до приемането от Министерския съвет на проекта за постановление по т. 2.

Дотогава синдикалните миньорски федерации поемат задължението да не организират ефективни стачни действия, свързани с преструктурирането на отрасъла.

4. Комитетът по енергетика и синдикалните миньорски федерации в срок до 10 юни 1996 г. да изготвят съвместно предложение за социалната защита на уволнените работници миньори в резултат на провежданата ликвидация и осъществяването на оздравителните програми в предприятията.

Предложението да се обсъди на следващите преговори с участието на представител на правителството.

5. Следващите преговори с участието на министър Н. Добрев да се проведат на 14 юни 1996 г.

СТРАНИ ПО ПРЕГОВОРИТЕ:

ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,
МИНИСТЪР: Н. Добрев

ЗА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Русинов

ЗА СИНДИКАТИТЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ: П. Токмакчиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМФ "ПОДКРЕПА":  А. Загоров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФ "МИНЬОР": Димитър Димов

/Пресслужба "Куриер"/


---------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 25 юни 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.