28 юли 1994


София, 28 юли 1994 година
Брой 146 /1191/


София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


В страната ни отново вилнее комунизъм.

Отново се погазват елементарни човешки права, брутално се нарушава свободата на словото, налага се безцеремонна цензура в националните медии.

Ярък пример за това е снощното нареждане на г-н Хачо Бояджиев, пристигнало в последния момент от кулоарите на парламента. С него се сваля от екран публицистичното предаване на Диляна Грозданова "Отзвук", в което бяха поканени за участие Иван Татарчев, главен прокурор на републиката, и председателят на Върховния съд Иван Григоров. Желанието на водещата, както и на участниците в разговора беше да бъде казана истината за отрицателните и опасни последици от влезлия в сила същия ден Закон за съдебната власт, а не обсъждането на професионалната съдба на двамата висши магистрати.

Ние разбираме зависимото положение на г-н Бояджиев от социалистическата партия, което обяснява и липсата на самостоятелни решения.

Искаме обаче да напомним на всички български граждани, че да забраниш трибуна на двамата най-висши магистрати означава по конституция и морал да посегнеш на независимостта на третата власт. Това е равносилно да забраниш достъп до националния екран на президента на републиката, на председателя на българския парламент или на министър-председателя.

А това, което биха могли да кажат господата Татарчев и Григоров, е, че влизането в сила на Закона за съдебната власт без необходимите изменения на процесуалните и съдоустройствените закони, Закона за административното производство и Закона за Върховния и Административния съд блокира изцяло дейността на съдебната власт.

Нито едно гражданско или наказателно дело няма да може да приключи. При липса на изградени правни структури, предвидени от закона, нито един престъпник няма да може да бъде осъден окончателно, нито един имуществен спор няма да може да бъде решен. Хиляди висящи дела няма да могат да приключат по липса на съдилища от различни степени. Не е ясно каква ще бъде съдбата на подадените жалби и молби за преглед по реда на надзора и кой ще ги разглежда.

Това са само част от неразрешимите проблеми, пред които комунистите изправиха българското правосъдие. Така те лишават гражданите от конституционното им право да защитават интересите си пред закона.

Целта им е хаос и анархия в страната.

СДС застава категорично в защита на независимото българско правосъдие, за реално разделение на властите и за равенство на всеки гражданин пред закона. И това в крайна сметка ще стане.

Никога комунистическата цензура не е могла и няма да може да скрие истината от хората в тази страна.

София, 27 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОДОБРЕНА ОТ 54 ДЕПУТАТИ, ДВАМА СА ПРОТИВ, ШЕСТИМА - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, А ДВАДЕСЕТ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ - ОТСЪСТВАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО.


Най-голямо завоевание на демократичните промени в България, постигнати от Съюза на демократичните сили /СДС/, е ликвидирането на еднопартийната тоталитарна система и издигането на свободно избрания парламент като върховен орган на държавата.

Парламентарната група /ПГ/ на СДС е представител на милионите българи, гласували със синята бюлетина. Нейните депутати са тези, които обикаляха страната преди изборите, поемаха ангажименти и отговорности пред избирателите и бяха в основата на успеха през 1991 г. ПГ на СДС е тази, която изработи и наложи приемането на изключително важни закони, дали реални промени в живота на хората и довели до приемането ни в Съвета на Европа. Ние излъчихме и подкрепяхме първото демократично правителство в България.

В името на единството и запазването авторитета на СДС ние отлагахме поставянето на редица наболели въпроси, засягащи ръководството на синята коалиция. ПГ на СДС все още чака отговор защо без нейно знание и участие в пленарната зала влезе т.нар. случай Константин Мишев, който повлече след себе си редица едностранни действия, довели до преждевременно падане на правителството.

ПГ на СДС не беше дори информирана за едноличната гладна стачка на Едвин Сугарев, довела до напразно изразходване на обществена енергия и усилия на ПГ с единствен резултат - оставката на вицепрезидента Блага Димитрова.

ПГ на СДС беше принуждавана да върви след събитията поради липса на ясна стратегия и тактика. СДС загуби избори за кметове в едни от най-сините общини в страната - Несебър, В. Търново, гр. Сандански. Политическият противник - БСП, беше подменен от ръководството на НКС с безкрайно търсене на врага с партиен билет между нас.

ПГ на СДС се подчини на решенията на VI Национална конференция на СДС. Но формата на бойкот, която ръководството на НКС избра и наложи, се оказа недостатъчно обмислена, неподходяща и неподкрепена от препоръчаните от конференцията извънпарламентарни действия. Единственият резултат от тази форма на бойкот е улесняването на работата на доминираното от БСП парламентарно мнозинство. Унищожени бяха част от успехите на ПГ през последната година и половина, когато тя вътре в пленарната зала, "макар и в малцинство", успя да спре промяната на приетите от нас закони и да възпрепятства гласуването на закони, блокиращи демократичните процеси.

Истината е болезнена, но без преосмислянето й не можем да вървим напред.

Не желаем да имаме нищо общо с апаратните и кариеристични боричкания, провокирани от сегашното ръководство на СДС. Това ръководство доказа, че не е в състояние да се справи със сегашната политическа обстановка.

За ПГ на СДС няма друга борба освен спечелването на предстоящите парламентарни избори, което е начинът за извеждане на страната от кризата, за защита на спокойствието и сигурността на гражданите, за изграждане на свободна и демократична България. За тази цел ПГ на СДС няма да спре да се противопоставя на БСП с всички парламентарни и извънпарламентарни средства. Гласът ни ще се чува и в парламента, и навсякъде извън него. Ще направим необходимото за обединяване на всички некомунистически организации и лица, готови да работят за убедителна победа на демократичните сили.

София, 27 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОАЛИЦИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Последните събития в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ показват по недвусмислен начин възраждането на тоталитаризма във вътрешнокоалиционните отношения на партиите и организациите, участващи в тази доскоро надеждна за демократичния преход на България политическа формация. Едва ли има политическо и държавническо време да се анализират фактите и персонажите в тази недостойна и тревожна обстановка. Очевидно е обаче, че за получаването на механично "болшинство" в НКС на СДС /каква убийствено позната практика/ огромна вина и отговорност носят хора, които допреди няколко години не са имали и понятие за борба за свобода и демокрация, хора, напълно интегрирали се в тоталитарната система и приели в характера и поведението си всички нейни белези.

Доверчивият и жаден за достойно демократично съществуване в условията на частна собственост български народ проумява мъчително неблаговидната роля, роля, гибелна за демокрацията и за националната консолидация, на политически мегаломани и пораженци като Филип Димитров, Едвин Сугарев, Иван Куртев, Басил Михайлов и други реални крепители на посттоталитарната схема на управление в нашата страна.

Ние бихме искали да отбележим част от характеристиката за Филип Димитров, дадена в нарочна декларация /Пресслужба "Куриер"/ на 13 април 1994 г. от коалиционния ни партньор БЗНС "Врабча 1" /Д.Гчев/: "Политиката, която повече от две години този "лидер" налага на Съюза на демократичните сили, е всъщност бягство от отговорности, от открита и принципна политическа борба. Политика, която създава атмосфера на неувереност, изолация и враждебност вътре в СДС и вън от него - в средите на неговите естествени съюзници. Вредите, които този политикан нанася на СДС и на демократичния процес в България, са много по-големи, отколкото която и да е открита политическа акция на реставраторските комунистически сили у нас."

Верен на своята принципна политика на национална консолидация и обръщане на всички жизнени сили на българите напред към изграждането на нова, демократична и суверенна България, страна на частната собственост и социалната справедливост, Съюзът за Търновска конституция оказва безрезервната си подкрепа на личностите и на партиите, отстояващи наши или близки позиции за реална демократична промяна на отечеството. В този смисъл ние заставаме рамо до рамо с Демократическата партия, с БЗНС ”Н.Петков” в СДС, с Радикалдемократическата партия, с ОХДЦ и с техните достойни представители г-н Стефан Савов, г-н Георги Петров, г-жа Елка Константинова, г-н Стефан Софиянски и с другите дейци от средите на Съюза на демократичните сили /вътре и вън от него/.

Съюзът за Търновска конституция призовава за решителни действия срещу опасната тенденция за възникване на неототалитаризъм вътре в СДС и за окончателното компрометиране на демократичното развитие на нашата страна.

Съюзът за Търновска конституция предлага на Демократическата партия, на БЗНС ”Н.Петков” в СДС, на Радикалдемократическата партия и на ОХДЦ да станат инициатори за свикването на национален форум на СДС, като в него на равно основание бъдат поканени и всички останали политически сили - партии и коалиции, които бяха членове на тази голяма формация и бяха отстранени с недемократични средства от нея.

София, 26 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ:

Димитър X.Попов

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" И НА МОНАРХИЧЕСКИ КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ - ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕСНИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Политическата и икономическата нестабилност в България тревожат все по силно нашия народ.

Няма никакви гаранции, които биха могли да успокоят българските граждани. Политическата нестабилност в държавата заплашва да наруши гражданския мир на целокупния изстрадал български народ. Бъдещето на българина изглежда все по-неясно. Кой може да спре свличането към една общонародна конфронтация в държавата ни, заплашваща с остър политически конфликт? Само една парламентарна монархия може със сигурност да гарантира прехода към демокрация. Мнозина представители на двата мастодонта /БСП и СДС/ у нас се срещат и обсъждат въпроси, свързани със сегашната политико-социална обстановка и преди всичко с възможността от осигуряване на мирен преход към демократично изграждане на обществото в условията на национално съгласие.

Съюзът на десните сили "Царство България” желае да уведоми двата мастодонта СДС и БСП, че в България освен тях има и други политически формирования, които стриктно следят техните бездействия, било то в парламента или другаде. При днешната критична ситуация в страната никой няма право да се гаври с обеднелия българин. Подкрепяното правителство на професор Л. Беров от задкулисната игра на БСП /к/ и от неговите сателити, в това число и групата на Доган /ДПС/, е отговорно пред род и родина за катастрофалното положение, в което се намира българският народ. СДС от своя страна постоянно апелира, че ще напусне парламента, но и до този момент все още не го е направил.

Ето защо СДС "Царство България" е длъжен да заяви: на България е нужен Царят! Колкото е възможно по-скоро. Нека всички, които мислим по този начин, да се обединим, за да накараме политическите сили в страната да се съобразят с това искане.

Бог да пази Царя и Отечеството. Амин.

ЗА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ: Л. Петрова - заместник-председател

ЗА МОНАРХИЧЕСКИ КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ: Ив. Марчевски - председател

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ИВАН КАЛЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ". Документът е адресиран и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Напоследък се разчу благодарение на медиите, че народните представители г-н Димитър Луджев и г-н Иван Пушкаров в най-скоро време щели да регистрират нова парламентарна група под името "Свободни демократи", която би могла да стане основа и за образуването и на партия или на съюз на свободните демократи. От името на членовете на Съюза на свободните демократи, който съществува от февруари 1991 г. като обединение на законно регистрираните в съда Партия на свободните демократи и Форум на свободните демократи още през 1990 г., изразявам нашето недоумение и възмущение от неморалната постъпка на изхабени политици като господата Луджев и Пушкаров да крадат авторитетното иначе и европейско име за своето ново "изобретение".

Искам да Ви напомня, г-н председател, че в българския политически живот името "свободни демократи" се асоциира с нашата организация, която издава и свой печатен орган - добре известния Ви в. "Нов ден", още от юли 1990 г. /популярен сред хората като "черния Ден"/, както и с моята скромна особа /любопитен съм дали сега в. "Дума" ще използва, например по адрес на г-н Луджев, клишето, което неизменно използва срещу мен - "свободният от всичко демократ Иван Калчев"/.

Г-н председател, моля да обясните на господата Луджев и Пушкаров, че не е морално при регистрирането на своята парламентарна група да се позовават на името "свободни демократи". Ако те направят все пак това и Вие се съгласите с тях, ние сме в правото си да защитим своите права по съдебен ред. Името "свободни демократи", г-н председател, е запазена марка, ние държим на него и нека господата Луджев и Пушкаров си понапрегнат мозъците, за да си намерят подходящо име.

София, 22 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД:

Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИЗКУПУВАНЕТО НА ЗЪРНОТО.


Вече пета година след 10 ноември 1989 година нашето общество чака възраждането на българското земеделие и животновъдство, но тяхното състояние става все по-катастрофално. Причините за това се коренят не само в буксуващата и спъвана от Българската социалистическа партия /БСП/ реформа, но и в преднамерено обезсърчителната ценова политика на управляващите спрямо българското село.

Земеделската и животновъдната продукция се изкупува по цени, които не могат да покрият разходите за нейното производство. Определената от кабинета на Беров изкупна цена на хлебното зърно от реколта 1994 г. е по-ниска от тази на 1993 г. Но и тази грабителска цена не се спазва и фуражното, и хлебното зърно се изкупуват по-евтино от цената, определяна от правителството.

Пред очите на цялото общество чрез тази ценова политика се извършва открита ликвидация на българското земеделие. Прокомунистическият аграрен министър цинично заяви, че отчаяните от тази ценова политика селяни вероятно ще сеят пак жито, а не "магарешко тръне".

Вероятно по същия начин ще бъде изкупено и слънчогледовото семе.

В същото време чрез драстичните спекулативни продажни цени на хранителните продукти се извършва нечувано ограбване на потребителите.

В крайна сметка разрушителните изкупни цени на земеделското и животинското производство създават условия за нахлуване на българския пазар на земеделска продукция отвън, което още повече ще усложни положението на българските селяни. Те са принудени като форма на протест да не прибират реколтата.

Като протестира остро срещу тази престъпна ценова политика на комунистическото правителство на Беров, Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз /УС на БЗНС/ настоява:

1. Изкупуването на хлебното зърно да започне със защитна минимална изкупна цена от 3800 лв. на тон.

2. Правителството решително да се намеси, за да предотврати мафиотските спекулации при изкупуването на слънчогледовото семе, както и при продажбата на олиото от реколта 1994 г.

БЗНС заявява, че без ясна и поощрителна аграрна политика родното земеделско производство е обречено.

3. Приетите изменения в Закона за приватизацията създадоха условия за комунистическата стопанска номенклатура, която ограби и съсипа националната ни икономика, да ползва изключителни права при приватизацията на най-печелившите стопански дейности.

Сериозни са опасенията ни, че механизмът на масовата приватизация ще бъде използван само при губещи предприятия. По този начин държавните задължения се прехвърлят върху гърба на българския народ под формата на масова приватизация.

Противоречията, неяснотите и липсата на необходимите подзаконови нормативни актове ще доведат единствено до увеличаване на социалното напрежение и забавяне на приватизационните процеси.

София, 24 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на земеделието и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ТАНЕВ,
ГОСПОДА,

Свидетели сме и потърпевши сме на най-безпрецедентното ограбване на българския селскостопански производител, нямащо аналог в историята ни дори и през турско робство. Това ограбване се извършва от организирани и неорганизирани спекуланти, търгаши и гешефтари. В същото време Министерството на земеделието, което Вие, г-н Танев, ръководите, със своите действия и бездействия не само че не защитава интересите ни, но и улеснява ограбващите ни. Нашият въпрос е: Защо? И срещу какво?

Многовековното ни търпение е изчерпано особено след препоръката Ви, г-н Танев, за сеитба на "магарешко тръне" и фарсовия отзвук по Българска национална телевизия от 20 юли 1994 г. Ето защо ние,

ОБЯВЯВАМЕ

Стачна готовност с поетапни действия от 25 юли 1994 г., включващи и гражданско неподчинение до удовлетворяване на исканията ни, които са:
- незабавна забрана на внос на селскостопанска продукция и на производните, които се произвеждат в достатъчно количество в България;
- незабавно отработване на въпроса за изплащане на компенсация на всички селскостопански производители, претърпели щети от природните бедствия /градушки, бури и поройни дъждове/, унищожили пшеничната реколта;
- установяване на минимални изкупни цени от 4 лв. за хлебната пшеница, 3,5 лв. за фуражната и минимални изкупни цени за останалата селскостопанска продукция;
- отработване на въпроса /от съответните органи/ на нормативна база за преференцирано акционерно участие на селскостопански производители при приватизация на обекти, мероприятия и предприятия, собственост на Министерството на земеделието, и на др. такива, изградени с активите на селскостопанските производители.

Господа, само вашите незабавни и енергични действия, удовлетворяващи нашите най-справедливи искания, могат да ни спрат от решимостта ни да бъдем господари на труда си, да защитим достойнството си и интересите на България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ФАЛИТИТЕ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия счита, че приетият от 36-то Народно събрание Закон за фалитите нарушава изискванията на Конвенция No 173 на Международната организация на труда /МОТ/ за защита на вземанията на трудещите се при фалит на работодателя. Припомняме, че тази конвенция е ратифицирана от Република България. Затова настояваме законът да бъде прегласуван, като сред приоритетите при плащанията в случай на фалит на стопанска организация на първо място да са трудовите възнаграждения, обезщетенията и социалните осигуровки на работниците и служителите.

Предлагаме на президента на Република България да върне за преразглеждане в Народното събрание Закона за несъстоятелността в частта му за приоритетите при плащанията в случай на фалит на стопанско предприятие.

София, 20 юли 1994 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП:

Стефан Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" И НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО" ПО ВЪПРОСА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УСИЛВАТЕЛИ НА ДЖАМИИ В НЯКОИ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до областния управител на Пловдив, до общинския съвет - Пловдив, до средства за масово осведомяване.


Предвид неоснователните политически домогвания на Движението за права и свободи /ДПС/ в нашия политически живот, надхвърлящи всякакви граници на едно движение, с извоювания неправомерен президентски статут на политическа сила, с определения му характер - на движение на верска и етническа основа ДПС се явява като нелегитимна и антиконституционна политическа сила у нас.

Ние имаме решение, изложено в политически документ на Българска отечествена партия - "Национален съюз" /БОП - "НС"/ - Централен координационно-изпълнителен съюз /ЦКИС/ Изx.No 231/ 2 юни 1994 г., по въпроса за демонтажа на усилвателите по минаретата на джамиите в селищата на републиката ни, а също така и за неправомерните искания, на Общинското ръководство на ДПС - Пловдив, към Общинския съвет /Обл.с/ - Пловдив, и Областния съвет /Обл.с/ - Пловдив, по този въпрос.

БОП - "НС" застава в защита на общинското и на областното ръководство като представители на централната държавна власт на Република България и безусловно ги подкрепя с взетото им решение на Областния съвет /Обл.с/ - Пловдив, от 17 юли 1994 г. за забрана на използването на озвучителните уредби, монтирани незаконно по минаретата на джамиите в гр. Пловдив.

Централното политическо ръководство на партията ни, членовете на Общинския комитет на БОП - "НС" - Пловдив, както и с позволението от името на нашите симпатизанти - поддържаме това общинско решение в защита на морала и спокойствието на гражданите на Пловдив.

Това е недопустимо като религиозен обреден ритуал на една неофициална ислямска религия, защото както в страната, така и в частност в града ни съществуват и съжителстват не по-малко от 5-6 религиозни общности и освен официалната българска християнска религия, третирана по конституция, никоя друга религиозна общност не може да се ползва от такива своеволия и приоритети, пречещи на спокойствието на пловдивските граждани.

Повтаряме - тези приоритети за ислямската религиозна общност не се определят с политически и финасови средства, нито пък със съдебни преследвания, а са предрешени по силата на основния закон на Република България.

Явно извършеният досегашен монтаж на тези озвучителни уредби е нарушение, за което е необходим своевременен демонтаж, нарушение на съответните мюфтийски ръководства, с немалката помощ на ДПС, защото те не са взели предварително разрешение за монтажа от общините и от Районната инспекция за опазване на околната среда /РИООС/.

БОП осъжда подобни политически внушения от страна на ДПС към общинските власти в Пловдив, което е недопустимо и неправомерно, и ги заклеймява като неоснователен политически иск на движението с религиозни амбиции в една приоритетна християнска държава, каквато е Република България.

БОП - "НС" предупреждава, че ако пловдивският областен управител се поддаде на подобни внушения и се опита да наложи вето върху законосъобразното общинско решение, то нашето централно политическо ръководство ще му поиска своевременната и непременна оставка като областен управител и държавен служител, нарушаващ Конституцията на Република България.

Ръководството на БОП - "НС" в лицето на Централния координационно-изпълнителен съвет на партията е поставило тези въпроси до трите висши държавни институции в Република България за своевременното им разрешение за извършване на демонтаж на въпросните уредби.

Не е далеч времето, когато българските избиратели ще изчистят със своя вот българския парламент от противонационалните стремления и амбиции на ДПС с неговото неправомерно присъствие и със статута му като политическа сила в България - работещо изключително като пета колона на Република Турция, компрометирало се в последно време с иска му да наложи възлагането на заповедите и командите в Българската армия да става и на турски език, с мотивировката, че зачита официалния национален език, но да не било задължително само на български език да се подават командите. Това за всеки българин е равно на позор за България и показва за кой ли път денационализаторската политика и действие на ДПС срещу Отечеството ни.

Пловдив, 18 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.Куманов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Чл. 30. Заместник-председателят подпомага председателя при осъществяване на неговата дейност. При отсъствие на председателя изпълнява функциите му.

Чл. 31. Изпълнителният секретар:
1. Ръководи дейността на служителите на Националния съвет на Гражданско обединение за републиката /ГОР/ и осъществява координационно-методическо ръководство на организацията на ГОР.
2. Отговаря за архива и документацията на ГОР.
3. Следи за организационното състояние на ГОР.
4. Трудовото правоотношение на изпълнителния секретар възниква от момента на избора му и се прекратява с избора на нов изпълнителен секретар.


ГЛАВА V
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 32 /1/ Контролната комисия се избира от Националната конференция в състав от 10 членове и за срока между две конференции
/2/ Контролната комисия избира от своя състав председател и секретар.

Чл. 33. Контролната комисия:
1. Проверява финансовото състояние на ГОР.
2. Следи за воденето на отчетността и протоколите на Изпълнителния съвет, Националния съвет и помощните органи.
3. Проверява за правилното съхранение на архива на ГОР;
4. Отчита се за дейността си пред Националната конференция.


ГЛАВА VI
ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ

Чл. 34. Имуществото на ГОР се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост и други.

Чл. 35. ГОР има собствени банкови сметки.

Чл. 36 /1/ Средствата на ГОР се набират от:
     1. Дарения, завещания и други законосъобразни източници.
     2. Издателска и рекламна дейност, както и други дейности, предвидени в неговия устав.
/2/ Приемане на дарения под условие не се допуска.

Чл. 37. Имуществото се стопанисва от Националния съвет съобразно законите на страната.


ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГОР

Чл. 38. ГОР прекратява своята дейност при:
1. Саморазпускане съгласно устава.
2. Сливане със или вливане в друга обществена формация.
3. Разпускане по решение на Върховния съд в предвидените от закона случаи.

Чл. 39. При прекратяване на ГОР по чл. 38 т.т. 1 и 2 Националният съвет определя начина и реда за разпореждане с имуществото на ГОР.


ГЛАВА VIII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. ГОР се образува в съответствие с чл. 7 от Закона за политическите партии за неопределен срок.

Чл. 41. ГОР има свои символи - емблема и печат, утвърдени от Националната конференция:
- Емблемата на ГОР е: на бял фон със зелен цвят в кръг с букви е изписано наименованието - "Гражданско обединение за републиката”, а в средата на кръга са обозначени стилизирано трите букви - Г,О,Р.
- Печатът на Гражданското обединение за републиката се състои от три концентрични окръжности. Между втората и третата концентрична окръжност е изписано и наименованието "Гражданско обединение за републиката", а в средата са трите стилизирани букви ГОР.

Чл. 42. Настоящият устав е приет от Първата национална конференция на ГОР, състояла се на 23-24 октомври 1993 г., влиза в сила от деня на неговото приемане и се вписва от съда по реда на чл. 9 от Закона за политическите партии.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
28.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Любомирова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!