28 май 1992

София, 28 май 1992 година
        Брой 103 (633)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА КЪМ ГРУПА МИТРОПОЛИТИ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ КАНОНИЧЕСКОТО СИ ЕДИНСТВО СЪС СВЕТИЯ СИНОД.


Светият Синод с дълбоко огорчение съобщава, че отделилите се от единството на Светия Синод на Българската православна църква трима митрополити Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий и Врачански Калиник и привлечените от тях митрополити Великотърновски Стефан и Доростолски и Червонски Софроний, освободени по здравословни причини и немощ от административна, църковна и епархийска власт с решение на Светия Синод в пълен състав (протокол N 2 от 23 януари 1992 г.), както и някои епископи, са образували свой Синод. За да спечелят личното ръкположение на йеромонах Христофор, те избързали да го възведат в архимандритско достойнство и с някои епископи да го ръкоположат в епископски сан, без Светият Синод да се е произнесъл съгласно Устава на Българската православна църква.

Директорът на изповеданията в нарушение на каноните, обичайното църковно право и Устава на Българската православна църква, основавайки се неправилно на чл. 16 от Закона за изповеданията от 1949 г. с писмо N 92/25 май 1992 г. утвърждава този самозван Синод.

Светият Синод с телеграми и писма от днешна дата е отнесъл това до г-н президента, г-н председателя на Народното събрание и г-н председателя на Министерския съвет с иск за отменяне на това неправомерно вмешателство в делата и живота на Българската православна Църква, за да не се наложи въпросът да се отнесе до съответните европейски институции. Светият Синод отново отправя братски апел към отделилите се трима архиереи и присъединилите се към тях да възстановят каноническото си единство със Светия Синод.

Утре, 28 май 1992 г., четвъртък, от 17,30 ч. в Патриаршеския храм "Св. Александър Невски" Светият Синод ще отслужи молебен за единомислие и мир в светата ни църква, като с камбанен звън ще се възвести за това в столичните храмове, който да призове православните християни на молитва, а също тъй приканва председателите на църковните настоятелства в цялата страна с камбанен звън и всички благочестиви и родолюбиви българи у нас и в чужбина в същия час мислено да се присъединят към това усърдно моление.

"Благодатта да бъде с всички, неизменно любещи Господа нашего Иисуса Христа. Амин" (Еф. 6:24).

Синод на Българската православна църква

София, 27 май 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
СВЕТИЯ СИНОД: Левкийски епископ Неофит

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СВЕЩЕНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕН НА 26 МАЙ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


1. Ние, делегатите на Втория конгрес на Съюза на свещениците в България (ССБ), като изслушахме отчетните доклади на Управителния съвет и на Ревизионната комисия, приемаме, че макар и при много трудни обстоятелства, е процедирано правилно съгласно Устава на ССБ и одобряваме дейността на Управителния съвет.

2. Одобряваме и декларираме, че ще съдействаме за осъществяването на задачите, посочени във втората програмна част на отчетния доклад.

3. Одобряваме предложените и гласувани промени и уточнения в Устава на ССБ, които ще бъдат задължителни за нас в дейността ни.

4. Приемаме за целесъобразно да се посочат имената на подходящи духовници от всички епархии, които да бъдат кореспонденти на вестник "Православен пастир" и да отразяват духовния живот.

5. Приемаме, одобряваме и подкрепяме състава на Светия Синод, регистриран от държавната власт.

6. Настояваме новият Управителен съвет да пледира пред Министерството на образованието на науката от новата учебна година вероучение да се преподава в училищата само от богослови.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА ПРЕСГРУПА "168 ЧАСА".


Съюзът на българските журналисти заклеймява терористичния акт, извършен в ранната утрин на 27 май 1992 г. срещу президента на пресгрупа "168 часа" г-н Петьо Блъсков. Взривен бе неговият автомобил.

Това е ужасяващ факт. Срещу свободата на словото, срещу журналистите в тази страна се посяга вече с тротилови аргументи.

Тъмни сили искат да спрат демократичното развитие на българската журналистика чрез насилие. Те са готови да проливат и кръв!

Обръщаме се към цялата общественост - в България вече искат глави на журналисти!

Издания и колеги, забравете различията помежду си!

Обединете се в името на професията против взривовете на терора!

София, 27 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА ПРЕСГРУПА "168 ЧАСА".


Днес, 27 май 1992 г., е била взривена колата на президента на пресгрупа "168 часа" г-н Петьо Блъсков.

Този терористичен акт е поредно звено в увеличаването на социалното напрежение в страната.

Български демократичен център (БДЦ) оценява покушението срещу собствеността на г-н Блъсков, срещу т.нар. "Синя мечта" като репресивен политически акт. Той цели да компрометира прохождащия частен бизнес, да сплаши предприемчивия българин, поел рисковете на частната инициатива.

БДЦ изразява своето безпокойство от възможността подобни деяния да станат рецидиви, от възможността тяхна жертва да стане всеки един от нас.

София, 27 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ЦЕНТЪР) ПО ПОВОД НА КОНФЛИКТА МЕЖДУ АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН. Документът е адресиран до парламента и правителството на Руската федерация и до посланика на Руската федерация в София.


Българската национално-радикална партия (БНРП) и Българската християндемократическа партия (център) (БХДП-ц) изразяват пълната си подкрепа на позицията на Руската федерация, изразена чрез министъра на отбраната на Общността на независимите държави (ОНД) г-н Шапошников по отношение на възможността за намеса на Република Турция в конфликта между Армения и Азербайджан. Двете партии считат, че решимостта на ОНД и на Руската федерация е надеждна бариера пред великоимперските амбиции на определени кръгове в Република Турция и подкрепящите ги сили в западния свят. Със своите действия ОНД и Руската федерация доказват принадлежността си към идеята за гарантиране на самоопределението на отделните нации и недопускане на намеса от държави, лишили от човешки права една четвърт от своето население.

Българската национално-радикална партия и Българската християндемократическа партия (център) използват случая да се разграничат както от позициите на управляващата в момента протурска групировка на СДС (движение) и ДПС по отношение на празника на славянската писменост и панславянизма, така и по отношение на съзнателното откъсване на България от икономиката, културата и духовните ценности на християнска Европа и от нейния естествен център Германия.

Надяваме се, че Руската федерация би подкрепила християнския славянски български народ при действия на пантюркистките сили, представляващи заплаха за териториалната цялост и националния суверенитет на българската държава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Ив.Георгиев    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП(ц): отец Георги Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА НА ШЕСТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 23 МАЙ 1992 ГОДИНА В БЛАГОЕВГРАД.


Ръководството на Независимото дружество за защита правата на човека в България (НДЗПЧ), учредено в гр. Септември на 16 януари (деня на Ян Палах) 1988г. и регистрирано в град Пазарджик,

Д Е К Л А Р И Р А:

1. Две години след горната дата са учредени и регистрирани в София и в Пловдив още две дружества под същото име и абревиатура.

2. Софийското и пловдивското дружество никога не са били преследвани заради своята дейност както от тоталитаризма на Живков, така и от посттоталитаризма на Желев.

3. Имаме сведения, че емисари от двете подставени дружества са събирали и събират дарения (парични средства, печатна, свързочна и запаметяваща техника) от името на истинското НДЗПЧ.

Предвид на всичко това ние смятаме за свое задължение да предупредим многобройните си членове от България, Турция и другите държави по света, че това умишлено размножаване на едноименни дружества се прави с цел да се дискредитира и парализира правозащитната дейност сега и в бъдеще.

Едновременно с това ние умоляваме онези, които са правили и правят дарения, да уведомяват за това председателя и секретаря на НДЗПЧ в България на следните адреси:

Септември                               София 1000
обл. Пловдивска                      ул."Московска" N 29
ул."Загоре" N 16                      Петър МАНОЛОВ
Илия МИНЕВ                             тел.: 89-21-31

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ "СЪЮЗЪТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ - АКТИВЕН УЧАСТНИК В МЕЖДУНАРОДНИЯ МЛАДЕЖКИ ЖИВОТ" НА СЕКРЕТАРИАТА НА ССДМ. Организацията е редовен член на Международния съюз на социалистическата (социалдемократическата) младеж.


Активната международна дейност на Съюза на социалдемократическата младеж (ССДМ), основан през 1921 г. и възстановен през 1990 г., започва след участието на наша делегация в работата на XIX конгрес на Международния съюз на социалистическата (социалдемократическата) младеж (IUSY), състоял се през м.септември 1991 г. в гр. Сеч - Чехо-Словакия. На конгреса нашият съюз е приет за пълноправен член на този младежки Интернационал, като ССДМ се явява първата и засега единствена българска обществено-политическа младежка формация със статут на редовен неин член.

На въпросния форум нашата делегация установи множество контакти с най-влиятелните младежки социалдемократически съюзи - най-вече с тези от Западна Европа, доколкото предимно с тях е възможно по-нататъшно практическо продължаване на сътрудничеството. Наред с това, в съответствие с идеята ни за балансираност и паралелност при развитието на международните отношения на ССДМ, на конгреса и в периода след него продължихме активния си диалог и със сродните ни младежки съюзи от Източна Европа.

По време на тези разговори се информирахме взаимно за актуалната обществено-политическа обстановка в съответните страни. Освен това се запознавахме и с конкретната дейност на дадения съюз: общополитическа подготовка на избори, поддръжка на инициативите на "старшите" партии и т.н.; специфично социалдемократическата - съвместни действия с младежките секции на синдикатите за борба с безработицата и защита на социално слабите; или пък чисто младежката - организиране на семинари, фестивали, "купони" и др. Естествено, винаги сме обсъждали и възможностите за съвместни действия. Значително по-добри шансове за успех в това начинание дава създадената наскоро общоевропейска структура на нашите младежки съюзи - Европейската социалдемократическа младеж (ESY). Надяваме се, че в рамките на тази нова формация ще се гарантират редовните и интензивни консултации между всичките й членове с цел да се организират общи акции в континентален мащаб - например срещу възраждането на крайната десница, срещу увеличаването на младежката безработица и т.н.

Като израз на признанието за международния авторитет на ССДМ оценяваме избирането за член на Координационната група, подготвяща официалното обявяване на споменатия съюз на Европейската социалдемократическа младеж, заместник-председателя на съюза, отговарящ за международните връзки, Стефан Савов. (Предварителното решение за основаването на ESY бе взето на Петата среща в Братислава, Словакия, през февруари 1992 г. на лидерите на европейските социалдемократически младежки съюзи.)

В качеството си на единствен представител на Югоизточна Европа в този орган ще се стремим да защитаваме интересите не само на ССДМ, но и на всички сродни младежки формации от Балканския субрегион и от европейските републики на ОНД. По такъв начин разчитаме да се затвърди вече завоюваната от нашия съюз позиция на най-влиятелната младежка социалдемократическа организация във въпросния регион. В този смисъл една от главните ни цели ще продължи да бъде превръщането на ССДМ в един от лидерите на евентуалния бъдещ Консултативен форум на централно- и източноевропейските организации в рамките на ESY, идеята за който за пръв път е предложена от наша страна.

Към подобна цел - създаването на консултативен механизъм, но вече на балканско равнище, е насочена дейността на ССДМ и в границите на "домашния" ни полуостров. Първата стъпка в това направление ще се опитаме да направим чрез организирането в близко време на Балканска среща на младежките социалдемократически съюзи. За да може обаче един такъв механизъм да бъде наистина работещ и полезен, в него трябва да участват представители на всички балкански страни без изключения (т.е. и на всички бивши югославски републики, обявили независимостта си). В този смисъл трябва да се разглежда и нашето отношение към приятелите ни от Македония - ние се стремим да бъдем гарантите не само за тяхното участие в Балканския консултативен механизъм, но и при кандидатстването им за членство в IUSY.

Международната дейност на Съюза на социалдемократическата младеж не се ограничава само в рамките на контактите със съмишленици. Освен в проявите на IUSY и ESY, чрез своите представители съюзът ни участва и на общомладежките форуми (семинари, конференции и др.), организирани от Европейския младежки център (EYC) към Съвета на Европа или от Съвета на европейските национални младежки комитети (CENYC). В балкански план издигаме идеята за организиране на Балканска общомладежка конференция по проблемите на запазването на мира в субрегиона и по правата на националните малцинства, която ще бъде своеобразна подкрепа на инициативата на българското правителство за развитие на Хелзинкския процес на Балканите.

ССДМ кани всички наши връстници, желаещи да участват в активната му международна дейност, да станат пълноправни членове на съюза.

Адрес за контакти:
София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" N 37, ет. 6, ст. 613
тел.: 81-31-10

София, 26 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката и до председателяна Конституционния съд.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Софийският градски съд, Върховният съд, петчленният състав на Върховния съд и Конституционният съд допуснаха нарушение на Конституцията, като присъдиха в изборите през октомври 1991 г. с червената бюлетина да гласува нелегитимна партия, каквато е БСП, а БКП, на която по закон, по право и по морал принадлежи тази бюлетина, неоснователно я лишиха, с което й бяха нанесени морални вреди и материални щети. Конституционият съд допусна в същите избори да участват две нелегитимни партии - БСП и ДПС. Следователно изборите са опорочени и трябва да се анулират и да се произведат нови парламентарни избори.

Въпросът за монархия или за република беше окончателно решен през 1946 г. Мотивите на Янко Янков са несъстоятелни, защото освен съветски войски имаше и съюзническа комисия, която призна проведения референдум, а съветските войски въобще не са се месили във вътрешните работи на страната ни. Конституцията на Народна република България от 4 декември 1947 г. е напълно легитимна и законна, тъй като тогавашната БРП(к) беше легитимирана чрез Софийския градски съд - Фирмено отделение. БРП(к) на V конгрес беше преименувана в БКП. Този акт на смяна на името на партията не е оформен чрез съда, така че в действителност БКП съществуваше, а юридически не е узаконена. Следователно всички по-нататъшни промени в Конституцията и решенията, които са вземани, са нелегитимни. България и сега е Народна република. Президентската институция е незаконна. Законна форма е Президиумът на Народното събрание. Проведените избори за Велико народно събрание - 1990 г. за Обикновено народно събрание и за президент и вицепрезидент - 1991 г., са нелегитимни и антиконституционни и следва да бъдат анулирани.

Поради нелегитимността на Великото народно събрание и Обикновеното народно събрание всички закони, които са приемани и продължават да се приемат и сега, са антиконституционни и нелегитимни и следва да бъдат отменени. Антиконституционен и нелегитимен е и Законът за земята и следва да бъде отменен. Въпросът каква форма на обработване и стопанисване на земята ще предпочетат, е въпрос, който доброволно се решава от притежателите на земя. Това не е въпрос на парламента, на президента и на правителството. Селскостопанските кооперативи - ТКЗС, са сдружения на хора. БСП също е нелегитимна партия според решението по делото, заведено от Янко Янков. Ако това е вярно, нелегитимно е било представянето и в изборите за Велико народно събрание и за Обикновено народно събрание, както и това на ДПС. Следователно всички решения, които са вземани от ВНС и Обикновеното народно събрание, трябва да се обявят за нищожни и да се насрочат нови избори за избиране на народни представители и Президиум на Народното събрание. Конституционният съд също е нелегитимен и трябва да преустанови дейността си по горните причини и съображения.

София, 6 април 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14 СЕПТЕМВРИ1991 ГОДИНА.


I. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1.
АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (АСО) - независими, е политическа партия със седалище в София - общ. Триадица, бул. "Витоша" 12.


II. ПРОГРАМА

Чл. 2.
АСО-н е политическа партия на български граждани, обединени около социалистическите идеи от европейски тип, възприети като система от ценности, в основата на които стоят свободата, справедливостта и солидарността.

Като политическа партия АСО-н участва в изграждането на ляв демократичен център и търси съмишленици за създаване на български социалистически съюз (БСС) в България.

Непосредствената задача на АСО-н е да стане гарант за:

- задълбочаване на процеса на мирен преход към демократично гражданско общество и правова държава;
- създаване на условия за истинска многопартийна парламентарна демокрация.

Целта на АСО-н е да освободи човека от всички ограничения, които го потискат, и да му осигури свободното упражняване на неговите права. Освобождаването на човека не зависи само от формалното признаване на неговите политически и социални права, а от създаването на такива икономически условия, които ще осигурят пълното им осъществяване.

АСО-н се стреми към изграждане на гражданско общество, основано върху синтеза на принципите на свободата, социалната справедливост и солидарността, в което всеки индивид има гарантирано право да участва в процеса на вземане на политически решения.

Основната задача на АСО-н е, вливайки се в общодемократичното движение, да обедини социалисти, безпартийни и други граждани в борбата за разрушаване на тоталитарните структури и изграждане на демократично общество в България в съответствие с Конституцията и законите на страната.

Като политическа партия АСО-н е част от световната социалистическа левица.


III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА АСО-н

Член 3.
а) Уважение на личността и гарантиране на нейната свобода и суверенитет.
б) Съчетаване на представителната с пряката демокрация.
Формиране на политиката на АСО-н чрез постоянно действащи публични форми като: общосоциалистическа дискусия, допитване, референдум и др.
в) Федеративност при изграждането и дейността на АСО-н.
г) Самоорганизация и автономност на клубовете на АСО-н.
д) Хоризонтални връзки между клубовете.
е) Пълна гласност: събранията, конференциите и заседанията на структурните звена на АСО-н са открити за всички членове на АСО-н.
ж) Пряк достъп до информацията на всички равнища.
з) Решенията, взети от клубове и конференции, са задължителни за избраните от тях органи; решенията, взети от изборните органи, са само препоръчителни за членовете на АСО-н, като клубовете, групите и отделните социалисти могат да се присъединяват или да се разграничават от взетите от ръководството на партията решения.
и) Стремеж към вземане на решенията с консенсус, когато решенията са взети с мнозинство, малцинството има право да не участва в тяхното изпълнение и да отстоява своята позиция, включително и чрез печата.


IV. ЧЛЕНСТВО В АСО-н

Член 4.
а) Член на АСО-н може да бъде всеки, който споделя програмата (платформата) на АСО-н, работи за нейната реализация и приема статута на партията.
б) Членството в АСО-н се оформя чрез регистриране в някой от клубовете или групите на АСО-н. То се прекратява чрез доброволно напускане.
в) Членът на АСО-н получава членска карта срещу подпис и встъпителен членски внос от 1 лев.

Член 5.
Права на членовете на АСО-н

- Всеки член на АСО-н членува пълноправно в един клуб на АСО-н и има право да участва в работата на произволен брой клубове на АСО-н;
- Членовете на АСО-н имат право да се разграничават публично от решения, декларации и становища на изборните органи на АСО-н или на отделни негови клубове, с които не са съгласни.

Задължения на членовете на АСО-н: да участват в организационния живот на партията и да плащат членски внос.


V. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Член 6.
Членовете на АСО-н могат да изграждат клубове на АСО-н. Клубовете избират свои председател, координатор, представител в Съвета на представителите и финансово отговорно лице.

Член 7.
а) Структурата на АСО-н е двузвенна: клубове и национално ръководство на партията. Връзката между тях е пряка.
б) Клубовете на АСО-н могат да изграждат хоризонтални връзки помежду си, като за целта изграждат съвети на координаторите в София, големите градове и различните региони на страната.
в) Клубът се ръководи от председател (председатели). Той води книгата за отчет и раздаване на членските карти. Неговият подпис представлява клуба. Клубът избира един представител в Съвета на представителите. Избира координатор, който осъществява хоризонталните връзки с другите клубове на АСО-н и финансово отговорно лице.

Член 8.
Ръководството на политическата партия се състои от Национална конференция, Съвет на представителите, Политически съвет (ПС), Оперативен съвет (ОС) и работни комисии.

Член 9.
а) Националната конференция на АСО-н е висшият ръководен орган на партията, който:
- определя неговата стратегия и тактика;
- приема политически програми и платформи;
- приема отчет от ПС, ОС и работните комисии и дава оценка за тяхната работа;
- избира председател (председатели), заместник-председатели, отговорен секретар, говорител на ПС;
- приема едногодишен финансов бюджет;
- избира Политически съвет;
- избира главни редактори на печатните органи на АСО-н.
б) Конференциите на АСО-н се провеждат най-малко веднъж годишно. Извънредни конференции се свикват по решение на Политическия съвет или по искане на поне една десета от броя на клубовете на АСО-н.
в) Изборът на делегати става от клубовете на АСО-н в съответствие с норма на представителство, определена от Политическия съвет, но всеки клуб има право на поне един делегат.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


063. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН (БЗНС - Е)

На Национална конференция за земеделско единство, проведена на 27 юли 1991 г. в София, по инициатива на Националния комитет за земеделско единство начело с Йосиф Петров и с участието на Парламентарната група на БЗНС, на част от Парламентарната група на БЗНС - Никола Петков и дейци от БЗНС "Врабча 1" бе създаден Български земеделски народен съюз - единен. Идеята е подкрепена и от групи земеделски дейци - политемигранти.

В основата е Българският земеделски народен съюз, който е възникнал като професионално-просветителска организация на селските маси в България в края на XIX век. Учредителният конгрес се е провел на 28-31 декември 1899 г. в Плевен. От 1901 г. е политическа организация, но действително става такава през 1904 г. под ръководството на Александър Стамболийски. По време на неговото правителство са проведени най-много реформи в България след Освобождението - аграрната, образователната, пенсионната, социалната, въведена е трудовата повинност. Земеделското правителство се обявява против войните. За първи път се издига идеята за създаване на Европейски съединени щати.

След 9 септември 1944 г. БЗНС става съуправляваща с БКП партия, но след 10 ноември 1989 г. се отказва от участие в управлението на страната.

През февруари 1990 г. се състоя XXXVI извънреден конгрес, който прие Устав и Програма на съюза. В тях се провъзгласява, че БЗНС ще се утвърждава като общонародна, демократична партия с активно участие в обществено-политическия живот в България.

В изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г. БЗНС спечели 16 депутатски места. Със самостоятелна листа БЗНС - единен участва в изборите за Народно събрание, но няма представители в парламента.

Печатен орган е вестник "Земеделско знаме".

Ръководен орган е Управителният съвет, а оперативни - Постоянното присъствие и Върховният съюзен съвет. Съюзен секретар е Ценко Барев.

Адрес за контакти:
София, ул. "Врабча" N 1
тел.: 88-19-51

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:35
28.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

-----------------------------------------------


ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военноикономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото и най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание; семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

-------------------------------------------------------