28 юни 1991

София, 28 юни 1991 година    
        Брой 125 (400)
                    

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

 

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ И НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ДО КТ ”ПОДКРЕПА" И ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, водени от тревогата за рязкото снижаване на стандарта на българското семейство.

Бихме искали да насочим вниманието ви към един тревожен факт, свързан със социалното осигуряване на семействата и главно на децата при двама безработни родители. Още повече че въпреки уверенията на правителството и на Министерство на труда и социалните грижи, че тези случаи ще са ограничени, реалностите са съвсем други. При нас има вече много сигнали за семейства, в които и двамата родители са без работа по различни причини, които не могат да им се вменят във вина.    

В случаите, когато са изтекли и деветте месеца за обезщетение от фонд "Професионална квалификация и пренасочване" и социалната помощ в размер на минималната работна заплата и на двамата родители, детските надбавки не се изплащат. Според сега действащата нормативна уредба и в частност Правилник за приложение на указа за насърчаване на раждаемостта, раздел II - "Месечни надбавки за деца", чл. 13, месечни надбавки се изплащат само на осигурени във всички осигурителни случаи. Оказва се, че в случаите, за които става дума в писмото, няма кой да изплаща детските надбавки. Очевидна е социална несправедливост, която се превръща в санкция срещу децата, които нямат никаква вина за положението на родителите си, нито за общото икономическо състояние на страната.

За нас са необясними бездействието на компетентните държавни органи и опитите да се прехвърли вината за това положение на децата и техните родители върху временните общински управи. Съветите нямат вина, защото на практика не притежават нов нормативен документ, нито бюджет, с който да откликнат на нуждите на тази категория родители.

Допускаме, че за вас са ясни последиците от тази несправедливост както върху раждаемостта, така и върху здравето на родените деца.

Във връзка с това предлагаме на компетентните органи незабавно да предприемат действия за създаване на нормативна уредба, уреждаща справедливото осигуряване на всички деца, независимо от трудовото положение на техните родители.

Недоумение буди у нас предложението, постъпило в Тристранната комисия, за съгласуване на интересите, относно новото структуриране на минималната работна заплата. При сегашното състояние на предприятията ние не виждаме възможност работодателите да включват детските надбавки в работната заплата. Не виждаме логика в това предложение и по причина на това, че общественото осигуряване (което плащаме всички) се събира в централизиран фонд и предполага централизирано разпределение. Този фонд не се събира в предприятията и не може да се разпределя от работодателите, а това означава, че няма как и откъде да дойдат и детските надбавки. По наша преценка това предложение категорично не е съобразено с финансовото състояние на предприятията и, ако то бъде прието, това означава нов удар върху и без това катастрофалното демографско състояние на страната.

Разчитаме, че държавата в лицето на нейното правителство най-после ще помисли за една от своите най-важни функции - формиране на правилна демографска политика, от която всички имаме най-голяма нужда в момента.

София, 4 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО. Документът е адресиран до Събора на Хърватско.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В лицето на Българската национална демократическа партия (БНДП) патриотичната опозиция в Република България изразява своята безрезервна подкрепа и солидарност с обявяването на независимостта и суверенитета на Република Хърватско. Този достоен исторически акт ние разглеждаме като предпоставка за началото на преговори по превръщането на досегашната сърбоцентристка и унитаристична Югославияв съюз на суверенни държави.

Отхвърляме категорично обвиненията в сепаратизъм, които се отправят срещу хърватския народ по повод на свободното му волеизявление. Очевидно е, че сепаратисти в Югославия са тези, които под знамето на наложеното от Титовия комунизъм изкуствено югославско единство днес обвързват правото на самоопределение на хърватския народ с някаква абсурдна промяна на границите между Република Хърватско и Република Сърбия.

Като изразяваме възхищението си от решимостта на хърватския народ независимо от външния натиск да живее свободен, ви уверяваме, скъпи хърватски приятели, че БНДП ще настоява пред правителството на Република България за най-скорошно признаване на акта на раздружаване от Югославия, приет от Събора на Хърватско - върховния орган на държавната власт и единствен легитимен изразител на волята на хърватския народ.

Днес ведно с целия български народ на вашия успех се радват и македонските българи, чието сътрудничество с хърватските патриотични движения има многогодишни традиции. Убедени сме, че вашата новоизвоювана свобода ще постеле пътя и за свободата на Република Македония. С това вие допринасяте за създаването на нов климат на добросъседство на Балканите в интерес на нашите народи, на демокрацията и на европейското единство.

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до акредитираните в България посланици на всички страни и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Централният координационно-изпълнителен съвет на Българската Отечествена партия (БОП) намира за необходимо да заяви, че е назряло времето, и то в настоящия момент е време разделно в нашата политическа борба, за единение, интеграция и натурализация на етноса и нацията като цяло с цел приобщаването им към българската нация.

Като изхождаме от непростимите грешки, допуснати от комунистите и сините нихилисти - медал с две лица, за разединението на страната ни, ние апелираме към трезвия разум на обикновения българин и настояваме най-енергично към горецитираните инстанции за следното:

1. Не беше спазено Решението на прословутата "кръгла маса" от пролетта на 1990 г. за недопускане в парламента на движение със статут на политическа сила, предвид Закона за изповеданията, чл. 18, който гласи: Забранява се създаването на обществена организация с религиозна и етническа насоченост на политическа основа, т.е. преследване на политически искания. Същият текст се оглася и в Наказателния кодекс и в Конституцията на Република България, чл.17.

2. Продължават безчинствата на тази етно-религиозна партия - Движението за права и свободи (ДПС), по регионите на България с публикувани съобщения за набиране на кадри от движението за работа вМВР и МНО в така наречените "застрашителни" райони в Югоизточна и Североизточна България.

ДПС, както и КТ "Подкрепа" се наложиха в беззаконна България като политическа полиция, но кои всъщност им дават тези права, щом като нямат задължение към това общество? Къде са държавните органи на България?

3. Това движение е противоконституционна етно-религиозна партия, защото през периода след 1984 г. беше (и сега продължава да бъде) петата колона на Република Турция в България под названието "турска  ръка", чрез която се подготвяше "турската националноосвободителна революция" в България. През лятото на 1989 г. ДПС заплашваше със сила нежелаещите български граждани мюсюлмани насилствено да се изселват, а сега поставят условия пред Министерския съвет за отмяна на тогава действащата законодателност при разпродажбата на недвижимо и движимо имущество.

ДПС манипулира и българските цигани, като ги третира "турци" предвид факта, ме някои от тях се турчеят. ДПС си присвоява правото да нарича "турци" всички български етносплави от тюркски произход, участващи във формирането на българската държава от 681 година като казалбашите, гагаузите, както по-късно и помаците, и циганите, и пр., и да ги турцизира.

Показателни са абсурдните искания на ръководителя на тези партия в предаването по Българска телевизия от 29 май 1991 г. и по-късно в парламента на 7 юни 1991 г. за изучаване на турския език в българското светско училище, а после да се разреши официалното му ползване на обществени места от турско национално малцинство; ще последва и искът за една трета от сградния фонд в местните региони, културна автономия и накрая административна автономия.

От името на ръководството на Българската Отечествена партия и на ръководството на Българския Национален съюз като цяло заявяваме най-авторитетно, че в България не съществува каквото и да е национално малцинство. До ден-днешен, след 1396 година, Турция заселва за първи път в 1432 година в Североизточните склонове на Източна Стара планина нетурски народ от Анадола около 2-3000 души и те са от санскритски произход.

България е единна, еднонационална държава, а не дуалистична държава, както твърдят нашите представителки в щаб-квартирата на НАТО и в посолството на Република България в Белгия г-жа Леа Коен и Еми Барух, изпратени за вярност от г-н председателя Желев.

Повтаряме с настояване, че ако в скоро време ДПС не се саморазпусне, трансформира в действително движение, а се укрива в друга такава партия, противоречаща на основния български закон, ние, прогресивните нацианално-патриотични сили, ще поведем непреклонна борба с всички законни средства за ликвидирането му чрез акции, демонстрации, шествия и митинги с цел да се изведе извън закона с помощта от Прокуратурата на Република България тази сепаративна организация.

Ние сме за Обединена Европа. С възраждането на българщината, защитаваща нашето национално културно-историческо наследство в откъснатите български територии под чуждо владичество, със съдействието на Великите сили и ООН сега и никой друг път е историческият момент за единението на всички сънародници в лоното на българската нация в Съединените Европейски щати. Без повече кръв и насилие, по мирен път, път, избран от самите нас, защото той си е в нас, а и ние сме си в Европа.

Българската Отечествена партия призовава българския печат и всички отечественици, които отиват понастоящем на екскурзии в съседните нам страни, да използват традиционните български имена в Одринско, Западна Тракия, Беломорска Македония, Вардарско, Моравия и Добруджа, защото много български села, градове, реки и местности в тези райони са преименувани. Така ще допринесем за събуждане на националният дух у българина - главно младите хора, у отдавна забравените наши кръвни братя и сестри българи под чуждия гнет.

Ние сме с Франция и Германия и дотолкова със САЩ, доколкото те не ни насаждат пътя на ток - ортак пазар.
С по-малко кредити от заробващия ни Международен валутен фонд с 60 процента лихва, а кредити от ЕО - с 30 % по-малко лихва, и без тези предварителни условия. Ние сме за кредитиране от Япония и най-вече Южна Корея, на които трябва да разчитаме в бъдеще. Винаги с Русия в културно-икономическо отношение, без военно-стратегическо обвързване.

Ние няма да допуснем в кв. "Люлин" на столицата турски духовен център.

Ние настояваме за кой ли път към нашето Президентство и Правителството да вземат отношение към българите извън България - Одринско, Западна Тракия, Егейска Македония, Вардарско, Моравия, Добруджа и тези в Румъния и Украйна.

Ние настояваме да бъдат възстановени българското училище и вестникът в гр. Истанбул (Цариград). Освобождаване на обсебените от турското правителство девет български имота в Цариград. Свобода на човешките права за българите в Република Турция с право на българско име, религия и училище.

Ние сме за разрешаване на човешките права на всички български граждани във всичките им аспекти.

БОП е за интегриране на всички етнически групи, а тези с чуждо национално самосъзнание чрез емиграционни спогодби по чест и съвест да изберат и намерят своето Отечество.

БОП е за даване на всички граждански права и свободи на българските граждани от етническите групи в съгласие с чл. 9, ал. II от Конституцията на Република България, третиращи тези неща в близък, личностен план, а не в общ план за общностни права и привилегии, водещ до ерозия на българската нация, който процес сега тече и е довел страната ни до разграден двор.

В предстоящите през м. септември парламентарни избори и тези за местно управление на държавната власт пожелаваме успех на Българската Отечествена партия чрез бюлетината на Българския национален съюз. Нека тези 30 процента електорат българи, наслушали се на БСП и СДС, да гласуват за националните патриотични сили в България, ако искат да се чувстват българи занапред.

Ние сме за смяна на системата, но по път и начин демократичен и цивилизован, чрез несбърканата икономическа реформа: демонополизация, приватизация, данъчни закони и либерализация на цените, с относителен равен старт, с реална конкуренция, с действащ пазарен регулативен механизъм, отнасящ се в 25 % фиксирани цени, 50 % наблюдавани и само 25 % освободени цени.

Българската Отечествена партия в бъдеще е за безпартийна система в страната. Схващането на Партията е, че държавата в стопанския живот на страната е отчасти да регулира, а не да бъде само съдник.

БОП е за установяване на всяка цена вината, цялата вина, до край, на комунистите, даване на прошка (опрощение) за вината от реалната опозиция, ако и да е късно. Но да се поиска извинение от българския народ и да се поеме историческата отговорност изцяло от бившите комунисти - сегашни социалисти наследници на БКП.

Българската Отечествена партия е за възраждане на българския идеал от 1876 година за Мизия, Тракия и Македония.

ОТЕЧЕСТВОТО НАД ВСИЧКО!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! АМИН!


София, 8 юни 1991 г.    Централен Координационно-Изпълнителен Съвет на БОП

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ (НКС) ЗА СРЕЩАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ДКМС, ПРОВЕДЕНА НА 24 ЮНИ 1991 ГОДИНА.


Срещата продължи два часа и 30 мин. На нея присъстваха представители на 34 младежки формации. От страна на правителството бяха министър-председателят на Република България г-н Попов, заместник-председателят на Министерския съвет г-н Томов, министър Масларова, главни секретари на Министерството на науката и висшето образование ина Министерството на финансите, съветници по младежките въпроси към Министерството на труда и социалните грижи и Министерския съвет. На срещата присъства и главният Секретар на Съвета на европейските национални младежки комитети (СЕНМК).

По време на срещата всеки един представител имаше възможността да изложи позицията на организацията, която представлява.

С изключение на две организации останалите засегнаха най-много проблема с имуществото на ДКМС с обобщението, че то трябва да се върне на държавата с гаранция от страна на правителството, че ще се използва целево за младежка дейност.

В края на срещата г-н Томов изказа следното становище, което ще пресъздадем под формата на резюме:

1. Необходимо е създаване на консултативен орган от представители намладежките организации с национална структура, който от своя страна да излъчи един представител, защитаващ интересите на младежта на ниво Министерски съвет.

2. Лично г-н Томов пое отговорността за имуществото на ДКМС чрез създаване на комисия от страна на правителството, която да разгледа въпроса в държавен аспект.

3. Главният секретар на Министерство на финансите да даде информация за средствата от фонд ТНТМ, приведени в Министерството на икономиката, търговията и услугите.

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЛОЖЕНИЕ "НАШИТЕ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ" ВЪВ ВРЪЗКА С БР. 1 НА В. "ЗОВ" - ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


Вестникът е гласът, словото на всяка обществено-политическа формация. Той е нейният живец, моторът, който дава импулсите за движение напред.

Вестникът е генератор на идеи, които, ако отразяват интересите на прогресивните слоеве на обществото, ускоряват неговото развитие.

"ЗОВ" Е ВЕСТНИК НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТОЙ ЩЕ РАЗПРОСТРАНЯВА НЕГОВИТЕ ИДЕИ, ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Първият брой на нашия вестник излиза в един от най-драматичните, най-съдбоносните периоди от новата история на България.

Социално-икономическата и политическата обстановка сега в България е взривоопасна.

- Катастрофално пада производството, масово фалират държавни, кооперитвни и частни фирми.
- Инфлацията взема фантастични размери.
- Безработицата се превръща в най-страшния социален бич.
- Спекулата, престъпността, стопанският хаос се съпровождат с масовото обедняване на населението, с дълбока социална диференциация - на все по-бедни и все по-богати прослойки от населението.

Зараждат се и нови уродливи социални явления като просията, бездомието, гладът или полугладното съществуване на значителна част от обществото.

На тази социална основа тревожно нараства заболеваемостта сред населението. Туберколозата взема първите си жертви. Рязко намалява раждаемостта, увеличава се смъртността. Десетки хиляди предимно млади и образовани хора напускат или се готвят да напуснат страната, за да търсят по света своето социално-икономическо спасение. Масово изтича интелектът на нацията.

Тези социални и демографски процеси са с устойчива тенденция и сериозно застрашават бъдещето на българската нация. Към тях се прибавя още по-страшното и съдбоносното дълбоко разделение на българското общество на политическа, етническа и верска основа.

Такова разделение вещае реална опасност не само за нашето национално единство, но и за бъдещето на България, за нейната териториална цялост и държавен суверенитет. Една бедна, икономически рухнала иразединена България неизбежно би се превърнала в полуколония, в "бананова република" на чужди и всесилни големи държави.

Като отчитаме трезво, реално всички тези отрицателни тенденции на общественото ни развитие, ние не ги виждаме като фатално неизбежни. Редакцията на в. "Зов" ще полага всички усилия те да не се превърнат в утрешна действителност. В страната има достатъчно реални политически сили, които, ако преодолеят острата конфронтация, ако подчинят партийните пристрастия на глобалните икономически, социални и национални интереси на България, биха могли да обърнат колелото на историята, да спрат инерцията, водеща ни към пропастта, и да създадат необходимите предпоставки за едно ново бъдеще на народа. Не е необходима голяма политическа далновидност, за да се разбере, че при тази обстановка в страната не съществува нито една реална политическа сила, която, ако успее да отстрани противостоящата й сила, самостоятелно би могла да изведе България на верния път на обществения прогрес.

Нашият вестник, като издание на единно независимо, патриотично, демократично и социално движение, ще разпространява сред народа идеи, схващания, конструктивни предложения, насочени против острата политическа конфронтация, етническа и верска вражда, стопанска разруха, социалните неправди, нарушаването на обществения ред, беззаконието и престъпността от всякакъв род.

Както движението, така и редакцията на вестника имат непоколебимото убеждение, че най-верният път на нашето обществено развитие е парламентарната република, парламентарната демокрация и политическият плурализъм.

Само такава държавна форма може да гарантира действителното народовластие, върховния суверенитет на народа, свободата на словото, на печата, вероизповеданията, на различните социални и политически идеи, правата на отделния гражданин.

Тези основополагащи идеи последователно ще се развиват на страниците на нашия вестник.

Основното съдържание на публикациите ще бъде защита на принципите на социалната справедливост.

Сега в България почти няма партия, обществено движение, които открито да отричат социалната справедливост. Но в публичното признаване на социалната справедливост съществуват два много съществени момента: първо, кой и как разбира това универсално понятие; второ, има ли разлика между публичната декларативност и реалната защита на основните принципи на социалната справедливост.

Какво е нашето разбиране за социалната справедливост?

Между една съвременна парламентарна демокрация и една действително социална справедливост ние търсим и намираме органическа връзка. Парламентарната демокрация, лишена от приложението в реалния обществен живот на принципите на социалната справедливост, закономерно се превръща в господство на едни социални групи на други. Каква действителна демокрация може да има при едно крайно разслоение на обществото на много бедни и на много богати, на шепа милионери и стотици хиляди безработни, на разполагащи с огромни богатства и социално принизени, онеправдани, живеещи далеч под необходимия жизненстандарт?! Това е само една фикция, една социална утопия за парламентарна демокрация.

Съвременната парламентарна демокрация трябва да бъде изразена чрез такава държавна форма, в която всеки гражданин трябва да има реалния шанс да изгражда своето благополучие на основата на собствения си труд, творчество, предприемчивост, инициатива. Социалната справедливост съвсем не означава абсолютно равенство в едногражданско общество. Тя предполага съществени социални различия, но основаващи се върху различните качества на отделните индивиди, върху нееднаквия принос за създаването на общественото богатство.

Такова държавно устройство предполага социална защита на безработните, многодетните, инвалидите, учащите се, пенсионерите, които поради независещи от тях причини не могат да участват в създаването на общественото богатство.

Социално справедливото общество трябва да формира достатъчно парични и материални фондове за развитие на образованието, медицинското обслужване, пенсионното дело.

При условията на съвременната научно-техническа революция много по-динамично нарастват духовните и социалните потребности в сравнение с материалните. Тези потребности в основната си част могат да се задоволяват само от социалните фондове на цялото общество. Главният източник за тяхното формиране трябва да бъдат държавните, акционерните и частните предприятия и заведения.

Ако тези потребности останат да се задоволяват от личните доходи, ще се прегради пътят на стотици хиляди младежи до средните и висшите учебни заведения, по-голямата част от населението ще се лиши от необходимата медицинска помощ, реалните резултати от което ще бъдат социално израждане на един значителен слой от нашето общество. Тогава за какъв обществен прогрес може да става дума! В центъра на съвременния обществен прогрес, който се развива под могъщото влияние на научно-техническата революция, е човекът. Той е основната производителна сила на обществото. Социално деградиралата работна сила ще означава застой в развитието на производителните сили, отклоняване пътя на научно-техническата революция. На практика слабата защита на гражданите, оставени сами на себе си, ще върне България с много десетилетия назад. Тогава всички декларации, цялата борба за ликвидиране на тоталитарната система ще се окажат историческа безсмислица.

Сега основният проблем, който се поставя пред цялото общество, е: като разруши социалните и икономическите основи на съществуващата система с каква нова ще я замени, какво по-добро ще види обикновеният човек от тази нова социално-икономическа система. За съжаление в програмните документи на основните политически сили в страната отговор на този кардинален проблем няма. Битуват общи и мъглави представи за "незабавно" преминаване към пазарна икономика, "незабавна" приватизация, за "демократичен социализъм", за превръщане на частната собственост в "свещена и неприкосновена" и още редица подобни социални илюзии. Световният опит вече доказа, че разрушаването на изградените от десетилетия икономически форми и структури е сложен, продължителен процес; че връщането на стария, див капитализъм от миналото е анахронизъм в съвременното обществено развитие. Такова развитие ще доведе до нова социална трагедия на огромното мнозинство от населението.

При подобно обществено развитие формалната парламентарна демокрация ще се превърне в демокрация на един социален елит, който ще направлява материалния и духовния живот на обществото в изгода на своите тясно егоистични интереси. От парламентарната демокрация ще остане само името й.

Нашите основни цели и задачи за общественото развитие накратко се свеждат до следното:

- съжителство на различни форми и типове на собственост при водещата роля на обществената, която единствено може да гарантира социалната защита на гражданите;

- добре развита пазарна икономика, съчетана с ефективно действащи икономически и социални регулатори;

- запазване на всички досегашни социални завоевания на населението, като безплатна медицинска помощ, пенсии за всички социални категории, безплатно образование, стипендии за най-добрите студенти и ученици и за социално слабите, петдневна работна седмица, социална осигуровка за нетрудоспособните, развитие мрежата на детските учреждения, увеличаване на надбавките за деца над основната заплата и др.;

- стриктно спазване Хартата за правата на човека;

- приложение във всички сфери на обществения живот на принципа "заравен труд - равна заплата";

- масово участие на трудещите се като акционери съсобственици при приватизацията на държавните средства за производство;

- силна социална защита от силни и независими профсъюзи;

- насърчаване на частната инициатива, предприемачеството, творчеството и новаторството от всеки гражданин на републиката;

- създаване на всички социални и икономически условия на всеки да печели повече от своя собствен труд и талант;

- изработване на държавна политика за строго опазване на природната среда и за развитието само на такива производства, при които може да се елиминира замърсяването на околната среда;

- икономическа интеграция преди всичко със съседните балкански страни, европейските страни, със СССР и с други развити страни на основата на взаимната изгода и на еднаквите интереси;

- активно икономическо сътрудничество с развиващите се страни и с нашите традиционни партньори.

Това са нашите жалони, нашите основни ориентири за общественото развитие на страната. Тези основни цели и задачи обуславят и отношението ни към такива актуални проблеми като приватизацията, раздържавяването, прехода към пазарна икономика, формите на собственост в селското стопанство, индустриализацията на страната, преструктурирането на народното стопанство, образованието, медицинското обслужване и т.н.

Стратегията на вестника е да бъде народна трибуна.

Нашият вестник няма и не може да бъде вестник за всички. "Зов" е вестник на хората на физическия и умствения труд, на онези, които ще бъдат социално онеправдани, на сегашните и бъдещите наемни работниции интелигенти, на дребните частни стокопроизводители, които ще изпитат на собствения си гръб жестоките закони на капиталистическата конкуренция.

Нашият вестник е обърнат с лице към бъдещето на България. Това ще рече преди всичко към нейната младеж. В него учещите се, младите работници и селяни, интелигенцията, която най-силно ще почувства ударите на новите социални условия, ще намерят своята трибуна, изразителя на своите интереси.

Вестник "Зов" последователно ще защитава антифашистката борба на българския народ, в която загинаха десетки хиляди негови верни синовеи дъщери. Ние ще подлагаме на справедлива критика онези политическисили и отделни автори, които грубо и безцеремонно изопачават историческите факти, идеализират обществения живот в България в този мрачен период. Тенденциозното и цинично отричане на резултатите от антифашистката борба, преднамерено изопачаване на историческите факти, че това е било борба на "шепа фанатизирани комунисти", че това е било борба срещу "законно" установената власт по същество означава приемане на фашистката диктатура, дошла на власт чрез военен преврат, като нормална демократична власт. Опасен прецедент, който може да имазловещи последици за България. Цяла цивилизована и демократична Европа свято тачи и почита загиналите и живи антифашисти, признава техния исторически принос за спасение на човечеството от варварството на фашизма. У нас се прави всичко възможно да се изтрие от народната памет подвигът на борците антифашисти.

"Зов" ще приобщава своите усилия към онези градивни политически сили и обществени движения, които добросъвестно, без изопачаването на историческите факти, справедливо критикуват тоталитарната система иедноличната власт, съществували у нас до 10 ноември 1989 г.

Ние имаме също така много сериозни критични бележки по отношение управлението на страната след 10 ноември 1989 г. Те се свеждат главно до това, че кризата не само не беше спряна, но се и задълбочи в опасни за страната размери.

Редакцията на в. "Зов" ще насочва своя авторски колектив и сътрудниците си към действителните причини за дълбоката криза, в която изпадна българското общество.

Основен критерий за истината за нас ще бъдат социалните и икономическите интереси на мнозинството от народа. Затова вестникът ще бъде трибуна не на определен елитарен кръг от автори, а на работниците, селяните, интелигенцията, на действителните творци на материални и духовни блага.

С излизането на първи брой на в. "Зов" ние се надяваме, че движението за демокрация и социална справедливост ще даде своя принос за разрешаване на актуалните проблеми, стоящи пред страната, за развитие на обществения прогрес в нашата скъпа България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНИЯ СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА КОМИСИЯ ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА.


Окръжният съюз на КТ "Подкрепа" - Варна, декларира, че се оттегля от участие в работата на регионалната тристранна комисия по съгласуване на интересите при община Варна, тъй като снема своя вот на доверие от Председателя на ВИК г-н Войно Войнов.

Причината за това решение е непоследователната позиция на г-н Войнов по редица синдикални проблеми, които сме се опитвали да поставяме и да разрешаваме заедно с една-единствена цел - запазване на социалния мир в града.

За жалост вместо готовност за съвместна работа винаги сме се сблъсквали с неспособността или по-точно с нежеланието на г-н Войнов да прояви разбиране към проблемите на трудовите хора. В нашите преговори нееднократно той е демонстрирал пълно неразбиране и невъзприемане на синдикализма като една от задължителните характиристики на демократичното общество. Ето само част от доказателствата за това му поведение:

1. Напълно формално и бюрократично отношение към работата на Регионалната тристранна комисия по съгласуване на интересите. Свидетелство за това е допускането на стачката в градския автотранспорт, без да се свика тристранната комисия, чиято основна задача е вземането на превантивни мерки в подобни случаи.

2. Липса на ангажимент към локалните синдикални конфликти в предприятията и институциите на Варна.

3. Неоснователно протакане при вземане на решения във връзка с исканията за освобождаване на стопански ръководители по чл. 330, ал.(2), т. 1 от Кодекса на труда.

4. Безпринципна и провокативна намеса при възникналия конфликт в редакцията на всекидневника "Народно дело", довела до утвърждаването на самозванеца Петър Тодоров за главен редактор.

5. Необосновано отлагане на изпълнението на подписаните от него споразумения от 7 март и 17 май 1991 г.

Не е изключено причините за подобно поведение да са от здравословен и възрастов характер, но това е въпрос на лична самопреценка от странана г-н Войнов. Ето защо нашето становище е, че това са действия, водещи до ескалация на социалното напрежение във Варна, в които не можем и не желаем да бъдем съучастници.

Ръководството на Окръжния съвет на КТ "Подкрепа"- Варна е готово да поднови своето участие в работата на комисията след оттегляне или отзоваване на г-н Войнов от заеманата длъжност, за което разчитаме както на личната му съвест, така и на отношението към проблема от страна на политическите сили, по чието предложение бе назначен на този пост.

Варна, 28 май 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ КМЕТА НА ВАРНА.


На извънредно заседание, проведено на 31 май 1991 г., Политическият консултативен съвет на Обединение "България", включващо 7 политически партии и организации, обсъди вота на недоверие, изказан от Окръжния съвет на КТ "Подкрепа" - Варна, към г-н Войно Войнов - кмет на община Варна.

Политическият консултативен съвет декларира:

Вотът на недоверие на Окръжния съвет на КТ "Подкрепа" е незаконосъобразен. Г-н Войнов е назначен по предложение на парламентарните политически сили от община Варна. КТ "Подкрепа" е синдикална организация със съвещателен глас в СДС и не може да се ползва с правата на парламентарна политическа сила.

Прави се опит пропуските и некомпетентността на политизирания и раздиран от вътрешни противоречия Временен изпълнителен комитет да бъдат завоалирани, като се отклони вниманието на варненци към неудобна вече за определени сили в СДС - Варна, личност.

В Декларацията си от 28 май 1991 г. Обединение "България" - Варна, декларира, че ще излиза в защита на всички временни управи или техни членове, работещи за социалния мир, реда и законността.

Парламентарните политически сили от Обединение "България" считат за единствено възможен изход от създаващата се ситуация във Варна формирането на нов състав на Временния изпълнителен комитет, председателстван от г-н Войнов. Ако политическите сили от общината, участвали във формирането на временната управа, не възприемат този изход, Обединение "България" е в състояние да формира нов Временен изпълнителен комитет.

/Пресслужба "Куриер"/


10:12:17
28.06.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!