28 юни 1990

СОФИЯ, 28 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 126 /144/


СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ /БНРП/.


РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ,
КОЕ ИМА ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ?
БЪЛГАРИЯ С НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НЯКОИ ГОСПОДА - НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ, И ОБОСОБЕНАТА ПРОСЛОЙКА, ОБЕЗПЕЧЕНА С ПАРИ И ВЛАСТ?

ЖЕРТВА СМЕ НА ПОРЕДНАТА МАНИПУЛАЦИЯ, ИЗВЪРШЕНА ОТ ВЛАСТВУВАЩАТА ОЛИГАРХИЯ, ПРЕДАВАЩА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. СЛЕД ПОРЕДНИЯ ГЕНОЦИД, ИЗВЪРШЕН НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ, НА КОЕТО СЕ ВНУШАВАШЕ МАКЕДОНСКО СЪЗНАНИЕ, СЛЕД ДВУКРАТНИЯ ОПИТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СССР И ЗАГУБВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, ДНЕС ОТНОВО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ДОВЕДЕН ДО КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ, ЗАПЛАШВАЩА САМОТО МУ СЪЩЕСТВУВАНЕ: ПРЕДАВАНЕТО НА САМИЯ ПАРЛАМЕНТ В РЪЦЕТЕ НА ЧУЖДИ НА НАШИЯ НАРОД СИЛИ - ДПС НА АХМЕД ДОГАН. ТОВА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА ОЛИГАРХИЯ С ЦЕЛ ДА СЕ РАЗБИЯТ СИЛИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ВЛАСТТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ БСП.

С ОГЛЕД НА СЪЗДАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ И ПАТРИОТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СЪС СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ:

1. ДА НЕ ДОПУСНЕМ ХОРА С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ СЪДБИНИТЕ И БЪДЕЩИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

2. ДАВАНЕ НА ДОСТОЕН ОТПОР НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ПАНТЮРКИЗЪМ И ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ - РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА И БЛИЗКИ. БНРП ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕ В НАШАТА РОДИНА ДА СЕ ПОВТОРЯТ ТРАГЕДИИТЕ ОТ КИПЪР, КОСОВО, АРМЕНИЯ И ЛИВАН.

3. СВОБОДАТА НА НАРОДА НИ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ЗАПЛАТЕНИ С КРЪВТА НА ЖЕРТВИТЕ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ, С ЦЕНАТА НА УБИТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИЧАВИТЕ ПОБЕДИ ПРЕЗ
СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА ОТ 1885 Г. И ЕПИЧНИТЕ БОЕВЕ ПРИ ОДРИН, ЛЮЛЕБУРГАС, ЧАТАЛДЖА, ДОЙРАН И Т. Н., НЕ СА И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗМЕННА МОНЕТА В РЪЦЕТЕ НА ШЕПА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ Е ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ.

4. НИЕ НЕ ЩЕ ДОПУСНЕМ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ОБЕЗВЕРЯВАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ ЕМИГРАЦИЯ НА НАЙ-ДОБРАТА И ТРУДОСПОСОБНА ЧАСТ ОТ НАШИТЕ РАБОТНИЦИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.

5. БНРП НАСТОЯВА ЗА:
- НЕЗАБАВЕН НАРОДЕН СЪД НА ВИНОВНИЦИТЕ, ДОВЕЛИ СТРАНАТА ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, КАКТО И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА КОРУПЦИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.
- ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ТЕРОРИСТИ, УБИЛИ ДЕСЕТКИ НЕВИННИ ХОРА И ТЕХНИТЕ ЗАСТЪПНИЦИ.
- НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И ОБРАЗУВАНЕ НА ФОНД ОТ НЕГО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
- ШИРОКО ОГЛАСЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НАРУШЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН, ЗА УПРАЖНЕН НАТИСК И МАНИПУЛАЦИИ ВЪРХУ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ВИНОВНИТЕ ЛИЦА.
- ОТГОВОРНОСТ ЗА УМИШЛЕНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕД ФАКТИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЧЛ.11 ГЛ.1, ЧЛ.45 АЛ.7, ЧЛ.53 АЛ.4 ОТ СТРАНА НА ТЮРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПОД ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДПС. ТОВА Е ЧАСТ ОТ УМИШЛЕНОТО И ПОЗОРНО МАНИПУЛИРАНЕ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ ИЗВЪРШИ НОВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ.
- РАЗСЛЕДВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НЕЗАКОННОТО РЕГИСТРИРАНЕ НА ДПС, КАКТО И САМАТА ДЕЙНОСТ НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕСЛЕДВАЩА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ.
- КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ТАМ, КЪДЕТО СА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ, И ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ.

БРАТЯ БЪЛГАРИ!
ГОЛЕМИ ОБЛАСТИ ВЕЧЕ СА ОТКЪСНАТИ ОТ НАШАТА РОДИНА. ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОВЕЧЕ ОТНЕМАНЕТО ДОРИ И НА ЕДНА ПЕДЯ ОТ СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ. НЕКА Я ОПАЗИМ ЦЯЛА И ДА ИЗГРАДИМ ЕДНА СИЛНА И ВИСОКОРАЗВИТА БЪЛГАРИЯ!
БЪЛГАРИЯ - ЕДИННА И ДЕМОКРАТИЧНА!
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/.


НА 25 ЮНИ 1990 Г. ЧРЕЗ БТА ПО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ /РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ/ БЕ ИЗЛЪЧЕНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИМЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВА СДП. В НЕГО СЕ АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ АВТОНОМНИ СЕКЦИИ НА ПАРТИЯТА ДА ПРЕМИНАТ КЪМ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/. В КРАЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО СЕ КАЗВА, ЧЕ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ СЕ Е САМОРАЗПУСНАЛ.

КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СОФИЙСКИ И ИЗВЪНСТОЛИЧНИ СЕКЦИИ ЗАЯВЯВАМЕ С ЧУВСТВО ЗА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ НАПРАВЕНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ E ПРОТИВОУСТАВНО. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НИКОГА НЕ Е ВЗЕМАЛ, НИТО ИМА ПРАВОТО ДА ВЗЕМА ТАКОВА РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е В КОМПЕТЕНЦИЯТА ЕДИНСТВЕНО НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ИЗЛЪЧЕНИЯТ АПЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИДЕМОКРАТИЧЕН И БЕЗЧЕСТЕН ОПИТ ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА. ТОВА Е ЗЛЕ ПРЕМЕРЕН ОПИТ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.

НА 24 ЮНИ 1990 ГОДИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА ПЕТЪР МАРКОВ ДЕПОЗИРА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО СИ В НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И СЪОТВЕТНО КАТО НЕЙН ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТИ НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ИЗЛЪЧЕНИЯТ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИЗИВ Е ПОЛИТИЧЕСКО И ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НА ЛИЦАТА, ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТА, ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА СЪОТВЕТНА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПОТВЪРЖДАВАМЕ, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ВТОРА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 7 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, ЗА КОЕТО СПЕЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЩЕ СЕ ПУБЛИКУВА ВЪВ В. "РЕФОРМА" - ИЗДАНИЕ НА НОВА СДП.

СОФИЯ, 25 ЮНИ 1990 Г.      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ: КРАСИМИР ЗАХАРИЕВ
                                         ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: ВАСИЛ МИХАЙЛОВ И ПЕТЪР АТАНАСОВ
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АВТОНОМНИ СЕКЦИИ:    /СЛЕДВАТ ТРИ ПОДПИСА/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ПОСЛЕДЕН/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

ДА НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ХОРАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ВЪЗРАСТ. ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД И ПРОДУКЦИЯ.
1/ КАКВО ТРЯБВА НА ПЕНСИОНЕРА:
А/ СПОКОЙНИ СТАРИНИ.
Б/ УВАЖЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО КЪМ НЕГОВИЯ ИЗМИНАТ ТРУДОВ ЖИВОТ И ТОВА, КОЕТО Е НАПРАВИЛ ЗА ХОРАТА.
В/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОХОД СПОРЕД СИЛИТЕ МУ.
Г/ СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ В СЕМЕЙНАТА СРЕДА ОТ СТРАНА НА ДЕЦА, ВНУЦИ И ДР.
Д/ СПИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ПСИХИЧЕСКИ И МОРАЛЕН НАТИСК ОТ ЦЯЛОСТНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА.
Е/ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЯВИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА, РЕЛИГИОЗНА И ДРУГА ОСНОВА, КОИТО ДА ПОДДЪРЖАТ ВЪТРЕШНИТЕ ИМ ЖИЗНЕНИ СИЛИ И ДА КОМПЕНСИРАТ ЛИПСАТА НА ФАКТОРИ ОТ МЛАДОСТТА.
Ж/ НЕОБХОДИМИЯТ ЖИЗНЕН ДОХОД.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИ СЪЮЗ "ЕРА-3":
1. ЩЕ ИЗИСКВА ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ МОРАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОГО СЕ ПРИЛАГА /В СЕМЕЙСТВОТО, ОБЩЕСТВОТО/.
2. ЩЕ ОСИГУРИ РАБОТА, ОСОБЕНО В ОБЛАСТТА НА ЧАСТНАТА, ЛИЧНАТА ДОХОДНА РЕАЛИЗАЦИЯ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА.
3. ЩЕ СЪЗДАДЕ ДУХОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО ХОРАТА ЩЕ ОТРАЗЯВАТ СВОИТЕ ИДЕИ И ЩЕ ИМАТ РАВНОПРАВЕН СТАТУТ И ГЛАС С ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
4. ЩЕ ПРЕМАХНЕ ИЗКУСТВЕНАТА БАРИЕРА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ С ЕДИНСТВЕН КРИТЕРИЙ ТРУД - КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО МУ. И ЩЕ ДАДЕМ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКЪВ ТРУД.
5. ЩЕ ВЪВЕДЕМ БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ЗАЩОТО ТЕ СА БИЛИ ДЪЛГОГОДИШНИ ГРАДИТЕЛИ И ДАНЪКОПЛАТЦИ НА ОБЩЕСТВОТО.

ЗА САМОТНИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
1. ЩЕ СЪЗДАДЕМ МАНАСТИРИ, В КОИТО СПОРЕД ВЯРАТА ВСИЧКИ ИЗОСТАВЕНИ И ЖЕЛАЕЩИ ХОРА ДА ОБРАЗУВАТ ЕДНА ДУХОВНА ОБЩНОСТ НА СПОКОЙНИ И ЛИШЕНИ ОТ НЕПРИВИЧНИ СТРАСТИ СТАРИНИ.
2. ЩЕ ПРЕМАХНЕМ ТАЗИ УНИЗИТЕЛНА ФОРМА НА СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, В КОИТО СТОЯТ ЗАХВЪРЛЕНИ ХОРА В ПЪЛНА ИЗОЛАЦИЯ И БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС ОТ ДЕЦА С НИСЪК ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ И ЩЕ ГИ ЗАМЕНИМ С УЮТНИ И НЕИЗОЛИРАНИ ОТ ОБЩЕСТВОТО ДОМОВЕ, СВЪРЗАНИ ТЯСНО С РЕДИЦА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И ДЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3. В СЕЛАТА, АКО ИМА ТАКИВА, ЩЕ ИЗИСКАМЕ ОТ ОБЩИНАТА ДА ДАБА ПОСТОЯНЕН ОТЧЕТ ЗА СВОЯТА ПОМОЩ И ДЕЙНОСТ ЗА ТЯХ.

ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕВИЗИЯ

ИЗМИНАЛИЯТ КРАТЪК ПЕРИОД ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОКАЗВА, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАКОНИТЕ, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАЩИТАВАТ СТАНОВИЩЕТО САМО НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ИМ НЕ ПРОЯВИХА СПРАВЕДЛИВОСТ В ПУБЛИКАЦИИТЕ, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО КОМПРОМЕТИРАХА ЕДНИ И ДРУГИ ПАРТИИ И СКРИВАТ ОТ НАРОДА СИЛНИ ИДЕИ И СИЛНИ ПРОГРАМИ.
СЪЮЗ "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е В ОСНОВАТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВСЕКИ ВИД КУЛТУРА. НИЕ ЩЕ ИЗИСКВАМЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ДА БЪДЕ НА НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО - ТОЧНО ПОДАВАНА В КРАК СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, РАЗНОСТРАННА. ТЯ ЩЕ БЪДЕ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, НА КОЯТО ДА ЛИПСВА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА СЪЗНАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР.

ЩЕ СЕ ОГРАНИЧАТ ДО МИНИМУМ ХИТРИТЕ ПРИЙОМИ НА ПСИХИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДА. ОСОБЕНО МЯСТО ОТДЕЛЯМЕ НА ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ ЛИЧНОСТТА И ВЪТРЕШНАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩНОСТТА. ИЗГРАДЕНАТА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ Е С ВЪТРЕШНА УБЕДЕНОСТ И ЗНАЧИТЕЛЕН ПРЕВЕС НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ И ПРОЯВИ НАД ОТРИЦАТЕЛНИТЕ.

СЪЮЗ "ЕРА-3" ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАКСИМАЛНИ ДИСКУСИИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ВИЖДАНИЯ И ИДЕИ, ЧРЕЗ КОИТО НАРОДЪТ ДА ОЦЕНИ НАЙ-ДОБРИТЕ И ИМ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ДИКТОВКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/. ПОД ДОКУМЕНТА САМО В СОФИЯ СА СЕ ПОДПИСАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 30 000 ГРАЖДАНИ И ПОДПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА:

1. СМЯТА, ЧЕ В ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ИЗВЪРШЕНИ МАНИПУЛАЦИИ, ЗА КОЕТО ИМА МНОЖЕСТВО ДОКАЗАТЕЛСТВА - ПОДМЯНА НА БЮЛЕТИНИ, ЛИПСА НА БЮЛЕТИНИ НА НАШАТА ПАРТИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА И ДРУГИ.

2. ПОТВЪРЖДАВАЙКИ НАПРАВЕНИТЕ ДОСЕГА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, КАКТО И СВОИТЕ ИСКОВЕ, СМЯТА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА АХМЕД ДОГАНОВ ЗА ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ТЪЙ КАТО ТОВА ДВИЖЕНИЕ СТОИ НА ВЕРСКА И ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И ПРЕСЛЕДВА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ.

ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СМЯТА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ НА ВСЕОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА, АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ НЕ ОБЯВИ ИЗБОРИТЕ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ.

СОФИЯ, 11 ЮНИ 1990 ГОДИНА    /ПОД ДОКУМЕНТА СЛЕДВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 30 000 ПОДПИСА НА СТОЛИЧНИ ГРАЖДАНИ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/.


/2/ РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ИМАТ САМО КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ

ЧЛ. 14 /1/ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ, ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕЙСТВИЕТО СИ КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ СЕКЦИИ, КОИТО СА СЪС СТРУКТУРАТА НА КЛУБ.
/2/ СЕКЦИИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ С ЧИСЛЕНОСТ ПО-МАЛКО ОТ 15
ДУШИ.
/3/ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЕКЦИИТЕ ПО ПРАВО СА ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КЛУБА.
/4/ В РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ СЕКЦИИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ СЪОТВЕТНИЯ КЛУБ.
/5/ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА СЕКЦИИТЕ МОГАТ ДА ПРЕРАСНАТ В КЛУБОВЕ.

ЧЛ. 15. ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СГО Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ.

ЧЛ. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА СГО МЕЖДУ ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ Е СЪЮЗНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 17 /1/ ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ИЗБИРАТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА С ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ПРОСТО МНОЗИНСТВО. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЛУБА ПО ПРАВО Е ДЕЛЕГАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
/2/ НОРМАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КЛУБОВЕТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА КЛУБОВЕТЕ.

ЧЛ. 18 /1/ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО.
/2/ ПО НЕОБХОДИМОСТ - ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА РЕДОВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ НА СЪЮЗНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ. 19 /1/ СВИКВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ВРЕМЕТО И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й, ДНЕВНИЯ РЕД И НОРМАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРЯ НА СГО.
/2/ ИЗВЕСТЯВАНЕТО НА КЛУБОВЕТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПИСМЕНО, НЕ ПО-КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ ДАТАТА НА РЕДОВНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И 7 ДНИ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ТАКАВА.

ЧЛ. 20. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:
- ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ И СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СГО;
- УТВЪРЖДАВА ОСНОВНИТЕ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ - ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И УСТАВ НА СЪЮЗА;
- ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ;
- УТВЪРЖДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ЗА АСОЦИИРАНЕ С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗИ ЗА ПОДКРЕПА ИЛИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТИВЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИРОВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИ КАМПАНИИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ;
- ИЗБИРА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОРГАНИ НА СГО.

ЧЛ. 21. СЪЮЗНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ Е ИЗБОРЕН ОРГАН.

ЧЛ. 22. СЪЮЗНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНЕ С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СГО ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ;
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗИ ЗА ПОДКРЕПА ИЛИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИРОВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИ КАМПАНИИ ОТ РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ;
- УТВЪРЖДАВА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗДИГАНИ ОТ ИМЕТО НА СГО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


ГЛАВА ПЪРВА   ИМЕ
ЧЛ.1. ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ НАРИЧА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", НАРЕЧЕНА ПО-ДОЛУ СЪЮЗ.

ГЛАВА ВТОРА  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛ.2. НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ, СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.

ЧЛ.З. СЕДАЛИЩЕТО НА СЪЮЗА Е В ГР. СОФИЯ.

ГЛАВА ТРЕТА   ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЧЛ.4. СЪЮЗЪТ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
А/ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА, ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ;
Б/ ДА СЪДЕЙСТВУБА ЗА ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НАШИЯ НАРОД И ДА МУ ВДЪХНЕ ВЯРА В ЩАСТЛИВОТО МУ БЪДЕЩЕ;
В/ ДА РАТУВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВО СЪВРЕМЕННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТСТОЯВАЩО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;
Г/ ДА РАТУВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИКА, ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА, ДОБРОВОЛНО КООПЕРИРАНЕ, КАКТО И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА НЯКОИ ВАЖНИ ОТРАСЛИ ОТ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО С ОГЛЕД ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ;

ЧЛ.5. СЪЮЗЪТ ПОСТИГА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА И НА ОСТАНАЛИТЕ ЗАКОНИ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЧЛ.6. ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА НА СЪЮЗА СА:
А/ ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО;
Б/ МЕСТНИ РЪКОВОДСТВА.

ЧЛ.7. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО СЕ СЪСТОИ ОТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, КАСИЕР, ГОВОРИТЕЛИ И СЪВЕТНИЦИ.

ЧЛ.8. МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА СЕ СЪСТОЯТ ОТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, КАСИЕР И СЪВЕТНИЦИ.

ЧЛ.9. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ, А МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ СЕ СЪСТОЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН.

ЧЛ.10/1/. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СЪЮЗА КОНГРЕСЪТ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОЙ БИВА СВИКВАН ВЕДНЪЖ В ТРИ ГОДИНИ, А ПРИ НУЖДА СЕ СВИКВАТ И ИЗВЪНРЕДНИ КОНГРЕСИ.
СВИКВАНЕТО ИМ СТАВА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕДНА ТРЕТА ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ДНЕВНИЯТ РЕД СЕ ОПОВЕСТЯВА В ПЕЧАТА.
/2/ НОРМА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В КОНГРЕСА Е ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 50 ЧЛЕНОВЕ ОТ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАЩИ ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ ПО-МАЛЪК ОТ ПЕТДЕСЕТ ДУШИ, ИЗЛЪЧВАТ ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК.
/3/ ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОСТО МНОЗИНСТВО ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРАВО УЧАСТВУВА В КОНГРЕСА.
/4/ КОНГРЕСЪТ ИМА ЗАКОНЕН СЪСТАВ, АКО В НЕГО УЧАСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ИЗБРАНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.
/5/ КОНГРЕСЪТ ВЗИМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, А В ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ СЛУЧАИ - С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/.

ЧЛ.11. КОНГРЕСЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ:
А/ ПРИЕМА ПРОМЕНИ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВр;
Б/ ОПРЕДЕЛЯ НАСОКИТЕ НА РАБОТА СЪГЛАСНО ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА;
В/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ;
Г/ ИЗБИРА ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
Д/ ИЗБИРА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЪЩО С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
Е/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИЛИ СЛИВАНЕТО НА СЪЮЗА С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО;
Ж/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА;
3/ ОБЯВЯВА ЗА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ ЗАСЛУЖИЛИ КЪМ СЪЮЗА ЛИЦА;
И/ РЕШАВА И ДРУГИ ВАЖНИ ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


ГЛАВА ПЪРВА   
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1 СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е ДОБРОВОЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НЕКОМПРОМЕТИРАНИ, ДЕЕСПОСОБНИ БЕЗПАРТИЙНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА РАСА, ПОЛ, ВЯРА И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ЧЛ.2 СЪЮЗЪТ Е СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СОФИЯ.

ЧЛ.З СЪЮЗЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО У НАС, ТОЗИ УСТАВ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ.4 СЪЮЗЪТ Е НЕОБВЪРЗАН С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ ДОПУСКА ВЪНШНА НАМЕСА В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, КАТО СЕ РЪКОВОДИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.5 СЪЮЗЪТ ОТРИЧА НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ И ГО ИЗКЛЮЧВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ.

ЧЛ.6 ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ СЪЮЗЪТ, СА:
- ДА ОТСТОЯВА ПРАВАТА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
- ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТИЯ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ;
- ДА ДЕЙСТВУВА АКТИВНО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОННОСТТА, ДЕМОКРАТИЧНОСТТА И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;
- ДА УСТАНОВЯВА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И БЕЗПАРТИЙНИТЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

ЧЛ.7 ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ СЪЮЗЪТ:
- ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ, СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ;
- ВНАСЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО;
- РАЗПРОСТРАНЯВА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ СВОИ ПОЗИЦИИ ОТНОСНО ВЪЗНИКНАЛИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ДУХОВНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ;
- ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТАКТИ, ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ И ПРОВЕЖДА ДИАЛОЗИ С ДРУГИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ;
- УСТАНОВЯВА ВРЪЗКИ И ПОДДЪРЖА АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СХОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ОТ ДРУГИ СТРАНИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ ОТ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС, РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ХУМАНИЗМА;
- ПОДКРЕПЯ В ИЗБОРИТЕ ТЕЗИ КАНДИДАТИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ ИЛИ СЪЮЗИ ПО МЕСТА, КОИТО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ЩЕ ОТСТОЯВАТ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, А ПРИ НУЖДА ИЗЛЪЧВА И СВОИ КАНДИДАТИ. ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙСТВЕН И ПОВСЕМЕСТЕН КОНТРОЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН.

ГЛАВА ВТОРА   
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ.8 ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ ЧЛЕНУВА В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ СТАВА ДОБРОВОЛНО, ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ЕДИН ОТ КЛУБОВЕТЕ НА СЪЮЗА, В КОЕТО КАНДИДАТЪТ ВПИСВА ТРИТЕ СИ ИМЕНА, ПРОФЕСИЯТА СИ, ТОЧЕН АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ, КАТО ЗАЯВЯВА ПИСМЕНО, ЧЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.9 ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА ПРАВО:
- ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН, КАКТО И ДА ПРЕДЛАГА МОТИВИРАНО ОТЗОВАВАНЕТО НА СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/ НА СЪЮЗА;
- ДА ДАВА МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ПОЛИТИКАТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА;
- ДА ИСКА СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА И ДА ПОЛУЧАВА ЗАЩИТА И ПОДКРЕПА ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ;
- ДА УЧАСТВУВА ВЪВ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЯВИ НА СЪЮЗА;
- ДА ПРЕКРАТЯВА ЧЛЕНСТВОТО СИ В СЪЮЗА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ.

ЧЛ.10 ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- ДА СПАЗВА УСТАВА НА СЪЮЗА;
- ДА ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА СВОЯ КЛУБ И ОС НА СЪЮЗА;
- В ПОВЕДЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА СИ ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.11 ЧЛЕН НА СЪЮЗА, КОЙТО ГРУБО И СИСТЕМНО НАРУШАВА УСТАВА И УРОНВА ПРЕСТИЖА НА СЪЮЗА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ НЕГО С МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ НА КЛУБА ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /ИС/ НА СЪЮЗА. ТОВА РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ОС НА СЛЕДВАЩОТО МУ ЗАСЕДАНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, НАПРАВЕНА НА МИТИНГА ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВ.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ".


НИЕ, СТУДЕНТИТЕ, УЧАСТНИЦИ В ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА В СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. НАШАТА СТАЧКА Е И СИ ОСТАВА НАДПАРТИЙНА ПО СВОЯ ХАРАКТЕР.
2. ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ИМА ПРАВО ДА ПОДКРЕПЯ НАШИТЕ ЦЕЛИ С МАСОВИ ПРОЯВИ, КОЕТО НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЯ СЕ ЯВЯВА ОРГАНИЗАТОР НА СТАЧКАТА.
3. НИЕ СМЕ ТВЪРДО РЕШЕНИ И ЗАНАПРЕД ДА ОТСТОЯВАМЕ ОБЩОСТУДЕНТСКИЯ МАЩАБ НА СТАЧКАТА И ДА НЕ СЕ ОБВЪРЗВАМЕ С КОНКРЕТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

СОФИЯ, 25 ЮНИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ - СТУДЕНТИТЕ ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, АНГАЖИРАНИ С НАБЛЮДЕНИЕ ОТНОСНО ЧЕСТНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ С МОЛБА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ДО 30 ЮНИ 1990 ГОДИНА. ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Е ДА СЕ ОГЛАСЯТ ВСИЧКИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ДУМИТЕ НА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, А СЪЩО ТАКА И ПО ВЪПРОСА ЗА ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКА ПЪРВА И ПОСЛЕДНА НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 16 ЮНИ 1990 Г. ИЗЛИЗАМЕ С ПРИЗИВ КЪМ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕСПЕКТИВНО ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, ДА ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТА ПРОУЧВАНЕТО ЗА ВАЛИДНОСТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ И НА НАРУШЕНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ, В КОЯТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ. ТОВА СПОРЕД НАС Е ОСОБЕНО ВАЖНО, ТЪЙ КАТО БИ ОСИГУРИЛО ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОУЧВАНЕТО, КАКТО И ШИРОКА ГЛАСНОСТ НА НЕГОВИЯ ХОД И РЕЗУЛТАТИ. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ОТНОСНО ТОВА НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 30 ЮНИ 1990 Г.

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ НАС ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕЙНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ПЪЛНОТО Й ОТРАЗЯВАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНО ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОЕТО БИ УДОВЛЕТВОРИЛО ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ НИ ИСКАНИЯ.

СОФИЯ, 25 ЮНИ 1990 Г.    ЗА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: АТАНАС КИРЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, СТАЧКУВАЩИ В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ИНСТИТУТ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" - ГР. СВИЩОВ.


СОЛИДАРИЗИРАЙКИ СЕ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ВИТИЗ "КРЪСТЮ САРАФОВ", ВИАС - СОФИЯ, ВТУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВПИ-БЛАГОЕВГРАД, ДНЕС, 25 ЮНИ 1990 Г., НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ ВФСИ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ”, ОБЯВИХМЕ ЕФЕКТИВНА ДЕНОНОЩНА ПРИСЪСТВЕНА СТАЧКА В СГРАДАТА НА ИНСТИТУТА.
ПОДКРЕПЯЙКИ ИЗЦЯЛО ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ КОЛЕГИ,

НАСТОЯВАМЕ ЗА:
- НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ;
- ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА ОТНОСНО ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ИЗЛЪЧЕН НА 14 ЮНИ 1990 Г. В ПРЕДИЗБОРНОТО СТУДИО НА СДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДУМИТЕ НА Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ И НЕГОВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪЩАТА ВЕЧЕР;
- ЗАПОЗНАВАНЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ С ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" - ГР. ПЕТРИЧ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Г. МАРГАРИТОВ ЧРЕЗ БТА ДО МЕЖДУНАРОДНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ЗАСЕДАВАЩА В КОПЕНХАГЕН.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ НА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ МАКЕДОНИЯ Е ВЪЗМУТЕНО ОТ КЛЕВЕТНИЧЕСКИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА УПРАВЛЯВАЩИ КРЪГОВЕ ОТ БЕЛГРАД И СКОПИЕ СРЕЩУ НАС, КАТО БЕЗ ДА ИМАТ НИКАКВО МОРАЛНО, ЮРИДИЧЕСКО И ИСТОРИЧЕСКО ПРАВО НИ ПРИЧИСЛЯВАТ КЪМ ЧУЖДА НА НАС НИКОГА НЕСЪЩЕСТВУВАЛА НАЦИОНАЛНОСТ МАКЕДОНЕЦ. НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ И В МИНАЛОТО, И СЕГА, И В БЪДЕЩЕТО. НАШЕТО БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ Е УСТОЯЛО НА ВСИЧКИ БУРИ И ПРЕВРАТНОСТИ ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ И ДО ДНЕС. ОПИТИТЕ НА ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ШОВИНИСТИ, ЧИЙТО ПРОДУКТ Е МАКЕДОНИЗМЪТ, НА СКОПСКИТЕ УПРАВНИЦИ И НА ТЕХНИТЕ ПЛАТЕНИ АГЕНТИ - МАЛКАТА ГРУПИЧКА МАЛОГРАМОТНИ НЕВЕЖИ И ПСИХИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИ ЛИЧНОСТИ ОТ "ИЛИНДЕН", СА ЖАЛКИ. БИХА БИЛИ И СМЕШНИ, АКО НЕ СА ТОЛКОВА БРУТАЛНИ, КАТО НАГЛО ОТНЕМАТ ВНИМАНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

НИЕ ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ С ПРЕЗРЕНИЕ САМОЗВАНЕЦА СТОЯН ГЕОРГИЕВ ОТ СКОПСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ И НЕГОВИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ В КОПЕНХАГЕН КАТО ПРОДУКТ НА БОЛНИ АМБИЦИИ, КАТО РОДООТСТЪПНИЧЕСКИ И ПРЕДАТЕЛСКИ СПРЯМО СОБСТВЕНИЯ СИ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ТАКИВА ЛИЧНОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВРЕМЕНА И СЕГА СА ОБЕКТ НА ПРЕЗРЕНИЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЧОВЕШКИ РОД.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/