28 май 1990

 

СОФИЯ, 28 МАЙ 1990 ГОДИНА                                    БРОЙ 103 /121/

СОФИЯ, 28 МАИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МАНИФЕСТ ДО БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАКСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/.


     НИЕ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНЦИТЕ, СМЕ ГОТОВИ Дл ПОЕМЕМ СВОЯ ДЯЛ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. НАШИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ИЗДИГНАТИ ВЪРХУ ТРИ СТЪЛБА: ХРИСТИЯНСКА НРАВСТВЕНОСТ, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, РЕПУБЛИКАНСТВО.
     ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ ВЛАДЕЕ ДУХА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, КОЯТО СЕ Е РАЗПРОСТРЯЛА ОТ УРАЛ ПРЕЗ ЕВРОПА ДО БРЕГОВЕТЕ НА ТИХИЯ ОКЕАН, В АСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ И ОТДЕЛНИ ПЕТНА В АЗИЯ И АФРИКА. ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ Е НАШИЯТ МОСТ КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА.
     ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ЗАЛЕГНАЛА В СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕКА И ЗАТОВА ТЯ Е СВЯТА И НЕПРИКОСНОВЕНА. ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ - ТОВА ОЗНАЧАВА ВСЕКИ ДА ЗНАЕ СВОЯ ДЯЛ В ОБЩОТО. БЕЗ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НЯМА СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ. БЕЗ СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ - НЯМА НАЦИЯ. НИЕ СМЕ ЗА СИЛНА И ЕДИННА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ!
     РЕПУБЛИКАНСТВОТО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ПРЕЗ ВСИЧКИ ЕПОХИ: ЦАР СЕ Е СЪОБРАЗЯВАЛ С БОЛЯРИ. ТИРАН - СЪС СТАРЕЙШИНИ, ПРЕЗИДЕНТ - С НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ДНЕС РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ ИЗИСКВАТ ОТЧЕТ НА ВЛАСТТА ПРЕД ЦЕЛИЯ НАРОД, НА ВСЯКА ВЛАСТ.
     НЕ СА МАЛКО НЕЩАТА, УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, КОИТО В ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ ПРОТИВОРЕЧАТ НА СПОМЕНАТИТЕ ПРИНЦИПИ. ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ И ДОКЪДЕ ДА СТИГНЕМ? ОШЕ НА 24 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ ПРЕДИЗБОРНИЯТ МАНИФЕСТ НА ХРП ЩЕ ПРЕДСТАВИ ЕДНА АКТУАЛНА И НАЙ-ВАЖНОТО ИЗПЪЛНИМА ПРОГРАМА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖАМЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НИ ГЛАСУВАТЕ ДОВЕРИЕ. ТРИ СЕДМИЦИ ПО-КЪСНО ХРП /КОЯТО Е ПЪРВАТА ЗА СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ ПАРТИЯ/ ИЗЛЕЗЕ С ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА, ЧИИТО ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НЕ СА ИЗГУБИЛИ СВОЯТА АКТУАЛНОСТ И СЕГА.
     СРАВНЯВАМЕ НАШИТЕ ДОКУМЕНТИ С ЩЕДРО РАЗПРОСТРЯЛАТА СЕ НА ТРИ ВЕСТНИКАРСКИ СТРАНИЦИ ПРОГРАМА НА БСП /А И НА ДРУГИ ПАРТИИ/ И СЕ ЧУДИМ: ТОВА ПРОГРАМИ ЗА ЕДИН МАНДАТ ЛИ СА, ИЛИ АНАЛИЗИ И ДИРЕКТИВИ ЗА БЪЩЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ? ТРУДНО Е ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ И АСИМИЛИРАНИ. ТА КАМО ЛИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ!
     ШЕ ЗАПОЧНЕМ С ПРЕХРАНАТА, ЗАЩОТО Е СРАМОТА. СРАМОТА Е И ПРЕЛ БОГА И ПРЕД ЧОВЕЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО БЕШЕ РАЙСКА ГРАДИНА, ДА НЕ ДОСТИГА ХРАНАТА. ЕДНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ НЕДОСТИГ НЕХАЙНО СЕ РАЗПИЛЯВА, ДРУГА - БЕЗМИЛОСТНО И БЕЗОТГОВОРНО СЕ ОТРАВЯ.
     НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ ДА ТРЪГНЕ ПО ФЕРМЕРСКИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ. ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД. ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, В ЧИИТО ОСНОВИ ДА ЗАЛЕГНАТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
     1. ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ВСЕКИ. ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ МОГАТ ДА ПРИТЕЖАВАТ САМО ТЕЗИ, КОИТО Я ИЗПОЛЗУВАТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ.
     2. НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НЕ ГОЛА И НИСКОПРОДУКТИВНА ЗЕМЯ, А СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ С НЕОБХОДИМИТЕ ПОСТРОЙКИ, МАШИНИ. СЕЧИВА И ПР. ЕДВА КОГАТО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ СЕ ПРЕВЪРНАТ ОКОНЧАТЕЛНО ВЪВ ФЕРМИ, ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПУСТЕЕЩИТЕ ЗЕМИ.
     3. ЗАКОНЪТ ДА ПРЕДВИЖДА АКТИВНА ДЪРЖАВНА НАМЕСА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ФЕРМЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПЪТИЩА, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, УЧИЛИЩА, ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ЗАЕМИ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ФЕРМЕРСКИ ЖИЛИША И ПР.
     4. КООПЕРАЦИИТЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ НЕ С ПРОИЗВОДСТВЕНА, А С ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ: ОТ ДОСТАВКАТА НА СЕМЕНА, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ ДО ПЛАСМЕНТ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ. РАЗБИРА СЕ, ПРАВО НА ТАКАВА ДЕЙНОСТ ИМАТ ВСИЧКИ ФИРМИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ.
     5. ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ:
     - ВЪПРОСЪТ "ДА СЕ ДАДЕ ИЛИ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА” НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ РЕШИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: ВСЕКИ, КОЙТО ИМА ДОКУМЕНТИ И ЗАКОННО ПРАВО, МОЖЕ ДА ПРЕДЯВИ ИСК ЗА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ СТРАНА НА НАСТОЯЩИЯ СОБСТВЕНИК. ТОВА НАШЕ СТАНОВИЩЕ Е ПРОДИКТУВАНО ОТ ФАКТА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ЗЕМЯТА ИМА НЕ САМО ЮРИДИЧЕСКИ, НО И ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕР. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИ БИЛО ЕФЕКТИВНО ДА СЕ РАЗГРАЖДАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ НА ПАРЦЕЛИ, В КОИТО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ А И Б. ВТОРАТА ПРИЧИНА Е, ЧЕ НЯМА ВРЕМЕ ДА СЕ ВОДЯТ ДЕЛА, ЗЕМЯТА ЧАС ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА НОВИТЕ СИ СТОПАНИ И ДА СЕ РОДИ ПЪРВАТА БОГАТА РЕКОЛТА - ОШЕ ДОГОДИНА.
     - СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТРУКТУРИ ДА СЕ ПРОДАВАТ С ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ, ПРИ НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ, ВЛЯЗЛА В ТКЗС, АПК И ПР., КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗЕМЯ, ЩЕ Я ПЛАТЯТ С ТАКОВА НАМАЛЕНИЕ, КАКВАТО Е ДНЕШНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ТЕХНИТЕ ИМОТИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШЕ ПОЛУЧАТ САМО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СПОРЕД ДНЕШНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ.
     - ФЕРМЕРИТЕ ДА НЕ БЪДАТ ОБЛАГАНИ С ДАНЪЦИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 3 ГОДИНИ. ВПОСЛЕДСТВИЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА, КАКТО ВЪВ ВСЯКА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА. ПРЕЗ ТЕЗИ ТРИ ГОДИНИ НЯМА ДА ИМ СЕ УДЪРЖАТ И ВНОСКИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМА ЗА ПОКУПКА НА ФЕРМАТА.
     - ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СПЕКУЛАЦИИТЕ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 ГОДИНИ НИКОЙ, ПОЛУЧИЛ ПО ТОЗИ ЗАКОН ЗЕМЯ, ДА НЯМА ПРАВО ДА Я ДАВА ПОД АРЕНДА ИЛИ НАЕМ НА ТРЕТИ ЛИЦА.
     - ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗЕМЯТА ПО ТОЗИ    ЗАКОН ДА ЗАПОЧНЕ В СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ 1990 ГОД. И В КРАЯ НА 1991 ГОД. БЪЛГАРИЯ ДА СТОИ ТВЪРДО НА ФЕРМЕРСКИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ.
     - ДАЛИ ФЕРМИТЕ ЩE БЪДАТ КУПУВАНИ И    СТОПАНИСВАНИ ЕДНОЛИЧНО, СЕМЕЙНО, КОЛЕКТИВНО - ЩЕ    РЕШАТ МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ.    НИЕ ПРОГНОЗИРАМЕ, ЧЕ СЕМЕЙНАТА ФЕРМА ШЕ БЪДЕ ПРЕОБЛАДАВАЩА В СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ.
     ЗЕМЯТА ЧАКА ДА ОТИДЕ ПРИ ТЕЗИ, КОИТО Я ОБИЧАТ, ЗА ДА НИ СЕ ОТБЛАГОДАРИ ДЕСЕТОРНО, НА ВСИЧКИ!


                                        X   X   X

     ОСВЕН НАХРАНЕНИ НИЕ ТРЯБВА ДА СМЕ ОБЛЕЧЕНИ, ОБУТИ И ДА ИМАМЕ СОБСТВЕН ДОМ.
     ТЕЗИ HEЩA ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО И ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА. ТОВА Е ЕДИН ПО-ДЪЛЪГ ПРОЦЕС, КОЙТО ТРЯБВА НАПЪЛНО ДА СЕ РАЗГЪРНЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ДА ЗАПОЧНЕ ДА ДАВА ПЛОДОВЕ. ОЩЕ СЕГА ОБАЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ТЕ СА В НАСКОРО СЪЗДАДЕНИТЕ МАЛКИ ЧАСТНИ ФИРМИ. НАРЕД С ВЕЧНИЯ ДЕФИЦИТ ЗА СУРОВИНИ И МАШИНИ, НЕРАВНОПРАВИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА С ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ СЪЩЕСТВУВА ЕДИН ФАКТОР, КОЙТО Е МОР ЗА МАЛКИТЕ ФИРМИ:    ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ОБОРОТА. В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ТОЙ Е МЕЖДУ 30 ПРОЦЕНТА И 40 ПРОЦЕНТА ОТ ЦЕНАТА НА ДРЕБНО И СЕ ОТРАЗЯВА ПАГУБНО КАКТО ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ТАКА И ВЪРХУ КЛИЕНТА.
     НИЕ СМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕМАХВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБОРОТА И ЗАМЯНАТА МУ С ДАНЪК ВЪРХУ    ПЕЧАЛБАТА, ЕДИНЕН ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ПРОИЗВОДСТВО, КОЙТО ШЕ ЗАМЕНЯ ДОСЕГАШНИЯ ДАНЪК ОБЩ ДОХОД И ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА И ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ЩЕ Е ПО-МАЛЪК ОТ ТЯХ. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА СХЕМА: СЕГАШНИЯТ ДАНЪК ОБЩ ДОХОД ДА СЛУЖИ ЗА БАЗА. ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК - В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ПРИОРИТЕТНО ПРОИЗВОДСТВО, И СЪОТВЕТНО ПО-ГОЛЯМ    - КОГАТО СТОКИТЕ    НЕ СА ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. ХРАНАТА, ОБЛЕКЛОТО И ЖИЛИЩЕТО СА СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. СПИСЪКЪТ НА ОСТАНАЛИТЕ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. СЪС ЗАКОН ШЕ СЕ ГАРАНТИРА И ПРАВОТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА СИ ПОСТРОИ ЖИЛИЩЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПРИ МИНИМАЛНИ БЮРОКРАТИЧНИ БАРИЕРИ. МЛАДИТЕ И МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА ШЕ СЕ НАСТАНЯВАТ С ПРЕДИМСТВО ПОД НАЕМ В ДЪРЖАВНИ И ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА.

                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                          X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ.


     ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ВЕК НАЙ-ПРОСВЕТЕНИТЕ УМОВЕ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ИЗРАБОТИХА И ПРИЕХА В ЕДНО НАИСТИНА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. ПО ВСЕОБШО МНЕНИЕ ТЯ БЕШЕ ЕДНА ОТ НАЙ-ПРОГРЕСИВНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНИ КОНСТИТУЦИИ ЗА ЕПОХАТА В ДУХА НА ИДЕОЛОГИЯТА НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ. ПЪРВАТА ПРОГРЕСИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ОСВОБОДЕНА БЪЛГАРИЯ - ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ НА ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, БЕШЕ ОНАЗИ СИЛА, КОЯТО ПОСТАВИ ЗДРАВИТЕ ОСНОВИ НА НОВАТА НИ ДЪРЖАВНОСТ И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.
     ЗА ИЗМИНАЛИТЕ 111 ГОДИНИ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ БЕШЕ МНОГОКРАТНО ИЗМЕНЯНА, ДОПЪЛВАНА И ОСАКАТЯВАНА, ОТ КОЕТО ТЯ САМО ИЗГУБИ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ И ЛИБЕРАЛЕН ХАРАКТЕР. В ПРИЕТИТЕ СЛЕД 1944 ГОДИНА КОНСТИТУЦИИ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ БЕШЕ ЗАМЕНЕНА С ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ, ПРОКЛАМИРАНА КАТО "ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА". ТЯ СЕ ПРЕДСТАВЯШЕ ЗА НАЙ-ВИСША ФОРМА НА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЕТО БЕШЕ ПЪЛЕН АБСУРД. ЛЪЖИ, НАСИЛИЕ, ГРАБЕЖИ, ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА НАРОДА В ЗАТВОРИ И КОНЦЛАГЕРИ. ВЪРХУШКАТА В БКП СМАЗА НАРОДА И ЗАДЪРЖА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ С 45 ГОДИНИ.
     ВСЕКИ ЧЕСТЕН БЪЛГАРИН МЕЧТАЕ ЗА ОНЕЗИ СВОБОДИ, ПРОКЛАМИРАНИ И УТВЪРДЕНИ ОТ ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ПРЕДИ 111 ГОДИНИ. В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА КРИЗА ЛИБЕРАЛНОТО НАЧАЛО НИ Е НЕОБХОДИМО ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО И ОТ ВСЯКОГА, ЗА ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ БЛАТОТО НА III-TA НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДОМИСЛИЕ, ДЕМОКРАЦИЯ, ПРОГРЕС, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ЛИБЕРАЛИЗЪМ Б ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА СА ПРИНЦИПИ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ И СА СПАСИТЕЛНИЯТ ПЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ.
     1. ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ПАРТИЯ.
     2. ЗАЩИТАВА НАРОДА, А НЕ КОЯТО И ДА Е УПРАВЛЯВАЩА ВЪРХУШКА.
     3. РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ И ПРОСТОР ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВСИЧКИ ХОРА.
     4. СПЕЦИАЛИСТИТЕ-РЪКОВОДИТЕЛИ СА ОСНОВНАТА ДВИЖЕША СИЛА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС.
     5. СЛУЖИ СИ САМО С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ОСЪЖДА ЕКСТРЕМИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ.
     6. СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
     7. НЕДОПУСКАНЕ НА КРАЙНИ И РИСКОВАНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ВЛАСТТА, КОИТО МОГАТ ДА ХВЪРЛЯТ СТРАНАТА В ХАОС.
     8. ОСЪЖДАМЕ ДОСЕГАШНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, НО НЕ ОТРИЧАМЕ ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО, ПОСТИГНАТО ДО ДНЕС.
     9. НИЕ НЕ СМЕ ПРОТИВ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БСП, А САМО ПРОТИВ НОМЕНКЛАТУРАТА И ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАЛИ КОРИСТНО ЧЛЕНСТВОТО СИ В БИВШАТА БКП ЗА ЛИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ.
     10. НЕ ПРИЕМАМЕ КАТО МЕТОД ЗА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ГРУБИТЕ НАПАДКИ, ОЧЕРНЯНЕТО НА ВСЯКА ЦЕНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД НЕЕТИЧНН СРЕДСТВА. НЕДОСТАТЪЦИТЕ И СЛАБОСТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ ОПОНЕНТ НЕ ПРАВЯТ НИКОГО ОТ НАС ПО-ДОСТОЕН.
     11. С ОГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ СМЕ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ.
     12. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ И ВЗАИМНОИЗГОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СТРАНИ, СТИГА ТОВА ДА НЕ НАКЪРНЯВА СУВЕРЕНИТЕТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА.
     13. ВСЕСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.
     14. СЛЕД ИЗБОРИТЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ПРОМЕНИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОНЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ЗА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ КРЕЩЯЩОТО СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО В ОБЩЕСТВОТО; ИЗЗЕМВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЕЛИТЕ И ВРЪЩАНЕТО ИМ В РЪЦЕТЕ НА ИСТИНСКИЯ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛ - НАРОДА. ЗЕМЯТА СЪЩО ДА СЕ ВЪРНЕ НА НАРОДА.
     15. ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА УСКОРЕН ПОЕТАПЕН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. "ШОКОВАТА ТЕРАПИЯ" ДА СЕ ПРИЛОЖИ СПРЯМО НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЕЛИТЕ. ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАИ ДА НЕ СПАДА, А НАПРОТИВ - ДА РАСТЕ.
     16. ПРИ СЕГАШНИЯ МОДЕЛ НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ ЗАВОДИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ДРУГИ ЩЕ ПОПАДНАТ ПРЕДИМНО В РЪЦЕТЕ НА БИВШАТА НОМЕНКЛАТУРА И НА ОНЕЗИ, КОИТО СА НАТРУПАЛИ НЕСМЕТНИ БОГАТСТВА ОТ СПЕКУЛА, ВАЛУТНИ МАШИНАЦИИ И ДРУГИ НЕЧЕСТНИ СРЕДСТВА, С ЦЕЛ ЗА НОВИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ОБОГАТЯВАНИЯ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА.
     17. НИЕ СМЕ ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ, ТУРИЗМА, ЧАСТ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ИЗЗЕМВАНЕТО НА ЗАГРАБЕНИТЕ КРУПНИ СУМИ. БЪРЗО, БЕЗБОЛЕЗНЕНО И СПРАВЕДЛИВО ДАВАНЕ ПРОСТОР НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, КООПЕРАТИВНИТЕ И АКЦИОНЕРНИТЕ ФОРМИ НА ПРОИЗВОДСТВО.
     18. МИНАВАНЕТО КЪМ БЕЗКОНТРОЛЕН КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ПРИНЦИП НЯМА ДА НИ ИЗВЕДЕ НА НИВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, А МНОГО ПО-ВЕРОЯТНО Е ДА БЪДЕМ НЯКЪДЕ ОКОЛО НИВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.
     19. ПРИОРИТЕТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕТО.
     20. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ЕВТИНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ, ДОКАЗАЛ СВОЯТА НЕЕФЕКТИВНОСТ. РЯЗКО ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И ПРИВЕЖДАНЕ ЦЕНИТЕ НА СЪЩИТЕ БЛИЗКО ДО ОБЩОПРИЕТИТЕ ПО СВЕТА. ВИСОКО КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТНА ЦЕНА МОГАТ ЛА ПОСТИГНАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ЛИЧНИ, КООПЕРАТИВНИ И АКЦИОНЕРНИ ФОРМИ ПРИ КОНКУРЕНТНА БОРБА ЗА ВСЕКИ ТУРИСТ.
     21. ЗАКОН ПРОТИВ МОНОПОЛИЗМА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА.
     22. ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ПРИЕМА И ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ РАЦИОНАЛНИ РЕФОРМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАРОДА. БОГАТ НАРОД - БОГАТА ДЪРЖАВА.
     23. ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЯНУАРСКИТЕ РЕШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАКОНИ.
     24. БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЧАСТНИ КЛИНИКИ И УЧИЛИЩА.
     25. ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА НА ПРИРОДАТА, ГРАДОВЕТЕ, ЗАВОДИТЕ И ЧОВЕКА.
     26. НОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И СМЯНА НА ПАРИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ: ПРИ НАЛИЧНОСТ НАД 60 000 ЛВ. - 10:1; НАД 40 000 ЛВ. - 10:3; НАД 20 000 ЛВ. - 10:5 И ПОД 20 000 ЛВ. - 10:10.
     27. МИНИМУМ НА ПЕНСИИТЕ 150 ЛВ., А НА ЗАПЛАТИТЕ - 200 ЛВ. СЪС СЪОТВЕТНИ КОРЕКЦИИ ПРИ ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ.
     28. МАКСИМУМ НА ПЕНСИИТЕ 300 ЛВ., А НА ЗАПЛАТИТЕ В СЪОТНОШЕНИЕ 1:3 СПРЯМО МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ, ЗА ДА МОГАТ И БОГАТИТЕ    ДА ДАДАТ СВОЯ ДЯЛ В ТЕЖКИТЕ КРИЗИСНИ ДНИ НА БЪЛГАРИЯ. СЪОТВЕТНО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ КОРЕКЦИИ ПРИ ИНФЛАЦИЯ.
     29. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ - НА ВИСОКИТЕ ПЕНСИИ, ПЕНСИИТЕ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ, ОТМЕНЯНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ЗВАНИЯ И ОРДЕНИ И СПЕЦИАЛНО СНАБДЯВАНЕ И ДР.
     30. ДА СЕ НАМАЛИ РАБОТНИЯТ    ДЕН НА ШЕСТ ЧАСА С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ БЕЗРАБОТИЦАТА, КОЯТО НИ СЕ ЧЕРТАЕ И ЗА В БЪДЕШЕ, ДА СЕ РАЗКРИЯТ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ДА СЕ ПОДОБРИ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА.
     31. ПЕНСИОНИРАНЕТО НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ДА СТАВА СЪОТВЕТНО НА 55 Г. И 50 Г. С ЦЕЛ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА.
     32. ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НОЩНИЯТ И ВРЕДНИЯТ ЖЕНСКИ ТРУД.
     33. МАЙКИТЕ С ТРИ ДЕЦА ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ РАБОТА, КАТО ПОЛУЧАВАТ ПЪЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДЕТСКИ МЕСЕЧНИ НАДБАВКИ ПО 100 ЛЕВА НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕТО МУ НА 17 ГОДИНИ.
     34. СЕМЕЙСТВАТА С 3 ДЕЦА ДА ПОЛУЧАВАТ ВЕДНАГА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ.
     35. СЕМЕЙСТВАТА С 3 ДЕЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНО ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА.
     36. СГРАДНИЯТ ФОНД, ИЗДАТЕЛСТВАТА, ПЕЧАТНИЦИТЕ, ХАРТИЯТА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ПРИ РАВНОПРАВНИ УСЛОВИЯ ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     37. ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ДЛЪЖНОСТИ ДА БЪДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ.
     38. ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНИ ЛИЧНОСТИ ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА.


                                     X   X   X

                       ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

     ВАШИЯТ ГЛАС ЗА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ГЛАС ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД, ГЛАС ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПЪТ КЪМ ЖАДУВАНАТА СВОБОДА.
     ВАШИЯТ ГЛАС ЗА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА БЪДЕ НЕ САМО ДЕМОКРАТИЧНА, НО И ЛИБЕРАЛНА.
     ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА Е ГЛАС ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ВЪЗХОД НА НОВА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!

     В УСЛОВИЯТА НА ОСТРО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КРАЙНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ Е НЕОБХОДИМА ВЪЗДЪРЖАНОСТ.

     ГЛАСУВАЙТЕ СЪС ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА ЗА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ,
     ЗА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРЕДАДЕН В БТА НА 23 МАЙ 1990 ГОДИНА.


     ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ЗНАЕ, ЧЕ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ РОДИ В БОРБАТА СРЕШУ НАСИЛИЕТО. ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕ САМО НЕГОВА ИДЕОЛОГИЯ, НО И НЕГОВА ПРАКТИКА ДНЕС И ДАЛЕЧ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. СЪЩО ТАКА ВСЕКИ В БЪЛГАРИЯ ЗНАЕ, ЧЕ ИДЕОЛОГИЯТА И ПРАКТИКАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЕГА НАРИЧАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА, СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ ИМЕННО С НАСИЛИЕТО - И ТО ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ. ЗАЩО НЕ ПОДПИСАХМЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ТЯХ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ?
     ПО СЪЩЕСТВО ИНИЦИАТИВАТА ПРИЛИЧА НА ПРИТЧАТА ЗА ОНЯ КМЕТ, КОЙТО БИЛ БАРАБАНА, ЧЕ ЗАБРАНЯВА КРАЖБИТЕ. В НОРМАЛНА ЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ НЕ СА НЕОБХОДИМИ - ТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ОТ САМО СЕБЕ СИ В НЕЙНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НО ПОНЕЖЕ СЛЕД 45-ГОДИШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТАНАХМЕ НЕЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА, НИЕ ПРИЕХМЕ ТОЗИ НЕОБХОДИМ УСПОКОИТЕЛЕН ЖЕСТ ВЪВ ВРЕМЕНА КАТО ДНЕШНИТЕ.
     ЗА СЪЖАЛЕНИЕ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ИЗПОЛЗВА ПРОЕКТОДОКУМЕНТА НЕ САМО ЗА ПРОПАГАНДА, НО ТОЙ СЪДЪРЖА ПРОПУСКИ И ОПАСНИ УЛОВКИ. ИСКА СЕ ФАКТИЧЕСКИ ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ МИТИНГИТЕ, ДЕМОНСТРАЦИИТЕ И КРИТИЧНИТЕ СТАТИИ В ПЕЧАТА СРЕШУ КОМУНИСТИЧЕСКАТА /СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА/ ПАРТИЯ. ИСКАХА ДА УЗАКОНЯТ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА БОГАТСТВАТА СИ ЧРЕЗ ИСКАНЕТО ДА НЕ СЕ ПОСЯГА НА СОЦИАЛНИТЕ ИМ ПРИДОБИВКИ. СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА ЛИ Е ВИЛА ЗА 300 ХИЛЯДИ ЛЕВА, АКЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ВЛОГОВЕ В ЧУЖДИ БАНКИ.
     ИЗДИРВАНЕТО НА НЕЗАКОННОСТТА НА ПОДОБНИ ДОХОДИ СЕ ВЪЗДИГА В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ТО ОТ КОМИСИЯ, РЪКОВОДЕНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА. СЪЩЕВРЕМЕННО КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ ПРИ ЗАГУБАТА НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ПРЕДАДЕ ВЛАСТТА ПО МИРЕН ПЪТ.
     ГОТОВИ СМЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА ПОДПИШЕМ СПОРАЗУМЕНИЕ, В КОЕТО НЯМА КАПАНИ, КОЕТО НЕ ВРЪЗВА РЪЦЕТЕ НА БЪДЕЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕ ОТНЕМА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПОДПИСАНО И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЧРЕЗ КОЕТО ТО ДА СЕ АНГАЖИРА ПРЯКО С ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. СЪЩОТО ДА СТОРИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА. ДВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА ЩЕ ОСИГУРЯТ В СРОК ОТ 7 ДНИ ИЗЗЕМВАНЕТО НА НЕЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНОТО ОРЪЖИЕ. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА ДЕКЛАРИРА ГОТОВНОСТ ЗА МИРНО ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАСТТА СЛЕД ЗАГУБАТА НА ИЗБОРИТЕ.
     ОТ СВОЯ СТРАНА СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДЕКЛАРИРА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ И ЗАПЛАХИ КАТО РЕВАНШ НА ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКА, ЧЕ С НИЩО НЯМА ДА ЗАСЕГНЕ СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ НИТО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, НИТО СЛЕД ИЗБОРИТЕ.
     СЛЕД ИЗБОРИТЕ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НЯМА ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЧУВСТВО ЗА ЛИЧНО ОТМЪЩЕНИЕ.  ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ ИЛИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЗАРАДИ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ И УБЕЖДЕНИЯ.
     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е ОТРИЦАНИЕ НА НАСИЛИЕТО И НЕПРИЕМАШИТЕ ТОЗИ ПРИНЦИП НЯМАТ МЯСТО В НЕГО.
     НИЕ СМЕ ТВЪРДО УБЕДЕНИ, ЧЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Е ВЪЗМОЖНО САМО ПО МИРЕН И ЦИВИЛИЗОВАН ПЪТ.

                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМНА СТРАТЕГИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     Б. В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ИМА ПОДРОБНО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С БЕЗВРЕДНИ И КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ. МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДЕЛИКАТЕСИ. ПРЕДВИЖДА СЕ НЕКОЛКОКРАТНО ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГОТОВИ ХРАНИ И ПОЛУФАБРИКАТИ С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОМАКИНИТЕ. ОСОБЕНО ШЕ СЕ НАБЛЕГНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЕТСКИ ХРАНИ, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ОЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП СЕ ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ С ВОДЕЩИ ФИРМИ - ПРОИЗВОДИТЕЛКИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.
     В. В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО: ПРЕДВИЖДА СЕ ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ И ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ЕНЕРГОДОБИВ НА ПРИРОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, КАКВИТО СА СЛЪНЦЕТО, ВОДАТА И ВЯТЪРЪТ. ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА БХДП /ЦЕНТЪР/ Е ИЗЧИСЛИЛ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СИ ДОСТАВИ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ОТ НУЖНАТА Й ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪРА. ВЕЧЕ Е РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА, КАТО ИНВЕСТИРАНИТЕ В ТЕЗИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ВЪРНАТИ ЗА 2-3 ГОДИНИ. ИЗЧИСЛЕНО Е НАПРИМЕР, ЧЕ СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ МОЖЕ ИЗЦЯЛО ДА ЗАДОВОЛЯВА НУЖДИТЕ СИ ОТ ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ, ТЪЙ КАТО ТАМ СЕ НАБЛЮДАВА ЕДНО ПОСТОЯННО ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ, КОЕТО Е С ДОСТА ГОЛЯМА ЕНЕРГОНОСИМОСТ. НА МОРСКИЯ БРЯГ СЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТРОЯВАНЕТО НА НЯКОЛКО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КОИТО ЩЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЕДНОВРЕМЕННО И ЕНЕРГИЯТА НА ВЯТЪРА, И ТАЗИ НА ПРИБОЯ НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ.
     Г. В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ:
БХДП /ЦЕНТЪР/, ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ В МНОГО МАЛКО ДОМОВЕ НА СТРАНАТА НИ ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ КАЧЕСТВЕНИ ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ /А АКО ИМА ТАКИВА, ТЕ СА ДОСТАВЕНИ ОТ ЧУЖБИНА/, Е РАЗРАБОТИЛА ОБШИРНА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ТОЗИ ВИД СТОКИ. В ТАЗИ НАСОКА ПАРТИЯТА СЕ ОПИРА НА ОПИТА НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИТЕ ФИРМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛКИ, С КОИТО ПРЕДВИЖДА ТЕСНИ КОНСТРУКТИВНИ ВРЪЗКИ. ЩЕ СЕ ВНЕДРЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, КАТО ЗАСЕГА ЕКСПЕРТИТЕ НА БХДП /ЦЕНТЪР/ СА СЕ СПРЕЛИ НА НЯКОЛКО, КОИТО СЕ ОКАЗВАТ ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩИ ПОРАДИ МИНИМАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ТЕХНОЛОГИИ И ЛИНИИ.
     3. В СОЦИАЛНАТА СФЕРА УСИЛИЯТА НА БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В СОЦИАЛНО БЕДСТВИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, КАТО ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОЕМЕ РАЗНОСКИТЕ ИМ ЧРЕЗ ТВЪРДА СОЦИАЛНА ПОМОЩ, КОЯТО ЩЕ ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ.

     НИКОЙ НЕ БИВА ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВА!
     БЕЗРАБОТИЦА ЩЕ ИМА!

     БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ОГРАНИЧИ РАСТЕЖА Й В РАМКИТЕ НА НОРМАЛНОТО ЗА ВСЯКА ЕДНА ИКОНОМИКА. АКО ПАРТИЯТА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВЛАСТТА, ТЯ ЩЕ СЕ ОПРЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ВОДЕЩИ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ ПОЕМАТ РАЗНОСКИТЕ ОКОЛО РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА НЕЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ И ГРИЖАТА ЗА РАБОТНАТА РЪКА, АНГАЖИРАНА В ТЕЗИ ПРОИЗВОДСТВА.
     4. В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
     ПЪРВАТА СТЪПКА Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПАРТИЯТА ШЕ ПРИВЛЕЧЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.
     5. В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПОЛИТИКА НА ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ КЪМ МЛАДИТЕ И ТАЛАНТЛИВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ, КАТО ИМ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ПРЯКО ДА КОНТАКТУВАТ И ПРОДАВАТ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СИ НА МЕЦЕНАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.
     6. В ОБЛАСТТА НА СПОРТА: ЩЕ СЕ РЕКОНСТРУИРАТ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ОСНОВА ЗА ИСТИНСКО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СПОРТИСТИТЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ СЪС СПОРТИСТИТЕ ОТ СТРАНИТЕ, В КОИТО СПОРТНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ СА РАЗВИТИ НА СВЕТОВНО НИВО.
     7. В ОБЛАСТТА НА ПСИХИЧЕСКАТА ПРОФИЛАКТИКА БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ ОРГАНИЗИРА РАЗЛИЧНИ СЕМИНАРИ И ДИСКУСИОННИ СРЕЩИ, КОИТО ЩЕ РАЗЯСНЯТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИЧИНАТА И НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СТРЕСОВЕ И ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА.
     БХДП /ЦЕНТЪР/ СМЯТА, ЧЕ С ТЕЗИ ПЪРВИ МЕРКИ В СТРАНАТА ЩЕ СЕ ПОЛОЖАТ ОСНОВИТЕ НА ЕДНО СПРАВЕДЛИВО, ХУМАННО, ЦИВИЛИЗОВАНО И СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЕТА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3”.


                                    ВИСОКО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ

     1/ ОСНОВНА ЦЕЛ НА ”ЕРА-3", КОЯТО ГО РАЗГЛЕЖДА КАТО ГЛАВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЧОВЕШКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ОСМИСЛЯНЕ НА САМИЯ ЖИВОТ. ПЪТЯ КЪМ НЕГО "ЕРА-3" ВИЖДА В СИЛНА И ПОЕТАПНА СОЦИАЛНО-ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
     РАЗВИТИЕТО НА ТАЗИ ИКОНОМИКА "ЕРА-3” СВЪРЗВА С ПРОМЯНАТА В САМОТО СЪЗНАНИЕ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК, КАКТО И С ПРОМЯНАТА НА ПОЛИТИКАТА. ПОЛИТИКАТА ТРЯБВА ДА СВЪРЗВА ИКОНОМИКАТА НЕ САМО В КОЛИЧЕСТВЕНОТО НАДМОЩИЕ, НО ДА ПОСТАВЯ АКЦЕНТ И НА ДРУГАТА СТРАНА - ПО-ВИСШЕТО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА, ВКЛЮЧВАЩО ДУХОВНОТО И ТЕЛЕСНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕКА.

                                      ЗДРАВЕ И ЖИЗНЕНОСТ

     СЪХРАНЕНИЕТО НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, МАКСИМАЛНОТО СУБСИДИРАНЕ В ТАЗИ НАСОКА И УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИЯ ЖИВОТ Е ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА НА ОБЩЕСТВОТО. БОРБАТА ЗА ЖИВОТ И ЖИЗНЕНОСТ, ПРЕДВИД ЕДИНСТВОТО И НЕОБРАТИМОСТТА НА ЧОВЕКА, В ЗАГАДЪЧНИЯ ОТРЯЗЪК ОТ ВРЕМЕТО МЕЖДУ РОЖДЕНИЕТО И СТАРОСТТА, Е ГЛАВНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ОБЩЕСТВО. ТАЗИ ГРИЖА Е СЛОЖНА И ВСЕОБХВАТНА ПОРАДИ БЕЗБРОЙ ПРЕПЛЕТЕНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГО. НО ТЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА И НЯКОИ ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
     А/ ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПРИРОДА.
     Б/ ГРИЖА ЗА ПСИХИЧНОТО РАЗТОВАРВАНЕ И РАВНОВЕСИЕ.
     В/ ЛЕКАРСТВА И РАЗВИВАЩА СЕ МОДЕРНА ГЕНЕТИКА И МЕДИЦИНА.

                                         ОБРАЗОВАНИЕ

     ОБРАЗОВАНИЕТО СПОРЕД "ЕРА-3" Е ЕТАП НА ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА, ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, НА ОТДЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ФОРМАЦИИ. В ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" ТО ИМА ДВЕ ПОСОКИ:
     I  - ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ И ИНДИВИДУАЛНОСТ
     ІI  - СТРУКТУРНОТО МУ ИЗМЕНЕНИЕ
     ПЪРВО - 1/ ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ Е УВЕЛИЧАВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТ СЪВРЕМЕННИ ЗНАНИЯ. 2/ РАЗВИТИЕ НА РАЗНОРОДНИТЕ ТВОРЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА; З/ ОБУЧАВАНЕ С МЕТОДИ НА НОВО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ТЪРПИМОСТ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ИМ; 4/ ПОДГОТВЯНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЗАЛОЖБИ И НАСОЧВАНЕ КЪМ ТОПЛИТЕ НЮАНСИ НА ЖИВОТА - СВЪРЗАНИ С КАТЕГОРИИТЕ НЕЖНОСТ, ОБИЧ, ТОПЛИНА, МАЙКА, ВЯРНОСТ, ПРИЯТЕЛСТВО - НЕПРЕХОДНИ И ИЗДЪРЖАЛИ ПРОВЕРКАТА НА ВЕКОВЕТЕ; 5/ ДОСТЪП ДО СВЕТОВНИТЕ ОБРАЗЦИ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, РЕЛИГИЯ, ТРАДИЦИИ, ДО ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДА НИ; 6/ СИСТЕМАТИЧНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КАЧЕСТВА И ПОСТЕПЕННОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА; 7/ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО-МАЛКО НАДАРЕНИЯТ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩ, А ЕФЕКТИВНИЯТ - ПРАВО НА РАЗГРЪЩАНЕ; 8/ ВАЛИДНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВА ПОСТОЯННО.
     СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ - ИЗРАЗЯВАТ СЕ В САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА, В ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩАТА КЪМ ИНСТИТУЦИИ, ОТДЕЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, И АДМИНИСТРАТИВНО НЕОБРЕМЕНЕНИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
     ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3” Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕВЕС В ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ, РАЗВИВАЩИ ПО-ВСЕСТРАННО ЛИЧНОСТТА, НЕЙНАТА ВЪТРЕШНА ДУШЕВНОСТ И МИР ДО НЕЙНОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ, ПОДГОТВЯЩО АСОЦИАТИВНО СБОБОДНО МИСЛЕНЕ И ЕДВА СЛЕД ТОВА ЕВЕНТУАЛНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ В ОТДЕЛНИТЕ ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ СФЕРИ.
     ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕ НА ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ В ПЪЛНОЦЕНЕН ЛИЧЕН СВЯТ И ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОБЩОЧОВЕШКИ ИДЕАЛИ И ЦЕННОСТИ. ТЕ ТРЯБВА ДА НАСОЧВАТ, А НЕ ДА ОГРАНИЧАВАТ.

                                  ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

     ПОНЯТИЕТО СВОБОДА В ЧАСТНО ПРОЯВЛЕНИЕ ОЗНАЧАВА СВОБОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, НА МИСЛЕНЕТО И АВТОНОМИЯ НА ВУЗ. ПОДГОТВЯЙКИ ИНТЕЛЕКТА НА ОБЩЕСТВОТО, ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРОГРЕСЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Е ТЯСНО СВЪРЗАН С НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" ЩЕ ПОСТАВИ АКЦЕНТА СИ В ТРИ НАСОКИ: 1/ ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С НАЙ-НОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ: 2/ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТВОРЧЕСКИ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: З/ ФОРМИРАНЕ НА СТРЕМЕЖ В НАУЧНИТЕ КАДРИ, В СТУДЕНТИТЕ И ДРУГИ ЗА ПОСТОЯННО ТЪРСЕНЕ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И НАПРЕДВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО. НОВ МОМЕНТ ЗА НАС Е ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИ И АСОЦИАЦИИ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ В ДРУГА, ПРЕДВИД ВЗАИМНОСВЪРЗАНОСТТА НА НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА.
     "ЕРА-3" ТЪРСИ ОФОРМЯНЕТО НА ДВА ВИДА НАУЧНИ ЗВЕНА:
     1/ СТРОГО ПРОФИЛИРАНЕ В ОБЛАСТ ИЛИ ПОДОБЛАСТ НА НАУКАТА:
     2/ СМЕСЕНИ - С КАДРИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ СЪС СЪВМЕСТНА РАБОТА В ИМЕТО НА ЕДНА ЦЕЛ.

                                   УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕК

     "ЕРА-3" ЩЕ ТЪРСИ НОВИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ С МАКСИМАЛНА АНГАЖИРАНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДОХОДА И РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ПОЕТАТА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЧНОСТТА ЩЕ ПОЗВОЛИ ТЯ ДА ИМА ВЛИЯНИЕ ЛИЧНО И ДИРЕКТНО И ДА ИЗГРАЖДА САМА ТРУДОВИЯ СИ СВЯТ.
     ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ ГАРАНЦИЯ ЗА ТРУД И ОБЛЕКЧЕНА ПОДВИЖНОСТ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ, В ЕДНО С ПРОФСЪЮЗИТЕ И СИНДИКАТИТЕ, ПОСТИГАЩИ ПАРТНЬОРСКОТО МУ ИЗГРАЖДАНЕ, ЩЕ ПОЗВОЛЯТ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК ДА ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ШАНСОВЕ. "ЕРА-3" ЩЕ ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА ПРИНЦИПИТЕ ДОХОДНОСТ, САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ХАРМОНИЧНОСТ НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛ - УПРАВЛЕНИЕ.

                                     СВОБОДНО ВРЕМЕ

     "ЕРА-3" РАЗВИВА ПРОГРАМА С ПРИЛОЖЕНИЕ, ВОДЕЩА ДО МАКСИМАЛНОТО МУ НАРАСТВАНЕ. СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Е НАЙ-ПЪЛНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ. ТОВА Е ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА БОГАТОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКА КАТО ЧАСТИЦА ОТ ПРИРОДАТА, ВЪТРЕШНИЯ МУ СВЯТ, ОТРАЗЕН В ИНТИМЕН И ИНДИВИДУАЛЕН СВЯТ. В НЕГО ЧОВЕК РАЗПРЕДЕЛЯ ЕНЕРГИЯТА НА СВОЯТА ДУШЕВНОСТ, ИНСТИНКТА И ПОДСЪЗНАНИЕТО, АКТИВИЗИРА И ВЪЗСТАНОВЯВА ДУШЕВНАТА ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО. СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Е АЛТЕРНАТИВА НА РАБОТНОТО, ПРЕВЕС НА ВЪТРЕШНИЯ МИР И СВЯТ НАД СЪЗНАНИЕТО. ТО Е СВЪРЗАНО И С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЧОВЕКА В ЕДИН СВОБОДЕН, ИНДИВИДУАЛЕН ДЕН, ВРЪЗКА С ИЗКУСТВОТО, СЪС ЗАГАДКАТА НА ИНТИМНОСТТА, С ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕНТРОВЕ НА КУЛТУРА, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, СПОРТ И СЪОТВЕТСТВАЩИТЕ СДРУЖЕНИЯ. ТЕЗИ СДРУЖЕНИЯ ДА НЕ БЪДАТ САМОЦЕЛ, А СРЕДСТВО ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНОСТТА.

                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ.


     КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ Е СИМВОЛ НА ТРАДИЦИИТЕ ЗА СЪЮЗ МЕЖДУ ТРУЖЕНИЦИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ДРЕБНИ И СРЕДНИ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ. ИЗКЛЮЧВА СЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИДЕОЛОГИИТЕ, А НАПРОТИВ - СЪЩЕСТВУВА ТЪРПИМОСТ И СТРЕМЕЖ КЪМ СЪВМЕСТЯВАНЕТО ИМ. ЕДИНСТВЕНО НЕДОПУСТИМИ СА БИЛИ И ШЕ ОСТАНАТ ТОТАЛИТАРНИТЕ ТЕЧЕНИЯ И МНОЖЕСТВОТО ИМ РАЗНОВИДНОСТИ, КОИТО СА ЧУЖДИ И БИВАТ ОТРИЧАНИ ОТ КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ - ФАШИЗЪМ, РАСИЗЪМ, СТАЛИНИЗЪМ, ПСЕВДОКОМУНИЗЪМ, МАОИЗЪМ И СХОДНИТЕ КРАЙНО ЛЕВИ И ДЕСНИ ЕКСТРЕМИСТКИ ДВИЖЕНИЯ.
     I. ПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ
     1.  ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ
     ДОБРОВОЛНОСТ ПРИ ИЗБОРА НА ИКОНОМИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО ОБЕДИНЕНИЕ;
     ДЕМОКРАТИЧНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ;
     СВОБОДНА ИЗЯВА НА ВСЕКИ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИ И ИНТЕРЕСИ;
     ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЗАДАЧИ С ЦЕЛ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ;
     СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОСТИГНАТОТО.
     2.  ТРАДИЦИИ И ОПИТ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ.
     ЗАРАЖДАНЕТО И ПО-НАТАТЪШНОТО ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЪРВОБИТНИ ХОРА В ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО ПРЕДПОЛАГА ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ В ГОЛЕМИ ГРУПИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ПРОСЪШЕСТВУВАНЕ. ЗАКОНОМЕРЕН РЕЗУЛТАТ Е ПРОГРЕСИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СИЛИ.
     ЗАДРУЖНИЯТ ТРУД Е ПРЕТЪРПЯЛ СЛОЖНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕТАМОРФОЗИ - ПЛЕМЕТО, РОДА, СЕМЕЙСТВОТО, ЗАДРУГАТА, МАНИФАКТУРАТА, КООПЕРАЦИЯТА.
     ОЦЕЛЯЛО И ДОКАЗАЛО СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ И НЕОБХОДИМОСТ, КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ СЕ ЯВЯВА АЛТЕРНАТИВА НА ОБЕДИНЕНАТА ЕДРА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
     В НАШАТА СТРАНА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ Е СЪЩЕСТВУВАЛО ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, НО ТИПИЧНИ СЪВРЕМЕННИ КООПЕРАЦИИ СЕ СЪЗДАВАТ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878 Г. И В НАЧАЛОТО НА НАШИЯ ВЕК.
     ПРИРАВНЕНО С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ НЕ ИЗЧЕЗНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА, ЕНЕРГИЧНОСТТА И ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ОБИКНОВЕНИЯ ТРУЖЕНИК, ДРЕБЕН И СРЕДЕН СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛ.
     НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА ЕДРОТО СТОПАНСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ДА ЗАДОВОЛЯВА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ С УНИКАЛНИ, СПЕЦИФИЧНИ И САМОБИТНИ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИРА ОЦЕЛЯВАНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО НА КООПЕРАЦИИТЕ И ОБЕДИНЕНИЯТА НА ТРУЖЕНИЦИТЕ, ДРЕБНИТЕ И СРЕДНИТЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ.
     НЯМА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ДА НЕ ОТДЕЛЯ ПОЛАГАЩОТО Й СЕ МЯСТО НА КООПЕРАЦИЯТА, НО ТОВА ВИНАГИ Е В УСЛУГА НА КОРЕННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЯ.
     НА БАЗАТА НА ТАЗИ ПОСТАНОВКА СЕ ОБОСНОВАВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА СПЕЦИФИЧНА ОБЕДИНИТЕЛНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА ЗАЩИЩАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУЖЕНИЦИТЕ, НА ДРЕБНИТЕ И НА СРЕДНИТЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ.

                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        Х   Х   Х

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ.


     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     ИЗПЪЛНЕНИ С ДЪЛБОКО ДОВЕРИЕ ВЪВ ВАШИЯ ПАТРИОТИЗЪМ И ДЪРЖАВНИЧЕСКА МЪДРОСТ, НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗДИРВАНЕ ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР БОРИС ТРЕТИ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ТЯХНОТО НАМИРАНЕ И ПРЕПОГРЕБВАНЕ СЪГЛАСНО КАНОНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НЕ САМО НЕ БИ БИЛО В УЩЪРБ НА КОЯТО И ДА Е НАСТОЯЩА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ, НО БИ ПОСТАВИЛО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НАЦИЯ В ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРИЕМНИЦИ НА ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ.
     УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНА ШИРОКОПРЕДСТАВИТЕЛНА И БЕЗПРИСТРАСТНА КОМИСИЯ ПО ИЗДИРВАНЕТО ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА БОРИС ТРЕТИ, ЗА КАКВАТО НИЕ ИМАМЕ ГОТОВНОСТ, ЩЕ ИЗИГРАЕ РЕШАВАЩА РОЛЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРАВДИВА ПОЛОЖИТЕЛНА ПРЕДСТАВА ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДИ ВСИЧКО У НАШИЯ НАРОД, КАКТО И У ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ СТРАНИ И НАРОДИ.
     ВСЯКА НАПРЕДНИЧАВА НАЦИЯ РЕВНИВО ПАЗИ И ПРАШИНКАТА ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО СИ НАСЛЕДСТВО.
НЕКА СПАСИМ КАКВОТО МОЖЕМ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ИСТОРИЯ!

СОФИЯ, 21 МАЙ 1990 Г.
                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ БЯХА ПОДПИСАНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ БЪДЕЩЕТО НА ФИРМАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЗНАЧИТЕЛНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В КОЛЕКТИВИТЕ.
     СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 2 МАРТ 1990 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ И СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ", ОТ ДРУГА, БЯХА ЗАПИСАНИ СРОКОВЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТРИ ГЕНЕРАЛНИ ВЪПРОСА.
     РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ПРЕКАТЕГОРИЗИРАНЕТО НА ТРУДА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ" С ПОСТАНОВЛЕНИЕ HP.31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МАКАР И СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ ОТ 25 ДНИ, БЕ ПОСРЕЩНАТО СЪС ЗАДОВОЛСТВО.
     НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ ИЛИ НЕ СМЕ ИНФОРМИРАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО РЕШАВАНЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ ДВА ВЪПРОСА ОТ ЦИТИРАНОТО ПО-ГОРЕ СПОРАЗУМЕНИЕ.
     НЕ Е ВЪВЕДЕНА НОВАТА СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО 66-ТО ПМС НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КАТО СРОКЪТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ - 31 МАРТ 1990 Г., ИЗТЕЧЕ.
     ИЗТЕЧЕ И СРОКЪТ 15 АПРИЛ 1990.Г ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО, КАСАЕЩ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИЯ ВЪПРОС ЗА ПЕРСПЕКТИВНОТО РЕЗВИТИЕ НА ФИРМАТА. НИШО НЕ Е НАПРАВЕНО И ПО СЪСТАВЯНЕТО НА ПРОГРАМА, В КОЯТО ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ СПЕЦИАЛНИ РАЗДЕЛИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ", КАТО СЕ ПРЕДВИДИ РАЗВИТИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ.
     ВМЕСТО ДА СЕ РЕШАВАТ ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЧИТАМЕ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ПСИХИЧЕСКИ НАТИСК, ПРОДИКТУВАН ОТ НЕБЛОГОПРИЯТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО И КОНЮНКТУРНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИРМАТА В МОМЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ОТГОВОРНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙЦИ.
     ОТПРАВЕНАТА НА 19 АПРИЛ Т.Г. ДО МИНИСТЪРА НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ И С КОПИЕ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ" СИГНАЛНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ Е БЕЗ КАКВАТО И ДА Е РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ЦИТИРАНИТЕ СТРАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПЪЛНАТА ПОДКРЕПА, КОЯТО ПОЛУЧИХМЕ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.
     МИНИСТЪР КРЪСТЮ СТАНИЛОВ НЕ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ОТГОВОРИ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, А ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО, КАТО ЗАМ. МИНИСТЪР ХРИСТО БОНИН, АПЕЛИРАТ КЪМ СЪЩАТА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ И НЕПРИБЯГВАНЕ ДО КРАЙНИ МЕРКИ ПРЕДВИД ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.
     ВЪЗНИКВА ЗАКОННО ВЪПРОСЪТ СПРАВЕДЛИВО ИЗДИГНАТИЯТ ПРИЗИВ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НЕ ВАЖИ ЛИ ЕДНАКВО И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ.
     НАЛИЦЕ Е ОЩЕ ЕДНА ОПАСНА ТЕНДЕНЦИЯ. БЕЗ ДА СЕ ВОДЯТ ДИАЛОЗИ С ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, БЕЗ ДА СЕ РАЗРАБОТВАТ ПРОГРАМИ ЗА КОНВЕРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И БЕЗ ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ, ПОД ПРЕДЛОГА НА НИСКОЕФЕКТИВНИ И ГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА СЕ ПРИСТЪПВА КЪМ МАСОВО СЪКРАЩЕНИЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ.
     С ТОВА ГРУБО СЕ НАРУШАВА ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ВЪЗНИКВА ЗАКОННИЯТ ВЪПРОС - ДОКЪДЕ ЩЕ СТИГНЕМ ПО ТОЗИ ПЪТ.
     В ТАЗИ ВРЪЗКА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:
     1. ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ НА ФИРМАТА НЯМАТ НИКАКВА ВИНА, ЧЕ СЪЩАТА СЕ ГОТВЕШЕ ЗА ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ И СЪЗДАДЕ ГОЛЕМИ ОСНОВНИ ФОНДОВЕ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ. ТОВА БЕШЕ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА.
     2. ТЕЗИ КОЛЕКТИВИ НЕ СА "БАЛАСТ", А ХОРА, ЗА ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ МАСОВО ОТ РАБОТА.
     3. СЧИТАМЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМИ ГЛАД ЗА СТОКИ НА ПАЗАРА И МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА. В ТАЗИ ВРЪЗКА Е НЕОБХОДИМО ПОСТЕПЕННО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА, АКО ТОВА ДИКТУВА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА.
     С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ ОТ 21 МАЙ 1990 Г., ОТНОВО ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ ВАША СТРАНА В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДИЗВИКВАТ СЕРИОЗЕН ТРУДОВ КОНФЛИКТ.
     ПРЕДВИД НА СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ СЛЕДНОТО:
     1. АКО ДО 31 МАЙ 1990 Г. НЕ НАМЕРЯТ РЕШЕНИЕ Т.2 И Т.З ОТ ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НА 2 МАРТ 1990 Г., ТО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ СЪОТВЕТНИТЕ ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА 3 ЮНИ 1990 Г.
     2. НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ДА СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ.
     ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ МИНЬОРИ И ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА НА КОЛЕКТИВИТЕ НИ.

СОФИЯ - БУХОВО, 22 МАЙ 1990 Г.
                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ.


     НАШАТА ПАРТИЯ, ОТЧИТАЙКИ СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, СМЯТА, ЧЕ ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ, ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ БОЛШИНСТВОТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС Е ВАЖНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧЕСТНИ И СВОБОДНИ ИЗБОРИ,
ЗА ЧИСТА И СВЯТА БЪЛГАРИЯ.
     НАВРЕМЕННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ И ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В ТОЗИ СЪДБОНОСЕН МОМЕНТ ЗА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И ПОРАДИ АКТУАЛНАТА СИ СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ. ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЛЪХА МЪДРОСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НАЦИЯТА, ЗА НЕЙНОТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ РАЗБРАНО И ОЦЕНЕНО ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ, ДОБРУВАНЕ И БЪДЕЩО ПРЕУСПЯВАНЕ. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ЦЕНТРИСТКИ ГАРАНТ СРЕШУ ЛЕВИ И ДЕСНИ УКЛОНИ В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ.
     ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТОЛЕРАНТЕН ОБМЕН МЕЖДУ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, РЕАЛНА КРАЧКА ЗА ОТВАРЯНЕ КЪМ СВЕТА. СЕГА НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ МАНЕВРИ И МАНИПУЛАЦИИ, А ОТ ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ И ГРАДИВЕН ПОДХОД С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СМЕЛИ РЕШЕНИЯ, ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ И СЪЗИДАНИЕ, ОТ КОЕТО ИМАМЕ НАЙ-ГОЛЯМА НУЖДА ДНЕС.
     НАШАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ СИГУРЕН ГАРАНТ ЗА НАШИЯ ТРУД, ЗА НАШАТА СОБСТВЕНОСТ, СТИМУЛ ЗА НАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО, ТВОРЧЕСТВО И СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 23 МАЙ 1990 Г.
                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/.


                        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

     ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ С ТРЕВОГА НАБЛЮДАВА ДЕЙСТВИЯТА НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ. ВИЕ НЕПРЕКЪСНАТО ДОКАЗВАТЕ, ЧЕ ОБЕЩАНИЯТА И ОБНОВЛЕНИЕТО ВИ СА ЧИСТА ДЕМАГОГИЯ. ПОСЛЕДНИЯТ ПРИМЕР ЗА ТОВА Е РАЗДЕЛЯНЕТО НА В-К "НАРОДНА МЛАДЕЖ".
     НАСТОЯВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ:
     1. КОЛКО ЧЛЕНОВЕ ИМА БДМ?
     2. С КАКВИ ПАРИ СЕ ИЗДЪРЖАТЕ?
     3  КОГА ШЕ БЛОКИРАТЕ ПАРИТЕ СИ ВЪВ ВУЗ-ОВЕТЕ И УЧИЛИЩАТА? НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ТОВА СА ПАРИ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ.
     4. КОГА ЦЯЛОТО ВИ ИМУЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТО НА ДЪРЖАВАТА?
     ОСВЕН ТОВА НАСТОЯВАМЕ:
     1. НЕЗАБАВНО ДА УВЕЛИЧИТЕ ТИРАЖА НА В-К "ДИАЛОГ" НА 130 000!
     2. В-К "МЛАДЕЖ" /КОЙТО ВЕЧЕ Е ОРГАН НА БДМ/ ДА ОПРЕДЕЛЯ ТИРАЖА СИ СПОРЕД ТЪРСЕНЕТО МУ!
     3. АБОНАТИТЕ НА В-К "НАРОДНА МЛАДЕЖ" ДА ПОЛУЧАВАТ САМО В-К "ДИАЛОГ"!
     ОЧАКВАМЕ ОТГОВОР В ДВУДНЕВЕН СРОК!

23 МАЙ 1990 Г.                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД: АТ. КИРЧЕВ

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/