28 януари 1997


София, 28 януари 1997 година
Брой 8 (1704)


София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СВИКВАНЕ НA ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА. Документът е гласуван на 25 януари 1997 година в София.


        І. На основание чл 15, ал. 1 oт статута на Съюза на демократичните сили (СДС) Националният координационен съвет (НКС) свиква Девета Национална конференция (НК) на Съюза на демократичните сили на 15 и 16 февруари 1997 година.

ІІ. Деветата Национална конференция на СДС се провежда в София в сградата на Националния дворец на културата. Регистрацията на делегатите се извършва на 15 февруари 1997 година от 8 до 10 часа.

ІІІ. На основание чл. 15, ал. 2 от статута на СДС НКС определя следната форма и ред на представителство:

1. Пo един делегат от всеки местен клуб на СДС, регистриран до 25 януари 1997 година. Легитимността на клубовете и делегатите се удостоверява от съответния председател на СДС в общината.

2. По един делегат от общинските структури на партиите и организациите, редовни членове на СДС, регистрирани в отдел "Национална координация” на СДС до 25 януари 1997 година. Легитимността на делегатите се удостоверява от съответния председател на партията или организацията.

3. Общинските ръководства на СДС (председател, заместник-председатели и секретар).

4. Председателите на регионалните съвети на СДС.

5. По петнадесет делегати, определени от националите ръководства на партиите и организациите, редовни членове на СДС.

6. Членовете на Парламентарната група на СДС, членуващи в съюза и Националният изпълнителен съвет (НИС) на СДС.

ІV. Списъците с делегатите се представят в НИС на СДС до 9 февруари 1997 година. Възлага на НИС на СДС организацията на Деветата национална конференция на СДС.

V. Определя следния проект за дневен ред:

1. Отчетни доклади;

2. Преструктуриране и интегриране в СДС;

3. Избор на ръководство;

4. Приемане на програмни документи;

5. Взаимоотношения и взаимодействия с политическите съюзници;

6. Приемане на критерии и механизми за подбор на кандидати за народни представители и обща кадрова политика на съюза.    

ГЛАВЕН    СЕКРЕТАР НА СДС:

ХРИСТО    БИСЕРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ОСЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА CЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПO ПОВОД ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ НA НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НA СДС ЗА СВИКВАНЕ НA ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИИ НA СЪЮЗА.  


Като изразяваме пълно съгласие с предложението на Националния изпълнителен съвет (НИС) на Съюза на демократичните сили (СДС) да бъде свикана Девета Национална конференция, ние, долуподписаните председатели на партии в СДС, се чувстваме длъжни да заявим, че определянето на нейната дата трябва да бъде обвързано с датата на предсрочните парламентарни избори. Без такова обвързване свикването на Националната конференция би било лишено от смисъл.

По наше мнение Националната конференция на СДС трябва да се занимае с основните национално отговорни проблеми, свързани с предстоящите парламентарни избори, като:

- неотложни мерки за спасение на България;

- гласуване на програмата за управление и предизборната програма на СДС;

- изясняване на взаимоотношенията с бъдещите коалиционни партньори в контекста на предизборната ситуация;

- определяне на механизъм за издигане на кандидатурите за народни представители;

- определяне на предизборната стратегия и тактика на съюза;

- приемане на отчетен доклад и доклад на Контролния съвет за изминалия период.

Реализацията иа този безусловно необходим дневен ред изисква сериозна предварителна подготовка. Наложително е програмата за управление и предизборната програма на СДС да бъдат предварително обсъдени и приети от Националния координационен съвет (НКС). Задължителният по статут доклад на Контролния съвет изисква преди това да бъде гласуван съставът на амия съвет, което до днес не е направено.

София, 25 януари 1997 година

1. НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ
2. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ": ЕДВИН СУГАРЕВ
3. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ: ПАВЕЛ ШОПОВ
4. СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА: ИВАН СТАНЧЕВ
5. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: ДЯНКО МАРКОВ
6. ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНCKA ИНИЦИАТИВА” - СДС: ЛОРЕТА НИКОЛОВА И СТАНИСЛАВ ИКОНОМОВ
7. НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
8. РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ: ЛЕНKO РУСАНОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА", КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И ПРОТЕСТИРАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПРОТИВ СЪСТАВЯНЕТО НА ВТОРО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Обединените демократични сили (ОДС) не приемат второ правителство на Българската социалистическа партия (БСП), която загуби доверието на българския народ.

Обединените демократични сили са за предсрочни парламентарни избори веднага - като единствен изход от политическата криза в България.
    
На тази основа може да се постигне национално съгласие и ние сме готови за това. Нашият отговор на желанието на БСП да се върне в изпълнителната власт са общонационални политически протестни действия.

* Синдикалните организации в България са категорични - освен в политическа страната е и в небивала икономическа криза. Провалът на БСП в законодателната и изпълнителната власт създаде условия за грубо нарушаване на основите човешки права - правото на живот, на реално жизнено равнище, на нормално здравеопазване и социално осигуряване. Нашият синдикален отговор на всичко това е един - генералната стачка.

* Ние, студентите, които протестираме много дни наред, смятаме, че за първи път от 1989 година насам в България има условия демокрацията да се превърне в реалност. Категорично се обявяваме против по-нататъшното управление на БСП, чиято безотговорна и пагубна политика доведе страната ни до пълен крах.

Ние сме за незабавни предсрочни, парламентарни избори.

Този път няма да отстъпим и няма да позволим да бъдем излъгани, защото обичаме България и искаме нов живот тук и сега.

Всеки пропуснат час е загубен за България!

Незабавни избори!

Нов парламент!

Ново правителство!

Нова България!

Сега - утре ще бъде късно!

София, 23 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН CЪBET НA ОБЕДИНЕНИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПО ПОВОД НA УЧРЕДЯВАНЕТО НА ТАЗИ MЛAДЕЖКА ФОРМАЦИЯ.


България е в състояние на катастрофа. Необходими са незабавни мерки. На целия български народ е ясно, че управлението на Българската социалистическа партия (БСП) срещу волята на огромната част от младежта, академичната общност, синдикатите е невъзможно. Незабавните предсрочни парламентарни избори нямат алтернатива.

Консолидацията на демократичната общност в защита на грубо погазените човешки права е категорично изискване на времето, в което живеем.

Необходима стъпка в тази насока е обединяването на усилията на младежките демократични организации. Затова днес, на 18 януари 1997 година, Българският младежки демократически форум, ВМРО - Младежка организация, Земеделският младежки съюз, Младежкият съюз на Републиканската партия, Младежкият съюз на Демократическата партия, Младежката радикалдемократическа федерация, Националната организация на студентите-монархисти "Свети Иван Рилски", Социалдемократическият съюз на младежта,   Съюзът на демократическата младеж, Социалдемократическият младежки съюз, Сдружение "Бъдеще", Съюзът на свободните студенти създадохме  Обединените младежки демократични сили /ОМДС/. Нашата формация е отворена за всички, които споделят и подкрепят основната ни цел - премахването на пагубното за страната комунистическо управление.

Призоваваме младите хора активно да се включат в общонародния протест, като същевременно твърдо се противопоставят на всички опити за провокации и насилие. Нека покажем на целия демократичен свят, че ние желаем бъдеще за нас и за нашите деца в една демократична и свободна България.

София, 18 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НA ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ” ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЛЕВ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ПОДКРЕПА НA НЕДОВОЛНИТЕ ОТ ДОСЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ПРИЯТЕЛИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Обръщам се към всички вас, на които не е безразлична съдбата на страната ни, бъдещето на нашите деца. Обръщам се преди всичко към тези, които преди две години ни повярваха и заедно с които носехме в сърцата си надеждата за по-щастливо бъдеще. Нашите надежди бяха излъгани от корумпирани чиновници, безволеви или купени депутати, от управление, което ни доведе до масово обедняване. Преди седем години "Екогласност" една oт първите надигна глас срещу тоталитарния режим. Ние бяхме заедно с бъдещето на България - нашите студенти; заедно с тях развявахме знамената на раждащата се демокрация. Днес нямаме право да бъдем срещу тях. Подкрепям протестите на недоволните от досегашното управление и ви призовавам да се присъедините към тях.

София, 15 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ” В ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ


Като оценяваме настоящата обстановка в страната, създадена от некадърното и .екомпетентно ръководство на управляващите от всички сфери и дейности на страната, както и международната изолация, в която се намираме, ръководството на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков”

Р Е Ш И:

1. Подкрепя общонародния бунт, подет от студенти, работници, учени, търговци, селскостопански производители и др.

2. Приканва своите местни ръководства, членове и симпатизанти да се включат активно в масовите прояви на недоволство.

3. Нека сдружените земеделци да забравят за вътрешносъюзните дрязги и различия и единни да застанат под знамената на земеделския съюз за сваляне на комунистите от власт и за предсрочни парламентарни избори.

Не на комунистическото правителство!

Не на експертно комунистическо правителство!

Да на предсрочни парламентарни избори!

София, 16 януари 1997 година

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: МИЛАН ДРЕНЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.B. ЦАР СИМЕОН ІІ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II се солидаризира и се присъединява към протестите в цялата страна на преобладаващия брой български граждани, изразявани чрез митинги, шествия, събрания, стачки и други форми на законосъобразно недоволство срещу неокомунистическото управление на Българската социалистическа партия (БСП), което доведе над 80 процента от българските граждани до непознато обедняване и обреченост на глад с все по-чести фатални последици. В резултат на некомпетентното и некадърно управление на соцкомунистите България все повече върви към изолация от международната общественост и от междудържавни институции и все повече се приближава към най-изостаналите и бедстващи страни от т.нар. трети свят.

Екстремните и драматични протести, които заливат цялата ни държава, са протести на отчаяни, на гладни, на бедстващи граждани, изправени пред реалната перспектива на гладна смърт. Сега, след пълния провал на управлението на БСП, единственият спасителен изход е предсрочно провеждане на парламентарни избори. В бъдещото 38-мо Народно събрание трябва да влязат личности, ползващи се с доверието на своите избиратели, че ще възстановят авторитета на България като демократична и цивилизована страна, че ще гарантират постигане на висок икономически и социален статус на всеки гражданин, за да излезем от световния авангард по заболеваемост и смъртност в резултат на бедствено обедняване.

Ние поддържаме нашето принципно верую, че интересите на България и на българския народ стоят над каквито и да са партийни пристрастия! Спасението на България и на българския народ сега е в наши ръце! Предсрочните парламентарни избори са нашата надежда и вяра за спасение! Те нямат алтернатива! Те са осъзнат дълг за национална отговорност!

София, 14 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НA ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДО ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ДО ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ДО ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ДО БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ДО ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НOB ИЗБОР", ДО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И ДО ПАРТИЯ "НOBA БЪЛГАРИЯ" ДА РАБОТЯТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След седем години преход страната ни е в безпътица, народът е гладен и държавата се разпада.

Никой не поема отговорността за бедствието. Отиващият си президент Желю Желев заяви, че главната причина е формата на държавно управление - парламентарна република, т.е. пожела президентска република.

Федерация "Царство България" (ФЦБ) заявява, че в българската история феноменът република е скорошен, и че няма много положителни постижения през този период. Нещо повече - нито един републикански държавен глава не е свършил нещо похвално.

Именно българското царство е славило нацията ни през вековете. Княз Александър Първи Батенберг реализира Съединението, цар Фердинанд - Независимостта, цар Борис III - Обединението, а възкресението на България ще бъде дело на Н.В. Цар Симеон II.

ФЦБ събра до този момент 1 300 000 подписа под призива "Цар Симеон II - държавен глава". На улицата народът ясно показа, че не иска компромиси, общи приказки и ново губене на време. Налага се нестандартен изход от катастрофата: възстановяване на надпарламентарен властови авторитет. За България това е осъвременената Търновска конституция и изпитаната от времето царска институция, олицетворена от цар Симеон ІІ.

Поради това предлагаме месецн юни предсрочните парламентарни избори да бъдат за Великo народно събрание, което единствено е овластено да вземе необходимите днес решения. Друг демократичен път няма.

За практическото осъществяване на избори за Велико Народно събрание е необходим Национален съвет за спасение, съставен от представителните политически сили, получили повече от един процент на последните парламентарни избори.

Като ви призоваваме да приемете и подкрепите нашето предложение, оставаме с нашия поздрав:

С Бога - за Царя и Отечеството!

София, 17 януари 1997 година

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР:

ХРИСТО КУРТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ПОЛИТБЮРО И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БОЛШЕВИКИТЕ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ


Централният комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия на болшевиките (БКПБ) следи неотклонно, внимателно, загрижено и аналитично политическите събития, които се развиват през последно време в нашата страна. Тези събития са логична последица от престъпната и разрушителна икономическа и социална политика на управляващата олигархия след 10 ноември 1989 година. От 17-то място в света по жизнен стандарт България се сгромоляса на 62-ро. Двете основни политически сили — Българската социалистическа партия (БСП) и Съюзът на демократичните сили (СДС) се надпреварваха коя от тях има по-голям принос в прехода от социализъм към капитализъм. Този преход се оказа разгром във всички области на живота - промишлеността, селското стопанство, енергетиката и транспорта, културата и образованието. Този разгром доведе до глад и мизерия, до истински геноцид - смъртността достигна до 19 процента! Инстинктът за самосъхранение доведе до метеж, метежът - до отпор. Социалният конфликт не е вече само заплаха - той е факт. Няма вече Народно събрание - има буржоазен парламент, който провежда преход против интересите и волята на народа. В този парламент няма работници и селяни. Има само защитници иа интересите на богатите.

БКПБ е против реставрацията на капитализма в нашата страна, против експлоатацията на човек от човека, против реституцията, приватизацията, структурната реформа, въвеждането на паричен съвет, против създаването на условия за ескалация на престъпността, против обвързване на България с Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка за възстановяване и развитие (СБВР), против присъединението към НАТО и Европейския съюз.

БКПБ е за възстановяване на икономиката и на социалните придобивки, за равно плащане при равен труд и равна квалификация, за суверенна и независима България, необвързана с военни блокове, за пълна свобода на човешката личност и творчество, с една дума - БКПБ е за социалистическа България.

Българската комунистическа партия на болшевиките се обявява за неотложно провеждане на предсрочни парламентарни избори с участието на левия патриотичен фронт, към който тя решително се присъединява.
    
Българските болшевики предлагат на всички комунистически формации в България без отлагане да седнат на кръгла маса за пълно изясняване на позициите и разграниченията в името на обединение на усилията в полза на българския пролетариат.

БКПБ призовава българския пролетариат в лицето на работническата класа, селския и интелектуалния пролетариат да се обединят в независим, неказионен синдикат, възраждайки Общия paботнически синдикален съюз, призовава прогресивната българска младеж да се обедини в Български комунистически младежки cъюз за борба против разрухата и реставрацията на дивия капитализъм.

Български пролетарии на физическия и на умствения труд от селото и града! Свалете доверието както от СДС, така и от БСП! От политическата борба между тях ще се роди уродлива рожба - фашистка диктатура!

Пролетарии, борете се за социализъм! Български пролетарии, съединявайте се!

София, 14 януари 1997 година

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

ТОДОР КОСТОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ОБРЪЩЕНИЕ НA ВМРО - СЪЮЗ НA МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ НA БЪЛГАРИЯ


България преживява последните драматични дни на комунистическата епоха в своята история. Комунистите разделиха българския народ на враждуващи лагери. Те посякоха българския национален елит - стопански, интелектуален и политически още със своето идване на власт и така предадоха на забвение българската национална идея. Те оградиха България с телени мрежи от околния свят и предадоха българската независимост на чужди интереси. Те превърнаха собствената си посредственост и безотговорност в критерии за гражданско, публично поведение и населиха българската държавност с недостойни пигмеи, разграбващи като мародери националното богатство на собствения си народ. Днес разгневеният българин казва "Стига!" на комунистическото управление. Но ние няма да изпратим полувековния режим на комунистическата деградация окончателно в миналото, ако самите не знаем накъде вървим, какво искаме да постигнем и в името на какви идеали живеем като народ.

Ние, BMРO - като българско национално движение - сме готови да представим на нашата общественост своята програма за национално бъдеще на България. Ние сме готови - както винаги в най-новата българска история - да вградим своите усилия, своето родолюбие, своя живот в достойното бъдеще на България.

Първата и неотменна задача на българския народ днес е да възстанови своето поругано единство, да се почувства отново сплотена общност на братя по дух и по съдба. Ние не сме враждуващи класи или съсловия, а единен народ [с?] общи интереси, а чак подир това - привърженици на една или друга партия, програма или утопия.

Без да намерим смисъла на своята изстрадана национална общност в миналото и в днешния ден, ние не ще можем да потърсим общото си бъдеще като народ в идващия голям вододел на народите и цивилизациите. Ние не ще можем да идем в обединена Европа, преди да сме открили Европа в нас самите, в собствената ни история и култура.

Ние, ВМРО - българското национално движение, отхвърляме фалшивия псевдонационализъм на комунистическата партия и нейните клакьори, подменящи българската национална идея с подчинение на чужди национални интереси и противопоставящи едни български граждани на други. Отхвърляме и опитите на един нов - и отново криворазбран - интернационализъм да подмени българските национални интереси и приоритети с абстрактния утопизъм на една Вавилонска кула, в която българинът отново да се срамува да намери себе си.

Първият въпрос, който трябва да си зададем, за да се уверим, че отново сме свободни, е въпросът кои сме ние? Защо преживяхме заедно като народ тринадесет века обща история? Защо продължаваме да живеем заедно на този кръстопът на народите? Защо сме различни от другите и защо това е хубаво - хубаво е, че сме различни! Защото, когато си различен, ти можеш да дадеш нещо свое на другите. Ние забравихме колко много сме дали на света. Ние изгубихме амбицията да създаваме и да даваме, да се наредим между първите народи в Европа, там, където - макар и отдавна - сме били. Въпросът за нашата идентичност е въпрос за нашето духовно богатство, нашето достойнство и гордост като народ и нашето общо бъдеще. Ако не намерим тази общност, ще се разпилеем като пясък в пустинята. Та нима вече не ни напуснаха толкова много наши съотечественици!

Ние трябва да видим, че в своето безверие и национално безпаметство сме най-големите врагове на самите себе си. Навремето Паисий не нападаше другите, а рече: "О, неразумний юроде...". Дошло е време и ние да го кажем.

Първото нещо, което трябва да сторим със своето освестяване като свободен народ, е да преизградим нашата нова държавност. Ние имаме нужда от силна държава, която да гарантира реда и свободата на всеки български гражданин. Никой няма повече права или по-малко отговорност пред България. Ние се нуждаем от здрави и почтени институции, основани на закона. Каква да бъде по форма българската държава - нека думата по този въпрос има българският народ.

Второто нещо, което ни е нужно, е да дадем свобода за труда и таланта на селянина, на занаятчията, на работника, предприемача и на интелектуалеца. С труда си и с имането си сме били пословични и почитани, не със спекула, грабеж и мизерия, които са визитните ни картички днес.

Третото нещо, което трябва май да направим първо, е да се потопим в собствената си културна среда, да възродим общността на споделените си ценности, които дават лицето ни на народ. Ще трябва да извадим от прашните скринове на историята не само светините на националната ни гордост и мъченичество, но и обикновените, но тъй нужни ни стари навици, умения, обичаи и традиции - трудолюбието, практичността, спестовността, грижовността към по-слабите и почтеността към другите. Ще трябва по-скоро да разкажем всичко това на собствените си деца - и вкъщи, и на училище, за да не помислят, че днешното време разделно е истинското лице на България, и за да не се отвърнат от нея.

Предстои ни много работа, за да се върнем истински към себе си и да погледнем с чисто лице и вяра напред. Комунизмът остава в миналото. Пред нас е възможността да направим крачка към двайсет и първото столетие възродени като нация, с възстановено единство на народ, с ясно съзнание за собствената ни стойност и потенциал за бъдещето. Ще използваме ли тази възможност или ще я пропуснем?

ВМРО ще предложи на своя предстоящ конгрес подробна програма за национално възраждане на България. Ние ще предложим тази програма на всички национално отговорни политически сили, на цялата българска общественост, на всички, които са готови да работят за единението аа българския народ в сегашния преломен момент на националната ни съдба. Гневното надигане на българското гражданство срещу комунистическия режим през последните дни ясно демонстрира, че народът ни има сили да излезе or днешната катастрофа, да възроди отечеството ни, да изгради общото ни бъдеще. Това, което още е нужно, е политическа програма и политическа отговорност, които да сочат пътя ни напред. Ние сме реалисти. Не можем да постигнем всичко нито за един ден, нито за една година. Няма да позволим обаче никому повече да спъва нашите конкретни и необходими стъпки напред към националното единение на българския народ, към замогването на българския гражданин от почтен труд и талант. Ние подаваме ръка на всички, които искат да вървим по този път заедно. ВМРО - българското национално движение, поема своята пълна политическа и гражданска отговорност за възраждането на България заедно с всички демократични политически сили и обществени движения, посветени на тази отговорна национална цел.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следна предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НA ДВИЖЕНИЕ "УЧЕНИ ЗА СПАСЕНИЕТО НA БЪЛГАРИЯ” КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРИЯ


БРАТЯ И СЕСТРИ, ОТКЪРМЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ!

Поради късогледата, безплодната и безотговорна дейност на различни политици и политически групи през последните седем години ние вместо да излезем от кризата, в която ни остави предишният режим, затънихме още по-дълбоко в нея и днес стоим пред бездната на нова национална катастрофа. Отечеството е в опасност!

Едва ли всички си даваме сметка за размерите и последствията от тази опасност на отново разбунени и разкъсвани от противопоставяния Балкани.

Пътят на нашето спасение е един - да се обединим и да действаме решително и смело върху принципите на демокрацията и в рамките на законите на страната. Само народ, който умно и смело се бори и труди, може да бъде свободен, а не манипулиран от разни тъмни сили, да живее в благоденствие и да има бъдеще!  

Ние, които не сме политици, а учени, не претендираме и нямаме амбиции за властта, предлагаме на нашите политици:

1. Да се разпуснат парламентарните групи на различните политически сили и депутатите да изпълняват своите задължения без страх от опеката на партийните си босове и централи - като действителни народни представители.

2. Всички народни првдставители от различните политически сили, които са членове на различни пленарни и надзорни съвети на банки, на управителни съвети на фирми и дружества, агенции и т.н. да ги напуснат, като подпишат съответните публични декларации.

3. Най-после да бъдат незабавно публикувани секретните досиета на всички народни представители и на действащите български политици. В българския политически живот трябва да е ясно кой кой е и да се установи прозрачност в политическите отношения.

4. От представителите на различните комисии към Народното събрание да се излъчат групи, които да започнат широка и интензивна консултантска дейност по предлагане на ново правителство на националното спасение, което след утвърждаването му до края на януари 1997 година да поеме изпълнителната власт и да приложи следните незабавни мерки:

1. Подготовка на законовата база за въвеждане на валутен борд.

2. Въвеждане на валутен борд от началото на февруари 1997 година; избор на валутна котва за фиксиране на валутния курс.

3. Избор на нов Управителен съвет на Българска Народна банка (БНБ).

4. Промяна на валутния режим; временно спиране дейността на всички частни финансови и брокерски къщи и бюра (например до шест месеца); строг валутен контрол за износ на валута.

5. Промяна на външнотърговския режим. Забрана на износа на всякакви суровини и стимулиране износа на продуктите от тях след дву- и тристепенна преработка - така ще се осигурят не само повече работни места в страната, но и по-високи валутни приходи.

б. Общонационален заем от населението срещу гарантаиране на акции с определен размер от държавни предприятия (например до 10 процента от печеливши държавни предприятия да бъдат определени за покриване на заема).

7. Cтопиране и неолихвяване на големите парични влогове на частни лица (например над 1 500 000 лева и над 3000 щатски долара) и обратно, стимулиране на тяхното влагане с доказани гаранции в производството, за закупуване на държавни ценни книжа, участие в касова приватизация.

8. Отпускане еднократно на всички пенсионери, на бедстващи и безработни на парична помощ от 30 ДМ (в съответния им размер в левове).

9. Започване на процедури по доказване произхода на уставния капитал на различни частни икономически, застрахователни и финансови групировки.

10. Откриване на процедури по проверка на виновността на бивши и настоящи министри, заместник-министри, управители на БНБ, президенти и генерални директори на банки за срива на националната финансова система, износа на валута в чужбина, предоставяне на негарантирани кредити на “свои" и чужди фирми и т.н., а също така виновните за срива на продоволствената система на страната (хлебно и фуражно зърно, месо, мляко, сирене, олио, масло, захар и т.н ).

11. Динамизиране и икономизиране на външната политика.

Едва след приемането на тези незабавни мерки правителството на националното спасение да подготви бързо върху базата на широка и интензивна експертна дейност национална програма за изход от кризата.

Ние смятаме, че предприемането на тези стъпки и прилагането на тези мерки са атестат за зрелостта, честността и отговорността на политическите сили на България.

Да действаме днес, за да бъдем, да ни има утре като народ и държава!

София, 11 януари 1997 година

За ДВИЖЕНИЕТО "УЧЕНИ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ":
проф. д ф н. ПЕТКО ГАНЧЕВ,
проф. д ф н. ВАСИЛ ПРОДАНОВ,
проф. д ф н. ЮЛИАН МИНКОВ,
доц. д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари « Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НA ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КЪМ ПАТРИОТИТЕ И КЪМ АНТИФАШИСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНТИФАШИСТКИ ФРОНТ


БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ!
ПАТРИОТИ!
АНТИФАШИСТИ!

Смъртна опасност заплашва Родината ни!

Враговете на демокрацията, използвайки действителните болки на народа, предприеха опит за преврат срещу законно установената власт. Извършен бе разгром над българското Народно събрание, поставен бе под най-сериозна заплаха животът на народните представители oт парламентарното мнозинство. На митингите на Обединените демократични сили (ОДС) се призовава за смърт на политическия противник, за забрана на левите партии. Заплашват привържениците нa левицата със затвори и лагери.

Братя и сестри!
Зад опита за държавен преврат всички ние видяхме зверското лице на фашизма. Пред свещената сграда на Народното събрание организираните от дясната реакция лумпени ни дадоха нагледен урок по фашизъм. Изправени пред огромна опасност, ние се обръщаме към вас с призива:

Бъдете бдителни! Организирайте се за отпор на превратаджиите и неофашистите, които вещаят държавен терор за всички действително демократични сили! Създавайте широк антифашистки фронт, който единствено може да спре настъплението на фашизма!

Ние се обръщаме и към новото правителство с настоятелното искане да се вземат незабавни мерки за облекчаване на социалното положение на трудовия български народ. Въпреки разрухата, за които са отговорни преди всичко десните реакционни сили, трябва да се намери изход от тежката икономическа криза.

Българи! Хора!

Не допускайте да бъдете измамени от демагозите и лъжедемократите, защото цената, която ще платите, ще бъде изключително тежка.

Бъдещето на България зависи вече само от вас. Бъдете на своя пост!
    
София, 12 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA СЪЮЗА НA БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ


Съюзът на българските журналисти (СБЖ) настоява представителите на всички отговорни институции да премислят сериозно всяка своя дума и всяко свое действие. Изявленията за разумен диалог засега cе разминават в много от случаите с конкретните действия. Напрежението в страната изисква решения, които изключват личните и теснопартийните интереси. България не може да бъде защитена, ако всеки я защитава от своята единствена гледна точка.

В името на децата на България настояваме за истински диалог който ще спести ненужни анализи на недостойни действия. Всеки пропуснат миг означава хаос и отричане на държавата.

Утpe ще бъде късно.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НA РАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НA СЪБИТИЯТА НA 10-11 ЯНУАРИ 1997 Г. ОКОЛО И ВЪВ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Асоциацията на разузнавачите от запаса приветства бързата реакция на следствените органи в прокуратурата за разследване на извършените нарушения и престъпления по време на събитията на 10 и 11 януари 1997 година около и във Народното събрание.

Заедно с това ние изразяваме нашата увереност, че тези органи ще проявят максимална обективност при установяване на виновниците и особено провокаторите и подстрекателите на тези престъпления, и че авторитетът на полицията ще бъде защитен.

Голяма част от членовете на асоциацията дълги години са работили зад граница в много страни на света. Те неведнъж са били свидетели на безкомпромисните действия на техните полицейски органи в защита на конституцията и на обществения ред в съответните страни.

Смятаме, че поведението на българските полицаи през нощта на 10 януари 1997 година беше толерантно и въздържано въпреки провокациите, обидите и физическото насилие, упражнено върху тях.
    
Изразяваме твърдата позиция на членовете на асоциацията, че в тези трудни времена на преход всички институции и цялата българска общественост трябва да положат усилия за по-нататъшно укрепване и материално обезпечаване на полицията, за да може тя достойно да изпълнява своите задачи в борбата за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Република България.

София, 15 янураи 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НA ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НA НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА СЛЕД СЪБИТИЯТА ОКОЛО И ВЪВ БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НA 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


Националният полицейски синдикат, който с дейността си защитава не само професионалните и социалните права на служителите на Министерството на вътрешните работи (MBР), но и основните граждански права и свободи, като изразява своята солидарност и уважение към правото на законен социален протест на всички български граждани,

З А Я В Я В А

След позорните за една цивилизована страна събития на 10 срещу 11 янураи 1997 година, когато бе поругана сградата на Народното събрание и бе грубо погазена неприкосновеността на народните избраници, България вече не е същата. Разклатени са основните начала на държавната власт на България като република с парламентарно управление. Група лица се възползва от справедливия протест на част от българския народ, за да ни орезили пред света като страна с ниска политическа култура и неизградено гражданско общество, което не може да гарантира живота, достойнството и правата на личността.

Възмутени сме от опитите вината за случилото се да се прехвърли върху редовите служители на Министерството на вътрешните работи, които с делата си отдавна са доказали лоялността си към политическите институции в страната.

Защитавайки българския парламент, нашите колеги отново проявиха хладнокръвие, психическа издръжливост и хуманност, въздържайки се, доколкото е възможно, в екстремални ситуации, oт употреба на сила, за да не се пролива излишна българска кръв.

Българският полицай е поставен в същото унизително икономческо положение, както и по-голямата част от българския народ. Срещу около 30 долара месечно служителите на реда имат "привилегията" да бъдат ежедневно плюти, ругани, обиждани вулгарно и са обект на посегателства, въпреки служебната си неприкосновеност.

Макар че бе накърнена личната им и професионална чест и достойнство, те не прибягнаха до употребата на разрешените от закона и обичайни за страните с развита демокрация средства за борба с масови безредици - електрошокови палки, химически вещества, кучета, коне, халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, водометни, въздухоструйни и бронирани машини.

Осъждаме опитите за превръщането на полицията в разменна монета, както и всяка проява на полицейски произвол.

Настояваме да не се политизират действията на служителите от Националната полиция. Искаме спокойно да изпълняваме служебните си задължения за недопускане погазването на обществения ред, съобразявайки се единствено с изискванията на закона.

Изразяваме благодарност към столичния кмет Стефан Софиянски, към избрания за президент на Република България Петър Стоянов, към ексминистъра на вътрешните работи Христо Данов, проявили мъжество и защитили органите на реда в трудния момент.

Обръщаме се към българските граждани, участващи в националния протест: уважавайте и не хулете полицията - тя наистина е национална. Не се поддавайте на екстремистки подстрекателства и съдействайте за тяхното своевременно пресичане. Не бива да забравяме, че за мирния и безкръвен досега преход в България своя достоен принос има и българската полиция.

София, 13 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")

 


---------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 24 януари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.