28 август 1990

СОФИЯ, 28 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 169 /187/

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!

НАШАТА МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ Е В ОПАСНОСТ. ВАНДАЛСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРТИЕН ДОМ НА БСП, КАКТО И НА ДВЕТЕ ПОЛЗВАНИ ОТ ВС НА БСП СЪСЕДНИ СГРАДИ В НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ Е ПОКУШЕНИЕ НЕ САМО СРЕЩУ ТАЗИ ПАРТИЯ, НО ЗАСЯГА И ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СДС, КАКТО И САМАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА НА СТРАНАТА.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НАЙ-КАГЕГОРИЧНО ОСЪЖДА ТОЗИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ АКТ И ЩЕ НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ПЪЛНОТО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИСТИНА. МНОГО СА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯ ПРЕД НАС ТАЗИ ДРАМАТИЧНА НОЩ. ВЪЗПРИЕМАМЕ СЛУЧИЛОТО СЕ КАТО ДРАСТИЧЕН ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, ЗА МИНИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС, ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ТОТАЛИТАРНО УСТРОЙСТВО, КЪМ ДИКТАТУРА. НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ОТ ПОДОБНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА ИМАТ ИНТЕРЕС НАЙ-РЕАКЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГОВЕ, ЗА КОИТО УНИЩОЖЕНИЕТО НА КРЕХКАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ Е ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕВАНШ. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО В НАЙ-КРАТЪК СРОК БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА НАУЧИ КОИ СА ПОДСТРЕКАТЕЛИТЕ, КАКТО И КОНКРЕТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ. ЕДВА ЛИ САМО ОТСЪСТВИЕТО НА НОВ ЗАКОН НА МИЛИЦИЯТА Е ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ ЗА ЛИПСАТА НА ПО-АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ ЗА ОХРАНА, ЗА МУДНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И РЪКОВОДСТВОТО НА МВР. НЕРЕШИТЕЛНОСТ И НЕУПРАВЛЯЕМОСТ СЕ НАБЛЮДАВАХА И В ДЕЙСТВИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА СЪС СТОТИЦИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ОЧЕВИДЦИ, С ФОТО- И КИНОДОКУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА НА ВАНДАЛСКИЯ АКТ. ВСИЧКИ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ И НА СЛЕДСТВИЕТО.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА СЛУЧАЯ И ОБЯВЯВА НАМЕРЕНИЕТО СИ ДА ПРОВЕДЕ И САМОСТОЯТЕЛНА АНКЕТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ, ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРИЗИВИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРОТЕСТИ И ДРУГИ АКЦИИ, КОИТО В ТОЗИ МОМЕНТ САМО БИХА УВЕЛИЧИЛИ НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА. ПРИЗОВАВАМЕ И ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТЕКСТОВЕ И ОБРАЗИ, КОИТО ФОРМИРАТ ОМРАЗА И НЕДОВЕРИЕ. ПРЕДЛАГАМЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН ДЕСЕТДНЕВЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ МАСОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ОТКРИТО, С КОЕТО ДА ДАДЕМ ОТНОВО ПРИНОС ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА, 14 ЧАСА         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


ЧЕТВЪРТО - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ - ЧОВЕКЪТ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОРГАНИЧЕСКО ЕДИНСТВО МЕЖДУ СВОБОДАТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА ПРИНЦИПНО НОВА ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ СОЦИАЛНАТА СФЕРА.

НОВОТО СЕ СВЪРЗВА С РАЗКРЕПОСТЯВАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА, Т.Е. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕЙСТВУВАЩА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАЖДАНИ НА ОБЩЕСТВОТО.

ОСНОВНОТО В НОВАТА ГЛЕДНА ТОЧКА Е:

- СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРОИЗЛИЗА ОТ ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗА НЕГО. ТЯ СЕ ФОРМИРА И РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИНА И СОЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ, НОСИ И ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ПРИЕМЛИВИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ;

- СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е НАЙ-НЕПОСРЕДСТВЕН ИЗРАЗ НА ВОДЕЩИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО. ОТ ТЯХ СЕ ИЗВАЖДАТ И НЕЙНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ:
А/ ИЗМЕРЕНИЯТА В СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАНДАРТ.
Б/ ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ - ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ИНВАЛИДИ, ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И Т.Н.
В/ РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ОБЩИ ВЪПРОСИ - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, БОРБАТА СЪС СОЦИАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА И ДР.
Г/ ОПТИМИЗИРАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ КОНФЛИКТИ.
Д/ ЯСНОТА ЗА ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА, ПУБЛИЧНОСТ НА ФАКТА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА НЕ ДАВА, А ПРОСТО РАЗПРЕДЕЛЯ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ, Т.Е. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ТИП ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КАКТО И ЦЕНТРАЛНО ГАРАНТИРАНО ПРОЯВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ДАНЪЦИ.

АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВА И ЩЕ ОРИЕНТИРА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

- РЕАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ БЕЗ УРАВНИЛОВКА ВЪРХУ ОСНОВАТА НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД;
- НОВА СОЦИАЛНА СКАЛА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ПО ОТРАСЛИ И КАТЕГОРИИ ТРУД;
- СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНА ЖИЗНЕНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЧОВЕКА;
- ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС, ЗАКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАМЪРСИТЕЛИ И СТРИКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА;
- ПРЕИМУЩЕСТВО НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОФИЛАКТИКАТА И ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФИЦИТА В СНАБДЯВАНЕТО С ЛЕКАРСТВА;
- СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИ ОБЕКТИ ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ В ИНФРАСТРУКТУРАТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ;
- РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ОТГОВАРЯЩ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО;
- ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЦИВИЛИЗОВАНО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ;
- НЕПРЕКЪСНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ И МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ЖЕНИТЕ МАЙКИ;
- ОТКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ, КАТО НЕ СЕ ДОПУСКА НЯКОЙ ДА БЪДЕ БЕЗ РАБОТА ПОВЕЧЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, А ПРЕЗ ТОЗИ
ПЕРИОД МУ СЕ ИЗПЛАЩА СОЦИАЛНА ПОМОЩ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА "ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ".


НА 26 АВГУСТ ВЕЧЕРТА СТОЛИЦАТА ПРЕЖИВЯ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ПРОВОКИРАНИЯ УЛИЧЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ. НЕДОПУСТИМО Е В ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ПОСТИГАТ С КРИМИНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, КАКВИТО СА РАЗГРОМЯВАНЙТО И ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ НАСИЛИЕТО, ДОРИ КОГАТО ТО Е ПРЕДИЗВИКАНО ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА БСП НА РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

"ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ПОДОБЕН НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЧУВСТВА И СТРАСТИ, ЧУЖДИ НА ЗДРАВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗУМ. БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НЯМА НУЖДА ОТ ПОДОБНИ ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.

ПРИ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗЛИЗАТ ЕКСТРЕМИСТИ И ЛУМПЕНИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НЕДОУМЕНИЕ БУДИ ПАСИВНОСТТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ. КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА?

"ЗЕЛЕНАТА ПАРИТЯ" ПРИЗОВАВА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КЪМ СПОКОЙСТВИЕ И ЗА ТРЕЗВА ОЦЕНКА НА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ.

МИРНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЕДИНСТВЕНО СПАСИТЕЛЕН ЗА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЕРНИК АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


ДНЕС, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЕРНИК СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

1. КАТЕГОРИЧНО СМЕ ПРОТИВ УЧАСТИЕТО СИ В БЪДЕЩО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, ТЪЙ КАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ЕДНО ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА НИ ОТ НАСТЪПИЛАТА ДЪЛБОКА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА КРИЗА.

2. СЪБИТИЯТА В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ДНИ И ОСОБЕНО ВЕЧЕРТА И ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ БУДЯТ СЕРИОЗНА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И СПОКОЙСТВИЕ. ПОРАДИ ПАСИВНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА, КОЙТО БЕ ДЛЪЖЕН ДА ВЗЕМЕ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО НА ВАНДАЛСКИТЕ АКЦИИ НА ХУЛИГАНСТВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ЗА НЕГОВАТА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА.

3. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ПРИЗИВИТЕ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МАСОВИ АКЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ. ТОВА ЩE ВНЕСЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ХАОС. ЩЕ ДЕСТАБИЛИЗИРА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОЛОЖЕНИЕТО, МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ И ДО ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.

ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, А СЪЩО ТАКА И ВСИЧКИ ЗДРАВИ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ В ТОЗИ ТЕЖЪК ЧАС, ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИОННИ ПРИЗИВИ, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ.

ДЕМОКРАЦИЯТА В РОДИНАТА НИ Е В ОПАСНОСТ. ЩЕ Я СПАСИМ САМО ТОГАВА, КОГАТО ПРОЯВИМ МЪДРОСТ, ЗРЯЛОСТ И ЗДРАВ РАЗУМ.

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ БОРИСОВ
ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР РАДЕВ
СЕКРЕТАР: МИЛАН ТОНЕВ

ПЕРНИК, 27 АВГУСТ 1990 ГОД.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/.


БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,

ПРЕЗ НОЩТА НА 27 АВГУСТ БЕ ИЗВЪРШЕНО ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП Е ПОКУШЕНИЕ СРЕЩУ КРЕХКАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ.

В ПЛАМЪЦИТЕ НА ТОЗИ СРАМЕН ПОЖАР ИЗГОРЯХА И МНОГО ДОБРИ НАМЕРИЯ, И МНОГО НАДЕЖДИ. В ПАРТИЯТА НА СОЦИАЛИСТИТЕ ХИЛЯДИ И ХИЛЯДИ РАДИКАЛНО МИСЛЕЩИ МЪЖЕ И ЖЕНИ РАБОТЕХА ЗА МИРНОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА СТРАНАТА В ЕРАТА    НА ДЕМОКРАЦИЯТА. БЕЗ КРЪВ, БЕЗ ОГЪН. ТЕЗИ ХОРА ДАДОХА СТОТИЦИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА. ТЪРПЯХА УПРЕЦИ И ОБИДИ ОТ СВОИ И ЧУЖДИ, НО ВЪРВЯХА ПО СПАСИТЕЛНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПЪТ.

НИЕ ОСЪЖДАМЕ ЛУМПЕНИТЕ, КОИТО ОПОЗОРИХА СТРАНАТА НИ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ!

НИЕ ОСЪЖДАМЕ ТЕХНИТЕ ПОДСТРЕКАТЕЛИ, КОИТО ПОГАЗИХА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И НАДЕЖДИТЕ НА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ! НИЕ ИСКАМЕ ДА НАУЧИМ ИМЕНАТА ИМ!

ЗАЩОТО НИЕ ИСКАМЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ДЕМОКРАЦИЯ. А ВРАГ НА ВСЯКА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЕКСТРЕМИЗМЪТ - ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН. С ПАЛЕЖИ СЕ ЗАНИМАВАТ САМО ХОРА, ПОСТАВИЛИ СЕБЕ СИ ИЗВЪН ЗАКОНА.

НЕКА ЗАЕДНО ИМ ПОКАЖЕМ, ЧЕ ЗАКОНИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА ЗАЩИТЯТ ГРАЖДАНСКИЯ МИР И СПОКОЙСТВИЕ!

ЕСТЕСТВЕНО, ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА САМО АКО ТО СЕ ОПЪЛЧИ СРЕЩУ НОЩНИТЕ ЩУРМОВИ ОТРЕДИ НА БИЯЧИТЕ И ПОДПАЛВАЧИТЕ.

ТОЗИ ПОЖАР ЩЕ ПОКАЖЕ ЯСНО, ЧЕ ИСТИНСКАТА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕ КРИЕ НЕ В РАЗДЕЛЯНЕТО НА "ЧЕРВЕНИ" И "СИНИ", А В ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА МИЛИОНИТЕ ХОРА, КОИТО ИСКАТ ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ, НА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ТОВА.

ЗАТОВА ВСЕКИ ОПИТ ДА БЪДАТ ПРИКРИТИ, ОНЕВИНЕНИ ИЛИ ОПРАВДАНИ ПОДПАЛВАЧИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОДСТРЕКАТЕЛИ, Е СЪЩО ТОЛКОВА АНТИДЕМОКРАТИЧЕН, КОЛКОТО И САМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИ, ТЛАСКАЩИ ГИ КЪМ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ ПРАВОХРАНИТЕЛНИТЕ И ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ ДА ПОКАЖАТ НА ВСИЧКИ, ЧЕ В ТАЗИ СТРАНА ИМА ЗАКОННОСТ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ И КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП. ТОВА БЕШЕ ТЕЖЪК УДАР И ГОРЧИВ УРОК ЗА ВСИЧКИ НАС. НЕ БИВА ДА ПОЗВОЛЯВАМЕ ТОЙ ДА НИ ОТКЛОНИ ОТ ИЗБРАНИЯ ПЪТ. ОБНОВЛЕНИЕТО НА ПАРТИЯТА НЯМА АЛТЕРНАТИВА. НЕКА ГО ИЗВЪРШИМ ЗАЕДНО!

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА НА 26 АВГУСТ 1990 ГОДИНА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, А СЪЩО И КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА СТРАНАТА ЧАСОВЕ.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ И ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДИМ ОЧЕРТАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА НА БЕЗВЛАСТИЕ. БЕЗСИЛИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПАРЛАМЕНТА ДОВЕДОХА ОПРЕДЕЛНИ ГРУПИ ХОРА ДО ТЪРСЕНЕ НА НЕАДЕКВАТНИ НАЧИНИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В СТРАНАТА. КТ "ПОДКРЕПА" ПОЛАГАШЕ И ПОЛАГА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ УСИЛИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА САМОДЕЙНИТЕ АКЦИИ НА ПРОТЕСТ В УСЛОВИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ НЕПРОМЕНЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА НА СТРАНАТА.

СЪБИТИЯТА ОТ 26 АВГУСТ СА ТИПИЧЕН ПРИМЕР КАК МУДНОСТТА НА ВЛАСТИТЕ В ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ВОДИ ДО ЕКСКАЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НЕГОДУВАНИЕ. КЪМ ТОВА СЕ ПРИБАВЯ И БЕЗОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ВПС НА БСП ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАДЕНИ ОТ НЕГО ДЕКЛАРАЦИИ И ОБЕЩАНИЯ. СЪЩЕСТВУВАТ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧЕ ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ Е ДОБРЕ ПОДГОТВЕНА ПРОВОКАЦИЯ С ЦЕЛ НАНАСЯНЕ НА УДАР ПО СТРУКТУРИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ЗА ТОВА ГОВОРИ И РАЗГРОМЯВАНЕТО НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА.

КТ "ПОДКРЕПА" СЪЗДАВА ГРАЖДАНСКА КОМИСИЯ, КОЯТО ЩЕ НАСТОЯВА ДА УЧАСТВА В РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЖАРА И ОТКРИВА ОБЩЕСТВЕНА ПРИЕМНА В СОФИЯ, НА УЛИЦА "ПОЗИТАНО" N 8 ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЧЕВИДЦИТЕ НА СЪБИТИЕТО.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЛАДЕЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ.


ДНЕС, 27 АВГУСТ 1990 Г., ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СЪБРАХА И ОБСЪДИХА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ В СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА СЛЕД ПАЛЕЖА НА СГРАДАТА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

НЕЗАВИСИМО ОТ МОТИВИТЕ, ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗВЪРШИТЕЛЯ, СМЯТАМЕ, ЧЕ ВАНДАЛСКИЯТ АКТ, ОСЪЩЕСТВЕН В НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ 1990 Г. В СТОЛИЦАТА, СЕРИОЗНО ЗАПЛАШВА МЛАДАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ, МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО В СТРАНАТА.

КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ТЛАСКАЩИ КЪМ БЕЗРЕДИЦИ, ХАОС И ГРАЖДАНСКИ КОНФЛИКТИ!

ОЧАКВАМЕ ОРГАНИТЕ НА РЕДА ДА ДЕЙСТВАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КРЕХКИЯ ГРАЖДАНСКИ МИР И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕСИГУРНОСТТА.

ПРИЗОВАВАМЕ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ УБЕЖДЕНИЯ, ДА СЪДЕЙСТВА В ТАЗИ ПОСОКА.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ: КАРАДИМОВ
ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ: ДОНЧЕВ
ЗА ТВОРЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖИ ДОМОВЕ И КЛУБОВЕ: ПОПОВ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: БОРИСОВ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": КОТЕВ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО БИХА НИ ПОДКРЕПИЛИ С ПОДПИСА СИ.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА - ПРИЗИВ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ.


СЪБИТИЯТА, РАЗИГРАЛИ СЕ В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ, ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ МОЖЕ ДА ОКАЧЕСТВИ САМО КАТО ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД. ТОВА СПОРЕД НАС Е ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕЖИСИРАН ВАНДАЛСКИ НЕОФАШИСТКИ АКТ, ВОДЕЩ СТРАНАТА НИ В ПРОТИВОПОЛОЖНАТА НА ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА ПОСОКА. НИЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ ПРИЗИВИТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА НЕЗАБАВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА ЗА РАЗОБЛИЧАВАНЕ И НАКАЗВАНЕ НА ПОДСТРЕКАТЕЛИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОЩУНСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО СЧИТАМЕ, ЧЕ СЕГА СА НЕОБХОДИМИ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НА РЕДА В СТРАНАТА. ЕТО ЗАЩО ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИМПАТИИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ПРОФЕСИЯ С АКТИВНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕСЕКАТ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА КОНФРОНТАЦИЯ, ЗА ТЛАСКАНЕ НА СТРАНАТА НИ КЪМ ГИБЕЛ.

МЛАДИ ХОРА,
НИЕ ЗАЕДНО ЩЕ ЖИВЕЕМ В БЪДЕЩЕТО. НЕКА И СЕГА БЪДЕМ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТЕЗИ, КОИТО ИЗДИГАТ МЕЖДУ НАС ОГНЕНА СТЕНА, КОИТО ЗАПАЛИХА КРЕХКИТЕ СТЪБЛА НА ТОКУ-ЩО ПОНИКНАЛАТА ДЕМОКРАЦИЯ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФБСМ: Ф.КОСЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ".


ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" С ВЪЗМУЩЕНИЕ НАУЧИ ЗА ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ. НЯМАМЕ ДУМИ ДА ЗАКЛЕЙМИМ ТАЗИ ДИВА И ВАРВАРСКА ПРОЯВА НА НАЦИОНАЛЕН ПОЗОР, С КОЯТО СЕ ИЗЛОЖИХМЕ ПРЕД ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ. ТВЪРДО ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. ИСКАМЕ НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРА И НАЙ-СТРОГО НАКАЗВАНЕ НА ВИНОВНИТЕ. ВИНАГИ ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА, ЗА НОВ ГРАЖДАНСКИ МИР И СПОКОЙСТВИЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/АСЕН ПОПОВСКИ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОПРОВЕРГАВА НЕВЯРНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА РАДИО СОФИЯ - ЕМИСИЯТА ХР.БОТЕВ", ИЗЛЪЧЕНО НА 25 АВГУСТ Т.Г. В 8,05 ЧАСА, КАКТО СЛЕДВА:

1. НА 21 АВГУСТ Т.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК НА БКП НЕ Е ПРОВЕЖДАЛО ЗАСЕДАНИЕ И НЕ Е ВЗИМАЛО НИКАКВО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НИТО НА КОНГРЕС НА БКП НА 8 СЕПТЕМВРИ Т.Г. В САЛОНА НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ.

2. НИТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК НА БКП, НИТО ЧЛЕН НА ЦК НА БКП НЕ СА ДАВАЛИ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ В РАДИО СОФИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ В ЕФИРА.

НА 22 АВГУСТ 1990 ГОД. СЕ СЪСТОЯ ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ЦК НА БКП И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩАТА.

2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДОКЛАДВАХА ДРУГАРИТЕ ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ И ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ.

ПЛЕНУМЪТ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПЛЕНУМЪТ ДОПЪЛНИ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ ДРУГАРИ: ПАВЛИНА МИЛКОВА МИТКОВА, Д-Р АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ КИРКОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ЛАЛЕВ СТОЙЧЕВ, ГАНЧО КИРИЛОВ ТОДОРОВ, ОГНЯН ЛЕЧЕВ, КОСЬО КОЛЕВ, ТЕРЗИЕВ, ЙОРДАН ЯНЕВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯБЪЛКОВ, МИЛАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ИНЖ. ХРИСТО АРНАУДОВ, ДИМИТЪР ПАВЛОВ СТОЯНОВ, ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ГЕНО ВЛАХОВ, ВИОЛИНА ПАЛЧЕВА, ДИМИТЪР НАУМОВ, КРУМ КОСТОВ ЦВЕТКОВ, ЕВСТАТИ ИВАНОВ МАРКОВ, Д-Р ЛЮБОМИР АНАСТАСОВ, ЙОЛО ХАРАЛАМПИЕВ ЙОЛОВ.

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК НА БКП БЯХА ИЗБРАНИ ДРУГАРИТЕ: ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ, ПАВЛИНА МИЛКОВА МИТКОВА, СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ЛАЛЕВ СТОЙЧЕВ, ГАНЧО КИРИЛОВ ТОДОРОВ, ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ИНЖ. ХРИСТО АРНАУДОВ И СЛАВЧО СТОЙКОВ СТАНЧЕВ.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА БКП БЕШЕ ПРЕИЗБРАН ДР. ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ЗА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДР. ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ И ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ДРУГАРИТЕ ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ И ПАВЛИНА МИЛКОВА МИТКОВА. ЗА ГОВОРИТЕЛИ БЯХА ИЗБРАНИ ДРУГАРИТЕ ПЕНЧО ПЕНЧЕВ И ИНЖ. ХРИСТО АРНАУДОВ.

НА ПЛЕНУМА БЕШЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ В КРАЯ НА М.СЕПТЕМВРИ ИЛИ В НАЧАЛОТО НА М.ОКТОМВРИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ. ЗА МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ПИСМЕНО.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА, СТАНАЛИ ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ 1990 Г. В ГР. СОФИЯ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО СГРАДАТА НА ВС НА БСП БЕ РАЗГРОМЕНА И ОПОЖАРЕНА, ОПЕРАТИВНОТО БЮРО КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА:

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ВАНДАЛЩИНАТА НА ТЕЗИ, КОИТО ИЗВЪРШИХА ТОЗИ АКТ НА ЕКСТРЕМИЗЪМ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЕЗРЕЗЕРВНО ГО ПОДДЪРЖА.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СДС, КАТО НАЙ-ОТГОВОРНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ТАКИВА ПРОЦЕСИ НА НАСИЛИЕ ЗАБАВЯТ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ВИНАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ТЕРОРИЗЪМ ВЪРХУ СДС И ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В НЕГО.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОБРЪЩА СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР, НА ПРОКУРАТУРАТА И НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ПОЧЕРКА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И СВЪРЗВАЙКИ ГО С ИЗКАЗВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ НА БИВШИ ПАРТИИ, АВТЕНТИЧНИ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА НОЩ, ДА ПРОВЕДАТ СЛЕДСТВИЕТО В ПРАВИЛНА ПОСОКА.

КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЧЛЕН НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО: АНГЕЛ МОЛЛОВ

СОФИЯ, 27. АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СЛОВОТО НА СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ, ПРОЧЕТЕНО НА ПАНИХИДАТА ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ЦАР БОРИС III.


ПОЧИТАЕМИ ПРИСЪСТВАЩИ,

С ТОВА КЪСО СЛОВО, КОЕТО НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ИГУМЕН ЙОАН ЩЕ ИМА ДОБРИНАТА ДА ПРОЧЕТЕ, МАЙКА МИ, СЕСТРА МИ И АЗ, КАТО НАЙ-БЛИЗКИТЕ РОДНИНИ НА БЛАЖЕНОПОЧИВАЩИЯ ЦАР БОРИС, ДЪРЖИМЕ ДА ВИ ИЗКАЖЕМ НАШАТА ДЪЛБОКА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ДНЕС.

НА УСТРОИТЕЛИТЕ НА ПАНИХИДАТА, КОЯТО ЗА ПРЪВ ПЪТ ПОДИР ТОЛКОВА ГОДИНИ ПАК СЕ ОТСЛУЖВА В СВЕТАТА РИЛСКА ОБИТЕЛ, СЪЩО ТАКА БЛАГОДАРИМЕ СЪРДЕЧНО, КАТО ЦЕНЯ ОСОБЕНО ЗАДУШЕВНАТА И НЕПОЛИТИЧНА АТМОСФЕРА, В КОЯТО СЕМЕЙСТВОТО МИ И АЗ ИЗРИЧНО ПОЖЕЛАХМЕ ДА СЕ СЪСТОИ.

УВЕРЕН СЪМ, ЧЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ СКРОМЕН ГРОБ НА БАЩА МИ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН КАТО ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ РОДИНАТА И НАШЕТО ОБЩЕСТВО СПОКОЙНО ВЪРВЯТ КЪМ НОРМАЛИЗИРАНЕ. ТОВА НАШЕ ЖЕЛАНИЕ НЕ БИВА ДА СЕ ТЪЛКУВА ПОЛИТИЧЕСКИ, ТО Е ЧИСТО ХРИСТИЯНСКО И ЧОВЕЧНО, ДА СЕ СПАЗИ ЗАВЕЩАНИЕТО НА ПОКОЙНИКА.

ВМЕСТО ЕКЗАЛТАЦИЯ ИЛИ ПОЛЕМИКИ НЕКА НИ ВДЪХНОВИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЦАР БОРИСА: СКРОМНОСТ И ПОСТОЯНСТВО. НА МАЛЦИНАТА, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА НЕГОВИ ВРАГОВЕ, ЩЕ ПРИПОМНЯ САМО, ЧЕ НАРОД, КОЙТО НЕ ЗАЧИТА СВОЕТО МИНАЛО, НЯМА БЪДЕЩЕ!

А БЪЛГАРИЯ, ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, С ПАТРИОТИЗЪМ, ВЗАИМНИ УСИЛИЯ И СЕБЕОТРИЦАНИЕ, ИМА БЪДЕЩЕ! НИТО ЗА МИГ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ ВСИЧКИ ТРУДНОСТИ.

БЛАГОДАРЯ ВИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТ!

25 АВГУСТ 1990 ГОДИНА              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АБОНАТИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПОДНОВИЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТОВА ДО 31 АВГУСТ /ПЕТЪК/ В АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА НА БТА, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, ТЕЛ. 73-37-231.

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ПЕЧАТНИЦАТА И НА ЕКСПЕДИЦИЯТА МОЛИМ ПО ВЪЗМОЖНОСТ АБОНАМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ЗА ТРИ МЕСЕЦА ИЛИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ Е 44 ЛЕВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/