28 ноември 1994


София, 28 ноември 1994 година
Брой 233 /1278/


София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТИ ОТ 76 ДЕЛЕГАТИ НА 27 НОЕМВРИ 1994 Г. В ПЛОВДИВ.


        1. Да се свика IV Редовен конгрес на Конституционния съюз /КС/ на 16 април 1995 г. в Пловдив.

2. Четвъртият редовен конгрес на Конституционния съюз да стане учредителен конгрес на Националното движение за коронована демокрация "Царство България".

3. За почетен председател на Конституционния съюз да бъде избран проф. Недко Итинов - личен дългогодишен съветник на Н.В. Симеон II, цар на българите.

4. До свикването на IV редовен конгрес на КС на местата на сегашните членове на ЕС на КС г-н Теодор Пенушлиев и г-н проф. Константин Костов да бъдат привлечени нови двама членове на ЕС, по избор на членовете на Експертния съвет /ЕС/ на КС.

5. Конгресът възлага на ръководните органи на Конституционния съюз и за изпълнение от УС на КС изготвянето на промени в Устава на КС, които да бъдат приети от IV редовен конгрес. До свикването на новия конгрес да бъде завършено организационното преструктуриране на съюза по предложена схема от ръководните органи и одобрени от най-малко 2/3 от присъстващите на настоящия конгрес организации на КС.

6. Конгресът задължава евентуалните бъдещи народни представители в 37-то Обикновено народно събрание да поставят въпроса за отмяна на действието на Закона за референдума срещу монархията от 1946 година. Народен представител от КС, който не е изпълнил това задължение, да бъде публично порицан и организацията да поиска напускането му на Народното събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ, ОГЛАСЕНО ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ГИНЬО ГАНЕВ ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
МЪЖЕ И ЖЕНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Пред вас съм в решителен за страната ни и за всеки от нас час.

Предстоят парламентарни избори, на които всички ние сме длъжни    да изберем пътя и съдбата си оттук нататък.

Вече пета година вълните на политическата, икономическата, социалната и духовната криза заливат страната ни.

Разделението и политическото противопоставяне продължават да изтощават целия народ. Те разяждат с омраза и вражда институциите на държавата и осъждат на безсилие Народното събрание, правителството, местните органи на властта.

Застрашена е българската държавност и самата българщина!

На това трябва най-после да се сложи край!

И да се сложи началото на една градивна политика и на готовност за търсене на разбирателство.

Да отхвърлим най-после конфронтацията, която разкъсва обществото и душите ни!

Време е да се обединим!

Само единението и съгласието могат да съхранят единната българска държава и да осигурят социалното оцеляване на българския народ.

В предизборната платформа на Патриотичния съюз вие ще почувствате дълбоката ни убеденост, че само с усилията на всички национално отговорни политически сили, обществени среди и граждани можем да възродим Отечеството.

Ние искаме в България да има конституционен ред, тя да бъде спокойна, сигурна, процъфтяваща и уважавана страна.

Само с разумно подаден глас на 18 декември 1994 г. може да се преодолее безсилието и липсата на воля в парламента. И в бъдещото Народно събрание да се създаде стабилно парламентарно мнозинство, което да приеме необходимите закони и да излъчи правителство с ясна програма за държавно управление в близките години.

Призоваваме ви:
- Да потиснем партийни страсти и амбиции!
- Да отхвърлим раздори и различия!
- Да господстват разумът, реализмът и разбирателството!

И пак: Партии много и нека да ги има! Но да не забравяме нито за миг, че България е една и тя принадлежи не толкова на партиите, а еднакво на всички свои граждани!

- Да гласуваме със зелената бюлетина на ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Това значи да гласуваме за една социалноангажирана и националнообединителна политика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПРОФ. ИВАН КАЛЧЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ДОСТЪПА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ДИСКУСИИ ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО. Документът е адресиран до председателя на Централната избирателна комисия Лена Джелепова, до генералния директор на Българска национална телевизия Хачо Бояджиев и до генералния директор на Българска телеграфна агенция Стефан Господинов.


Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изразявам пред Вас дълбокото си безпокойство и възмущение от начина, по който се третира ръководената и представлявана от мен партия Съюз на свободните демократи /ССД/ относно ползването на ефирно време съгласно закона в предизборната кампания.

Отчасти по този въпрос писах вече до Вас на 22 и 23 ноември 1994 г., но отговор никакъв. Сега отново напомням, че съм изпратил по пощата на 18 ноември 1994 г. в 16 ч кандидатски листи до 26 Районни избирателни комисии /РИК/ без Сливен, а в 4-те софийски района лично съм предал документите същия ден. До 23 ноември 1994 г. от г-жа Р. Негенцова вечерта научавам, че потвърдени листи ССД има само в 6 района и затуй не се пуска записът с моето обръщение към избирателите.

Но аз показах и на г-жа Р. Негенцова, и на г-н X. Анчев обратни пощенски разписки от 20 РИК в страната, от които е видно, че нашите документи са получени в съответните райони най-късно на 21 ноември 1994 г. На какво законно основание аз и моята партия ще бъдем лишавани от права за ефирно време, след като по закона РИК са длъжни в 24-часов срок след получаването на документите да потвърдят в Централната избирателна комисия /ЦИК/ редовни ли са или не? В случая много РИК са нарушили закона и аз остро протестирам срещу това тяхно деяние, което носи големи морални и политически вреди на ССД. Мога ли да бъда сигурен, че до датата на изборите РИК ще си свършат работата, за която им се плаща?!

С настоящото искам от Вас, г-жо председател, две неща:

1. Най-късно до 10 ч на 25 ноември 1994 г. /2 часа преди крайния срок, определен от Българска национална телевизия /БНТ/ и Българско национално радио /БНР/ за включване на извънпарламентарните партии и коалиции в дебатите на 28 ноември и 12 декември 1994 г., да получа като председател на ССД отговорите на 30 РИК по регистрациите на нашите листи. Иначе съгласно закона ще трябва да съдя РИК. Дотам ли ще стигнем?

2. Да наредите на БНТ в петък вечерта, 25 ноември 1994 г. да се излъчи моето предизборно встъпително изявление, което ми се полага по закон, тъй като явно съм регистрирал листи в много повече от 11 избирателни района. Дори да имам няколко нередовни /както в описаните вече случаи в Монтана и във Враца/, имам достатъчно, за да не е ССД под прага на 11-те фатални района.

Г-жо председател, мисля, че най-малко на Вас следва да доказвам законността на моите искания. Без да заплашвам някого, искам да ви кажа, че в случай на отказ на моите законни искания ще изпратя писма до всички посолства в София и до международни правозащитни организации, за да разбере светът как се правят избори в България и как се третира една легитимна политическа партия. Дали пък наистина страхът у шефовете и на БСП, и на СДС от Съюза на свободните демократи като партия на интелектуалците и младежта не е панически? Защото, убеден съм, в нормални условия свободните демократи могат да спечелят изборите...

Искам да Ви кажа също, г-жа председател, че действията на ЦИК и РИК спрямо ССД надминават вече всякаква търпимост и в случай на отказ на моите напълно законни искания аз съм в правото си публично да настоявам за Вашата оставка!

София, 24 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ВОДАЧ НА ЛИСТА НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА В 23-И ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, ДО ИВАН КУРТЕВ И ДО АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ВОДАЧИ НА ЛИСТИ В СЪЩИЯ РАЙОН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщам се към вас с официална покана за провеждане на предизборен диспут по някоя от частните радиостанции на София. Предлагам дискусията между нас като кандидати за народни представители и водачи на листи в 23-и избирателен район да се проведе през последната седмица на предизборната кампания. Готов съм да приема и ваше предложение относно конкретен ден и час на диспута, както и съображения за частната радиостанция, по която да се проведе той. Естествено, считам за нормално финансовата тежест за участието да се подели поравно между участниците в диспута.

Уважаеми колеги, нека да дадем шанс на хората от нашия избирателен район да чуят програмните ни намерения и да направят въз основа на тях своя цивилизован и толерантен избор в интерес на страната.

София, 23 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДА ПРЕДОСТАВИ ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЖЕЛЕВ, ТРИФОНОВ И ТАТАРЧЕВ,

На 23 ноември 1994 г. за пореден път беше разигран цирк-пародия във Върховния съд, III ГО по дело N 4603/ 1994 г., заведено от Българската комунистическа партия /БКП/ против решението на Централната избирателна комисия /ЦИК/, с което неоснователно са предоставили червената бюлетина на Българската социалистическа партия /БСП/. Съдът се оттегли на заседание за пет минути, а прочете решение за 15 минути, което е било предварително написано на пишеща машина, тъй като по време на оттеглянето на съдебния състав на заседание не беше писано на пишеща машина. Стана ясно, че това решение предварително е било съгласувано с ЦИК и с Висшия съвет /ВС/ на БСП, тъй като те не присъстваха на заседанието на съда. За последен път беше доказано, че ние нямаме нито самостоятелен съд, нито законност, нито правов ред, нито демокрация. Всичко все още се командва от бесепарската мафия. Тя е над съда, правосъдието, прокуратурата, Министерския съвет и над президентството. Тя е всесилна и всевластна. За нея не важат нито закони, нито държавни институции.

I. Доказателства:

Ние обжалвахме решението на ЦИК за това, че не ни беше предоставен червеният цвят за бюлетина на БКП при участието в изборите за 37-о Обикновено народно събрание /ОНС/.

II. Исторически бележки:

БКП, която имам честта да представлявам, е надлежно регистрирана. Тя е същата БКП, която съществуваше до 4 април 1990 г., само че е очистена от всички мръсотии - догматизъм, ревизионизъм, волунтаризъм, извращения, деформации и престъпления. Ние приемаме всички активи и пасиви на БКП от създаването й до нашата регистрация /с изключение на наказуемите престъпления от членове и ръководители, тъй като те имат персонален характер и отговорността е персонална по закон/.

При това положение предоставянето на червения цвят за бюлетина на БСП за участие в изборите за Велико народно събрание /ВНС/ през 1990 г. е инцидентно, поради неучастие на БКП. Исторически червеният цвят е синоним на БКП, но не и на БСП.

Отнемането на червения цвят е отнемане на присъщ символ на комунистите в цял свят, а БСП не е комунистическа партия.

Ето защо тази година при регистрация за предстоящите избори по съвпадение направихме първи заявка за участие със символа на БКП - червения цвят.

ЦИК беше длъжна да ни предостави нашия символ - червения цвят.

Позовавайки се на прецедент, а не на конституцията и на закон, ЦИК предостави червения цвят на БСП под претекст, че е използван за участие от нея във ВНС - 1990 г. Считаме, че в случая запазено право не може да има за БСП.

По конституция, закон и Решение на Върховния съд /ВС/ на Република България от 1991 г. N 632 от 20 септември 1991 г., което се намира в ЦИК, цветът се дава на тази партия, която първа направи заявка. Може ли сега ВС да ближе това, което са плюли 1991 г.?

В духа на конституцията и въпросното решение на ВС може би се възпроизвежда съществуващото право отпреди две хилядолетия, че "По пръв по време е по пръв по място" и това е справедливо. Това правно положение през 1991 г. ВС приложи, тъй като тогава БСП беше направила заявка за червената бюлетина преди БКП.

За съжаление ЦИК наруши и конституцията, закона и решението на ВС, а ВС на 23 ноември 1994 г. плю на собствените си решения.

Въпреки че БСП вече е коалиция с други партии с идейно различие и не участва самостоятелно, червеният цвят й бе предоставен от ЦИК.

Спорен щеше да е въпросът, ако БСП участваше самостоятелно. Но и в този случай нашето становище е, че след като сега сме дали първи заявка пред ЦИК, ако имаше закон и справедливост, трябваше да получим червения цвят. Още повече, че БСП-коалиция не сочат алтернативен цвят, което е задължително условие за регистрация, и то прецедентно, тъй като ЦИК изобщо по избирателния закон не са имали право да им приемат заявка за червения цвят, тъй като той беше заявен от БКП преди тях. Те са заявили цвета след нас, а ЦИК в нарушение на закона за изборите е приела заявката им.

Приложението на конституцията и Закона за политическите партии /ЗПП/ изключва прилагането на всяка симпатия, а в случая БСП не може да бъде поставена привилегирована над конституцията и ЗПП.

Ако червеният цвят бъде предоставен на БСП, ще възникне въпросът: нима е възможно отново да се насажда несправедливост и да се правим, че не я забелязваме?!...

Ето защо е наложително, президентът на Република България и главният прокурор да сезират Конституционния съд, за да отмени Решението на ЦИК и на ВС като противозаконно и противоконституционно. Ако си затворите очите пред тези нарушения, това ще означава и вие да се примирите със съществуващото беззаконие и да дадете зелена улица на бесепарската мафия и за в бъдеще да върлува, както досега и да й дадете възможност да ликвидира и това, което все още е останало в България.

Следователно трябва да решите целесъобразно ли е да дадете възможност на БСП с чужди символи и електорат, който не расъждава, а гласува само с цвета и заради цвета на тази мафия, скрила се на тих пристан в БСП, да господства и да продължава да доограбва България?!...


III. По въпроса за материалната база на партиите

От май 1990 г. до сега сме подали над 23 молби и жалби до Министерският съвет и до кметовете на София за клубове и за канцеларии на БКП и за вестник "Комунистическо дело". Представителите на Любен-Беровото правителство от МС изпратиха преписката на Министерството на териториалното развитие и строителството, където представихме и допълнително исканите ни документи, и повече нищо не беше направено. Може би единствена само БКП е без нито една стая и без нито един клуб в София, а други партии, на които са дадени клубове, ги дават под наем с разни търгашески цели. Ние настояваме на този етап да ни бъде даден на първо време поне един клуб с телефон, който да ползваме за пресцентър и за такъв предлагаме на ул. "Васил Димитров" N 25 /трафопоста/, който в момента не се използва за нищо друго освен за търгашество. Също така бихте могли да ни дадете клубчето на бул. България, блок.21. БСП няма да бъде ощетена, тъй като на нея сте дали предостатъчно клубна база, която тя дава под наем.

Ако и това не стане, за каква равнопоставеност може да се говори и за какви демократични избори също може да се говори? Същото важи и за провинцията. БСП незаконно заграби имуществото на БКП и БКП няма почти нищо и никъде. Докога МС, президентството и областните управители ще си затварят очите и ще мълчат? Ако искате да знаете истината, ето тя е такава, колкото и трагична и комична да е.

Излагайки горното, най-учтиво моля, за спешната ви намеса за отстраняването на всички нарушения на конституцията и на ЗПП, като сезирате КС по спешност да отмени решението на ЦИК и на ВС от 23 ноември 1994 г.


София, 24 ноември 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ДИСКУСИИ ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


След като изгледа първите предизборни дебати по Българската национална телевизия, Движението "Напред, България" изказва най-сърдечните си благодарности на Централната избирателна комисия и Върховния съд, че като извънпарламентарна сила не бе допуснато на тази циркова арена.

Председателят на Движението "Напред, България" г-н Иван Славков смята, че най-сетне Българската национална телевизия е намерила подходящо време и подходящи актьори за "Лека нощ, възрастни".

София, 23 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ
"НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ": Иван Славков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ПЕНСИОНЕРИТЕ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ, ПАТРИОТИ!

Ние сме пред избори. От нашите два и половина милиона гласа зависи в голяма степен какви посланици ще изпратим в следващия парламент. За нас едва сега ще се сещат всички политически партии и коалиции.

Ще поискат нашия глас онези, които натрапиха през 1992 г. антипенсионерските поправки към Закона за пенсиите и превърнаха пенсиите в социални помощи, а повечето от нас обрекоха на непоносима бедност, те разчитат на къса памет.

Ще го поискат и други, които ще сипят демагогски обещания, без да се съобразяват с реалните възможности на страната и без да могат да ги изпълнят, те залагат на демагогията.

Ще очакват нашия глас и тези, които искрено ни защитаваха, но изпълнителната власт остана глуха към тях, а парламентът отказа да гласува новия закон за пенсиите.

Затова нашият пръв зов към вас е: "Участвайте активно в изборите, гласувайте! Сега е време пряко да защитим нашите интереси!

Всеки има право да гласува по личен избор и съвест.

Конфедерацията на обществени организации за социална защита в България, която обединява пенсионерите от Отечествения съюз, Съюза на пенсионерите, Съюза на ветераните от войните, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Българския антифашистки съюз, Синдикалистите - пенсионери, Националното движение на пенсионерите, Съюза на бригадирското движение и фондация "Обществени организации и движения", горещо ви призовава:

Не гласувайте доверие на онези, които непрекъснато ни обиждаха и ни обявиха за "алчни старци", натрапиха на народа шоковата терапия, разрушиха селското стопанство и промишлеността, дадоха простор на спекулантите, предизвикаха масова бедност, гнетяща мизерия и непозната досега в страната престъпност.

Братя и сестри, гласувайте за тези политически партии и коалиции, които искат и действително могат да ни осигурят:
- Нова икономическа стратегия, спасяване и стабилизиране на селското стопанство, на промишлеността и транспорта, насърчаване на националното производство и износа, финансово укрепване и въвеждане на социално пазарно стопанство!
- Национална сигурност, решителна и ефикасна борба с престъпността и отстраняване на причините, които я пораждат!
- Реална демокрация, социална справедливост и народно съгласие, а не конфронтация и взаимна омраза!
- Приемане на ново, съвременно и справедливо социално законодателство и най-вече нов закон за пенсиите, с който да се отмени убийствената формула, превръщаща пенсиите в социални помощи; размерът на пенсията да се определя от заплатата и от трудовия стаж; осъвременяването им да става с коефициент, равен на съотношението на личната пенсия към работната заплата в годината на пенсиониране; осигуряване незабавна пълна компенсация от инфлацията; увеличаване на размера на пенсиите над жизнения минимум още от 1995 г.!
- Запазване на безплатното лечение и зъболечение, безплатни и с намалени цени лекарства за пенсионери, инвалиди, ветерани от войните и други!
- Гарантиране на социална приватизация и справедлив дял от националното богатство за пенсионерите и за трудовите колективи!
- Въвеждане на строг контрол за ограничаване ръста на цените, борба със спекулата и конфискация на укрити стоки, незаконно придобити богатства; разкриване на верига от магазини за хранителни стоки за пенсионерите на достъпни цени!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ РАЗРУХАТА, ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ И ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

София, 10 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до политическите сили в страната.


През последните години всички управляващи институции системно проявяваха безотговорно отношение към българското образование и постепенно го поставиха на колене. Това се отрази зле върху социалния статус на българските учители. Всички опити и мерки от страна на синдикатите за промяна на това негативно отношение към образованието и досега не дадоха необходимите резултати.

От името на членовете на Независимия учителски синдикат се обръщаме към вас, като очакваме в предизборната ви програма и следващите я управленски действия да намери място една солидна, аргументирана, реалистична концепция за развитието на образованието в нашата страна.

Считаме, че само на базата на такава концепция българското образование и българският учител ще намерят полагащото им се достойно място и признание в ценностната система на обществото. Това признание трябва да намери място и чрез солидното финансиране на образованието. Едва тогава работещите в тази сфера ще могат реално и с достойнство да осъществяват своята високоблагородна мисия.

Господа политици,
Единственото, което ни възпираше досега да стигнем докрай, беше съзнанието за собствената ни отговорност към бъдещето на България - децата. Декларираме, че ако се наложи ще "забравим" тази своя грижа и ще отстояваме техните и своите интереси и права с всички законни средства!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЗА СТАБИЛНОСТ И СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПРАГМАТИЗЪМ И ЛИЧЕН АНГАЖИМЕНТ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за ИКОНОМИКА В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ. Ние не можем да подкрепим разпределянето на националното богатство само между малка група богати хора. Нашата цел е ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, създал национален капитал, да участва при неговото разпределяне.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за привличане на ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ в процеса на приватизация. За създаването на интерес към преки инвестиции в страната е необходимо:
- предлагане на атрактивни предприятия за приватизация в туризма, съобщенията, транспорта и др.;
- съкращаване бюрократичния режим при регистрацията и участието на чуждестранните инвеститори;
- законови гаранции и данъчни облекчения за чуждите инвестиции;
- създаване на ефективни процедури при замяна на външен дълг срещу собственост на предприятия.

ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ. Застоят в икономиката след четири години структурни реформи не е преодолян. Парично-кредитната и финансовата система на страната са дестабилизирани. Поемането на несъбираемите кредити от държавата доведе до неравновесно състояние на търговските банки. Прилагането на неотложни, радикални мерки за стабилизация на финансовия сектор според нас изисква:
- създаване на законов и административен механизъм за провеждането на банковата реформа;
- овладяване на бюджетния дефицити и здрав финансов контрол за повишаване събираемостта на данъчните приходи в бюджета;
- финансова стабилизация на търговските банки, засилен и ефективен банков надзор;
- строг контрол при отпускане на кредити и избор на проекти, в които ще се инвестират финансови средства на банките;
- да се регламентира режимът на валутна конвертируемост на лева и контрол върху износа на валута;
- строги правила и контрол при лицензиране на нови банки, при доказване произхода на собствените пари;
- приемане на закона за борсите и ценните книжа;
- включване на банковия сектор в процеса на приватизация.

ЗАЩИТА НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е за провеждане на активна държавна политика в подкрепа на частния бизнес и предприемачество.

СВОБОДНАТА ЧАСТНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА е основа за създаване и развитие на средна класа в България. Ние сме за определянето на ясни и точни правила и закони за частния бизнес, включващи:
- закон за частния бизнес, който да стимулира изграждането на малки и средни частни предприятия, създаващи нови работни места;
- освобождаване от данъци за тригодишен период на частния бизнес, свързан с производствена дейност;
- преференциален достъп до кредити на частните предприемачи за формиране на стартов капитал;
- безмитен внос на високопроизводително оборудване и нови технологии;
- изграждане по региони на консултантски звена, предоставящи информация и оказващи методическа помощ на предприемачите, и др.

АКТИВНА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. Пътят към световните и европейски икономически структури според нас изисква възстановяване авторитета на България като производител и търговски партньор. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ предлага:
- активизиране на външноикономическите и търговски връзки на страната;
- възстановяване на старите, традиционни пазари на български стоки в страните от Общността на независимите държави /ОНД/ и Централна Европа;
- развитие на икономическото и търговско партньорство с балканските страни и активизиране на сътрудничеството с Черноморската икономическа зона;
- активно участие в международни инвестиционни проекти от взаимен интерес в областта на екологията, транспорта, инфраструктурата и др.;
- дългосрочна стратегия за завоюване и утвърждаване на нови пазари за българските стоки.

ДОСТОЕН ТРУД И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

За ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ успешното провеждане на икономическата реформа е невъзможно без прилагането на адекватна социална политика.

Нашата цел е

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЧОВЕКА.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА в защита на икономическия и социален статус на всички социални групи в обществото, гарантираща достойнството на човека и неговото право на труд, здравеопазване и образование.

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВОТО НА ТРУД И ДОСТОЙНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Важен акцент на социалната политика на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е ЗАЩИТА НА РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. Ние предлагаме:
- провеждане на съгласувана политика между социалните партньори в областта на доходите, която гарантира реалните доходи на населението;
- провеждане на ефективна ценова политика и засилване контрола върху наблюдаваните цени на стоки от първа необходимост;
- ограничаване на спекулативното покачване на цените и строги санкции за спекулантите;
- гарантиране на реалния размер на минималната работна заплата и свързаните с нея социални плащания, обезщетения за безработни, социални пенсии за инвалиди и др.;
- усъвършенстване на механизма за автоматично привеждане на пенсиите и другите социални плащания в съответствие с инфлацията и поскъпването на живота.

Снижаването на инфлацията е ключ към стопанския напредък. Само така ще се защитят спестяванията на населението и реалните доходи.

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА. Безработицата може и трябва да бъде овладяна. ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ РАЗКРИВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА Е ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. Ние предлагаме:
- разработване на регионални програми за заетост в региони и общини, достигнали критично състояние на безработица;
- създаване на специален фонд за регионално развитие с финансови средства от държавата, общинските бюджети и международни организации;
- данъчни преференции за частните и държавни фирми, инвестиращи средства в производствена дейност, осигуряващи нови работни места;
- разработване на програми за алтернативна трудова заетост и преквалификация на работещите в предприятия, подлежащи на закриване.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕВЕТА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


26. ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ


Проблемът

Социалната мисъл постепенно стигна до категоричния извод, че не просто "трудът е майка на богатствата" /А. Смит/, а способностите на човека са главните и неизчерпаеми ресурси на развитието. Те са колосален и практически безкраен източник на богатство, главното богатство на човека и обществото. Цялото развитие на XX век е на постепенна преориентация от материалните към интелектуалните сили. Интелектуалната собственост като нова форма на собственост, която съдържа в себе си не само икономически, но още и цивилизационни качества, показва началото на дълбока трансформация на модела на развитието и на структурата на обществото на основата именно на развитие на духовните сили на човека. Кризата в България нанесе непоправими щети и в тая сфера на обществения живот. Заради това движението "Напред, България" смята развитието на науката, образованието и културата за приоритетно направление. То ще положи най-големи усилия за възстановяване на почти ликвидираните българска наука, образование и култура и за създаването на най-благоприятни условия за техен бъдещ подем. То ще бъде инициатор на необходими действия на държавата, парламента и обществените организации.


Предложения

В областта на науката.
1. Отделяне най-малко 2% от националния доход за развитие на науката.
2. Разработване на програми за авангардни изследвания и за приложните им разработки.
3. Рационализиране на структурната на българската наука на основата на БАН и университетските центрове.
4. Създаване на данъчни и финансови облекчения за пазарните форми на развитието на българската наука с оглед подобряване самофинансирането на науката.
5. Създаване на достойни условия за живот и творчество на българските учени.
6. Гарантиране интелектуалната собственост на българските учени, изобретатели и рационализатори в съответствие със законите и международните актове и конвенции.
7. Разширяване на контактите и сътрудничеството на българските учени със световната наука.

В областта на образованието
1. Осигуряване на безплатно основно, средно и висше образование на българските граждани.
2. Рационализиране на системата за стимулиране и насърчаване на студентите и учениците чрез стипендии, обществени столове, фондове за развитие и др.
3. Запазване светския характер на образователната система.
4. Гарантиране на условия за запазване и развитие на националното самосъзнание в българското училище и суверенността на българския език.
5. Запазване на достойнствата на досегашната образователна система, която е една от водещите в света и обогатяването и с най-доброто от световната образователна практика.
6. Обогатяване на образователния процес с новите образователни, информационни и социални технологии и новите комуникационни възможности на съвременното общество.
7. Създаване на достойни условия за живот и творчество на българските преподаватели във всички степени на обучение.

В областта на културата
1. Възстановяване на престижа на българската култура, безцеремонно поругана през последните години, и на ония форми и тенденции, от които се учеше светът през последните десетилетия.
2. Отделяне най-малко на 1% от националния доход за финансиране културната политика на държавата.
3. Създаване на добри условия за творчество на българската художествена интелигенция.
4. Широк достъп за българската интелигенция до световната култура.
5. Запазване на националната културна идентичност, развитие на традиционните ценности на самобитната национална култура.
6. Предпазване на българската култура от нежелани външни влияния.
7. Строго регламентиране и контрол върху дейността на частния бизнес в културата с оглед да не се допусне нарушаване на естетико-възпитателните образователни функции на културата, на най-важните нейни социални ценности.
8. Осигуряване на законова база за разширяване на дарителството, меценатството и спонсорството в културата.


27. ПАРЛАМЕНТЪТ


Проблемът

Тридесет и шестото народно събрание завърши своя път в момент на пълна деградация. Още от самото начало на своето съществуване то се превърна в стълпотворение от различни политически, идеологически и етнически амбиции и пристрастия. Процедурата и гласуването бяха често манипулирани, разумният компромис не намери привърженици. Колективната стихия срина собствения му авторитет. Така постепенно то се превърна в объркана институция. Рушеше се всеки опит на единомислие и консенсус. Политическата омраза надделя над националните интереси, над истинските икономически и политически проблеми на кризата. В крайна сметка парламентът бе обезличен като законодателна институция. Той се превърна в безучастен наблюдател и към дейността на правителството.


Предложения

1. Незабавно да се приеме национален герб.

2. Въвеждане мажоритарната система като условия за повишаване качеството и ефективността на работата на Народното събрание.

3. Приемане на нов правилник за работата на Народното събрание, осигуряващ повишена ефективност на законодателния процес и контрол върху дейността на всеки народен представител.

4. Усъвършенстване конституцията относно връзката между трите власти.

5. Приемане законодателството за самоконтрол на държавните органи /Закон за Сметната палата, Закон за отбраната и въоръжените сили/ и недопускане на недемократични и противоконституционни политически структури.


28. ДЪРЖАВАТА


Проблемът

Налице е интензивен процес на разлагане на българската държава, особено на изпълнителната и съдебната власт. Монополният подход, йерархическите командни структури, корупцията и спекулата я парализираха. Държавното управление безнадеждно изостана от бързо променящата се действителност. Държавният апарат продължава да се разраства и да става трудноподвижен. Не се прие законът за държавния служител. Сега е необходима не реорганизация, а обновление, което да преодолее мудната централизирана бюрократична структура, да се промени поведението на държавата.


Предложения

1. Ефективна държавна намеса върху развитието на обществото, но не чрез традиционните административни методи, а чрез промяна на пазарните условия. Поощряване на фирмите, които са пряко ангажирани с производство на стоки и услуги и с възстановяване и разширяване на външните пазари.

2. Създаване на система за оценяване на резултатите на държавните служители, при която успехите и неуспехите не остават без последствие.

3. Промяна на основите на организацията на бюджета, кадрите и заплащането.

4. Законът за държавния служител да гарантира статута на държавния служител и да създава гаранции срещу политическите влияния в работата му.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 332

23 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: вида на протоколите на секционните и районните избирателни комисии и начин на предаването им


А/ ПРОТОКОЛИ, ЧЕРНОВИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/

1. Протоколите на СИК /ПСИК/ се изработват на трипластова химизирана хартия с индигиран гръб. Всеки пласт на ПСИК представлява неделим лист хартия. ПСИК се изработват е тираж 20 000 /двадесет хиляди/ екземпляра и се номерират с единна номерация от 00001 до 20000.

2. Изработват се 31 /тридесет и един/ вида ПСИК, съответстващи на избирателните райони. Във всеки екземпляр на ПСИК са отпечатани единният номер, областта, номерът и наименованието на избирателния район, както и наименованията на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в избирателния район.

3. За всяка избирателна секция се подготвят екземпляри на ПСИК с резерв от 50 на сто. Един екземпляр на ПСИК се предава от Районата избирателна комисия /РИК/ на СИК заедно с останалите изборни книжа. В РИК се създава регистър, в който се отбелязва кой номер ПСИК е получила всяка секция. Резервните екземпляри на ПСИК остават на съхранение в РИК. Екземплярите на ПСИК се използват, както следва:
а/ В СИК се попълва екземплярът на ПСИК. Първият пласт на попълнения екземпляр на ПСИК, съдържащ оригиналните подписи на членовете на СИК, се предава на РИК и впоследствие на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Вторият пласт на ПСИК се предава на РИК, а третият пласт се предава в общината.
б/ При грешка в попълването ПСИК може да се коригира, като сгрешените числа се задраскват с една хоризонтална черта, така че да останат четими. Корекциите се удостоверяват с подписите на всички членове на СИК.
в/ При съществена грешка в попълването на екземпляра на ПСИК същият се унищожава с надпис "УНИЩОЖЕН" по диагонал на първа страница и с подписите на всички членове на СИК. В този случай председателят на СИК или упълномощено от него лице връща в РИК унищожения екземпляр и получава от РИК резервен екземпляр. Резервният екземпляр се връща в СИК, попълва се и се предава в ЦИК, РИК и общината по указания в т.3.а начин.

4. За всяка избирателна секция се подготвят три броя чернови на ПСИК на обикновена еднопластова хартия. Черновата представлява копие на ПСИК на неделим лист хартия. Използваните и неизползваните чернови се предават в РИК заедно с екземпляра на ПСИК.

5. За всяка избирателна секция се подготвят толкова броя извлечения от ПСИК, колкото са регистрираните кандидатски листи в съответния избирателен район. Извлечението представлява копие на ПСИК без описа и е на неделим лист хартия. При поискване от страна на упълномощено лице извлеченията от ПСИК се попълват, подписват се от председателя на СИК и се предават на упълномощеното лице.


Б/ ПРОТОКОЛИ И ЧЕРНОВИ НА РИК

6. Протоколите на РИК /ПРИК/ се изработват на двупластова хартия с индигиран гръб. Всеки пласт на ПРИК представлява неделим лист хартия. ПРИК се отпечатват в тираж 62 броя /по два за всеки избирателен район/.

7. В ПРИК са отпечатани номерът и наименованието на избирателния район, както и наименованията на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в избирателния район.

8. Един екземпляр на ПРИК се предава от ЦИК на РИК. Резервните екземпляри на ПРИК остават на съхранение в ЦИК. Екземплярите на ПРИК се използват, както следва:
а/ В РИК се попълва екземплярът на ПРИК. Първият пласт на попълнения екземпляр на ПРИК, съдържащ оригиналните подписи на членовете на РИК, се предава на ЦИК, а вторият пласт остава в РИК.
б/ При грешка в попълването ПРИК може да се коригира, като сгрешените числа се задраскват с една хоризонтална черта, така че да останат четими. Корекциите се удостоверяват с подписите на всички членове на РИК.
в/ При съществена грешка в попълването на екземпляра на ПРИК същият се унищожава с надпис "УНИЩОЖЕН" по диагонал на първа страница и с подписите на всички членове на РИК. В този случай председателят на РИК или упълномощено от него лице връща в ЦИК унищожения екземпляр и получава от ЦИК резервен екземпляр. Същият се връща в РИК, попълва се и се предава на ЦИК по указания в т.8.а начин.

9. За всяка РИК се подготвят три броя чернови на ПРИК на обикновена еднопластова хартия. Черновата представлява копие на ПРИК на неделим лист хартия. Използваните и неизползваните чернови се предават в ЦИК заедно с екземпляра на ПРИК.

10. След обявяване на резултата от гласуването в избирателния район РИК предава на упълномощени лица ксерокопия от ПРИК срещу заплащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер“/


* * *

РЕШЕНИЕ N 333

София, 24 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалвания отказ на Районна избирателна комисия за регистрация на независим кандидат за народен представител.


Постъпила е жалба от Иван Димитров Недков срещу решение от 18 ноември 1994 г. на Районна избирателна комисия на 25-и многомандатен избирателен район - София, за отказ за бъде регистриран като независим кандидат за народен представител в изборите на 18 декември 1994 г.
Жалбата е неоснователна.

Видно от представения списък с подписи на избиратели, предлагащи независимия кандидат за народен представител, към крайния срок на регистрация - 18 ноември 1994 г. той не е бил събрал изискуемия брой от подписи на 2000 избиратели, а само на 903. Представеният списък от избиратели, подкрепящи кандидатурата му след тази дата, не може да бъде основание за допускане на регистрацията на независимия кандидат, тъй като той трябва да отговаря на изискванията на чл.41, ал.5 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ към крайния срок, до който тя може да се извърши - 18 ноември 1994 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл.34, ал.1, т.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава решение от 18 ноември 10994 г. на Районна избирателна комисия на 25-и многомандатен избирателен район - София, с което се отказва регистрацията на Иван Димитров Недков като независим кандидат за народен представител за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния съд в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 334

София, 24 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалвания отказ на Районна избирателна комисия за регистрация на независим кандидат за народен представител.


Постъпила е жалба от Величка Иванова Сирмина срещу решение от 21 ноември 1994 г. на Районна избирателна комисия на 1 Благоевградски избирателен район за отказ да бъде регистрирана като независим кандидат за народен представител в изборите на 18 декември 1994 г.

Жалбата е неоснователна.

Видно от представения списък с подписи на избиратели, предлагащи независимия кандидат за народен представител, към крайния срок на регистрация - 18 декември 1994 г., тя не е била събрала изискуемия брой от подписи на 2000 избиратели, а само на 1911. Представеният списък от избиратели, подкрепящи кандидатурата й след тази дата, не може да бъде основание за допускане на регистрацията на независимия кандидат, тъй като тя трябва да отговаря на изискванията на чл.41, ал.5 от ЗИНПОСК към крайния срок, до който тя може да се извърши - 18 ноември 1994 г.

Предвид гореизложеното на основание чл.34, ал.1, т.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава решение от 21 ноември 1994 г. на Районна избирателна комисия на 1 Благоевградски избирателен район, с което се отказва регистрацията на Величка Иванова Сирмина като независим кандидат за народен представител за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния съд в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 335

София, 24 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Промени в утвърдените от президента на Републиката изборни книжа.


Централната избирателна комисия предлага президентът на Републиката да внесе следните промени в изборните книжа, одобрени с Указ N 216 /ДВ,бр. 88/26 октомври 1994 г./.

1. В протокола на Секционната избирателна комисия /СИК/ /Приложение N 15 към указа/:
- в третия абзац вместо "при преброяване на гласовете" да се запише "при установяване на резултатите от гласуването";
- в четвъртия абзац да отпадне членуването на думата "кандидатите за народни представители" и се запише "кандидати за народни представители" и вместо "техните застъпници" да се запише "техни застъпници".

2. След "Секционната избирателна комисия установи": да отпадне текстът в скобите "/Пликовете по точки 4.2, 4.3 и 5.2 от стр.3 се разпределят в три отделни купчини, които се номерират отделно/".

3. В таблицата след "Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции или независими кандидати" в графата "Кандидатски листи..." да се добави "за района", след което следва "/по реда на регистрациите им в ЦИК/".

4. В "ОПИС по чл.75, ал.3 ЗИНПОСК" да отпадне старата номерация, вместо която предлагаме да продължи номерацията от протокола и да се направят следните промени в текстовете:
- точка 2.1 става точка 6;
- точка 2.2 става точка 7;
- точка 3 става точка 8;
- създава се нова точка 9 със следното съдържание: "Брой на саморъчно направените бюлетини /с думи/ и /с цифри..../";
- точки 4.1, 4.2 и 4.3 се заменят съответно с точки 10, 11 и 12 със следното съдържание:

     10. Броят на празните пликове е отразен в т.4.1 на настоящия протокол.

    11. Броят на пликовете, съдържащи само саморъчно направени бюлетини, е отразен в т.4.2 на настоящия протокол.

    12. Броят на пликовете, съдържащи две или повече бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи, е отразен в т.4.3 на настоящия протокол.

- създава се нова точка 13 със следното съдържание:
13. Броят на пликовете, съдържащи две или повече еднакви бюлетини по установения образец, е отразен в т.5.2 на настоящия протокол.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отпадат точки 1, 2 и 4 от стария образец на описа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 336

София, 24 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение N 286 от 18 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/


С решение N 286 от 18 ноември 1994 г. е допусната явна фактическа грешка относно надписа на бюлетината, като е записано "Политически съюз - Демократична алтернатива за републиката".

Поради гореизложеното Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска поправка на явна фактическа грешка, като:

Надписът на бюлетината, разположен над кандидатската листа да бъде

ДАР

Демократична алтернатива за републиката

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 337

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на кандидатска листа от 23 Многомандатен избирателен район /МИР/


Постъпило е писмо от коалиционния съвет на Конфедерация "Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция" с молба за регистрация на нова кандидатска листа в 23 МИР. Към писмото са приложени: протокол от заседанието на коалиционния съвет на 18 ноември 1994 г. с решение за утвърждаване на кандидатска листа в 23 многомандатен избирателен район и протокол от 19 ноември 1994 г. за отнемане пълномощията на представляващия коалицията Тихомир Владимиров Савов.

След като прецени събраните в Централната избирателна комисия документи, същата намира за установено следното:

1. Листата на коалицията в 23 МИР е регистрирана под N 27 в регистъра на 23 РИК на 17 ноември 1994 г. Впоследствие тази регистрация е анулирана, тъй като е направена от лице без пълномощия и в разрез с решенията на коалиционния съвет от 16 ноември 1994 г.

2. Впоследствие под N 30 в регистъра на 23 РИК е регистрирана нова листа на коалицията от представляващия коалицията Тихомир Савов. Същата е анулирана по негово лично искане. Регистрацията е извършена на 18 ноември 1994 г. в 11.10 ч.

3. На 18 ноември 1994 г. в 16,15 ч. представляващият коалицията Тихомир Савов е регистрирал нова листа под N 43 в регистъра на 23 РИК. Тази регистрация е приета от Районната избирателна комисия и са издадени съответните удостоверения на регистрираните кандидати.

Приложените протоколи и решения на коалиционния съвет от 18 и 19 ноември 1994 г. са ирелевантни по отношение на регистрацията на кандидатската листа на коалицията в 23 МИР, тъй като са постъпили в ЦИК след изтичането на срока за регистрация, а именно на 21 ноември 1994 г. под вх. N 627. Последвалото отнемане на пълномощията на представляващия коалицията на 19 ноември 1994 г. нямат правно значение за извършената регистрация, тъй като към момента на извършването й са били изпълнени всички изисквания на ЗИНПОСК. Освен това решенията на коалиционния съвет не са взети с консенсус, тъй като липсва подписът на една от участващите в коалицията партии.

При така установените обстоятелства Централната избирателна комисия не намира никакви основания за промяна в извършената регистрация на кандидатската листа на коалицията Конфедерация "БЗНС - Национален блок "Търновска конституция;", тъй като същата е извършена законосъобразно от 23 РИК. Както Централната избирателна комисия, така и районните избирателни комисии не могат да решават вътрешнокоалиционни проблеми на участващите в изборите на 18 декември 1994 г. коалиции.

Предвид гореизложеното и на основание чл.45 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Оставя без уважение молбата на коалиционния съвет на Конфедерация "Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция" за промяна в регистрацията на кандидатската листа в 23 многомандатен избирателен район.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
28.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!