28 ноември 1990

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 235 /253/

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ /И НА ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ КЪМ НЕГО/ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПОВЕСТЕНИТЕ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИ БЪРЗО ЕСКАЛИРАЩАТА ВЗРИВООПАСНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И С ЦЕЛ НЕЙНОТО УСПОКОЯВАНЕ И ВКАРВАНЕТО НА ЖИВОТА В РУСЛОТО НА НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ, БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ

Д Е К Л А Р И Р А

СТАНОВИЩЕТО СИ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА:

1. ОТ НЕЗАБАВНОТО СВИКВАНЕ НА СЕСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КАТО СЕ ПРИЕМЕ ЗА БАЗА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ДОСЕГА ПРОГРАМИ: ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА И ТАЗИ НА АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП "РАН-ЪТ". ГЛАСУВАНЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПОИМЕННО И РЕЗУЛТАТИТЕ ДА СЕ ОПОВЕСТЯТ В ОФИЦИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЕТАТА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРОГРАМА ДА СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ЗА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРИЕМЕ ТАКАВА ПРОГРАМА, ТО ТРЯБВА ДА НАСРОЧИ НЕЗАБАВНО РЕФЕРЕНДУМ-ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА ОТНОСНО ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЙТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

2. НА БАЗАТА НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ДА СЕ НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТНО ПРАВИТЕЛСТВО С ГАРАНЦИИ, ЧЕ МОЖЕ ДА Я ИЗПЪЛНИ, БЕЗ ДА СЕ ОБВЪРЗВА С КОЯТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ПАРЛАМЕНТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ СТИГНЕ ДО РЕФЕРЕНДУМ, СЛЕД НАЗНАЧАВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАСРОЧИ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ.

3. ДО НАЗНАЧАВАНЕТО НА ПРОГРАМНО-ЕКСПЕРТНО ПРАВИТЕЛСТВО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ЗАДЪЛЖИ СЕГАШНИЯ КАБИНЕТ ДА ОРГАНИЗИРА НЕЗАБАВНО ШИРОКООБХВАТНА ПОДГОТОВКА ЗА ТОТАЛНА И БЪРЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ТАКА ЧЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОСНОВНИ ЛИНИИ ТЯ ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДИ ПЪРВИ МАРТ 1991 Г. ЗА ЦЕЛТА ЧРЕЗ КОНКУРС ДА СЕ СЪЗДАДЕ НЕЗАВИСИМА /ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ/ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОЯТО ДА ПРЕДСТАВЯ РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИЯ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР - ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ /СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ/.

4. ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА - ПРАВИТЕЛСТВОТО, АГЕНЦИЯТА И СИНДИКАТИТЕ ДА СКЛЮЧАТ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЙТО ДА СЕ АРБИТРИРА ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА СТРАНАТА.

СОФИЯ, 27 НОЕМВРИ 1990 Г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ И ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ:

1. ЯНКО ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ
2. ИЛИЧ ЦВЕТКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС, ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА ПАРЛАМЕНТА
3. АХМЕД ДОГАН - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО  ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
4. НИКОЛАЙ БЛИЗНАКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС, ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА ПАРЛАМЕНТА
5. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ - ГОВОРИТЕЛ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА"
6. МИШО ВЪЛЧЕВ - ДОКТОР ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО, ГОВОРИТЕЛ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ
7. ДОЦ. АСЕН КАНТАРДЖИЕВ - ЮРИСТ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ
8. ЙОРДАН ГАНЕВ - ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
9. ИВАН ДУНДАРОВ - ЮРИСТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
10. КУЗМАН КУЗМАНОВ - ХУДОЖНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"
11. ИНЖ.ИЛИЯ СИПСЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
12. ИВАН ЕДИСОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ
13. ИВАН КАЛЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
14. ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
15. ИВАН ТЕНЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - СТАРА ЗАГОРА
16. ДИМИТЪР БРАНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ
17. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - НОВА ЗАГОРА
18. ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА"
19. НАДЕЖДА МУРАВИЕВА - ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1"
20. ИНЖ. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ - ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1"
21. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
22. ДОЦ. ХРИСТО САНТУЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/ - СОФИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28- НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛЪЧЕН КОМЕНТАР В ПРЕДАВАНЕТО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.


АРМИЯТА Е ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО. ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ЖИВОТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ИЗЖИВЯВАТ И ВСИЧКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ. СЛЕД НЯКОЛКО ДНИ ЩЕ СТАНАТ ИЗВЕСТНИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В АРМИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗАВИСИ НЕ САМО ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ГРЖДАНСКИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ. ТО ЗАВИСИ И ОТ ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ НЕЯ. ЗАВИСИ ОТ ПРОПАГАНДНИТЕ ИНСТИТУТИ, ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ЧЕСТНО ПОКАЗВАТ ИЛИ ИНТЕРПРЕТИРАТ ПО СВОЕМУ ТРУДА И ЖИВОТА НА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ДЪЛГО ВРЕМЕ НА ПРИЦЕЛ БЯХА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАРУШЕНИЯ, СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И НИЕ ЗАДЪЛБОЧЕНО ВНИКВАХМЕ ВЪВ ВСЕКИ РЕД, ПИСАН ПО АДРЕС НА АРМИЯТА. НО КОГАТО СЕ ПОГАЗВАТ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ИЛИ СЕ ТЪЛКУВАТ ПРЕВРАТНО НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, НИЕ ОСТРО РЕАГИРАМЕ.

В ПОСЛЕДНОТО ПРЕДАВАНЕ НА "ВСЯКА НЕДЕЛЯ", 25 НОЕМВРИ 1990 Г., ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ГОСПОДИН ПЕТКО БОЧАРОВ СЕ ОБЪРНА КЪМ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО "Е ПРИЗВАНО ДА ИЗВЪРШИ РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ", ПРИБАВИ КЪМ ТОЗИ "ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ НА НАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”. ТОЙ ПОБЪРЗА ДА ГИ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ДРУГИТЕ, ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ. ТОВА Е ЯВНО ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ, ПОДТИКВАНЕ КЪМ ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ, КАКВИТО ОТНОШЕНИЯ СА НЕДОПУСТИМИ И НЕТЪРПИМИ В НИКОЯ АРМИЯ В СВЕТА.

ПРЕЗ ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОВЕДЕНИЕТО НА АРМИЯТА НЕ Е ДАВАЛО ПОВОД ЗА ПОДОБНИ ОЦЕНКИ. НАШАТА АРМИЯ Е ПОЛАГАЛА И ПОЛАГА УСИЛИЯ ДА ГАРАНТИРА МИРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СТРАНАТА.

ПРЕЗ ТЕЗИ ДНИ АРМИЯТА ПОМАГА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В СТОЛИЦАТА, ЗА ДА МОГАТ ГРАЖДАНИТЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВАТ ПО-СПОКОЙНО ДО РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА И ДОМОВЕТЕ, ЗА КОЕТО ПОЛУЧАВАМЕ ТЯХНАТА ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ.

РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИСКА ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ! НЕЙНАТА СИГУРНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ! ЗАТОВА СМЕ В КАЗАРМИТЕ. ЗАТОВА НЯМАМЕ ВРЕМЕ КАТО ВАС ДА ЗЛОСЛОВИМ, ГОСПОДИН БОЧАРОВ. ВАШАТА ПОЗИЦИЯ Е ДОСТОЙНА САМО ЗА ОСЪЖДАНЕ И НИКОЙ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ НЕ Я ПОДКРЕПЯ.

ТОВА Е ОПИТ ЗА РАЗЛОЖЕНИЕ НА АРМИЯТА И ЗА ОТКЛОНЕНИЕТО Й ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДЛАГАМЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕЦЕНИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕДИН КОМЕНТАТОР В БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ГОВОРИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН СТЕФАНОВ

СОФИЯ, 27 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПАТРИОТИЧНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ.


В РАЗРЕЗ С НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НОРМИ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩУВАНЕ В МОМЕНТ, КОГАТО СЕ ВОДЯТ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В РАЗГРАД И ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОДЕНА ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ГЕН. АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ, НАПРАВЕНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА НА 26 НОЕМВРИ Т. Г. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ Г-Н ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНТИНГЕНТ "КОМАНДОСИ” ЗА СМАЗВАНЕ НА РАЗГРАДСКАТА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА, МОЖЕ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА САМО КАТО АНТИДЕМОКРАТИЧЕН БРАТОУБИЙСТВЕН АКТ!

ВЯРВАТЕ ЛИ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЧЕТАНА С МАСОВОТО НАСИЛИЕ, СЪСТРАДАНИЕТО С РАВНОДУШИЕТО, МИЛОСЪРДИЕТО С ЖЕСТОКОСТТА, БЛАГОРОДСТВОТО С ЛИЦЕМЕРИЕТО И САМОЖЕРТВАТА С ПРЕДАТЕЛСТВОТО?

НА ВСИЧКИ Е ЯСНО, ЧЕ ОБЯВЕНАТА РАЗГРАДСКА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА НЕ Е ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА, А ПРЕДСТАВЛЯВА НРАВСТВЕН ИЗРАЗ НА БЕЗПОКОЙСТВО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ НАТИСКА НА ПРОТУРСКИ СИЛИ СРЕЩУ ЕДИНСТВОТО, ЦЕЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ. ТРЕВОГАТА ИДВА И ОТ МНОЖЕСТВО ФАКТИ, ЧЕ БЕЗ ЗНАНИЕТО И ПРОТИВ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕ ГОТВИ ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ С ТУРЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА "ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА", В ПРОТИВОВЕС НА ОБЕЩАВАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И СБЛИЖАВАНЕ СЪС ЗАПАДНА ЕВРОПА.

НЕ СМЕ ЛИ ВСИЧКИ УБЕДЕНИ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ С РЕПРЕСИВНИ ТОТАЛИТАРНИ СРЕДСТВА НЕ СЕ ИЗГРАЖДА?

НЕКА ДА ОБЕДИНИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ, ЗА ДА ПРЕДПАЗИМ КРЕХКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 27 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СОФИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С КРАЙНО НАПРЕГНАТАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕСТРУКТИВНАТА НЕРЕАЛИСТИЧНА ПОЛИТИКА НА БСП, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС ОТ СТРАНАТА РЕШИ:

1. ТЪЙ КАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТОЗИ СИ СЪСТАВ НЕ ОПРАВДА НАДЕЖДИТЕ И ДОВЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА БЪРЗ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ВЕЧЕ СЕ ЯВЯВА СПИРАЧКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, ИЗХОД В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ НИЕ ВИЖДАМЕ ЕДИНСТВЕНО В НАСРОЧВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 28 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.

2. ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДДЪРЖА ИЗЦЯЛО ОБЯВЕНАТА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОБЩА СТАЧКА, ЗАПОЧНАЛА НА 26 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА, И ПРИЗОВАВА ЗА МАСОВО УЧАСТИЕ В НЕЯ.

3. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА С ИСКАНЕ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ДА НЕ ДОПУСНЕ ГРАЖДАНСКА МОБИЛИЗАЦИЯ.

4. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ПОДКРЕПЯМЕ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ИСКАНИЯ И ПРОЯВИ.

5. КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСЪЖДАЩА СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА РАЗГРАДСКА РЕПУБЛИКА.

6. НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЕТО НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА ОТ СТРАНА НА ГОСПОДИН АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА 24 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

7. ПРЕДЛАГАМЕ СРОЧНО СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД ОБЩАТА СТАЧКА.


ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ СА ЗА БЪРЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА, КОИТО МОГАТ ДА СТАНАТ ЕДИНСТВЕНО ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ. НИЕ ОТНОВО ОТПРАВЯМЕ УПРЕК КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ ЗАБАВЯНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ УСИЛВА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ХАОС И ПРЕЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ И НАДПАРТИЙНИ ЗАДАЧИ НА ИНСТИТУТА.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ Е ИЗРАЗЯВАЛА И СЕГА ИЗРАЗЯВА СВОЯ ОСТЪР ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО В НЕЙНАТА РАБОТА, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВА ТО.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СВОЯТА РАБОТА КАТО ЖУРНАЛИСТИ, ПОРАДИ КОЕТО КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ Е ОБЯВЯВАЛ СТАЧКА.

ГОРЕЩО ПОДКРЕПЯМЕ ПРИЗИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СТРАНАТА ЗА НЕОТЛОЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ЗА БЪРЗИ И ЕФИКАСНИ ДЕЙСТВИЯ.

СОФИЯ, 26 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ДО Г-Н ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ - БЪЛГАРСКИ ДИСИДЕНТ, ПРЕКАРАЛ ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЗАТВОРА, ЖИВЕЕЩ ПОНАСТОЯЩЕМ ВЪВ ФРАНЦИЯ. ПОКАНАТА Е ОТПРАВЕНА ОТ 7 РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

ПРЕДСТОЯЩАТА ЮБИЛЕЙНА ДАТА, БЕЛЕЖЕЩА ДВЕ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, АФИШИРАНА ОТКРИТО КАТО ОПОЗИЦИЯ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ГОДИШНИНАТА ОТ ПАДАНЕТО МУ И НАСТОЯЩИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ СА ПОВОДЪТ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС.

В БОРБАТА СРЕЩУ РЕЖИМА НА ЖИВКОВ, В ПОРИВА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И ОСВОБОЖДЕНИЕТО ВИЕ БЯХТЕ ПРЪВ МЕЖДУ ПЪРВИТЕ. ТАЗИ БОРБА НА ВАС ВИ ОТНЕ ВСИЧКО МИЛО И СВЯТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЖИВОТА.

ВИЕ ПРЕКАРАХТЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ В ЗАТВОРА, ОТНЕХА ЖИВОТА НА МАЙКА ВИ, ПРОКУДИХА ВИ ОТ РОДИНАТА. НО И В ЧУЖБИНА, ЗА РАЗЛИКА ОТ МНОГО ДРУГИ, ВИЕ НЕ ПРЕСТАНАХТЕ ДА БЪДЕТЕ БОРЕЦ, ВЕРЕН НА ИДЕИТЕ СИ. НЕ СЕ ОСТАВИХТЕ ДА ВИ ПОГЪЛНАТ БИТОВИЗМЪТ, ВЕЩОМАНИЯТА И ИНЕРЦИЯТА, А НАПРОТИВ, С ЧОВЕШКО СЪЧУВСТВИЕ, СЪВЕТИ, МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА ПОМОЩ ВЗЕМАХТЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ В БОРБАТА МНОГО ПРЕДИ ДЕСЕТИ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

СЕГА, КОГАТО УСИЛИЯТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НАВЛИЗАТ В НОВА ФАЗА, КОГАТО СВОБОДАТА НИ Е ЗАПЛАШЕНА ОТ ОБСЕБИЛИТЕ ТЕРЕНА НА ОПОЗИЦИЯТА ЛУМПЕНДЕМОКРАТИ, НИЕ, КОИТО ЗАПОЧНАХМЕ С ВАС, ЖЕЛАЕМ ДА СТЕ СЕГА СРЕД НАС И ВИ КАНИМ НАЙ-УЧTUBO ДА ПОСЕТИТЕ БЪЛГАРИЯ!

ЗА НАС ТОВА ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ЧЕСТ, А ЗА ВАС ПОЛАГАЩО СЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА УСИЛИЯТА И ЖЕРТВИТЕ, КОИТО ПРАВИТЕ ЗА НАС. НИЕ ЖЕЛАЕМ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА ВИ ВИДИМ СРЕД НАС!

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ: ЯНКО ЯНКОВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: КОСТА ГЕОРГИЕВ
НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: НИКОЛАЙ КОЛЕВ- БОСИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА”: Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
БЪЛГАРСКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: АХМЕД ДОГАН
ФОНДАЦИЯ "МИЛОСЪРДИЕ": ВАЛЕНТИН ДАРЕВ

СОФИЯ, 11 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦК НА БКП/.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

И ТОЗИ ПЪТ БЯХА ИЗЛЪГАНИ И ИЗМАМЕНИ НАДЕЖДИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ИЗБРАХМЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЕ ОКАЗАХА НЕСПОСОБНИ ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ РАЗЛОЖЕНИЕТО, ДО КОЯТО Я ДОВЕДЕ НОМЕНКЛАТУРАТА НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ОПРАВДА ДОВЕРИЕТО И ОЧАКВАНИЯТА НИ.

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАТО ЧЕ ЛИ ИМАТ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ:
ДА СИ ОПРЕДЕЛЯТ ЗАПЛАТИ, КАКВИТО НИКОЙ НИКОГА ДОСЕГА В НАШИЯ ПАРЛАМЕНТ НЕ Е ПОЛУЧАВАЛ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ОКАЗА КЛЮКАРСКА ГОВОРИЛНЯ. ЗА ФРАКЦИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В НЕГО, КАТО ЧЕ ЛИ НАЙ-ВАЖНОТО БЕШЕ ДА ДЕПОЛИТИЗИРАТ КОМАНДНИЯ СЪСТАВ НА АРМИЯТА, МВР, СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ. ТЕЗИ ГОСПОДА, ИЗГЛЕЖДА, НЕ СА НАЯСНО, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕЙНИ УБЕЖДЕНИЯ НЕ СЕ СЪЗДАВАТ СЪС ЗАКОН, КАКТО И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ СЪС ЗАКОН. ТАКАВА АНОМАЛИЯ НЯМА В НИТО ЕДНА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА. ТЕЗИ ФРАКЦИИ УМИШЛЕНО КАРАТ ХОРАТА ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЪЛБОКО КОНСПИРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ХОРАТА СА ЛИШЕНИ ОТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ СИ. НИМА ТЕ НЕ ВИЖДАТ, ЧЕ ПРОФСЪЮЗИТЕ РАЗВИВАТ АКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е СВОЙСТВЕНА ЗА ТЯХ? ПРОФСЪЮЗИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И НЯМАТ ПРАВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. НЕ Е ТЯХНА РАБОТА КОИ ЛИЦА ШЕ ОГЛАВЯТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДОСЕГА НЕ УСПЯ ДА ПРИЕМЕ КОНСТИТУЦИЯТА, ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ МУ РЕД, ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА И ДР.

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗИСКВАТ НЕСЪЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ. ОТДЕЛЯ СЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ВРЕМЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ВЪПРОС, КОЙТО БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ РЕШАВА ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 МИНУТИ.

ЗА СДС И БСП И ЗА ТЕХНИТЕ ФРАКЦИИ КАТО ЧЕ ЛИ НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА ЛИКВИДИРАТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ДА ТЛАСНАТ СТРАНАТА ПО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ, БЕЗ ДА ПИТАТ НАРОДА ЖЕЛАЕ ИЛИ НЕ ТЕХНИТЕ ПРИУМИЦИ. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА РЕШАВА ТОЗИ ВЪПРОС ПРЕЗ ГЛАВАТА НА НАРОДА. ТОВА Е ВЪПРОС, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШИ НЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД.

ВЪПРОСЪТ ЗА СМЯНАТА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНАТА БЕШЕ РЕШЕН ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ПРЕЗ 1946 ГОД., СЛЕДОВАТЕЛНО СЕГАШНОТО РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕЛЕГИТИМНО. ТА КАК МОЖЕ СЪЩОТО, СЛЕД КАТО Е НЕЛЕГИТИМНО, ДА ВЗЕМА ЛЕГИТИМНИ РЕШЕНИЯ?

В РАЗГРАД СЪЩО СЕ ВЗЕХА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ РЕШЕНИЯ ОТ ОНЕЗИ СИЛИ, КОИТО КРЪВНО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДА НЯМА МИР, СПОКОЙСТВИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО В СТРАНАТА. ТОВА СА СЪЩИТЕ СИЛИ, КОИТО ИЗВЪРШИХА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. КОЙ ИМ Е ДАЛ ПРАВО ДА РАЗПОКЪСВАТ СТРАНАТА НИ И ДА ОБРАЗУВАТ РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКАТА?

СТРАНАТА НИ Е МАЛКА И НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗБИРАТ ПОВЕЧЕ ОТ 190 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НИТО ПЪК Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО РАБОТЕЩО. ТРЯБВА ДА СЕ ПОМИСЛИ И ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ.

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО Е НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ ТАМ, КЪДЕТО РАБОТЯТ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СИ, А ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИИТЕ СИ. ПРИ ЗАСЕДАНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИ ОБИКОЛКИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ Е ПРАВИЛНО ДА ИМ СЕ ИЗПЛАЩАТ КОМАНДИРОВЪЧНИ.

ИЗБРАНОТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ОКАЗА НЕСПОСОБНО ДА РАЗРЕШИ ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПРЕД КОИТО ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ИЗПРАВИ СТРАНАТА НИ. РАЗНИ ФИРМИ И МИНИСТЕРСТВА СЕ НАДПРЕВАРВАТ ДА ИЗНАСЯТ НА БЕЗЦЕНИЦА СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. В СТРАНАТА СЕ ШИРИ СПЕКУЛА И КОРУПЦИЯ. МАГАЗИНИТЕ СА ПРАЗНИ, А ОПАШКИТЕ СА ДЕНОНОЩНИ - НАРОДЪТ Е ГЛАДЕН И ЖАДЕН. ТАКАВА АНОМАЛИЯ НЕ Е ИМАЛО ДАЖЕ И ПРЕЗ ВОЕННИТЕ ГОДИНИ. ГЛАДНИЯТ НИ НАРОД СЕ РЕДИ НА ОПАШКИ И ЧАКА ПО 16-18 ЧАСА, ЗА ДА КУПИ ЗА ГЛАДНИТЕ ГЪРЛА В СЕМЕЙСТВОТО СИ ПАРЧЕ САЛАМ И МЕСО. ТОАЛЕТЕН САПУН НЯМА. ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ СТОКИ СТАНАХА НЕДОСТЪПНИ ЗА НАРОДА.

КУПОННАТА СИСТЕМА БЕШЕ ОТМЕНЕНА ПРЕДИ 38 ГОДИНИ. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ ВЪРНА СТРАНАТА НА ПО-НИСКО НИВО ОТ 1952 ГОД. И ВЪПРЕКИ ЧЕ ВЪВЕДЕ КУПОНИ, ТО С ТЯХ НА ПРАКТИКА НЯМА КАКВО ДА СЕ КУПУВА. ТЕЗИ, КОИТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА ДО ТОВА ПЛАЧЕВНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СИ ОТИДАТ ДОБРОБОЛНО. ДОСЕГА НИКОЙ НЕ ИСКА ДА КАЖЕ КАКВА Е СЪДБАТА НА ВЗЕТИТЕ ЗАЕМИ. ПАЗИ СЕ ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ И ЗА СЪДБАТА НА СЪБРАНИТЕ ПО ВЕДОМОСТИ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ УЖ ЗА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ СТРАЖИЦА И ОКОЛНИТЕ СЕЛА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО. НАРОДЪТ ИРОНИЧНО ГОВОРИ, ЧЕ В СТРАЖИЦА СА ОТИШЛИ ФУРГОНИТЕ, А В ПРАВЕЦ И ГОРНА МАЛИНА - МИЛИОНИТЕ. КОЯ Е ИСТИНАТА - НАРОДЪТ ИСКА ДА УЗНАЕ!

ШОКОВАТА ТЕРАПИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА СА НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ТЕ НЕ СА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, А ЗА РАБОТНИЧЕСКА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ТКЗС, Т.Е. СЕЛСКА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ. С ДРУГИ ДУМИ, ФАБРИКИТЕ, ЗАВОДИТЕ И КОМБИНАТИТЕ - НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, А ЗЕМЯТА - НА ТКЗС, Т.Е. НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ.

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ГОСПОДАТА ОТ СДС И БСП ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ НАРОДЪТ НИ НЕ ЖЕЛАЕ КАПИТАЛИЗЪМ, А Е РЕШИТЕЛНО ЗА СОЦИАЛИЗЪМ. НАРОДЪТ НЕ Е ВИНОВЕН, ЧЕ ФЕОДАЛНО-ФАШИСТКАТА КЛИКА НА ТОДОР ЖИВКОВ ОЩЕ ВЕДНАГА СЛЕД АПРИЛСКИЯ ПЛЕНУМ ПО НАЙ-ГРУБ И ВУЛГАРЕН НАЧИН УНИЩОЖИ ДИМИТРОВСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СОЦИАЛИЗМА. НАРОДЪТ НЕ Е ВИНОВЕН, ЧЕ ДОСЕГА ПО ВИНА НА ТАЗИ КЛИКА БКП НЕ БЕШЕ НА ВЛАСТ.

КАТО ИМА ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК НА БКП ПРЕДЛАГА:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОСВОБОДИ ОТ ДЛЪЖНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАЗНАЧИ ВРЕМЕННО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА ОРГАНИЗИРА И ДА ПРОВЕДЕ ИСТИНСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗАЕДНО С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

3. ПРЕЗИДЕНТЪТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБЕРАТ С ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ.

4. ПРЕДЛАГАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ЗАКОН, ПО СИЛАТА НА КОЙТО РАБОТНИЦИТЕ, ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ И ТРУДОВО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ДА ИМАТ ПРАВО ПО МЕСТА ДА ИЗГРАЖДАТ РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКИ СЪВЕТИ И КОМИТЕТИ С ЦЕЛ ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ.

5. ДА БЪДЕ РАЗПУСНАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЪЙ КАТО СЪЩОТО НЕ ОПРАВДА НАРОДНИТЕ ОЧАКВАНИЯ, ЗА КОЕТО БЕ ИЗБРАНО.

ТА КАК МОЖЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕГИТИМНОСТТА ИЛИ НЕЛЕГИТИМНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ?

ТА КАК Е ВЪЗМОЖНО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НЕ ПРИЕМЕ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА СИ?

ТОВА СА ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВАШЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ НА ПЪРВИТЕ СИ ЗАСЕДАНИЯ.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ВЛ. СПАСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


СЛЕД ПЕТМЕСЕЧНО ПРЕКЪСВАНЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ ВЪЗОБНОВЯВА ОТНОВО СВОЯТА ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ И ДЕКЛАРИРА, ЧЕ И ЗАНАПРЕД ТВЪРДО ЩЕ ОТСТОЯВА СВОИТЕ ДЯСНОЦЕНТРИСТКИ И АНТИМАРКСИСТКИ ПОЗИЦИИ.

ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СВОЕТО ДЕСЕТМЕСЕЧНО СЪЩЕСТВУВАНЕ БНДРП, РЪКОВОДСТВОТО Й, ЧЛЕНОВЕТЕ, СИМПАТИЗАНТИТЕ Й И НЕЙНИТЕ НАЧИНАНИЯ БЯХА ЕДИНСТВЕНО И САМО ТОРПИЛИРАНИ И АНАТЕМОСВАНИ ОТ ОБЯВИЛАТА СЕ ЗА "ЕДИНСТВЕНА ОПОЗИЦИЯ" ГРУПИРОВКА ОТ ПСЕВДОДИСИДЕНТИ И ПСЕВДОПОЛИТИЦИ, НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /НАШИТЕ УВАЖЕНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ"/. ВСИЧКИ ТЕ ЗАЕДНО, ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЕДИН "СИМПАТИЧЕН БИВШ КОМУНИСТ", НАРИЧАЩ БКП "КОМУСЧЕСКА ПАРТИЯ" /?!/ И НЕВЛАДЕЕЩ СВОБОДНО НИТО ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК, ПРЕДАДОХА ИДЕИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ОЩЕ НА КРЪГЛАТА МАСА, НА КОЯТО СЕ ДРУГАРОСВАХА С ОПОНЕНТИТЕ СИ. ВЪЗПРИЕХА ТАКТИКАТА НА МИТИНГАДЖИЙСКАТА И УЛИЧНАТА ПОЛИТИКА, ГОВОРЕХА ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, А ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ БЯХА БИВШИ ИЛИ НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП /БСП/, МВР И ДС И СЕ СЪГЛАСИХА С ДАТА ЗА ИЗБОРИ, ЗА КОИТО ВСЕКИ СРЕДНОМАНТАЛИТЕТЕН ГРАЖДАНИН ЗНАЕШЕ, ЧЕ ШЕ БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ. ЗА ДА ТРУПАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, ЗАПОЧНАХА ДА МАНИПУЛИРАТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, И ТО ОШЕ ОТ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОД. И СЕГА ВМЕСТО ДОБЛЕСТНО ДА СИ ПОДАДАТ ОСТАВКИТЕ, КАКТО НАПРАВИ ОПОЗИЦИЯТА В ЮЖНА КОРЕЯ И КАКТО НАПРАВИ Г-ЖА ТАЧЪР, ТЕ ПОДТИКВАТ НАРОДА КЪМ СТАЧКИ, ОТРАЗЯВАЩИ СЕ НЕГАТИВНО НА ИКОНОМИКАТА НИ, КОЯТО Е В ПЛАЧЕВНО СЪСТОЯНИЕ.

СПОРЕД НАС ВИНАТА ЗА СЕГАШНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ В БЪЛГАРИЯ ИМАТ ЕДНАКВО И БСП, И СДС, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ЕДИНСТВЕНО КЪМ ВЛАСТ, РАЗЧИТАЙКИ НА СВОИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ИНЕРТНАТА МАСА, ЛУМПЕНПРОЛЕТАРИАТА И ВСЕОБЩАТА ЕУФОРИЯ. ИСКА СЕ ОСТАВКАТА НА ЛУКАНОВ. ДА, НО КОЙ ЩЕ ЗАМЕСТИ КАБИНЕТА МУ? ХОРА, КОИТО ЕДВА ПРОХОЖДАТ В ПОЛИТИКАТА И НЕ СЕ ПОЛЗУВАТ С ДОВЕРИЕТО НА БОЛШИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ОСЪЖДАМЕ АТАКИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ОТДЕЛНИ ЖУРНАЛИСТИ В НЕЯ, КАКТО И СЕПАРАТИЗМА НА ТЕЗИ, КОИТО ОБЯВЯВАТ БЪЛГАРСКА РАЗГРАДСКА РЕПУБЛИКА В МОМЕНТ НА КРАЙНО НАЖЕЖЕНА ОБСТАНОВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА И СМЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.

ОТ СИНИЯ ЕКРАН В ИНТЕРВЮТО СИ С Г-Н КЕВОРКЯН НАШИЯТ ЦАР Н.В. СИМЕОН ВТОРИ ИЗРИЧНО ПОДЧЕРТА: "БИЛО, КАКВОТО БИЛО. ДАЙТЕ СЕГА ДА СЕ ЗАЕМЕМ ЗАДРУЖНО ВСИЧКИ ДА ИЗМЪКНЕМ БЪЛГАРИЯ ОТ СЪСТОЯНИЕТО, ДО КОЕТО Е ДОКАРАНА!" ДА, НО КОЙ СЕ ВЪЗПОЛЗУВА ОТ ТОЗИ СЪВЕТ НА ЧОВЕКА, ПРОИЗНАСЯЩ ПРАВИЛНО ИМЕНАТА И НА БКП, И НА БСП?

НИЕ СМЕ ЗА НОВИ ИЗБОРИ, В КОИТО ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПАРТИИ, ПАРТИЙКИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, КОЕТО ЩЕ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ТОЗИ ПЪТ ТЕ НАИСТИНА ШЕ БЪДАТ ДЕМОКРАТИЧНИ, СВОБОДНИ И НЕМАНИПУЛИРАНИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ СА ПЛОД НА РЕАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ И ТОТАЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ СТРУКТУРИ И МИРНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ И ЗЛОУПОТРЕБИЛИТЕ С ВЛАСТ НЕКА ПОНЕСАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДЕЯНИЯТА СИ.

НИЕ НЕ ТЪРСИМ РЕВАНШ. НИЕ СМЕ ЗАГРИЖЕНИ ЗА СТАНДАРТА И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ, ЗАТОВА СМЕ РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ САМО ЕДНА ИСТИНСКА, ОБНОВЕНА И ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ БИ СПОМОГНАЛА ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

ИМА САМО ЕДИН-ЕДИНСТВЕН СУВЕРЕН В БЪЛГАРИЯ! БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

ДА ЖИВЕЕ НАРОДЪТ!

СОФИЯ, 27 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДРП:
В. МЕТОДИЕВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/