28 февруари 1997


София, 28 февруари 1997 година
Брой 17 (1713)


София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ОГЛАСЕНА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА в СОФИЯ. За председател форумът избра Александър Томов, председател на партията Гражданско обединение за репуликата.


Социалдемокрацията се превръща в единствения валиден израз на една велика интернационална политическа и идеологическа традиция. Днес от принципите и опита й се вдъхновяват главните течения на левицата в Централна и в Източна Европа.

Ние защитаваме непреходните идеали на свободата, справедливостта и солидарността, но ние търсим и нови синтези, надхвърлящи границите на завършили идейни доктрини. Не само географски, но и духовно, и културно България принадлежи към европейската цивилизация. Нямаме повече нито морални основания, нито политически аргументи, нито икономически изгоди да останем встрани от общоевропейските идеали.

Ето защо днес ние създаваме Българската евролевица. Тя не идва на празно място. Седем години организации и личности с леви убеждения правеха опити да я създадат или обединят. Но конфронтационният полюсен модел безжалостно ги смазваше. За да осъзнае днес обществото, че има и друг, трети път - път отдавна трасиран в Европа. Евролевицата в България се явява приемник на социалдемократичните тенденции у нас и се идентифицира с идеите и с опита на европейската социалдемокрация. Ние сме за политическа, икономическа и социална демокрация. Ние сме за политическа демокрация, защото тя е главното средства за обществен контрол върху управляващите. Ние сме за икономическа демокрация, защото това е децентрализирано производство, доколкото само държавната или само частната собственост не могат сами по себе си да гарантират икономическата ефективност. Ние сме за социална демокрация, защото тя допуска участието на трудещите се в приемането на решения, обществен контрол върху инвестициите и защита на социалните интереси. Ние не споделяме както надценяването на възможностите на държавното управление, така и вижданията за пълно оттегляне на държавата от икономиката, от социалната и екологичната политика, от здравеопазването и образованието. Ние сме за гражданско общество като автономна сфера - фундамент и партньор на държавата. Ние сме за съвременна и действена общинска политика, основана на принципите на самоуправлението. Ние сме за засилен диалог със синдикатите и за разширяване на икономическото и социалното партньорство. Ние предлагаме реална и мащабна смяна на собствеността, която да превърне мнозинството от българите в собственици. Ние сме за икономическа среда, която да стимулира стопанската инициатива и предприемаческия дух на българина. Ние сме за данъци и мита, които правят поносим живота на гражданите с ниски доходи, стимулират инвестициите и производството, защитават произведеното в България и отварят широко врати за чуждестранния капитал. Ние сме за бързо възстановяване на собствеността върху земята в реални граници, изграждане на пазар на земята и преференции за земеделието. Ние се стремим да приобщим България към обществата, за които пазарът не е самоцел, а динамично средство за отчитане на желанията и на възможностите на производителите и потребителите. Ние предлагаме концентрацията на икономическата власт в ограничен брой лица да бъде заместена от друг ред, при който всеки гражданин има правото да оказва въздействие върху насоките и разпределението на производството и потреблението. Нашият основен принцип е участието. Участие на гражданите във взимането на политическите решения и в контрола върху изпълнението им чрез механизмите на демокрацията, участие във взимането на икономически решения и в контрола върху изпълненията им чрез съвместно приемане на стратегията за управление на предприятията и чрез самоуправление на работническите и селските кооперативи. Участие във взимането на решения и в демократични форми на контрол, когато е необходимо правителствата да осъзнаят социалните и икономическите приоритети. Ние сме за външна политика, освободена от идеологически и исторически предразсъдъци, осъществявана на основата на съгласие по нашите геополитически и икономически приоритети. Ние сме за интеграция на България в европейските и евроатлантическите структури. Ние сме за активни отношения с традиционните ни и новите ни партньори. Наша приоритетна цел е икономизирането на външнополитическите ни отношения. Това са основните принципи на нашата перспектива 2001, която предлагаме на и за България. Стига експерименти, стига имитации на реформи. Да прекрачим в следващото столетие като достойни граждани на България и на Европа.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОКАНИ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИ НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА


В Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия (ИБ на БСДП) постъпва информация от различни населени места в страната за това, че организатори на т.нар. нова (евро) левица се обаждат на ръководители на местни организации на БСДП, за да ги канят на учредителното си събрание на 22 февруари 1997 година.

Поканите са придружени с пояснения, че ИБ на БСДП насърчава участието на свои членове в учредяването на горепосочената формация. Отправят се и предложения за безплатен превоз до София.

ИБ на БСДП заявява, че подобни действия представляват преднамерена провокация.

БСДП се смята за интегрална част от Обединените демократични сили (ОДС) и категорично отхвърля всякакви внушения за нейно участие в т.нар. нова (евро) левица. Вече беше оповестено, че отделни лица като господата Стефан Нешев, Александър Радославов, Тодор Марков представляват само себе си и вече нямат отношение към БСДП.

ИБ на БСДП открито заявява, че е възмутено от похватите на някои от организаторите на т.нар. Нова левица, които се опитват да допълнят липсващата им подкрепа с помощта на некоректни ходове за събиране на представителство за своя форум.

София, 21 февруари 1997 година

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОР ДЕЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


Във връзка с излъчения материал в новините след "Панорама" по първи канал на Българската национална телевизия на 22 февруари 1997 година за състоял се някакъв форум на християндемократи в Казанлък, отразено и във вестник "Демокрация" от 23 февруари 1997 г., чиито организатори са господата Асен Агов, Юлий Павлов и неколцина местни лидери, сме длъжни да заявим:

1. Националнен съвет на Християн-демократическия съюз (ХДС) в България е свикан на 1 март 1997 година от Координационния съвет на партията, състоял се на 16 февруари 1997 г. с цел подготовка на местните структури за предсрочните парламентарни избори.

2. Сбирката в Казанлък противоречи на Устава и Програмата на ХДС в България и цели ново разцепление преди предсрочните избори, които са последна, решаваща битка за окончателната победа на демокрацията в родината ни.

3. С действията си организаторите на сбирката сериозно вредят за утвърждаване на единната структура на Съюза на демократичните сили /СДС/, за което отговорността е изцяло тяхна.

4. Ръководството на ХДС в България остро протестира срещу организаторите на разцепление в партията и настоява Националният изпълнителен съвет на СДС за незабавна намеса.

София, 23 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЧЕТИРИ ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ФОРМИРАНЕ НА ЛИБЕРАЛНА КОАЛИЦИЯ


Либералните партии - Радикалдемократическа партия, Либерален съюз "Нов избор", партия "Нова демокрация" и Либерално-демократична алтернатива, постигнаха принципно съгласие за формиране на либерална коалиция. В близките дни предстои подписване на коалиционното споразумение.

Либералната коалиция ще води разговори за начина на участие в предсрочните парламентарни избори и за уточняване на възможните си партньори.

София, 19 февруари 1997 година

Д-р Желю Желев, патрон на Либералния интернационал;

За РДП: д-р Кирил Бояджиев, председател;

За ЛС "Нов избор": Димитър Луджев, председател;

За "Нова демокрация": Иво Трайков, председател;

За ЛДП: проф. Борис Гълъбов, председател

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И ПОСЛАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, ПОДПИСАЛИ В ХЕЛЗИНКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА, ПО ВЪПРОСА ЗА ПОСТРАДАЛИ БЪЛГАРИ ОТ ЗАКОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА


ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

I. Вече в продължение на много години многократно съм се обръщал с различни искания за законосъобразно правосъдие преди всичко към главния прокурор на България и към съответните прокурорски и съдебни инстанции, но освен това и към президента на България, председателя на Народното събрание, министъра на правосъдието, председателя на Върховния съд, председателстващия заседанията на Висшия съдебен съвет и председателя на Конституционния съд. Повечето от текстовете на исканията ми са получили масова публичност чрез издадените от мен две книги, озаглавени "Документ за самоличност, политическа документалистика", том 1 и том 2, издадени през 1994 и 1995 година, и обхващащи повече от 1200 издателски страници (при това книгите са голям формат), което представлява поне пет пъти повече стандартни машинописни страници. Предстои и издаването на том 3, съдържащ текстовете на исканията ми за законосъобразно правосъдие, отправени към същите инстанции през 1996 година и текущата 1997 година.

В тези книги съм публикувал и отговорите, доколкото такива съществуват, но Вие бихте могли лично да се убедите, че такива отговори просто не съществуват. Позволявам си да Ви изпратя тези две книги заедно с настоящето ми изложение, което впрочем е начало на серията ми от изложения и искания за законосъобразно правосъдие, адресирани към Вас след пълното изчерпване на абсолютно всички възможности да получа такова от българските власти.

Казвам се Янко Николов Янков, роден съм на 13 август 1944 година, по образование съм юрист, работя като старши научен сътрудник и доцент по "Теория на правото. Политчески и правни учения" в Института за правни науки при Българската академия на науките, чета лекционни курсове на студентите в три юридически факултета по "Политология", "Прогностика" и "Психология на правото". В продължение на шест години (от началото на 1984 до края на 1989 година) бях политически затворник No 1 на България, през 1990 година Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ме призна за невинно осъден при пълна липса на доказателства, през 1990-1991 година бях депутат във Великото народно събрание, днес съм председател на Парлия Либерален конгрес, председател на Съюза на юристите-демократи в България и председател на Управителния съвет на Базисния институт за проучване и защита на човешките права.

Професионалните ми знания и богатият ми практически опит ми дават основанието категорично да твърдя, че:

1. Комунистическите закони в България бяха зловещи и противочовешки, но днес в по-голямата си част те въобще не са променени, а в променената си част са направени така, че да обслужват един още по-зловещ и още по-античовешки механизъм.

2. По-рано българският филиал на КГБ, наречен Държавна сигурност, контролираше тотално цялата държавна машина и цялото общество, действайки като държавен орган, задкулисно разпореждащ на останалите държавни органи и на обществените организации кога, как и доколко да осъществяват общите и специалните репресивни мерки спрямо цялото общество и спрямо малцината политически противници на системата. Несъмнено през това време цялото общество бе репресирано чрез общите репресивни мерки на комунистическото законодателство, но все пак минималните човешки права в това законодателство по принцип се признаваха на всички, освен на малцината, които бяха подлагани на специални репресии. Законите бяха несправедливи и нехуманни, но все пак се спазваха за преобладаваща част от българските граждани и брутално се нарушаваха спрямо една минимална част българи, изрично и специално посочени от Държавна сигурност. Днес законите брутално се погазват спрямо всички българи и всички са подложени на специални репресивни мерки, с изключние на изключително малкия кръг хора, посочени изрично като "нов елит" от трансформирания в червена мафия български филиал на КГБ.

3. Малцината българи, подложени на специалните репресии на Държавна сигурност, тогава можеха да разчитат на няколко фактори, все пак ограничаващи до известна степен кръвожадните рефлекси на Държавна сигурност:

а/ над Държавна сигурност стояха министърът на вътрешните работи, правителството и Комунистическата партия, които до известна минимална степен "озаптяваха" тази организация, поне доколкото не трябваше да позволяват налаганото на твърде силни репресивни тенденции, застрашаващи и самите тях, а също така и доколкото формално трябваше да се грижат за "хуманния международен имидж" на властта;

б/ мизерния държавен бюджет бе разпределян така, че освен за обезпечаване на секретните операции на Държавна сигурност, трябваше да има пари и за други държавни функции и дейности, и на практика този зловещ държавен орган трябваше все пак да се ограничава в рамките на дадени финансови възможности, определени и контролирани от други държавни органи. Това даваше възможност на малцината специално преследвани българи отвреме навреме да си отдъхват поради финансовите нeвъзможности за по-широкомащабни и по-задълбочени репресивни операции;

в/ малцината преследвани българи можеха да разчитат до известна степен и на западните посолства в София, на предаващите на български език западни радиостанции и на западното обществено мнение, изразявано в медиите и в заседанията на международните организации. Днес нито един от тези задържащи фактори не съществува и подложеният на репресии български гражданин е абсолютно беззащитен. Днес мафията разполага с финансови средства, многократно превишаващи държавния бюджет, и притежава техника и възможности, за каквито държавата някога можеше само да си мечтае, когато беше ръководена от същите, които днес създадоха мафията и унищожиха държавата като механизъм за защита на гражданите.

4. По-рано репресиите се ръководеха от българския филиал на КГБ, наречен Държавна сигурност, и се осъществяваха от цялата държавна машина, от всичките обществени организации и от предпазливо подбираната агентура, действаща като "спонтанен обществен натиск" върху личното битие на набелязаната жертва. Днес репресиите се осъществяват персонално пак от същите ръководители, но вече трансформирани като "червена мафия", изпълняват се от агентурата на мафията в цялата държавна машина, във всичките политически и други обществени организации и от специалната агентура от брутални криминални престъпници, които по-рано не бяха така толерирани и предпазвани от правосъдието, както са толерирани и предпазвани днес.

5. Така днес политическият противник на системата е много по-безпомощен, отколкото по-рано, а на всичко отгоре Западът действа едва ли не като филиал на КГБ и на мафията, оставяйки личността на пълния произвол на червената мафия. Всички създадени и финансово обезпечени от КГБ, от Държавна сигурност и от мафията политически партии и неполитически обществени организации получиха от Запада колосална политическа, финансова и техническа помощ. В същото време обаче автентичните противници на комунистическата и неокомунистическата мафиотска система у нас са изоставени на произвола на червената мафия, като йезуитски им се казва "Оправяйте се сами, вече сте демократично общество!”. А това дава основания на някои специалисти да твърдят, че Западът бил казал на КГБ горе-долу следното: "Нас ни застрашава руската армия; разрушете я и направете руска мафия, която ние щедро ще финансираме, за да направим от нея баснословни богатите бъдещи капиталисти; с досегашните и със сегашните си политически противници правете каквото искате, ние няма да ги защитим!"

Ваши Превъзходителства,
Уважаеми господа,
Както вече споменах, настоящето ми обръщение към Вас е началото на една дълга серия от изложения до Вас за защита на брутално нарушавани от българските власти мои лични права, лични права на членовете на моето семейство и признати от законите права на организациите, на които аз съм ръководител.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНО-ПАТРИОТИЧНИЯ ЛЯВ ФРОНТ ПО ВЪПРОСА ЗА РЕШЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРЕДПРИЕМЕ СТЪПКИ ЗА ВЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАТО. Документът е адресиран до българския народ, до президента на Републиката, до председателя на служебното правителство и до средства за масово осведомяване.


На 17 февруари 1997 година служебното правителство на Република България взе решение да заяви желанието на страната ни за пълноправно членство в НАТО. Решението е съгласувано с Петър Стоянов и е подкрепено от него. Това решение е взето в нарушение на Конституцията на Република България, която пределно ясно определя както правомощията на президента, така и на служебното правителство.

Народно-патриотичният ляв фронт (НПЛФ) определя решението като политически безотговорно и опасно. То може да има изключително значение за историческата ни съдба. Подобно съдбовно решение може да бъде взето само след допитване /референдум/ до българския народ или най-малкото да бъде гласувано от един демократично избран парламент. Изглежда историческата памет на нашите управници е твърде къса. Те забравят, че НАТО е създаден да противодейства на СССР. Сега, когато СССР не съществува, НАТО иска да се разширява на изток и застрашава Русия. Нашите управници бързат да се наредят в натовските редици и по този начин ще превърнат Родината ни в мишена за руските ракети, за което с основание отговорни руски политици ни предупреждават. Те забравят някои исторически факти, а именно, че винаги, когато България е тръгвала срещу Русия, това е завършвало с тежки военни конфликти и национални катастрофи. Какви биха били последиците за страната ни от едно евентуално наше членство в НАТО.

1. С влизането си в НАТО България се откъсва от славянския си корен и тръгва срещу родовата си съдба, исторически свързана с Русия. Тя ще навлезе в орбитата на чужди за тази съдба религиозни общности /католически, ислямски и т.н./, а България винаги е принадлежала към религиозната общност на източните славяни - източното православие.

2. Откъсваме се от културната общност на славянската цивилизация, с която сме кръвно свързани. Тласкат ни към разрушаване на моралните устои на българския народ, изстрадани и пазени с много кръв и мъки през вековете.

3. Промяната на въоръжението ни според стандартите на НАТО ще струва над 78 милиарда долара, т.е. над 7 пъти повече от външния ни дълг. Губим възможността да ползваме суровинен ресурс и завинаги ще изгубим руските пазари. Това ще довърши и без друго рухналата ни икономика.

4. Над България ще надвисне страшна опасност за суверенитета и териториалната й цялост, опасност за съществуването ни като държава /пресен е споменът за Кипър/.

За всичко това, изглежда, служебното правителство и българският президент, който се изживява като цар - самодържец, нямат ясна представа и лекомислено изпълняват чужди поръчки, насочени против българските национални интереси.

НПЛФ категорично се обявява против разширяването на НАТО, против членството на България в НАТО и за разпускането на пакта.

Отправяме призив към всички политически сили, към целия български народ да направят необходимото в рамките на закона, за да спрат безумните действия на служебното правителство и на президента днес, защото утре може да е късно.

София, 20 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРЕДПРИЕМЕ СТЪПКИ ЗА ВЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАТО


Правителството на Стефан Софиянски, при пълното одобрение на президента на Републиката взе решение да се направят постъпки за влизането на България в НАТО.

Това решение е нелегитимно. Преди всичко то е взето без Народното събрание. Декларацията на Народното събрание от 21 декември 1993 година не се отнася до НАТО и всякакви произволни негови тълкувания са неправомерни.

На второ място решението да се поиска членство в НАТО надхвърля пълномощията на служебното правителство. Разширяването на пълномощията, дадени му от Народното събрание, се отнася единствено до сключването на договори "за външни заеми, за финансова стабилизация и за социална защита" и за нищо друго.

На трето място - решението на служебното правителство е в нарушение на конституцията, тъй като цялата негова дейност може и трябва да се отнася само до едно - подготовката и провеждането на парламентарните избори.

Това решение заплашва националната сигурност на България, а не я укрепва. То не само не засилва нейния суверенитет, но на практика го ликвидира. След 10 ноември 1989 година България наистина води своя самостоятелна външна политика. Сега на това ще бъде сложен край. Няма документ на НАТО, който да казва, че в случай на присъединяване към него, на територията на новоприсъединилата се държава няма да се разполага ядрено оръжие или чужди - натовски, войски. Присъединяването на България към НАТО означава противопоставянето и на други, извъннатовски велики сили. А това е против интересите на България.

Това решение е дълбоко антидемократично. Такова решение не може да бъде взето, без да бъде изразена волята на народа. Само един демократично проведен референдум, включващ въпросите "за влизане в НАТО, против влизане в НАТО и за неутралитет" може да бъде наистина демократичен отговор на този съдбовен за България въпрос. Затова призоваваме г-н президента на Републиката да съдейства за такъв референдум.

София, 18 февруари 1997 година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ
КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ:
ТЕОДОР ПОПОВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА                                       
ЗА НЕУТРАЛИТЕТ:                                               
ЧАВДАР КЮРАНОВ                                               

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИОНИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНСТАНТИН ЧАСОВНИКАРОВ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО И В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА. Организацията е регистрирана по Закона за лицата и семейството в Софийски градски съд на 3 май 1994 година.


Кулминационната точка на жестокостта и жаждата за кръв на комунистическата партия, нарекла се Българска социалистическа партия (БСП) и ловко потайвала жестоките си нрави и обичаи за провокации, кръв и насилие, бе 10 и 11 януари 1997 година пред парламента.

Чрез бой с палки, димки, сълзотворен газ, ритници, струи студена вода и пяна от пожарогасители полицията се мъчеше да разпръсне насъбралия се и протестиращ народ.

Линейки почват да събират пострадалите от ударите на полицията и обгазените хора. Но тя беше безсилна срещу непоколебимостта на народа, дошъл да защищава правото си за оцеляване.

Връхната точка на комунистическата жестокост бе след 2-2,30 часа след полунощ, когато останалите 100-150 души бяха подгонени от полицията, която ги настигаше по улиците на София и в гръб с палки, дървета, ритници, псувни и викове "удряй" биеха бягащите изплашени хора.

Българските национални легиони (БНЛ), водили борба срещу коминустите още от 1930 година и изпитали жестокостта и жаждата им за кръв и познавайки най-добре сатанинските им нрави,

СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ, МЛАДЕЖИ, УЧЕНИЦИ:

Ние бяхме на вашите години, когато застанахме срещу комунизма, Ньойския диктат и против всички, които рушаха нацията и държавата.

Днес надеждата на България сте вие - нашите деца, внуци, правнуци. Заемете позициите, които ние съгласно биологичните закони, напускаме. Борете се и обичайте България и народа си така, както са го обичали Г. С. Раковски, В. Левски, Хр. Ботев, както го обичахме и обичаме още ние, легионерите.

Обръщаме се към вас и към целия български народ:

Да излезем всички по площади и улици и да не допуснем съставянето на ново комуно-социалистическо правителство.

Да не искаме, а да наложим на БСП нови предсрочни избори.

Да искаме БСП да бъде обявена извън закона, да се отворят всички досиета, за да знае народът кой кой е. Съд за виновниците!

Пазете се от комунистите и от техните лумпенизирани поддръжници - те бият и убиват от засада. Да застанем един до друг и като лавина да ги пометем от управлението на България в предсрочните и незабавни парламентарни избори!

БНЛ се солидаризира с протестиращия народ и безрезервно го подкрепя в борбата срещу комунизма и социалистическото престъпно правителство!

София, 14 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ КРИЗАТА


Госпожи и господа политици, братя и сестри - граждани на Република България,

Основен показател за хуманността на едно общество е неговото отношение към децата и към инвалидите. Четиридесет и пет години проблемите на инвалидите и инвалидността у нас бяха скривани и пренебрегвани. А вече седем години - след десети номеври 1989 година до сега, същите тези проблеми служат за спекулации и трупане на дивиденти от политици, забравили дълга си към народа и Родината.

Ние, инвалидите, сме най-уязвимата част от същия този народ, а 16 процента от хората у нас имат инвалидизиращо заболяване. Освен глада и студа нас ни мори липсата на лекарства, животоспасяващи средства и консумативи. Разбитото здравеопазване задълбочава инвалидността, а подаянията, които получаваме чрез социалното осигуряване, и социалните грижи ни обричат на жалко съществуване. Но вече и те се превръщат в непосилна тежест за държавата и тя ни обръща гръб. Отказва ни се правото на труд, на мобилност и комуникация, на интеграция в обществото. Обречени сме да бъдем хора "на изживяване".

Има Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, който повече от година след приемането му остава само една книга. Има наредби и правилници, които не се побират в човешката мисъл със своя бюрократизъм, доведен до абсурд.

Господа политици, скъпи сънародници,

За да не се превърне нашият народ в народ инвалид, към което го тласка бездушието и ескалацията на омразата, ние призоваваме всички национално отговорни сили за слагане край на конфронтацията и кризата чрез:

- постигане на съгласие за провеждане на предсрочни парламентарни избори, за възстановяване на доверието между избиратели и народни избраници;

- съставяне на правителство на националното спасение, избрано с консенсус от Народното събрание, включващо изтъкнати и компетентни българи, чийто висок морал и отговорност не будят съмнение;

- приемане на антикризисна програма, включваща неотложни закони и нормативни актове за политическа, икономическа и социална стабилизация на страната ни;

- вземане на спешни мерки за оцеляване на българите, като се отдели специално внимание на децата, инвалидите и възрастните хора;

- борба с престъпността, корупцията и насилието на всички равнища.

Ние искаме да не се раждат деца с увреждания!

Ние искаме болестите и мизерията, които сега обсаждат българите, да не ги инвалидизират и убиват!

Ние искаме това, което желаят всички граждани - достоен живот в достойна България!

Вслушайте се в нашия глас, защото той е гласа на вашата съвест и на вашето бъдеще!

София, 14 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "СПАСЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ


Загрижени от задълбочаващата се икономическа и политическа криза в България, от нарастващата опасност от обща дестабилизация, стопански и политически хаос и международна изолация на страната;

Водени от желанието като граждани на Република България да съдействаме безпристрастно, непредубедено за установяване на конструктивен диалог между всички заинтересувани фактори за намиране на изход от създалата се неотговаряща на интересите на българския народ ситуация;

Убедени, че Вашият авторитет, компетентност и безпристрастие към сегашното статукво в нашата страна могат да бъдат гаранция за постигане на национален консенсус, ние присъединяваме своята гражданска позиция;

Уверени, че тази наша позиция съвпада с интересите и въжделенията на преобладаващата част от обществото за решаване на всички проблеми чрез национален диалог, а не по пътя на конфронтацията,

От името на гражданския инициативен комитет "Спасение" правим конкретно предложение за организиране на открит национален форум на тема "Кризата в България, възможните антикризисни мерки и паричният съвет" с участието на всички заинтересувани фактори в страната.

Място в тази дискусия биха могли да имат следните конкретни въпроси: съставяне на реална и работима антикризисна икономическа програма; насрочване, подготовка и провеждане на предсрочни парламентарни избори през 1997 година; съставяне на антикризисен кабинет; преустройство на законовата база и промяна на функциите в БНБ в новата ситуация; подготвяне и приемане на минимума нормативна база, която изисква настоящата кризисна ситуация.

Целта, която обединява инициативния комитет, е насочена към излизане от оформилата се в настоящия момент безизходна ситуация.

Разбирайки протестите на нашите сънародници и морално присъединявайки се към тях, смятаме, че са необходими градивни и позитивни действия и конкретни позиции за решаване на въпроса за модела на развитие на нашето общество.

София, 27 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 24 февруари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.