28 февруари 1995


София, 28 февруари 1995 година
Брой 42 /1343/


София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЛАРА МАРИНОВА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ЦЕНЗУРА В МЕДИИТЕ.


Невротичното твърдение на г-н Желю Желев в петък: Телевизията да не снима! Тъй като това, което ще снеме, няма никаква гаранция, че ще излезе. То ще бъде монтирано от Клара Маринова по друг начин", щях да подмина със снизходително мълчание. Уважаващият себе си човек не обръща внимание на всеки, не реагира на всяко подсвиркване, реплика, изпуснати думи поради неовладени емоции или глупост. Освен това Ж.Ж. навярно добре знае, че никога не съм била, а и сега не съм "монтажистка" /ние нямаме нужда, за разлика от други, от подобни монтажисти/, че се монтира Нещо, което го има, а НИЩОТО не се обработва.

За съжаление Ж.Ж. използва името ми за недоказани действия, за да направи още по-тежко и безотговорно обобщение - "Напоследък в телевизията има цензура, налагана по един много груб начин!" Редно е, когато се излага позиция, тя да се защити с конкретни аргументи. Ж.Ж. не може да открие фактите, защото такива просто няма. Затова той прибягва до стария, изпитан и доста профанизиран метод от едно друго време, за което самият той пише:

"... пропагандата върви пред информацията, т.е. съобщението за дадено събитие се предхожда от неговата категорична политическа оценка. Тя има предназначението да предпази консуматора от "заблуждение" или от изпадане под влияние на чуждата пропаганда.

Всъщност чрез този маниер пропагандата цели да сложи на очите на своите поданици собствените си очила. За нея е абсолютно недопустимо някой в пределите на подвластното й царство да възприеме събитията по начин, различен от казионния."

/"Фашизмът", издателство БЗНС, София,
1990 г., стр. 259-260, автор Желю Желев/

Като философ Ж.Ж. очевидно принадлежи към онази група хора, формирали възгледите си именно по тази формула. Замрял на равнището на своите констатации от края на 60-те години, той със завидна лекота използва същите методи и сега, след почти 30 години, в практиката си на държавник. Трудно ми е да му помогна да преодолее в себе си типа мислене от онези времена, което е анахронизъм днес. Всеки от нас има личната отговорност и своя морал да променя светогледа си адекватно на реалните радикални обществено-политически и социално-икономически реформи. Светът и България се измениха и се изменят коренно, но за някои се е сменил само столът, на който временно седят.

Големият политик, особено когато претендира и за пръв в държавата, е потребно да притежава широта на мисленето, дълбочина на анализа, извисеност на морала, за да вижда, признава и се съобразява с реалностите. Все повече се усеща, че Ж.Ж. не може да преодолее собствения си стрес от 18 декември 1994 година. На този ден българските граждани отрекоха пропагандните тези за потребността от "силна ръка" /досещахме се чия е тя/. Българският народ отказа да избира по натрапваната му погрешна схема "Комунизъм или демокрация". Гласоподавателите у нас в мнозинството си дадоха доверие за политика, чиито носители са недолюбвана от Ж.Ж. партия и нейните коалиционни партньори. Тези съществени факти той очевидно не иска или не може разумно да приеме и осмисли. Само така мога да оценя думите му, че: "Не бива да си правим илюзии - тенденции към реставрация /някои го наричат рекомунизация/, на посегателства върху духовните свободи, върху онова, което нашият народ вече е извоювал след 1989 г., има." Твърдението е налице - доказателства отново липсват! Те просто не съществуват и Ж.Ж. се опитва чрез подхвърлени обвинения да подмени истината със собствените си субективни разсъждения.

Едва ли щях да обърна внимание на тази лична нападка, ако името ми не бе използвано, за да се търси отново обществена конфронтация. Нима Ж.Ж. не разбра за последните пет години, че призванието на Президента е да бъде обединител? Очевидно за него е по-лесно да разделя, за да укрепва собствената си власт. Забележим е стремежът му сега да сплаши творците в Българската национална телевизия /БНТ/, да използва част от интелигенцията в дребни политически боричкання, да противопоставя хората от една и съща професия.

Допускам, че Ж.Ж. добре разбира - цензура няма и не може да има в условията на политически плурализъм, при наличието на най-различни мнения в обществото, в т.ч. и в самите информационни средства. На мен също невинаги и не всичко ми харесва в информацнонната среда, която се формира от средствата за масово осведомяване /СМО/, но за разлика от Ж.Ж. не се опитвам да натрапвам своята позиция, вкус и интерес и да забранявам на журналистическите екипи да си вършат работата. Като обвинява един народен представител, Ж.Ж. всъщност отправя тежко обвинение срещу БНТ. Едва ли журналистите, отразявали прояви с негово участие, интервюта и др., ще се съгласят да бъдат представяни като някакви "кукли", чиито действия се моделират и насочват с лекота от когото и да е.

Аз и Ж.Ж. сме политически опоненти, но това не е причина Президентът да си позволява фриволни подмятания без факти и аргументи, които дискредитират моето име и авторитет. В демократичните и правови държави подобни клевети са достатъчен повод за среща в съда. Засега не смятам да прибягвам до такива мерки, защото принадлежа към политическата сила, която все повече печели със своята толерантност, защото съм от поколението, което осъзна промените в обществото ни и се научи на търпимост към различното мнение на другите, защото имам достатъчно много и отговорни задължения като народен представител, за да си губя времето с емоционалните изблици на Ж.Ж.

Единственото, което ме накара да напиша тези редове, е тревогата, че изпуснатите нерви и недоказаните нападки на Ж.Ж. днес са срещу мен, утре ще бъдат срещу други и... все така занапред. За съжаление подобно невротично поведение потвърждава несъстоятелността на една личност, която иска да бъде възприемана като философ, политик, държавник. Ж.Ж. вече по традиция изрича нещо, което след това съветници, приближени, говорители, тълкуватели се опитват да обясняват, замъгляват, замазват, за да го спасяват от собственото му унижение и измъкват от поредния му гаф.

София, 26 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Разтревожени сме не само от съдържанието на проектозакона на БСП за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, но и от начина, по който той бе внесен за разглеждане в Народното събрание.

Рекомунизационен и изпълнен с недомислия, този законопроект трябваше поради изключителната му важност най-задълбочено да се обсъди в Комисията по земеделието и горите. Мъдростта повеляваше това да бъде направено на всяка цена, за да се постигне съгласие по спорни моменти в него. Червеното мнозинство в тази комисия си послужи с парламентарен диктат. Без всякакви обяснения то прекъсна обсъждането на законопроекта буквално в самото начало и го внесе, зареден с конфронтация, за обсъждане в пленарната зала.

Това вещае бурни спорове и конфликти в Народното събрание, които ще плъзнат и в цялата страна. Защото собствениците искат да си получат земята с нотариален акт, искат да видят, както самите те казват, забити колчетата на техните ниви.

Българските граждани без оглед на партиен цвят си искат земята. Преименуваната БСП, която някога отне нивите от собствениците с чудовищни насилия, няма правото да издига благовидни пречки за тяхното връщане сега в своя законопроект.

Собствеността, включително и поземлената, съгласно Конституцията на Република България е неприкосновена и никоя политическа сила освен собствениците не може да се разпорежда с нея.

Това трябва да разберат управляващите, ако искат радикални реформи в страната. Престъплението, извършено срещу поземлената частна собственост през тоталитарната епоха, трябва да се ликвидира без червени уговорки. Иначе то продължава.

Искате национално съгласие? Формулата е: възстановете собствеността на хората, без да им налагате отново форми на стопанисване.

Ние, народните представители от БЗНС и Демократическата партия, обединени в коалицията Народен съюз, ще предложим всички дебати по законопроекта на БСП в Народното събрание да се предават пряко по Българската национална телевизия. България има право да наблюдава дебатите в парламента и да преценява. Върху червеното мнозинство ляга огромна отговорност.

Народните представители от коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП, ще защитят решително по време на предстоящите дебати правата на българските граждани да си получат земеделските имоти без всякакви условия.

София, 24 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ /25 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Във връзка с предстоящите избори за кметове и общински съветници Изпълнителният съвет на ГОР предлага на Националния съвет да обсъди следните решения:

1. Предоставя права на общинските ръководства по места да издигат и утвърждават кандидатури за кметове и общински съветници, както и за влизането им в коалиции за подкрепа на кандидатите. Главно условие за сключване на политически споразумения следва да бъде сходството в програмите на отделните партии за развитие на съответната община за мандата 1995-1999 г., както и решенията на Националния съвет на Гражданско обединение за републиката /НС на ГОР/ по този въпрос.

2. Кандидатите за кметове, издигнати от общинските ръководства, както и влизането им в коалиции /виж приложение N 1/, се съгласуват в Изпълнителния съвет /ИС/ на ГОР. След това предложенията окончателно се утвърждават от съответните общински ръководства.

3. Кандидатите за кметове, издигнати от общинските ръководства, както и влизането им в коалиции от останалите общини извън приложение N 1 се съгласуват със специализираната комисия по местното самоуправление и местната администрация. След това пред ложенията окончателно се утвърждават от съответните общински ръководства. Специализираната комисия проверява дали при издигането на кандидата и влизането им в коалиции са спазени условията и изискванията, утвърдени от НС на ГОР.

4. Кандидатите за кметове на съставните села се издигат от местния клуб на ГОР и се съгласуват със съответното общинско ръководство, след което окончателно се утвърждават на събрание на клуба.

5. Да се утвърдят от общинските ръководства комисии /работни групи/ за изготвяне на програмите за развитието на общините през мандата 1995-1999 г. За членове на комисиите да се привлекат кандидати за бъдещи кметове, заместник-кметове и общински съветници.

6. Комисиите да разработят програми за развитието на общините за мандата 1995-1999 г. Да се откроят главните проблеми, които вълнуват населението, и същите да се изведат като приоритети в съответните програми. Програмите да се обсъдят от общинските ръководства и окончателно да се приемат на предстоящите конференции.

7. Да се определи мото на програмата във всяка община съобразно спецификата на района, като се вземе предвид мнението на широк кръг творци, интелектуалци, бизнесмени, специалисти и др.

8. При изготвянето на плакатите да се ръководим от изискването за по-малко по вид, но максимално въздействащи чрез символа и знака, типични за общинската програма. Да се потърсят възможности за изработване на агитационни материали - тип сувенири.

9. За кандидати за кметове да се издигат безспорни личности, които имат авторитет пред другите партии, хора, доказали деловите си качества по проблемите на изпълнителната власт и които могат в значителна степен да самофинансират кампанията си.

10. За кандидати за общински съветници да се издигат личности, които имат обаяние и умения да печелят избиратели - лекари, педагози, социални работници, изявени творци, бизнесмени и др. Кандидатите да бъдат от коалицията Демократична алтернатива за републиката /ДАР/.

11. В непосредствената организаторска работа да се включат активисти изключително на обществени начала. За целта да се използва възможността част от кандидатите за общински съветници да работят в държавни учреждения, тъй като същите могат да ползват платен служебен отпуск за кампанията в съответствие с чл. 49, ал.1 и 2 от избирателния закон.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ФЕВРУАРИ В СОФИЯ.


В резултат на проведената дискусия на заседанието на Националния политически съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ относно участието на РДП в органите за местно самоуправление НПС на РДП прие следното становище:

1. НПС на РДП преценява, че истинско демократично местно самоуправление не може да има, когато общините са изцяло финансово зависими от държавата.

РДП ще продължи да отстоява позицията за разширяване административната, икономическата и финансовата самостоятелност на общините.

НПС на РДП оценява като грешка централизацията на данъчната администрация и неблагоприятните финансови последици, произлезли от този парламентарен акт.

Народните представители на РДП ще проявят законодателна инициатива за приемането на закони, осигуряващи по-ефективно уреждане на финансово-данъчните взаимоотношения между централно-изпълнителната власт и общините. Ще продължи и работата по провеждане на българското законодателство и цялата нормативна уредба в съответствие с европейските стандарти, представени в Европейската харта за местно самоуправление и Конституцията на Република България.

2. НПС на РДП е за единодействие на всички демократични политически сили по места с цел по-добро представяне на демократичната общност на изборите за местни органи на властта.

РДП е за мажоритарно избиране на кметовете и ще се противопостави на всеки опит за изменение на сега действащата законова уредба в това отношение.

РДП е за ясна партийна ангажираност на кандидатите за общински съветници и кметове.

3. РДП ще проведе разговори както на национално, така и на местно равнище с партии членове на СДС, с некомунистически, парламентарно представени и извънпарламентарни партии с оглед на изработването на обща политическа стратегия за местните избори.

4. РДП ще продължи да работи за разширяване на своето влияние чрез местните си структури в цялата страна.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕТВЪРТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС /25 И 26 ФЕВРУАРИ 1995 Г., ПАЗАРДЖИК/.


На 25 и 26 февруари 1995 г. в Пазарджик бе проведен IV редовен конгрес на Националната синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /НСФ "ГМХ"/. От 11 150 редовни членове на организацията бяха избрани 148 делегати. На конгреса бяха приети изменения и допълнения на устава на НСФ "ГМХ". Бе избран нов Изпълнителен съвет в състав: съпредседатели - г-н Илич Цветков, г-н Ангелин Армейков; гл. секретар - г-жа Надка Генчева; федерален координатор - г-н Димитър Каменов; председатели на Браншов синдикат "Химия" - г-н Гецо Стефанов, "Металургия" - г-н Валентин Патрунчев, "Хранително-вкусова и лека промишленост" - г-н Боян Петков. Бе решено председателите на Транспортен отраслов синдикат г-н Петър Ослеков и на Съюз на средните и дребните търговци и упражняващите свободни професии г-н Пламен Георгиев да продължат изпълнението на задълженията си до провеждане на конференции на споменатите организации в срок до 6 месеца.

Бе приета декларация до Международната организация на труда /МОТ/, парламента, всички синдикати в страната и до всички средства за масово информиране, в която се изразява категоричното становище на федерацията против дискриминацията по синдикален признак и конфронтацията между синдикатите, които са против интересите на трудещите се. Поставено е категорично искане пред парламента да се промени трудовото законодателство, което е в противоречие с чл. 20 от Международната харта за правата на човека и 87 и 98 конвенция на МОТ. Обявява се правителственото преброяване на синдикатите като акт, потвърждаващ дискриминацията.

Настоява се за междусиндикални избори в срок не по-малък от година след прекратяване на синдикалната дискриминация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


1. Споразумения за предстоящите общински избори с другите политически некомунистически сили ще се подписват след одобрение на Големия федеративен съвет на Федерация "Царство България" /ТФС на ФЦБ/. Всички изолирани местни съглашателства са без всякаква стойност.

2. Да се продължат разговорите, контактите и евентуално да се постигне споразумение за местните избори на паритетна основа на некомунистическите политически сили: СДС, Народен съюз - БЗНС, ДП, Нов избор и други. Предлагаме да се подпишат рамкови споразумения на национално ниво.

3. Разгледаха се предложенията за структурни промени на ФЦБ и всички се оцениха като интересни. Комплексността на структурните промени е такава, че не е възможно в едно заседание на ГФС да се направи необходимата координация между най-позитивнитне елементи от тези предложения и да се гласува един цял проект за изпълнение.

4. Проект на обективна основа за обединение на монархическите политически организации, участвали в изборите, е поръчан на колектив от социолози и политолози. Досега всички опити за обединение са били на субективна основа и затова са останали неуспешни. Безпристрастният критерий за представителност на всяка организация са резултатите от Избори ’94. На тази база ще се търси обединението. Състави се 11-членна комисия по обединението. Задължават се районните центрове да й съдействат.

5. Взима се решение за издаване на печатен орган във форма на вестник, като първият брой се планира да излезе най-късно през месец септември. Обявяваме конкурс за ръководител /главен редактор/, който да представи и да защити проект с тематична икономическа обосновка за изданието.

6. Резолюция по точка "Разни":

а/ Частният вестник "Българска корона" на Иван Крадлеков не е орган на ФЦБ и не представлява националното монархическо движение.

б/ Становището си за държавен герб на страната сме изразили в декларация от 17 януари 1994 г. и 15 февруари 1995 г.

Предлагаме референдум за герб и химн на България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ДА АКТИВИЗИРАМЕ И МОБИЛИЗИРАМЕ ЗДРАВИЯ РАЗУМ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ У НАС И ПО СВЕТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ И ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ВЪЗНИКНАЛИ В КРАЯ НА XX ВЕК", НА КЛУБ "ИНТЕРИНТЕЛЕКТ". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Клуб "Интеринтелект" ви призовава да спасите природата, отечеството и човечеството. Членовете на клуба ратуват планетата да пристъпи в новия XXI век, опряна на здравия си разум.

Идеята за клуба се роди след срещата на политиците в Хелзинки от учители и педагози, експериментиращи нови шахматни и интелектуални игри.

Клубът използва символично за онагледяване на целите си алгоритмите от игрите на Шахмодула - изобретен, за да тренира и стимулира мисленето.

Рейкявик ни импулсира за създаване на "Световен съвет от учени", действащ като балансьор за МИР между суперсилите върху нова шахматна дъска за трима. Старата класическа шахматна дъска предлагаше по-малък шанс за жадувания реми-мир.

България, географски стояща в центъра на димящото динамитно балканско буре, призова чрез клуба интелектуалците и всички хора със здрав разум на Балканите, в Европа и по света да започнат битката за чист и мирен Световен дом. Сега, в условията на необратимите регионални и трансконтинентални замърсявания и конфликти, апелираме най-вече към интелектуалците за бързи съвместни и координирани действия.

Никой от учените и изобретателите след екоядрена катастрофа няма да има свой последен шанс за оцеляване и изкупление, както Алфред Нобел. Катастрофите с Чалънджър, Чернобил, Босна и други нови зловещо загатват това...

Времето спешно налага ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛАНЕТАТА решително да излезе от сянката на политическите, етническите и икономическите си пристрастия. Човешкият разум е независим аргумент, а не зависима от пристрастията функция.

Ние, българите, можем да афишираме по света и у нас ролята и отговорността на разума, създавайки наша спасителна партия - движение ЗДРАВ РАЗУМ - конгломерат от всички политически и етнически цветове.

Повече от необходим е такъв съюз-движение у нас сега, когато политическите ни гладиатори и сили се опитват отново да извличат страната към сполуката с усилията на орела, рака и щуката...

В гледано телевизионно време чрез шахмодулите искаме нагледно да покажем как може и трябва да стане това.

Госпожи и господа, идеите на клуб "Интеринтелект" привличат все нови и нови съмишленици от близки и далечни страни. Получаваме много писма от страната и от чужбина с пожелание за успех, в това число и от цар Симеон.

Клубът търси и очаква компетентната ви помощ и участие за пропагандиране по света и организиране у нас на Балкански форум на здравия разум.

Дано Бог подкрепи многогодишните ни усилия да разпространим чрез вековната и най-силна мисловна игра - шахмата, една идея и мечта на човечеството за по-сигурен, мирен и хармоничен свят на Земята.

Благодарим на всички наши членове и симпатизанти от страната и от чужбина, на Българската телевизия, излъчила и наградила в ТВ състезание с първа награда Шахмодула и идеите на клуба. Благодарим за моралната подкрепа и съдействие, оказани ни от синдикатите и Националния клуб на учителите с нови идеи, за публикациите на в. "Труд", "Старт", "Континент" и др., както и на сп. "Интелектуална собственост".

Централата на клуба се намира в сградата на ОЛУ - с. Тотлебен. Приемаме нови членове и симпатизанти от страната и от чужбина.

Очакваме вашето активно участие за съвместна дейност и компетентно съдействие за разширяване дейността на клуба у нас, на Балканите, в Европа и в света.

с. Тотлебен, обл. Ловеч, 21 януари 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ "ИНТЕРИНТЕЛЕКТ":

                                                                                             Минчо Веселинов Маринов, учител математик-физик

/Пресслужба "Куриер"/


12:45:00
28.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!