28 декември 1992

София, 28 декември 1992 година
         Брой 254 (784)    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ДО КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БЕРОВ,

Възложеният Ви проучвателен мандат за съставяне на ново правителство на Република България е изключително отговорен ангажимент и изисква от Вас крайно напрегнат график на работа. Поради това по време на срещата ни в парламента на 23 декември 1992 г. не успяхме да задълбочим и разширим в нужната степен изключително интересния, откровен и сериозен разговор. Затова използвам случая да формулирам официално и публично въпросите, които контактната група на ПССД повдигна тогава пред Вас. Едва ли е нужно да подчертавам тяхното голямо значение за нас като политическа сила и парламентарна коалиция.

Централният въпрос, който все още не е изяснен от Вас пред обществеността, е: "Каква е точната формула на бъдещия Ви кабинет?” Ако той ще бъде експертен, как ще гарантирате политическата му безпристрастност, от една страна, и необходимата му политическа подкрепа - от друга? Ако е друг, каква е политическата конфигурация, политическата платформа и политическата ориентация на кадрите, на които ще се опрете?

Считаме, че при сегашното съотношение и заявени позиции на основните политически сили няма основание Вашият кабинет да бъде определян като кабинет на СДС.

От доизясняване се нуждаят и други важни въпроси:

1. Кога ще представите в парламента своята програма и предложения за законодателни приоритети, и как ще подпомогнете парламентарния контрол върху дейността на Вашия кабинет?

2. Ще съдействате ли в максимална степен за изключване на всякаква възможност България да бъде въвлечена в регионален конфликт и за гарантиране сигурността на страната независимо от регионалната обстановка и от външен натиск?

3. Ангажирате ли се да пресечете незабавно антиконституционните преследвания по политически причини и политизирания административен произвол в централните ведомства и институции, органите на местното самоуправление, националните масмедии, ръководствата на държавни фирми, съдебната система, службите за сигурност и сдруженията на гражданите? Какви мерки ше предприемете в борбата срещу безпрецедентната за страната ни престъпност и корупция?

4. Ангажирате ли се да разработите в най-кратки срокове крайно необходимия пакет от закони, подзаконови актове и правителствени програми за социално осигуряване и подпомагане, в т.ч.: за фондова организация на социалното дело; за нови равнища, съотношения и индексации на минималните доходи; за ограничаване на безработицата и облекчаване на нетърпимото положение на пенсионерите?

5. Ще съдействате ли за осъществяване на нужните корекции, допълнения и изменения в нормативните актове и отделни правителствени решения за реституцията, приватизацията и аграрната реформа с оглед деблокиране, ускоряване и разширяване на социалната база на промените в икономиката?

6. Ще внесете ли заедно с проектобюджета за 1993 г. предвидения в конституцията проекто закон за Сметната палата, за инвестиционна програма и проекта за приватизационна програма, съгласувани с работодателите и синдикатите?

7. Какви действия ще предприемете за стимулиране на частния бизнес, за освобождаване на държавните фирми от административната опека и дълговото бреме, за съживяване на производството, осигуряване на външни пазари, на базата на ясна и конкретна концепция за национална индустриална политика?

8. Ангажирате ли се да преустановите дейността на ликвидационните съвети в селското стопанство още през първото тримесечие на следващата година, да осигурите тяхното отчитане пред собствениците на земя и дялове, да прекратите административния диктат над българското земеделие и да снемете многобройните бюрократични спънки при сдружаването на селскостопанските производители във всички форми, предвидени от закона, в т.ч. в кооперации?

9. Ще осигурите ли предварително въвеждане във владение на собствениците на земя и дялове, които желаят веднага да се заемат със селскостопанско производство и ще ги подпомогнете ли чрез цялостна държавна политика за защита на селото?

10. Ще съдействате ли за пресичане на случаите на целенасочено турцизиране на населението в смесените райони?

Уважаеми професор Беров,
Вашите отговори на тези въпроси ще определят до голяма степен позицията на ПССД спрямо резултатите от Вашия проучвателен мандат. Затова разчитаме да разясните становището си по тях не само пред парламентарната ни група, но и в публичните си изяви, в програмната си декларация и в участието на Вашия екип в парламентарната дискусия преди утвърждаването му. Очакванията ни са за сериозни публични гаранции от Ваша страна за промяна в досегашната силова, конфронтационна и социално неприемлива политика, осъществявана от СДС.

Изразявам нашата готовност за предварително отговорно обсъждане на повдигнатите въпроси във всяко удобно за Вас време днес или утре.

София, 26 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София. 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА


Обективният анализ на обществено-политическата обстановка в България през периода на т.нар. демокрация недвусмислено сочи политическата, икономическата и нравствената безизходица като резултат на некомпетентно управление от страна на Съюза на демократичните сили /СДС/, в по-далечен план - близо половинвековното комунистическо експериментиране се "увенча” с безславни постижения.

След като бе подложен на геноцид от физически и интелектуален характер, българският народ бе принуден да води робско съществувание или да избере пътя на емигранството. Командно-административната управляваща система се самоизбираше, самонаграждаваше и самоизтъкваше като непогрешима, единствена и вечна. Абсурдността на прилаганата марксистка идеология дълго време бе представяна за единствено правилния път на развитие и напредък. Икономиката от комунистически и планов характер ни запокити в задънената улица за неопределен период от време. Масовостта и колективизмът, които се изтъкваха за едни от най-първостепенните качества за членовете на развитото общество, доведоха до нежелано унифициране на мисленето, всеки инакомислещ се обявяваше за вреден елемент, подстрекател, подбудител на антидържавни действия и т.н. Всички тези аспекти на комунистическото обществоуправление са видими днес и като люта язва са засегнали важна част от обществения организъм...

Държавният преврат на 10 ноември 1989 г. бе необходимата инсценировка, за да настъпи някаква, забележете обаче, предвидена промяна в българския обществено-политически живот. Надеждите на обикновения българин бяха съвсем скоро и лесно погазени и попарени от непредвидимите последици от тази промяна. Преди всичко българинът и българката бяха заставени да приемат за свое първостепенно задължение мисълта за физическото си оцеляване. Десетократното средно увеличение на цените на стоките от първа необходимост превърна в хаос пазара ни вместо модерната пазарна икономика. Налице е спекула от всякъкъв характер, корупция - обхванала в отровните си пипала новоизлюпени бизнесмени и фирми с гръмки имена - се шири всред провъзгласяващото се ново икономическо чудо в България. Нестабилността на пазарните отношения довежда мнозинството от българския народ до ръба на безизходицата и отчаянието. Масовото съкращаване на работните места влива нови редици от трудоспособни и квалифицирани кадри в средите на безработните, т.е. човек може да се чувства напълно "свободен", но не и независим.

Управляващата върхушка начело с президента Желев изиграва своята продажна роля по отношение на националното съгласие и единство, служейки на временни интереси и задкулисни споразумения с бивши и настоящи комунистически величия. Капитулантската му политика ощети осезателно младите корени на българската демокрация, жертва за които станаха много български дисиденти извън правителството и парламента в момента.

Съюз "Справедливост" счита републиканската конституция за наложена насилствено и незаконно под диктата на Съветския съюз - бивш. Узурпирането на законната царска власт и нашествието на Червената армия в България доведоха до установяването на комунистическата диктатура у нас чрез нелегитимната конституция и нелигитимен референдум, обявен за единствено законен.

Монархически съюз "Справедливост" признава за законни и легитимен Търновската конституция, действала по време на Третото българско царство, и последния провъзгласен български цар Н.В.Цар Симеон Втори - цap на всички българи. Названието република - от само себе си се разбира, също е натрапено и незаконно. България е царство по силата на юридическите основания.

Съюз "Справедливост" ще се бори за възстановяване на българската конституционна монархия и връщането на законния български владетел - Н.В. Цар Симеон Втори.

Бог да пази Царя, Царското семейство и България!

София, 22 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Ръководството на Независим профсъюз /НП/ "Единство" с голяма загриженост следи сложните и противоречиви преговори между Движението за права и свободи /ДПС/ и Съюза на демократичните сили /СДС/ за съставяне на ново правителство.

Още веднъж уведомяваме обществеността, че сме изложили своите становища пред политическите сили и президента.

ДПС е реална парламентарна политическа сила, на която държавният глава връчи мандата да състави правителство.

Озадачени сме от сложните игри на част от народните представители от СДС. Те отбягват да поемат отговорност, а от друга страна, натрапват впечатлението за загриженост.

Ние осъждаме такива подходи и считаме, че ДПС трябва да бъде последователно и мъдро в съставяне на един приемлив кабинет. Според нас ще бъде разумно, ако се натовари с мандата един от следните достойни общественици: г-н Любен Беров, г-жа Марияна Тодорова или г-н Евгени Матинчев. Всеки от посочените притежава нужните качества за премиер, защото е носител на човешко достойнство, голям професионализъм и държавническа отговорност.

Становището ни е израз на желанието за по-бързото излизане от тежката правителствена криза.

София, 22 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР И ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА ВЕСТНИК "РАННО УТРО".


ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската общественост от края на август до края ноември 1992 г. е отново безгласен свидетел на поредните политически машинации, които през изминалите 3 години неразградените комунистически структури целенасочено провокират във всички нива на държавния организъм. Тези структури много отдавна работят активно и последователно в точно определена посока:

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ НА ДЪРЖАВНО И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ,

който да осигури безпрепятствено и летално преобразуване на БКП от тоталитарна, сляпо подчинена на Коминтерна и на Москва партия в БСП /к/ - икономическа, информационна и финансова мафия - НОВИЯ ПРОДУКТ на онези същите ТЪМНИ СИЛИ, които ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО на Руско-турската война, на Берлинския конгрес, на Букурещкия и на Ньойския "мирен" договор, а и след Ялтенските споразумения продължиха съзнателно да ерозират българската държавност и народ!...Така че стратегическата задача на БКП, КГБ и ДС се изпълнява успешно благодарение и на тях, на тези, които през последните 5-6 години планираха и осъществиха поредицата от проведени на най-високо равнище срещи, на които са били съгласувани и постигнати НОВИТЕ икономически и геополитически договорености - част от които вече са реалност...

Приетата от агентурното Велико народно събрание на 12 юли 1991 г. неокомунистическа конституция доутвърди обществено-политическата реализация на БСП /к/, която е мутираща, патогенна форма на БКП! Тази конституция гарантира на "социалистите" - комунисти за продължителен период от време решаващо влияние в законодателната, изпълнителната и съдебната власт...Изминалите 3 години на неокомунизъм доказват правотата на казаното дотук!

Политическият екип на Независимата демократична партия /НДП/ в редица свои политически документи /публикувани предимно от Пресслужба "Куриер” - БТА/ нееднократно посочи поименно някои от главните престъпници, сформирали под диригентската палка на БКП, КГБ и ДС, Второто ОФ в България, което доведе след 1989 г. до задълбочаване на материалната безизходица и нравственото обезличаване на по-голямата част от българския народ.

Ние, независимите демократи от НДП, чрез настоящото писмо оценяваме положително последните публикации на в-к "Ранно утро", които са само една малка част от истината за поредната колосална измама, жертва на която отново след 50 години са народът и държавата ни, като не забравяте, че Първото ОФ официално бе създадено през 1942 г., а първообразът му - "Единният фронт" - през 1918/1919 г.

Българската политическа история доказва, че комунистите само когато лично успеят да съставят или когато чрез задкулисни политически машинации съумеят да провокират /инициират/ формирането на "широка политическа коалиция" или на "коалиционен правителствен кабинет", са в състояние безпрепятствено да реализират партийното си себелюбие и параноичната си жажда за власт!... За тях коалицията е колективна безотговорност - политическа маска, зад която комунистите винаги цинично прикриват вината /когато печелят/ за извършените от тях престъпления или коварно я прехвърлят /когато губят/ върху коалиционните си партньори.

След 21 ноември 1992 г. "социалистите" - комунисти ще съсредоточат усилията и възможностите си върху информационното налагане и реализирането на три основни задачи, чрез изпълнението на които ще постигнат третото поред контролирано преструктуриране на политическото пространство, което окончателно ще им подсигури идеологическо, физическо и материално оцеляване без опасност от съдебно дирене за извършените от тях могобройни престъпления.

I. Първата им задача е да подтикнат и политически да "спонсорират" сформирането на нова "антикомунистическа" коалиция /на основата на БЗНС, БББ или БЗНС + БББ/, която в изнуреното вече съзнание на българския народ от бързите и неочаквани обрати в общественото ни битие трябва да заеме мястото на СДС, или тя, новата коалиция, ако се наложи, да е способна да съществува и в паралел с част от "остатъците" от СДС.

Тази предполагаема от нас "земеделска" или "бизнесменска" коалиция евентуално ще "обедини" пладнярите земеделци - предани отечественофронтовци /с все още напълно неизползваните им от комунистите политически възможности/, които заедно с агентурните партии от "люспещото се" СДС ще ни предложат "нов етап" на "демокрация" у нас!...

Възможна е и самостоятелна политическа изява на пладнярите-земеделци... Възможно е, но... на каква цена и с каква цел рано или късно ще проличи...

Няма да бъде забравен и извънпарламентарният политически резерв от създадените, регистрирани и контролирани от БКП/БСП /к/ след 1989 г. коалиции, партии, организации и движения, за които идеология, исторически факти и "цветове" нямат никакво значение... Те ще бъдат използвани подобно на сформираната от комунистическите агенти в края на 1991 г. Коалиция БДЦ, чиито лидери засега изпълняват добре възложените им от "социалистите" политически надежди и задачи. Новата коалиция е възможно да бъде престъпно представена от контролираните все още от комунистите масмедия като "съюз възстановител" на изградената в края на 1930 г. демократично-парламентарна коалиция "Народен блок", който бе 2 пъти свалян от власт с военни преврати /през 1934 и 1944 г./, в които преврати комунистите и бъдедщите им слуги-послушници, отечественофронтовците, активно участваха! ... Политическите факти от посочените в този абзац години са вече документално доказани!

Необходимо е да припомним на българската общественост, че "Народният блок" исторически е бил винаги създаван от демократи /Ал.Малинов и Ник.Мушанов/ и от земеделци /БЗНС "Врабча 1"/, които са били, са и ще останат стожерът златен в българския конституционно-парламентарен и обществено-демократичен живот.

И именно поради тази причина НАВРЪХ ВЕЛИКДЕН 1990 Г./под Христова клетва/ БЕ ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗСТАНОВЕН "НАРОДНИЯТ БЛОК" от двете реално опозиционни организации: Независимата демократична партия /НДП/ и БЗНС "Врабча 1"!...

Вбесена от обстоятелството, че независимите демократи от НДП /Петър Гогов, Богдан Йоцов, Стоимир Минков/ и земеделците-гичевисти от БЗНС "Врабча 1" /Страхил Гичев, Цанко Станоев, Димитър Веселинов/ могат да повлияят на възстановяването на българската политическа сцена по демократичен път, БКП/БСП чрез структурите си не допусна обществено-политическата изява на третия поред "Народен блок", възкресен от тези 2 организации, които не позволиха да бъдат контролирани и направлявани от комунистическите секретни служби.


II. Втората задача на БСП /к/ е информационно да допингира формирането и на една силно изразена "ДЯСНА КОАЛИЦИЯ", която да "аплодира" и "подкрепя" приемането на някакви полумерки или на някакъв полузакон за декомунизация, за да бъде успокоен народният гняв и недоволството от тригодишните измами, предателства и лъжи!... Напълно е възможно и някое от инспирираните промонархически обединения /в повечето от тях е фъкано от комунисти/ да бъде използвано за изпълнение на задачата по реализирането на една такава "дясна" коалиция /за да се компрометира монархическата институция/ или с тази задача могат да бъдат ангажирани отделни лица или организации от СДС.Комунистите от три години яко напъват да бъде създадена една политически "опасна" за обществото "дясна коалиция". Една такава "опасно дясна" коалиция е стратегически и жизненоважна за тях, за да оправдаят чрез нея необходимостта от своето собствено "ляво" съществуване и по този начин да запазят узаконеното до този момент от самите комунисти /а не от българския народ/ "авторитетно" присъствие на БКП/БСП на българската политическа сцена.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТОЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Член 1:

Настоящият закон урежда правата и задълженията на държавните органи, обществените институции и малките предприятия в Република България с цел да спомогне за преструктурирането на българската икономика, приватизацията и развитието на частното предприемачество.

Член 2:

Малко предприятие по смисъла на този закон е всяко юридическо или физическо лице, което осъществява самостоятелна стопанска дейност в областта на производството на стоки и услуги, търговията на дребно, занаятите и приложните изкуства, определени със списък на Министерския съвет, с нает персонал до 20 души и дълготрайни материални активи до 10 млн. лв.

Член 3:

Държавата подпомага малките предприятия чрез данъчната, кредитната, инвестиционната и образователната политика.

За осъществяване на държавната политика по отношение на малките предприятия се създава агенция за малките предприятия към Министерския съвет, наричана по-долу агенцията.

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и има регионални бюра.

Член 4:

Агенцията има следните правомощия:
- предлага на Министерския съвет за утвърждаване списъка на дейностите по чл.2,
- създава и актуализира Регистър за малките предприятия в съответствие с - разработва национални и регионални програми за развитието на малките предприятия,
- оказва финансова, техническа и консултантска помощ на малките предприятия,
- осигурява производство на стоки и услуги, които успешно могат да се реализират на вътрешните и външните пазари,
- поддържа информационна система за състоянието и развитието на малките предприятия,
- управлява държавните фондове за финансиране, кредитиране и подпомагане на малките предприятия,
- в началото на всяка календарна година изготвя годишен доклад за състоянието и тенденциите в развитието на малките предприятия през изтеклата година,
- представя на Министерски съвет предложение за годишната си програма и бюджета за нейното изпълнение.

Член 5:

Органи за управление на агенцията са:

1. Надзорният съвет.

2. Изпълнителният директор.

Член 6:

Надзорният съвет се състои от 13 членове от които: 3 се избират от Народното събрание, 3 се назначават от Министерския съвет, 1 - от Българската национална банка и 6 са представители на организациите, изразяващи интересите на малките предприятия.
Членовете на Надзорния съвет се освободжават предсрочно от органа, който ги е назначил или избрал, при:
1. извършване на нарушения на този закон,
2. извършване на умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда,
3. системни нарушения на задълженията им,
4. невъзможност да изпълняват задълженията си.

В случаите на предходната алинея, както и при оставка или смърт на член на Надзорния съвет, органът, който го е назначил или избрал, назначава или избира нов член за срок до края на първоначалния мандат.

Членовете на Надзорния съвет избират помежду си председател.

Председателят свиква и ръководи събранията на Надзорния съвет.

Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет се определят от Министерския съвет.

Те не могат да заемат друга платена длъжност в агенцията.

Член 7:

Надзорният съвет:
1. разработва устройствен правилник на агенцията и го представя в Министерския съвет за приемане,
2. определя основните насоки на дейността на агенцията в съответствие с целите на този закон,
3. одобрява проекта на годишната програма на агенцията и бюджета за нейното изпълнение и ги внася в Министерския съвет.
4. одобрява национални и регионални програми за развитието на малките предприятия,
5. одобрява и внася в Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с целите и задачите на агенцията,
6. упражнява контрол по законосъобразното и целесъобразно набиране и изразходване на средствата по фондовете на агенцията,
7. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му,
8. определя реда и условията за назначаване на служителите към агенцията и вътрешния правилник за заплащане на труда,
9. определя регионалните бюра и одобрява ръководителите им,
10. изготвя списъка по чл. 2 и го предлага на Министерския съвет за одобряване.

Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на агенцията съобразно закона ирешенията на Надзорния съвет,
2. представлява агенцията.

Член 8:

Изпълнителният директор не може да заема друга платена длъжност, както и да бъде търговец по смисъла на Търговския закон, управител или член на управителен съвет на търговско дружество.


/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
28.12.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Маргарита Анева
                                         Траянка Стоянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!