28 декември 1990

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 256 /274/

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОЛЕДНОТО ВЪЗВАНИЕ "СЛЕД ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - ЗАВРЪЩАНЕ В ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ", ОТПРАВЕНО ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ХОРА НА ДУХА И ПЛОДОНОСНИЯ ТРУД, НАЙ-ПОСЛЕ ПОСРЕЩНАХМЕ ПЪРВАТА СВОБОДНА КОЛЕДА. СЛЕД 45 ГОДИНИ ПРИНУДИТЕЛНО ОТШЕЛНИЧЕСТВО ОТНОВО СЕ ЗАВЪРНАХМЕ В ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ.

НО ПРИОБЩАВАНЕТО НЯМА ДА СТАНЕ КАТО ЧУДОТВОРНО ПРЕРАЖДАНЕ, А БАВНО И МЪЧИТЕЛНО.

ВМЕСТО ПО ПЪТЯ, СОЧЕН ОТ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА, НИЕ ВЪРВЯХМЕ СЛЕД ЧЕРВЕНАТА ПЕТОЛЪЧКА. ВМЕСТО С ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ, НАС НИ НАДЪХВАХА С ОМРАЗА КЪМ КЛАСОВИЯ ВРАГ. ВМЕСТО ПРЕЧИСТВАЩА ИЗПОВЕД ВЪЗВЕЛИЧИХМЕ ДОНОСА. ПОКАЯНИЕТО СЛЕД ОСЪЗНАВАНЕТО НА ГРЕХА ЗАМЕНИХМЕ С ТЪПОТО ВИСОКОМЕРИЕ НА ВИНАГИ БЕЗГРЕШНИЯ СВРЪХЧОВЕК - КОМУНИСТ. ВМЕСТО САМОЖЕРТВАТА В ИМЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД, ГОТВЕХМЕ СЕ В ИМЕТО НА НЯКОЛКО ПРИНЦИПА ДА ЖЕРТВАМЕ ЧОВЕШКИЯ РОД.

НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ НОСИ ОПРЕДЕЛЕНА ВИНА, ЧЕ НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ДОСТАТЪЧНО НА ДУХОВНОТО ОСАКАТЯВАНЕ НА НАРОДА НИ. МНОГО ОТ НАС ПРОДАДОХА ТАЛАНТА И ПЕРОТО СИ НА ЛЪЖАТА. ВЕНЦЕХВАЛЕХА И ВЕЛИЧАЕХА АНТИМОРАЛА НА КОМУНИЗМА, РАЗВРАЩАВАХА ДУШИТЕ НА МЛАДИТЕ, УЧЕХА ГИ ДА СЕ КЛАНЯТ НА ИЗМИСЛЕНИ ИДОЛИ, ДА ВЯРВАТ ВЪВ ФАЛШИВИ ЦЕННОСТИ.

ДОРИ И ДНЕС, КОГАТО ИСТИНАТА ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КРИЕ, КОГАТО ПРЕД НАС ЛЕЖИ В ЦЯЛАТА СИ ГРОЗОТА ПЕЧАЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ГОСПОДСТВОТО НА НОВОТО ЕЗИЧЕСТВО - КОМУНИЗМА, НЯКОИ ОТ НАС, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ НАМИРАТ В СЕБЕ СИ МОРАЛНИ СИЛИ ДА СЕ ПОКАЯТ. ТЕ ВСЕ ТАКА СЛУЖАТ НА ИДЕОЛОГИЯТА, ПОКВАРИЛА МНОГО ХОРА. МОЖЕ БИ ОТ НРАВСТВЕНА СЛЕПОТА ИЛИ ОТ СТРАХ ПРЕД СПРАВЕДЛИВОТО ВЪЗМЕЗДИЕ, МОЖЕ БИ ОТ СРАМ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО, МОЖЕ БИ ОТ ПЪЛНО ДУХОВНО ОПУСТОШЕНИЕ...

НЕКА ВСИЧКИ НИЕ И ТЕЗИ, КОИТО СА ПРОГЛЕДНАЛИ И СА СЕ СЪПРОТИВЛЯВАЛИ СПОРЕД СИЛИТЕ СИ НА АНТИХУМАННИЯ РЕЖИМ, И ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ПРОГЛЕДНАТ И ЩЕ СЕ ОТВЪРНАТ ОТ БЕЗУМИЕТО НА УТОПИИТЕ, ДА СИ ОБЕЩАЕМ, ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЛУЖИМ НА ЛЪЖЕПРОРОЦИ, ДА ВЪЗХВАЛЯВАМЕ ИЗТРЕБЛЕНИЕТО НА ХОРАТА, ДА ОПРАВДАВАМЕ С ДАРБИТЕ СИ МРЪСНИТЕ ДЕЛА НА БЕЗЧЕСТНИТЕ, НА СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ, ДА ПРОПОВЯДВАМЕ ИДЕОЛОГИЯТА НА ЗЛОТО С КРАСИВИ И ИЗМАМНИ СЛОВА.

ДА СИ ОБЕЩАЕМ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗАБРАВИЛИ И ПРОСТИЛИ МИНАЛОТО, ЩЕ ЗАРАБОТИМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА ДУХОВНОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА НАЦИЯТА, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОСТИТЕ, НО ВЕЧНИ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ, КОИТО ХРИСТИЯНСТВОТО НИ Е ЗАВЕЩАЛО.

ДА НИ ПОМАГА БОГ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ХРИСТИЯННАЦИОНАЛИЗЪМ" /ЧАСТ ПЪРВА/, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ.


НАЦИЯ, НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. ИМА ЛИ В БЪЛГАРИЯ МАЛЦИНСТВА?

НАЦИЯТА Е ЕДИНСТВО ОТ СЪСЛОВНИ, ВЕРСКИ И КУЛТУРНИ ДАДЕНОСТИ В ТЯХНОТО МНОГООБРАЗИЕ И РАЗВИТИЕ. ТЕЗИ ДАДЕНОСТИ СЕ СЪСТОЯТ ОТ МНОЖЕСТВО КОМПОНЕНТИ: НАПРИМЕР ЕЗИКЪТ СПАДА КЪМ КУЛТУРАТА, НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ СЪСЛОВНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ИНДИВИДА, А НРАВСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ /ТЕИСТИЧНО ИЛИ АТЕИСТИЧНО/ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Е КОМПОНЕНТ НА РЕЛИГИЯТА, С КОЯТО ВЛИЗА В ДОСЕГ, УСТАНОВЯВА ПОЛОЖИТЕЛНА ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ВРЪЗКА.

НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ СЕ ФОРМИРА КАКТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО, ТАКА И СТИХИЙНО. ТО ПРЕДСТАВЛЯВА ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДАДЕНОСТИ /СЪСЛОВНИ, ВЕРСКИ, КУЛТУРНИ/, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО СЕ ДОСТИГА ДО РЕШЕНИЕТО, А ОТТАМ И ДО ЧУВСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ЧУВСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ Е НРАВСТВЕНА КАТЕГОРИЯ И НЕЙНАТА УСТОЙЧИВОСТ /КАКТО НА ВСЯКА ДРУГА КАТЕГОРИЯ НА МОРАЛА/ ЗАВИСИ ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО ОТ ОБВЪРЗАНОСТТА Й С ТЕИСТИЧНОТО СЪЗНАНИЕ.

ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО РЕЛИГИОЗНОТО СЪЗНАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА ОТ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ, ОБОСНОВАВАНИ НА НЕЩО, КОЕТО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ВЕЧНО, РАЗЛИЧНО Е ОТ ЧОВЕКА И Е ПО-МОГЪЩО ОТ НЕГО. ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ "НУС" ИЛИ "ВЕЧЕН ОГЪН", ЛОГОС ИЛИ БОГ НЕ Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ИНДИВИДЪТ СЪОБРАЗЯВА СВОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ, СВОИТЕ МИСЛИ И ДЕЛА С НРАВСТВЕНИТЕ ИМПЕРАТИВИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ТАЗИ ВЕЗДЕСЪЩА ИНСТАНЦИЯ. ИНСТАНЦИЯ, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ВСЯКО ВЪЗПИТАНИЕ: НАГРАДАТА И ВЪЗМЕЗДИЕТО. РАЗЛИЧНИТЕ РЕЛИГИИ /И ТЕХНИТЕ РАЗКЛОНЕНИЯ/ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН В СВОИТЕ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ, НО ПРИНЦИПЪТ НА ТЯХНАТА ОБОСНОВКА Е ВИНАГИ ТАКЪВ. НЯМА ЛИ БОГ - ВСИЧКО Е РАЗРЕШЕНО, АКО ЩЕТЕ И ЗАРАДИ ТУЙ, ЧЕ СТАВА БЕЗСМИСЛЕНО.

ТЪЙ КАТО ЗАГОВОРИХМЕ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ И РЕЛИГИЯТА, НЕ МОЖЕМ ДА НЕ Я ПОДКРЕПИМ С ФАКТА, ЧЕ ДОРИ В НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРЕМЕНА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АТЕИЗЪМ И КОМИНТЕРНОВСКИЯ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ СЕ ПРИЗНАВАШЕ СЪДБОНОСНАТА РОЛЯ, КОЯТО ИЗИГРА ХРИСТИЯНСТВОТО И СПЕЦИАЛНО ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ЗА НЕЙНОТО СЪХРАНЕНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПЕТВЕКОВНОТО ТУРСКО ВЛАДИЧЕСТВО.

ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ, ЧЕ СЕ ПРАВЕХА БЕЗСМИСЛЕНИ СЛОВЕСНИ ЕКВИЛИБРИСТИКИ С УЖ РАЗЛИЧНИТЕ ПОНЯТИЯ "НАЦИОНАЛНОСТ" И "НАРОДНОСТ" И ТАЗИ СПЕКУЛАЦИЯ СЪВСЕМ ЗАКОНОМЕРНО НИ ДОВЕДЕ ДО КОЩУНСТВЕНАТА ТЕЗА, ПОВТАРЯНА НЕВЕДНЪЖ В ДНЕШНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ БИЛА "СБОР ОТ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ". ТЕЗИ "ГРУПИ" БИЛИ ФАКТ, С КОЙТО, ЩЕМ НЕ ЩЕМ, ТРЯБВАЛО ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ. НЕКА ВИДИМ ДАЛИ Е ТАКА...

КАЗАХМЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ СЕ ФОРМИРА КАКТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО, ТАКА И СТИХИЙНО. ТУК НЕ Е МЯСТО ДА ПРОСЛЕДЯВАМЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ МНОГОБРОЙНИТЕ СМЕНИ НА ИМЕНАТА ОТ ТУРСКИ НА БЪЛГАРСКИ И ОБРАТНОТО ОТ 1912 Г. НАСАМ, НЯМА ДА СЕ СПИРАМЕ И НА СЪВЕТСКИТЕ ИМПЕРСКИ СТРЕМЕЖИ, КОИТО БКП ПРОКАРВАШЕ РАБОЛЕПНО ЧРЕЗ АБСУРДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ ЗА "МАКЕДОНСКА", "ДОБРУДЖАНСКА" И "ТРАКИЙСКА” НАЦИИ. ЩЕ ПРОПУСНЕМ И МНОЖЕСТВОТО ПРОВОКАЦИИ НА ПАНТЮРКИЗМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В НАШАТА СТРАНА. СПОМЕНАВАМЕ ТЕЗИ ТРАГИЧНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ФАКТИ, ЗА ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ ЧУВСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ВСИЧКИ ХОРА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ Е РАЗВИВАЛО СТИХИЙНО, НЕ Е ЕСТЕСТВЕНО, А Е ПЛОД НА ГРУБИ МАНИПУЛАЦИИ И ВЪНШНА НАМЕСА, ПРИЕМАЛИ НЕВЕДНЪЖ ФОРМАТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

ЕТО ЗАЩО СЪОБРАЗЯВАНЕТО С НЯКАКВО ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ КАТО СЪС СВЪРШЕН ФАКТ Е НЕПРАВОМЕРНО. НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТОИ ТЕПЪРВА ДА СЕ ИЗГРАЖДА. ТЕПЪРВА ЩЕ ПРЕОДОЛЯВАМЕ НАЦИОНАЛНИЯ СИ НИХИЛИЗЪМ И ЩЕ СЪЗДАДЕМ /ДАЙ, БОЖЕ/ ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ. ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ОПРЕДЕЛЕНО ДА СИ ОТГОВОРИМ НА СЛЕДНИЯ ВЪПРОС: ИМА ЛИ В БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА?

ДА РАЗГЛЕДАМЕ ПО ТОЗИ ПОВОД СЛЕДНИЯ ПРИМЕР. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПЛОЩАДКА НА ОСМИЯ ЕТАЖ НА ЕДИН ПАНЕЛЕН БЛОК В КЪРДЖАЛИ, В 18,00 Ч. АСАНСЬОРЪТ, КАКТО ОБИКНОВЕНО, НЕ РАБОТИ. ЗАПЪХТЯНИ, С ПОЛУПРАЗНИ ТОРБИ, ВЪПРЕКИ МНОГОЧАСОВОТО ВИСЕНЕ ПО ОПАШКИ, ПРЕД ВРАТИТЕ НА ДВУСТАЙНИЯ И ТРИСТАЙНИЯ АПАРТАМЕНТ СЕ СПИРАТ СЪОТВЕТНО ИВАН И ХАСАН. И ДВАМАТА СА ШОФЬОРИ, ПЪРВИЯТ Е С ДВЕ ДЕЦА, ВТОРИЯТ - С ТРИ И ЧАКА ЧЕТВЪРТО. РАЗМЕНЯТ СИ НА БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИЯ КОЙ КАКВО Е КУПИЛ. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ИВАН НЕ Е НАМЕРИЛ КИСЕЛО МЛЯКО И ХАСАН МУ ДАВА ЕДНА ОТ ТРИТЕ СИ КОФИЧКИ: КАКВО ДА СЕ ПРАВИ - И САМ АЛЛАХ НЕ МОЖЕ ДА ЗАБРАНИ НА ПРАВОВЕРНИЯ ДА СТОРИ МЕРХАМЕТ. ИВАН ВРЪЩА ЖЕСТА С ЕДИН ПРАХ ЗА ПРАНЕ - АЙШЕТО ИМА ПОВЕЧЕ НУЖДА ОТ НЕГОВАТА МИТРА.

ПЕТЪК Е, НО ХАСАН НЕ Е СВАРИЛ ДА ОТИДЕ НА ДЖАМИЯ; НАДАЛИ И ИВАН ШЕ ОТИДЕ В НЕДЕЛЯ НА ЦЪРКВА. ЗАТОВА ПЪК И ДВАМАТА УТРЕ ЩЕ СА НА МИТИНГ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ДПС, И ШЕ БЪДАТ ПРОТИВНИЦИ. В ЕДИН МОМЕНТ СЕ СЕЩАТ, ЧЕ СЛЕД 5 МИНУТИ ЩЕ СПРЕ ТОКЪТ И С ПСУВНИ, ТОЗИ ПЪТ И ДВАМАТА НА ТУРСКИ, ЗАВЪРТАТ КЛЮЧАЛКИТЕ.

ОТ ГАРСОНИЕРАТА В СРЕДАТА ИЗЛИЗА РАХАМИМ И СЕ ПОТЪТРЯ НАДОЛУ С КОФАТА ЗА БОКЛУК. РАХАМИМ Е ТРИДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИШЕН ИНЖЕНЕР, ПРАТЕН В КЪРДЖАЛИ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ТАКА И НЕ УСПЯЛ ДА СИ НАМЕРИ ЕВРЕЙКА ЗА СЪПРУГА. НА КЪКЪВ ЛИ ЕЗИК ПСУВА ТОЙ, СЛЕД КАТО НИКОГА НЕ Е ЗНАЕЛ ИВРИТ, А И В СИНАГОГА С РАВИН НЕ Е СТЪПВАЛ? ДА БЕШЕ В СОФИЯ ИЛИ ПЛОВДИВ, МОЖЕ БИ ЩЕШЕ ДА СТАНЕ АКТИВИСТ НА СДС, НО ТУК?

ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ В НЮ ЙОРК Е 11,00 СУТРИНТА. СТОЯН РИЗОВ, ПАРДОН, СТЕНЛИ РАЙС ПОГЛЕЖДА ОТ ВИСОТАТА НА АТЕЛИЕТО СИ НА 82-Я ЕТАЖ ВЕЛИЧЕСТВЕНАТА РЕКА ХЪДСЪН, УВЕНЧАНА С БРУКЛИНСКИЯ МОСТ. МИСЛИТЕ МУ СЕ ВРЪЩАТ КЪМ 1967 Г., КОГАТО МУ ИЗТИЧАШЕ ДОГОВОРЪТ В АЛЖИР, А В СОФИЯ ГО ОЧАКВАШЕ РАЗВОД И КВАРТИРА НА СВОБОДЕН НАЕМ. УСПЯ ДА СЕ ПРИДВИЖИ ДО НОВИЯ СВЯТ И С УПОРСТВОТО НА МЪЖ, КОЙТО УМЕЕ ДА ГУБИ, РАБОТЕШЕ КАТО ПОМОЩНИК-БАРМАН И СЕ ЯВЯВАШЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕТО МУ ОБРАЗОВАНИЕ ПО АРХИТЕКТУРА. КОЛКО ВОДА ИЗТЕЧЕ, ДОКАТО СТАНЕ ШЕФ НА АТЕЛИЕ СЪС СЕКРЕТАРКА, ТРИМА СЪТРУДНИЦИ И ГОДИШЕН ДОХОД ОТ 125 ХИЛЯДИ ДОЛАРА.

ПЕТЪК Е МЪЖКИЯТ ДЕН НА СТЕНЛИ. ЩЕ ИЗИГРАЕ ПАРТИЯ БРИДЖ В КЛУБА, А УТРЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПИКНИК С ДРУГИ ДВЕ СЕМЕЙСТВА БЪЛГАРСКИ СЪНАРОДНИЦИ. НА ПИТЪР /ПЕШО/ СА МУ ДОНЕСЛИ БУТИЛКА ТРОЯНСКА СЛИВОВА. ЩЕ СИ СПОМНЯТ ЗА МИЛАТА БЪЛГАРИЯ. КАЗВАТ, ЧЕ ТАМ БИЛО СТРАШНО, НЯМАЛО КАКВО ДА СЕ ЯДЕ. СТЕНЛИ Е РЕЗЕРВИРАН КЪМ ТЕЗИ СЛУХОВЕ: НИЩО ЧУДНО ДА СА КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ. НАЛИ НОВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ БЕШЕ В ЩАТИТЕ И КАЗА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПОБЕДИЛА?

СЛЕД ТОВА, НАДЯВАМЕ СЕ, РЕАЛНО ОПИСАНИЕ ПОСТАВЯМЕ ВЪПРОСА: КОЙ ОТ ЧЕТИРИМАТА ГЕРОИ ПРИНАДЛЕЖИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ? АКО ИСКАМЕ ДА СМЕ ТОЧНИ, ТРЯБВА ДА ПОПИТАМЕ КОЙ ОТ ТЯХ НЕ Е БЪЛГАРИН?

ЕДИНСТВЕНАТА ВРЪЗКА НА СТОЯН, ПАРДОН, СТЕНЛИ С БЪЛГАРИЯ Е, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАБРАВИЛ БЪЛГАРСКИ И МОЖЕ БИ СЧИТА СЕБЕ СИ ЗА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВЕН. В СЪСЛОВНО И КУЛТУРНО ОТНОШЕНИЕ /ЕЗИКЪТ Е ЕДИН ОТ МНОЖЕСТВОТО КОМПОНЕНТИ, И ТО САМО НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА/ СТЕНЛИ Е КОРЕННО РАЗЛИЧЕН ОТ ВСЕКИ СВОЙ СЪБРАТ В БЪЛГАРИЯ. МОЖЕ ЛИ СТОЯН-СТЕНЛИ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА СТАТУТ НА МАЛЦИНСТВО В САЩ? - АКО ИМА НАИВНОСТТА ДА ПОСТАВИ ПОДОБНО ИЗИСКВАНЕ НЕ САМО В САЩ, НО И ВЪВ ВСЯКА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА, ЩЕ МУ ОТГОВОРЯТ, ЧЕ ЗА МАЛЦИНСТВА И МНОЗИНСТВА МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА САМО В ЮАР, КЪДЕТО ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ РАСОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ, СЕГРЕГАЦИЯ, АПАРТЕЙД. ЩОМ ЕДИН ГРАЖДАНИН Е РАВЕН ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ЕДНА СТРАНА С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, ТОЙ Е ЧАСТ ОТ СЪОТВЕТНАТА НАЦИЯ. ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ, ЧЕ СТЕНЛИ НЕ САМО ЧЕ НЕ БИ ПОИСКАЛ ДА Е "МАЛЦИНСТВО", ТОЙ СЕ ГОРДЕЕ, ЧЕ Е АМЕРИКАНЕЦ.

ПРЕДИ СЕДМИЦА БЯХ СВИДЕТЕЛ НА ПОДОБНА "ГОРДОСТ" В ПЛОВДИВ, КЪДЕТО ЕДИН ЦИГАНИН БЛЪСКАШЕ ПО ВРАТАТА НА ТРЕТО КМЕТСТВО С ДУМИТЕ:
"МАЛ"Ч"ИНСТВО СЪМ БИЛ, А, ТИ СИ МАЛ"Ч"ИНСТВО! ВСИЧКОТО СМЕ ЕДНАКВИ И АЗ СЪМ БЪЛГАРИН."

ЩO СЕ ОТНАСЯ ДО ШОФЬОРА ХАСАН, ТОЙ Е ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ ПО-БЛИЗКО ДО СВОЯ СЪСЕД, ШОФЬОРА ИВАН, ОТКОЛКОТО ДО НЯКОЙ МАСТИТ ИСТАНБУЛСКИ АДВОКАТ. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА РАХАМИМ, КОЙТО ЗНАЕ САМО БЪЛГАРСКИ И АКО ПРИЕМЕМ ЗА НЕГО СТАТУТА ЗА ЕВРЕЙСКО МАЛЦИНСТВО, БИ БИЛО РАВНОСИЛНО ДА ОБЯВИМ ЦАР БОРИС ТРЕТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АНГЛО-ГЕРМАНСКО-ИСПАНСКО-ФРЕНСКОТО И ПР. "МАЛЦИНСТВО". ВСЕ ПАК ЦАРЯТ ГОВОРЕШЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ ЕЗИЦИ, ОСВЕН ЧЕ ИМАШЕ РОДНИНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПОМЕНАТИТЕ НАЦИИ.

ЕДИН МИТКО ОТ КАВАЛА, МАКАР И ДА НАРИЧАШЕ СЕБЕ СИ ДИМИТРАКИ ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, КОГАТО БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ БЯХА РАВНОСТОЙНИ /ДОРИ БЪЛГАРИЯ БЕ МАЛКО ПО-НАПРЕД/, МОЖЕШЕ ДА ПРЕДЯВИ ПРЕТЕНЦИЯ, ЧЕ Е ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДА НАСТОЯВА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ КЪМ РОДИНАТА-МАЙКА ИЛИ ЗА МАЛЦИНСТВЕН СТАТУТ. НО СЕГА, ПРИ ТОЗИ ГЛАД И СТУД - ДА НЕ Е ЛУД?!

И НАКРАЯ НЕ МОЖЕМ ДА ОТМИНЕМ С МЪЛЧАНИЕ СЪИМЕНИКА НА ДИМИТРАКИ - МИТРЕ ОТ КРУШОВО. УСЛОВИЯТА В СР МАКЕДОНИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАХА СЪЩЕСТВЕНО ОТ ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ. ТАМ БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ФОРМИРА ЕДИН КОМПЛЕКС ОТ СЪСЛОВНИ, ВЕРСКИ И КУЛТУРНИ ДАДЕНОСТИ, ТЪЖДЕСТВЕН С БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. БИ МОГЛО, НО ТЪКМО ЗАТОВА БЯХА НАПРАВЕНИ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В БЕЛГРАД /НЕ БЕЗ ПОМОЩ ОТ СОФИЯ/, ЗА ДА НЕ БЪДЕ! НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В МАКЕДОНИЯ БЕ МАНИПУЛИРАНО ЖЕСТОКО КЪМ "СЪРБИЗАЦИЯ" - "ЮГОСЛАВЯНИЗАЦИЯ”, КАТО ЗА МАСКА СЕ ИЗПОЛЗВАШЕ ”МАКЕДОНИЗАЦИЯТА". СОФИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ЗАЕМАШЕ ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ, ЧЕ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ ЖИВЕЯТ БЪЛГАРИ, А АКО ОТ БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ЮГОСЛАВИЯ ЖЕЛАЕ ДА ФОРМИРА МАКЕДОНСКА НАЦИЯ, ТОВА СИ Е НЕЙНА ВЪТРЕШНА РАБОТА. РАЗБИРА СЕ, БЕЛГРАД НИТО ЗА МИГ НЕ ПРИЗНА, ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО В ПИРИН Е БЪЛГАРСКО. ПРОСТО В ПЕРИОДИТЕ НА "РАЗВЕДРЯВАНЕ" НЕ АКЛАМИРАШЕ ШУМНО, ЧЕ В ПОРЕЧИЕТО НА СТРУМА ЖИВЕЯТ "МАКЕДОНЦИ".

ОТ КАЗАНОТО ДОТУК МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ:

1. В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА ЕДИНСТВО ОТ СЪСЛОВНИ, ВЕРСКИ И КУЛТУРНИ ДАДЕНОСТИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА НАЦИЯ. ЕДИНСТВЕНАТА НАЦИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ НИ ГРАНИЦИ Е БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

2. В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ИМА НЯКОИ РАЗЛИЧИЯ, НО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НЕ ИЗГРАЖДА НА ТЯХНА ОСНОВА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. ЗАКОНИТЕ У НАС СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА, ОСВЕН ЧЕ НЯМА УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА НАЦИЯ, В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СТАВА И ДУМА ЗА НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА.

3. НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НЕ Е НА НЕОБХОДИМОТО ЗА ЦЯЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ РАВНИЩЕ. ПРИЧИНА ЗА ТОВА Е ПОРЕДИЦАТА ОТ 1912 Г. НАСАМ ГРЕШКИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА РЕДИЦА БЪЛГАРСКИ ПРАВИТЕЛСТВА И АКТИВНАТА ВЪНШНА НАМЕСА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И СФР ЮГОСЛАВИЯ.

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


СЛЕД НЕКОЛКОЧАСОВО ЗАСЕДАНИЕ, РАЗИСКВАНИЯ, СПОРОВЕ И СЪГЛАСИЯ ДНЕС 9 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. НИЕ, ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/, СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗЛЕЗЕМ С ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЗИВ ДО БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ БОРБИ ЗА НАДМОЩИЕ ИЛИ ФРАКЦИОНИЗЪМ СА ПРИСЪЩИ НА ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА, НО СЪЩНОСТТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА Е СЪСРЕДОТОЧЕНА В СЛЕДНОТО: ДА ЗАКЛЕЙМИМ ДЕЯНИЯТА И ОПОВЕСТИМ ИМЕНАТА НА ЛИЦАТА НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ИМ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ БНДР ПО РЕШЕНИЕ НА НАС ЧЕТИРИМАТА И ТЕ ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ, ЗАЩОТО ЗАЕДНО С ИЗКЛЮЧЕНИТЕ САМО ЗА НЕУВАЖИТЕЛНО НЕПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС /ВЪПРЕКИ ЧЕ РАЗПОЛАГАТ С ПРЕДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА/ ИМА ЛИЦА, КОИТО СА ИЗВЪРШИЛИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА УСТАВА, НАРИЧАНИ СЪЩО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КОИТО ДЕЯНИЯ СА НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ САМАТА БНДРП КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И ПРОГРЕСИВНА ПАРТИЯ, КАКТО И ПРОТИВ ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА НАСОЧЕНИ ПРЯКО ПРОТИВ ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРОСПЕРИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ, А НЕ САМО СРЕЩУ БНДРП.

С ВИДА НА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ-ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ ИМ ЩЕ УВЕДОМИМ ОБЩЕСТВАТА НА СТРАНИТЕ ОТ СВОБОДНИЯ СВЯТ, СЛЕД КОЕТО ОБЯВЯВАМЕ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА БНДРП ДО НОВО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ИЛИ ВЕРОЯТНО ДО НОВО ПРЕУЧРЕДЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА. ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ЛИЦА СА ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛИ НА БНДРП, А ТЯ ОТ 28 ЯНУАРИ 1990 Г. НЕ Е ИЗМЕНЯЛА ГЕНЕРАЛНАТА СИ ЛИНИЯ И СТРАТЕГИЯ. НЯКОИ ОТ ТЯХ СА ПРЕДУПРЕЖДАВАНИ ДО ТРИ ПЪТИ ПИСМЕНО, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ, А НАВРЕМЕТО ВСИЧКИ ТЕ ДОБРОВОЛНО, БЕЗ ПРИНУДА, С ВИДИМО ЖЕЛАНИЕ УЧРЕДЯВАХА И ЧЛЕНУВАХА В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СОФИЯ, 9 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНДРП
АСЕН ЛАЗОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНДРП
ПЕТЪР БАКРАЧЕВ - СЕКРЕТАР НА БНДРП
ВИХРЕН КОЙЧЕВ - ПОМ.СЕКРЕТАР НА БНДРП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ОСМА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ВСЕОБЩО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЕДИН МНОГО ОБСЪЖДАН, НО НИКОГА ДОСЕГА ИЗПОЛЗУВАН МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ВСЕОБЩОТО СВОБОДНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКЦИИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. СПОРЕД ТОЗИ ПЛАН АКО НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕДНА СТРАНА Е ДЕВЕТ МИЛИОНА ДУШИ, ТО СОБСТВЕНОСТТА НА ВСЯКО ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ РАЗДРОБЕНА НА ДЕВЕТ МИЛИОНА АКЦИИ И НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА БЪДЕ ДАДЕНА ПО ЕДНА АКЦИЯ. ПРИНЦИПНАТА ИДЕЯ НА ТАЗИ СХЕМА Е, ЧЕ ИМЕННО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИТЕЖАВА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА БАЗА, КОЯТО ОТРАЗЯВА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ФАКТЪТ, ЧЕ ИМЕННО ДАНЪЦИТЕ И СРЕДСТВАТА, ЖЕРТВАНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, СА БИЛИ ИЗПОЛЗУВАНИ ЗА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОДОБНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ДОНЯКЪДЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНО, ТО Е НЕПРАКТИЧНО И СКЪПО СТРУВАЩО, ТО ПРАХОСВА КРАЙНО НУЖНИ РЕСУРСИ И ДАВА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЕДНА НЕВЯРНА ПРЕДСТАВА ЗА ХАРАКТЕРА НА УЧАСТИЕТО В ЕДНА СИСТЕМА НА ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ. ЧРЕЗ СВОБОДНОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ САМООТКАЗВА ОТ ПРИХОДИТЕ, КОИТО ИНАЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРИ СВОБОДНАТА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНВЕСТИТОРИ. В МОМЕНТ, КОГАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИМА НУЖДА ОТ ТАКИВА СРЕДСТВА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ В ПЕРИОДА НА ТРУДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД, ТЕЗИ СРЕДСТВА ИНАЧЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ, БЕЗ ДА СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА НУЖДИТЕ. СЕГА, КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е ДЕЙСТВАЩА ДЕМОКРАЦИЯ, РЪКОВОДЕНА ОТ ИЗБРАНИ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПОЛАГА ПО ПРИНЦИП, ЧЕ ТЕ ЩЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯТ ПРИХОДИТЕ ОТ ЕДНА ПРОДАЖБА ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОТГОВАРЯ НА ЖЕЛАНИЯТА И НУЖДИТЕ НА ХОРАТА.

ДРУГА ПРИЧИНА ЗА ПРОЯВА НА СКЕПТИЦИЗЪМ ОТНОСНО ЕФИКАСНОСТТА HА ТАКЪВ ПЛАН Е ТАЗИ, ЧЕ С НЕГО ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ЗАБАВИ НЕОБХОДИМАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ. КАТО СЕ РАЗПРЕДЕЛИ НАЙ-НАПРЕД СОБСТВЕНОСТТА МЕЖДУ ДЕВЕТ МИЛИОНА ИНВЕСТИТОРИ, ПЪРВОНАЧАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ МЕНИДЖМЪНТ И СОБСТВЕНИЦИ ИЗТЪНЯВА ДОТОЛКОВА, ЧЕ СТАВА ПРОСТО БЕЗСМИСЛЕНА. РАЗБИРА СЕ, В КРАТЪК СРОК ОТ ВРЕМЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЕЗИ АКЦИИ ЩЕ БЪДАТ ПРОДАДЕНИ СРЕЩУ ПАРИ В БРОЙ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, ДОКАТО САМО ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ СЪБЕРЕ У СЕБЕ СИ АКЦИИТЕ. /В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПО-МАЛКО ОТ 25 О/О ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРИТЕЖАВА АКЦИИ/. ДОКАТО ТОВА СТАНЕ, А ТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПО-ДЪЛГО В СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ РАЗПОЛАГА С ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, РЪКОВОДСТВАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА РАБОТЯТ БЕЗ ВСЯКАКВИ НАПЪТСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИТОРИ/СОБСТВЕНИЦИ.

КАТО ПРИЗНАВАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ СХЕМА, МНОГО ОТ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТОВА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВАТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ВИД НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, КОЙТО ПРЯКО ДА ПРИТЕЖАВА ВСИЧКИ ИЛИ НЯКОИ ОТ АКЦИИТЕ В ПРИВАТИЗИРАНИТЕ КОМПАНИИ И ОТ СВОЯ СТРАНА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛНА АКЦИЯ С ПОКРИТИЕ ОТ ТАЗИ ПОЛИЦА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН. В РЕЗУЛТАТ ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СМЕСЕН ФОНД ЗА ВСИЧКИ ПРИВАТИЗИРАНИ КОМПАНИИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ СХЕМА БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЩЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГО ОТДЕЛНИ АКЦИИ НА МНОГО КОМПАНИИ СРЕД МИЛИОНИ ГРАЖДАНИ, В ДРУГ СМИСЪЛ ТЯ Е ЕДИН МНОГО ПО-ЛОШ ПОДХОД ОТ ПРЕДХОДНИЯ. ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО ТАЗИ СХЕМА БИ УВЕКОВЕЧИЛА ЦЕНТРАЛНИЯ КОНТРОЛ НАД ПРОМИШЛЕНОСТТА, ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ИНАЧЕ БИХА ИМАЛИ ЛИЧЕН ФИНАНСОВ ЗАЛОГ В ЧАСТНАТА КОМПАНИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, КАКТО В СЛУЧАЯ ПО-ГОРЕ, ТОВА ЩЕ ЗАБАВИ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРИВАТИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ФИРМИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА СВОИТЕ СОБСТВЕНИЦИ/ИНВЕСТИТОРИ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА. ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ПОДОБНИ СТЪПКИ, ВКЛЮЧВАЩИ СВОБОДНОТО, ВСЕОБЩОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКЦИИ ИЛИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН СМЕСЕН ФОНД, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОТХВЪРЛЯТ.

ДРУГ ВАРИАНТ НА ТОЗИ ПОДХОД Е "ЧЕКОВАТА" СИСТЕМА, КОЯТО В МОМЕНТА СЕ ОБМИСЛЯ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ. ЦЕЛТА НА ТОЗИ ПЛАН Е ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ, КАТО ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ДА НАПРЕДВА ПРЕДИ ВСИЧКО ЧРЕЗ СВОБОДНО ПРОДАВАНЕ НА АКЦИИ НА ТЪРГ НА ИНВЕСТИТОРИ, ПЛАЩАЩИ В БРОЙ. СЪГЛАСНО ТОЗИ ПЛАН СРЕД ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЧЕКОВЕ, ДАВАЩИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ ПРАВОТО ДА ПРИДОБИВА АКЦИИ ДО ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ НА ОТКРИТИ ТЪРГОВЕ. СТОЙНОСТТА НА ТЕЗИ ЧЕКОВЕ ЩЕ БЪДЕ ЧАСТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ - ДА КАЖЕМ 20 ИЛИ 30 О/О - В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРОДАДЕ. СЛЕД ТОВА ТЕЗИ ЧЕКОВЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ОТДЕЛНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ В ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОГАТО АКЦИИТЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. ПО ТОЗИ НАЧИН ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВУВАТ В ДЯЛОВАТА СОБСТВЕНОСТ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОЗИ ПЛАН ИЗБЯГВА НЯКОИ НЕДОСТАТЪЦИ НА ВСЕОБЩОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКЦИИ, ЗА КОЕТО СТАНА ДУМА ПО-ГОРЕ, ТОЙ НЕНУЖНО УСЛОЖНЯВА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ИЗИСКВАЙКИ СЪЗДАВАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДИН НОВ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ В УСЛОВИЯТА НА ЕДНА НЕДОРАЗВИТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРИТИСНАТА ЗДРАВО ДОРИ САМО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА ПОСРЕЩА ФИНАНСОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕДИН ОТКРОВЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС. НЕЩО ПОВЕЧЕ, КАКТО В ПО-ГОРНИТЕ СЛУЧАИ, ПОВЕЧЕТО АКЦИИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ЧЕКОВЕ, ЩЕ СЕ ПРОДАДАТ БЪРЗО СРЕЩУ ПАРИ В БРОЙ, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВЙКИ ОНЕЗИ, КОИТО МОЖЕ ДА НЯМАТ НУЖДА ОТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, НАМАЛЯВАЙКИ В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СТРАНАТА И НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ГРАЖДАНИ В ТРУДНИЯ ПЕРИОД НА ПРЕХОД. ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ТОЗИ ЧЕКОВ ВАРИАНТ НЕ Е ЗА ПРЕПОРЪЧВАНЕ.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР

ДОКАТО РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ СА ПОДХОДЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДОБРЕ ОБОСОБЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЗИЧЕСКО ИМУЩЕСТВО И УТВЪРДЕНА ПРОДУКЦИЯ, ЕДИН ПРИЙОМ, НАРЕЧЕН "ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР", Е МНОГО ПОДХОДЯЩ ЗА ТАКИВА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ НАЙ-ВЕЧЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ЧРЕЗ ДОГОВОР Е ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗИСКВА ОТ ЧАСТНИТЕ КОМПАНИИ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ КОНКРЕТНА УСЛУГА ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ПЕЧЕЛИ КОМПАНИЯТА, ПРЕДЛОЖИЛА НАЙ-НИСКА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА, И СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ТАЗИ КОМПАНИЯ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПОДРОБНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСЛУГАТА /ПО КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО/, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА, И КОМПЕНСАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА.

ПОДОБНИ УСЛУГИ ОБИКНОВЕНО ВКЛЮЧВАТ РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, СЪБИРАНЕ НА СМЕТ, ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И Т.Н. ВСИЧКИ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ СА ТЪРГОВСКИ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР И МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА МНОГО ПО-НИСКА ЦЕНА ОТ ЧАСТНИ КОМПАНИИ, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ЧРЕЗ ДОГОВОР Е НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНАТА ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРОУЧВАНИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР, ПОКАЗАХА, ЧЕ TEЗИ ФИРМИ ИЗВЪРШВАТ УСЛУГАТА ПРИ СРЕДНА СТОЙНОСТ НА СПЕСТЕНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 30 О/О ОТ СРЕДСТВАТА, КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗРАЗХОДВА, ЗА ДА ИЗВЪРШИ ТО САМОТО УСЛУГАТА.

ЕДНА НАСТЪПАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР ИМА И ТОВА ПРЕДИМСТВО, ЧЕ ЩЕ НАМАЛИ НУЖДАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАБОТНИЦИ, ЩЕ СЪКРАТИ РАЗХОДИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НОВОВЪЗНИКВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ ДРЕБНОСОБСТВЕНИЧЕСКИ СЕКТОР ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СКЛЮЧЕНИТЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЕ ПЕЧЕЛЯТ ОТ МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНИЯ ПАЗАР.

КАКТО В СЛУЧАЯ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ, ЕДНА ЕФЕКТИВНА ДОГОВОРНА ПРОГРАМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЛЯВАНА ОТ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ДА ЗАСИЛЯТ ДОВЕРИЕТО И ПЪЛНАТА ГЛАСНОСТ И ДА СВЕДАТ ДО МИНИМУМ СБЛЪСЪЦИТЕ НА ИНТЕРЕСИ. ИНАЧЕ ПОДОБНИ ДЕЛОВИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ЧАСТНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР СТАВАТ ПОДАТЛИВИ НА КОРУПЦИЯ. В САЩ И В ДРУГИ ЗАПАДНИ СТРАНИ, КЪДЕТО ПРАВИТЕЛСТВАТА РАЗЧИТАТ НА ДОГОВОРИ С ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА МНОГО ПРАВИТЕЛСТВЕНИ УСЛУГИ, СА ВЪВЕДЕНИ ЗАКОНИ ЗА ДОСТАВКИТЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ КОНТАКТИ И ДОГОВОРИ. ПРИ ПРЕХОДА ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СИСТЕМА ЗА ДОСТАВКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА, ТАКА ЧЕ ДА ПОДКРЕПИ И ДА ПОСЛУЖИ КАТО МОДЕЛ ЗА ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ ЧАСТЕН СЕКТОР. ЕФЕКТИВНАТА КОНКУРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОТКРИТА, ЯСНА СИСТЕМА ЗА СНАБДЯВАНЕ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ЩЕ НАСЪРЧИ ИНВЕСТИЦИИТЕ.

НЕОБХОДИМ Е ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ДОСТАВКИТЕ, ЗА ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕФЕКТИВНАТА СИСТЕМА ЗА СНАБДЯВАНЕ:

ЧЕСТНОСТ. ЧЕСТНОСТТА НА ОТДЕЛНО ЛИЦЕ И НА СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВАЖНО УСЛОВИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВНАТА МЯРКА ЗА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ. ИЗБЯГВАНЕ И ВСЯКАКЪВ СБЛЪСЪК НА ИНТЕРЕСИ, ЗАПАЗВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНО ОТНОШЕНИЕ, ИЗБЯГВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГРУПИ ИЛИ ЛИЦА И ЧЕСТНА РАБОТА В РАЗБИРАТЕЛСТВО С ВСИЧКИ ПАРТИИ - ТОВА СА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ ДОВЕРИЕ В СИСТЕМАТА И В ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ОТГОВОРНОСТ. ТРЯБВА ЯСНО ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СНАБДИТЕЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ. БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЦЕНТРАЛНА АГЕНЦИЯ ПО СНАБДЯВАНЕТО, КОЯТО ДА ДАДЕ ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ НА СНАБДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. НЕОБХОДИМИ СА РЕВИЗИОННИ АГЕНЦИИ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ, ЧЕ ПОЛИТИКАТА В ПОДКРЕПА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НУЖДИ СЕ ПРИЛАГА ПРАВИЛНО.

ГЛАСНОСТ. ПОЛИТИКАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБИРАТ ЯСНО ОТ ВСИЧКИ, КОИТО БИХА ИСКАЛИ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ЗА ДОГОВОР. ЗА ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ОСНОВАТЕЛНИТЕ ОПЛАКВАНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ЕДНА ПРИЕМЛИВА ПРОЦЕДУРА.

КОНКУРЕНЦИЯ. СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ НЕ ТРЯБВА НЕНУЖНО ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ЕДИН ОТДЕЛЕН ИЗТОЧНИК. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДОГОВОРИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛАСЯВАТ ШИРОКО НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР /ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ/, ЗА ДА БЪДЕ НАСЪРЧЕНА КОНКУРЕНЦИЯТА. ВСЕКИ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ДОГОВОР ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПЕЦИАЛНО ПРОУЧЕН И СЛЕД ТОВА ОДОБРЕН.

ДОГОВОРИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ. ДОГОВОРИТЕ ЗА МЕНИДЖМЪНТ СА ЕДИН НАЧИН ЗА СПАСЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧЕСКИ ЗАГУБИ, И ЗА ПОДГОТВЯНЕТО ИМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КАКТО И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СЛУЧАИ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАН МЕНИДЖМЪНТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНАТА, НА КОЯТО ПРЕДПРИЯТИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНО. ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ЗА МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ОСТАВА В РЪЦЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА, НО НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ЧРЕЗ ДОГОВОР НА ВЪНШНА ФИРМА, КОЯТО ПРИТЕЖАВА ОПИТА И УМЕНИЯТА, НЕОБХОДИМИ ЗА БЪРЗОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, НА НЕГОВАТА ПРОДУКЦИЯ И НА ПЕЧАЛБАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/